Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế

40 3,086 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2012, 10:35

Luận văn :Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế chơng icơ sở pháp lý và sự cần thiết phải đầu t1.1. Cơ sở pháp lý để lập dự án1.1.1. Những căn cứ pháp lýDự án đợc thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp lý sau:- Luật Đầu t năm 2005;- Luật Xây dựng năm 2003;- Luật chuyển giao công nghệ năm 2006;- Nghị Định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu t;- Nghị Định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quảndự án đầu t, xây dựng công trình; Nghị Định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị Định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quảndự án đầu t, xây dựng công trình;- Tiêu chuẩn Việt Nam 451488 Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng xí nghiệp;- Công văn số 1751/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quảndự án và t vấn đầu t xây dựng công trình;- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;- Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 đến 2010 đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 130/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002;- Đề án nghiên cứu và chế tạo trang thiết bị y tế đến năm 2010 của Bộ Y tế đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 18/2005/QĐ-TTg ngày 21/01/2005;1- Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tớng Chính phủ về phê duyệt chiến lợc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 2010;- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 đã đợc phê duyệt.- Quyết Định số 1556/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định về u đãi, khuyến khích đầu t vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.- Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/1/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tam Điệp mở rộng;Thông báo số 16/TB-BQL ngày 12/3/2008 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc bố trí địa điểm đầu t xây dựng Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế tại Khu công nghiệp Tam Điệp.Các căn cứ trên là cơ sở để lập Dự án đầu t xây dựng Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch dụng cụ y tế tại Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.1.1.2. Chủ đầu tCông ty Cổ phần dợc vật t y tế Thành Vinh và các thành viên tham gia góp vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế cho các Bệnh viện lớn: Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện 103 và một số bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi nhận thấy cần phải có sự hợp tác với nhau để tiến tới tự sản xuất và cung cấp sản phẩm tới những đơn vị có nhu cầu.Trên cơ sở nắm bắt đợc thông tin của Đảng và Nhà nớc về thực hiện chính sách quốc gia chiến lợc chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 đến 2010 đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt, đợc biết tỉnh Ninh Bình có các khu công nghiệp tập trung, vị trí địa lý thuận lợi, nguồn cung ứng lao động có chất lợng và có chính sách u đãi đầu t, nên chúng tôi trọn vị trí xây dựng Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch dụng cụ y tế tại Khu công nghiệp 2Tam Điệp tỉnh Ninh Bình và tiến hành thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án trên. Nội dung nh sau:- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dợc thiết bị y tế Nhật Hà- Tên giao dịch: Fukuda.- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tam Điệp Ninh Bình.- Địa chỉ giao dịch: Số 29, Lô 8B, Khu đô thị mới Định Công Hà Nội.- Điện thoại: 04.6402502- Ngời đại diện: Ông: Nguyễn Văn Hảo Quốc tịch Việt Nam; Chức vụ Giám đốc.Chứng minh th nhân dân số 012956536 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/4/2007.Nơi đăng ký hộ khẩu thờng trú: 543, Tổ 80 Phơng Liệt, Hà Nội1.1.3. Mục tiêu của dự án- Đầu t xây dựng Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch dụng cụ y tế. Góp phần thực hiện thành công đề án nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010 của Bộ Y tế đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt ngày 21/01/2005.- Công suất dự án 308 triệu sản phẩm/năm, bao gồm các sản phẩm chính là: Sản xuất các bơm tiêm bằng nhựa tiệt trùng dùng một lần, bơm tiêm tự khóa, bơm tiêm an toàn, dây truyền dịch, dây truyền máu, ống xông và các sản phẩm bằng nhựa khác.Sản phẩm đợc quản lý và kiểm soát theo hệ thống quản lý ISO 9002, đảm bảo đạt tiêu chuẩn thế giới GMP, phục vụ nhu cầu dụng cụ y tế bằng nhựa trong chơng trình phòng chữa bệnh quốc gia và hớng tới xuất khẩu.1.2. Sự cần thiết phải đầu tQua tìm hiểu môi trờng đầu t ở tỉnh Ninh Bình, Công ty chúng tôi nhận thấy rằng việc Công ty chúng tôi xây dựng Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế tại Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là cần thiết: 31.2.1. Chính sách u đãi, khuyến khích đầu t của tỉnh Ninh BìnhĐể tạo động lực và khuyến khích phát triển kinh tế, tỉnh Ninh Bình đã có các chính sách u đãi, thu hút đầu t để các doanh nghiệp trong và ngoài nớc đầu t vào các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp. Cụ thể ở đây là Khu công nghiệp Tam Điệp (tại Quyết định số 1556/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2006).Tỉnh Ninh Bình, với nền kinh tế truyền thống chủ yếu là nông nghiệp, những năm gần đây, đợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc và đặc biệt là chủ trơng, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của tỉnh đã vạch ra: Nhiệm vụ chủ yếu là phát triển và tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ - du lịch và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nhận đợc sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ ngành và Trung ơng, nền kinh tế tỉnh Ninh Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong toàn tỉnh đợc nâng lên và cải thiện đáng kể, số lao động có xu hớng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân lao động nghèo ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định xã hội trong tỉnh.Trong những năm tới, Công nghiệp đợc coi là ngành trọng điểm của tỉnh, là đòn bẩy tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ninh Bình định hớng sẽ chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhạy bén của thị trờng, hiện đại và đạt hiệu quả cao. Công nghiệp sẽ trở thành ngành chủ đạo, hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô ngày càng lớn, chiếm vị trí hàng đầu trong việc thu nộp ngân sách và khả năng tự thu, chi cho tỉnh nhà.1.2.2. Thị trờng sản phẩma) Phân tích nhu cầu thị trờng về trang thiết bị y tế bằng nhựa tại Việt Nam.Việt Nam là nớc đang phát triển, thu nhập bình quân đầu ngời trong những năm gần đây liên tục tăng, vì vậy nhu cầu chi dùng cho mỗi cá nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Mặt khác, trong vài năm gần đây tình hình diễn biến một số bệnh nh: Sars, HIV, AIDS, viêm gan B, C, sốt xuất huyết, cúm gà, viêm não nhật bản . ở nớc ta cũng nh ở một số nớc trong khu vực có xu hớng gia tăng 4phức tạp, chi tiêu ngân sách của chính phủ cho việc phòng ngừa và ngăn chặn các loại bệnh trên rất lớn.Nhu cầu sử dụng các loại dụng cụ y tế thông dụng ngày càng cao và đa dạng do tăng trởng dân số, điều kiện kinh tế và dân trí ngày càng nâng cao, đi đối với việc khám và điều trị trong bối cảnh sự chăm sóc sức khỏe toàn dân đợc Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm và xã hội hóa ngày càng cao. Dự kiến đến năm 2010 nhu cầu sử dụng bơm tiêm nhựa dùng một lần bình quân đầu ngời là 6-7 cái/ngời.Việt Nam với dân số hơn 80 triệu ngời, đến năm 2010 khoảng 90 triệu ngời thì nhu cầu bơm tiêm nhựa sẽ lên đến 630 triệu cái/năm (ở những nớc phát triển nhu cầu sử dụng bơm tiêm bằng nhựa dùng một lần bình quân đầu ngời là 17 22 cái/ ngời) nên nhu cầu về các dụng cụ y tế đảm bảo chất lợng để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ càng ngày càng đợc chú trọng. Do đó việc cung ứng bơm tiêm, dây truyền dịch, dụng cụ y tế cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn dân sẽ đòi hỏi rất lớn.Trong nớc đã có một số doanh nghiệp sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch, dụng cụ y tế nhng đa phần là sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, chất lợng sản phẩm cha cao, cha có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP. Ngoài bơm tiêm dùng một lần thông thờng phần lớn dụng cụ y tế bằng nhựa ở nớc ta vẫn phải nhập khẩu. Các doanh nghiệp trong nớc kể cả công ty liên doanh cũng cha đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trờng dụng cụ y tế bằng nhựa trong nớc về số lợng và chủng loại.Hiện nay các bơm tiêm, dây truyền dịch, dụng cụ y tế chất lợng cao chủ yếu đ-ợc nhập khẩu qua các Công ty Dợc TBYT ở Việt Nam; do đó gây tốn kém khá nhiều ngoại tệ.Với chủ trơng đổi mới của Đảng và hội nhập nền kinh tế quốc tế, Nhà nớc Việt Nam rất khuyến khích đầu t trong đó khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất bơm tiêm , dây truyền dịch, dụng cụ y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.b) Thi trờng xuất khẩu và hợp tác.5Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WTO), Quỹ nhi đồng liên hợp quốc và mạng lới tiêm chủng an toàn trên toàn cầu các nớc nên chuyển sang dùng bơm tiêm tự hủy và bơm tiêm an toàn thay cho bơm tiêm dùng một lần trong tiêm chủng và chữa bệnh. Để phòng ngừa lây nhiễm chéo trong khi tiêm,bơm tiêm dùng một lần thông thờng vẫn có thể tái sử dụng nhiều lần, nên nguy cơ lây nhiễm còn rất cao. Do đó, nhu cầu bơm tiêm trong vài năm tới sẽ có những thay đổi theo hớng bơm tiêm dùng một lần thông thờng giảm dần thay thế vào đó là nhu cầu sử dụng bơm tiêm tự hủy và bơm tiêm an toàn sẽ ngày càng tăng.- Hàng năm các tổ chức nh: UNICEF, WHO, GAVI và các dự án ODA của các nớc phát triển có nhu cầu mua hang tỷ bơm tiêm để viện chợ cho các nớc nghèo, chậm phát triển, nhất là các nớc bị đe dọa bởi các đại dịch AIDS, viêm gan B, C và phần lớn trong số này là bơm tiêm tự hủy và bơm tiêm an toàn.Về thị trờng các nớc trong khu vực: Cũng rất phong phú đa dạng và chứa đựng nhiều tiềm năng hợp tác sản xuất và phân phối. Hiện tại Công ty đã làm ăn nhiều với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan , Lào đã mở ra cho Công ty triển vọng rất lớn trong buôn bán thơng mại.c) Thực trạng sản xuất dụng cụ y tế bằng nhựa tại Việt Nam.Ngành nhựa Việt Nam chỉ mới đợc phát triển trong những năm vừa qua, sản xuất dụng cụ y tế bằng nhựa ở Việt Nam hiện nay còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, cha tạo thành ngành sản xuất mang tính đặc thù riêng, cả nớc chỉ có 5 doanh nghiệp quy mô nhỏ sản xuất dụng cụ y tế bằng nhựa.Trong 5 doanh nghiệp sản xuất dụng cụ y tế bằng nhựa ở nớc ta thì có 4 doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài hoặc 100% vốn đầu t của nớc ngoài, những doanh nghiệp này họ muốn kéo dài tuổi thọ của thiết bị công nghệ, nên trong quá trình đầu tvào Việt Nam chỉ đầu t công nghệ thiết bị để sản xuất những sản phẩm thông thờng, đòi hỏi nhiều lao động để tận dụng lực lợng lao động nhiều và rẻ của Việt Nam, hoặc đơn giản chỉ lắp ráp các chi tiết đợc nhập khẩu từ chính hãng để tìm kiếm thị trờng tiêu 6thụ tại Việt Nam, chứ hoàn toàn không có quy hoạch tổng thể hay chiến lợc ngành để phục vụ quốc kế dân sinh.Kết luận:Qua nghiên cứu về tiềm năng rộng mở của thị trờng, và những lợi thế về chủ tr-ơng chính sách, về kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh, với chính sách cởi mở u đãi khuyến khích đầu t của tỉnh Ninh Bình. Công ty cổ phần Dợc Thiết bị y tế Nhật Hà đã quyết định chọn địa điểm Khu công nghiệp Tam điệp, tỉnh Ninh Bình để đầu t dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch, dụng cụ y tế, hy vọng sẽ đợc sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan của tỉnh Ninh Bình để dự án của Công ty chúng tôi thành công tốt đẹp. Mang lại sự phát triển bền vững cho Công ty, góp phần tăng trởng công nghiệp tỉnh Ninh Bình.7Chơng IITổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm,dây chuyền dịch, dụng cụ y tế2.1. Tên dự án đầu t: Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch dụng cụ y tếĐịa điểm thực hiện dự án: Lô B, Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.Diện tích đất sử dụng: 17.900 m2, thời gian thực hiện dự án 49 năm.2.2. Hình thức đầu tChủ đầu t trực tiếp quản lý, điều hành, thực hiện dự án.2.3. Nguồn vốn đầu tNhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch dụng cụ y tế của Công ty Cổ phần Dợc thiết bị y tế Nhật Hà, đợc đầu t công nghệ tiên tiến hiện đại bằng nguồn vốn tự có của chủ đầu t và vay tín dụng ngân hàng.Tổng vốn đầu t: 50 tỷ VNĐ, bao gồm vốn tự có của chủ đầu t: 30% tổng vốn đầu t, vốn vay ngân hàng: 70% tổng vốn đầu t.Trong đó:- Vốn cố định: 47.215.190.000 đồng.+ Chi phí xây lắp: 23.267.590.000 đồng.+ Chi phí máy móc thiết bị: 23.947.600.000 đồng.- Chi khác: 1.929.655.000 đồng.- Vốn lu động: 855.155.000 đồng.Chủ đầu t sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất trong những năm đầu tiên để tiến hành ký kết hợp đồng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đợc bảo lãnh bởi ngân hàng.82.4. Nguyên liệu sản xuất- Nguyên liệu chính là các hạt nhựa PP, nhựa PVC, nhựa PE, nhựa ABS, dùng cho sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch, dụng cụ y tế.Toàn bộ nguyên vật liệu rất sẵn trên thị trờng trong nớc, hoặc nhập khẩu từ Singapo, Đài Loan. Công ty hoàn toàn có thể chủ động đợc nguồn nguyên liệu cho sản xuất2.5. Những sản phẩm chính của dự ána) Các loại bơm tiêm dùng một lần thông thờng.Là loại sản phẩm trong một vài năm tới vẫn có nhu cầu cao vì đặc điểm giá thành rẻ, phù hợp với thu nhập thấp của đại đa số tầng lớp dân c. Song theo dự đoán nhu cầu này sẽ giảm dần thay thế vào đó là loại bơm tiêm tự khóa và bơm tiêm an toàn.b) Các loại bơm tiêm tự khóa.Đây là sản phẩm mang tính kỹ thuật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong tiêm chủng và điều trị của WHO. c) Các loại bơm tiêm an toàn.Là sản phẩm công nghệ cao, an toàn cho ngời sử dụng, cho các điều dỡng viên y tếan toàn cho cả cộng đồng, các sản phẩm này sẽ đợc công ty chú trọng để đáp ứng nhu cầu trong nớc và xuất khẩu sang thị trờng EU và Mỹ vì nhu cầu sản phẩm này ngày càng tăng trong các nớc phát triển.d) Dây truyền dịch và kim cánh bớm.Hiện nay mặt hàng này vẫn còn phải nhập khẩu, Công ty đầu t dây truyền sản xuất để cung cấp cho thị trờng thay thế hàng nhập khẩu.e) Sản xuất các loại bao bì nhựa chuyên dùng: Các mặt hàng này phục vụ đóng gói các sản phẩm nhựa y tế của công ty nh các loại túi nhựa PE màng PE/PP đa lớp.Sản phẩm của Công ty sẽ tiến hành đăng ký chất lợng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam; đảm bảo rằng sản phẩm của nhà máy làm ra sẽ có chất lợng cao, giá thành hạ, cạnh tranh thị trờng trong nớc và hớng tới xuất khẩu.9 Bảng 1: Các sản phẩm bơm tiêm và dây chuyền dịchSTT Loại sản phẩm đơn vị Sản lợng tiêu thụ / năm 1Bơm 1 mlcáI12.000.0002Bơm 3 mlcáI60.000.0003Bơm 5 mlcáI120.000.0004Bơm 10 mlcáI60.000.0005Bơm 20 mlcáI6.000.0006 Dây truyền dịch kim G 23,G 25cáI50.000.00010[...]... móc - Tháng 3/2009 đi vào hoạt động sản xuất chính thức Chơng V Thuyết minh quy trình công nghệ 19 Quy trình công nghệ sản xuất đợc chuyển giao bởi các nhà cung cấp thiết bị sản xuất bơm tiêm, kim tiêm đạt tiêu chuẩn quốc tế Thiết bị sản xuất nh: M y ép nhựa, m y in vạch, m y lắp ráp bơm tiêm, m y đùn ống d y chuyền dịch, m y hàn ống, m y cán ống, m y lắp ráp kim, m y đóng gói tiệt trùng sẽ đấu thầu... II M y tự động lắp bơm 20ml M y tự động lắp kim M y in chữ bơm tiêm M y thổi túi nhựa M y in chữ trên túi M y dán túi M y nẹp đai Tủ tiệt trùng EOG M y ép nhựa FT90 M y ép nhựa FT140 M y ép nhựa FT160 M y ép nhựa FT120 Các thiết bị phụ trợ, kiểm tra chất l- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ợng M y giặt M y s y khô Biến áp tổng Cân kỹ thuật Cân phân tích M y đo quang Nồi hấp tiệt trùng Nồi cất nớc M y kiểm... 4 năm đi vào hoạt động dự án sẽ tự cân đối đợc nguồn trả nợ ngân hàng (Nợ gốc và lãi 35 vay) Nh v y, về mặt kinh tế đầu t x y dựng Nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch, dụng cụ y tế tại Khu công nghiêp Tam Điệp đạt hiệu quả - Nộp ngân sách Nhà nớc: Bảng 17 Nộp ngân sách nhà nớc *) Về mặt xã hội Dự án đợc triển khai tại khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, khi nhà m y đi vào hoạt động theo... thiết bị sản xuất bơm tiêm, d y truyền dịch M y móc chính Khuôn kim nhựa d y truyền dich Khuôn chụp đầu kim nhựa Khuôn nhựa lọc khí Khuôn nhựa giữ van điều chỉnh Khuôn van điều chỉnh Khuôn nhựa cắm phần d y nhỏ Khuôn bầu lọc dịch trên Khuôn bầu lọc dịch dới Khuôn cánh bớm 24G Khuôn cánh bớm 22G M y thổi bình thuỷ M y thổi ống d y to M y thổi ống d y nhỏ Khuôn vỏ bơm 1ml Khuôn pit-tông 1ml Khuôn vỏ bơm 3ml... chính đáng cho ngời lao động Công ty sẽ đảm bảo trả lơng bình quân 1.700.000 đồng/ngời/tháng (khi sản xuất ổn định) đồng thời chăm lo đến các quyền lợi vật chất tinh thần cho ngời lao động chơng VIII xác định chi phí, doanh thu và hiệu quả của dự án Nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch dụng cụ y tế 8.1 Chi phí sản xuất - Chi phí nguyên vật liệu chính: Phần phụ lục Bảng 7: Chi phí nguyên vật... tiên tiến phù hợp hoặc hợp tác quốc tế để đầu t thiết bị và chuyển giao công nghệ Chủ đầu t đa ra một số quy trình công nghệ sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa nh sau: 5.1 Quy trình sản xuất bơm tiêm 20 21 5.2 Quy trình sản xuất d y chuyền dịch 22 5.3 M y móc và thiết bị M y móc, thiết bị đợc nhập khẩu từ Trung Quốc; Nhật Bản và Đức đợc mô tả nh sau: Bảng 3: Danh mục m y móc và thiết bị Đv: đồng T T I... trạng kinh tế xã hội nơi thực hiện dự án nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch, dụng cụ y tế 3.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1 Vị trí địa lý Khu công nghiệp Tam Điệp có diện tích 357 ha, thuộc thị xã Tam Điệp, đợc giới hạn nh sau: - Phía Bắc: Giáp các thôn Tân Thợng, Tân Hạ, Tân Nam, Tân Nhuận thuộc xã Quang Sơn - Phía Nam: Giáp tuyến đờng sắt Bắc - Nam, Kho K984 và thôn Hang Sao thuộc xã Quang Sơn... động dồi dào chuyển từ lao động nông nghiệp hiệu quả kém sang lao động sản xuất công nghiệp ổn định thu nhập cao 15 Chơng IV Quy mô đầu t x y dựng 4.1 các hạng mục đầu t x y dựng Nhà m y sẽ đầu t x y dựng một số công trình chính nh sau: Nhà m y sản xuất chính số 1 và số 2; nhà kho nguyên liệu và thành phẩm, đồng thời đầu t hệ thống công trình phụ trợ khác Công ty sẽ căn cứ vào chứng chỉ quy hoạch do ban... 1ml Khuôn pit-tông 1ml Khuôn vỏ bơm 3ml Khuôn pit-tông 3ml Khuôn vỏ bơm 5ml Khuôn pit-tông 5ml Khuôn vỏ bơm 10ml Khuôn pit-tông 10ml Khuôn vỏ bơm 20ml Khuôn pit-tông 20ml Khuôn nhựa cắm kim Khuôn chụp đầu kim bơm M y lắp d y truyền dịch tự động M y tự động lắp bơm 1ml M y tự động lắp bơm 3ml M y tự động lắp bơm 5ml M y tự động lắp bơm 10ml ĐVT 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 Bộ 1 Bộ 1 Bộ 1 Bộ 1 Bộ 2 Bộ 2 Bộ 2 Bộ... 10 ml Bơm 20 ml D y chuyền dịch G 23,G 25 đơn giá (VND) Thùng carton Thùng carton Thùng carton Thùng carton Thùng carton Thùng carton số lợng/thùng 7 500 9 000 10 000 11 000 12 000 12 000 2000 bơm 2000 bơm 2000 bơm 1000 bơm 500 bơm 2000 d y - Chi phí điện: Nhu cầu sử dụng điện của công ty 250 Kwh 250Kw/h x 30 ng y x 8 giờ x 12 tháng = 720000 Kwh/năm - Chi phí nớc: Nhu cầu nớc của công ty 5 m3/ng y 5 . m y sản xuất bơm tiêm ,d y chuyền dịch, dụng cụ y tế2 .1. Tên dự án đầu t: Nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch dụng cụ y tế ịa điểm thực hiện dự án: . x y dựng Nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch, dụng cụ y tế tại Khu công nghiệp Tam Điệp.Các căn cứ trên là cơ sở để lập Dự án đầu t x y dựng Nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế, Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế, Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế, Mục tiêu của dự án, Tên dự án đầu t: Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền Hình thức đầu t Nguồn vốn đầu t Những sản phẩm chính của dự án a Các loại bơm tiêm dùng một lần thông thờng., Dân c: Các hộ dân c nằm rải rác theo các tuyến đờng Chi Lăng, Ngô Thì Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Giao thông:, Nhà xởng sản xuất chính số 2: 2.952 m Nhà điều hành: 323 m Nhà ăn, nhà bếp: 525 m Khu vệ sinh, nhà tắm: 50 m Trạm biến áp : 12 m Đờng giao thông nội bộ: 6.425 m, Đanh giá hiện trạng kinh tế xã hội Tiến độ thực hiện dự án Quy trình sản xuất bơm tiêm, Quy trình sản xuất dây chuyền dịch., Nguồn gây tác động Đối tợng, quy mô bị tác động, Hiện trạng môi trờng Biện pháp phòng chống cháy nổ Cam kết bảo vệ môi trờng của chủ đầu t, Chi phÝ s¶n xt Doanh thu: Phơ lơc – B¶ng 5: Doanh thu