Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam

91 61 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:23

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam Chuyên đề thực tập tốt nghiệpThc trng v gii phỏp u t phỏt trin ngnh Thu Sn Vit NamTHUC TRANG VA GIAI PHAP DAU TU PHAT TRIEN NGANH THUY SAN VIET NAMM UNn kinh t Vit Nam sau hn 10 nm i mi ó cú nhng thay i ỏng k, t c nhiu thnh tu ni bt. Nhiu cụng trỡnh quan trng ca nốn kinh t ó c trin khai v hon thnh gúp phn tng nng lc sn xut ca nhiu ngnh kinh t. Trong nụng nghip, ó hon thnh c h thng thu li khỏ hon chnh phc v ngy cng tt hn s nghip phỏt trin kinh t núi chung v cụng nghip núi riờng. Trong lnh vc cụng nghip, giỏ tr sn xut cụng nghip gia c mc tng trng cao, n nh liờn tc tng bỡnh quõn hng nm t 10-13%, trỡnh cụng ngh c nõng cao, tip nhn c vi cụng ngh hin i v bt u cú s gn bú vi nụng nghip. C s h tng giao thụng vn ti cng c phỏt trin sõu rng v ton din. H thng giỏo dc cú nhng bc tin ỏng k, qui mụ o to ngy cng m rng.Riờng i vi ngnh Thu sn, mt ngnh xut phỏt t Ngh cỏ Nhõn dõn tri qua mt thi gian di khú khn, trong nhng nm i mi cng ó tỡm ra hng i thớch hp v chuyn mỡnh ng dy. Sau thi k sa sỳt 1975-1980 do thiu nhiờn liu, ph tựng thay th, thiu thn lng thc chu ng dõn i bin, sang nm 1981, ngh quyt Trung ng ln th IV khoỏ 4 ó bt u ci trúi, ngnh Thu sn l mt trong nhng ngnh u tiờn c Nh nc cho phộp ỏp dng mụ hỡnh t cõn i, t trang tri c phộp xut khu t do sn phm mi th trng, c s dng ngoi t t xut khu v ly lói t khõu nhp khu bự cho l ca xut khu, nh ú ó cú nhng chuyn bin sụi ng, ngnh thu sn khụng ngng tng trng, phỏt trin cú hiu qu v c m rng theo con ng hin i hoỏ phự hp vi iu kin ca nc ta. Nhp d tng trng trung bỡnh ca ngnh thu sn hnh nm l 7%. Thi kỡ 1995-1997 l thi k cú bc ngot i vi ngnh thu sn Vit Nam, nhỡn chung ngnh vn phỏt trin nhng hiu sut phỏt trin ang cú chiu hng gim sỳt. Nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny do nhiu vn nhng tu chung li l do qun lý Nh nc cha tt, cỏc hot ng ca ngnh khụng em li hiu qu cao. Nm 2000 va qua ngnh ó t c mc kim nghch xut khu l 1 t USD ỏnh du s phỏt trin tr li. duy trỡ kt qu ny cn hn ch khuyt im c bng cỏch nm vng thc trng Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpv yờu cu phỏt trin ca ngnh cú bc u t ỳng n duy trỡ v phỏt huy thnh qu trờn.`Qua thi gian thc tp V Tng Hp Kinh T Quc Dõn - B K Hoch v u T v sau khi c sỏch bỏo v ti liu nghiờn cu, em ó chn ti Thc trng v gii phỏp u t phỏt trin ngnh Thu Sn Vit Nam Ngoi phn m u v kt lun, chuyờn gm cỏc chng sau:Chng I : Nhng vn lý lun v thc tin.Chng II :Thc trng sn xut kinh doanh v u t phỏt trin ngnh Thu Sn Vit Nam giai on 1991-2000.Chng III : Mt s gii phỏp u t phỏt trin ngnh Thu Sn Vit Nam. hon thnh chuyờn ny em ó c s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo Phm Vn Hựng- Ging viờn b mụn- Trng i Hc Kinh T Quc Dõn.Em xin chõn thnh cm n cỏc cụ chỳ trong v Tng Hp Kinh T Quc Dõn ó to iu kin giỳp em trong quỏ trỡnh thc tp v cụng tỏc thu thp ti liu hon thnh chuyờn .Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpChng INhng vn lý lun v thc tin.I u t v vai trũ ca u t phỏt tin.1-Khỏi nim ca u t v u t phỏt trin.Thut ng u t cú th c hiu ng ngha vi s b ra , s hy sinh . T ú cú th coi u t l s b ra, s hy sinh nhng cỏi gỡ ú hin ti (tin, sc lao ng, ca ci, vt cht, trớ tu) nhm t c nhng kt qu cú li cho nh u t trong tng lai. Xột trờn giỏc tng cỏ nhõn hoc tng n v, tt c nhng hnh ng b tin ra tin hnh cỏc hot ng nhm thu v mt li ớch no ú trong tng lai ln hn chi phớ b ra u c gi l u t. Tuy nhiờn nu xột trờn giỏc ton b nn kinh t thỡ khụng phi tt c nhng hnh ng ca h u em li li ớch cho nn kinh t v c coi l u t ca nn kinh t. u t trờn giỏc nn kinh t l s hy sinh giỏ tr hin ti gn vi vic to ra cỏc ti sn mi cho nn kinh t. Cỏc hot ng mua bỏn, phõn phi li, chuyn giao ti sn hin cú gia cỏc cỏ nhõn, cỏc t chc khụng phi l u t i vi nn kinh t. Xut phỏt t bn cht v phm vi li ớch do u t em li chỳng ta cú th phõn bit cỏc loi u t sau: u t ti chớnh (u t ti sn ti chớnh) l loi u t trong ú ngi cú tin b tin ra cho vay hoc mua cỏc chng ch cú giỏ hng lói sut nh trc (gi tit kim hoc mua trỏi phiu chớnh ph) hoc lói sut tu thuc vo tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty phỏt hnh. u t ti sn ti chớnh khụng to ra ti sn mi cho nn kinh t (nu khụng xột n quan h quc t trong lnh vc ny) m ch lm tng giỏ tr ti sn ti chớnh ca t chc, cỏc nhõn u t. Vi s hot ng ca cỏc hỡnh thc u t ti chớnh, vn b ra u t c lu chuyn d dng, khi cn cú th rỳt li nhanh chúng. iu ú khuyn khớch ngi cú tin b ra u t, gim ri ro h cú th u t vo nhiu ni, mi ni mt ớt tin. õy l mt ngun cung cp vn quan trng cho u t phỏt trin. u t thng mi l loi u t trong ú ngi cú tin b tin ra mua hng hoỏ sau ú bỏn vi giỏ cao hn nhm thu li nhun do chờnh lch giỏ khi mua v khi bỏn. Loi u t ny cng khụng to ti sn mi cho nn kinh t (nu khụng xột n ngoi thng), m Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpch lm tng ti sn ti chớnh ca ngi u t trong quỏ trỡnh mua i bỏn li, chuyn giao quyn s hu hng hoỏ gia ngi bỏn vi ngi u t v ngi u t vi khỏch hng ca h. Tuy nhiờn u t thng mi cú tỏc dng thỳc y quỏ trỡnh lu thụng ca ci vt cht do u t phỏt trin to ra, t ú thỳc y u t phỏt trin, tng thu cho ngõn sỏch, tng tớch lu vn cho phỏt trin sn xut, kinh doanh dch v núi riờng v nn sn xut xó hi núi chung. u t ti sn vt cht v sc lao ng, trong ú ngi cú tin cú th b tin ra tin hnh cỏc hot ng nhm to ra ti sn mi cho nn kinh t, lm tng tim lc sn xut kinh doanh v mi hot ng xó hi khỏc, l iu kin ch yu to vic lm, nõng cao i sng ca mi ngi dõn trong xó hi. ú chớnh l vic b tin ra xõy dng, sa cha nh ca v cỏc kt cu h tng, mua sm trang thit b v lp t chỳng trờn nn b v bi dng o to ngun nhõn lc, thc hin cỏc chi phớ thng xuyờn gn lin vi s hot ng ca cỏc ti sn ny nhm duy trỡ tim lc hot ng ca cỏc c s ang tn ti v to tim lc mi cho nn kinh t xó hi. Loi u t ny c gi chung l u t phỏt trin.Nh vy u t phỏt trin l mt b phn c bn ca u t, l quỏ trỡnh chuyn hoỏ vn bng tin thnh vn bng hin vt nhm to ra nhng yu t c bn ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh, dch v, i sng, to ra nhnh ti sn mi, nng lc sn xut mi cng nh duy trỡ nhng tim nng sn cú ca nn kinh t.2-Vai trũ quan trng ca u t i vi phỏt trin kinh t v phỏt trin ngnh Thu Sn Vit Nam.2.1 Vai trũ ca u t i vi phỏt trin kinh t.2.1.1 Trờn giỏc ton b nn kinh t ca t nc. u t va tỏc ng n tng cung, va tỏc ng n tng cu. i vi cu, u t l mt yu t chim t trng ln trong tng cu ca ton b nn kinh t, u t thng chim khong 24-28% trong c cu tng cu ca tt c cỏc nc trờn th gii. i vi tng cu, tỏc ng ca u t l ngn hn. Khi tng cung cha kp thay i, s tng lờn ca u t lm tng cu tng. i vi cung, khi thnh qu ca u t cha phỏt huy tỏc dng, cỏc nng lc mi i vo hot ng thỡ tng cung c bit l tng cung di hn tng lờn. Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệp u t cú tỏc ng hai mt n s n nh kinh t. S tỏc ng khụng ng u v mt thi gian ca u t i vi tng cu v i vi tng cung ca nn kinh t lm cho mi s thay i ca u t dự tng hay gim u cựng mt lỳc va l yu t duy trỡ s n nh va l yu t phỏ v s n nh ca nn kinh t ca mi quc gia. Khi u t tng khin cho cỏc yu t liờn quan tng theo khi mc tng vt quỏ gii hn thỡ dn n tỡnh trng lm phỏt, khi ú s dn n s trỡ tr ca nn kinh t, ngc li u t tng s thu hỳt lo ng to cụng n vic lm nõng cao i sng xó hi. Khi u t gim cỏc hot ng din ra nguc li. u t tỏc ng n tc phỏt trin v tng trng kinh t. Kt qu nghiờn cu ca cỏc nh kinh t cho thy mun gi tc tng trng mc trung bỡnh thỡ t l u t phi t c t 15-25% so vi GDP tu thuc vo ICOR ca mi nc.Nu ICOR khụng i, mc tng GDP hon ton ph thuc vo vn u t. nc ta do tỡnh trng kinh t cũn cha c phỏt trin nờn cú hin tng thiu vn tha lao ng nờn h s ny thng thp.Kinh nghim cho thy ch tiờu ICOR ph thuc mnh vo c cu kinh t v hiu qu u t trong cỏc ngnh, cỏc vựng lónh th cng nh ph thuc vo hiu qu ca cỏc chớnh sỏch kinh t núi chung. Thụng thng ICOR trong nụng nghip thng thp hn ICOR trong cụng nghip, ICOR trong giai on chuyn i c ch ch yu do tn dng nng lc sn xut. Do ú cỏc nc phỏt trin t l u t thp thng dn n tc tng trng thp. i vi cỏc nc ang phỏt trin, phỏt trin v bn cht c coi l vn m bo ngun vn u t t c mt t l tng thờm sn phm quc dõn d kin. Thc vy nhiu nc u t úng vai trũ nh mt cỳ hớch ban u to cho s ct cỏnh ca nn kinh t. u t v s chuyn dch c cu kinh t. Kinh nghim ca cỏc nc cho thy con ng tt yu tng trng nhanh tc mong mun (t 9-10%) l tng cng u t nhm to s phỏt trin nhanh cỏc khu vc cụng nghip v dch v. i vi cỏc ngnh nụng lõm ng nghip do cỏc hn ch v t ai v kh nng sinh hc nờn t c tc tng trng t 5-6% l rt khú khn. Nh vy chớnh sỏch u t quyt nh quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t cỏc quc gia nhm t c tc tng trng nhanh ca ton b nn kinh t.V c cu lónh th, u t cú tỏc dng gii quyt nhng mt cõn i gia cỏc vựng lónh th a cỏc vựng kộm phỏt trin thoỏt khi tỡnh trng úi nghốo, phỏt huy ti a nhng li th so sỏnh v ti nguyờn, Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpa th, kinh t, chớnh tr .ca nhng vựng cú kh nng phỏt trin nhanh hn, lm bn p thỳc y cỏc vựng khỏc cựng phỏt trin. u t i vi vic tng cng kh nng khoa hc cụng ngh ca dt nc. Cụng ngh l trung tõm ca cụng nghip hoỏ. u t l iu kin tiờn quyt ca s phỏt trin v tng cng kh nng cụng ngh ca nc ta hin nay. Vit Nam vi trỡnh cụng ngh cũn lc hu thỡ u t úng vai trũ thc s quan trng, chỳng ta cú th mua hay t phỏt minh ra nhng iu kin u tiờn l phi cú vn u t. Mi phng ỏn i mi cụng ngh khụng gn vi ngun vn u t s l nhng phng ỏn khụng kh thi.2.1.2 i vi cỏc c s sn xut kinh doanh dch v.u t quyt nh s ra i tn ti v phỏt trin ca mi c s. to dng c s vt cht k thut cho s ra i ca bt k c s no u phi xõy dng nh xng, cu trỳc h tng, mua sm v lp t mỏy múc thit b trờn nn b, tin hnh cụng tỏc xõy dng c bn v thc hin cỏc chi phớ khỏc gn lin vi s hot ng trong mt chu k ca cỏc c s vt cht k thut va to ra. Cỏc hot ng ny chớnh l hot ng u t i vi cỏc c s sn xut, kinh doanh dch v ang cũn tn ti: sau mt thi gian hot ng, cỏc c s vt cht k thut ca cỏc c s ny b hao mũn, h hng. duy trỡ c hot ng bỡnh thng cn nh kỡ tin hnh sa cha ln hay thay mi cỏc c s vt cht k thut ny hoc i mi thớch ng vi iu kin hot ng mi ca s phỏt trin khoa hc k thut v nhu cu tiờu dựng ca nn sn xut xó hi, phi mua sm cỏc trang thit b mi thay th cho cỏc trang thit b c ó li thi, cng cú ngha l phi u t.2.2 Nhu cu u t phỏt trin ngnh thu sn Vit Nam.Ngnh Thu sn Vit Nam cú ngun gc l ngh cỏ Nhõn dõn phỏt trin t lõu i, nú gn bú mt thit n cuc sng ca ngi dõn vựng bin, nú cung cp mt lng cht m ln trong c cu ba n hnh ngy ca chỳng ta. Hn na nc ta c u ói v iu kin t nhiờn rt thun li phỏt trin ngnh ny, cựng vi mt s lng lao ng di do, phỏt trin ngnh thu sn chỳng ta cú rt nhiu li th. Tuy nhiờn ngh cỏ trc nay vn ch da ch yu vo lao ng th cụng mỏy múc tu thuyn lc hu, c s phc v cho vic khai thỏc nuụi trng cũn s si, vỡ th nhu cu u t l rt ln nhm cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ mt cỏch nhanh chúng ngnh Thu sn Vit Nam.Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpThy vy trong nhng nm qua, trỡnh khoa hc cụng ngh ca nc ta tuy cú bc phỏt trin nhng vn cũn thua kộm cỏc nc trong khu vc v trờn th gii chng hn trong khai thỏc hi sn phn ln dựng phng tin nh lao ng th cụng, khai thỏc ven b nng sut thp, lm cn kit ti nguyờn: vic ng dng khoa hc cụng ngh hin i vn ra khai thỏc xa b cũn nhiu hn ch. Trong nuụi trng thu sn cũn mang tớnh t phỏt, nuụi trng theo kinh nghm dõn gian, theo h gia ỡnh qui mụ nh, vic ng dng khoa hc cụng ngh tiờn tin vo nuụi trng cha rng rói, nng sut thp cht lng sn phm nuụi cha cao. Trong ch bin thu sn mt lnh vc c ỏp dng nhiu tin b khoa hc k thut nht, nhng sn xut vn qui mụ nh, phõn tỏn khoa hc cụng ngh cũn lc hu v thiu ng b, nng sut lao ng thp, chng loi hng hoỏ n iu, sc cnh trnh kộm cha to c mi liờn hon gia sn xut nguyờn liu - ch bin - tiờu th. Trong dch v hu cn vn cú nhng yu t bt cp thiu ng b. Kt cu h tng phc v khai thỏc, nuụi trng ch bin thy sn vn cũn yu kộm.Vỡ vy u t phỏt trin ngnh thu sn l nhu cu cp thit chuyn i cn bn, ton din cỏc hot ng sn xut kinh doanh, dch v v qun lý t s dng sc lao ng th cụng sang s dng mt cỏch ph bin sc lao ng vi cụng ngh, phng tin v phng phỏp hin i, to nng sut lao ng cao gúp phn vo quỏ trỡnh phỏt trin ca t nc.II- u t phỏt trin kinh t Vit Nam -chn ng 10 nm i mi.1-Nhng i mi v c ch, chớnh sỏch u t phỏt trin trong 10 nm qua.1.1 Xoỏ b bao cp u t bng ngun vn ngõn sỏch v da dng hoỏ ngun vn u t phỏt trin.Trc nm 1990, ngun vn u t phỏt trin ch yu da vo ngõn sỏch v cỏc khon vay vn t khi Liờn Xụ, ụng u c v a vo ngõn sỏch u t cho cỏc ngnh kinh t quc dõn t vic xõy dng kt cu h tng kinh t xó hi n cỏc ngnh sn xut kinh doanh.Trc yờu cu phỏt trin c v chiu rng v chiu sõu ca nn kinh t v ch trng phỏt trin kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn, ngun vn trờn khụng th ỏp ng ni yờu cu phỏt trin. Trc tỡnh hỡnh ú, t nm 1990 thc hin c ch xoỏ bao cp trong u t phỏt trin bng vn ngõn sỏch i ụi vi vic huy ng nhiu ngun vn khỏc nhau cho u t nhm mc tiờu sau õy: Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệp +Huy ng nhiu ngun vn cho u t phỏt trin.+S dng cú hiu qa hn ngun vn ngõn sỏch.+Khuyn khớch cỏc c s kinh doanh nh nc hot ng cú hiu qu, kinh doanh cú li nhun tớch lu v a vo u t v chu trỏch nhim v kt qu u t.Cỏc ngun vn u t phỏt trin ton xó hi c huy ng a dng, bao gm : (1) ngun vn Ngõn sỏch Nh Nc, (2) ngun vn tớn dng Nh Nc, (3) vn u t ca doanh nghip Nh Nc, (4) ngun vn u t ca dõn c v t nhõn, (5) ngun vn u t trc tip nc ngoi.1.2.i mi trong c ch qun lý v iu hnh u t XDCB.Nhm huy ng nhiu hn cỏc ngun lc ca tt c cỏc thnh phn kinh t v nõng cao hiu qu s dng cỏc ngun vn trong 10 nm qua Vit Nam ó sa i, b sung nhiu c ch chớnh sỏch trong lnh vc ny.Nhiu nm trc õy ngun vn ngõn sỏch nh nc úng vai trũ quan trng v ch yu trong u t phỏt trin, t nm 1990 chỳng ta ó chuyn dn phng thc u t, ngõn sỏch nh nc khụng bao cp cho cỏc d ỏn sn xut kinh doanh m ch tp trung cho cỏc d ỏn h tnh kinh t nh giao thụng, thu li, h tng nụng nghip, cỏc c s sn xut ging cõy v ging con, h tng lõm nghip; dnh phn vn tho ỏng cho cỏc cụng trỡnh kt cu xó hi nh giỏo dc o to, khoa hc cụng ngh, y t xó hi. Nh nc cng khuyn khớch cỏc doanh nghip s dng ngun vn tớn dng u t vi vic u ói thụng qua lói sut vay, iu kin vay tr, thi gian vay v tr n, cỏc doanh nghip t chu trỏch nhim v mt ti chớnh, vay v tr n ỳng hn, t chu trỏch nhim v hiu qu u t. Bờn cnh ú nh nc cng cú chớnh sỏch khuyn khớch cỏc doanh nghip t huy dng thờm cỏc ngun lc tham gia u t chiu sõu, nh nc cho phộp doanh nghip gi li phn khu hao c bn ti sn c nh cú ngun gc t ngõn sỏch nh nc u t tr li chớnh doanh nghip mỡnh cựng cỏc khon li nhun sau thu v cỏc khon huy ụng khỏc nhm nõng cao hiu qu s dng vn. Phn tit kim trong dõn c cng c huy ng ỏng k. Ngun vn u t nc ngoi theo thi gian cng tng lờn, ban u ch tp trung trong lnh vc du lch nh sau ú tp trung cho lnh vc sn xut l ch yu n nay ngun vn ny tp trung 70% trong lnh vc cụng nghip.2 Tỡnh hỡnh huy ng v c cu vn u t phỏt trin.2.1. Tỡnh hỡnh huy ng vn u t phỏt trin.Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrong 5 nm 1991-1995 vn u t phỏt trin thc hin 229,3 nghỡn t ng (mt bng giỏ nm 1995) tng ng khong 20,8 t ụla bng 3,5 ln vn u t phỏt trin thi k 1986-1990, tc tng vn u t bỡnh quõn hng nm l 21,9%, trong ú vn Ngõn sỏch Nh nc tng bỡnh quõn 26,3%; vn tớn dng u t tng 7,1%; vn u t ca doanh nghip Nh nc tng 25,2%; vn u t ca dõn v t nhõn tng 17,7%; vn u t trc tip ca nc ngoi tng 54,8%. Trong 5 nm 1996-2000 tc tng u t phỏt trin cú xu hng chm, tng vn u t phỏt trin c thc hin khong 397 nghỡn t ng tng ng 31,6 t ụla, bng 1,74 ln thc hin thi k 1991-1995, tc tng bỡnh quõn l 6,4%, trong ú vn ngõn sỏch nh nc tng bỡnh quõn 6,4%, vn tớn dng u t tng 42% (do cú ngun vn ODA cho vay li khong 3 t ụla), vn u t doanh nghip nh nc tng 20,2%, vn u t ca dõn v t nhõn tng 1,4%, vn u t trc tip nc ngoi gim 7,2%. Tớnh chung cho c 10 nm 1991-2000 vn u t ton b nn kinh t ó c thc hin khong 626 nghỡn t ng, tng bỡnh quõn hng nm 17,2%, trong ú vn ngõn sỏch nh nc tng 14,7%, vn tớn dng u t tng 25,3%, vn doanh nghip nh nc tng 22,7%, vn u t ca dõn v t nhõn tng 9,3%, vn u t trc tip nc ngoi tng 19,9%.Tỡnh hỡnh c th v c cu cỏc ngun vn nh sau: n v: %1991-1995 1995-2000 1991-2000Tng s 100 100 100Vn ngõn sỏch nh nc 23.9 21.93 22.65Vn tớn dng u t 6.21 15.32 11.98Vn ca cỏc DNNN 9.7 16.15 13.78Vn ca dõn c v t nhõn 35.42 22.8 27.43Vn u t trc tip NN 24.78 23.81 24.16Ngun : V tng hp kinh t quc dõn2.2.C cu vn u t phỏt trin.2.2.1.C cu vn theo ngnh.C cu vn u t phỏt trin theo ngnh kinh t ó dch chuyn theo hng u tiờn cho nụng nghip, nụng thụn, phỏt trin h tng c s v lnh vc xó hi, th hin cỏc mt:Vn u t cho phỏt trin nụng nghip v nụng thụn 10 nm qua (1991-2000) c t 64,78 nghỡn t ng (mt bng giỏ nm 1995), tng ng 5,9 t ụla, chim t trng l 10,3%, trong ú 5 nm 1991-1995 l Vũ Vân Hà - KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệp8,5%, 5 nm 1996-2000 l 11,42% .Tc tng vn u t bỡnh quõn hng nm 20,8%, trong ú 5 nm 1991-1995 l 19,8%, 5 nm 1996-2000 l 21,8%.Vn u t phỏt trin cho cỏc ngnh cụng nghip thi k 1991-2000 khong 261 nghỡn t ng (mt bng giỏ nm 1995) tng ng 23,7 t ụla, chim 41,81% vn u t trong 10 nm, trong ú 5 nm 1991-1995 chim 38,45%, 5 nm 1996-2000 chim 43,76%, tc tng bỡnh quõn hng nm l 25,1%, trong ú 5 nm 1991-1995 tng bỡnh quõn 41,1%, 5 nm 1996-2000 tng bỡnh quõn 10,9%. Trong tng vn u t ngnh cụng nghip, cho cỏc ngnh cụng nghip ch bin khong 30%.Vn u t phỏt trin h tng giao thụng vn ti v thụng tin liờn lc c thi kỡ 1991-2000 l 94,6 nghỡn t ng (mt bng giỏ nm 1995) tng ng khong 94,6 t ụla, chim 15,11% tng vn u t phỏt trin 10 nm, trong ú 5 nm 1991-1995 l 14%, 5 nm 1996-2000 l 15,76%, tc tng bỡnh quõn hng nm l 23,1%, trong ú 5 nm 1991-1995 l 41,6%, 5 nm 1996-2000 l 7%.Vn u t cho phỏt trin lnh vc khoa hc cụng ngh, giỏo dc o to, y t, vn hoỏ trong 10 nm l 29,7 nghỡn t ng chim 4,74% tng vn u t phỏt trin (mt bng giỏ nm 1995), tng ng 2,7 t ụla, chim t trng 4,74% tng vn u t phỏt trin, tc tng vn u t bỡnh quõn trong 10 nm l 19,1%.C cu vn u t thc hin theo ngnh nh sau: n v: %1991-1995 1995-2000 1991-2000Tng s 100 100 100Nụng nghip, Thu li,Lõm nghip,Thu sn.8.5 11.42 10.35Cụng nghip 38.45 43.76 41.81Giao thụng, Bu in 13.99 15.76 15.11Khoa hc Cụng ngh 0.24 0.39 0.33Giỏo dc o to 1.71 2.10 1.96Y t xó hi 0.87 1.52 1.28Vn hoỏ th thao 1.09 1.2 1.17Ngun :V tng hp kinh t quc dõn2.2.2 C cu u t theo vựng.Trong 10 nm qua, c bit l 5 nm tr li õy chỳng ta ó c gng tp trung u t phỏt trin cỏc vựng sõu, vựng xa, vựng khú khn. Tuy nhiờn Vũ Vân Hà - KTĐT - 39[...]... quan phi thuế quan sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt ngay trên thị trường Việt Nam với các nước khác Vò V©n Hµ - KT§T - 39 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chương II Thực trạng đầu phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam giai đoạn 1991-2000 I -Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh ngành Thuỷ Sản Việt Nam 1 .Thực trạng khai thác hải sản Khai thác hải sản luôn giữ vai trò quan trọng trong ngành thuỷ sản và. .. nên trong quá trình đầu phải thay đổi nhiều lần về chủ trương, thậm chí còn phải khắc phục hậu quả rất khó khăn III- Điều kiện khả năng đầu vào ngành Thuỷ Sản Việt Nam 1-Vai trò vị trí của ngành Thuỷ Sản Việt Nam trên thị trường quốc tế khu vực Thuỷ sản đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho nhân loại, thuỷ sản cũng đóng góp đáng kể cho sự khởi động tăng trưởng chung... trường Mỹ Như vậy ngành Thuỷ Sản Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trên trường quốc tế cũng như trong khu vực 2.Vai trò vị trí của ngành Thuỷ Sản đối với nền kinh tế Việt Nam Đối với nền kinh tế Việt Nam ngành Thuỷ Sản là một ngành đóng vị trí hết sức quan trọng Cá các sản phẩm thuỷ sản là nguồn thực phẩm không thể thiếu được trong cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam, được chế biến dưới nhiều... lợi khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành Thuỷ sản Việt Nam Việt nam là một nước nhiệt đới cân nhiệt đới, với một bờ biển dài, một tiềm năng vô cùng dồi dào về mặt nước, một tài nguyên sinh học rất đa dạng, quý hiếm phong phú, nước ta hoàn toàn có thể phát triển một cách mạnh mẽ ngành thuỷ sản Tổng sản lượng thuỷ sản dự tính sẽ tăng bình quân 5,13%/năm trong 15 năm tới, sản. .. khẩu thuỷ sản tính từ đầu năm 2000 đã vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD Đặc biệt trong hai năm 1999-2000, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đã đạt thành tựu hết sức quan trọng Tháng 11/1999, Uỷ ban liên minh châu Âu đã công nhận Việt Nam vào danh sách I các nước xuất khẩu thuỷ sản tháng 4 năm 2000 lại công nhận Việt Nam vào danh sách I các nước xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào EU; số doanh nghiệp Việt Nam được... nghiệp nhưng thực tế chưa đầu theo đúng hướng này Đầu cho công nghiệp vẫn mang tính chắp vá, giải quyết những khó khăn trước mắt, cụ thể, không thể hiện được chiến lược phát triển của ngành Do vậy đến nay trình độ công nghiệp nói chung là lạc hậu Tỷ trọng đầu cho công nghiệp còn thấp, chỉ trên dưới 40% tổng vốn đầu toàn xã hội, chưa đủ để phát triển ngành Cơ cấu đầu của các ngành công... của ngành thuỷ sản, các khía cạnh được đánh giá cụ thể như sau : 3.1 Nguồn nguyên liệu cho chế biến thuỷ sản Vò V©n Hµ - KT§T - 39 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nguyên liệu thuỷ sản được cung cấp từ hai nguồn chính đó là khai thác hải sản nuôi trồng thuỷ sản Nguồn hải sản là chủ yếu trong cơ cấu nguyên liệu thuỷ sản trong các năm vừa qua, nó chiếm 70% tổng sản lượng thuỷ sản thu gom ở Việt Nam, ... USD vốn thực hiện chỉ đạt 1.485 triệu USD, bằng khoảng 50% của năm đạt cao nhất 4.2.Cơ cấu đầu chưa hợp lý Trong nông nghiệp chúng ta quá chú trọng vào thuỷ lợi (chiếm hơn 70% vốn đầu của ngành) một số yếu tố khác nhằm đạt mục tiêu tăng sản lượng lương thực, ít chú ý đầu nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp như khoa học công nghệ, giống cây con, công nghệ chế biến nông sản, ... phần đáng kể cho quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp Tỷ trọng của thuỷ sản trong nông lâm ngư nghiệp ngày càng tăng, năm 1990 là 10% năm 2000 dự kiến là 14% ước năm 2010 là 20% GDP ngành thuỷ sản năm 2000 ước là 3% trong GDP toàn quốc 3-Điều kiện khả năng đầu vào ngành Thuỷ Sản Việt Nam 3.1.Các điều kiện tự nhiên Bờ biển Việt Nam dài 3,260 km, với hơn 112 cửa sông lạch, tính... nằm gần những thị trường tiêu thụ thuỷ sản lớn, có khả năng giao lưu hàng hoá bằng đường bộ đường thuỷ, đường không đều rất thuận lợi tạo cho ngành kinh tế thuỷ sản Việt Nam, hơn nữa với sự nỗ lực của toàn ngành các điều kiện thuận lợi về vốn, công nghệ thị trường ngày cang trở thành thế mạnh tạo cho ngành Thuỷ sản Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển nhanh bền vững Vò V©n Hµ - KT§T - 39 . Chuyên đề thực tập tốt nghiệpThc trng v gii phỏp u t phỏt trin ngnh Thu Sn Vit NamTHUC TRANG VA GIAI PHAP DAU TU PHAT TRIEN NGANH THUY SAN VIET NAMM UNn. KTĐT - 39Chuyên đề thực tập tốt nghiệpBao gm vựng nc ngoi khi thuc vựng c quyn kinh t: vnh Bc b, Duyờn hi Trung b, ụng Nam b, Tõy Nam b v vnh Thỏi Lan.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam, Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam, Vai trò của đầu tư đối với phát triển kinh tế., Nhu cầu đầu tư phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam., Về lao động. Loại hình ni., Nguồn nguyên liệu cho chế biến thuỷ sản., Các biện pháp xử lý nguyên liệu. Các cơ sở vật chất kỹ thuật của công nghiệp chế bién thuỷ sản., Lao động trong chế biến thuỷ sản. Các mặt hàng chế biến thuỷ sản., Thị trường ngoài nước. .1 Kim ngạch xuất khẩu., Thị trường tiêu thụ nội địa. .1 Cơ cấu tiêu thụ., Cơ khí đóng sửa tàu thuyền. Cơ sở bến cảng cá., Kinh tế nhà nước. Kinh tế tập thể. Kinh tế tư bản tư nhân., Kinh tế cá thể. Về thể chế. Về bộ máy tổ chức., Về công chức., Xu thế thương mại quốc tế và khu vực trong lĩnh vực thuỷ sản Xu hướng đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản phục vụ xuất khẩu., Những khó khăn, Nhận thức và quan điểm.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn