Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 - 2000 và dự đoán cho những năm gần đây

82 540 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 - 2000 và dự đoán cho những năm gần đây LỜI MỞ ĐẦUNhờ có đường lối đổi mới kinh tế của Đảng Nhà nước mà trong những năm qua hoạt động đầu đă đang phát triển mạnh mẽ về quy mô, đa dạng về nguồn vốn, ngành nghề hình thức sở hữu, rộng rãi trên phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, chúng ta đã có những cơ chế, chính sách giải pháp tương đối phù hợp nên đã huy động được các nguồn vốn trong nước cũng như ngoài nước để làm tăng nguồn vốn đầu của toàn hội. Sự phát triển của hoạt động đầu là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân giải quyết nhiều vấn đề hội của nước nhà.Các thông tin về hoạt động đầu tư, nhất là thông tin về vốn đầu phát triển, đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý kinh tế đất nước. Cùng với các chỉ tiêu tổng hợp quan trọng khác, chỉ tiêu tổng số vốn đầu phát triển được các nhà quản lý sử dụng để tính toán chỉ tiêu GDP trong từng quý hoặc từng năm. Chỉ tiêu này cũng giúp cho các nhà hoạch định chính sách quản lý vĩ mô phù hợp ( về huy động nguồn vốn, về điều chỉnh cơ cấu đầu theo vùng, khu vực đầu ngành… ) trong từng giai đoạn phát triển kinh tế đất nước. Hơn thế nữa các thông tin về hoạt động đầu còn được dùng vào các nghiên cứu chuyên đề về kinh tế, tài chính, ngân hàng. Cuối cùng là một số chỉ tiêu về đầu có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của một số tổ chức quốc tế cũng như các nhà đầu nước ngoài quan tâm đến thị trường Việt Nam.Qua những thực tế đó, qua thời gian thực tập tại Tổng cục thống kê, em mạnh dạn nghiên cứu vấn đề về vốn đầu phát triển toàn hội với đề tài nghiên cứu là: “ Phân tích vốn đầu phát triển toàn hội thời kỳ 19962000 dự đoán cho những năm gần đây ”.Đề tài này gồm 3 chương chính:Chương I: Cung cấp những khái niệm thuật ngữ có liên quan đến hoạt động đầu phát triển toàn hội. 1 Chương II: Là một số biện pháp thống kê cần dùng để phân tích việc thực hiện vốn đầu phát triển toàn hội.Chương III: Là vận dụng các chỉ tiêu phân tích ở chương II nhằm phân tích tình hình thực hiện vốn đầu toàn hội dự đoán cho những năm sau.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa thống kê các bác, các cô chú làm việc tại vụ Xây dựng, giao thông vận tải bưu điện của Tổng cục thống kê. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phạm Ngọc Kiểm. Do trình độ thời gian nghiên cứu còn hạn chế cho nên chuyên đề còn có nhiều thiếu sót tồn tại. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô để bài viết của em được tốt hơnHà Nội 5-2002 2 CHƯƠNG IKHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TOÀN HỘI I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHỦ YẾUĐể có cơ sở phân tích tình hình thực hiện vốn đầu phát triển trước hết chúng ta phải tìm hiểu một số khái niệm, thuật ngữ sẽ được sử dụng trong đề tài này. 1. Đầu phát triển, vốn đầu phát triển, dự án đầu các thuật ngữ có liên quan Trước đây, hai thuật ngữ “đầu “và “đầu xây dựng cơ bản” thường được sử dụng chúng thường được đi cùng với nhau để tạo thành một khái niệm “đầu xây dựng cơ bản “. Trong những năm gần đây ở nước ta mới là “đầu phát triển” cũng tương tự như vậy đối với khái niệm “vốn đầu phát triển”. Các thuật ngữ này ngày càng thường xuyên xuất hiện trong các tài liệu, sách báo trong một số trường hợp chúng được dùng thay thế cho thuật ngữ đầu đầu XDCB. Thực tế cho thấy rằng, có một mối quan hệ rất gần gũi giữa sự phát triển của nền kinh tế ( thể hiện ở mức tăng trưởng ) vốn đầu tư. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao cần một nguồn vốn đầu lớn ngược lại một tốc độ đầu cao chỉ có thể duy trì được trong một thời kì dài nhờ vào tốc độ tăng trưởng cao ổn định. Có thể đây là một trong những lý do chủ yếu để hai thuật ngữ “vốn đầu tư” “phát triển” được ghép lại với nhau để hình thành một thuật ngữ mới là “vốn đầu phát triển” “vốn đầu phát triển toàn hội”.1.1. Đầu Đi vào nội dung của thuật ngữ mới này, để thuận tiện, trước tiên hãy xem xét thế nào là “đầu tư” “vốn đầu tư”? Hai học giả người Mỹ Paul A.Samuelson William D.Nordhaus đã định nghĩa về Đầu gồm 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau như sau: 3 (1) Đầu là một hoạt động kinh tế để dành hoặc tiết kiệm tiêu dùng hiện tại nhằm tăng thêm nhiều sản lượng trong tương lai. Nó bao gồm các khoản vốn, liệu sản xuất hữu hình (công trình xây dựng, vật kiến trúc, máy móc hàng tồn kho) các khoản vốn đầu vô hình (giáo dục hoặc “vốn đầu con người”, nghiên cứu phát triển, sức khoẻ)(2). Theo thuật ngữ tài chính, đầu có một nghĩa hoàn toàn khác là bao hàm một khoản chi phí về chứng khoán, chẳng hạn như cổ phần hoặc cổ phiếu.Hai ông cho rằng cần phân biệt rõ hai khái niệm đầu trên. Đối với các nhà kinh tế học, đầu là việc sản suất ra các liệu sản xuất lâu bền. Nhưng trong đời sống thì đầu lại thường bao hàm tiền để mua cổ phiếu hoặc mở một tài khoản tiết kiệm. Nếu một người dùng 5 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm được để mua trái phiếu của chính phủ hoặc mua trái phiếu của ngân hàng, theo thuật ngữ kinh tế, sẽ không có hoạt động đầu nào xảy ra .Tất cả chẳng qua chỉ chuyển đổi một hình thái tài sản tài chính từ dạng này sang dạng khác. Chỉ khi một liệu sản xuất vật chất được tạo ra là lúc mà các nhà kinh tế gọi là đầu tư.Trong qui chế đầu xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của chính phủ cũng như trong các văn bản có liên quan của các chức năng, tuy thuật ngữ đầu đầu phát triển có được sử dụng, nhưng không có một định nghĩa hoặc sự giải thích cụ thể nào về hai khái niệm này, mà chỉ đưa ra một số thuật ngữ liên quan về đầu xây dựng như sau:(1) “Dự án đầu tư” là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, hoặc duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định (chỉ bao gồm hoạt động đầu trực tiếp)Trong thực tế quá trình thực hiện hầu hết các dự án đầu đều thường phải thông qua hoạt động xây dựng cơ bản, nhưng về mặt lý thuyết thì thực hiện một dự án đầu không nhất thiết phải bao gồm hoạt động xây dựng cơ bản. 4 (2) “Tổng dự toán” là tổng chi phí cần thiết cho việc đầu xây dựng ( chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí thực hiện đầu kể cả mua sắm thiết bị, các chi phí khác của dự án) được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật xây dựng, không vượt quá tổng mức đầu được duyệt.(3) “Vốn đầu được quyết toán” là toàn bộ chi phí hợp pháp đã được thực hiện trong quá trình đầu để đưa dự án vào khai thác. Chi phí hợp pháp là chi phí theo đúng hợp đồng đã kí kết thiết kế dự toán đã được duyệt, đảm bảo đúng qui chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ tài chính – kế toán những quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Vốn đầu được quyết toán trong giới hạn tổng mức đầu đã được duyệt hoặc đã được điều chỉnh (nếu có)1. 2 Đầu phát triển toàn hội. “Đầu phát triển” là quá trình bỏ vốn để tạo ra hoặc duy trì một tài sản vật chất phi vật chất với hi vọng nhận được lợi ích trong tương lai. Nói cách khác, đầu phát triển là một hoạt động kinh tế để dành (tiết kiệm) tiêu dùng hiện tại nhằm tăng thêm nhiều sản phẩm trong tương lai. Nó bao gồm các khoản vốn, liệu sản xuất hữu hình ( công trình xây dựng, vật kiến trúc, máy móc hàng tồn kho) các khoản vốn đầu vô hình (giáo dục, nghiên cứu phát triển, sức khoẻ). Đầu phát triển không bao hàm các hoạt động mua bán chứng khoán, gửi tiền tiết kiệm.Như vậy vốn đầu phát triển sẽ có nội dung rộng hơn vốn đầu xây dựng cơ bản. Vốn đầu xây dựng cơ bản là những chi phí bằng tiền dùng cho việc xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại khôi phục tài sản trong nền kinh tế, về thực chất chỉ gồm những chi phí trực tiếp làm tăng tài sản cố định. Trong khi đó, vốn đầu phát triển ngoài vai trò làm tăng tài sản cố định còn làm tăng tài sản lưu động, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực, nâng cao mức sống dân cư mặt bằng dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ các hoạt động đầu ngắn hạn, trung hạn dài hạn khác mà những chi phí này không thuộc vốn đầu xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, trong cấu thành vốn đầu phát triển thì vốn đầu XDCB vẫn là một bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất. 5 Ta có thể chia vốn đầu phát triển làm hai phần như sau:-Vốn đầu phát triển muốn phát huy tác dụng trước hết phải thông qua hoạt động xây dựng (bao gồm cả hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị mua sắm thiết bị). Như vậy, các dự án phải tiến hành hoạt động xây dựng thì vốn đầu của dự án sẽ thuộc nhóm này (gọi là dự án đầu xây dựng ).- Vốn đầu phát triển muốn phát huy hết tác dụng không phải thông qua hoạt động xây dựng. Như vậy, các dự án không có hoạt động xây dựng thì vốn đầu của dự án sẽ thuộc nhóm này (các dự án đầu không thuộc xây dựng).Ở đây, chúng ta cần chú ý phân biệt tài nguyên thiên nhiên như đất đai, hầm mỏ . không được liệt vào phạm trù vốn đầu phát triển vì nó không được tạo ra từ các hoạt động đầu tư. Còn các khoản hoạt động đầu dưới dạng thiết bị máy móc, nhà xưởng, vật kiến trúc hay một số vật liệu khác cần cho quá trình khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên thì lại được xếp vào vốn đầu phát triển sản xuất.Các tài sản vật chất trong quá trình sử dụng hao mòn theo thời gian do nhu cầu sử dụng các tài sản vật chất ngày càng tăng cho nên cần phải tiến hành thường xuyên việc bù đắp hao mòn tăng thêm khối lượng các tài sản vật chất mới. Quá trình này được thực hiện bởi hoạt động đầu nhờ vào vốn đầu phát triển.“Đầu phát triển toàn hội” là những chi phí bỏ ra gắn liền với việc làm tăng thêm tài sản cho toàn hội 1. 3 Tổng mức vốn đầu tư“Tổng mức vốn đầu tư” là giới hạn chi phí tối đa mà người có thẩm quyền quyết định đầu cho phép chủ đầu lựa chọn các phương án thực hiện dự án đầu tư. Tổng mức vốn đầu bao gồm những chi phí cho việc chuẩn bị đầu (điều tra khảo sát, lập thẩm định dự án), chi phí chuẩn bị thực hiện đầu tư, chi phí thực hiện đầu xây dựng, chi phí chuẩn bị sản xuất, nghiệm thu, lãi vay ngân hàng của chủ đầu trong thời gian thực hiện dự án, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất), chi phí bảo hiểm công trình, chi phí quản lý dự án, các khoản thuế theo qui định, chi phí cho thẩm định phê duyệt quyết toán chi phí dự phòng. 6 Tổng số vốn đầu phát triển để tích luỹ còn được gọi là tài sản quốc gia. Về phương diện vật chất, tài sản quốc gia như là một kết quả của quá trình đầu bao gồm các loại: công xưởng, nhà máy, các trụ sở cơ quan, trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các cơ sở hạ tầng, hàng hoá tồn kho các loại, các công trình công cộng nhà ở Thành phần chi tiết của tổng mức vốn đầu của các dự án đầu có xây dựng cơ bản bao gồm:* Vốn chuẩn bị đầu gồm các khoản chi phí:- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi.- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi (kể cả vấn) hoặc lập báo cáo đầu tư.- Phí thẩm định dự án.* Vốn chuẩn bị thực hiện dự án đầu gồm các khoản chi phí:- Dàn xếp về vốn (trong trường hợp vay vốn nước ngoài được ngân hàng Nhà nước chấp nhận).- Đấu thầu thực hiện dự án xét thầu.- Các dịch vụ vấn kĩ thuật, vấn hỗ trợ quản lý, giám sát, vấn xây dựng.- Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kĩ thuật ban đầu.- Khảo sát thiết kế xây dựng.- Thiết kế, thẩm định thiết kế.- Lập thẩm định tổng dự toán, dự toán công trình.- Đền bù giải phóng mặt bằng.- Thực hiện tái định cư có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của dự án (nếu có).- Chuẩn bị mặt bằng.* Vốn thực hiện đầu gồm:- Chi phí thiết bị. 7 - Chi phí xây dựng lắp đặt thiết bị.- Các chi phí khác:+ Sử dụng mặt đất, mặt nước.+ Đào tạo.+ Lập phương án phòng chống cháy, nổ theo qui định về phòng cháy, chữa cháy.* Chi phí chuẩn bị sản xuất: chi phí nguyên, nhiên vật liệu, nhân công để chạy thử không tải có tải trừ đi giá sản phẩm thu hồi được.* Nghiệm thu.* Lãi vay của chủ đầu trong thời gian thực hiện đầu được xác định thông qua hợp đồng tín dụng.* Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất ( đối với dự án sản xuất ) do Bộ Tài chính qui định.* Dự phòng.* Quản lý dự án.* Các khoản thuế theo quy định. Thẩm định phê duyệt quyết toán 2. Phân loại vốn đầu phát triển toàn hội. Để dễ dàng cho việc nghiên cứu người ta phân loại vốn đầu phát triển toàn hội theo nhiều tiêu thức khác nhau 2.1.Phân loại vốn đầu phát triển toàn hội theo thành phần kinh tế. Theo quyết định số 147-TCTK-PPCĐ ngày 27/12/1993 của Tổng cục trưởng tổng cục thống kê, chia các khu vực thành phần kinh tế ở Việt Nam như sau:A- Khu vực kinh tế trong nước 1. Thành phần kinh tế Nhà nước 2. Thành phần kinh tế tập thể 3. Thành phần kinh tế nhân 4. Thành phần kinh tế cá thể 5. Thành phần kinh tế hỗn hợp 8 B – Khu vực có vốn đầu nước noài 1. 100% vốn nước ngoài 2. Liên doanh với thành phần kinh tế Nhà nước 3. Liên doanh với thành phần kinh tế tập thể 4. Liên doanh với thành phần kinh tếtư nhân 5. Liên doanh với thành phần kinh tế cá thể 6. Liên doanh với thành phần kinh tế hỗn hợpC – Khu vực kinh tế đầu ra nước ngoài 1. Thành phần kinh tế Nhà nước 2. Thành phần kinh tế tập thể 3. Thành phần kinh tế nhân 4. Thành phần kinh tế cá thể 5. Thành phần kinh tế hỗn hợpĐề tài này chỉ nghiên cứu đối với hai khu vực kinh tế đầu tiên, do khu vực kinh tế thứ ba ở nước ta hiện nay chưa phát triển là bao, nếu không muốn nói là hầu như không có.Thành phần kinh tế Nhà nước Thành phần kinh tế Nhà nước là các đơn vị, tổ chức trực tiếp sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh mà toàn bộ nguồn lực thuộc sở hữu Nhà nước hoặc phần của Nhà nước chiếm tỉ lệ khống chế.Kinh tế Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước (kinh tế quốc doanh), các tài sản thuộc sở hữu Nhà nước (đất đai, tài nguyên, ngân hàng, tài chính, dự trữ quốc gia…)Như vậy, các doanh nghiệp Nhà nước chỉ là một bộ phận chủ yếu nhất của kinh tế Nhà nước.Kinh tế Nhà nước trước hết là các doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp cổ phần được hình thành trên cơ sở:- Nhà nước đầu xây dựng. 9 - Quốc hữu hoá các doanh nghiệp bản nhân.- Góp cổ phần khống chế đối với các doanh nghiệp nhân.Ngoài ra, với bản chất Nhà nước XHCN, Nhà nước xác định đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, ngân hàng… do Nhà nước nắm giữ, chi phối để điều tiết, định hướng sự phát triển kinh tế – hội.Kinh tế Nhà nước sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, thực hiện phân phối theo lao động hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo chủ trương của Đảng ta, kinh tế Nhà nước cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng yếu như kết cấu hạ tầng kinh tế – hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, những cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ quan trọng, những cơ sở kinh tế phục vụ an ninh quốc phòng vấn đề hội, để đảm bảo những cân đối lớn, chủ yếu của nền kinh tế thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường.Thành phần kinh tế tập thể Thành phần kinh tế tập thể bao gồm các tổ chức kinh tế (thường được gọi là hợp tác xã) được hình thành phải trên cơ sở tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng cùng có lợi. Mô hình của hợp tác phải phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh, trình độ trang bị kỹ thuật, lao động, vốn khả năng quản lý. Hiện ở nước ta có các loại hình hợp tác sau đây: Hợp tác nông nghiệp, hợp tác ngư nghiệp, hợp tác tín dụng, hợp tác mua bán, hợp tác vận tải, hợp tác xây dựng, hợp tác tiểu thủ công nghiệp, hợp tác dịch vụ tổng hợp .Thành phần kinh tế nhânThành phần kinh tế nhân gồm các doanh nghiệp được thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhân. Doanh nghiệp nhân là do một cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.Thành phần kinh tế cá thể 10[...]... hiệu: δ i - Công thức : δ i = Vi − Vi −1 (i=2,3,…,n) Trong đó: * Vi: vốn đầu phát triển toàn hội năm thứ i * Vi-1: vốn đầu phát triển toàn hội năm thứ i-1 + Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: Phản ánh sự thay đổi quy mô của vốn đầu phát triển toàn hội trong thời gian dài - hiệu: ∆ i - Công thức : S ∆ i =V i −Vi , (i=2,3…,n) Trong đó: - ViS: Vốn đầu phát triển năm thứ tính... chi phí thường xuyên Tất cả những hoạt động chi phí này đều là những hoạt động chi phí đầu CHƯƠNG II HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TOÀN HỘI I HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TOÀN HỘI 1 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh quy mô đầu - Tổng mức vốn đầu phát triển toàn hội phân theo: 20 Phân theo cấu thành Phân theo nguồn vốn Phân theo ngành kinh tế quốc... điệu phát triển điển hình của vốn đầu phát triển toàn hội trong suốt thời gian nghiên cứu - hiệu : t - Công thức: 28 t = n −1 t 2 t 3 t n = n −1 Tn = n −1 yn y1 1.1.4.Tốc độ tăng hoặc giảm vốn đầu phát triển toàn hội Tốc độ tăng hoặc giảm vốn đầu phát triển toàn hội phản ánh mức độ của vốn đầu phát triển giữa hai năm đã tăng (+) hoặc giảm (-) bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu % ng... phát triển năm thứ i-1 + Tốc độ phát triển định gốc: Phản ánh sự phát triển của vốn đầu phát triển toàn hội trong thời gian dài - hiệu: Ti - Công thức: TI = Vi S V1 (lần,%) (i= 2, n ) Trong đó: - ViS : vốn đầu phát triển năm thứ i tính theo giá so sánh ( giá năm gốc) - V1 : vốn đầu phát triển năm thứ 1 + Tốc độ phát triển trung bình: Là mức độ đại diện của các tốc độ phát triển liên... của vốn đầu phát triển qua các năm Tuỳ theo mục đích nghiên cứu ta có các tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc tốc độ phát triển bình quân Để thuận tiện, ta coi năm đầu tiên là năm gốc + Tốc độ phát triển liên hoàn năm thứ i so với năm thứ 1 - hiệu: ti - Công thức: Vi i Vi −1 ti = (lần,%) (i= 2, n ) Trong đó: - Vi : vốn đầu phát triển năm thứ i - Vi-1 : vốn đầu phát triển. .. đầu phát triển của năm thứ i so với năm gốc, là tỷ số giữa lượng tăng / giảm định gốc năm thứ i so với vốn đầu phát triển toàn hội năm thứ 1 - hiệu: Ai - Công thức: Ai = ∆i = Ti − 1 V1 (lần) (i= 2, n ) Nếu Ti tính bằng % thì Ri=Ti-100 (%) + Tốc độ tăng giảm trung bình - hiệu: a - Công thức: a = t −1 29 2 Phương pháp biểu hiện xu thế biến động cơ bản của vốn đầu phát triển toàn hội. .. của năm trước Hệ số ICOR tính theo phương pháp này thể hiện: Để tính GDP theo giá so sánh tăng 1 đồng đòi hỏi phải có bao nhiêu đồng vốn đầu phát triển toàn hội tính theo giá so sánh? Ba phương pháp tính trên đã đưa ra những kết quả khác nhau nhưng trên thực tế người ta thường sử dụng phương pháp thứ 3 II HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH DỰ DOÁN VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TOÀN HỘI 25 Phân tích dự. .. dùng vào đầu xây dựng cơ bản Vốn này gồm vốn tự vốn vay của các tổ chức nói trên để đầu cho các công trình của mình Riêng vốn đầu của các hộ cá thể dân cư khi cần Nhà nước sẽ tổ chức điều tra sau (đây là khoản vốn đầu của các hộ cá thể vào các công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các công trình phục vụ sinh hoạt) (Lưu ý rằng: đối với các dự án đầu có nguồn vốn của nhân... sánh (giá năm gốc) - Vi: vốn đầu phát triển năm thứ i + Lượng tăng (giảm ) tuyệt đối trung bình: Đó là mức độ đại diện hay đại biểu của các lượng tăng (giảm) tuyệt đối từng kỳ - hiệu: δ - Công thức: δ = δ 2 + δ 3 + + δ n ∆ n Vn − V1 = = n−1 n−1 n−1 27 1.1.3 Tốc độ phát triển của vốn đầu phát triển toàn hội Tốc độ phát triển là một số ng đối (số lần hoặc %) phản ánh tốc độ xu hướng... dự đoán thống kê là nêu một cách tổng hợp bản chất cụ thể tính quy luật của hiện ng quá trình kinh tế hội số lớn trong điều kiện lịch sử nhất định, qua biểu hiện bằng số lượng tính toán các mức độ của hiện ng trong ng lai nhằm đưa ra những căn cứ cho quyết định quản lý 1 Hệ thống chỉ tiêu phân tích vốn đầu phát triển toàn hội 1.1 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian . về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội với đề tài nghiên cứu là: “ Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 – 2000 và dự đoán cho những năm. 1. Đầu tư phát triển, vốn đầu tư phát triển, dự án đầu tư và các thuật ngữ có liên quan Trước đây, hai thuật ngữ đầu tư và đầu tư xây dựng cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 - 2000 và dự đoán cho những năm gần đây, Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 - 2000 và dự đoán cho những năm gần đây, Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 - 2000 và dự đoán cho những năm gần đây, 3 Tổng mức vốn đầu tư, Phân loại vốn đầu tư phát triển toàn xã hội., Phân loại vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo nguồn vốn đầu tư., Phân loại vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo vùng và lãnh thổ. Phân loại vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo ngành kinh tế., Mô tả thống kê.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn