icpc2 ver4.0 cấu trúc, ứng dụng trong yhgđ và quá trình việt hóa

23 289 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2014, 19:13

ICPC2 ver4.0 cấu trúc, ứng dụng trong YHGĐ quá trình Việt hóa Hội nghị toàn quốc về Y học gia đình Việt Nam 1-3 tháng 11 2010 5/7/14 ThS.BS Võ Thành Liêm Các đề mục • Nhu cầu của Việt Nam • Giới thiệu mã ICPC2 phiên bản 4.0 • Cấu trúc mã • Quá trình phiên mã • Kết quả NC trên mã • Hướng phát triển trong tương lai 5/7/14  Bệnh nội trú: mã ICD10 (mã chẩn đoán) Nhu cầu của Việt Nam  Bệnh nội trú: mã ICD10 (mã chẩn đoán)  Bệnh ngoại trú: ◦ Gấp 15-20 lần, đa phần là triệu chứng ◦ ICD10 không hiệu quả ◦ Bệnh án điện tử: chưa có bộ mã chẩn Nhu cầu của Việt Nam  Bệnh nội trú: mã ICD10 (mã chẩn đoán)  Bệnh ngoại trú: ◦ Gấp 15-20 lần, đa phần là triệu chứng ◦ ICD10 không hiệu quả ◦ Bệnh án điện tử: chưa có bộ mã chẩn  Mã ICPC2 ◦ WHO, Wonca: mã của bệnh ngoại trú ◦ Bệnh+chứng+thủ thuật/bệnh lý+xã hội ◦ Chuẩn của nhiều nước: 23 ngôn ngữ ◦ Phân tích số liệu->điều trị, quản lý, nghiên cứu Nhu cầu của Việt Nam  Các nguyên tắc chính: ◦ Mnémo-techno: dễ nhớ, dễ dùng ◦ Phục vụ thống kê ◦ Vấn đề sức khỏe thường gặp, ngoại trú ◦ BS tổng quát/BS gia đình, y tế cơ sở ◦ Hỗ trợ cấu trúc SOAP:  S (subjective): than phiền  O (objective): triệu chứng  A (appreciation): chẩn đoán  P (procedure): điều trị Giới thiệu mã ICPC2 ver4.0  Bệnh án mẫu Bệnh nhân 50 tuổi, hút thuốc lá, đến khám vì bị ho. Bệnh nhân tỏ thái độ lo lắng sợ bị bệnh ung thư phổi vì nghe rằng thuốc lá gây ung thư. Bác sĩ tiến hành khám chi tiết hệ hô hấp của bệnh nhân. Sau khi khám kỹ, bác sĩ nghĩ rằng ít có khả năng bị ung thư. Bác sĩ chẩn đoán ho này liên quan nhiều đến thuốc lá. Bác sĩ đề nghị làm bổ sung X quang phổi Bác sĩ ghi toa thuốc để chữa bệnh ho, dành thời gian tư vấn bệnh nhân về tác hại của thuốc là lợi ích mang lại khi ngưng hút Giới thiệu mã ICPC2 ver4.0 Giới thiệu mã ICPC2 ver4.0 Thông tin ICPC2 Sujective (triệu chứng chủ quan) Hút thuốc lá P17 Ho R05 Sợ bị ung thư R26 Giới thiệu mã ICPC2 ver4.0 Thông tin ICPC2 Sujective (triệu chứng chủ quan) Hút thuốc lá P17 Ho R05 Sợ bị ung thư R26 Objective (dấu chứng khách quan) Khám chi tiết hệ hô hấp R30 Giới thiệu mã ICPC2 ver4.0 Thông tin ICPC2 Sujective (triệu chứng chủ quan) Hút thuốc lá P17 Ho R05 Sợ bị ung thư R26 Objective (dấu chứng khách quan) Khám chi tiết hệ hô hấp R30 Appreciation (chẩn đoán) Ho do thuốc lá P17 [...]... Triệu chứng/than phiền 2 30-49: TT chẩn đoán-tầm soátdự phòng 3 50-59: TT điều trị-thuốc 4 60-61: Kết quả xét nghiệm 5 62: Hành chính 6 63-69: Chuyển bệnh 7 70-99: Bệnh (5 nhóm) Quá trình dịch mã (tiếng Việt) BS CK1 Đỗ Ngọc Chánh ThS BS Võ Thành Liêm BS CK I Đoàn Nhật Trung Quá trình dịch mã (tiếng Việt) BS CK1 ThS ThS BS CK1 BS CK I Quá trình dịch mã (tiếng Việt) BS CK I CK1 BS CK1 CK I ThS Quá trình. .. mã ICPC2 ver4.0 Thông tin ICPC2 Sujective (triệu chứng chủ quan) Hút thuốc lá P17 Ho R05 Sợ bị ung thư R26 Objective (dấu chứng khách quan) Khám chi tiết hệ hô hấp R30 Appreciation (chẩn đoán) Ho do thuốc lá P17 Procedure (can thiệp) Đề nghị Xquang phổi R41 Ghi toa thuốc R50 Tư vấn bệnh nhân ngưng hút thuốc lá P45 Cấu trúc mã F 72 Viêm mi/lẹo/chắp Số (7 thành phần) Chữ cái (17 chương) ◦ 1 tổng quát... Nhật Trung Quá trình dịch mã (tiếng Việt) BS CK1 ThS ThS BS CK1 BS CK I Quá trình dịch mã (tiếng Việt) BS CK I CK1 BS CK1 CK I ThS Quá trình dịch mã (tiếng Việt) BS CK I ThS BS CK1 BS CK1 ThS Quá trình dịch mã (tiếng Việt) Quá trình dịch mã (tiếng Việt) 6/2009 BV Nhân Dân 115: không ai quan tâm 11/2009 Xin ý kiến hỗ trợ (Bỉ) 5/2010 Tiến hành dịch mã: 3 mã 6/2010 Tổng hợp bản dịch, lấy ý kiến chuyên gia... vấn % % % % % % Kết quả nghiên cứu  Số liệu quần thể  200 hộ gia đình: 672 người  2 tháng: 2 lần phỏng vấn % % Tim mạch Cơ xương khớp Tiêu hóa % % % %  Số liệu khoa khám: đang triển khai Hô hấp Hướng phát triển  Kiểm chứng: ◦ Tính trung thực: dịch ngược Việt -> Anh ◦ Tính ổn định: đối chiếu mã dịch (NC3)  Hoàn thành công nhận bản dịch với WICC  Xây dựng bộ thuật ngữ  Thực hiện các nghiên cứu . ICPC2 ver4. 0 cấu trúc, ứng dụng trong YHGĐ và quá trình Việt hóa Hội nghị toàn quốc về Y học gia đình Việt Nam 1-3 tháng 11 201 0 5/7/14 ThS.BS Võ Thành Liêm Các đề mục • Nhu cầu của Việt. ThS BS CK1 Quá trình dịch mã (tiếng Việt) Quá trình dịch mã (tiếng Việt) 6/ 200 9 BV Nhân Dân 115: không ai quan tâm 11/ 200 9 Xin ý kiến hỗ trợ (Bỉ) 5/ 201 0 Tiến hành dịch mã: 3 mã 6/ 201 0 Tổng hợp. ICPC2 ver4. 0 Thông tin ICPC2 Sujective (triệu chứng chủ quan) Hút thuốc lá P17 Ho R05 Sợ bị ung thư R26 Objective (dấu chứng khách quan) Khám chi tiết hệ hô hấp R 30 Giới thiệu mã ICPC2 ver4. 0 Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: icpc2 ver4.0 cấu trúc, ứng dụng trong yhgđ và quá trình việt hóa, icpc2 ver4.0 cấu trúc, ứng dụng trong yhgđ và quá trình việt hóa, icpc2 ver4.0 cấu trúc, ứng dụng trong yhgđ và quá trình việt hóa, Giới thiệu mã ICPC2 ver4.0