Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

45 836 10
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam LỜI NÓI ĐẦUCùng với quá trình đổi mới kinh tế, hoạt động đầu trực tiếp của của nước ngoài Việt Nam những năm qua diễn ra rất sôi động và đã thu được những thành quả đáng khích lệ. Đầu nước ngoài đã thể hiện vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế đất nước nói chung và kinh tế đối ngaọi nói riêng ,góp phần tích cực bổ sung nguồn vốn đầu tư, đổi mới công nghệ, mở mang thị trường, tiếp thu kinh nghiệm quản tiên tiến, tạo nhiều việc làm cho xã hội , thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng chức năng hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên đây là lĩnh vực còn mới mẻ đối với Việt Nam và trong khi ta chưa có kinh nghiệm trong hoạt động này thì những thiếu sót hay hạn chế trong quản chắc chắn sẽ không tránh khỏi, gây những thiệt hại cho nhà nước Việt Nam nói riêng và các đối tác Việt Nam. Do vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề về luận, tổng kết thực tiễn, nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách, cơ chế của Nhà nước đối với hoạt động đầu nước ngoài Việt Nam là vấn đề cấp bách hiện nay. Báo cáo thực tập: “Quản dự án đầu nước ngoài Việt Nam’ nhằm góp phần vào những cố gắng chung, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu với nước ngoài của nước ta trong giai đoạn mới.Mục đích của báo cáo này là phân tích về thực trạng cơ chế quản tổ chức, về tình hình hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam trong những năm qua, từ đó đề xuất một số quan điểm tăng cường công tác quản nhà nước đối với hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.Kết cấu của báo cáo thực tập gồm 3 chương:Ch ương I: Nêu lên những vấn đè chung về đầu trực tiếp nước ngoài, vai trò của đầu nước ngoài đối với nền kinh tế quốc dân và tình hình đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt NamCh ương II: Nêu lên vấn đề quản dự án đầu nước ngoài tại Việt Nam Ch ương III: Đề cập đến các giải pháp tăng cường quản hoạt động đầu nước ngoài tại Việt NamCHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGI. KHÁI NIỆM CHUNG1. sự ra đời của đầu trực tiếp nước ngoài Hiện nay trên thế giới đã và đang tồn tại một cách khách quan những nước giàu và nước nghèo hay nói cách khác là nước chậm phát triển và nước phát triển. Khi có sự khác biệt giữa khả năng kinh tế và tài chính giữa các nước thì lúc này các nước phát triển xảy ra hiện tượng thừa vốn, công nghệ và lợi nhuận giảm, còn các nước đang phát triển lại rơi vào tình trạng thiếu vốn và công nghệ mới, thiếu kinh nghiệm quản lý. Vì vậy, theo tính tất yếu của cơ chế thị trường, cung và cầu về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản gặp nhau. Đó chính là hiện tượng các nước phát triển đưa vốn và công nghệ ra nước ngoài nhằm mục đích sinh lời và kéo dài tuổi thọ của công nghệ. Trong khi đó các nước đang phát triển chỉ mới có lực lượng lao động đồi dào với giá rẻ, nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác triệt để do chưa có vốn và công nghệ phù hợp để khai thác tốt hai nguồn lực này. Đây là một môi trường đầu đầy triển vọng của các nhà đầu nước ngoài trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu nhằm làm tăng lợi nhuận cho mình trong hoạt động đầu nước ngoài.Trong quá trình đầu tư, các nhà đầu cố gắng hạ thấp chi phí để tăng lợi nhuận cao nhất. Muốn làm được điều đó buộc họ phải đầu trực tiếp ra nước ngoài để mở rộng cơ hội tối đa hoá lợi nhuận khi đầu vào những nước chậm phát triển, họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí như chi phí đổi mới công nghệ, chi phí thanh công nghệ, chi phí lao động chất xám , lao động phổ thông, trong khi đó lại được ưu đãi về thuế (Thuế doanh thu, thuế xuất nhập khẩu .) đồng thời lợi nhuận được đảm bảo bởi các chính sách kinh tế của các nước tiếp nhận đầu tư.Với do trên thì quá trình đầu nước ngoài thực chất là quá trình di chuyển vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản từ nước này sang nước khác tạo ra sự ổn định trên toàn thế giới.2. Vai trò của đầu nước ngoài đối với nền kinh tế Việt NamĐối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Đàu nước ngoài đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Tất cả các nước trên thế giới đều phải tham gia vào xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, biến mỗi nền kinh tế quốc gia thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế thế giới. Các quôc gia tuy độc lập về mặt chính trị nhưng về mặt kinh tế lại phụ thuộc lẫn nhau, các nước cùng hợp tác phát triển để cùng nhau đi đến cái đích đó là sự thinh vượng của thế giới . Với ỹ nghĩa đó đầu nước ngaòi là một mắt xích quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa các quốc gia với nhau.Đối với Việt Nam, từ khi nước ta thực hiện chính sách mở cửa đến nay, đầu nước ngoài trong đó gồm viện trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước.Trong hơn một thập kỷ qua, nguồn vốn ODA đã giúp Việt Nam xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng đáng kể, đây là một yêú tố quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu , bởi vì theo kinh nghiệm của một số nước trong khiu vực và trên thế giới, một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn nước đầu của các nhà đầu nước ngoài là cơ sở vật chất hạ tầng, trong đó cơ sở hạ tầng về giao thông, thông tin liên lạc là quan trọng nhất. Với chính sách cởi mở, thông thoáng và vị trí của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế cả về kinh tế lẫn chính trị ngày càng được khẳng định, cộng đồng quốc tế đã thực sự tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, vào chính sách mở cửa, sự cam kết tiếp tục đổi mới kinh tế của Đảng và nhà nước ta, và do đó tiếp tục cho vay những khoản vốn ODA lớn hơn.Tuy nhiên, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA này lại là một vấn đề lớn đối với Việt Nam hiện nay. Nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện một cách thiếu hiệu quả, nhiều dự án bị thất thoát vốn với tỷ lệ lớn . Điều này không những làm thiệt hại cho nền kinh tế đất nước khi phải bỏ ra một khoản vốn lớn để sửa chữa, nâng cấp những dự án ODA không đạt yêu cầu mà còn là một gánh nặng nợ nần trong tương lai khi các công trình không thể thu hồi được vốn như kế hoạch.Như vậy chúng ta không thể phủ nhận được vai trò của ODA trong công cuộc phát triển kinh tế nhưng điều quan trọng hiện nay là làm sao sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả hơn, từ đó chúng ta có thể tạo ra một nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để thu hút nhiều hơn nguồn vốn FDI - nguồn vốn quan trọng nhất từ bên ngoài.Cho đến hết tháng 6/2002, Việt Nam đã thu hút được gần 49 tỷ USD vốn FDI, với vốn đã thực hiện là hơn 19 tỷ USD. Với nguồn vốn này, Việt Nam đã thực sự đạt được những bước tiến đáng kể trong công cuộc hội nhập quốc tế và thu hẹp khoản cách với các nước phát triển.FDI đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các sản phẩm Việt Nam với thị trường thế giới, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường quốc tế nhanh hơn , thuận lợi hơn.FDI với công nghệ và kỹ năng quản hiện đại đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ của nước ta trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ sản du lịch, hàng không, dầu khí. Các liên doanh giữa Việt Nam với nước ngoài đã làm tăng tính cạnh tranh của thị trường Việt Nam, giúp các xí nghiệp trong nước nỗ lực với môi trường công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.FDI đã cung cấp cho thị trường trong nước nhiều sản phẩm, mặt hàng và dịch vụ có chất lượng tốt, góp phần giảm áp lực tiêu dùng, ổn định giá cả.FDI cung cấp nhiều việc làm cho nền kinh tế, góp phần đào tạo một đội ngũ các nhà doanh nghiệp và công nhân có trình độ và sự say mê nghề nghiệp.FDI tạo dựng được những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho hoạt động thu hút vốn đầu nước ngoài trong tình hình mới, góp phần làm cân bằng bên trong về nhu cầu vốn đầu tư, việc làm cho người lao động, cán cân thanh toán.FDI đã góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế , tham gia vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ , tạo thêm năng lực mới về sản xuất và xuất khẩu trong một số ngành quan trọng, đóng góp vào ngân sách, giải quyết một phần công ăn, việc làm cho người lao động, khơi dậy nguồn vốn trong nước, phục hồi một số ngành nghề và doanh nghiệp đã từng đứng trước nguy cơ phá sản hoặc mai một do biến động của thị trường trong và ngoài nước .Tuy vậy, những mặt trái vốn có của FDI cũng đã bộc lộ trong nhiều khía cạnh: Sở hữu, chuyển giao công nghệ lạc hậu, cơ cấu khoong phù hợp, .Sự không hoàn hảo của thị trường đòi hỏi phải có sự điều tiết và quản của Nhà nước, giúp FDI phục vụ tốt hơn cho công cuộc phát triển của nền kinh tế nước nhà.3. Tình hình đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt NamKể từ khi luật đầu nước ngoài tại Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987 đến nay, tình hình đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã phát triển rất nhanh. Hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thu hút đầu cả về số lượng và chất lượng cũng như về mặt du nhập công nghệ và phương pháp quản lý.Theo thống kê của vụ quản dự án. Đến hết tháng 6 năm 2002 đã có 4283 dự án được cấp giấy phép đầu với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 49 tỷ USD , vốn thực hiện hơn 19 tỷ USD.Trong số các dự án nói trên, có 827 dự án bị rút giấy phép hoặc giải thể trước thời hạn (chiếm 19,3 %) tổng số dự án với số vốn đầu 8,286 tỷ USD (chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư) do vậy tính đến nay còn 3456 dự án có giấy phép đầu với gần 41 tỷ USD. Các dự án quy mô nhỏ (dưới 5 triệu USD) tuy chiếm tỷ lệ lớn về số dự án (77%) nhưng lại chiếm tỷ lệ nhỏ về vốn đầu (14%). Bên cạnh việc xây dựng một số công trình quy mô lớn, ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế quốc dân, việc phát triển hàng loạt các xí nghiệp có quy mô vừa và nhỏ trong một số lĩnh vực là hướng đi thích hợp, vừa tận dụng hiệu quả các cơ sở sản xuất hiện có, sử dụng nhiều lao động , vừa phù hợp với năng lực quản lý, dễ đổi mới thiết bị và phương án sản phẩm, dễ thích hợp với những thay đổi của thị trường.Cơ cấu ngành nghề đã được điều chỉnh theo hướng ngày càng hợp lý, Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu vào các lĩnh vực: Thực hiện các chương trình kinh tế lớn sản xuất hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá thay thế hàng nhập khẩu, sử dụng kỹ thuật, công nghệ cao, công nhân lành nghề, đầu theo chiều sâu để khai thác, tận dụng các khả năng và nâng cao công suất của các cơ sở kinh tế, hiện có; sử dụng nhiều lao động, nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên sẵn có Việt Nam; xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, dịch vụ thu tiền nước ngoài như dịch vụ du lịch, sửa chữa tàu, dịch vụ sân bay, cảng khẩu và các dịch vụ khác. Trên thực tế, đầu nước ngoài đã đi sâu vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.Qua các năm, cơ cấu đầu ngày càng phù hợp với yêu cầu dịch chuyển kinh tế, tỷ trọng các dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất ngày càng tăng trong những năm đầu, vốn đầu tập trung chủ yếu trong các ngành dầu khí (32,2%) khách sạn (20,6 %) thì từ năm 1991 trở đi vốn đầu vào ngành công nghiệp tăng đáng kể. Khoảng 64,6 % số vốn đầu là thuộc các ngành sản xuất vật chất, hơn 60 % số dự án thuộc loại đầu theo chiều sâu nhằm khai thác và nâng cấp những năng lực sản xuất hiện có.Cơ cấu lãnh thổ ngày càng cân đối hơn. Trừ thăm dò khai thác dầu khí thềm lục địa. Các dự án còn lại có tới 84 % tổng số vốn tập trung 3 vùng kinh tế trọng điểm. Nừu những năm đầu, đầu các tỉnh phía Bắc chỉ chiếm 25 % số dự án với 20 % số vốn đầu thì tính đến tháng 6/2002 các tỉnh phía bắc đã thu hút được 31% số dự án với 36% vốn đầu tư. Đến nay đã có 59 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã có dự án đầu nước ngoài. Điều này được giải thích là mỗi địa phương đều có những thế mạnh và tiềm năng riêng, nhưng quan trọng là do Nhà nước đã có những điều chỉnh kịp thời về chính sách, biện pháp khuyến khích đầu vào các vùng cần khuyến khích đầu và do công tác vận động đầu ngày càng chủ động hơn. Tuy vậy, đầu nước ngoài vẫn chủ yếu tập trung vào một số địa phương như TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Bà Rỵa Vũng Tàu . Đây là những địa phương thuộc các vùng trọng điểm kinh tế của cả nước, có nhiều cơ sở sản xuất hiện có, có cơ sở hạ tầng tốt hơn so với những địa phương khácLuật đầu nước ngoài quy định 3 hình thức đầu chủ yếu là: Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài và hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngoài ra còn có quy định hình thức xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất và hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Tính đến nay, dự án thực hiện theo hình thức liên doanh chiếm 64,6 % dự án và 65,3 % số vốn, theo hình thức 1000 vốn nước ngoài , chiếm 27,1 % số dự án và 17,8 % vốn đầu và theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm 8,3 % số dự án và 16,9 % số vốn đầu tư. Trong số các dự án được cấp phép mới chỉ có một số dự án được thực hiện theo hình thức BOT.Việc đa số các dự án được thực hiện theo hình thức liên doanh trong thời gian qua là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế cũng như chủ trương của nhà nước ta. Một mặt các công ty nước ngoài khi đầu vào Việt Nam cũng muốn chia sẻ bớt rủi ro có thể xảy ra, nhưng mặt khác cũng muốn gắn trách nhiệm bên Việt Nam vào sự thành công của dự án, dậ vào bên Việt Nam trong quan hệ cũng như giải quyết các thủ tục cần thiết với cơ quan quản nhà nước và các tổ chức kinh tế. Trong khi đó dựa vào khả năng tài chính, khả năng về công nghệ, kinh nghiệm quản và khả năng tìm kiếm thị trường của phía nước ngoài, phía Việt Nam lại mong muốn tận dụng mọi khả năng có thể góp vốn, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nhgiệm quản và chia sẻ lợi nhuận có thể tạo ra. Tuy nhiên những năm gần đây, các nhà đầu nước ngoài đã có xu hướng giảm dần sự quan tâm đến hình thức xí nghiệp liên doanh, số dự án 100% số vốn nước ngoài tăng lên đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai trong một số lĩnh vực nhữ hàng hoá cơ bản, may mặc, dày dép. Xu hướng hình thành và phát triển do một số nguyên nhân nhưng chủ yếu do thực tiễn phát sinh nhiều tranh chấp trong việc quản lý, điều hành xí nghiệp, một phần do sự yếu kém về trình độ của phía Việt Nam. Bên nước ngoài thường góp nhiều vốn hơn nhưng không quyết định được những vấn đề chủ chốt của xí nghiệp liên quan đến xây dựng và sản xuất kinh doanh vì nguyên tắc nhất trí trong Hội đồng quản trị theo quy định của Luật đầu tư. Trong hợp đồng hợp tác kinh doanh và trong các doanh nghiệp liên daonh đang hoạt động, doanh nghiệp nhà nước tham gia 90 % số dự án và 99 % tổng số vốn đầu tư. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia 71 dự án với tổng số vốn đầu gần 150 triệu USD, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng số vốn đầu tư, đó là bào gồm cả một số công ty TNHH thuộc các tổ chức chính trị, xã hội mà trong đó có phần góp vốn của doanh nghiệp nhà nước . Việc phần lớn các đối tác tham gia vào hợp tác đầu với nước ngoài là các doanh nghiệp nhà nước cho thấy đây là một hướng đi đúng, đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng XHCN. Tuy nhiên với cơ chế hiện nay, sẽ dẫn đến tình trạng, ai có quyền sử dụng đất thì có quyền mang vào góp vốn và theo đó trở thành chủ dầu bên Việt Nam, bất chấp lĩnh vực hợp tác có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của họ hay không (Ví dụ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thể thao lại đi hợp tác với nước ngoài xây dựng khách sạn, có doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thuỷ sản lại hợp tác trong lĩnh vực thể thao .).Việc này sẽ không tránh khỏi những khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai dự án và hoạt động kinh doanh sau này, đồng thời không đủ khả năng để đại diện cho quyền lợi bên Việt Nam hay nhà nước Việt Nam.Tính đến nay , việc tham gia hợp tác đầu với nước ngoài của các đối tác Việt Nam là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là rất khiêm tốn cả về số lượng cũng như vốn đầu , lĩnh vực hợp tác còn hẹp, địa bàn chủ yếu tập trung một số thành phố lớn nhưng cho thấy xu hướng phát triển của khu vực nhân ddang vươn lên để tiếp cận với công nghệ mới nhằm tạo ra những năng lực sản xuất mới hoặc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm . Điều đó cũng phù hợp với chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.Đến nay, có hơn 700 công ty thuộc 60 nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tại nước ta, trong đó có nhiều tập đoàn lớn, có năng lực về vốn, công nghệ và quản lý. Trong khi các nước Tây Âu sớm vào Việt Nam với trọng tâm là lĩnh vực dầu khí thì các nước châu Á , đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc và gần đây là Mỹ, tuy có sự xuất hiện muộn hơn nhưng tốc độ ngày càng tăng nhanh, quy mô sản xuất ngày càng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực, từ khai thác dầu khí, sản xuất xi măng, sắt thép, điện tử, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng khách sạn đến sản xuất hàng hoá tiêu dùng, chế biến thực phẩm và bắt đầu xuất hiện các dự án công nghệ cao (các bộ phận mánh tính, quang học, viễn thông .). Với xu hướng này, đã đánh dấu kết quả tích cực của phương châm đa dạng hoá quan hệ hợp tác đầu , tranh thủ vốn và công nghệ của các tập đoàn, công ty lớn của các nước công nghiệp phát triển.Từ năm 1998 đến hết tháng 6/2002, vốn đầu thực hiện khoảng 19 tỷ USD ( Trong số này, vốn góp của phía Việt Nam khoảng 2,5 tỷ USD chiếm 13 % chủ yếu bằng quyền sử dụng đất, phần góp vốn của bên nước ngoài chiếm khoảng 9,1 tỷ USD, chiếm 48 %, phần vốn vay doanh nghiệp khoảng trên 7,4 tỷ USD chiếm 39 % tổng vốn thực hiện (theo số liệu thống kê của vụ quản dự án).Tính đến nay, các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài đã tạo vcv làm cho trên 180.000 lao động trực tiếp người Việt Nam. Ngoài ra đầu nước ngoài còn tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục vạn lao động gián tiếp khác bao gồm công nhân xây dựng, các lao động liên quan đến cung cấp vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác. Trong số lao động trực tiếp nói trên, phần lớn đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ hoặc ngoại ngữ, có khả năng nắm bắt kỹ thuật, hoàn thành các công việc được giao. Điều đó đã tạo cho lao động Việt Nam một tác phong công nghiệp trong lao động, một ý thức kỷ luật và một ý thức trách nhiệm cao hơn đối với công việc.Trong quá trình hợp tác với nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận được phương thức quản tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu trong tổ chức sản xuất và kinh doanh, tiếp cận được cung cachs làm ăn của nước ngoài trong nền kinh tế thị trường Quá trình thực tiễn cũng cho thấy những mặt hạn chế trong lĩnh vực hoạt động đầu nước ngoài, nguyên nhân chính của việc đổ vỡ các dự án:[...]... giao CHƯƠNG II: QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI I CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ QUẢN DỰ ÁN FDI 1 Các hình thức đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Theo Luật đầu nước ngoài có 3 hình thức đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đó là: - Hợp tác đầu trên cơ sở hợp đồng (BCC) - Thành lập các doanh nghiệp liên doanh (J.V) - Thành lập các doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài (1000% FDI... tạp chí kinh tế dự báo) 5- Trường nghiệp vụ kế hoạch 6 - Báo đầu nước ngoài 2 Vụ quản dự án Vụ quản dự án là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu giúp bộ trưởng làm chức năng theo dõi và quản nhà nước về các dự án đầu nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1 - Hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án sau khi đã được cấp giấy phép đầu 2 - Theo dõi... phủ trực tiếp quản các dự án đầu nước ngoài tại Việt Nam II GIỚI THIỆU VỀ BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU VÀ VỤ QUẢN DỰ ÁN 1 Bộ Kế hoạch Đầu Bộ Kế hoạch Đầu được thành lập theo nghị định 75 /CP của Chính phủ ngày 1/11/1995 trên cơ sở sáp nhập giữa UB Nhà nước về hợp tác đầu và UB Kế hoạch Nhà nước a Chức năng Đây là một cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp và xây dựng chiếnlược,... được giấy phép đầu không chỉ là câu hỏi đối với các nhà đầu nước ngoài mà còn là câu hỏi đối với các doanh nghiệp Việt Namdự án đầu Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các bước triển khai dự án sau khi được cấp giấy phép Bộ Kế hoạch Đầu đã ban hành thông số 03/KKH - QLDA ngày 15/3/1997 hướng dẫn thủ tục triển khai dự án đầu nước ngoài tại Việt Nam Thông này quy định... Bộ kế hoạch và đầu có 22 cơ quan giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản nhà nước và 6 tổ chức sự nghiệp trực thuộc bộ * Các cơ quan giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản nhà nước : 1- Vụ pháp luật đầu nước ngoài 2- Vụ quản dự án đầu nước ngoài 3 - Vụ quản khu chế xuất và khu công nghiệp 4 - Vụ đầu nước ngoài 5- Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân 6- Vụ kinh tế đối ngoại 7- Vụ kinh... trong nước ) như sau: - Đây là nguồn vốn nhân của bản nước ngoài, vì vậy nó chỉ được đưa vào đầu khi người chủ sở hữu nhìn thấy rõ hiệu quả đồng vốn đầu (hiệu quả đây rõ ràng phải cao hơn nước họ, cũng như nước khác ngoài Việt Nam, hay tối thiểu cũng phải cao lơn lãi suất ngân hàng ) - Nguồn vốn này sẽ được đầu nhưng không theo kế hoạch đầu của nước chủ nhà mà sẽ được đầu theo... theo ý muốn, kế hoạch của người sở hữu vốn (nhà đầu nước ngoài) , phụ thuộc vào: + Hiệu quả cao thấp của việc đầu + Môi trường đầu của nước chủ nhà ( nước nhận đầu tư) có thuận lợi, dễ dàng cho việc đầu hay không? vấn đề này bao gồm cả hệ thống cơ sởhạ tâng và hệ thống pháp đầu (Luật đầu và các chính sách có liên quan ) + Khả năng của thị trường nơi đầu - Nguồn vốn này khi đưa vào... hành động của từng đối ng Đặc điểm khác biệt của hai đối ng quản quản này thể hiện chỗ: - Họ khác nhau về quan điểm quản do các nguyên nhân sau: + Khác nhau đối với quyền sở hữu đối với vốn bỏ ra để liên doanh (Quyền sở hữu nhân của các doanh nghiệp đầu nước ngoài - quyền sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp Việt Nam đi liên doanh Hiện tại hơn 95% bên Việt Nam trong các liên doanh... án Việt Nam Khi một dự án trực tiếp bị rút giấy phép trước thời hạn, bị giải thể sẽ dẫn đến thiệt hạ cho cả hai phía, phía Việt Nam và phía nước ngoài Để hạn chế điều này cũng như tăng cường tính hiệu quả của dự án đang thực hiện, triển khai, quản nhà nước đối với đầu nước ngoài đóng một vai trò rất quan trọng trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu nói chung và vụ quản dự án nói riêng là những cơ... khuyến khích đầu trong và ngaòi nước nhằm thực hiện cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để ổn định và phát triển kinh tế xã hội Nghiên cứu và xây dựng các quy chế về phương pháp kế hoạch hoá, hướng dẫn các bên nước ngoàiViệt Nam trong việc đầu vào Việt Namtừ Việt Nam ra nước ngoài 3- Tổng hợp các nguồn lực của cả nước kể cả các nguồn lực từ nước ngoài để xây dựng trình . tiếp quản lý các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. II. GIỚI THIỆU VỀ BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN1 . Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư. của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là vấn đề cấp bách hiện nay. Báo cáo thực tập: Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, sự ra đời của đầu tư trực tiếp nước ngồi Vai trò của đầu tư nước ngồi đối với nền kinh tế Việt Nam, Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi tại Việt Nam, Chức năng Đây là một cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, Vụ quản lý dự án, Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi tại Việt Nam Các ngun tắc cơ bản, Đặc thù riêng của doanh nghiệp có vốn FDI, Vấn đề thứ hai: Xử lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường., Nêu lên vấn đề quản lý dự án đầu tư nước ngoài tại Việt CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRIỂN KHIA DỰ ÁN SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ., Cở sở khoa học Điều chỉnh giấy phép đầu tư. a. Nội dung điều chỉnh giấy phép đầu tư, Phân cấp điều chỉnh giấy phép đầu tư Thẩm định điều chỉnh giấy phép đầu tư a. Về thời gian thẩm định, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU THU HÚT VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2000 - 2010, Giải pháp từ phía doanh nghiệp 2. Giải pháp từ phía nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn