Nghiên cứu những biến đổi huyết động và lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân mổ tim mở

183 837 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 01:06

Nghiên cứu những biến đổi huyết động và lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân mổ tim mở BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 ********* LÊ XUÂN DƯƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HUYẾT ĐỘNG LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO BỆNH NHÂN MỔ TIM MỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 ********* LÊ XUÂN DƯƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HUYẾT ĐỘNG LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO BỆNH NHÂN MỔ TIM MỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN: 1. PGS.TS. LÊ THỊ VIỆT HOA 2. PGS.TS. TRẦN DUY ANH HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là nghiên cứu của riêng tôi, tất cả những số liệu do chính tôi thu thập, kết quả trong luận án này là trung thực chưa có ai công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin đảm bảo tính khách quan, trung thực của các số liệu kết quả xử lý số liệu trong nghiên cứu này. Hà Nội, tháng 3 năm 2014 Tác giả Lê Xuân Dương LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Phòng Sau đại học, Bộ môn Gây mê hồi sức – viện nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 đã dành cho tôi sự giúp đỡ tận tình động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu. Với lòng biết ơn kính trọng, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới các Thầy hướng dẫn khoa học: Phó giáo sư - Tiến sỹ Trần Duy Anh – Chủ nhiệm bộ môn Gây mê Hồi sức, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108, người Thầy đã tận tình hướng dẫn, cho tôi nhiều kiến thức ý kiến đóng góp khoa học quý báu trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Phó giáo sư - Tiến sỹ Lê Thị Việt Hoa - Phó chủ nhiệm bộ môn Gây mê Hồi sức viện nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108, Cô đã tận tình hướng dẫn, cho tôi nhiều kiến thức ý kiến đóng góp khoa học quý báu trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất tới các Thầy: Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quốc Kính, Phó giáo sư - Tiến sỹ Công Quyết Thắng, Phó giáo sư - Tiến sỹ Mai Xuân Hiên, Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Gia Bình, Tiến sỹ Nguyễn Đức Thiềng, Tiến sỹ Nguyễn Phương Đông, Tiến sỹ Nguyễn Minh Lý, Tiến sỹ Hoàng Quốc Toàn, Tiến sỹ Lê Lan Phương…đã tận tình giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến khoa học quý báu giúp tôi hoàn thành luận án này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể nhân viên Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Phẫu thuật tim mạch, Khoa Gây mê, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè, đồng nghiệp người thân đã giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình làm luận án. Tình thương yêu, sự chia sẻ giúp đỡ về mọi mặt của cha mẹ, anh chị em trong gia đình, vợ các con yêu quý luôn là nguồn động viên, khích lệ lớn lao, giúp tôi hoàn thành luận án này. Cuối cùng tôi đặc biệt cảm ơn tới các bệnh nhân đã tin tưởng cộng tác với tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu này. Hà Nội, tháng 3 năm 2014 Lê Xuân Dương MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các hình vẽ ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HUYẾT ĐỘNG LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI 3 1.1.1. Cung lượng tim 3 1.1.2. Tiền gánh 4 1.1.3. Hậu gánh 10 1.1.4. Sức co bóp cơ tim 10 1.1.5. Lượng nước ngoài mạch phổi 11 1.2. PHƯƠNG PHÁP PiCCO 16 1.2.1. Xu hướng lựa chọn các phương pháp theo dõi huyết động trung ương trên thế giới 16 1.2.2. Nguyên lý của phương pháp PiCCO 17 1.2.3. Chỉ định, chống chỉ định, hạn chế của phương pháp PiCCO 21 1.2.4. Giá trị của phương pháp PiCCO……………………………….…… 23 1.3. TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ NHỮNG BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TIM TRONG MỔ TIM MỞ DƯỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ 24 1.3.1. Tuần hoàn ngoài cơ thể 24 1.3.2. Biến đổi chức năng tim trong mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể 27 1.4. ĐIỀU CHỈNH HUYẾT ĐỘNG THEO ĐÍCH HỘI CHỨNG CUNG LƯỢNG TIM THẤP TRONG MỔ TIM 30 1.4.1. Điều chỉnh huyết động theo đích 30 1.4.2. Hội chứng cung lượng tim thấp 33 1.5. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO TRONG THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG BỆNH NHÂN MỔ TIM MỞ TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM 36 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 2.1.1. Tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. 38 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 38 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 38 2.2.2. Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu 38 2.2.3. Nội dung nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá 39 2.2.4. Phương tiện nghiên cứu 49 2.2.5. Phương thức tiến hành 51 2.2.6. Xử lý số liệu. 56 2.2.7. Đạo đức nghiên cứu 57 2.2.8. Sơ đồ nghiên cứu 58 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 59 3.1.1. Đặc điểm chung về tuổi, giới, loại phẫu thuật 59 3.1.2. Đặc điểm chung bệnh nhân trước trong mổ 61 3.2. BIẾN ĐỔI CHỈ SỐ TIM, THỂ TÍCH CUỐI TÂM TRƯƠNG TOÀN BỘ, LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI NHÓM BỆNH NHÂN THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO 64 3.2.1. Biến đổi chỉ số tim 66 3.2.2. Biến đổi chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ 68 3.2.3. Biến đổi lượng nước ngoài mạch phổi 69 3.3. GIÁ TRỊ CỦA CÁC THÔNG SỐ XÁC ĐỊNH TIỀN GÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH HUYẾT ĐỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP PiCCO 71 3.3.1. Giá trị của các thông số xác định tiền gánh 71 3.3.2. Hiệu quả điều chỉnh huyết động theo các thông số đo bằng phương pháp PiCCO so với các thông số cơ bản 83 3.4. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỘI CHỨNG CUNG LƯỢNG TIM THẤP SAU MỔ TIM MỞ 87 3.4.1. Tỉ lệ mắc tỉ lệ tử vong của hội chứng cung lượng tim thấp ……….87 3.4.2.Phân tích đơn biến một số yếu tố liên quan của hội chứng cung lượng tim thấp sau mổ. 88 3.4.3.Phân tích đa biến một số yếu tố liên quan của cung lượng tim thấp sau mổ…………………………………………………………… ……91 Chương 4: BÀN LUẬN 92 4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 92 4.1.1. Đặc điểm chung về tuổi, giới, loại phẫu thuật 92 4.1.2. Đặc điểm chung bệnh nhân trước trong mổ 93 4.2. BIẾN ĐỔI CHỈ SỐ TIM, TỔNG THỂ TÍCH CUỐI TÂM TRƯƠNG TOÀN BỘ, LƯỢNG NƯỚC NGOÀI LÒNG MẠCH PHỔI NHÓM THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO SAU MỔ TIM MỞ 94 4.2.1. Biến đổi chỉ số tim 94 4.2.2. Biến đổi thể tích cuối tâm trương toàn bộ 97 4.2.3. Biến đổi lượng nước ngoài mạch phổi 98 4.3. GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP PiCCO TRONG XÁC ĐỊNH TIỀN GÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO. 101 4.3.1. Giá trị của phương pháp PiCCO trong xác định tiền gánh. 101 4.3.2. Hiệu quả hướng dẫn điều chỉnh huyết động của các thông số đo bằng phương pháp PiCCO bệnh nhân mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. 112 4.4. HỘI CHỨNG CUNG LƯỢNG TIM THẤP SAU MỔ TIM MỞ DƯỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. 118 4.4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán, tỉ lệ mắc tỉ lệ tử vong của hội chứng cung lượng tim thấp 118 4.4.2. Một số yếu tố liên quan của hội chứng cung lượng tim thấp sau mổ 200 KẾT LUẬN 129 KIẾN NGHỊ 131 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALI Acute Lung Injury: Tổn thương phổi cấp ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome : Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển BN Bệnh nhân CO Cardiac Output: Cung lượng tim CI Cardiac Index: Chỉ số tim CVP Central Venous Pressure: Áp lực tĩnh mạch trung tâm ĐCHĐTĐ Điều chỉnh huyết động theo đích ĐM Động mạch EF Ejection Fraction: Phân suất tống máu EVLW Extra-Vascular Lung Water: Lượng nước ngoài mạch phổi EVLWI Extra-Vascular Lung Water Index: Chỉ số nước ngoài mạch phổi GEDV Global End-Diastolic Volume: Thể tích cuối tâm trương toàn bộ GEDVI Global End-Diastolic Volume Index: Chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ HA Huyết áp HATB Huyết áp trung bình HCCLTT Hội chứng cung lượng tim thấp ITBV Intrathoracic Blood Volume: Thể tích máu trong lồng ngực ITBVI Intrathoracic Blood Volume Index: Chỉ số thể tích máu trong lồng ngực PAOP Pulmonary Artery Occlusion Pressure: Áp lực động mạch phổi bít PiCCO Pulse Contour Cardiac Output ScvO 2 Central Venous Oxygen Saturation: Độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm SV Stroke Volume : Thể tích nhát bóp SVI Stroke Volume Index: Chỉ số thể tích nhát bóp SvO 2 Mixed Venous Oxygen Saturation: Độ bão hòa oxy tĩnh mạch trộn SVRI Systemic Vascular Resistance Index: Chỉ số kháng trở mạch hệ thống SVV Stroke Volume Variation: Biến thiên thể tích nhát bóp THNCT Tuần hoàn ngoài cơ thể TTTH Thể tích tuần hoàn DANH MỤC CÁC BẢNG 1.1 Một số nghiên cứu về các yếu tố liên quan của hội chứng cung lượng tim thấp sau mổ tim 35 2.1 Giá trị bình thường của các thông số đo bằng phương pháp PiCCO 40 2.2 Bảng điểm EuroSCORE 43 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 59 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 60 3.3 Tiền sử các bệnhphối hợp 61 3.4 Đặc điểm đánh giá phân loại bệnh nhân trước mổ 61 3.5 Một số đặc điểm lâm sàng trước mổ của nhóm nghiên cứu 62 3.6 Phân suất tống máu thất trái trước mổ của nhóm nghiên cứu 62 3.7 Áp lực tâm thu động mạch phổi trước mổ của nhóm nghiên cứu 63 3.8 Đặc điểm một số chỉ số trong mổ của nhóm nghiên cứu 63 3.9 Biến đổi CI, GEDVI, EVLWI SVRI trước mổ trong 24 giờ đầu sau mổ. 64 3.10 Biến đổi CI, GEDVI, EVLWI SVRI trong 24 - 72 giờ sau mổ 65 3.11 So sánh GEDVI theo phân nhóm của chỉ số tim thời điểm về hồi sức 66 3.12 Một số thông số theo phân nhóm của chỉ số tim thời điểm 6 giờ sau mổ 67 3.13 So sánh SVRI theo phân nhóm GEDVI thời điểm về hồi sức thời điểm 6 giờ sau mổ 69 3.14 Biến đổi huyết động trước sau nghiệm pháp bù dịch. 71 3.15 Tỉ lệ phần trăm thay đổi của các chỉ số huyết động trước sau nghiệm pháp bù dịch. 73 3.16 Biến đổi chỉ số thể tích nhát bóp trước sau nghiệm pháp bù dịch. 74 3.17 Tỉ lệ thay đổi SVI sau bù dịch theo các phân nhóm GEDVI 74 3.18 Mối tương quan giữa biến đổi SVI với biến đổi của GEDVI, 76 [...]... thuật tim [65], [85], [87], [159] Việt Nam mổ tim mở đã được tiến hành các trung tâm phẫu thuật lớn, nhưng cho đến nay các nghiên cứu về rối loạn huyết động bằng phương pháp PiCCO sau mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể vẫn còn rất hạn chế Xuất phát từ thực trạng trên chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu những biến đổi huyết động lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO bệnh nhân mổ. .. pháp PiCCO bệnh nhân mổ tim mở nhằm mục tiêu: 1 Đánh giá sự biến đổi của chỉ số tim, thể tích cuối tâm trương toàn bộ, lượng nước ngoài mạch phổi bệnh nhân sau mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể 2 Đánh giá giá trị của phương pháp PiCCO trong xác định tiền gánh hiệu quả điều chỉnh huyết động theo hướng dẫn của phương pháp PiCCO bệnh nhân mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể 3 Xác định một... Phân bố bệnh nhân theo các nhóm tuổi 59 3.2 Phân bố bệnh nhân theo loại phẫu thuật 60 3.3 Sự biến đổi của chỉ số tim liều dobutamin nhóm bệnh nhân theo 66 dõi huyết động bằng phương pháp PiCCO 3.4 Biến đổi GEDVI thời điểm trước mổ trong 72 giờ sau mổ 68 3.5 Phân bố chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ thời điểm về hồi 68 sức 3.6 Biến đổi EVLWI thời điểm trước mổ trong 72 giờ sau mổ 69... nhịp tim chậm kết hợp với giảm thể tích tuần hoàn [33] 1.1.5 Lượng nước ngoài mạch phổi 1.1.5.1 Khái niệm Lượng nước ngoài mạch phổi (EVLW: Extravascular Lung Water) là một khái niệm để chỉ lượng nước trong phổi nhưng ngoài lòng mạch, hay là 12 thể tích nước thoát ra từ mao mạch hấp thu vào bạch mạch, bao gồm lượng plasma ngoài lòng mạch, lượng nước trong tế bào, dịch trong hệ bạch huyết lớp... nhiệt qua phổi (PiCCO) Nghiên cứu của Bajorat cộng sự [25] đánh giá giá trị của các phương pháp đo cung lượng tim trên, kết quả là chỉ có phương pháp hòa loãng nhiệt qua ĐM phổi hòa loãng nhiệt qua phổi có thể thay thế cho nhau khi theo dõi huyết động BN có tình trạng huyết động không ổn định Nghiên cứu của Bettex năm 2004 30 BN sau mổ bắc cầu vành, cho thấy cung lượng tim đo bằng phương pháp. .. một phương pháp theo dõi huyết động có nhiều ưu điểm, ít xâm nhập, đo được nhiều thông số huyết động một cách chính xác như cung lượng tim liên tục, tiền gánh, sức cản hệ thống, sức co bóp cơ tim xác định lượng nước ngoài mạch phổi [1], [65], [131] Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều chỉnh huyết động dựa vào các thông số đo bằng phương pháp PiCCO giúp làm cải thiện kết quả điều trị các BN nặng và. .. thấp sau mổ 3.29 Một số yếu tố liên quan độc lập của hội chứng cung lượng tim thấp sau mổ (phân tích đa biến) 4.1 Một số nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên áp dụng liệu pháp điều chỉnh huyết động theo đích bệnh nhân mổ tim 4.2 Hiệu quả điều chỉnh huyết động theo đích trong cải thiện thời gian nằm hồi sức thời gian nằm viện BN mổ tim 4.3 Tỉ lệ hội chứng cung lượng tim thấp theo một số nghiên cứu 78... xác hơn phương pháp siêu âm qua thực quản [30] Nghiên cứu của Mielck cộng sự 22 BN mổ bắc cầu vành cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa phương pháp hòa loãng nhiệt qua ĐM phổi phương pháp phân tích sóng mạch [114] Nghiên cứu phân tích từ 75 nghiên cứu khác đánh giá mức độ chính xác của phương pháp PiCCO, LiDCO LiDCO-TMrapid, Flotrac Vigileo PRAM (Vytech, Ý) trong xác định SV CO cho... đo bằng phương pháp hòa loãng nhiệt thì không bị ảnh hưởng [157] 1.2.4 Giá trị của phương pháp PiCCO 1.2.4.1 Xác định chính xác cung lượng tim Cung lượng tim là thông số quan trọng để đánh giá rối loạn huyết động hướng dẫn điều trị Các nghiên cứu đều cho thấy đo CO liên tục theo phương pháp xung mạch của PiCCO là tin cậy chính xác cả trong điều kiện huyết động không ổn định không bị ảnh hưởng... liên quan trước, trong mổ của hội chứng cung lượng tim thấp sau mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HUYẾT ĐỘNG LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI Trong điều kiện sinh lý bình thường, tim thực hiện hai chức năng riêng biệt: (1) Tim phải bơm máu qua tuần hoàn phổi (2) tim trái bơm máu vào hệ thống tuần hoàn đến các Cung lượng tim là yếu tố chính . lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân mổ tim mở nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá sự biến đổi của chỉ số tim, thể tích cuối tâm trương toàn bộ, lượng nước ngoài mạch phổi ở bệnh. ********* LÊ XUÂN DƯƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HUYẾT ĐỘNG VÀ LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO Ở BỆNH NHÂN MỔ TIM MỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC . VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 ********* LÊ XUÂN DƯƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HUYẾT ĐỘNG VÀ LƯỢNG NƯỚC NGOÀI MẠCH PHỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PiCCO Ở BỆNH NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu những biến đổi huyết động và lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân mổ tim mở, Nghiên cứu những biến đổi huyết động và lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân mổ tim mở, Nghiên cứu những biến đổi huyết động và lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân mổ tim mở

Từ khóa liên quan