Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

43 57 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Lời mở đầuVốn nớc ngoài là một nhân tố cực kỳ quan trọng cần thiết cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở bất kỳ một nớc hay một nền kinh tế đang phát triển nào. Đặc biệt là trong giai đoạn hiên nay khi mà xu hớng mở cữa hội nhập quốc tế đã trở thành phổ biến.Hơn nữa nớc ta là một nớc nông nghiệp lạc hẩu trình độ kỷ thuật thấp kém, năng suất lao động thấp, tích luỹ nội bộ thấp, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Do dó vấn đề về vốn hiện nay đang là vấn đề nan giải khó giai quyết nhất. Trớc tình hình đó Việt Nam đã thực thi nhiều giải pháp để tạo nguồn vốn đặc biệt là các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu t nứơc ngoài. Tháng 12 năm 1987nớc ta đã ban hành luật đầu t nớc ngoài, từ đó đến nay đã có trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu t vào Việt nam, trong đó có những tập đoàn lớn nh SONY, DEAWOO, FORD, HONDA . Đầu t nớc ngoài đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế nớc ta trong hơn mời năm qua, nh giải quyết vấn đè về vốn, công nghệ,nâng cao trình độ quản lý .Do nhận thức đợc tầm quan trọng của nguồn vốn đầu t nớc ngoài cũng nh sự đóng góp của nó vào sự phát triển kinh tế xã hội của nớc ta trong những năm qua, cho nên em đã chọn đề tài Thc trạng giải pháp nhằm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Với trình độ hiểu biết cũng nh thời gian nghiên cứu còn hạn chế cho nên bài viết không tránh khỏi những thiếu só sai lầm. Em rất mong đợc sự góp ý của thầy cô giáo để học hỏi thêm bổ sung cho bài viết đợc hoàn thiện hơn.1Phần Ilí luận chung1. Các khái niệm về đầu t.a. Đầu t.Đầu t là một hoạt động kinh tế, là một bộ phận của sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó có ảnh hởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung của từng doanh nghiệp nói riêng, là động lực để thúc đẩy xã hội đi lên. Do vậy, trứơc hết cần tìm hiểu khái niệm về đầu t.Khái niệm:Đầu t là sự bỏ ra, sự hy sinh những nguồn lực ở hiện tại (tiền, sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ .) nhằm đạt đợc những kết quả có lợi cho chủ đầu t trong tơng lai.Về mặt địa lý, có hái loại hoạt động đầu t:- Hoạt động đầu t trong nớc.- Hoạt động đầu t nớc ngoài. b. Đầu t nớc ngoài. b.1. Khái niệm.Đầu t nớc ngoài là phơng thức đầu t vốn, tài sản ở nớc ngoài để tiến hành sản xuất- kinh doanh , dịch vụ với mục đích kiếm lợi nhuận những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định.b.2 Bản chất hình thức đầu t nớc ngoài.Xét về bản chất, đầu t nớc ngoài là những hình thức xuất khẩu t bản, một hình thức cao hơn xuất khẩu hàng hoá. Tuy nhiên, hai hình thức xuất khẩu này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ bổ sung nhau trong chiến lợc xâm nhập, chiếm lĩnh thị trờng của các nhà đầu t nớc ngoài. Hoạt động buôn bán hàng hoá ở nớc sở tại là bớc đi tìm kiếm thị trờng, tìm hiểu luật lệ để có cơ sở ra quyết định đầu t. Ngợc lại, hoạt động đầu t tại các nớc sở tại là điều kiện 2để các nhà đầu t nớc ngoài xuất khẩu máy móc, vật t, nguyên liệu khai thác tài nguyên thiên nhiên của nớc đó.Hoạt động đầu t nớc ngoài diễn ra dới hai hình thức:Đầu t trực tiếp ( Foreign- Direct- Investment: FDI ).Đầu t gián tiếp (Portgalio - Investment : PI ).Trong đó đầu t trực tiếp là hình thức chủ yếu còn đầu t gián tiếp là bớc đệm, tiền đề để tiến hành đầu t trực tiếp.Đầu t trực tiếp là một hình thức đầu t nớc ngoài trong đó chủ đầu t đầu t toàn bộ hay một phần đủ lớn vốn đầu t vào các dự án nhằm dành quyền điều hành hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc thơng mại.b.3 Đặc điểm của hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài.Thứ nhất, đây là hình thức đầu t mà các chủ đầu t đợc tự mình ra quyết định đầu t, quyết định sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi. Hình thức đầu t này mang tính khả thi có hiệu quả cao, không có những ràng buộc về chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế.Thứ hai, chủ đầu t nứơc ngoài điều hành toàn bộ hoặc một phần công việc của dự án.Thứ ba, chủ nhà tiếp nhận đợc công nghệ kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại . của nớc ngoài.Thứ t, nguồn vốn đầu t không chỉ bao gồm vốn đầu t ban đầu mà còn có thể đợc bổ sung, mở rộng từ nguồn lợi nhuận thu đợc từ chủ đầu t nớc ngoài.2. Các hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài.Theo xu hớng thế giới hiện nay, hoạt động đầu t nớc ngoài diễn ra chủ yếu dới các hình thức: - Hợp đồng hợp tác kinh doanh.- Doanh nghiệp liên doanh.- Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài.- Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).3- Hợp đồng ký theo các hiệp định của chính phủ.- Hợp đồng phân chia lợi nhuận, sản phẩm Theo qui định của Luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam năm 1996, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam đợc diễn ra dới ba hình thức:Mộtlà: Đầu t thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên, gọi là các bên hợp doanh, qui định phân chia trách nhiệm phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu t kinh doanh ở Việt Nam mà không thành lập pháp nhân.Hai là: Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam với Chính phủ nớc ngoài, hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu t nớc ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.Ba là: Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu t n-ớc ngoài đầu t 100% vốn tại Việt Nam.Ngoài ra, các hình thức môi trờng thu hút vốn đầu t là: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 3. Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu t nớc ngoài.a.Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài.Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế thế giới, nhiều quốc gia đã đạt đợc nhiều thành tựu to lớn trong việc xây dựng phát triển nền kinh tế của mình. Những quốc gia này đã có sự đầu t rất lớn vào sản xuất khai thác các dạng tài nhuyên thiên nhiên. Khi trình độ phát triển kinh tế đạt đến mức cao, nhu cầu về vốntrạng thái bão hoà, d thừa, cơ hội đầu t ít, chi phí cao thì khi đó các quốc gia có nhu cầu đầu t vào các quốc gia khác trên thế giới nhằm tậm dụng những lợi thế về lao động, tài nguyên thiên nhiên, thị trờng . của những n-ớc đó. Mặt khác, các quốc gia có những lợi thế đó thì nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế rất bức xúc. Vì vậy, họ đã có nhiều chính sách để thu hút những 4nhà đầu t nớc ngoài đầu t vào. Có nhu cầu vốn, có nguốn cung cấp từ đó làm xuất hiện những dòng vốn qua lại giữa các quốc gia. Các dòng vốn di chuyển tuân theo đúng qui luật từ nơi nhiều đến nơi ít một cách khách quan, do vậy hoạt động đấu t ra nớc ngoài mang tính tất yếu khách quan.Ngày nay, hoạt động đầu t nớc ngoài diễn ra một cách sôi nổi rộng khắp trên toàn cầu. Các luồng vốn đầu t không chỉ di chuyển từ các nớc phát triển, nơi nhiều vốn sang các nớc đang phát triển, nơi ít vốn, mà còn có sự giao lu giữa các quốc gia phát triển vơi nhau. Hiện tợng này xuất phát từ những nguyên nhân sau: Thứ nhất, quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế đang diễn ra nhanh chóng với qui mô tốc độ ngày càng lớn tạo nên một nền kinh tế thị trờng toàn cầu trong đó tính phụ thuộc lãn nhau của các nền kinh tế mỗi quốc gia ngày càng tăng. Quá trìng này diễn ra nhanh chóng sau thời kỳ chiến tranh đã chi phối thế giới trong nửa thế kỷ, làm cho các nền kinh tế của từng quốc gia đều theo xu hớng mở cửa theo quĩ đạo của kinh tế thị trờng, bằng chứng là phần lớn các quốc gia đã gia nhập tổ chức thơng mại thế giới (WTO), chấp nhận xu hớng tự do hoá thơng mại đầu t. Trong điều kiện trình độ phát triển sản xuất, khả năng về vốn công nghệ, nguồn tài nguyên thiên nhiên, mức độ chi phí sản xuất . ở các nớc khác nhau thì nguồn vốn đầu t nớc ngoài sẽ tuân theo những qui luật của thị trờng vốn là chảy từ nơi thiều đến nơi thiếu vốn với mục tiêu lợi nhuận.Mặt khác, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ đã tạo nên sự biến đổi nhanh chóng kì diệu của sản xuất. Thời gian từ khâu nghiên cứu đến ứng dụng vào sản xuất rất ngắn, chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng ngắn lại, sản phẩm hàng hoá phong phú đa dạng hơn. Đối với doanh ngiệp, nghiên cứu đổi mới thiết bị có ý nghĩa sống còn cho sự tồn tại phát triển. Còn đối với các quốc gia thì việc làm chủ đi đầu trong khoa học - công nghệ sẽ quyết định vị trí lãnh đạo chi phối hay phụ thuộc vào các nớc khác trong tơng lai. Chính vì vậy, cuộc đua giữa các quốc gia đặc biệt là các nớc phát triển bên thềm thế kỷ XXI diễn ra ngày càng quyết liệt. Bên cạnh đó, sự hát triển một cách nhanh 5chóng của cách mạng thông tin, bu chính viễn thông, phơng tiện giao thông vận tải đã khắc phục sự xa cách về không gian, giúp các chủ đầu t thu thập xử lý thông tin kịp thời, đa ra những quyết định đầu t, điều hành sản xuất kinh doanh đúng đắn mặc dù ở xa hàng vạn km. Những điều này đã tạo nên một sự dịch chuyển vốn giữa các quốc gia, mở rộng qui mô để chuyển vốn giữa các quốc gia, mở rộng qui mô để chuyển vốn trên toàn cầu đến các địa chỉ đầu t hấp dẫn. Tại các nớc công nghiệp phát triển, khi trình độ kinh tế phát triển ở mức cao đã góp phần nâng cao mức sống khả năng tích luỹ vốn của các nớc này. Điều đó, một mặt đẫn đến hiện tợng thừa tơng đối vốntrong nớc, mặt khác làm cho chi phí tiền lơng cao, nguồn tài nguyên thu hẹp chi phí khai thác tăng đẫn đến giá thành sản phẩm tăng, tỷ suất lợi nhuận giảm đần, sức cạnh tranh trên thị trờng yếu. Chính vì lẽ đó, các nhà đầu t trong nớc tìm kiếm cơ hội đầu t ở nớc ngoài để giảm chi phí sản xuất, tìm kiếm thị trờng mới, nguồn nguyên liệu mới nhằm thu lợi nhuận cao.Hiện nay, trình độ phát triển kinh tế giữa các nớc công nghiệp phát triển các nớc đang phát triển ngaỳ càng giãn cách nhng sự phát triển của một nền kinh tế toàn cầu đang đòi hỏi phải kết hợp chúng lại. Các nớc phát triển không chỉ tìm thấy ở các nớc đang phát triển những cơ hội đầu t hấp dẩn do chi sản xuất giảm, lợi nhuận cao, thuận lợi trong việc dịch chuyển thiết bị, công nghệ lạc hậu mà còn thấy rằng sự thịnh vợng của các nớc này sẽ nâng cao sức mua mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm. Ngợc lại, các nớc đang phát triển cũng đang trông chờ mong muốn thu hút đợc vốn đầu t, công nghệ của các nớc phát triển để thực hiện công nghiệp hoá, khắc phục nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. b. Tính tất yếu khách quan phải thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam.Ngày nay xu hớng quốc tế hoá toàn cầu hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới. Các nền kinh tế tác động, bổ sung phụ thuộc lẫn nhau. Các quốc gia bị cuốn vào vòng xoáy của quá trình hội nhập kinh tế, chuyên môn hoá, hợp tác hoá nhằm tận dụng vốn, công nghệ trình độ quản lý của nhau.6 Xuất phát điểm của nớc ta là một nớc nông nghiệp lạc hậu. Hơn 70% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: năng suất lao động thấp, trình độ kỹ thuật thấp, tích luỹ nội bộ thấp, sử dụng viện trợ nớc ngoài không có hiệu quả. Ngoài ra, nớc ta vừa ra khỏi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nên những tàn d mà ta cha khắc phục đợc còn nhiều: cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống nhân dân còn khó khăn, chính sách cha đồng bộ Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta hiện nay là phải phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng. Để thực hiện điều đó thì chúng ta cần một lợng vốn rất lớn. Trong điều kiện khả năng đáp ứng của nền kinh tế là có hạn thì chúng ta không còn con đuờng nào khác là thu hút sự hợp tác đầu t của nớc ngoài. Để thực hiện điều đó, tại đại hội VI (12/1986), Đảng Nhà nớc đã chủ trơng mở cửa nền kinh tế, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm tận dụng những khả năng to lớn của nền kinh tế thế giới về di chuyển vốn, mở rộng thị trờng, chuyển giao công nghệ kinh nghiệm để bổ sung phát triển có hiệu quả các lợi thế nguồn lực trong nớc. Đảng chủ trơng Đa phơng hoá đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại với quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nớc trên thế giới. Tại đại hội VIII, Đảng chủ trơng Vốn trong nớc là chính, vốn n-ớc ngoài cũng quan trọng. Tất cả những t tởng đổi mới của Đảng Nhà nớc đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung, hoạt động đầu t nớc ngoài nói riêng.Nh vậy, quá trình thu hút đầu t nớc ngoài vào Việt Nam là một xu thế tất yếu phù hợp với xu thế của thế giới yêu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam.4. Tác động của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với các nớc đang phát triển.Nguồn vốn đầu t trc tiếp nớc ngoài có tác động không nhỏ đối với các nớc nhận đầu t, đặc biệt các nớc phát triển trên cả hai mặt ; tích cực tiêu cựca. Tác đông tích cực .7Thứ nhất, nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài đã bổ xung một nguồn quan trọngBù đắp sự thiếu hụt vốn đầu t cho phát triển kinh tế ở các nớc đang phát triển.Thứ hai, đầu t trực tiếp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Để tham gia ngày càng nhiều vào quá trình phân công lao động quốc tế , thu hút ngày càng nhiều vốn đầu t nớc ngoài đòi hỏi mỗi quốc gia phải thay đổi cơ cấu kinh tế của mình cho phù hợp. Mặt khác, sự gia tăng của hoạt động đầu t nớc ngoài làm xuất hiện nhiều ngàng mới, lĩnh vực mớiGóp phần thúc đẩy sự phát tiển nhanh chóng trình độ kĩ thuật-công nghệ của nhiều ngành kinh tế thúc đẩy sự gia tăng năng suất lao động ở các ngành này tăng tỷ phần của nó trong nên kinh tế. Nhiều ngành đợc kích thích phát triển còn nhiều ngành bị mai một đi đến xoá sổ.Thứ ba, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài đã góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm tăng thu nhập cho ngời lao động. Các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài thờng đòi hỏi nguồn lao động có chất lợng cao do đó sự gia tăng các dự án đầu t nớc ngoài đã đặt ở các nớc sở tại trớc yêu cầu khách quan là phải nâng cao chất lợng, trình độ chuyên môn kỹ thuật , trình độ ngoại ngữ . cho ngời lao động.Thứ t, hoạt động của các dự án đầu t nớc ngoài đã góp phần tăng tỷ trọng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc . Thứ năm, đầu t trực tiêp nớc ngoài thúc đẩy sự tăng trởng kinh tế ở các quốc gia này. Tận dụng, tranh thủ vốn kỹ thuật của nớc ngoài, các nớc đang phát triển đã sử dụng để thực hiện các mục tiêu trong chiến lợc phát triển kinh tế nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trởng kinh tế, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói.b. Tác động tiêu cực.Bên cạnh những u điểm trên, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế.8Một là, đầu t nơc ngoài đã tạo ra một cơ cấu bất hợp lí. Mục đích của các nhà đầu t nớc ngoài là tìm kiếm lợi nhuận ngày càng nhiều do đó họ chủ yếu đâù t vào các ngành công nghiệp, dịch vụ nơi có mức tỷ suất lợi nhuận cao.Hai là, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài mang lại hiện tợng chảy máu chất xám. Các nhà đầu t nớc ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi về thu nhập, việc làm do đó đã lôi kéo một bộ phận không nhỏ cán bộ khoa học, nhà nghiên cứu, công nhân lành nghề của nớc ta về làm việc cho họ.Ba là, chuyển giao công nghệ lạc hậu. Dới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, quá trình nghiên cứu- ứng dụng ngày càng đợc rút ngắn, máy móc thiết bị nhanh chóng trở nên lạc hậu. Để loại bỏ chúng, nhiều nhà đầu t đã cho chuyển giao sang các nớc nhận đầu t nh một phần vốn góp . Việc làm đó đã làm cho trình độ công nghệ của các nớc nhận đầu t ngày càng lạc hậu.Bốn là, chi phí để tiếp nhận vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài lớn. Các nớc nhận đầu t đã phải áp dụng nhiều u đãi cho các nhà đầu t nớc ngoài nh: giảm thuế, miễn thuế, giảm tiền thuê đất, nhà xởng Năm là, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài đã tạo ra sự cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nớc. Với u thế về vốn, công nghệ, các dự án đầu t nớc ngoài đã đặt các doanh nghiệp trong nớc vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt về thị tr-ờng, lao động các nguồn lực khác.Sáu là, các tác động tiêu cực khác. Hoạt động đầu t trực tiép nớc ngoài còn có thể gây ra những bất ổn về chính trị, mang theo nhiều tệ nạn xã hội mới xâm nhập vào nớc ta.5. Các nhân tố ảnh hởng đến khả năng thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Đầu t nớc ngoài là một hoạt động kinh tế có vai trò rất lớn đối với các nớc trên thế giới, đặc biệt là các nớc đang phát triển. Tuy thế, việc thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài lại chịu ảnh hởng của nhiều nhân tố chủ quan khách quan.5.1 Luật đầu t.9Nhân tố này sẽ kìm hãm hoặc thúc đẩy sự gia tăng của hoạt dộng đầu t trực tiếp nớc ngoài thông qua cơ chế, chính sách, thủ tục, u đãi, đợc qui định trong luật.5.2. Ôn định chính trị.Đây là nhân tố không thể xem thờng bởi vì rủi ro chính trị có thể gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu t nớc ngoài.5.3. Cơ sở hạ tầng.Việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nh giao thông, vận tải, thông tin liên lạc, điện nớc . sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài.5.4. Đặc điểm thị trờng của nớc nhận vốn.Đây có thể nói là yếu tố hàng đầu ảnh hởng đến việc thu hút vốn đầu t nớc ngoài. Nó đợc thể hiện ở qui mô, dung lợng của thị trờng, sức mua của các tầng lớp dân c trong nớc, khả năng mở rộng qui mô đầu t ., đặc biệt là sự hoạt động của thị trờng nhân lực. Mặt khác, với giá nhân công rẻ sẽ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu t nớc ngoài, nhất là với những dự án đầu t vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động. Ngoài ra trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ học vấn, khả năng quản lý . cũng có ý nghĩa nhất định. Bởi vậy, lợi thế về thị trờng sẽ có sức hút rất lớn đối với vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài.5.5. Khả năng hồi hơng của vốnMặt khác, khả năng hồi của vốn cũng sẽ ảnh hởng không nhỏ tơi khả năng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài nếu vốn lợi nhuận đợc tự do qua lại biên giới.5.6. Chính sách tiền tệ.Mức độ ổn định của chính sách tiền tệ mức độ rủi ro của tiền tệ ở nớc nhận vốn đầu t là một nhân tố góp phần mở rộng hoạt động xuất khẩu của các nhà đầu t. Tỷ giá hối đoái cao hay thấp đều ảnh hởng tới hoạt động xuất nhập khẩu. Mức độ lạm phát của nền kinh tế sẽ ảnh hởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, lợi nhuận thu đợc của các dự án có tỷ lệ nội địa hoá trong sản phẩm cao.5.7. Các chính sách kinh tế vĩ mô.10[...]... Tình hình thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoàiViệt Nam sau khủng hoảng kinh tế châu á: Vấn đề giải pháp _ Phạm thi Tuý _kinh tế châu á -Thái Bình Dơng số 2 tháng 6/1999 trang 9 Qúa trình thu hút vốn đầu t sử dụng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoái vào Việt Nam đợc chia làm ba thời kì: a Thời kì 1988-1990 Đây đợc coi là thời kì khơi động cho qúa trình thu hút vốn đầu t nớc ngoài vào Việt Nam Ngày... dụng vốn của nền kinh tế, bảo vệ quyền sở hữu Vì vậy, để hoạt động thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài diễn ra một cách thu n lợi thì chúng ta cần xem xét, đánh giá sự ảnh hởng của các nhân tố trên trong mối quan hệ biện chứng nhằm tăng sức hấp dẫn của môi trờng đầu t trong nứơc 11 Phần II Tình hình thu hút sử dụng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại việt nam từ 1988 đến đầu 2000 1 thực trạng thu hút. .. hẹp Nguồn thu hút vốn chủ yếu của hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoàitừ các nớc trong khu vực đây là một trong những nguyên nhân lí giải cho sự giảm sút của hoạt động thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trong một vài năm trở lại đây Biểu 7: Đối tác đầu t nớc ngoài_ mời nớc đầu t lớn nhất vào việt Nam Đơn vị tính: tr.USD Tên nớc Singapore Đài loan Hàn quốc Nhật bản Số dự án 180 298 191 202 Vốn đăng... chức trên thế giới nh APEC, ASEAN tiến tới là WTO Tất cả những điều trên đây cho thấy triển vọng hoạt động đầu t nớc ngoài tại Việt nam sẻ gia tăng nhanh trong thời gian tới 24 Phần III Giải pháp nhằm thu hút sử dụng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài có hiệu quả 1 Kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới trong việc thu hút, quản lý sử dụng vốn đầu t nớc ngoài Nhìn vào lịch sử phát triển của các nớc... vốn theo con đờng hớng nội tức nguồn vốn đợc tạo dựng dựa vào tích luỹ nội bộ, đề ra các cách thức các biện pháp nhằm thu hút huy động nguồn vốn từ dân chúng Thứ hại, các nớc tìm cách tạo dựng vốn theo con đờng hớng ngoại Bằng cách đa ra các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu t của nớc ngoài ở phần này em xin trình bày kinh nghiệm của một số nớc chấu á trong việc thu hút sử dụng nguồn vốn đầu t trực. .. từ khi có luật đầu t nớc ngoài vào Việt Nam (12/1987) đến hết năm 1999, nớc ta đã cấp giấy phép cho 280 dự án đầu t nớc ngoài với tổng vốn đăng ký 36880 tr.USD Biểu đồ: vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam (1988 - 1999) 12 Nguồn tổng hợp từ: Đầu t nớc ngoài 1988 -1997: Đánh giá tổng _Nguyễn Mại _ Tạp chí cộng sản số 2/1998 trang 22 vài nét về đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam _PTS Phạm thị... đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với sự phát triển kinh tế xã hộicủa Việt Nam Hơn mời năm qua, hoạt động đầu t nớc ngoài đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của kinh tế- xã hội của Việt Nam Trớc hết, nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài đả bổ sung một phần quan trọng vào nguồn vốn cho phát triển kinh tế của đất nớc ta, khắc phục tình trạng thiếu vốn của đất nớc ta thời kì đổi mới Vào thập kỉ 70 đầu. .. của bên Việt Nam cũng nh đối với các nhà đầu t nớc ngoài, tạo tiền đề cho mối quan hệ hợp tác lâu dài trên nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi" 2.2.2 Cải thiện môi trờng pháp lí về đầu t Môi trờng pháp lí về đầu t mà cụ thể là luật đầu t nớc ngoài có ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động đầu t nớc ngoài tại Việt Nam Đây là cơ sở pháp lí điều chỉnh trực tiếp đến hoạt động đầu t của các nhà đầu t nớc ngoài nên... của vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam, để thu hút sử dụng ngày càng có hiệu quả nguôn vốn này, em xin kiến nghị hai nhóm giải pháp sau 2.1 Các giải pháp trớc mặt Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực vừa đi qua, các nhà đầu t nớc ngoài sau những khó khăn to lớn thì bây giờ đang dần khôi phục Nớc ta chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoảng ít hơn các nớc trong khu vực nên trong. .. 9,08trUSD Giải thích sự giảm sút của hoạt động đầu t nớc ngoài trong thời kì này ta thấy nổi lên một số nguyên nhân chủ yếu sau: Do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Phần lớn vốn đầu tự trực tiếp nớc ngoàithu hút thu hút từ các nhà đầu t trong khu vực nên khi xảy ra khủng hoảng, các nhà đầu t trong khu vực gặp khó khăn về tài chính do đó họ giảm việc đầu t ra nớc ngoài dẩn đến lợng vốn đầu . đối ngoại, trong đó có hoạt động thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam. Qua hơn mời năm, kể từ khi có luật đầu t nớc ngoài vào Việt Nam (12/1987). qúa trình thu hút vốn đầu t nớc ngoài vào Việt Nam. Ngày 19/12/1987, nớc ta đã chính thức ban hành luật đầu t nớc ngoài vàp Việt Nam, khủng hoảng pháp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài., Tính tất yếu khách quan phải thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam., Tác đông tích cực . Tác động tiêu cực., Luật đầu t. 9 Ôn định chính trị. Cơ sở hạ tầng. Đặc điểm thị trờng của nớc nhận vốn. Khả năng hồi hơng của vốn Chính sách tiền tệ. Các chính sách kinh tế vĩ mô. 10, Thêi k× 1988-1990. Thêi k× 1991-1996., Thêi k× 1997-1999., Chính xách pháp luật cha hoàn thiện Nguồn thu hút vốn hẹp Cơ cấu đầu t cha hợp lí., Về hình thức đầu t. Về chuyển giao công nghệ. Hiệu quả đầu t cha cao và không đồng đều. Những tồn tại khác, C¸c níc ASEAN. Trung Qc., 2. Về cơ cấu đầu t. 27 3. Tình hình sữ dụng vốn FDI trong một số ngành công nghiệp., Các giải pháp trớc mặt, Các giả pháp lâu dài.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn