Bằng phân tích vi mô (phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành) anh chị nhận định một số doanh nghiệp có truyển vọng phát triển trong thị trường chứng khóan việt nam hiện nay

14 608 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 12:57

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA SAU ĐẠI HỌC &&& Đề tài: Bằng phân tích vi ( phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành ). Anh chị nhận định một số doanh nghiệp truyển vọng phát triển trong thị trường chứng khóan VN hiện nay. CHUYÊN ĐỀ MÔN CHỨNG KHOÁN Giáo viên hướng dẫn : TS Võ Duy Khương Lớp cao học : K5MBA1 _ QTKD Thực hiện : Nhóm 3 2 Nguyễn Ngọc Viên / Trần Thị Ái Trinh Nguyễn Chí Vinh / Lê Tấn Thanh Trúc Thân Đức Nguyễn Vũ / Lưu Kiên Trung Đặng Văn Xuân / Nguyễn Anh Tuấn Phạm Thị Ngọc Yến / Phạm Trung Tuyên Phạm Thị Khánh Vân / Huỳnh Công Thanh Nguyễn Đức Trí / Lê Nhật Thương Nguyễn Huỳnh Thùy Trang / CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM 3 PHẦN I: CỞ SỞ LÝ LUẬN NỘI DUNG PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM PHẦN III: KIẾN NGHỊ 4 PHẦN I: CỞ SỞ LÝ LUẬN I. PHÂN TÍCH NGÀNH - Phân tích ngành thực chất là phân tích quan hệ cung - cầu một, hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ do một ngành nào đó đảm nhận - Phân tích chu kỳ sống của sản phẩm - Phân tích cấu và và các thế lực của ngành 5 II. PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 1.Phân tích chiến lược phát triển của DN - Lịch sử của doanh nghiệp - Nguồn nhân lực của doanh nghiệp - Người lãnh đạo của doanh nghiệp - - Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp - Khách hàng và nhà cung cấp - Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp + Kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ + Kế hoạch sản phẩm + Kế hoạch phát triển thị trường + Kế hoạch huy động vốn dài hạn PHẦN I: CỞ SỞ LÝ LUẬN 6 II. PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 2. Phân tích tài chính doanh nghiệp - sở dữ liệu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh tài chính, - Phương pháp phân tích: + So sánh (giữa thực tế với kế hoạch, kì này với kì trước), + Phân tích tỉ lệ (đánh giá mối quan hệ giữa bộ phận với tổng thể), + Phân tích xu hướng. PHẦN I: CỞ SỞ LÝ LUẬN 7 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY - Chính thức hình thành từ cuối thế kỷ 19 - Hội nhập quốc tế rộng rãi từ cuối thế kỷ 20 - Hiện trạng ngành - Thị trường xuất khẩu: Các thị trường chủ yếu chiếm gần 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. - Năng lực ngành Dệt hạn chế dẫn tới giá trị nhập siêu vải lớn - Triển vọng ngành Dệt may Việt Nam. 8 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Hiện nay, 5 mã chứng khoán giao dịch trên sàn chứng khoán Nội(HNX) và Hồ Chí Minh (HOSE) thuộc các doanh nghiệp ngành Dệt may là TCM-HOSE, GMC-HOSE, TET-HNX, TNG- HNX và NPS-HNX; 04 mã đang giao dịch trên sàn UPCOM (HDM, VTI, VDN và TTG) và 01 mã (KMR-HOSE) của doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và phụ liệu may mặc. Trong khuôn khổ của chuyên đề này, nhóm chỉ giới hạn tập trung phân tích hai doanh nghiệp ở hai sàn, đó là TCM – HOSE & TNG – HNX 9 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 1. Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công ( TCM ) • Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh • Chi nhánh Hà Nội: Phòng 808, 25 Bà Triệu, TP. Hà nội Các lĩnh vực kinh doanh chính: - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sợi, dệt, đan kim, nhuộm và may mặc. - Thời trang bán lẻ - Bất động sản 10 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM * Tháng 10/2007, Cty chính thức niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ( HOSE ) * Thông tin Cổ phiếu cổ phiếu : TCM  EPS bản (nghìn đồng): 0.56  EPS pha loãng (nghìn đồng):0.56  P/E :17.27  Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):15.88  (**) Hệ số beta:1.29  KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:118,380  KLCP đang niêm yết:44,737,486  KLCP đang lưu hành:44,637,036  Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):428.52 ( Nguồn : HOSE ngày 15/6/2012 ) [...]... MAY VI T NAM *2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ( TNG ) Địa chỉ : Số 160, Đường Minh Cầu, Thành phố Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành bao gồm: sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản, thương mại, kinh doanh vận tải và đào tạo - Công ty được thành lập ngày 22/11/1979 là doanh nghiệp. .. nghiệp, quản trị tài chính của các công ty ngành Dệt may, nhất là các công ty đã niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoáng HOSE và HAN, và trong khuôn khổ của chuyên đề này, nhóm đưa ra nhận định các công ty trong ngành Dệt may triển vọng phát triển trên thị trường chứng khoán Vi t Nam hiện nay như sau: 1 Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Mã cổ phiếu : TMC - HOSE 2 Công ty Cổ... 14.43 (**) Hệ số beta: 1.47 KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:67,390 KLCP đang niêm yết:13,461,325 KLCP đang lưu hành:13,461,325 Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 130.57 (*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2012 (**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên ( Nguồn : HNX, ngày 20 /6/2012 ) 12 PHẦN III: KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích xu hướng thị trường, tình hình kinh doanh, tình hình quản trị doanh nghiệp, quản... nghiệp quốc doanh Đến ngày 01/01/2003 được chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần với 100% vốn của các cổ đông với tên Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên, đến ngày 05/09/2007 công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 11 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VI T NAM * Ngày 14/11/2007 Công ty được Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký . 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA SAU ĐẠI HỌC &&& Đề tài: Bằng phân tích vi mô ( phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành ). Anh chị nhận định một số doanh nghiệp có truyển vọng phát. PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 1 .Phân tích chiến lược phát triển của DN - Lịch sử của doanh nghiệp - Nguồn nhân lực của doanh nghiệp - Người lãnh đạo của doanh nghiệp - - Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp -. dịch chứng khoáng HOSE và HAN, và trong khuôn khổ của chuyên đề này, nhóm đưa ra nhận định các công ty trong ngành Dệt may có triển vọng phát triển trên thị trường chứng khoán Vi t Nam hiện nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bằng phân tích vi mô (phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành) anh chị nhận định một số doanh nghiệp có truyển vọng phát triển trong thị trường chứng khóan việt nam hiện nay, Bằng phân tích vi mô (phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành) anh chị nhận định một số doanh nghiệp có truyển vọng phát triển trong thị trường chứng khóan việt nam hiện nay, Bằng phân tích vi mô (phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành) anh chị nhận định một số doanh nghiệp có truyển vọng phát triển trong thị trường chứng khóan việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan