Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình

82 1,036 12
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:23

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINHLỜI MỞ ĐẦUCùng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) thì nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) cũng là một kênh huy động vốn đầu tư phát triển quan trọng đối với tất cả các quốc gia đang phát triển trong đó không thể không kể đến Việt Nam. Có thể nói, Việt Nam đang phải đứng trước rất nhiều những thách thức lớn hiện tại và trong những năm tương lai, đó là vừa phải đối mặt với việc phải đảm bảo tăng trưởng bền vững, vừa tiếp tục giảm tỷ lệ đói nghèo cũng như khoảng cách giàu nghèo, duy trì khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, vừa đảm bảo môi trường trong sạch cho các thế hệ tương lai,…Trước những thách thức đó thì ODA sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng việc giúp đỡ Việt Nam đối mặt với những khó khăn, thách thức đó. Cùng với sự phát triển của đất nước, nền phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thái Bình cũng đi lên và có nhiều chuyển biến mới mẻ trong nhiều lĩnh vực. Một trong những nguyên nhân của sự phát triển đó là nhờ sự đóng góp của nguồn vốn ODA của nhiều nước trên Thế Giới. Càng về những năm gần đây thì vai trò của ODA với nền kinh tế- xã hội của tỉnh Thái Bình ngày càng được thể hiện rõ nét. Xuất phát từ đó, em đã chọn đề tài: “Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA Thái Bình” để nghiên cứu làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.Chuyên đề gồm hai chương:Chương 1: Thực trạng thu hút và sử dụng ODA Thái Bình Chương 2: Giải pháp thu hút ODA về Thái Bình giai đoạn 2010- 2015SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C1CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINHCHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA THÁI BÌNH1. Tính tất yếu phải thu hút ODA Thái Bình1.1.Giới thiệu chung về ODA: ODAnguồn vốn hỗ trợ chính thức từ bên ngoài bao gồm các khoản viện trợ và cho vay với điều kiện ưu đãi. ODA được hiểu là nguồn vốn dành cho các nước đang và kém phát triển được các các cơ quan chính thức của chính phủ trung ương và điạ phương hoặc các cơ quan thừa hành của chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Vốn ODA phát sinh từ nhu cầu cần thiết của một quốc gia, được tổ chức quốc tế hay nước bạn xem xét và cam kết tài trợ thông qua một hiệp định quốc tế được đại diện có thẩm quyền hai bên nhận và hổ trợ vốn ký kết.Hiệp định ký kết hổ trợ nầy được chi phối bởi công pháp quốc tế. Theo cách thức hoàn trả ODA có 3 loại:+ Viện trợ không hoàn lại: là loại mà nước bên nhận không phải hoàn lại, nguồn vốn này nhằm để thực hiện các dự án nước nhận ODA, theo sự thỏa thuận trước giữa các bên. Có thể xem viện trợ không hoàn lại như một khoản thu ngân sách của Nhà nước, được cấp phát theo nhu cầu phát triển kinh tế. Viện trợ không hoàn lại chiếm 25% tổng số vốn ODA trên Thế Giới và được ưu tiên cho những lĩnh vực như giáo dục, y tế, môi trường…+ Tín dụng ưu đãi: Vốn ODA có một lãi suất ưu đãi và một thời gian trả nợ thích hợp, tín dụng ưu đãi chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số vốn ODA trên Thế Giới. Nó không được sử dụng cho mục tiêu xã hội, môi trường, mà thường được sủ dụng cho các dự án về cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng…làm nền tảng vững chắc cho ổn định và tăng trưởng kinh tế. Các ưu đãi bao gồm: lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài, có thời gian không trả lãi hoặc trả nợ.+ ODA cho vay hỗn hợp: là loại kết hợp cả hai loại trên, một phần không hoàn lại và tín dụng ưu đãi. - Đặc điểm của ODA: + Vốn ODA mang tính ưu đãi:Vốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài, thời gian ân hạn dài (chỉ trả lãi, chưa trả gốc). Đây cũng là một sự ưu đãi dành cho các nước vay. Vốn ODA của SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C2CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINHWB, ADB, ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) có thời gian hoàn trả là 40 năm và thời gian ân hạn là 10 năm.Thông thường, trong ODA có thành tố viện trợ không hoàn lại. Thành tố cho không được xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn và so sánh mức lãi suất viện trợ với mức lãi suất tín dụng thương mại. Sự ưu đãi đây là so sánh với tín dụng thương mại quốc tế với tập quán quốc tế. Cho vay ưu đãi hay còn gọi là cho vay “mềm”. Các nhà tài trợ thường áp dụng nhiều hình thức khác nhau để làm “mềm” các khoản vay, chẳng hạn kết hợp một phần ODA không hoàn lại và một phần tín dụng gần với điều kiện thương mại tạo thành tín dụng hỗn hợp. Vốn ODA còn được thể hiện chỗ nó chỉ dành riêng cho các nước đang phát triển và chậm phát triển, vì mục tiêu phát triển. + Vốn ODA mang tính ràng buộc: Vốn ODA có thể ràng buộc (hay ràng buộc một phần, hoặc không ràng buộc) nước nhận viện trợ về địa điểm chi tiêu. Ngoài ra, mỗi nước cung cấp viện trợ đều có những ràng buộc khác và nhiều khi các ràng buộc này rất chặt chẽ đối với nước nhận. ODA luôn chứa đựng cả tính ưu đãi cho nước tiếp nhận và lợi ích của nước viện trợ. Vốn ODA mang yếu tố chính trị. Viện trợ của các nước đang phát triển không đơn thuần là việc trợ giúp hữu nghị mà còn là một công cụ lợi hại để thiết lập và duy trì lợi ích kinh tế và vị thế chính trị cho nước tài trợ. Những nước cấp viện trợ đòi hỏi các nước tiếp nhận phải thay đổi chính sách phát triển cho phù hợp với lợi ích của bên tài trợ. Khi nhận viện trợ, các nước nhận cần cân nhắc kỹ lưỡng những điều kiện của các nhà tài trợ. Không vì lợi ích trước mắt mà đánh mất những quyền lợi lâu dài. Quan hệ hỗ trợ phát triển chính thức phải đảm bảo tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi. + ODAnguồn vốn có khả năng gây nợ: Khi tiếp nhận và sử dụng vốn ODA do tính chất ưu đãi nên gánh nặng nợ nần thường chưa xuất hiện. Một số nước do sử dụng không hiệu quả nên có thể tạo ra sự tăng trưởng nhất thời, nhưng sau một thời gian lại lâm vào vòng nợ nần do không có khả năng trả nợ. Sự phức tạp chính là chỗ vốn ODA không có khả năng đầu tư trực tiếp cho sản xuất, nhất là xuất khẩu trong khi việc trả nợ lại dựa vào xuất khẩu thu ngoại tệ. Do đó, trong việc hoạch định các chính sách sử dụng ODA phải phối hợp với các loại nguồn vốn để tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng xuất khẩu.- Ưu điểm của ODA:+ Lãi suất thấp (dưới 2%, trung bình từ 0,25%/năm)SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C3CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINH+ Thời gian cho vay cũng như thời gian ân hạn dài (25- 40 năm mới phải hoàn trả và thời gian ân hạn từ 8- 10 năm)+ Trong nguồn vốn ODA luôn có một phần viện trợ không hoàn lại, thấp nhất là 25% của tổng số vốn ODA.- Bất lợi của ODA:Các nước giàu khi viện trợ ODA đều gắn với những lợi ích và chiến lược như mở rộng thị trường, mở rộng hợp tác có lợi cho họ, đảm bảo mục tiêu vì an ninh- quốc phòng hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị… vì vậy họ đều có những chính sách hướng vào một số lĩnh vực mà họ quan tâm hay họ có lợi thế. Ví dụ: • Về kinh tế, nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ và bảng thuế xuất nhập khẩu hàng hoá của nước tài trợ. Nước tiếp nhận ODA cũng được yêu cầu từng bước mở cửa thị trường bảo hộ cho những danh mục hàng hoá mới của nước tài trợ; yêu cầu có những ưu đãi đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài như cho phép họ đầu tư vào những lĩnh vực hạn chế, có khả năng sinh lời cao • Nguồn vốn ODA từ các nước giàu cung cấp cho các nước nghèo cũng thường gắn với việc mua các sản phẩm từ các nước này mà không hoàn toàn phù hợp, thậm chí là không cần thiết đối với các nước nghèo. Ví như các dự án ODA trong lĩnh vực đào tạo, lập dự án và tư vấn kỹ thuật, phần trả cho các chuyên gia nước ngoài thường chiếm đến hơn 90% (bên nước tài trợ ODA thường yêu cầu trả lương cho các chuyên gia, cố vấn dự án của họ quá cao so với chi phí thực tế cần thuê chuyên gia như vậy trên thị trường lao động thế giới). • Nguồn vốn viện trợ ODA còn được gắn với các điều khoản mậu dịch đặc biệt nhập khẩu tối đa các sản phẩm của họ. Cụ thể là nước cấp ODA buộc nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận một khoản ODA là hàng hoá, dịch vụ do họ sản xuất. • Nước tiếp nhận ODA tuy có toàn quyền quản lý sử dụng ODA nhưng thông thường, các danh mục dự án ODA cũng phải có sự thoả thuận, đồng ý của nước viện trợ, dù không trực tiếp điều hành dự án nhưng họ có thể tham gia gián tiếp dưới hình thức nhà thầu hoặc hỗ trợ chuyên gia. • Tác động của yếu tố tỷ giá hối đoái có thể làm cho giá trị vốn ODA phải hoàn lại tăng lên. SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C4CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINHNgoài ra, tình trạng thất thoát, lãng phí; xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút và sử dụng vốn ODA vào các lĩnh vực chưa hợp lý; trình độ quản lý thấp, thiếu kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận cũng như xử lý, điều hành dự án… khiến cho hiệu quả và chất lượng các công trình đầu tư bằng nguồn vốn này còn thấp . có thể đẩy nước tiếp nhận ODA vào tình trạng nợ nần.- Phân loại ODA: + Theo hình thức cung cấp:• ODA không hoàn lại: là hình thức cung cấp vốn ODA mà nước tiếp nhậ không phải hoàn trả lại cho các Nhà tài trợ.• ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay ràng buộc;• ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. + Theo phương thức cung cấp:• ODA hỗ trợ dự án: là hình thức chủ yếu của ODA để thực hiện các dự án cụ thể. Nó có thể là hỗ trợ cơ bản hoặc hỗ trợ kỹ thuật, có thể là cho không hoặc cho vay ưu đãi.• ODA phi dự án: bao gồm hai loại là Hỗ trợ cán cân thanh toán ( thường là hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc hỗ trợ hàng hóa, hỗ trợ nhập khẩu, ngoại tệ hoặc hàng hóa được chuyển qua hình thức này có thể được sử dụng để hỗ trợ ngân sách.• ODA hỗ trợ chương trình: là khoản vốn ODA dành cho một mục đích tổng quát với thời gian nhất định mà không phải xác định một cách chính xác nó sẽ được sử dụng như thế nào. + Theo nhà tài trợ:• ODA song phương: là nguồn vốn ODA của các tổ chức quốc tế cung cấp cho Chính phủ nước tiếp nhận. So với vốn ODA đa phương ít chịu ảnh hưởng bởi các áp lực thương mại, nhưng đôi khi lại chịu những áp lực mạnh hơn về chính trị.SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C5CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINH• ODA đa phương: nhiều nước hình thành một quỹ (hoặc tổ chức) để viện trợ, tài trợ cho một nước1.2.Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội Thái Bình: 1.2.1. Vị trí địa lý:- Thái Bình là một tỉnh ven biển, thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh. Cách Thủ đô Hà Nội 110 km.Phía bắc giáp tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Thành phố Hải Phòng. Phía tây và tây nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam. Phía đông giáp Vịnh Bắc Bộ.- Diện tích đất tự nhiên: 1.647,7 Km2 chiếm 0,5% diện tích đất đai của cả nước. - Toàn tỉnh có 7 huyện, 1 thành phố, trong đó có 284 xã, phường, thị trấn.1.2.2. Đặc điểm địa hình:Là một tỉnh đông bằng có địa hình tương đối bằng phằng với độ dốc nhỏ hơn 1%, cao trình biến thiên phổ biến từ 1- 2m so với mực nước biển, thấp dần từ bắc xuống đông nam.1.2.3. Thủy văn, hải triều:Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống sông biển khép kín, có bờ biển dài trên 50Km và có 4 sông lớn chảy qua địa phận của tỉnh: Phía bắc và đông bắc có sông Hóa dài 35,3Km, phía bắc và tây bắc có sông Luộc ( phân lưu của sông Hồng) dài 53Km, phía tây và nam đoạn hạ lưu của sông Hồng dài 67Km, sông Trà lý (phân lưu cấp 1 của sông Hồng) chảy qua giữa tỉnh và từ tây sang đông dài 65Km. Đồng thời có 5 cửa sông lớn (Văn Úc, Diêm Điền, Ba Lạt, Trà lý, Lân). Các sông này đều chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều, mùa hè mức nước dâng nhanh, lưu lượng lớn, hàm lượng phù sa cao, mùa đông lưu lượng giảm nhiều, lượng phù sa không đáng kể. Nước mặn ảnh hưởng sâu vào đất liền(15-20Km).1.2.4. Khí hậu:Thái Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa: mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10, mùa lạnh từ tháng 11 đến trước tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình trong năm là 23- 24 độ C,thấp nhất là 4 độ C, cao nhất là 38độ C. Lượng mưa trung bình là 1.400mm- 1.800mm. Số giờ nắng trong nắng trong năm 1.600-1800mm. Số giờ nắng trong năm 1.600- 1800 giờ, lượng bốc hơi là 728mm/năm. Độ ẩm trung bình vào khoảng 85- 90%.SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C6CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINH1.2.5. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực:1.2.5.1. Tài nguyên đất: Đất đai Thái Bình phì nhiêu, màu mỡ, nổi tiếng “bờ xôi, rượng mật” được bồi tụ bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu thuận lợi, góp phần làm nên cánh đồng 14-15 tấn/ha và đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp để xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha trở lên.- Tổng diện tích tự nhiên 153,596 ha. Trong đó: Diện tích cây trồng hàng năm là 94,187 ha; Ao hồ đã đưa vào sử dụng: 6.018 ha. Hầu hết đất đai đã được cải tạo hàng năm có thể trồng được 3-4 vụ, diện tích có khả năng làm vụ đông khoảng 40.000 ha. - Nước mặn chiếm khoảng 17 Km2 chủ yếu giành cho hoạt động khai thác hải sản. Tổng trữ lượng hải sản vùng ven biển Thái Bình khoảng 26.000 tấn. Trong đó trữ lượng cá 24.000- 25.000 tấn, tôm 600- 1.000 tấn, mực 700-800 tấn…Khả năng khai thác tối đa cho phép 12.000- 13.000 tấn: Các loại khai thác chính là cá Trích, cá Đé, cá Khoai, cá Đối, cá Vược…các loài tôm: tôm Vầng, tôm Bộp, tôm He Hiện tại mới duy trì các hoạt động đánh bắt nhỏ, khai thác tự nhiên, phần lớn là nguồn cung cấp nguyên liệu để chế biến các mặt hàng truyền thống như nước mắm, mắm tôm và chế biến thức ăn thủy sản.- Vùng nước lợ : Chủ yếu các khu vực cửa sông Hồng, sông Thái Bình và sông Trà lý có các nguồn phù du sinh vật, các loại tảo thực vật, thủy sinh phong phú làm thức ăn thức ăn tự nhiên cho nuôi trồng thủy sản. Vùng này có khoảng 20.705 ha( Tiền hải 9.949 ha, Thái thụy 10.756 ha), trong đó diện tích có khả năng phát huy nuôi trồng thủy sản nước lợ là 15.839 ha (Tiền Hải 7.179 ha, Thái Thụy 8.660 ha). Hiện đã đưa vào khai thác 3.629 ha để nuôi trồng thủy sản: tôm, cua, sò, hến, trồng rau câu.Bên cạnh đó Thái Bình còn có các cồn cát ven biển như: Cồn Vành, Cồn Thủ, Cồn Đen và vùng đất ngập mặn rất thích hợp trồng tập trung cây vẹt, bần. Hiện tại có gần 5.000 ha rừng vừa giữ đất, vừa chắn song, vừa tạo môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên du lịch ven biển.- Vùng nước ngọt: tổng diện tích có khả năng nuôi thủy sản là 9.256 ha, hiện mới đưa vào nuôi khoảng 6.020 ha. Ngoài ra còn có trên 3.000 ha vùng lúa ruộng trũng cấy 1 vụ năng suất thấp có thể chuyển sang nuôi thủy sản.SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C7CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINH- Thái Bình có triền cỏ ven đê, ven sông và hệ thốnng kênh mương ao hồ rộng khắp là điều kiện phát triển chăn nuôi tray bò, bò sữa, lợn, gà, vịt, cá…- Nguồn nước ngọt cho nhu cầu dân sinh và công nghiệp tương đối dồi dào, chủ yếu là nguồn nước mặt của các sông lớn.1.2.5.2. Tài nguyên khoáng sản:Nguồn khí mỏ, nước khoáng: Thái Bình có mỏ khí đốt Tiền Hải ( C) đã được khai thác từ năm 1986 với sản lượng khai thác bình quân mỗi năm hàng chục triệu m3 khí thiên nhiên phục vụ cho sản xuất đồ sứ, thủy tinh, gạch ốp lát, xi măng trắng…thuộc KCN Tiền Hải. Tháng 5-6 năm 2003, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã tiến hành khai thác khí ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ đưa vào phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh ( trữ lượng ước tính ban đầu khoảng 7 tỷ m3) Mỏ nước khoáng Tiền Hải độ sâu 450 m có trữ lượng tĩnh khoảng 12 triêụ m3, đã khai thác từ năm 1992, sản lượng 9,5 triệu lít được trong và ngoài nước biết đến với các nhãn hiệu nước khoáng Vital và nước khoáng Tiền Hải. Gần đây vùng đất xã Duyên Hải huyện Hưng Hà đã thăm dò và phát hiện mỏ nước nóng 57 độ C độ sâu 50m và nước nóng 72 độ độ sâu 178m đang đầu tư khai thác phục vụ phát triển du lịch và chữa bệnh cho nhân dân. Trong lòng đất Thái Bình còn có than nâu thuộc bể than nâu vùng đồng bằng sông Hồng, được đánh giá có trữ lượng rất lớn (hơn 30 tỷ tấn), nhưng phân bổ độ sâu 600- 1.000 m, hiện chưa đủ điều kiện cho phép khai thác.1.2.5.3. Tiềm năng du lịch:Thái Bình có cảnh quan thiên nhiên tương đối thuần khiết của miền đồng bằng ven biển. Khách du lịch có thể thăm các cồn đảo ven biển- nơi dừng chân của các loài chim quý, cảnh thiên hoang dã của rừng ngập mặn , cồn đảo có bãi tắm thoải cát trắng hoặc đi thăm các vùng quê- nơi có cá lễ hội truyền thống và những công trình văn hóa được xếp hạng như chù Keo nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ thứ XI triều Lý, đền Tiên La, đền Đồng Bằng, từ đường Lê Quý Đôn, đền thờ, lăng mộ- nơi phát tích của nhà Trần tại huyện Hưng Hà, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa, Vũ Thư,… và có gần 82 lễ hội đặc sắc của quê hương, 16 loại hát múa, trò chơi như: chiếu chèo “làng Khuốc”, trò múa rối nước “làng Nguyễn”(Đông Hưng) và làng vườn Bách Thuận ( Vũ Thư)… SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C8CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINH Bộ Quốc Phòng đã phối hợp với UBND tỉnh xây dựng đường ra cồn vành, biến nơi đây thành khu du lịch kết hợp an ninh quốc phòng. Và dự án đã được triển khai và đang trong giai đoạn hoàn thành. Khách sạn du lịch Thái Bình đang được đầu tư nâng cấp thành khách sạn 3-4 sao và một số khách sạn, nhà nghỉ mát tại khu du lịch Đồng Châu đang được cải tạo…1.2.5.4. Tiềm năng về nhân tố con người:Thái Bình có cảnh quan thiên nhiên tương đối thuần khiết của miền đồng bằng ven biển. Khách du lịch có thể thăm các cồn đảo ven biển- nơi dừng chân của các loài chim quý, cảnh thiên hoang dã của rừng ngập mặn , cồn đảo có bãi tắm thoải cát trắng hoặc đi thăm các vùng quê- nơi có cá lễ hội truyền thống và những công trình văn hóa được xếp hạng như chù Keo nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ thứ XI triều Lý, đền Tiên La, đền Đồng Bằng, từ đường Lê Quý Đôn, đền thờ, lăng mộ- nơi phát tích của nhà Trần tại huyện Hưng Hà, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa, Vũ Thư,… và có gần 82 lễ hội đặc sắc của quê hương, 16 loại hát múa, trò chơi như: chiếu chèo “làng Khuốc”, trò múa rối nước “làng Nguyễn”(Đông Hưng) và làng vườn Bách Thuận ( Vũ Thư)… Bộ Quốc Phòng đã phối hợp với UBND tỉnh xây dựng đường ra cồn vành, biến nơi đây thành khu du lịch kết hợp an ninh quốc phòng. Và dự án đã được triển khai và đang trong giai đoạn hoàn thành. Khách sạn du lịch Thái Bình đang được đầu tư nâng cấp thành khách sạn 3-4 sao và một số khách sạn, nhà nghỉ mát tại khu du lịch Đồng Châu đang được cải tạo…1.2.5.5. Cơ sở hạ tầng- Giao thông vận tải:Thái Bình là tỉnh có mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy phát triển sớm và rất nhanh so với cả nước. Bình quân mật độ lưới đường là 3,72Km/Km2 và 3,12 Km/1.000 người. Toàn tỉnh cso 5.614 Km đường ô tô, trong đó quốc lộ là 98 km, đường tỉnh là 312 km, còn lại là đường giao thông nông thôn. Hệ thống đường bộ của tỉnh được phân bố hợp lý và từng bước được nâng cấp. Tỷ lệ rải đá, láng nhựa đường tỉnh, huyện, liên xã chiếm 100%. Tuyến quốc lộ 10 đã được nâng cấp và mở rộng thành đường cấp III Đồng Bằng, cầu Tân Đệ, Triều Dương, Quý Cao đã nối liền đường bộ với Nam Định vùng tam giác tăng trưởng kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội. Quốc lộ 39 đầu tuyến nối liền đường bộ với HƯng Hà và thông thương thuận tiện theo quốc lộ 5, cuối tuyến ra cảng biển Diêm Điền, qua trung tâm khu kinh tế Diêm Điền sang Hải Phòng ( cầu Hồng Quỳnh sang sông Hóa).SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C9CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP T.S NGUYỄN HỒNG MINH Tuyến sang Hải Dương qua đường 217 đang được nâng cấp thành cấp IV đồng bằng. Cảng Diêm Điền là cảng Quốc gia đã được đầu tư xây dựng giai đoạn I cho tàu 600 tấn ra vào làm hàng. Cảng sông còn có cảng Tân Đệ, cách Thành phố 11km đã có dự án đầu tư để đón tầu trọng tải 1.000 tấn cập cảng. Các tuyến đường giao thông thủy bộ của tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng và cùng các cảng biển, cảng sông rộng khắp đã phá thế “ốc đảo” của Thái Bình mở ra khả năng giao thông thuận tiện tới các vùng miền trong cả nước, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình.1.2.5.6. Hệ thống điện: Thái Bình là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô phát triển mạng lưới điện phục vụ sản xuất và đời sống. Toàn tỉnh đã có 100% số xã và 99,9% hộ nông dân nông thôn có điện phục vụ sinh hoạt. Hệ thống lưới điện của tỉnh đã được nâng cấp thành. Đã xây dựng trạm biến áp 125 MVA cấp điện áp 220 KV cho các trạm 110 KV của các huyện. Hầu hết các tuyến đường điện của huyện đều là 100KV, 35 KV và mạng lưới điện rộng khắp đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất kinh doanh của tỉnh trong những năm tới.1.2.5.7. Hệ thống cấp thoát nước: Các công trình cấp nước sạch đnag từng bước được đầu tư và xây dựng. Nhà máy nước TP đã được cải tạo và nâng cấp từ 2 vạn m3/ngày đêm lên đến 4 vạn m3/ ngày đêm (thiết bị mua từ nguồn vốn vay của Phần Lan).1.2.5.8. Bưu chính viễn thông: Các tổng đài kỹ thuật số đã được trang bị tất cả các trung tâm Thành phố, huyện, tiểu vùng kinh tế, 100% xã có điện thoại. Các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, vi ba và cáp quang có tiêu chuẩn công nghệ vào loại bậc nhất hiện nay. Các loại dịch vụ như 1080, chuyển phát nhanh, điện hoa, nhắn tin, tiết kiệm bưu điện, di động, internet, điện thoại thẻ… Mạng lưới bưu chính viễn thông của Thái Bình có trình độ công nghệ cao hòa nhập với trong nước, khu vực và Thế Giới.1.2.5.9.Tài chính ngân hàng: Ngoài Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, còn có các tổ chức tín dụng Nhà nước chi nhánh tại địa phương: Ngân hàng công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Chính sách XH…76 quỹ tín dụng nhân SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C10[...]... nước và nguồn vốn ODA đã trở thành một trong những nguồn vốn không thể thiếu trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và công nghiệp hóa nói riêng SINH VIÊN: TRẦN THỊ THANH HẢI LỚP: ĐẦU TƯ 48C CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 14 T.S NGUYỄN HỒNG MINH 2 Thực trạng thu hút, sử dụng và quản lý ODA Thái Bình: 2.1 Tổng quan thu hút, sử dụng và quản lý ODA Việt Nam: 2.1.1 Tình hình thu hút, sử dụng. .. hoạt động thu hút và sử dụng ODA sẽ thu n lợi hơn Thứ năm, năng lực cán bộ các cấp sẽ được nâng cao, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn lực này Bên cạnh những thu n lợi nêu trên, việc thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam trong giai đoạn mới cũng có những khó khăn và thách thức, đó là: Về nguồn ODA của thế giới, như đã dự báo trên... vốn cho thời kỳ này dự kiến vốn trong nước khoảng 65%, vốn ngoài nước khoảng 35% Về vốn ngoài nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến thực hiện đạt 17,5-19,5 tỷ USD, các nguồn vốn bên ngoài khác (vay tín dụng ngắn hạn, trung hạn, chứng khoán, ) dự kiến khoảng 9 tỷ USD và vốn đầu tư từ nguồn kiều hối là 12 tỷ USD Với những ước tính về các nguồn vốn ngoài nước khác như trên, nguồn vốn. .. thì việc sử dụng vốn vay ODA ưu đãi đối với ngành điện cần xem xét lại theo hướng: - Giảm đầu tư bằng nguồn vốn ODA ưu đãi cao (IDA, ADF, JBIC ) đối với việc phát triển nguồn điện Có thể sử dụng một phần hạn chế nguồn vốn này để đầu tư một số nhà máy thu điện đa mục tiêu, kết hợp sản xuất điện với điều tiết lũ, tưới, tiêu, cung cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thu sản hoặc xây dựng các nhà máy thu điện... không kinh tế - Có thể tăng cường sử dụng các nguồn vốn vay ODA có điều kiện kém ưu đãi hơn để phát triển nguồn điện như OCR (ADB) và có thể sau này IBRD (WB), OOF của JBIC - Tiếp tục sử dụng ODA vốn vay ưu đãi để phát triển lưới điện phân phối, các trạm biến thế, nhất là khu vực nông thôn, miền núi Qua kiểm tra tài chính một số dự án sản xuất công nghiệp sử dụng vốn vay ODA trong thời gian vừa qua cho... tâm và mạnh dạn đầu tư vào Việt Nam Thứ hai, ODA đã bổ sung một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư từ ngân sách để phát triển kinh tế-xã hội Trong thời kỳ 2001-2005 nguồn vốn ODA đã bổ sung khoảng 11% cho tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nguồn vốn ODA cấp phát qua ngân sách nhà nước chiếm trung bình khoảng 17% tổng đầu tư từ ngân sách ODA đã thực sự trở thành kênh vốn bổ sung quan trọng cho sự nghiệp phát... giảm nghèo được khoảng 1,60 tỷ USD vốn ODA, trong đó khoảng hơn 19% là vốn ODA không hoàn lại Nguồn vốn này đã được sử dụng cho: phát triển nông nghiệp (17,59%), phát triển lâm nghiệp (6,57%), xây dựng thu lợi (26,39%), thu sản (0,58%) và phát triển nông thôn xoá đói giảm nghèo (48,87%) Nhờ sự hỗ trợ của ODA, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được cải thiện đáng kể (thu lợi, lưới điện nông thôn, trường... liệt thông qua việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng đồng vốn quý báu này 1.4 Sự cần thiết phải thu hút ODA Thái Bình: Trong thời gian qua, ODA đã hỗ trợ thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua việc cung cấp vốn, bao gồm cả vốn ODA không hoàn lại và ODA vốn vay ưu đãi để xây dựng các công trình và cung cấp dịch vụ tư vấn về tăng... tế và xã hội, thu hút các nguồn vốn đầu tư, xoá đói, giảm nghèo, tăng cường năng lực thể chế và năng lực con người đều có sự đóng góp không nhỏ của ODA Cũng như các tỉnh khác trên đất nước, Thái Bình cũng là một trong những tỉnh mà những năm gần đây nhờ có nguồn vốn ODA mà nền kinh tế- xã hội của Thái Bình đã và đang phát triển trên nhiều lĩnh vực và phương diện Trước tình hình nguồn vốn đầu tư và... 31 T.S NGUYỄN HỒNG MINH dự án phát triển và nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ Dự kiến hàng năm trong giai đoạn này nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức NGO có thể khoảng 100 triệu USD Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA theo ngành thời kỳ 2010- 2015: * Nông nghiệp, thu lợi, lâm nghiệp, thu sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn kết hợp xoá đói, giảm nghèo Trong . trạng thu hút, sử dụng và quản lý ODA ở Thái Bình: 2.1.Tổng quan thu hút, sử dụng và quản lý ODA Việt Nam: 2.1.1. Tình hình thu hút, sử dụng và quản lý ODA. MINHCHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA Ở THÁI BÌNH1. Tính tất yếu phải thu hút ODA ở Thái Bình1 .1.Giới thiệu chung về ODA: ODA là nguồn vốn hỗ trợ chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình, Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình, Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình, Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội ở Thái Bình:, ODA và sự phát triển của Việt Nam:, Lan: Lan có quan hệ hợp tác phát triển với Việt Nam rất sớm, từ, Lan và Ấn Độ: Đây là hai nước có vốn ODA đầu tư vào tỉnh nhưng, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 1. Về sử dụng ODA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn