Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

17 1,290 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2012, 10:18

Tiểu Luận: Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ PHẦN I: MỞ ĐẦU1.1 Tính cấp thiếtTrong những năm qua, Việt Nam đã có những cố gắng và bước đầu đã đạt được những thành tích tốt trong thúc đẩy bình đẳng giới. Việt Nam đã được thế giới công nhận là nước đi đầu trong khu vực có sự quan tâm, thúc đẩy bình đẳng giới, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm để thực sự đạt được bình đẳng giới giữa nam và nữ. Mặc dù xếp hạng thứ 42 trong số 128 quốc gia về thực hiện bình đẳng giới, nhưng Việt Nam lại đứng thứ 103 về cơ hội học tập và thứ 91 về sức khỏe và an sinh (World Economic Forum, 2008). Điều này nói lên rằng, vấn đề giới nói chung và vấn đề giới trong gia đình ở Việt Nam vẫn cần nhiều sự quan tâm cả ở khu vực thành thị và nông thôn nhưng ở khu vực nông thôn nhận thức về giới còn kém và bất bình đẳng về giới còn tồn tại nhiều hơn. Ở Việt Nam, do ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo và những định kiến giới, những hủ tục lạc hậu, những tàn dư phong kiến, thể hiện rất rõ đó là tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng nề trong gia đình - tế bào của hội và trong suy nghĩ của nhiều người. Phụ nữ thường thụ động trước các quyết định có liên quan vấn đề dân số: số con, khoảng cách sinh, nuôi dạy con cái; các vấn đề về học tập, về công việc, việc làm, về các hoạt động hội… Họ còn là nạn nhân của nạ bạo hành gia đình. Phụ nữ thường bị thiệt thòi so với nam giới ngay trong chính tổ ấm của mình, đó là gia đình.Chuế Lưu là một miền núi của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là một thuần nông, đời sống còn khó khăn, sinh hoạt còn mang nhiều nét truyền thống. Do vậy, nhận thức về giới và bình đẳng giới của người dân trong còn hạn chế, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất bình đẳng.1Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ”.1.2 Mục tiêu1.2.1 Mục tiêu chungTìm hiểu tình hình vấn đề giới trong gia đình tại Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thểTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề giới trong gia đình và một số chủ trương chính sách của Nhà nước ta với sự phát triển của bình đẳng giới và nhận thức giới.Tìm hiểu tình hình thực tế vấn đề giới tại Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú ThọĐánh giá công tác bình đẳng giới trong gia đình ở Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú ThọĐề xuất một số khuyến nghị cho vấn đề bình đẳng giới trong gia đình ở Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.1.3 Đối tượng nghiên cứuĐối tượng của đề tài nghiên cứu là các hộ gia đình tại Chuế Lưu – Hạ Hòa – Phú Thọ.1.4 Phạm vi nghiên cứu1.4.1Phạm vi về nội dungTập trung phân tích vấn đề giới trong các gia đình và tìm hiểu tình hình vấn đề giới tại Chuế Lưu – Hạ Hòa – Phú Thọ.1.4.2Phạm vi về không gianĐề tài được nghiên cứu trên địa bàn Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.21.4.3 Phạm vi về thời gianCác thông tin số liệu về tình hình của được thu thập trong 3 năm 2007, 2008, 2009.PHẦN II: CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬNPHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu3.1.1 Điều kiện tự nhiên+ Vị trí địa lý:+ Khí hậu, thủy văn:+ Địa hình:+ Tình hình sử dụng đất đai:Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai của qua 3 nămDiễn giải2007 2008 2009DT(ha) CC(%) DT(ha) CC(%) DT(ha) CC(%)A. Tổng diện tích tự nhiênI.Đất sản xuất NN- Lúa- Hoa màu- Cây trồng lâu năm- Nuôi trồng TSII. Đất phi NN- Đất ở- Đất chuyên dụng3- Đất nghĩa trang- Mặt nướcIII. Đất chưa sử dụng(Nguồn: Ban thống kê xã)3.1.2 Điều kiện kinh tế hội+ Dân số, lao động:Bảng 3.2: Tình hình nhân khẩu và lao động của qua 3 nămChỉ tiêu2007 2008 2009SL(người) CC(%) SL(người) CC(%) SL(người) CC(%)A.Tổng nhân khẩu lao động1.Tổng nhân khẩu- Thuần nông- Kiêm- Phi nông2.Số LĐ trong tuổi- Thuần nông- Kiêm- Phi nông3. Tổng số hộ4- Thuần nông- Kiêm- Phi nôngB.Một số chỉ tiêu BQ-Nhân khẩu/hộ- Lao động/hộ( Nguồn: Ban thống kê xã)+ Cơ sở vật chất kỹ thuậtBảng 3.3: Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của qua 3 nămChỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009Đường giao thôngThủy lợiĐiệnHTX dịch vụCông trình phúc lợi( Nguồn: Ban thống kê xã)+ Giá trị sản xuất:Bảng 3.4: Giá trị sản xuất của qua 3 nămChỉ tiêu2007 2008 2009GT(triệu đồng)CC(%) GT(triệu đồng)CC(%) GT(triệu đồng)CC(%)5Tổng GT sản xuât1. Sản xuất NN- Trồng trọt- Chăn nuôi- Thủy sản2. Tiểu thủ công nghiệp3. Thương mại, dịch vụ(Nguồn: Ban thống kê xã)3.2 Phương pháp thu thập thông tin3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứuChuế Lưu là một thuần nông, sản xuất nông nghiệp và thu nhập từ nông nghiệp là chính, đời sống cộng đồng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, còn nhiều định kiến về giới đặc biệt là về người phụ nữ.3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấpSTT Thông tin Địa điểm thu thậpPhương pháp thu1 Cơ sở lý luận và thực tiễn. các thông tin đã được đăng tải về vấn đề giới trong cũng như ngoài nướcSách, báo, các báo cáo tốt nghiệp, các trang web…Tra cứu và ghi chép2 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu, các số liệ Ban địa chính xã, ban thống kê xã, ủy ban nhân Tổng hợp từ các báo cáo của các 6về tình hình sử dụng đất đai, dân số, lao động, việc làm, cơ cấu, tỷ lệ nam nữ…dân xã. phòng ban trong xã3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấpĐiều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Chọn 60 hộ trong xã. Các hộ được điều tra theo các chi tiêu về loại hộ( thuần nông, kiêm, phi nông), về thời gian xây dựng gia đình(trước 1986, từ 1986 – 2000, 2001 – nay)Số hộ được điều tra:Chỉ tiêu Trước 1986 1986 – 2000 2000 – nay TổngHộ thuần nôngHộ kiêmHộ phi nông Tổng 20 20 20 603.3 Phương pháp xử lý thông tinSố liệu thu thập về giới trong gia đình được sử dụng các thuật toán để kiểm tra tính đại diện và chính xác.Dùng máy tính tay và phần mềm Word, Excel tính toán các chỉ tiêu và xắp xếp theo bảng theo mục được diễn giải.3.4 Phương pháp phân tích thông tinPhương pháp phân tổ thống kê.Phương pháp so sánh.Phương pháp chuyên gia chuyên khảo.7Phương pháp mô tả.PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN4.1 Tình hình chung về giới của và của các nhóm gia đình được điều tra4.1.1 Tình hình giới chung của xãBảng 4.1: Tình hình nhân khẩu và lao động nữ của qua 3 nămChỉ tiêu2007 2008 2009 So sánhSL(người) CC(%) SL(người) CC(%) SL(người) CC(%) 08/07 09/08 BQTổng nữ1.Theo độ tuổi L ĐNgoài tuổi LĐTrong tuổi LĐ2.Tổng LĐ nữThuần nôngKiêm Phi nông3.PN tham 8gia đoàn thể4.PN là chủ hộ5.PN là Đảng viên(Nguồn: Ban thống kê xã)4.1.2 Tình hình giới trong các hộ được điều traBảng 4.2: Tình hình chung về nữ trong các hộ được điều traChỉ tiêu Trước 1986 1986 – 2000 2000 – nay1. Tổng hộ điều tra2. Loại hộa. Hộ thuần nông- Phụ nữ làm chủ hộb. Hộ kiêm- Phụ nữ làm chủc. Hộ phi nông - Phụ nữ làm chủ4. Kiến thức người phụ nữ9- cấp I, khác- cấp II- cấp III- THCN, CĐ, ĐH- Thành viên hội PN( Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)4.1.3 Quan niệm về địa vị, quyền lực vợ chồng trong gia đìnhBảng 4.3: Quan niệm về địa vị vợ chồng trong gia đình của các hộ được điều tra (%)Chỉ tiêuTrước 1986 1986 – 2000 2000 – nayNam Nữ Nam Nữ Nam NữVợ nhiều hơn chồngChồng nhiều hơn vợBằng nhau(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)4.2 Thực tế vấn đề giới trên địa bàn 4.2.1 Vai trò của phụ nữ và nam giới trong công việc sản xuất4.2.1.1 Trong sản xuất nông nghiệp+ Trong trồng trọtBảng 4.4: Phân công thực hiện công việc trong trồng trọt của gia đình(%)10[...]... trình Giới trong Phát triển nông thôn 2 Phạm Thị Huệ, “Quyền lực vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam” 3 PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến, Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại” 4 Vũ Tuấn Huy và Deborah S.Carr, “Phân công lao động nội trợ trong gia đình” 5 Lê Thị Quý, Vấn đề giới trong các dân tộc ít người ở Sơn La – Lai Châu hiện nay” 6 Nguyễn Thị Uyên, Vấn đề bình đẳng giới của gia đình... chung công tác giớibình đẳng giới trong gia đình của 4.3.1 Những mặt đạt được 4.3.2 Hạn chế 4.3.3 Bài học kinh nghiệm 4.4 Định hướng và giải pháp nâng cao nhận thức giới trong gia đình trên địa bàn PHẦN V: KẾT LUẬN - Kết luận - Khuyến nghị + Với Nhà nước + Với cơ quan chính quyền địa phương + Với các tổ chức đoàn hội, các cán bộ làm công tác về giới + Với cộng đồng dân cư tai 16 TÀI LIỆU... 4.2.2 Vai trò giới trong ra quyết định ở gia đình 4.2.2.1 Trong sản xuất nông nghiệp + Trong trồng trọt Bảng 4.8: Tỷ lệ ra quyết định trong trồng trọt(%) Chỉ Vợ Trước 1986 Chồng Cả Người Vợ tiêu là làm m hai khác là 1986 – 2000 Chồng Cả Người Vợ 2000 – nay Chồng Cả Người làm làm m là m 1.Giốn g hai khác cây 13 hai khác trồng 2.Kỹ thuật canh tác 3.Bán SP (Nguồn: Tổng hợp từ điều tra) + Trong chăn nuôi:... tộc ít người ở Sơn La – Lai Châu hiện nay” 6 Nguyễn Thị Uyên, Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô Mỹ Tho – Tiền Giang trong bối cảnh CNH – HĐH”, luận văn tốt nghiệp Đại học Bình Dương 7 Th.s Nguyễn Thanh Thụy, Hội Liên hiệp PN Bình Định, Nghiên cứu vấn đề BĐG trong tổ chức cuộc sống GĐ ở Bình Định – Thực trạng và giải pháp” 8 WB 9 FAO&UNDP 10 http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Nhan-dinh-ve-muc-do-bat-binh-... 4.2.2.3 Trong quyết định chăm sóc dạy dỗ con cái Bảng 4.11: Tỷ lệ ra quyết định trong một số công việc khác Chỉ Vợ Trước 1986 Chồng Cả Người Vợ tiêu là làm m hai khác là 1986 – 2000 Chồng Cả Người Vợ 2000 – nay Chồng Cả Người làm làm m hai khác là hai khác m 1.Sinh con 2.Định hướng nghề cho con 3.Quản lý chi tiêu (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của giới trong gia. .. (Nguồn: Tổng hợp từ điều tra) + Trong chăn nuôi Bảng 4.5: Phân công thực hiện công việc trong chăn nuôi của gia đình(%) Chỉ Vợ Trước 1986 Chồng Cả Người Vợ tiêu là làm m hai khác là 1986 – 2000 Chồng Cả Người Vợ 2000 – nay Chồng Cả Người làm làm m hai khác là m 1.Chă m sóc 2.Mua vật tư 3 Vệ 11 hai khác sinh 4.bán SP (Nguồn: Tổng hợp từ điều tra) 4.2.1.2 Vai trò giới trong các hoạt động thương mại,... 4.6: Phân công công việc trong hoạt động thương mại, dịch vụ(%) Chỉ Vợ Trước 1986 Chồng Cả Người Vợ tiêu là làm hai khác m 2000 – nay Chồng Cả Người làm là 1986 – 2000 Chồng Cả Người Vợ làm hai khác m là hai khác m 1.Mua hàng 2.Vận chuyển, bốc dỡ 3 Phục vụ bán 4.Quản lý thu chi (Nguồn: Tổng hợp từ điều tra) 4.2.1.3 Trong nội trợ và chăm sóc con cái Bảng 4.7: Phân công lao động trong công việc nội trợ... Trong chăn nuôi: Bảng 4.9: Tỷ lệ ra quyết định trong chăn nuôi(%) Chỉ Vợ Trước 1986 Chồng Cả Người Vợ tiêu là làm hai khác m là 1986 – 2000 Chồng Cả Người Vợ 2000 – nay Chồng Cả Người làm làm hai khác m là hai khác m 1.Giốn g 2.Quy mô nuôi 3.Mua vật tư 4.Bán SP (Nguồn: Tổng hợp từ điều tra) 4.2.2.2 Trong thương mại dịch vụ Bảng 4.10: Tỷ lệ ra quyết định trong sản xuất kinh doanh(%) Vợ Chỉ tiêu Trước . trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ .1.2 Mục tiêu1.2.1 Mục. đình ở xã Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ ề xuất một số khuyến nghị cho vấn đề bình đẳng giới trong gia đình ở xã Chuế Lưu huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ. 1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Vấn đề giới trong gia đình, nghiên cứu tại xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Mục tiêu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đặc điểm địa bàn nghiên cứu, Phương pháp thu thập thơng tin Phương pháp xử lý thơng tin Phương pháp phân tích thơng tin, Thực tế vấn đề giới trên địa bàn xã, Đánh giá chung cơng tác giới và bình đẳng giới trong gia đình của xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn