Mấy suy nghĩ về hiện tượng đóng băng của thị trường BĐS ở nước ta hiện nay

24 1,017 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Mấy suy nghĩ về hiện tượng đóng băng của thị trường BĐS ở nước ta hiện nay Đại học Kinh Tế Quốc DânMở đầuThị trờng bất động sản ( BĐS ) nứơc ta mới hình thành. Do đó, còn rất nhiều điều phải làm. Thị trờng phát triển cha ổn định, tỷ lệ giao dịch bất động sản vẫn chiếm một phần lớn trên thị trờng ngầm.Những hoạt động kém hiệu quả do chính sách và pháp luật cha đầy đủ, dẫn đến sự khó có thể kiểm soát đợc những kẻ đầu cơ đã tạo thành cơn sốt giá đất. Điều này đã đa thị trờng bất động sản nớc ta vào tình trạng đóng băng làm cho thị trờng hoạt động kém hiệu quả, ảnh hởng đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trờng bất động sản nói riêng.Đề án Mấy suy nghĩ về hiện t ợng đóng băng của thị trờng bất động sản nớc ta hiện nay nhm phân tích và đa ra một số giải pháp khắc phục.Do có một số hạn chế nên đề án này chỉ đa ra một số lý giải chủ yếu dẫn đến thị trờng đóng băng và một số giải pháp khắc phục cơ bản.Kết cấu đề tài gồm:A.Mở đầuB.Nội dungChơng I: Những khái niệm cơ bản về thị trờng bất động sản.Chơng II: Thực trạng đóng băng của thị trờng bất động sản hiện nay.Chơng III: Một số giải pháp khắc phục hiện tợng đóng băng thị trờng bất động sản hiện nay.C.Kết luậnNguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 1Đại học Kinh Tế Quốc DânChơng I: Những khái niệm cơ bản về thị trờng Bất động sảnI. khái quát chung về thị trờng bất động sản1. Khái niệm.Thị trờng bất động sản là tổng hóa các giao dịch dân sự về bất động sản trên những địa điểm nhất định trong một thời gian nhất định.2. Một số nội dung về thị trờng bất động sản.Cùng với sự phát triển kinh tế, trải qua bao chế độ thì thị trờng đã hình thành và phát triển, trong đó có thị trờng đất đai đã đợc hình thành. Đây là thị tr-ờng sơ khai của thị trờng bất động sản, khi xây dựng công trình gắn liền với đất đai, kết tinh lao động vào đất đai hình thành nên bất động sản.Với mỗi cách phân chia dựa trên tiều thức khách nhau, thì sẽ có những thị trờng bất động sản khác nhau. Nh căn cứ vào loại hình giao dịch BĐS thìthị tr-ờng mua bán BĐS , thị trờng BĐS cho thuê, thị trờng BĐS làm tài sản thế chấp, thị trờng BĐS dung để góp vốn liên doanh . Hoặc phân loại dựa vào loại hàng hóa BĐS trên thị trờng, thìthị trờng đất đai, thị trờng nhà ở, thị trờng văn phòng công sở Thị trờng BĐS có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân do BĐS là tài sản có giá trị lớn đối với mỗi quốc gia. Nó thúc đảy sản xuất phát triển, ghóp phần huy động vốn cho đầu t, tăng thu nhập cho ngân sách, mở rộng thị trờng ngoài nớc và quan hệ quốc tế, góp phần vào sự ổn định xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 2Đại học Kinh Tế Quốc DânNh vậy, phát triển thị tròng BĐS góp phần đổi mới chính sách, trong đó có chính sách đất đai và chính sách về BĐS.Tuy hàng hoá BĐS có những đặc điểm giống với những hàng hoá khác nh-ng chúng lại có những đặc điểm mang tính đặc thù riêng vì thế thị trờng BĐS có những đặc điểm khác biệt sau: thị trờng có sự cách biệt giữa hàng hoá giao dịch với địa điểm giao dịch, thị trờng BĐS thực chất là thị trờng giao dịch các quyền và lợi ích chứa đựng trong BĐS, là thị trờng không hoàn hảo cung BĐS phản ứng chậm hơn so với cầu của BĐS, giao dịch trên thị trờng BĐS cần phải có t vấn chuyên nghiệp, chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và có mối quan hệ mật thiết với thị truờng vốn.Hiện nay, nớc ta phát triển thị trờng ngầm, các giao dịch về bất động sản diễn ra chủ yếu thị trơng này ( chiếm 70% ). Nguyờn nhõn l do mt b phn khụng nh ngi dõn vn quan nim vic mua, bỏn l n gin, cha cú thúi quen v cng cha cú nhu cu ngay nhng th giy t hp phỏp; nhng th tc hnh chớnh ca chỳng ta cũn quỏ phin h, phc tp, nhng nhiu, gõy khú khn, tn kộm tin bc cho ngi dõn khi mun thc hin ỳng nhng quy nh ca phỏp lut; vn tn ti nhng dng mua bỏn bt hp phỏp, thng xy ra nhng khu t nụng nghip ang cú quy hoch chuyn thnh t phi nụng nghip hoc t ven ụ th. B Xõy dng ó a ra con s thống kê, hin nay cú n 80% trờn tng s giao dch v BéS thuc th trng ngm. Cỏc giao dch ny phỏt trin t phỏt, khụng cn quy hoch, khụng cụng chng v mi th u trao tay, vic chi tr li bng tin mt nờn Nh nc khụng kim soỏt c. éng thi so sỏnh tng quan gia thu nhp quc dõn v thu nhp cỏ nhõn thỡ giỏ c BéS nc ta trong giai on t nhng nm 90 tr li õy vo loi cao nht so vi cỏc nc trờn th gii, mt một vuụng t cú khi lờn ti 55 cõy vng.Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 3Đại học Kinh Tế Quốc DânH Ni Bangkok Manila Jakarta Kuala LumpurThuờ vn phũng (US$/m2/ thỏng) 25 11 7 18 14Ngun: JETRO: "So sỏnh chi phớ u t ti cỏc thnh ph chõu , thỏng 3 nm 2004Tác ng iu tit v vai trũ qun lý ca Nh nc cũn rt yu. cú n 70 - 80% nh t cha c cp giy chng nhn s hu nh v quyn s t trong khuụn viờn, thỡ lm sao cú sn phm t tiờu chun kinh doanh trờn th trng chớnh thc. Tuy nhiờn, kinh t bt ng sn nc ta nhỡn chung ó phỏt trin mt cỏch t phỏt, phn ln hot ng ngoi s kim soát ca Nh nc, mang nhiu yu t u c, c bit l hot ng khụng ỳng hng.II. hiện tợng đóng băng1.Khái niệm: -Hiện tợng các giao dịch trên thị trờng bị ngng trệ, lợng giao dịch giảm hoặc rất ít đợc gọi là hiện tợng đóng băng.-Khi th trng óng bng cu suy gim dn n cung d tha, thị trờng bị ứ đọng vốn, ảnh hởng nghiêm trọmg đến nền kinh tế quốc dân.2. Biểu hiện.- Luợng giao dịch về bất động sản giảm đi rõ rệt, các cuộc giao dịch thành công ít.- Giá BĐS cao, không có xu hớng tăng giá hoặc giảm giá trong một thời gian nhất định.- Cầu về BĐS giảm, có hiện tợng d cung.- Thị trờng vốn bị ảnh hởng rất lớn. Lợng vốn bị ứ đọng không luân chuyển đợc, không rút ra đợc tác động rất lớn đến nguồn tài chính của nền kinh tế.3. Nguyên nhân.Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 4Đại học Kinh Tế Quốc Dân- Do sự thay đổi đột ngột của chính sách làm cho cung và cầu BĐS không thay đổi kịp. Bên cạnh đó là sự buông lỏng quản lý của Nhà nớc, tạo cơ hội cho nạn đầu cơ có cơ hội hoành hành.- Do giá cả tăng cao, lợng cầu ảo tăng nhanh gấp nhiều lần trong một thời gian ngắn tạo nên cơn sốt giá nhà đất.- Do có sự biến động của nền kinh tế thế giới nh: sự tăng giá dầu mỏ,tăng gía vàng liên tục trong suốt thời gian khá dài.Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 5Đại học Kinh Tế Quốc DânChơng II: Thực trạng đóng băng của thị trờng bất động sản hiện nay.I. Thực trạng thị trờng bất động sản nớc ta hiện nay.1. Thị trờng BĐS trớc năm1993. - Trớc năm 1980, BĐS đợc tồn tại dới ba hình thức sở hữ khác nhau là:+ Sở hữu nhà nớc toàn dân.+ Sở hữu tập thể Hợp tác xã.+ Sở hữu t nhân, kể cả câc nhà t sản dân tộc- Do tồn tại ba hình thức sở hữu khác nhau về BĐS, nên BĐS vẫn tham gia vào quá trình trao đổi (mua bán) một cách bình thờng.- Từ khi Hiến pháp năm 1980 có hiệu lực, đất đai là yếu tố cơ bản của BĐS đều thuộc sở hữu toàn dân. Luật đất đai năm 1987 lại một lần nữa khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nghiêm cấm việc mua bán đất. Nh vậy, về cơ sở pháp lý, thời kỳ nhà nớc không thừa nhận sự tham gia của BĐS vào thị trờng. - Trong thực tế, ngời bán tài sản trên đất cho ngời mua đêù tính cả tiền đất và ngời mua tài sản cũng chấp nhận trả tiền đất cho ngời bán tài sản. Từ đây, đã hình thành thị trờng ngầm về đất đai BĐS và không ít các tổ chức, cá nhân đã lợi dụng việc Nhà nớc cho phép bán tài sản trên đất kiếm lời bất chính và Nhà nớc không kiểm soát đợc .2. Thị trờng BĐS từ năm 1993 đến nay.a. Thị trờng BĐS đã hình thành và chính thức đi vào hoạt động.Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 6Đại học Kinh Tế Quốc Dân- Chuyển đổi quyền sủ dụng đất diễn ra chủ yếu với đất nông nghiệp nhằm khắc phục hiện tợng sử dụng ruộng đất manh mún. Phần lớn, nông dân tự chuyển đổi ruộng đất với nhau, không đăng ký cơ quan địa chính.- Mua bán nhà ở, các công trình khác, chuyển nhợng quyền sử dụng đất, chuyển nhợng quỳên sở hữu nhà cùng với chuyển nhợng quyền sử dụng đất ở, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nớc cùng chuyển nhợng quyền sử dụng đất cho ngời đang thuê, các doanh nghiệp kinh doanh phát triển nhà, bán nhà cùng chuỷên nh-ợng quyền sử dụng đất; cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, đấu thầu quyền sử dụng đất cho các dự án có sử dụng đất.- Cho thuê đất, thuê nhà, thuê văn phòng, thuê nhà xởng sản xuất kinh doanh; trong đó có cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nớc đang chiếm giữ nhiều nhà đất nhng không có nhu cầu sử dụng, đem cho thuê để kiếm lời. Hoạt động thế chấp BĐS để vay vốn sản xuất kinh doanh, dùng BĐS góp vốn sản xuất kinh doanh đã và đang phát triển. Các tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, môi giới BĐS đợc hình thành và phát triển.- Từ các hoạt động chuyển dịch BĐS, chúng ta có thể khẳng định rằng: thị trờng BĐS Việt Nam đã hình thành và phát triển bao gồm cả thị trờng chính thức và thị trờng không chính thức Thứ nhất, thị trờng BĐS không chính thức nổi lên nh là một vấn đề quan tâm hàng đầu của Nhà nớc và bộc lộ nhiều yếu kém của quản lý Nhà nớc.Thị truờng BĐS không chính thức ( Nhà nứơc không kiểm soát đợc ) vẫn hoạt động mạnh là mặt yếu kém của quản lý Nhà nớc, nguyên nhân chủ yếu do các quyền chuyển nhợng, cho thuê, thế chấp, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất còn rất hạn chế đã dẫn đến hạn chế đối tợng tham gia thị trờng, cụ thể là:+ Chuyển nhợng quyền sử dụng đất không chính thức vẫn diễn ra ngoài sự quản lý của Nhà nớc do pháp luật quy định chỉ có hộ gia đình cá nhân đợc Nhà nớc giao đất và tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đã Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 7Đại học Kinh Tế Quốc Dânnhận chuyển nhợng quyền sử dụng đất hợp pháp từ ngời ngời khác mới có quyền chuyển nhợng quỳên sử dụng đất. Do đó, có nhiều tổ chức cá nhân có nhu cầu chuyển nhợng quyền sử dụng đất nhng không đợc chuyển nhợng và nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu về quyền sử dụng đất vẫn phải chuyển nhợng quyền sử dụng đất cho nhau.+ Điều kiện để đợc chuyển nhợng đất đai là rất khó khăn. Ngời có quyền sử dụng đất muốn chuyển nhợng hoặc thế chấp phải thực hiện các thủ tục khai báo, xác nhận từ cơ sở lên đến cấp huyện hoặc tỉnh, phải thoả mãn các điều kiện do pháp luật quy định. + Ngời mua ( nhận chuyển nhợng ), ngời bán ( chuyển nhợng ) phải nộp thuế và nhiều khoản lệ phí cao nên họ tìm cách trốn tránh. Thuế chuyển quỳên sử dụng đất và lệ phí trớc bạ trứơc đây là rất cao ( cá biệt tới 40% ). Nay mặc dù đã sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai đã quy định thuế suất còn 2% đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối; 4% đối với các loại đất khác. Đồng thời, lệ phí trớc bạ đã hạ mức thu từ 2% trớc đây xuống còn 1%, nhng mức thu vẫn còn cao vì cộng cả thúê chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trớc bạ, ngời có đất chuyển quyền và ngời nhận chuyển quyền phải nộp ít nhất là 3%, cao nhất là 5% trên giá trị đất chuyển quyền. Trong điều kiện hiện nay những ngời chuyển và nhận quyền sử dụng đất vẫn còn cha có đủ khả năng tài chính để nộp các khoản nghĩa vụ tài chính này vì thế họ không khai báo với cơ quan Nhà nớc.+ Việc mua bán nhà và công trình khác trên đất và chuyển nhợng quỳên sử dụng đất phải đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cho phép. Quy định này đã dẫn đến nhiều trờng hợp ngời bán và ngời mua đàm phán với nhau và tự chuyển nhợng không cần xin phép cơ quan Nhà nớc.Thứ hai, tổ chức hoạt động dịch vụ môi giới BĐS hình thành và phát triển tự phát, phân tán, cha có cơ chế tổ chức và hoạt động thống nhất trong cả nớc. Trong Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 8Đại học Kinh Tế Quốc Dâncác năm từ 1993 đến 1995 thị trờng mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất ngày một phát triển và sôi nổi, số lợng các vụ giao dịch tăng nhanh, yêu cầu cung cấp thông tin và môi giới ngày càng gia tăng đã xuất hiện các trung tâm môi giới nhà đất, trung tâm thông tin nhà đất, công ty trách nhiệm hữu hạn, nhng Nhà nớc cha quản lý đợc các tổ chức này. Cuối năm 1998, trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới mua bán BĐS, nhng chỉ có 19 tổ chức môi giới nhà đất đăng ký hành nghề. Hoạt động môi giới nhà đất hiện nay chủ yếu chỉ là môi giới giữa ngời mua và ngời bán, cha cung cấp đợc cho ngời mua những thông tin cần thiết về BĐS. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia môi giới t vấn, giao dịch nhà đất đã và đang hoạt động nh một nghề kinh doanh nhng Nhà n-ớc cha kiểm soát đợc.Thứ ba, kinh doanh BĐS cha mạnh và cha huy động mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động này.+ nhiều địa phơng đã hình thành các doanh nghiệp kinh doanh BĐS nh: doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng, doanh nghiệp kinh doanh thơng mại xây dựng và đầu t kinh doanh nhà, doanh nghiệp kinh doanh và phát triển nhà, doanh nghiệp kinh doanh nhà Tuy nhiên tổ chức, cá nhân n ớc ngoài đầu t vào Việt Nam tham gia vào thị trờng BĐS cha xuất hiện nhiều câc địa phơng. Doanh nghiệp quốc doanh đợc u đãi về giao đất, giá đất, hỗ trợ vốn, kỹ thuật hơn doanh nghiệp ngoài quốc doanh dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không phát huy đợc sức mạnh của các thành phần kinh tế đầu t kinh doanh phát triển BĐS.+ Tuy nhiên nớc ta vẫn còn thiếu loại hình doanh nghiệp Nhà nứơc kinh doanh phát triển đất với nhiệm vụ khai phá các vùng đất mới vốn đang là đất hoàng, đầm lầy, đồi trọc, đất xấu không canh tác đợc, những thửa đất xấu xen kẽ trong vùng đất đang sử dụng hoặc nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất đ a vào sử dụng phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu sử Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 9Đại học Kinh Tế Quốc Dândụng đất của sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội và thực hiện các chính sách u đãi của Nhà nớc đôí với ngời sử dụng đất và sản xuất kinh doanh. Thứ t, chính sách và biện pháp tài chính của Nhà nớc cha đủ mạnh để thúc đẩy phát triển thị trờng BĐS.Thời gian qua, hệ thống chính sách và biện pháp tài chính cho thị trờng BĐS đã từng bớc đợc xây dựng, bao gồm: chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trong đó có thực hiện các biện pháp hỗ trợ quyền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất, hoặc chậm thu tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất ; luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trớc bạ đất; cơ chế sử dụng quỹ đất vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ( tạo vốn đất cho phát triển BĐS ); lập quỹ đầu t phát trển đô thị, quỹ phát triển nhà ở; hỗ trợ tiền sử dụng đất, tiền thê nhà cho các đối tợng chính sách, đối tợng xã hội, v.vc. Một vài số liệu.- Nm 2000, sau mt thi gian di bỡnh lng, giỏ nh t li cú nhiu bin ng, giỏ c tng nhanh v liờn tc. nh cao ca s bin ng y din ra trong khong quớ II nm 2001. Giỏ nh t cỏc thnh ph ln l H Ni v TP.H Chớ Minh tng t bin v mc cao trong sut thi gian gn mt nm: t thỏng 4/2001 n thỏng 3/2002. St giỏ to nờn cuc ua nc rỳt mua vo, mua nh khụng cn mc c. So vi giỏ quy nh ca thnh phú, giỏ giao dch bỡnh quõn trờn th trng tng 6 7 ln, cú ni tng hn 11 ln. Vic mua bỏn cng khụng cõu n cú hay khụng cú giy t hp phỏp.- Theo Hip hi Kinh doanh Bt ng sn TP HCM, tớnh n nay, trờn a bn thnh ph cú khong hn 50% cụng ty, vn phũng kinh doanh a c - phn ln l lm mụi gii - ó "cht" hn k t u nm n nay, 20% trong s cũn li ang thoi thúp sng. Ch cũn khong 30% cụng ty kinh doanh a c l cú tim lc cng nh ti lc chuyn hng u t kinh doanh bt ng sn qua cỏc d ỏn cn h cao cp hoc khu dõn c. Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 10[...]... Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 21 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Kết luận Qua đề án: Mấy suy nghĩ về hiện tợng đóng băng của thị trờng BĐS của nớc ta hiện nay Em đã rút ra đợc một số vấn đề sau: - Làm rõ một số khái niệm liên quan đến thị trờng BĐShiện tợng đóng băng - Thực trạng của hiện tợng đóng băng của thị trờng BĐS nớc ta và những vấn đề cần đợc nghiện cứu và giải quyết để đa thị trờng đi đến ổn... băng của thị trờng BĐS nớc ta hiện nay .11 1 Những biểu hiện của đóng băng 11 2 Nguyên nhân hiện tợng đóng băng 11 a Đóng băng do nạn đầu cơ 11 b Đóng băng do cầu BĐS giảm, cung BĐS vợt cầu BĐS 14 c Đóng băng do quản lý Nhà nớc còn yếu kém 14 Chơng III: Một số giải pháp khắc phục 17 hiện tợng đóng băng của thị trờng BĐS .17 hiện nay ... n cho vay chung Ti H Ni, con s trờn l gn 9.000 t ng, chim t trng khong gn 10% tng d n II Hiện tợng đóng băng của thị trờng BĐS nớc ta hiện nay 1 Những biểu hiện của đóng băng Thị trờng BĐS đóng băng có một số biểu hiện chủ yếu sau đây: - Các giao về BĐS trên thị trờng giảm sút nghiêm trọng, tỷ lệ thành công của các giao dịch rất thấp Theo c tớnh ca cỏc chuyờn gia, giao dch trờn th trng ny so vi cựng... phát triển một cách lành mạnh - Một số giải pháp khắc phục hiện tợng đóng băng nh đã nêu là những giải pháp mang tính cấp thiết để giải quyết những vấn đề của thị trờng Việc nghiên cứu về hiện tợng đóng băng thị trờng BĐS là rất quan trọng trong tình hình kinh tế của nớc ta hiện nay Nó sẽ giúp cho việc phát triển thị trờng BĐS của nớc ta trở nên sôi động và lành mạnh Mặc dù các nghiên cứu trong đề... II hiện tợng đóng băng 4 1.Khái niệm: .4 2 Biểu hiện 4 3 Nguyên nhân 4 I Thực trạng thị trờng bất động sản nớc ta hiện nay 6 1 Thị trờng BĐS trớc năm1993 6 2 Thị trờng BĐS từ năm 1993 đến nay 6 a Thị trờng BĐS đã hình thành và chính thức đi vào hoạt động .6 c Một vài số liệu .10 II Hiện tợng đóng băng của. .. hàng bị điêu đứng bởi lợng vốn bị ứ đọng trong thị trờng BĐS - Lợng cầu BĐS giảm rõ rệt - Giá BĐS có xu hớng giảm xuống 2 Nguyên nhân hiện tợng đóng băng a Đóng băng do nạn đầu cơ - Hoạt động đầu cơ BĐS là hoạt động trao đổi BĐS nhằm mục đích kiếm lời bằng cách khai thác chênh lệch giá đất đai theo thời gian hoặc theo đối tợng mua Đặc trng nổi bật của hoạt động đầu cơ BĐS là xuất hiện sự mua đi bán... tợng đóng băng hiện nay Do có một số hạn chế về tài liệu, thời gian nên đề án không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 22 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Mục lục Mở đầu 1 Chơng I: Những khái niệm cơ bản về thị trờng Bất động sản 2 I khái quát chung về thị trờng bất động sản .2 1 Khái niệm .2 2 Một số nội dung về thị. .. trc b v phi theo Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 15 Đại học Kinh Tế Quốc Dân khung giỏ t mi khỏ cao, doanh nghip s khụng kham ni iu ny cng lm cho giao dch b chm li Nguyễn Tố Hoa Lớp Kinh doanh BĐS 44 16 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chơng III: Một số giải pháp khắc phục hiện tợng đóng băng của thị trờng BĐS hiện nay i phát triển cơ sở hạ tầng, giảm cung BĐS - Cung-cu v bt ng sn cú s khỏc bit ln so vi... ngi cú thu nhp cao II một số biện pháp kích cầu BĐS Cầu BĐS gồm có hai loại: - Cầu tiêu dùng thể hiện sự cần thiết cho tiêu dùng - Cầu kinh doanh thể hiện vốn và cơ hội kinh doanh 1 Kích cầu tiêu dùng Hiện nay, nhu cầu về BĐS vẫn rất lớn đặc biệt là nhà Nhng nhu cầu này không thể biến thành cầu BĐS thực sự vì giá quá cao, vợt quá khả năng thanh toán của ngời tiêu dùng Hng trm nghỡn doanh nghip cú... với các giao dịch BĐS Trong điều kiện hiện nay nớc ta nên giao nhiệm vụ này cho cơ quan địa chính vì cơ quan địa chính hiện là nơi đăng ký thực hiện các giao dịch về đất đai (quyền sử dụng đất và sở hữu công trình trên đất) - Thực hiện tập trung quyền lực về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đai đồng thời công khai quy hoạch sử dụng đất Điều này có tác dụng định hớng cho các giao dịch BĐS trên các địa . tng d n.II. Hiện tợng đóng băng của thị trờng BĐS nớc ta hiện nay. 1. Những biểu hiện của đóng băng . Thị trờng BĐS đóng băng có một số biểu hiện chủ yếu. tế nói chung và thị trờng bất động sản nói riêng.Đề án Mấy suy nghĩ về hiện t ợng đóng băng của thị trờng bất động sản ở nớc ta hiện nay nhm phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Mấy suy nghĩ về hiện tượng đóng băng của thị trường BĐS ở nước ta hiện nay, Mấy suy nghĩ về hiện tượng đóng băng của thị trường BĐS ở nước ta hiện nay, Mấy suy nghĩ về hiện tượng đóng băng của thị trường BĐS ở nước ta hiện nay, Khái niệm. Một số nội dung về thị trờng bất động sản., Đóng băng do nạn đầu cơ, Đóng băng do quản lý Nhà n, Kích cầu tiêu dùng., Cải cách hành chính. Các giải pháp chống đầu cơ .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn