Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K

28 963 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2014, 13:28

Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K Bộ giáo dục v Đo tạo Bộ quốc phòng Học viện quân y ===== WX ===== vũ hải nghiên cứu CHỉ ĐịNH CáC PHƯƠNG PHáP PHẫU THUậT, HOá CHấT Bổ TRợ V ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DY TạI BệNH VIệN K Chuyên ngành : Ngoại tiêu hoá Mã số : 62 72 07 01 tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học H nội - 2009 Công trình đợc hoàn thành tại: Học viện Quân y Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đon Hữu Nghị PGS.TS. Vũ Huy Nùng Phản biện 1: PGS.TS. Trịnh Hồng Sơn Phản biện 2: PGS.TS. Lê Đình Roanh Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Cờng Thịnh Luận án sẽ đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nớc họp tại Học viện Quân y. Vào hồi 14 giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2010 Có thể tìm luận án tại: - Th viện Quốc gia - Th viện Học viện Quân y - Th viện Bệnh viện K Các công trình nghiên cứu đ công bố Của tác giả có liên quan đến luận án 1. Vũ Hải, Đoàn Hữu Nghị (2002), Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật qua 150 trờng hợp ung th dạ dày tại Bệnh viện K từ 7/1999- 10/2000, Tạp chí thông tin y dợc, 4, tr. 32 - 35. 2. Vũ Hải, Bùi ánh Tuyết, Đoàn Hữu Nghị (2004), Đối chiếu chẩn đoán nội soi với tổn thơng giải phẫu bệnh của ung th dạ dày điều trị tại Bệnh viện K (9/2002 9/2003), Tạp chí y học thực hành, 7(483), tr. 50 - 52. 3. Vũ Hải, Đoàn Hữu Nghị, Trần Nam Thắng, Phan Văn Hạnh (2004), Đánh giá tình hình chẩn đoán kết quả điều trị phẫu thuật ung th dạ dày tại Bệnh viện K từ 1999 2003, Y học thành phố Hồ Chí Minh, 8(4), tr. 191 197. 4. Vũ Hải, Đoàn Hữu Nghị, Nguyễn Văn Hiếu (2006), Chỉ định, đặc điểm bệnh học kết quả điều trị phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung th tại Bệnh viện K, Tạp chí y dợc học quân sự, 31, tr. 275 281. 5. Vũ Hải, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Duy Hiển (2006), Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán kết quả điều trị ung th dạ dày sớm tại bệnh viện K giai đoạn 1997 2005, Tạp chí y học thực hành, 541, tr. 392 397. 6. Vũ Hải, Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Hiếu (2008), Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm sau phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung th, Tạp chí ung th học Việt Nam, 1, tr. 222 - 227. 1 Đặt vấn đề Ung th dạ dày (UTDD) là một ung th phổ biến thờng gặp nhất trên toàn thế giới, đứng hàng thứ 4 trong số các ung th hay gặp nhất. Nó chiếm tỷ lệ 9,9% trong tất cả các bệnh ung th mới đợc phát hiện tỷ lệ tử vong chiếm 12,1% trong các bệnh ung th . ở Việt Nam UTDD đứng hàng thứ 2 sau ung th phổ ở nam đứng hàng thứ 3 ở nữ sau ung th vú cổ tử cung. Chiến lợc điều trị UTDD là chẩn đoán sớm phẫu thuật triệt để. Song kết quả điều trị phẫu thuật phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nh cách thức phẫu thuật, kỹ thuật nạo vét hạch, giai đoạn bệnh, đặc điểm giải phẫu bệnh các điều trị bổ trợ sau mổ. ở Việt Nam tỷ lệ UTDD đợc chẩn đoán điều trị ở giai đoạn muộn rất cao dẫn đến tỷ lệ di căn sau phẫu thuật cao. Tỷ lệ sống 5 năm sau mổ còn thấp. Vì vậy việc lựa chọn chỉ định điều trị phẫu thuật, điều trị hóa chất bổ trợ sau phẫu thuật nhằm nâng cao chất lợng sống kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân là rất cần thiết. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu các chỉ định của các phơng pháp phẫu thuật cắt bán phần, cắt toàn bộ, các phẫu thuật tạm thời hoá chất bổ trợ sau phẫu thuật. 2. Đánh giá kết quả điều trị ung th dạ dày tại Bệnh viện K, từ đó rút ra một số yếu tố tiên lợng bệnh. * ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài: - Xây dựng các tiêu chuẩn lựa chọn các phơng pháp điều trị phẫu thuật hoá chất bổ trợ trong UTDD. - Đánh giá kết quả điều trị UTDD tại Bệnh viện K một số yếu tố tiên lợng liên quan đến thời gian sống thêm. - Chứng minh kết quả kéo dài thời gian sống thêm của điều trị hoá chất bổ trợ. * Cấu trúc của luận án: Luận án có 129 trang, ngoài phần đặt vấn đề, kết luận kiến nghị luận án gồm 4 chơng: chơng 1: tổng quan tài liệu 39 trang, chơng 2 đối tợng phơng pháp nghiên cứu 11 trang, ch ơng 3 kết quả nghiên cứu 41 trang, chơng 4 bàn luận 32 trang. Luận án có 21 biểu đồ, 30 bảng, 8 hình ảnh, 144 tài liệu tham khảo (tiếng Việt 52, tiếng Anh 92). Chơng 1: Tổng quan ti liệu 1.1. Dịch tễ học Tỷ lệ mắc UTDD thay đổi tuỳ theo từng vùng địa d trên thế giới., Nhật Bản, Hàn Quốc là hai quốc gia có tỷ lệ mắc mới cao nhất. Đông Nam á Việt Nam là vùng có nguy cơ trung bình. Tỷ lệ mắc UTDD ở đa số các 2 quốc gia đã giảm trong những năm gần đây. ở Việt Nam UTDD đứng hàng thứ 2 trong các bệnh ung th ở cả hai giới. 1.2. Đặc điểm giải phẫu bệnh phân chia giai đoạn của ung th dạ dày 1.2.1. Đại thể UTDD sớm typ 0 : Dang lồi, nhô nông, phẳng, lõm nông, lõm sâu. UTDD tiến triển: Thể sùi, thể loét không xâm lấn, thể loét xâm lấn, thể thâm nhiễm thể không xếp loại. 1.2.2. Vi thể Theo Lauren: týp ruột, týp lan tỏa Theo WHO: Ung th biểu mô tuyến, không biết hóa, tuyến vẩy, tế bào vẩy ung th biểu mô không xếp loại. Phân loại giai đoạn theo TNM: Giai đoạn I IV. Theo Dukes: Dukes A, Dukes B: cha di căn hạch, Dukes Ca di căn 6 hạch, Dukes Cb di căn >6 hạch. 1.3. Điều trị ung th dạ dày 1.3.1. Phẫu thuật - Phẫu thuật triệt căn: cắt bỏ một phần hay toàn bộ dạ dày mà diện cắt không còn tổ chức ung th, lấy bỏ toàn bộ hệ thống hạch bạch huyết di căn, lấy bỏ hết tổ chức bị xâm lấn di căn. Các phẫu thuật: cắt bán phần, cắt toàn bộ, cắt niêm mạc dạ dày qua nội soi với ung th dạ dày sớm. Nạo vét hạch D 1 : cắt dạ dày + vét hạch N 1 . D 2 : (N 1 , N 2 ). D 3 : (N 1 , N 2 , N 3 ) D 4 : (N 1 , N 2 , N 3 , N 4 ). - Phẫu thuật tạm thời: cắt dạ dày tạm thời, nối vị tràng, mở thông dạ dày, hỗng tràng. Với mục đích điều trị triệu chứng, nâng cao chất lợng sống kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân. 1.3.2. Hoá chất điều trị UTDD - Hoá chất bổ trợ sau phẫu thuật: làm giảm bớt sự phát triển của khối u, làm giảm thể tích khối u để từ chỗ không thể phẫu thuật đợc đến khả năng có thể phẫu thuật cắt khối u triệt để. Hoá chất bổ trợ sau phẫu thuật triệt căn có tác dụng nâng cao chất lợng sống kéo dài thời gian sống thêm. Một số phác đồ phối hợp đa hoá chất: phác đồ FAM, FAMTX, EAP, ELF, FAP. Hiện nay cha có một phác đồ nào đợc coi là thống nhất trên toàn thế giới với bệnh nhân UTDD sau phẫu thuật triệt căn. Nghiên cứu này áp dụng phác đồ ELF với các bệnh nhân UTDD sau mổ triệt căn. 1.3.3. Vai trò của xạ trị hoá xạ trị Xạ trị, hoá xạ trị làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, tại vùng kéo dài thời gian sống thêm. 1.4. Một số yếu tố liên quan đến tiên lợng bệnh - Vị trí khối u: Khối u ở 1/3 trên dạ dày có tiên lợng xấu - Kích thớc khối u: U kích thớc lớn có tiên lợng xấu. - Độ sâu xâm lấn: Xâm lấn càng sâu tiên lợng càng xấu 3 - Giải phẫu bệnh: Thể loét có tiên lợng tốt hơn thể sùi thể thâm nhiễm. - Mô bệnh học: UTBM kém biệt hoá, chế nhầy, týp lan toả có tiên lợng xấu. - Di căn hạch: Di căn hạch càng nhiều, di căn các chặng hạch càng xa, tiên lợng càng xấu. - Giai đoạn bệnh: giai đoạn càng muộn tiên lợng càng xấu. Chơng 2: Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1. Đối tợng nghiên cứu Gồm 504 bệnh nhân UTDD đợc chẩn đoán MBH là UTBM tuyến dạ dày, để nghiên cứu về đặc điểm tuổi, giới, lâm sàng, cận lâm sàng. Trong đó có: 458 bệnh nhân đợc phẫu thuật để nghiên cứu về các chỉ định của các phơng pháp phẫu thuật, có 323 bệnh nhân theo dõi đủ 5 năm để đánh giá kết quả điều trị, TLS 5 năm các yếu tố tiên lợng bệnh. 46 bệnh nhân đã đợc phẫu thuật cắt dạ dày triệt căn có điều trị hoá chất bổ trợ để so sánh kết quả điều trị với nhóm chỉ điều trị phẫu thuật đơn thuần. 232 bệnh nhân phẫu thuật đơn thuần có cùng loại phẫu thuật giai đoạn bệnh để so sánh với nhóm điều trị hoá chất bổ trợ. Các bệnh nhân đợc điều trị từ 01/02/1998 - 01/10/2004 tại Bệnh viện K, đợc theo dõi thông tin đến 30/5/2007. 2.2. Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu, kết hợp với hồi cứu, mô tả có so sánh giữa các nhóm điều trị. - Các thông tin về bệnh nhân: lập hồ sơ chi tiết từng bệnh nhân theo mẫu bệnh án thống nhất. Đánh giá kết quả điều trị: kết quả gần, xa, theo dõi thời gian sống sau điều trị qua khám lại hoặc th trả lời thông tin về kết quả điều trị của bệnh nhân. - Nghiên cứu về chỉ định: + Cắt bán phần cực dới: với ung th 1/3 dới, u cách tâm vị >6cm, cắt bỏ toàn bộ mạc nối lớn, vét hạch D 2 , cắt các tạng bị xâm lấn hay di căn. + Cắt toàn bộ dạ dày: với ung th 1/3 giữa, 1/3 trên, u cách tâm vị <6cm, vét hạch D 2 . + Nối vị tràng, mổ thăm dò: hẹp môn vị, u kích thớc lớn, có di căn xa, suy kiệt. + Chỉ định điều trị hoá chất bổ trợ: cho các bệnh nhân phẫu thuật cắt dạ dày triệt căn, giai đoạn II-IV, Dukes B Dukes C với phác đồ ELF. Đánh giá tác dụng phụ của phác đồ, đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ, so sánh hai nhóm có không điều trị hoá chất bổ trợ về tỷ lệ sống 3 năm toàn bộ tỷ lệ sống 3 năm theo giai đoạn. - Nghiên cứu về giải phẫu bệnh: Đại thể: xác định thể giải phẫu bệnh: sùi, loét, thâm nhiễm kết hợp. Kích thớc u, vị trí u. 4 Mô bệnh học: theo Lauren: týp ruột, týp lan toả. Theo WHO: UTBM tuyến, tuyến vẩy, tế bào vẩy, không biệt hoá, không xếp loại. Phân loại giai đoạn theo TNM theo Dukes. - Nghiên cứu kết quả điều trị: Thu thập thông tin qua khám lại, qua th trả lời thông tin về tình trạng sống, chết, theo dõi thời gian sống thêm của bệnh nhân. Nghiên cứu các yếu tố liên quan với thời gian sống thêm: sống thêm toàn bộ, sống thêm theo thể giải phẫu bệnh, theo vị trí u, kích thớc u, xâm lấn, di căn hạch, theo MBH, giai đoạn bệnh, phơng pháp phẫu thuật. So sánh kết quả điều trị của nhóm điều trị hoá chất bổ trợ với nhóm chỉ điều trị phẫu thuật đơn thuần. Xử lý số liệu: xử lý số liệu theo chơng trình SPSS13.0 Thời gian sống thêm đợc tính theo phơng pháp Kaplan-Meier, kiểm định sự khác biệt giữa các yếu tố bằng test Log Rank. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. Chơng 3: Kết quả nghiên cứu 3.1 Tuổi giới 504 bệnh nhân: Nam 301 (59,7%), nữ 203 (40,3%) Tỷ lệ nam/nữ: 1,46; tuổi trung bình 56,2 11,4. Thấp nhất 26, cao nhất 78. Tỷ lệ % Nhóm tuổi Biểu đồ 3.1: Phân bố ung th dạ dày theo tuổi giới 0 10 20 30 40 5 3.2. Đặc điểm nhóm nghiên cứu Bảng 3.1: Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhóm nghiên cứu Đặc điểm Số bệnh nhân (n=504) Tỷ lệ % Đau bụng thợng vị 489 97,0 Chán ăn 259 51,3 ợ hơi ợ chua 201 39,8 Đầy bụng chậm tiêu 340 67,4 Sút cân 404 80,1 Xuất huyết tiêu hoá 52 10,3 Nuốt nghẹn 13 2,5 Tự sờ thấy u ổ bụng 120 23,8 Cổ chớng 22 4,3 Có u Krukenberg 3 0,5 Siêu âm thấy khối u 142 28,1 Nội soi chẩn đoán xác định ung th 427 84,7 Nhóm máu: O A B AB 222 105 162 15 44,0 20,8 32,1 2,9 Bảng 3.2: Đặc điểm giải phẫu bệnh đại thể bệnh học Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ % GPB đại thể (n=504) Thể sùi 34 6,7 Thể loét 317 62,8 Thể thâm nhiễm 74 14,7 Thể kết hợp 79 15,7 Mô bệnh học (n=504) UTBM tuyến nhú 10 1,9 UTBM tuyến ống nhỏ 307 60,9 UTBM tuyến nhầy 77 15,3 UTBM tế bào nhẫn 60 11,9 UTBM tuyến vẩy 10 1,9 UTBM tế bào vẩy 8 1,6 UTBM tế bào nhỏ 6 1,2 UTBM không biệt hoá 26 5,1 6 Bảng 3.3: Đặc điểm vị trí, kích thớc khối u loại phẫu thuật Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ % Vị trí tổn thơng (n = 504) Hang môn vị, tiền môn vị, môn vị 306 60,7 Bờ cong nhỏ 151 29,9 Bờ cong lớn 12 2,4 Thân vị 19 3,7 Tâm vị 16 3,2 Vị trí theo phân chia 1/3 (n = 504) 1/3 dới 306 60,7 1/3 giữa 163 32,3 1/3 trên 35 6,9 Kích thớc khối u (n = 504) < 3cm 74 14,6 3 - <6cm 218 43,2 6-10cm 165 32,9 > 10cm 47 9,3 Bảng 3.4: Các loại phẫu thuật của nhóm nghiên cứu Loại phẫu thuật Số bệnh nhân Tỷ lệ % Cắt bán phần 333 72,7 Cắt toàn bộ 43 9,4 Mổ thăm dò 24 5,2 Nối vị tràng 58 12,7 Cộng 458 100 7 Bảng 3.5: Đặc điểm xâm lấn, di căn giai đoạn bệnh Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ % Mức xâm lấn (= 458) T 1 30 6,6 T 2 61 13,3 T 3 207 45,2 T 4 160 34,9 Di căn hạch (n = 458) N 0 126 27,5 N 1 95 20,7 N 2 146 31,9 N 3 15 3,3 N 4 26 5,7 N x 50 10,9 Di căn xa (n = 458) M 0 356 77,7 M 1 102 22,3 Giai đoạn bệnh theo TNM (n = 458) Giai đoạn I 55 12,0 Giai đoạn II 83 18,1 Giai đoạn III 165 36,0 Giai đoạn IV 155 33,8 Giai đoạn bệnh theo Dukes (n=369) Dukes A 49 13,3 Dukes B 79 21,4 Dukes Ca 127 34,4 Dukes Cb 114 30,9 72,5 [...]... điều chỉnh hết sau các đợt điều trị - Thời gian sống thêm sau điều trị hoá chất bổ trợ: TLS 3 năm toàn bộ của nhóm điều trị hoá chất bổ trợ cao hơn nhóm chỉ điều trị phẫu thuật đơn thuần 23 (65,2% so 47,7%) So sánh TLS 3 năm theo GĐII, GĐIII, GĐIV của nhóm không điều trị hoá chất: 70,2%; 43,7%; 22,5% nhóm có điều trị hoá chất bổ trợ: 85,7%; 84,2% 40,0% Theo giai đoạn Dukes B, Dukes Ca, Dukes... hạch di căn xa, UTBM biệt hoá cao, týp ruột, không chế nhầy, cắt dạ dày triệt căn điều trị hoá chất bổ trợ - Phân tích đa yếu tố: những yếu tố có ý nghĩa tiên lợng độc lập liên quan đến thời gian sống thêm sau mổ là: mức xâm lấn, di căn hạch, giai đoạn bệnh loại phẫu thuật K t luận Qua nghiên cứu 504 bệnh nhân ung th dạ dày trong đó có 458 bệnh nhân đợc phẫu thuật 46 bệnh nhân đợc phẫu. .. GĐIV Duké B Dukes Ca Dukes Cb Không điều trị hoá chất bổ trợ (n=232) TLS thêm n p 3 năm (%) 232 47,7 22 70,2 0,0001 84 43,7 126 22,5 21 67,9 53 46,8 0,0001 158 20,9 Điều trị hoá chất bổ trợ (n=46) TLS thêm n p 3 năm (%) 46 65,2 7 85,7 0,002 19 84,2 20 40,0 8 87,5 23 78,3 0,002 15 33,3 TLS 3 năm toàn bộ TLS 3 năm theo giai đoạn của nhóm điều trị hoá chất bổ trợ cao hơn so với nhóm chỉ điều trị phẫu. .. có k t hợp hoá chất bổ trợ từ 01/02/1998 đến 01/10/2004, theo dõi thông tin đến 30/05/2007 chúng tôi rút ra một số k t luận sau: 1 Các chỉ định điều trị ung th dạ dày Cắt bán phần cực dới dạ dày triệt căn: 72,7% Với thể giải phẫu bệnh là thể loét 87,0%; k ch thớc u . giáo dục v Đo tạo Bộ quốc phòng Học viện quân y ===== WX ===== vũ hải nghiên cứu CHỉ ĐịNH CáC PHƯƠNG PHáP PHẫU THUậT, HOá CHấT Bổ TRợ V ĐáNH GIá K T QUả ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DY TạI. chỉ định của các phơng pháp phẫu thuật cắt bán phần, cắt toàn bộ, các phẫu thuật tạm thời và hoá chất bổ trợ sau phẫu thuật. 2. Đánh giá k t quả điều trị ung th dạ dày tại Bệnh viện K, từ đó rút. đánh giá k t quả điều trị hoá chất bổ trợ, so sánh hai nhóm có và không điều trị hoá chất bổ trợ về tỷ lệ sống 3 năm toàn bộ và tỷ lệ sống 3 năm theo giai đoạn. - Nghiên cứu về giải phẫu bệnh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K, Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K, Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K

Từ khóa liên quan