Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo: Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo

21 6,960 56
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2014, 17:59

Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo nhằm làm rõ bản chất công việc, các hoạt động của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp và phân tích các phẩm chất, kỹ năng của nhà lãnh đạo cần có để có thể đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả và thành công. Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TIỂU LUẬN MÔN HỌC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Đề tài: Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo Họ và tên : Trần Thị Hương Giang SBD : 17 Lớp : Cao học QTKDK6.2 Giảng viên : TS. Lê Thị Thu Thủy III.1 . Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………… … ….2 NỘI DUNG……………………………………………………… …….….3 1. Khái niệm, trách nhiệm và vai trò của nhà lãnh đạo………… … … … …3 1.1. Khái niệm………………………………………………………… … … 3 1.2 Trách nhiệm của người lãnh đạo………………………………… ……….5 1.3 Vai trò của người lãnh đạo……………………………………… … …….5 2. Bản chất của công việc lãnh đạo…………………………………… .…… 9 3. Phong cách lãnh đạo……………………………………………….… .……10 3.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán…………………………………… ….… 10 3.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ………………………………………….… .11 3.3 Phong cách lãnh đạo tự do………………………………………… ……12 4. Phẩm chấtkỹ năng của nhà lãnh đạo tài ba……………………… …… 13 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………… … ….20 Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 3 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về nhà lãnh đạo, phong cách lãnh đạo đang đặt ra bức xúc. Khái niệm “nhà lãnh đạo” đang bị ngộ nhận và nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt là với nhà quản lý, hay chủ doanh nghiệp. Những vấn đề như: “Công việc lãnh đạo”, “Năng lực lãnh đạo”, “Tố chất nhà lãnh đạo” là gì? Việc ngộ nhận và không có cái hiểu sâu sắc về bản thân nhà lãnh đạo đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của không ít tổ chức hay nhóm làm việc. Người lãnh đạo được xem là tài sản quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp – những người nắm giữ vai trò tiên phong và mang tính quyết định trong sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Cho nên, hiểu rõ khái niệm “nhà lãnh đạo” là rất quan trọng. Bản chất công việc của họ và bản chất bên trong con người họ là gì? Làm thế nào để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, phát triển khả năng lãnh đạo góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa? Đúng là những vấn đề hóc búa đang đặt ra trước chúng ta – những nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải tìm cách thực hiện. Với những lý do trên, em lựa chọn vấn đề : “Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo tài ba” làm bài tiểu luận của mình, từ đó làm rõ bản chất công việc, các hoạt động của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp và phân tích các phẩm chất, kỹ năng của nhà lãnh đạo cần có để có thể đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả và thành công. Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 4 NỘI DUNG 1. Khái niệm, trách nhiệm và vai trò của nhà lãnh đạo 1.1. Khái niệm: Dù nhìn nhận theo cách nào, thì một nhà lãnh đạo phải đảm bảo được 3 yếu tố: khả năng tạo tầm nhìn, khả năng truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh hưởng. Hiểu một cách đơn giản, nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó. - Tùy theo từng khía cạnh nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu có các định nghĩa khác nhau về nhà lãnh đạo. Theo Stogdill (1974), nhà lãnh đạo phải luôn được định nghĩa cùng với sự ràng buộc của tính cách , cách ứng xử, ảnh hưởng đối với người khác, các chuỗi hoạt động tương tác, quan hệ, vị trí quản lý, và nhìn nhận của người khác về tính hợp pháp của quyền lực và sự tạo dựng ảnh hưởng. House (2004) định nghĩa rằng nhà lãnh đạo là cá nhân có khả năng gây ảnh hưởng, kích thích và khuyến khích người khác đóng góp vào các hoạt động có hiệu quả và thành công của tổ chức họ trực thuộc. Theo Maxwell thì định nghĩa nhà lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng. - Trong bất cứ tình huống nào, một nhóm từ hai người trở lên luôn luôn có một người có ảnh hưởng nổi bật, người đó là lãnh đạo. Vì vậy mỗi chúng ta đều gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng từ người khác. Điều này có nghĩa là: tất cả chúng t a lãnh đạo người khác trong một vài lĩnh vực; ngược lại ở một số lĩnh vực khác chúng ta được người khác dẫn dắt. Không ai nằm ngoài quy luật này: hoặc là nhà lãnh đạo hoặc là người bị lãnh đạo. Nhà lãnh đạo có thể xuất hiện ở mọi vị trí , từ những người có chức vụ quan trọng đến những người có vị trí bình thường như chủ tịch nước, t ổng thống, vua, các bộ trưởng, chủ tịch các tập đoàn đa quốc gia, giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 5 nhân viên, thuyền trưởng, cha xứ, giáo chủ một giáo phái, hay thậm chí là đội trưởng đội bóng, cha mẹ trong gia đình, trưởng nhóm trong một nhóm bạn học Có thể thấy lãnh đạo luôn xuất hiện trong các nhóm hoặc tổ chức với tư cách là người đại diện, dẫn đầu, có khả năng đề xướng hướn đi cho mọi người, và quyết định cho các hoạt động nội bộ. - Chúng ta nên chú ý tới hai cụm từ: “lãnh đạo” và “Nhà lãnh đạo”. Lãnh đạo là động từ, chỉ hoạt động, còn nhà lãnh đạo là danh từ chỉ chủ thể thực hiện hành động. Nhưng lãnh đạonhà lãnh đạo không phải bao giờ cũng gắn với nhau. Đôi khi người được mệnh danh là nhà lãnh đạo thì không thực hiện được công việc lãnh đạo. Vì vậy, trong thực tế, thường có hai kiểu nhà lãnh đạo: nhà lãnh đạo chức vị và nhà lãnh đạo thật sự. Nhà lãnh đạo chức vị có quyền hành do vị trí, nghi thức, truyền thống và các cơ cấu tổ chức đem lại. Nhà lãnh đạo này sử dụng chức vụ để gây ảnh hưởng lên người khác khi mất chức rồi thì không còn gây ảnh hưởng lên người khác được nữa. M ọi người sẽ không phục tùng nhà lãnh đạo này nếu sự việc nằm ngoài thẩm quyền của ông ta. Nhà lãnh đạo thât sự là nhà lãnh đạo dùng tài năng, phẩm chất của mình để gây ảnh hưởng tới mọi người, lôi cuối mọi người đi theo con đường của họ. Đây mới là những nhà lãnh đạo có giá trị bền vững, sức mạnh của họ đến tự nhiên xuất phát từ con người họ chứ không phải từ cái gì bên ngoài họ. Định nghĩa nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, nhà lãnh đạo được xác định từ vị trí, nhiệm vụ và hoạt động của họ đối với doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo có thể xuất hiện ở mọi cấp trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, như lãnh đạo toàn bộ doanh nghiệp có tổng giám đốc, giám đốc, lãnh đạo phòng có trưởng phòng, lãnh đạo nhóm làm việc có trưởng nhóm Càng ở vị trí cao, nhà lãnh đạo càng có quyền lực chức vị và trách nhiệm công việc càng lớn. Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 6 Nhà lãnh đạo thường là người có vị trí dẫn đầu tại cấp độ lãnh đạo mà họ đảm nhiệm trong doanh nghiệp. Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp là tổng giám đốc hoặc giám đốc. Họ là người đại diện cho doanh nghiệp trước pháp lý, trước lợi ích chung của doanh nghiệp và kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được. Họ duy trì và phát triển doanh nghiệp trong môi trường kinh tế cạnh tranh, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của tài chính, cách phát sinh tiền lời cho đơn vị, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, sự hài lòng của nhân viên và khách hàng… 1.2 Trách nhiệm của người lãnh đạo Trách nhiệm của người lãnh đạo gồm: o Đại diện cho các bên liên quan lãnh đạo tổ chức; o Chỉ đạo thực hiện thông qua một sứ mệnh hoặc mục đích; o Hình thành và thực hiện những thay đổi về chiến lược của tổ chức; o Theo dõi và giám sát các hoạt động, đặc biệt các hoạt động liên quan đến kết quả tài chính, năng suất, chất lượng, các dịch vụ mới và phát triển nhân lực; o Cung cấp các chính sách và hướng dẫn thực hiện cho các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và các thay đổi trong chiến lược. 1.3 Vai trò của người lãnh đạo Nhà lãnh đạo là người đứng đầu doanh nghiệp, nên vai trò của họ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của doanh nghiệp. Khi họ thực hiện tốt vai trò của mình, họ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Khi họ làm sai vai trò, họ sẽ kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Thực tế, nhiều doanh nhân Việt Nam đứng ở vị trí nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhưng lại chưa làm tốt vai trò của mình. Một trong những lý do khiến họ là một nhà lãnh đạo tồi là họ chưa hiểu hết về vai trò của một nhà lãnh đạo. Họ cần hiểu được lãnh đạo chính là người đại diện cho doanh nghiệp, chỉ huy doanh nghiệp, là người liên lạc của doanh nghiệp, đồng thời là một nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 7 Nhà lãnh đạo là người đại diện cho doanh nghiệ p Là người đứng đầu doanh nghiệp, nên nhà lãnh đạo là người thay mặt doanh nghiệp trước pháp lý, trước lợi ích chung của doanh nghiệp và kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được. Chịu trách nhiệm trước pháp lý: Trước các cơ quan chức năng, nhà lãnh đạo là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về quá trình thành lập, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật, thì người chịu tội trước hết là lãnh đạo doanh nghiệp Chịu trách nhiệm trước lợi ích chung và kết quả cuối của doanh nghiệp: Là người điều hành doanh nghiệp, vì vậy kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được đều là sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp từ những quy ết định của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp kinh doanh thành công thì công đầu tiên thuộc về lãnh đạo, và khi doanh nghiệp thua lỗ thì tội đầu tiên cũng thuộc về lãnh đạo. Công ty ITA là một công ty thực phẩm khá nổi itếcủng của M ĩ. Mười năm trước, lãnh đạo công ty muốn phát triển thêm ngành y dược, nên đã mua một xí nghiệp dược phẩm với giá 5 tỷ USD. Nhưng chỉ năm sau họ đã phải bán xí nghiệp đó với giá 3 tỷ USD, gây thiệt hại lớn cho công ty. Lãnh đạo công ty ITA đã phải từ chức vì vụ việc này. Nhà lãnh đạo là người chỉ huy doanh nghiệp Với vai trò là người chỉ huy doanh nghiệp, nhà lãnh đạo phải xác định được tầm nhìn rõ ràng, chính xác cho doanh nghiệp, xác định được lịch trình để đạt mục tiêu đó, huy động và thúc đẩy cấp dưới thực hiện mục tiêu. - Xác định tầm nhìn rõ ràng, chính xác cho doanh nghiệp: nhà lãnh đạo là người vẽ ra đường lối, mục tiêu, viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp. Họ đảm trách những mục tiêu mang tính thách thức liên quan tới sự thay đổi, và tập trung vào việc thay đổi hành vi. Nhà lãnh đạo chấp nhận rủi ro và không ngại đương đầu với những tình huống mạo hiểm trong quá trình đạt đến mục tiêu của mình, vì vậy họ Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 8 thường coi những việc khó khăn mà nguời khác tránh là những cơ hội tốt để mình thử sức và chinh phục. - Xác định lịch trình để đạt mục tiêu đó: Để thực hiện tầm nhìn, nhà lãnh đạo phải xác định được các bước thực hiện tầm nhìn đó. Họ vạch ra chiến lược và thực hiện những thay đổi để duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. - Huy động và thúc đẩy cấp dưới thực hiện mục tiêu: Nhà lãnh đạo tập trung vào yếu tố con người. Họ kêu gọi, lôi kéo những người dưới quyền đi theo mình, hướng tới xây dựng sự nghiệp chung của doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo sử dụng uy tín, ảnh hưởng cá nhân để thúc đẩy những nguời dưới quyền làm việc. Họ động viên những người dưới quyền phát huy hết khả năng của mình, cùng làm việc với họ để đạt được mục tiêu lâu dài. Jeiny, tổng giám đốc Công ty điện thoại và điện tín quốc tế M ĩ (ITT), là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong giới kinh doanh M ĩ những năm 1960,1970. Khi lên nắm quyền lãnh đạo, Jeiny muốn ITT không còn là một công ty kinh doanh điện thoại mà phải là một công ty liên hợp đa ngành lớn nhất thế giới. Ông đã vạch ra các bước cụ thể để thực hiện mục tiêu này như mua lại các công ty đang làm ăn thua lỗ và sau đó sẽ phát triển các công ty đó như thế nào để chúng trở thành nguồn của cải mới. Ông huy động mọi nguồn lực để phát triển theo hướng kinh doanh này và kết quả đem lại là ITT phát triển thành một doanh nghiệp đa ngành khổng lồ với 250 chi nhánh. Nhà lãnh đạo là người thực hiện các mối liên kết trong và ngoài doanh nghiệp Nhà lãnh đạo là cầu nối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với nhau và giữa doanh nghiệp với hệ thống bên ngoài. Để làm tốt vai trò này, họ phải duy trì được quan hệ cá nhân thật tốt với các nhân vật chủ chốt trong tất cả các đơn vị trong và ngoài doanh nghiệp, phải biết lắng nghe và thu nhận ý kiến. - Liên kết các bộ phận trong doanh nghiệp: Nhà lãnh đạo phải gắn kết các phòng, ban, chi nhánh lại với nhau trong một mục tiêu chung của doanh nghiệp. Họ thu thập, phân tích xửa lý thông tin từ các chi nhánh và tạo điều kiện để các chi nhánh Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 9 hiểu tình hình hoạt động của nhau. Jeiny lãnh đạo ITT bao gồm 250 chi nhánh nằm ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa bao giờ ông mất liên lạc với bất kỳ môt chi nhanh nào. Ông quy định mỗi tháng các giám đốc chi nhánh phải gửi cho ông một bản báo cáo dài 20 trang trình bày và phân tích cụ thể tình hình kinh doanh của chi nhánh mình. ITT cũng cho họp các giám đốc chi nhánh theo định kỳ. Tại cuộc họp đó, họ thảo luận về những vấn đề chung, vấn đề thuộc chi nhánh của mình và vấn đề thuộc chi nhánh anh me. Thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, nên các chi nhánh ITT hoạt động, phát triển độc lập, nhưng luôn nằm trong một khối thống nhất. Điều đó làm lên sức mạnh của ITT - Liên kết giữa doanh nghiệp với hệ thống bên ngoài: Lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên itếcp xúc với các đối tác khách hàng, các hội nghề nghiệp, các cơ quan chính quyền. Họ cần sử dụng mối quan hệ rộng rãi của mình để nhận được nhiều nguồn thông tin và sự ủng hộ cần thiết. Vì thế, mà nhà lãnh đạomột nhà hoạt động xã hội tích cực. Chẳng hạn họ tham gia các câu lạc bộ dành cho doanh nghiệp. Ở đó họ không chỉ nắm bắt được các cơ hội thương mại mà còn kết giao với nhiều bạn bè, tạo lập quan hệ xã hội rộng. Nhà lãnh đạo là người quản lý cấp cao của doanh nghiệp Nhà lãnh đạo cũng phải là một nhà quản lý doanh nghiệp. Họ phải xây dựng, t hực thi các chiến lược, lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Với vai trò này, nhà lãnh đạo chỉ thực hiện quản lý ở cấp cao, chứ không rơi vào quản lý tiểu itết. - Xây dựng, thực thi chiến l ược nhằm làm doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt hơn, phát triển quy mô và vị thế trên thị trường. Nhà lãnh đạo đưa ra con đường cụ thể để thực hiện hóa mục tiêu cho doanh nghiệp. - Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực: Nhà lãnh đạo phải đưa ra được bản kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển, với nguồn lực của doanh nghiệp. Họ biết điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp là gì để có một kế hoạch chung với toàn doanh nghiệp. Từ đó, họ đưa ra hướng phân bổ, sử dụng các nguồn lực của công ty. Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 10 - Kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp: Là người chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được, vì vậy nhà lãnh đạo cần thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp tới đâu. Họ phải có những quyết định thay đổi kịp thời để điều chỉnh mục tiêu. 2.Bản chất của công việc lãnh đạo Thực chất công việc lãnh đạo là khả năng tạo ra tầm nhìn, cảm hứng và ảnh hưởng trong tổ chức. Ba nhiệm vụ này kết hợp với nhau, tạo nên sự khác biệt của một nhà lãnh đạo với bất kỳ ai. Người nhìn xa trông rộng không phải là người lãnh đạo nếu anh ta không thể truyền cảm hứng. N gười tạo ra và duy trì được ảnh hưởng không phải là người lãnh đạo nếu anh ta không thể tạo ra một tầm nhìn. Tầm nhìn, cảm hứng và ảnh hưởng cần phải được thực hiện một cách khéo léo và bài bản, đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có những phẩm chấtkỹ năng riêng biệt. Vì vậy, công việc lãnh đạo vừa mang tính chất nghệ thuật, lại vừa mang tính chất khoa học. Tầm nhìn: là hình ảnh tích cực về tương lai của tổ chức mà t ất cả mọi người trong tổ chức đều tin tưởng và mong muốn biến nó thành hiện thực. Tạo ra tầm nhìn là công việc chính của nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo phải biết dẫn dắt tổ chức mình đi tới đâu, phải hình dung ra tương lai chung của tổ chức. Cảm hứng: Khi xây dựng được tầm nhìn, nhà lãnh đạo phải khơi dậy và truyền được cảm hứng cho người khác để họ đi theo và thực hiện. Nếu tầm nhìn không được truyền đạt t ới mọi người và không được thực hiện thì tầm nhìn trở nên vô nghĩa. Vậy công việc thứ hai của nhà lãnh đạo là truyền cảm hứng cho mọi người. Nhưng truyền cảm hứng ở đây không phải là việc miêu tả lại tầm nhìn một cách đơn giản, mà nhà lãnh đạo phải truyền đạt tầm nhìn một cách lôi cuốn, hấp dẫn nhất. Truyền cảm hứng ở đây cũng chính là tạo động lực cho những người đi theo mình. Khi thiếu động lực thì ngay cả công việc vô cùng đơn giản cũng trở thành những chướng ngại vật. Nhưng khi có động lực, chúng ta sẽ thấy một tương lai xán lạn, chướng ngại chỉ còn là chuyện nhỏ và những rắc rối chỉ còn là tạm thời. Và công việc của nhà lãnh đạo chính là tạo động lực để cuốn hút mọi người. [...]... đó, nhà lãnh đạo phải có nhữ ng phẩm chất đặc biệt Năng lự c lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào phẩm chất của nhà lãnh đạo Phẩm chất chính là những yếu tố tạo nên giá trị của nhà lãnh đạo Một số nhà nghiên cứ u coi phẩm chất cá nhân là yếu tố quyết định đối với m ột nhà lãnh đạo Học thuyết về năng lực lãnh đạo của Bass (công bố vào năm 1989 & 1990) đưa ra 3 học thuyết để chúng ta trở thành nhà lãnh đạo, ... quả lãnh đạo cao nhất Một nhà lãnh đạo tốt phải có đư ợc các kỹ năng nhận thứ c, kỹ năng quan hệ và kỹ năng công việc Tất nhiên, không ai có thể hội tụ đủ t ất cả các kỹ năng này, nhà lãnh đạo có thể có kỹ năng này nhưng không có kỹ năng kia Vì vậy, họ cần phải có khả năng học tập liên tục và tự phát triển những kỹ năng m à mình còn khiếm khuy ết, cũng như cần phải áp dụng một cách rất linh hoạt các kỹ. .. bản chất công việc lãnh đạo để xác định phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo - Để tạo ra t ầm nhìn cho tổ chức, đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có khả năng thích ứng với m ôi trường, nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo Tầm nhìn của nhà lãnh đạo phải 13 Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 dựa trên nhữ ng thế mạnh của doanh nghiệp và phải vư ợt qua được những giới hạn của những. .. mặt cảm xúc Kỹ năng công việc: là những kiến thức về phư ơng pháp, tiến trình, kỹ thuật… về một lĩnh vực chuyên biệt nào đó Người lãnh đạo cần phải là ngư ời sở hữu các tri thức và phải là chuyên gia trong lĩnh vực họ đang làm .Một nhà lãnh đạo tốt phải là một nhà quản lý giỏi, vì vậy nhà lãnh đạo phải có được các kỹ năng quản lý, lập kế hoạch…của một nhà quản lý 19 Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị.. .Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 Ảnh hưởng: Trong cuốn “Phát triển kỹ năng lãnh đạo , John G Max ell nêu ra w định nghĩa “ lãnh đạo là gây ảnh hưởng.” Lãnh đạo sẽ không thể là lãnh đạo nếu không có ảnh hư ởng, và ảnh hưởng được tạo ra từ quy ền lực của nhà lãnh đạo Nói cách khác, tất cả các công việc lãnh đạo đều phải sử dụng đến quyền lực Quyền lực có thể đư ợc tạo. .. thác m ột số nhiệm vụ nào đó Đặc điểm : 12 Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2  Nhân viên ít thích lãnh đạo  Không khí trong tổ chứ c thân thiện, định hư ớng nhóm, định hướng vui chơi  Năng suất thấp, người lãnh đạo vắng mặt thư ờng xuyên 4 Phẩm chấtkỹ năng của nhà lãnh đạo tài ba Để thực hiện công việc chính của nhà lãnh đạo là t ạo ra tầm nhìn cho tổ chức, truyền... thể hội tụ được những phẩm chất cần có của n gư ời lãnh đạo Hãy tự hỏi mình vì sao những ngư ời khác cần phải lắng nghe, tôn trọng và thự c hiện theo sự điều động, hướng dẫn của bạn Chắc chắn, bạn sẽ t ìm thấy động lực để hoàn thành tốt vai trò của một người lãnh đạo Xin chúc bạn thành công! Kỹ năng của nhà lãnh đạo Kỹ năng lãnh đạo là nói về khả năng vận dụng nhữ ng kiến thức về lãnh đạo vào hoạt động... nhân sự Đặc biệt ở Việt Nam các lãnh đạo doanh nghiệp cần phải rèn luyện để có được các phẩm chất như trên Nếu Việt Nam có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có đủ kỹ năngvà phẩm chất thì Việt Nam mới có thể p hát triển các doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc t ế 20 Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bài g iảng K ĩ năng lãnh đạo – TS Lê Th ị Thu Thủy – Đ H Ngoại... kỹ năng trong công việc lãnh đạo của mình Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch: Đây là một kỹ năng không thể thiếu của nhà lãnh đạo Họ xây dự ng tầm nhìn chiến lược cho công ty, đồng thời cũng phải quản lý và lập kế h oạch cho các mục tiêu mà công ty cần đạt tới Có khả năng quản lý và lập kế hoạch, thì nhà lãnh đạo m ới có thể duy trì, phát triển và thay đổi được tầm nhìn chiến lư ợc khi cần thiết Kỹ năng. .. các bản hợp đồng, nhà lãnh đạo cũng phải biết cách t hương thuyết Kỹ năng nhận thức: Bao gồm khả năng phân t ích, tổng hợp vấn đề, suy nghĩ logic và toàn diện Nhà lãnh đạo cần có các kỹ năng này để nhận thức được các xu thế phát triển, những cơ hội và thách thứ c trong tương lai, dự đoán được những thay đổi, từ đó hình thành nên tầm nhìn cho tổ chức Kỹ năng quan hệ xã hội: bao gồm khả năng nhận thứ c . Hương Giang SBD : 17 Lớp : Cao học QTKDK6 .2 Giảng viên : TS. Lê Thị Thu Thủy III.1 . Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6. 2 2 MỤC LỤC MỞ. luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6. 2 9 hiểu tình hình hoạt động của nhau. Jeiny lãnh đạo ITT bao gồm 25 0 chi nhánh nằm ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa. hướng dẫn nào cả Đặc điểm: Tiểu luận Kỹ năng lãnh đạo Trần Thị Hương Giang – Cao học QTKD K6. 2 12  Nhân viên ít thích lãnh đạo.  Hiệu quả làm việc cao khi có mặt lãnh đạo, thấp khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo: Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo, Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo: Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo, Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo: Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo