Phát hiện dị dạng thai nhi bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

27 1,215 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 16:15

Phát hiện dị dạng thai nhi bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế Trờng đại học y h nội Lu thị hồng Phát hiện dị dạng thai nhi Bằng siêu âm một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản trung ơng Chuyên ngành sản Phụ khoa M số: 3.01.18 Tóm tắt luận án tiến sĩ y học H nội - 2008 Công trình đợc hoàn thành tại: Trờng Đại Học Y Hà Nội Bệnh viện Phụ sản Trung ơng Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn đức vy Phản biện 1: GS. TS Trịnh bình Phản biện 2: PGS. TS đỗ trọng hiếu Phản biện 3: PGS. TS nguyễn đức hinh Luận án đã đợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp nhà nớc tại trờng Đại học Y Hà Nội, vào hồi 14 giờ, ngày 25 tháng 09 năm 2008 Có thể tìm hiểu luận án tại: Th viện Quốc gia Việt Nam Th viện trờng Đại học Y Hà Nội Th viện thông tin Y học Trung ơng Các công trình nghiên cứu đ công bố có liên quan đến nội dung luận án 1. Một trờng hợp u quái không trởng thành của thai nhi đợc phát hiện qua siêu âm. Nội san Sản Phụ khoa 7/2003: 138-140. 2. Đờng kính trung bình hố mắt, mối liên quan với tuổi thai đờng kính lỡng đỉnh. Tạp chí thông tin Y Dợc 6/2007: 37- 39. 3. Kích thớc tiểu não mối liên quan với tuổi thai nhi từ sau 14 tuần. Tạp chí thông tin Y Dợc 7/2007: 35- 37. 4. Tìm hiểu một số yêu tố liên quan đên dị tật bẩm sinh. Tạp chí Y Học thực hành 7/2008: 120- 122. 5. Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán dị tật bẩm sinh trớc sinh. Tạp chí thông tin Y Dợc 8/2008: 37- 39. 1 ĐặT VấN Đề Dị dạng thai nhi hay còn gọi là dị tật bẩm sinh là những bất thờng của thai nhi khi thai còn nằm trong tử cung. Mt s trng hp thai nhi có thể chết ngay khi còn trong tử cung, một số phát trin n tháng ở nhng tr mang bt thng ny, mt s cht ngay sau sinh, a phn cht ngay trong nm u tiên ca cuc sng, s tr còn sng thì thiu nng trí tu hoặc kém phát trin th lc hoc kt hp c hai. Theo thống kê của Đinh Thị Phơng Hòa (2006), tỉ lệ chết sinh do dị tật bẩm sinh ở Việt Nam là 12.8%. Việc phát hiện sớm sẽ giúp thầy thuốc có quyt nh chính xác, kp thi nhằm gim nguy c t vong, nguy c mc bnh ca trẻ v do ó lm gim gánh nng cho gia đình v xã hi. Hiện có nhiu phơng pháp đợc sử dng để sng lc trớc sinh với mục đích phát hin nhng bt thng thai nhi ngay t khi thai nhi còn ở trong tử cung. Kết hợp siêu âm với xét nghim di truyn hc, sinh hóa giúp việc phát hiện sớm chn oán dị tật bẩm sinh tr nên chính xác hn. Tuy nhiên, các xét nghim sng lc sinh hoá, di truyền hin nay giá thnh còn cao, cha th tin hnh nhiu tnh nên không đáp ứng đợc yêu cầu sàng lọc trớc sinh tại cộng đồng. Hiện nay ở Việt Nam, siêu âm đợc sử dụng rộng rãi từ các tuyến huyện, các cơ sở y tế công lập cũng nh t nhân, không ảnh hởng đến sức khoẻ con ngời, giá rẻ, bệnh nhân dễ dàng chấp nhận, có thể làm sàng lọc ngay từ tuần cuối của ba tháng đầu thời kỳ thai nghén. Với các lý do đó, chúng tôi sử dụng siêu âmmột ph ơng pháp sàng lọc trớc sinh, nhằm phát hiện những dị tật bẩm sinh của thai nhi ngay từ khi còn ở trong tử cung tại bệnh viện Phụ - Sản Trung ơng trong thời gian từ 01-07-2003 đến 31- 03-2006, với mục tiêu: - Xác định các tỉ lệ của các loại dị tật bẩm sinh. - Xác định giá trị của siêu âm trong sàng lọc trớc sinh các dị tật bẩm sinh. - Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến DTBS của thai nhi. Những đóng góp mới của luận án 1. Siêu âm sử dụng làm sàng lọc trớc sinh, đợc thực hiện trên một số lợng lớn các thai phụ, có tuổi thai từ 11, phát hiện sớm hơn các nghiên cứu đã có. 2. Đa ra đợc mô hình DTBS phát hiện qua siêu âm sàng lọc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ơng: tỉ lệ chung DTBS, tỉ lệ các loại DTBS . Các nghiên cứu trớc của 2 các tác giả trong nớc làm hồi cứu trên đối tợng là trẻ sinh hoặc nghiên cứu hồi cứu trên hồ bệnh án sau đẻ, sau phá thai. 3. Đã nêu rõ y đức trong nghiên cứu: Dựa trên những dấu hiệu nghi ngờ hay những DT phát hiện trên siêu âm, giúp ngời thầy thuốc trong việc t vấn cho thai thai phụ, cùng thai phụ lựa chọn hớng xử trí tiếp theo. 4. Nghiên cứu có đối chứng, đối chiếu lâm sàng những DTBS của thai nhi đợc phát hiện qua siêu âm sàng lọc giúp tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ gây DTBS. Bố cục của luận án Luận án dày 121 trang, gồm các phần: Đặt vấn đề: 2 trang, tổng quan tài liệu: 34 trang, phơng pháp nghiên cứu: 8 trang, kết quả nghiên cứu: 31 trang, bàn luận: 37 trang, kết luận: 2 trang, những điểm mới: 1 trang, kiến nghị: 1 trang phần phụ lục. Có 37 bảng của phần kết quả nghiên cứu, 14 bảng của phần bàn luận, 7 biểu đồ,và 1 đồ thị. CHƯƠNG I TổNG QUAN TI Liệu 1. 1. Nguyên nhân gây d tật bẩm sinh ở ngời Theo Beckman v Brend (1986) phân loi nguyên nhân DTBS theo nhóm sau: Bng 1.1: Nguyên nhân gây DTBS theo Beckman v Brend (1986) S TT Nguyên nhân T l % 1 Di truyn- bt thng NST v n gen 20-25 2 Nhim trùng thai: cytomegalo virus, toxoplasma, giang mai, rubella v các loi khác 3-5 3 Các bnh ca m: ái dng, nghin ru, ng kinh v các bnh khác < 4 4 Thuc v các ch phm ca thuc < 1 5 Cha biết rõ nguyên nhân 65-75 Tổng cộng 100 1.1.1 Nguyên nhân di truyn - Bt thng nhim sc th + Bt thng v s lng NST: s lng NST nhiu hn hoc ít hn 46 NST. Các d tt bm sinh do bt thng nguyên bi 3 . Tam bội thể: 3n = 69 NST. Các d tt phi hp thng gp vùng u v mt nh thai không có vòm s, khe h môi, dính ngón tay, thoát v t sng, d tt h tim mch 40- 60%. Tam bi nam 69, XXY, có tinh hon nh, tt l đái thp. . T bi thể: 4n = 92 NST, thng gp sy thai rt sm, nên các bt thng hình thái hc ca thai nhi trc ây không có ti liu mô t. Các d tt bm sinh thng gp do bt th ng lch bi th - Hi chng Down : 3 NST 21/khm - Hi chng Edward: 3 NST 18/khm - Hi chng Patau: 3 NST 13/khm - Hi chng Turner: 45, XO/khm - Hi chng Klinefelter: 47, XXY/khm - Hi chng 3 NST X + Bt thng v cu trúc NST - t on NST s 5 gây hi chng mèo kêu, NST vòng gây hi chng Turner, chuyn on NST, đảo đoạn quanh tâm thng gp trong hi chng Down. + Khm: Khm l tr ng hp mt ngi có hai kiu NST. - Bt thng n "gen": Bnh n gien có 3 kiu di truyn, ó l di truyn tri NST thng, di truyn ln NST thng, di truyn liên kt NST gii tính X. 1.1.2. Nguyên nhân do môi trng - Tác nhân vt lý + Cht phóng x: Theo N.P.Dubinin thì liu lng no ca phóng x cng gây t bin. + Tia Rnghen, tia tử ngoi, tia gamma Các tia có th gây nên d tt bm sinh. - Các cht hóa hc + Hóa cht s dng trong chin tranh, trong sn xut Kt qu iu tra ca Hong ình Cu v c im ca các d tt bm sinh gây nên do Dioxin cao hn các tác nhân khác gp khong 2 ln. + Các kim loi nng: Phụ nữ nhiễm thuỷ ngân có thể sinh con có DTBS: teo tiu não, co cng, co git v thiu nng tinh thn. + Các dợc phẩm: Đã có 25 loại thuốc đợc coi là thủ phạm gây DTBS. - Các thuc ni tit: s dng thuc ni tit Androgen trong thi k phôi to c quan sinh dc ngoi gây ra các bt thng c quan sinh dc ngoi ca thai gái. 4 Ngi m dùng Diethylstilbestrol (DES) trong khi có thai sinh con b d tt âm o v t cung nu l con gái. - Các thuc an thn v chng co git: Thalidomide l thuc u tiên đợc phát hiện gây ra DTBS. Theo J. Blake v cng s có ti 12.000 tr b DTBS do Thalidomide trên ton th gii. - Các thuc chng ng kinh: Theo nghiên cu ca S. Malaton v CS (2002) trên 1255 ph n có thai dùng carbamazebin iu tr ng kinh trong 3 tháng u của thai k có t l DTBS cao, ch yu l d tt ca ng thn kinh (0,6% - 1,7%). - Hóa ch t tr liu, các thuc chng ung th: Aminopterin có th gây DTBS cho tr nht l khuyt tt vùng mt s, h thn kinh trung ng v tt thiu chi, nguy c gây d tt rt cao, t l l 1/2 các trng hp. - Các tác nhân sinh vt hc + Do m b nhim vi rút trong thi k thai nghén . Rubella: Các DTBS do Rubella gây ra gm tt mt nh (70% trng hp nhim vi rút), c thy tinh th bm sinh, i c tai trong do c quan corti b phá hy, d tt tim. - Cytomegalovirus: Anh, M, x Wales mi nm có tối thiu 5000 tr s sinh b tn thng não do cytomegalovirus vi các mc khác nhau. . Vi rút coxsackie B, nu trong 3 tháng u b nhim có th gây nên bt thng c quan sinh dc nh tt l niu o phía lng dng vt, tinh hon lc ch. + M b nhim vi khun, ký sinh trùng: Xon khun giang mai gây DTBS: st môi - h vòm, chm phát trin trí tu, ic bm sinh, gây x hóa các c quan gan, thn. 1.1.3. Do các nguyên nhân khác cha, m Tuổi bà mẹ quá trẻ hoặc tuổi cha quá cao cũng là yếu tố nguy cơ làm tăng DTBS. U xơ tử cung, tử cung dị dạng, u buồng trứng, dải màng ối dính vào thai, thiểu ối, đa thai hay do sang chấn, áp lực lớn chèn thai từ bên ngoài đều có thể gây DTBS cho thai nhi. Thứ tự lần sinh của trẻ, các yếu tố tâm lý, dinh dỡng không tốt các bệnh rối loạn chuyển hoá của mẹ đều có khả năng gây DTBS cho thai nhi. 1.2. Mt s phng pháp sng lc v chn oán trc sinh 1.2.1 Sng lc trc sinh 5 Các test sng lc trc sinh nhm mc đích xác nh các thai ph có nguy c cao sinh con có DTBS. 1.2.2 Test sng lc b ba + Alfa feto protein (AFP) i vi các d tt ng thn kinh, c bit l d tt ng thn kinh h, các d tt ca thnh bng trc, các trng hp thn ứ nc bm sinh, u quái, a thai, da sy thai, thiu i, nhim trùng thai, u máu dây rau hoc bánh rau thì các tác gi thy nng AFP trong máu m tng cao > 2,0 MoM. AFP thp v tam bi th: nm 1986, Simpson JL v CS sng lc cho 1 400 thai ph ã phát hin 9% các thai ph ny có nng AFP < 0,4 MoM. 49 thai ph có nng AFP thp thỡ nhim sc thì có 3 trng hp cho kt qu l tam bi th. AFP thp v hi chng Edward: nm 2002, Mulle F v CS [141] ã chn oán c 18 trng hp trong s 45 trng hp 3 NST vi ngng AFP <0,61 MoM, vi ngng AFP < 0,5 MoM thì phát hin c 82% các trng hp thai nhi b hi chng Edward vi t l dng tính gi l 1 + hCG ( beta human chorionic gonadotropin ) hCG các tác gi u thng nht rng hCG tng cao > 1,7 MoM trong máu m khi thai nhi b hi chng Down, thp < 0,7 MoM trong hi chng Edward. + uE3: estriol không kt hp ( unconjugated estriol ): Mt s tác gi xác nh nng uE3 gim trong hi chng Down v hi chng Edward. + Kt hp b ba AFP, hCG v uE3:T nm 1988, test sng l c b ba v c s dng rng rãi trên th gii, có giá tr cao khi có s kt hp ng thi ca c ba. Cukle v CS nm 2000 thông báo kt qu sng lc ca test b ba phát hin c 67% các trng hp b hi chng Down vi t l (+) tính gi l 5%. 1.3. Siêu âm chn oán 1.3.1 Siêu âm 2 chiu (2D) v hình nh thai nhi bình thng Siêu âm 2D c tin hnh lm trc, quan sát ton b thai nhi theo mt trình t nht nh tránh b sót. 1.3.2 Siêu âm 3 chiu (3D) v siêu âm 3 chiu hình nh ng 6 K thut siêu âm 3D c coi l kt qu ca s phi hp siêu âm c in hai chiu (2D), lm siêu âm 3D sau khi đã làm siêu âm 2D 1.3.3 Siêu âm can thip - Chc hút nc i (amniocentesis): Chc hút nc i c lm vo các thi im: chc hút i kinh in tui thai 16 - 20 tun; chc hút i mun tui thai quá 20 tun. Chc hút nc i nhm mc ích chn oán di truyn t bo. - Chc hút tua rau (chorionic villus sampling) Tui thai tin hnh chc hút gai rau có th trong 3 tháng u hoc 3 tháng gia ca thai k, tui thai 13 - 18 tun. 1.3.4 Nhng hình nh siêu âm bt thng ca thai nhi WHO- 1992 ã a ra h thng phân loi t c s thng nht mang tính cht quc t, c mã hóa t Q 00 n Q 99 : - Q 00- Q 07 : D tt ca h thn kinh - Q 10- Q 18 : D tt tai, m t, mt, c - Q 20- Q 28 : D tt h tun hon - Q 30- Q 34 : D tt h hô hp - Q 35- Q 37 : St môi- h vòm ming - Q 38- Q 45 : D tt h tiêu hoá - Q 50- Q 59 : D tt h sinh dc - Q 60- Q 64 : D tt h tit niu - Q 65- Q 79 : D tt h c xng - Q 80- Q 89 : Nhng d tt khác - Q 90- Q 99 : Nhng ri lon NST(không x p loi ni khác) - E 70- E 90 : Ri lon chuyn hóa bm sinh - Siêu âm chn oán các d tt bm sinh ca ng thn kinh. - Siêu âm chn oán các d tt bẩm sinh vùng cổ v ngc . Các d tt bm sinh ca tim - Siêu âm chẩn oán d tt bẩm sinh mt - Siêu âm chn oán các d tt thoát v thnh bng trc - Siêu âm chn oán các bt thng ca h thng x ng khp - Siêu âm chn oán các d tt bm sinh ca h tit niu - Siêu âm chn oán các trng hp a thai bt thng - Siêu âm chn oán các d tt ca ng tiêu hóa - Siêu âm chn oán phù thai nhi - Hi chng dây chng mng i Vai trò ca siêu âm trong chn oán mt s hi chng bt thng NST Siêu âm không chn oán xác nh c các b t thng NST nhng thông qua các hình nh bt thng hình th ca thai nhi trong các hi chng bt thng ca 7 NST, nh hi chng Down (dy da gáy > 2mm l du hiu nghi ng khi thai 11- 12tun), hi chng Edward (Biu hin: thai nh, hot ng yu, thng có 1 ng mch rn, mt nh, tai nh, ming nh, thoát v não- mng não), hi chng Patau (u nh, nhãn cu nh hay không có nhãn cu, tai thp). Hn na, siêu âm còn hng dn khi tin hnh các th thut ly mu nc i, chc sinh thit gai rau CHƯƠNG II I TNG V PHNG PháP NGHIêN CU 2.1 Đối tợng nghiên cứu 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Tất cả thai phụ đến khám thai siêu âm tại phòng siêu âm bệnh viện Phụ - Sản Trung ơng trong thời gian từ 01- 07- 2003 đến 31- 03- 2006. - Siêu âm tuổi thai từ 11 tuần có DTBS. - Những hồ bệnh án của thai phụ vào phá thai, đẻ tại bệnh viện Phụ Sản Trung ơng mà thai nhi có ghi rõ kết quả dị tật khi siêu âm sau trẻ đẻ. 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Không tính trẻ có DTBS ở nơi khác đa đến bệnh viện để điều trị. - Hồ không ghi rõ DTBS. 2.1.3 Số lợng đối tợng 2.1.3.1 Thiết kế nghiên cứu - Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phỏng vấn so sánh 2.1.3.2 Công thức tính cỡ mẫu Đợc tính theo công thức: p.q n = Z (1- / 2 ). N = n : 5 ì 100 .p Theo công thức này chúng tôi tính n = 912 N= 18 240. Trong nghiên cứu chúng tôi phát hiện đợc n=926 thai nhi có DTBS trong số N=20 345 thai phụ đợc làm siêu âm sàng lọc. Trong đố bao gồm: - Nhóm DTBS: những thai phụ đợc làm siêu âm sàng lọc phát hiện thai nhi có DTBS là 926 [...]... đến khám bệnh, vì một số DT đã làm chết thai khi thai nhi còn ở trong bụng ngời mẹ, một số nữa thì mất ngay khi đợc sinh ra 4.3 Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán DTBS của thai nhi Trong số 926 thai phụ đợc phát hiện thai nhi có DTBS, sau khi đình chỉ thai nghén sau đẻ, chúng tôi lấy đợc 657 (772 DT chẩn đoán trên lâm sàng) bệnh án thai phụ có đợc siêu âm chẩn đoán, nh vậy tỉ lệ thu đợc những thai. .. của siêu âm chỉ định chọc hút nớc ối - Thái độ xử trí thai bị DTBS: + Chỉ định đình chỉ thai - sự chấp nhận của thai phụ + Cánh thức can thiệp với thai nhi DTBS + Kết quả theo dõi sinh DTBS - Đặc điểm thai phụthai nhi bị DTBS một số yếu tố liên quan: + Liên quan DTBS theo nhóm tuổi mẹ: + Liên quan DTBS theo nơi ở: Hà Nội Thành phố khác Nông thôn + Liên quan DTBS theo nghề nghiệp của thai. .. siêu âm sàng lọc phát hiện ra DT của thai nhi thì nhóm thai phụ có làm siêu âm đợc chẩn đoán phát hiện thai nhi có DTBS trong khi mang thai sẽ đợc 22 t vấn sớm nhất có thể chuẩn bị tâm lý trớc nên ít bị suy sụp hơn nhóm thai nhi bị DT mà không đợc chẩn đoán trớc Kết luận Trong thời gian nghiên cứu từ 01-07-2003 đến 31-032006 chúng tôi đã tiến hành siêu âm sàng lọc cho 20345 thai phụ đã phát hiện. .. Cờng thống kê cũng tại phòng siêu âm 3D của bệnh viện, nhng ở tại thời điểm khác thì có tỉ lệ là 5,4%, cao hơn kết quả của chúng tôi là 4,55% Tỉ lệ DTBS trong sàng lọc siêu âm của chúng tôi lên đến 4.55% có lẽ vì đối tợng trong nghiên cứu này là phát hiện trên siêu âm ngay khi thai nhi còn trong tử cung, bệnh viện Phụ - Sản Trung ơng là bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa, siêu âm đã đợc sử dụng... : những thai phụ đợc làm siêu âm sàng lọc mà thai nhi không phát hiện thấy DTBS Lấy hai thai phụ tiếp sau thai phụthai nhi bị DTBS, tổng số là 1 852 - Nhóm sau phá thai, sau đẻ: những hồ có ghi rõ kết quả siêu âm trớc phá thai nhận xét lâm sàng sau đẻ DT về DTBS Đã tìm đợc 657 hồ 2.2 Phơng pháp tiến hnh thu thập số liệu 2.2.1 Những yêu cầu phải thực hiện trên đối tợng - Làm siêu âm sàng... liệu liên quan đến nghiên cứu - Cơ sở làm siêu âm: Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Phụ - Sản TƯ - Ngời làm siêu âm: các bác sĩ đã đợc đào tạo chuyên sâu về siêu âm trong lĩnh vực sản khoa, có kinh nghiệm làm siêu âm về hình thái học của thai nhi - Máy siêu âm: Máy ALOKA - SSD - 4000, đầu dò loại 2D 3D 2.3 Các tiêu chuẩn có liên quan đến nghiên cứu 2.3.1 Tiêu chuẩn về phân loại + Phân loại tỉ... của thai phụthai nhi bị DTBS một số yếu tố liên quan 4.4.1 Tần suất của DTBS theo nhóm tuổi ngời mẹ Trong 20 345 thai phụ đến siêu âm, có 926 thai phụthai nhi mang DTBS so với 1 852 thai phụ ở nhóm chứng cho thấy nguy cơ DTBS của thai nhi gặp nhi u nhất ở những ngời mẹ trẻ 19 tuổi, với OR bằng 1 tăng cao ở những ngời mẹ tuổi 35 Theo Reefhuis J Honein MA cho thấy tuổi mẹ còn rất... không phát hiện trên siêu âm 12 (+)giả 0 0 0 0,72 0,15 0 (-) giả 1,31 1,06 0 5,12 8,98 0 DTBS Siêu âm Dị tật tai Dính ngón Không rõ giới tính Dị dạng đờng tiết niệu (lỗ đái thấp) SA(+) SA(-) SA(+) SA(-) SA(+) SA(-) SA(+) SA(-) Tổng số 0 20345 0 20345 0 20330 0 20342 0 4 0 2 0 15 0 3 Không dị tật 0 20341 0 20343 Dị tật 0 20345 0 20345 3.4 Đặc điểm của thai phụthai nhi bị DTBS một số yếu tố liên quan. .. thai phụ đợc siêu âm là 20 345, phát hiện đợc 926 thai nhi có DTBS chiếm 4,55% 3.2 Mô hình dị tật bẩm sinh 3.2.1 Tuổi thai khi phát hiện dị tật bẩm sinh 10 2% 51% =13 5.5% 15.6% 14 - 17 18 22 23 36 25.5% =37 Biểu đồ1: Tuổi thai khi phát hiện DTBS - Siêu âm ở tuổi thai 11- 13 tuần chiếm tỉ lệ 5,51%, trong đó có 10 trờng hợp tuổi thai 11 tuần, ở tuổi thai 11- 22 tuần có tỉ lệ 46,76% - Nhi u nhất là phát. .. 2 Phự thai 3 a DT 11 Tc tỏ trng 5 Tc rut 4 Khụng hu mụn 3 Khe h thnh bng 2 Thoỏt v honh 2 CHƯƠNG IV BN LUN 4.1 Tỉ lệ chung của DTBS Trong thời gian từ 01- 07- 2003 đến 31- 03- 2006, tại phòng siêu âm của bệnh viện đã làm siêu âm 20 345 thai phụ, qua siêu âm sàng lọc phát hiện đợc 926 thai nhi có DTBS, chiếm tỉ lệ 4,55% 15 Tỉ lệ DTBS sàng lọc qua siêu âm trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nhi u . Lu thị hồng Phát hiện dị dạng thai nhi Bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản trung ơng Chuyên ngành sản Phụ khoa M số: 3.01.18 Tóm. khám thai và siêu âm tại phòng siêu âm bệnh viện Phụ - Sản Trung ơng trong thời gian từ 01- 07- 2003 đến 31- 03- 2006. - Siêu âm tuổi thai từ 11 tuần có DTBS. - Những hồ sơ bệnh án của thai phụ. siêu âm sàng lọc phát hiện thai nhi có DTBS là 926 8 - Nhóm so sánh : những thai phụ đợc làm siêu âm sàng lọc mà thai nhi không phát hiện thấy DTBS. Lấy hai thai phụ tiếp sau thai phụ có thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát hiện dị dạng thai nhi bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phát hiện dị dạng thai nhi bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phát hiện dị dạng thai nhi bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Từ khóa liên quan