Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

44 542 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:23

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA MỤC LỤCCH NG IƯƠ 3T NG QUAN V NGU N V N H TR PH T TRI N CH NHÁ ÍỔ Ề Ồ Ố Ỗ Ợ Ể TH C (ODA)Ứ 3S 2: Quy trình chu n b d án ODAơ đồ ẩ ị ự .19CH NG IIIƯƠ 33M T S GI I PH P NH M N NG CAO HI U QU Á ÂỘ Ố Ả Ằ Ệ Ả .33S D NG ODAỬ Ụ .33K T LU NẾ Ậ 41LI M U Trong quỏ trỡnh hi nhp nn kinh t th gii, vn u t cho phỏt trin l mt trong nhng yu t quyt nh n s thnh cụng hay tht bi ca mi quc gia. i vi Vit Nam, mc tiờu t ra l thc hin thnh cụng quỏ trỡnh CNH- HH t nc, phn u n nm 2020, Vit Nam c bn tr thnh mt nc cụng nghip. Do ú vic thu hỳt vn u t tr thnh chin lc quan trng ca t nc. Ngun vn ODA c chớnh ph Vit Nam ỏnh giỏ l mt trong nhng ngun vn quan trng ca Ngõn sỏch Nh nc c s dng cho cỏc mc ớch phỏt trin kinh t xó hi. Ngun vn ny ó phn no ỏp ng nhu cu bc thit v vn trong cụng cuc Cụng nghip hoỏ- Hin i hoỏ t nuc, gúp phn thỳc y tng trng kinh t v gim úi nghốo. Tuy nhiờn ODA khụng ch l mt khon cho vay, m i kốm vi nú l cỏc iu kin rng buc v chớnh tr, kinh t. S l gỏnh nng n nn cho cỏc th h sau hoc phi chu s chi phi ca nc ngoi nu chỳng ta khụng bit cỏch qun lý v s dng ODA. Bi vy qun lý v s dng ODA sao cho cú hiu qu, phự hp vi mc tiờu v nh hng phỏt trin t nc l mt yờu cu tt yu.L mt sinh viờn chuyờn ngnh kinh t u t - i hc kinh t Quc dõn H Ni, em thy vic nghiờn cu ti Thc trng v bin phỏp s dng hiu qu ngun vn h tr phỏt trin chớnh thc ODA " rt thit thc vỡ nú cú th phc v cho chuyờn mụn ca em sau ny. Thụng qua kin thc ó tip thu trờn lp cựng vi s giỳp ca thy giỏo, cụ giỏo b mụn v vic tham kho mt s ti liu, em xin trỡnh by ni dung ti ny nh sau:Chng I: Tng quan v ngun vn H tr phỏt trin chớnh thc ODA.Chng II: Thc trng huy ng v s dng ngun vn H tr phỏt trin chớnh thc ODA ti Vit Nam.Trần Ngọc Chiến1Chng III: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng ngun vn h tr phỏt trin chớnh thc ODAHon thnh ỏn ny, em xin chõn thnh cm n TS. Phm Vn Hựng- ging viờn trng i hc Kinh t Quc dõn H Ni ó tn tỡnh hng dn em trong sut quỏ trỡnh lm ỏn . Do trỡnh cú hn ca em nờn ỏn khụng trỏnh khi nhng thiu sút cn b sung, em rt mong nhn c s xem xột, úng gúp ý kin ca thy ỏn ca em c hon thin hn.Em xin chõn thnh cm n. H Ni, ngy 20 thỏng 11 nm 2009. Trần Ngọc Chiến2CHNG ITNG QUAN V NGUN VN H TR PHT TRIN CHNH THC (ODA)I, Tng quan v ODA.1, Khỏi nim ODA.Hin nay trờn th gii cú rt nhiu quan im khỏc nhau v ODA nhng núi chung nhng quan im y u dn chung n mt bn cht. Theo cỏch hiu chung nht thỡ ODA l cỏc khon vin tr khụng hon li hoc cho vay vi nhng iu kin u ói ca cỏc c quan ti chớnh thuc cỏc t chc Quc t cỏc nc, cỏc t chc Phi chớnh ph nhm h tr cho s phỏt trin v thnh vng ca cỏc nc khỏc (khụng tớnh n cỏc khon vin tr cho mc ớch thun tuý quõn s ).Cỏc iu kin u ói cú th l : lói sut thp (di 3%/1 nm ), thi gian õn hn di hoc thi gian tr n di (30-40 nm). Ngh nh 87-CP ca chớnh ph Vit Nam quy nh v ngun vn ODA l s hp tỏc phỏt trin gia nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam vi mt hay nhiu Quc gia, t chc Quc t. Hỡnh thc ca s hp tỏc cú th l h tr cỏn cõn thanh toỏn, h tr theo chng trỡnh, h tr theo k thut hoc theo d ỏn.2, c im ca ODA.2.1,Cỏc c im ca ODA._Tớnh u ói: ODA l ngun vn mang tớnh cht u ói bi vỡ bao gi cng cú phn cho khụng l ch yu. Cũn phn cho vay ch yu l vay u ói vi lói sut thp hn cỏc khon tớn dng rt nhiu (thng di 3%) v vay thng mi rt nh. Thi gian s dng vn di, thng l t 20-50 nm v c xp vo ODA, mt khon cho vay phi cú mt thnh t ti thiu l 25% vin tr khụng hon li.Tớnh rng buc: ODA luụn b rng buc trc tip hoc giỏn tip. i kốm vi ODA bao gi cng cú nhng rng buc nht nh v chớnh tr kinh t Trần Ngọc Chiến3hoc khu vc a lý. Nc nhn vin tr cũn phi ỏp ng cỏc yờu cu ca bờn cp vin tr nh thay i chớnh sỏch i ngoi, chớnh sỏch kinh t, thay i th ch chớnh tr . cho phự hp vi mc ớch ca bờn ti tr._Cú kh nng gõy ra gỏnh nng n nn cho cỏc nc tip nhn: Trong thi gian u tip nhn v s dung vn ODA ,do nhng iu kin vay a ói nờn yu t n nn thng cha xut hin.Mt s nc i vay ch quan vi nhng ngun ny v khụng s dng mt cỏch cú hiu qu khụng to ra iu kin tung ng phỏt trin kinh t (khụng thu hỳt vn FDI v cỏc ngun khỏc cho phỏt trin kinh doanh) nc i vay khụng tr oc lói sut v gc theo ỳng cam kt 2.2, Mc ớch s dng ODA.T khi mi ra i, vin tr nc ngoi ó cú hai mc tiờu tn ti song song nhng thc cht li mõu thun vi nhau. Mc tiờu th nht l thỳc y tng trng v gim úi nghốo nhng nc ang phỏt trin. Mc tiờu th hai l tng cng li ớch chin lc v chớnh tr ngn hn ca cỏc nc ti tr. Tuy nhiờn mc tiờu cui cựng ca vin tr vn l thỳc y tng trng v gim úi nghốo nhng nc ang phỏt trin. Trong hi ngh ca Liờn Hp Quc, cỏc nc thnh viờn ó khng nh mc tiờu c th ca vic s dng ODA l:- Gim mt na t l nhng ngi ang sng trong cnh nghốo kh cựng cc ti nm 2015.- Ph cp giỏo dc tiu hc trờn tt c cỏc nc ti nm 2015.- t c nhiu tin b cho s bỡnh ng v gii v tng quyn lc ca ngi ph n bng cỏch xoỏ b s phõn bit gii tớnh trong giỏo dc tiu hc v trung hc vo nm 2015.-Thụng qua h thng chm súc y t ban u m bo sc kho sinh sn cho tt c mi ngi cỏc tui thớch hp cng tt v khụng th mun hn nm 2015.Trần Ngọc Chiến4-Thc thi cỏc chin lc quc gia phỏt trin bn vng tt c cỏc nc, vo nm 2000.-Thc hin cỏc chng trỡnh u t quc gia, c bit l cỏc d ỏn ci to, nõng cp, hin i hoỏ kt cu h tng kinh t xó hi lm nn tng vng chc cho n nh v tng trng kinh t, thỳc y u t t nhõn trong v ngoi nc.-Thc hin cỏc chng trỡnh nghiờn cu tng hp nhm h tr chớnh ph s ti hoch nh chớnh sỏch hay cung cp thụng tin cho u t t nhõn bng cỏc hot ng iu tra kho sỏt, ỏnh giỏ ti nguyờn, hin trng kinh t, k thut, xó hi cỏc ngnh, cỏc vựng lónh th.-Thc hin cỏc k hoch ci cỏch giỏo dc, nõng cao cht lng o to, ci thin iu kin, bo m mụi trng sinh thỏi, bo m sc kho ngi dõn.-H tr iu chnh c cu, chuyn i h thng kinh t, bự p thõm ht cỏn cõn thanh toỏn quc t chớnh ph nc s ti cú iu kin v thi gian qun lý tt hn trong giai on ci cỏch h thng ti chớnh hay chuyn i h thng kinh t.Túm li ngun vn vin tr phỏt trin chớnh thc c u tiờn cho nhng d ỏn kinh t xó hụ khụng sinh li trc tip hoc kh nng thu hi vn chm, nhng cú ý ngha v nh hng quan trng n vic to lp mt mụi trng thun li cho s phỏt trin t nc núi chung v cho s khuyn khớch u t t nhõn trong v ngoi nc núi riờng. 2.3, Cỏc nhõn t nh hng ti ODA.ODA gn lin vi chớnh tr v l mt trong nhng phng tin thc hin ý chớnh tr. ODA cng chu nh hng bi cỏc quan h sn cú ca bờn cp vin tr cho nc nhn vin tr bi s tng hp v th ch chớnh tr, bi quan h a d gn gi. Bờn cp vin tr v cỏc ngun vn chớnh thc khỏc thng cp vin tr cho nhng ngi bn v chớnh tr v ng minh quõn s Trần Ngọc Chiến5m khụng cp vin tr cho nhng i tng m h cho l k thự. ú chớnh l tớnh cht a lý- chớnh tr c th hin rt rừ trong vin tr.ODA gn vi iu kin kinh t. Cỏc nc vin tr núi chung u mun t c nhng nh hng v chớnh tr, em li li nhun cho hng hoỏ v dch v t vn trong nc. H gn qu vin tr vi vic mua hng hoỏ v dch v ca nc h nh l mt bin phỏp nhm tng cng kh nng lm ch th trng xut khu v gim bt tỏc ng ca vin tr i vi cỏn cõn thanh toỏn. Mt khỏc, nc nhn vin tr cũn phi chu ri ro ca ng tin vin tr. Nu ng tin vin tr tng giỏ so vi ng tin ca cỏc nc nhn c do xut khu thỡ nc tip nhn s phi tr thờm mt khon n b sung do chờnh lch t giỏ ti thi im vay v thi im tr n. Theo tớnh toỏn ca cỏc chuyờn gia thỡ cho dự khụng i kốm theo iu kin rng buc no thỡ vin tr vn em li li ớch thng mi cho quc gia vin tr.ODA cũn chu nh hng ca cỏc nhõn t xó hi. ODA l mt phn GNP ca cỏc nc ti tr nờn rt nhy cm vi cỏc d lun xó hi cỏc nc ti tr. Nhõn dõn cỏc nc cp vin tr coi trng tm quan trng ca c s lng v cht lng ca vin tr, h sn sng ng h vin tr vi iu kin l vin tr c s dng tt. Cũn i vi cỏc nc nhn vin tr, nguy c ph thuc vin tr nc ngoi, gỏnh nng n nn l mt thc t khú trỏnh khi. Do vy,cỏc nc nhn vin tr cn phi rt thn trng khi s dng ODA.3, Phõn loi ODA.3.1, Phõn loi theo nc nhn.Nu phõn loi theo nc nhn, ODA cú hai loi:-ODA thụng thng: h tr cho nhng nc cú thu nhp bỡnh quõn u ngi thp.-ODA c bit: h tr cho cỏc nc ang phỏt trin vi thi hn cho vay ngn, lói sut cao hn.3.2, Phõn loi theo ngun cung cp.Nu phõn loi theo ngun cung cp, ODA cú hai loi.Trần Ngọc Chiến6- ODA song phng: l vin tr phỏt trin chớnh thc ca nc ny dnh cho chớnh ph nc kia.- ODA a phng: l vin tr phỏt trin chớnh thc ca mt t chc quc t hay t chc khu vc hoc ca mt chớnh ph mụt nc dnh cho chớnh ph mt nc no ú, nhng c thc hin thụng qua cỏc t chc a phng nh UNDP,UNICEF .3.3, Phõn loi ODA theo tớnh cht ngun vn.Nu phõn loi theo tớnh cht ngun vn thỡ ODA cú hai loi:- Vin tr khụng hon li: c thc hin thụng qua cỏc chng trỡnh, d ỏn ODA di cỏc dng sau: H tr k thut: Thc hin vic chuyn giao cụng ngh hoc truyn t nhng kinh nghim x lý . cho nc nhn ti tr. Vin tr nhõn o bng hin vt: vớ d nh l lng thc, vi, thuc cha bnh, cú khi l vt t cho khụng.- Vin tr cú hon li bao gm: ODA cho vay u ói: l cỏc khon ODA cho vay cú yu t khụng hon li t ớt nht 25% tr giỏ khon vay. ODA cho vay hn hp: bao gm kt hp mt phn ODA khụng hon li v mt phn tớn dng thng mi theo cỏc iu kin ca t chc hp tỏc kinh t v phỏt trin mnh hn c v i sng kinh t xó hi.4, Cỏc hỡnh thc ODA.ODA c thc hin qua cỏc hỡnh thc sau:- H tr cỏn cõn thanh toỏn: c thc hin thụng qua chuyn giao tin t trc tip cho nc nhn ODA hoc h tr nhp khu tc l chớnh ph nc nhn ODA tip nhn mt lng hng hoỏ cú giỏ tr tng ng vi cỏc khon cam kt, bỏn cho th trng ni a v thu ni t.- Tớn dng thng mi: tng t nh vin tr hng hoỏ cú kốm theo cỏc iu kin rng buc.Trần Ngọc Chiến7- Vin tr chng trỡnh (vin tr phi d ỏn). Theo loi hỡnh ny nc nhn vin tr ký hip nh cho mt mc ớch tng quỏt m khụng cn xỏc nh chớnh xỏc khon vin tr s c s dng nh th no.- Vin tr d ỏn: loi vin tr ny chim t trng ln nht trong tng vn thc hin ODA v nú cú hai loi. ú l vin tr c bn v vin tr k thut. Vin tr c bn thỡ thng cp cho nhng d ỏn xõy dng ng xỏ, cu cng, kt cu h tng . Vin tr k thut cp cho vin tr tri thc, tng cng c s, lp k hoch c vn cho cỏc chng trỡnh, nghiờn cu trc khi u t hoc h tr cỏc lp o to.II, Vai trũ ca vin tr trong phỏt trin kinh t xó hi.1, Vin tr ti chớnh cỏc nc ang phỏt trin cú c ch qun lý tt s giỳp tng trng nhanh hn, gim tỡnh trng nghốo úi v t c cỏc ch tiờu xó hi.Trờn thc t, mt s nc nhn nhiu vin tr m thu nhp gim trong khi mt s nc nhn ớt vin tr m thu nhp li tng. Nhng nu ch xột n s phõn bit gia cỏc nc cú c ch qun lý tt v c ch qun lý ti thỡ i vi cỏc nc cú c ch qun lý ti, dự s tin vin tr l bao nhiờu thỡ tng trng vn thp, thm chớ cũn õm. i vi cỏc nc cú c ch qun lý tt, khi vin tr tng lờn 1% GDP thỡ tc tng trng tng lờn 0,5%. Ngoi ra, vin tr cũn gúp phn lm gim úi nghốo. Theo cỏc chuyờn gia v ODA, bỡnh quõn cỏc nc ang phỏt trin, thu nhp u ngi tng 1% ó dn n t l úi nghốo gim xung 2%. Núi cỏch khỏc, cỏc nc cú c ch qun lý tt, khi vin tr tng lờn 1% GDP thc t thỡ s gim 1% t l úi nghốo. V cỏc nc cú c ch qun lý tt, tng 10 t USD vin tr mt nm s cu c 25 triu ngi thoỏt khi cnh nghốo úi, nhng dự cú tng 10 t USD cỏc nc cú c ch qun lý ti thỡ cng ch cu c 7 triu ngi thoỏt khi cnh kim n ln hi m thụi. Vin tr tỏc ng n tng trng, t ú ó tỏc ng n mc ớch nõng cao mc sng. Tng trng khụng loi b úi nghốo nhng rừ rng tng Trần Ngọc Chiến8[...]... nước đang phát triển, hiện đang mong muốn nhận được nhiều nguồn ODA quản lý sử dụng ODA thật hiệu quả phục vụ cho phát triển đất nước Việt Nam cần nhận thức rõ được vai trò của ODA, các điều kiện để ODA phát huy vai trò của nó để từng bước hoàn thiện công tác thu hút, quản lý sử dụng ODA III, Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút sử dung vốn ODA 1, nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn ODA - Hiện... tình trạng tham nhũng,quan liêu sử dung không hiệu quả thất thoáng nguồn vốn TrÇn Ngäc ChiÕn 13 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ODA TẠI VIỆT NAM I, Cơ chế chính sách khuôn khổ thể chế cho thu hút sử dụng vốn ODA 1, Cơ chế chính sách Từ sau năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung sang cơ chế... động xấu do ODA mang laị, Đảng nhà nước ta đã đưa ra hệ thống các quan điểm về quản lý sử dụng ODA Hệ thống các quan điểm của Đảng nhà nước về quản lý sử dụng ODA Quan điểm 1: ODA là một nguồn ngân sách Việc điều phối quản lý sử dụng ODA cho có hiệu quả thuộc quyền hạn của Chính phủ phải phù hợp với các thủ tục quản lý ngân sách hiện hành Quan điểm 2: Tranh thủ các nguồn vốn ODA không... hiệu quả sử dụng ODA là một trong những vấn đề quan trọng mà Việt Nam cần giải quyết Một trong những nguyên nhân chính của việc sử dụng ODA chưa có hiệu quả nhận thức hiểu về bản chất của ODA chưa được chính xác đầy đủ trong quá trình hoạt động sử dụng Nhận thức cho rằng ODA là cho không trách nhiệm trả nợ nguồn vốn vay ODA thuộc về chính phủ Nhận thức sai lệch như vậy đó dẫn đến tình trạng. .. này áp dụng theo NĐ20/ CP(Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ODA) NĐ58/ CP ban hành quy chế vay trả nợ nước ngoài thì hiện nay chủ yếu áp dụng NĐ52/ CP NĐ12/ CP(Quy chế quản lý đầu tư xây dựng) nghị định 17/2001/NĐ-CP( Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức) Về phía quốc tế, Liên hiệp quốc đã đặt vấn đề dành 0,7% GDP cho ODA đối với các nước phát triển. .. chế quản lý sử dụng ODA Trong nghị định 87/CP có ba nội dung cốt lõi được xác định rõ ràng đó là: • Chính phủ thống nhất quản lý ODA trên cơ sở chủ trương chính sách đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thông qua quy hoạch về thu hút sử dụng ODA, danh mục các chương trình dự án ưu tiên sử dụng ODA • Phân cấp cho các bộ, các tỉnh, thành phố phê duyệt một số loại dự án ODA tuỳ thuộc vào... Đánh giá hiệu quả công tác thu hút, quản lý sử dụng ODA 1 Sử dụng ODA của Việt Nam về cơ bản có hiệu quả Thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị, trong thời gian qua, Chính Phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực cải cách chính sách, hoàn thiện môi trường pháp lý để một mặt chính phủ quản lý được nguồn ODA tập trung nguồn này cho các mục tiêu phát triển ưu tiên, mặt khác không cứng nhắc trong quản lý... ứng của nguồn vốn trong nước, triển khai dự án chậm có khi còn lãng phí ,sử dụng vốn ODA không hiêu quả - Thứ hai, Phụ thuộc định hướng ưa tiên sử dụng vốn ODA của nước tiếp nhận, nếu xu hướng sử dụng dàn trải viện trợ nước ngoài trên một diện rộng bao quát nhiều lãnh vực, ngành hay địa phương thì sử dung vốn kém hiểu quả nếu trong điều kiện nguồn vốn hạn chế, để nguồn vốn phát huy hiệu quả nhanh rộng,... tư Các nước đang phát triển là những nước rất cần vốn cho đầu tư phát triển, viện trợ chính là một hình thức bổ sung cho nguồn vốn trong nước Vốn đầu tư có thể thu hút từ các nguồn ODA, FDI hoặc nguồn vốn tích lũy từ nội bộ nền kinh tế Trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn hẹp thì nguồn vốn nước ngoài có tầm quan trọng đặc biệt Nguồn vốn ODA thường được các nước đang phát triển đầu tư cải... nhanh chóng Nhận thức đúng đắn về vai trò của ODA trong phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng hoàn thiện các chính sách để quản lý sử dụng ODAhiệu quả Nhiều văn bản TrÇn Ngäc ChiÕn 17 pháp quy đã ra đời nhằm đưa ra những hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện quản lý ODA làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc quản lý sử dụng ODA Nghị định . NGUN VN H TR PHT TRIN CHNH THC (ODA) I, Tng quan v ODA. 1, Khỏi nim ODA. Hin nay trờn th gii cú rt nhiu quan im khỏc nhau v ODA nhng núi chung nhng quan im. tr cn phi rt thn trng khi s dng ODA. 3, Phõn loi ODA. 3.1, Phõn loi theo nc nhn.Nu phõn loi theo nc nhn, ODA cú hai loi: -ODA thụng thng: h tr cho nhng nc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn