Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005

29 392 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 Tiểu luận môn Kinh tế phát triển Phần mở đầuCơ cấu nghành kinh tế không chỉ giới hạn giữa các ngành tính chất ổn định. Mà nó luôn luôn thay đổi sao cho phù hợp với sự phát triển của từng thời kỳ . Hiện nay, cấu ngành kinh tế của các nớc trên thế giới không ngừng đợc điều chỉnh theo yêu cầu phất triển kinh tế và sự tiến bộ của khoa học công nghệ . Điều chỉnh cấu ngành kinh tế, cấu kinh tế hợp lý sẽ tạo đà cho tăng trởng kinh tế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khan hiếm của đất nớc. Nh thế, một phơng hớng chuyển dịch cấu ngành kinh tế đợc định ra hợp lý, sẽ ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nớc. Nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong quá trình quốc tế hoá nền kinh tế và sự phát triiển nh vũ bão của khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam đang trong thời kỳ chuyền đổi chế và hội nhập.Việt Nam với hơn 70% dân số là nông thôn, kinh tế dựa chủ yếu vào ngành nông nghiệp thì vấn đề chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp đặc biệt quan trọng. Vì việc chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp hợp lý sẽ góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân nông thôn, đặc biệt là trong quá trình CNH-HĐH hiện nay. Quá trình chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp nớc ta hiện nay còn nhiều bất hợp lý và thực sự cha đạt đợc mục tiêu mà Đại Hội đã đề ra. Vì vậy em đã chọn đề tài Kế hoạch chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Việt Nam thời kỳ 2001-2005 .Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K451Tiểu luận môn Kinh tế phát triển Phần nội dungI. Giới thiệu chung : 1. Một vài khái niệma. cấu ngành kinh tế : cấu ngành kinh tế là tổng hợp các ngành kinh tế và mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi ngành trong tổng thể nền kinh tế. cấu ngành phản ánh phần nào trình độ phân công lao động xã hội chung của nền kinh tế và trình độ phát triển chung của lực lợng sản xuất. Thay đổi mạnh mẽ cấu ngành là nét đặc trng của các nớc đang phát triển.Khi phân tích cấu ngành của một quốc gia, ngời ta thờng phân tích theo 3 nhóm ngành chính: Ngành nông nghiệp, trong nông nghiệp bao gồm 3 ngành nhỏ là nông nghiệp, lâm nghiệp và ng nghiệp. Ngành công nghiệp , bao gồm ngành công nghiệp và xây dựng. Ngành dịch vụ bao gồm ngành thơng mại , bu điện và du lịch, Nhìn vào thực trạng cấu ngành kinh tế nớc ta hôm nay nớc ta thể nhận xét:Nớc ta hôm nay về bản đang là một nớc nông nghiệp. Xu hớng tính quy luật chung của sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế và chuyển dịch theo hớng CNH-HĐH, nghĩa là tỷ trọng và vai trò của ngành công nghiệpdịch vụ xu hớng tăng nhanh còn tỷ trọng của ngành nông nghiệp xu hớng giảm dần. Kinh nghiệm thế giới cho thấy muốn chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp đều phải trải qua các bớc: chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp (tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 40-60%,công nghiệp từ 10-20%,dịch vụ từ 10-30%) sang nền kinh tế công nông nghiệp( tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 15-25%, công nghiệp 25-35%, dịch vụ 40-50%), để từ đó chuyển sang nền kinh tế công nghiệp phát triển (tỷ trọng ngành nông nghiệp dới 10%, công nghiệp 35-40%, dịch vụ 50-60%) Nhng theo tính chất mối quan hệ kinh tế với nớc ngoài thì cấu ngành còn đợc dựa theo cấu ngành đóng , cấu ngành hớng ngoại,cơ cấu mở hỗn Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K452Tiểu luận môn Kinh tế phát triển hợp. cấu ngành đóng hay còn gọi là cấu hớng nội, đợc tổ chức dựa trên cấu tiêu dùng của dân c. Nhợc điểm của cấu này là nền kinh tế không tính cạnh tranh quốc tế, không tranh thủ đợc sự giúp đỡ của quốc tế. cấu hớng ngoại là hớng tổ chức ngành kinh tế trong nớc theo những dấu hiệu quốc tế về giá cả, câú thị trờng quốc tế, nghĩa là cá nhân ngời sản xuất và ngời tiêu dung đều hớng ra thị trờng quốc tế. Nhợc điểm của cấu này là nền kinh tế phụ thuộc vào sự biến động của quốc tế, hạ thấp đồng tiền trong nớc. cấu mở hỗn hợp: Vừa chấp nhận giao lu thơng mại quốc tế vừa không phân biệt thị trờng , nghĩa là coi trọng cả thị trờng trong nớc và thị trờng quốc tế. Xu hớng của việt nam hiện nay là thực hiện nền kinh tế mở hỗn hợp .b.Chuyển dịch cấu ngành kinh tế *Khái niệm Chuyển dịch cấu ngành kinh tế là quá trình chuyển cấu ngành kinh tế từ dạng này sang dạng khác phù hợp với sự phát triển của phân công lao động xá hội và phù hợp với sự phát triển của lực lợng sản xuất, phát triển khoa học- công nghệ. Đây không phải đơn thuần là sự thay đổi vị trí, mà là sự thay đổi cả về lợng và chất trong nội bộ cấu ngành. Việc chuyển dịch cấu này phải dựa trên sở một cấu hiện có, do đó nội dung của chuyển dịch cấu ngành là cải tạo cấu cũ lạc hậu hoặc cha phù hợp để xây dựng cấu mới tiên tiến hoàn thiện và phù hợp hơn*.Các nhân tố ảnh hởng đến xu hớng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Chuyển dịch cấu ngành kinh tế chịu sự tác động của nhiều nhân tố, do đó việc phân tích các nhân tố này sẽ cho phép tìm ra một cấu ngành hợp lý. Cả 2 nhóm nhân tố chính ảnh hởng đến chuyển dịch cáu ngàng kinh tế: *Nhóm nhân tố địa lý tự nhiên: Vị trí địa lý, khí hậu, đất đai tài nguyên. Các nhân tố này ảnh hởng lớn đến quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế . Bởi vì nguyên tắc của chuyển cấu ngành kinh tế là phải tạo ra đợc cấu kinh tế hợp lý trên sở sử dụng đơc hiệu quả mọi lợi thế so sánh. Với Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K453Tiểu luận môn Kinh tế phát triển mỗi đặc điểm khác nhau về vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, tàI nguyên thì sẽ một cách lựa trọn cấu ngành kinh tế khác nhau. *Nhóm nhân tố kinh tế xã hội Dân số và nguồn lao động : nhân tố này tác động không nhỏ tới quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế. Với đặc điểm dân số đông, nguồn lao động dồi dào, cho nên trong quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế tranh thủ lợi thế nguồn lao động dồi dào, nguồn lao động rẻ để phát triển những ngành thu hút nhiều lao động, vốn đầu t Nhân tố truyền thống lịch sử: Việc phát huy những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống cũng ảnh hởng không nhỏ đến quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế. Điêù này không chỉ tạo ra những sản phẩm truyền thống xuất khẩu mà còn tạo điệu kiện các ngành dịch vụ du lịch Nhân tố thị thờng :Thị trờng đặc biệt là cầu và cạnh tranh trên thị trờng trong và ngoàI nớc là yếu tố ảnh hởng trực tiếpvà quyết định đầu tiên tới cấu ngành kinh tế .Chính cầu cấu và xu thế vận động của chúng ta đặt ra những mục tiêu cần vơn lên để thoả mãn , là sở để đảm bảo tính thực thi và và hiệu quả của phơng án chuyển dịch ấu ngành kinh tế.*Nhân tố khoa học công nghệ Tác động của khoa học công nghệ ảnh hởng nhiều mặt đến cấu ngành của nền kinh tế .ở nớc ta ,yếu tố này đã thúc đẩy sự ra đời và thúc đẩy một số ngành nh dầu khí , điện tử làm thay đổi quy mô tốc độ phát triển của cac ngành chế biến, dịch vụ. *Nhân tố chính trị Sự ổn dịnh về chính trị cũng là sở thúc đẩy quá trình chuyển dịch cấu ngành theo hớng CNH-HĐH. ở nớc ta do sự lãnh đạo của đảng ,do đờng lối phát xã hội đúng đắn ,vì vậy sau 10 năm đổi mới nớc ta đã thu đợc nhiều thành tựu to lớn trong quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế . *Nhân tố chính sách : Những định hớng chiến lợc và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nớc ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hình thành cấu ngành .Nếu ta phó mặc cho Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K454Tiểu luận môn Kinh tế phát triển sự tác động của thị trờng thì sự hình thành cấu ngành mong muốn sẽ rất chậm,nếu là những ngành không vì mục đích lí luận hoặc tỷ suất lợi nhuạn thấp .Ngợc lại nếu nhà nớc can htiệp quá sâu vào quá trình thực hiện sẽ dẫn tới việc hình thành cấu ngành kém hiệu quả .2. Một số lý thuyết về chuyển dịch cấu ngành kinh tế a)Lý thuyết về phân kỳ phát triển kinh tế của Rostow: Walt Rostow cho rằng quá trình phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua 5 giai đoạn tuần tự: Xã hội truyền thống với đặc trng là nó phải giữ vai trò thống trị đời sông kinh tế ,năng suất lao động thấp và xã hội kém linh hoạt . Giai đoạn chuẩn bị cất cánh : trong giai đoạn này những điều kiện cần thiết để chuẩn bị cất cánh bắt đầu xuất hiện nh đổi mới kết kấu hạ tầng kỹ thuật nh giao thông phát triển .Bắt đầu hình thành những khu vực đầu tàu tác dụng lôi kéo nền kinh tế phát triển . Giai đoạn cất cánh với dấu hiệu quan trọnh nh tỷ lệ đầu t so với thu nhập quốc dân đạt mức 10%, xuất hiện ngành công nhiệp chế biến với tốc độ tăng tr-ởng cao những chuyển biến mạnh mẽ trong thể chế xã hội Giai đoạn trởng thành đặc trng là tỷ lệ đầu t đã tăng từ 10%-20% thu nhập thuần tuý , khoa học kỹ thuật dợc ứng dụngtoàn bộ các mặt hoạt động kinh tế.Nhiều ngành công nghiệp mới hiện đại phát triển ,nông nghiệp đợc giới hoá đạt năng suất lao động cao,sự phát triển kinh tế trong nớc hội nhập với thị trờng quốc tế Giai đoạn tiêu dùng cao: thu nhập bình quân đầu ngời tăng nhanh,cơ cấu lao động trình độ chuyên môn và tay nghề cao.Về mặt xã hội các chính sách kinh tế hớng vào phúc lợi xã hội nhằm tạo ra cầu cao về hàng tiêu dùng lâu bền và các dịch vụ công cộng của nhóm dan c. Lý thuyết phân kỳ phát triển kinh tế rất ý nghĩa đối với việc chuyển dịch cấu ngành kinh tế ở Việt Nam trong quá trình CNH hiện nay.Nó cho biết Việt Nam dang ở giai đoạn nào và đặt ra nhiệm vụ cho Việt Nam cần phải Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K455Tiểu luận môn Kinh tế phát triển thực hiện chuẩn bị cho những tiền đề cần thiết cho việc chuyển nền kinh tế của mình sang giai đoạn cất cánh b)Lý thuyết nhị nguyênLý thuyết này do A.Lewis khởi xớng ,tiếp cận từ đời sống kinh tế của nớc đang phát triển .Nền kinh tế hai khu vực song song tồn tại .Khu vực thuyền thống đặc điểm là trì trệ,năng suất lao động thấp và d thừa lao động .Vì thế thể chuyển một phần lao động từ đây sang khu vực công nghiệp hiện đại mà không ảnh hởng gì đến sản lợng nông nghiệp.Do năng suất lao động cao nên khu vực công nghiệp thể tích luỹ để mở rộng sản suất mà không phụ thuộc vào những điều kiện chung của toàn bộ nền kinh tế Từ những nhận định trên,ta thể đa tới một kết luận để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam là:phải mở rộng khu vực công nghiệp hiện đại càng tốt mà không cần quan tâm tới khu vực nông nghiệp truyền thống.Sự gia tăng khu vực công nghiệp hiện đại tự nó sẽ rút lao động từ khu vực nông nghiệp sang và biến nền sản suất từ trạng thái nhị nguyên sang nền kinh tế công nghiệp phát triển3. Lý thuyết phát triển cấu ngành không cân đối Thứ nhất :Việc áp dụng cấu không đổi sẽ gây lên áp lực,tạo ra sự kích thích đầu t.Nếu nh dự án đầu t lớn hơn vào một lĩnh vực thì áp lực đầu t sẽ xuất hiện bởi cầu lớn hơn cung lúc đầu và sau đó thì cung x lớn hơn cầu ở một số lĩnh vực. Chính những dự án đó tác dụng lôi kéo đầu t theo kiểu lý thuyết số nhân Thứ hai:Trong mỗi giai đoạn của thời kỳ CNH ,vai trò cực tăng trởng của các ngành trong nền kinh tế không giống nhau. Vì thế cần tập trung nguồn lực khan hiếm cho một số lĩnh vực nhất định .Thứ ba:Trong mỗi giai đoạn phát triển CNH,các nớc đang phát triển rất thiếu vốn, lao động kỹ thuật ,công nghệ và thị trờng nên không dủ điều kiện dể cùng một luc phát triển đồng bộ tất cả các ngành hiện đại.Vì thế sự phát triển cấu không cân đối là sự lựa chọn bắt buộcNguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K456Tiểu luận môn Kinh tế phát triển Mô hình không cân đối mở cửa hớng ngoại đã trở thành xu hớng chính yếu của các nớc chậm phát triển từ thập niên 80 trở lại đây.Nớc ta là một nớc thuần nông,nền kinh tế còn chạm phát triển,nguồn lực còn hạn chế,đặc biệt là nguồn lực vốn thì việc áp dụng mô hình cực tăng tr-ởng cho quá trình chuyển dịch cấu nganh kinh tế là rất dung đắn Việc đầu t cho một số nganh ,lĩnh vực đầu tầu sẽ hạn chế việc đầu t dàn trải không hiệu quả.II. Kế hoạch chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Việt Nam 1. Vai trò của kế hoạch chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp. Chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp là một nội dung quan trọng trong quá trình CNH-HĐH đất nớc. Nếu xac định đợc phơng hớng và giải pháp chuyển dịch đúng sẽ đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao trong sự phát triển. thể khẳng định đợc rằng, chuyển dịch ngành nông nghiệp vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế vì: Thứ nhất, chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các yếu tố lợi thế của nền kinh tế, vùng và địa phơng. Các yếu tố đó là nguồn lực tài nguyên, lao động yếu tố lợi thế so sánh nh chi phí sản xuất Thông qua quá trình tổ chức khai tháccó hiệu quả các yếu tố lợi thế, sẽ tìm ra đợc các ngành mũi nhọn tạo khả năng tăng trởng mạnh cho đất nớc, vùng hoặc địa phơng, đồng thời giải quyết mối quan hệ bền vững giữa tăng trởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, với phát triển nguồn nhân lực . Thứ hai, chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trởng kinh tế. Trớc hết chuyển dịch cấu nhằm nâng cao vai trò và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các ngành nông- lâm- ng nghiệp với nhau, tạo đà cho các ngành này cùng tăng trởng và phát triển. Chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp giúp các ngành tiệp thu trình độ khoa học- công nghệ (KH-CN), thúc đẩy quá trình CNH-HĐH Thứ ba,chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp(NN) tạo ra sự thay đổi trong cấu xã hội. Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K457Tiểu luận môn Kinh tế phát triển Hiện nay trong quá trình CNH-HĐHở Việt Nam, xu hớng chuyển dịch cấu ngành là tăng tỷ trọng công nghiệpdịch vụ(CN-DV), giảm tỷ trọng NN nhng giá trị tuyệt đói của mỗi ngành đều tăng. Do đó chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp hợp lý sẽ góp phần làm tăng tỷ trọng tuyệt đối của ngành NN.2. Sự cần thiết phải chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Kinh nghiệm thành công của một số nớc: Trong 10 nớc ASEAN, 4 nớc thành viên phát triển mạnhNN là Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia và Philippin. Inđônêxia là một quốc gia bao gồm hàng chục ngàn hòn đảo lớn nhỏ, với dân số khoảng 205 triệu ngời. Philippincũng là một quốc đảo gồm nhiều hòn đảo, tạo nên sự đa dạng của khí hậu. Malaixia diện tích đất NN ít, chỉ chiếm 14,9% tổng diện tích, bình quân đầu ngời là 0,25 ha đất canh tác . Thái lan diện tích đất đai rộng, mầu mỡ, khí hậu nhiệt đới, thích hợp với sự phát triển của nhiều loại cây con. Thái lan còn cả đồng bằng châu thổ rộng lớn thích hợp trồng lúa, nuôi trồng thuỷ sản và cả cao nguyên, vùng núi để phát triển cây CN, cây ăn quả Mỗi nớc một vẻ, mức độ phát triển kinh tế ít nhiều khác nhau, nhng nhìn chung đều là các nớc đang phát triển ở Đông nam á, NN nông thôn đang là lĩnh vực kinh tế chính. Cùng với Việt Nam các nớc này đóng góp 45%gạo xuất khẩu, 80% cao su tự nhiên xuất khẩu, phần lớn cà phê và dầu ăn xuất khẩu trên thế giới. Mặt khác 4 nớc này do điiêù kiện tự nhiên gần giống Việt Nam nên những mặt hàng là khách hàng của Việt Nam, những mặt hàng là đối thủ cạnh tranh xuất khẩu với Việt Nam( gạo, caphê,cao su, tiêu, thuỷ sản) và những mặt hàng Việt Nam phải nhập khẩu( dầu ăn, gỗ ván). 3. Nội dung chuyển dịch cấu ngành NN Việt Nam Chuyển dịch cấu NN nông thôn là một trong những nội dung bản của đổi mới NN và kinh tế nông thôn xét trên 3 nghĩa: Thứ nhất, nó là kếtquả của quá trình tháo gỡ thểv chế cũ, giải quyết các tiềm năng nguồn lực cho phát triển của mọi thành phần, lực lợng mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thứ hai, là động lực thúc đẩy sự phát triển của lực lợng sản xuất, tạo ra một trạng thái phân Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K458Tiểu luận môn Kinh tế phát triển công lao động mới, là tiền đề cho CNH và phát triển kinh tế thị trờng ở khu vực này.Thứ ba, là con đờng bản để tạo thêm việc làm ở nông thôn ngoài lĩnh vực NN, giúp ngời nông dân thoất rakhỏi sự ràng buộc của thể chế cũ gắn chặt với nghề nông, với ruộng đất, thu nhập thấp, đời sống khó khăn, từng bớc vơn lên làm giầu bằng ngành nghề, dịch vụ phi NN. Làm NN, nhất là trồng trọt ở một n-ớc đất chật ngời đông, 70% dân số sống ở nông thôn thì đủ ăn đã là khó, cho nên muốn làm giàu phải chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn. Trong ngành NN cấu trồng trọt và chăn nuôi vẫn giữ tỷ lệ 78%/18%, đặc biệt từ 1990-2002 đã thay đổi theo hớng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, trong khi giá trị tuyệt đối mỗi ngành đều tăngBảng: cấu trồng trọt và chăn nuôi trong giá trị sản xuất NN 1990-2002đơn vị %1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Toàn ngành 100 100 100 100 100 100 100 100 100Trồng trọt 79,3 78,1 77,9 77,9 79,7 79,2 78,2 77,8 77,7Chăn nuôi 17,9 18,9 19,3 19,4 17,8 18,5 19,3 19,5 19,7Trong ngành trồng trọt cấu cây trồng cũng sự chuyển biến theo h-ớng đa dạng hoá cây trông ,xoá dần tính độc canh cây lơng thực hạt từ 71,6%(1990) xuống còn 65,9%(2001), tổng diện tích các loại cây trồng, cây CN từ 7,3% tăng lên 11,9%, cây ăn quả từ 2,4% lên 4,73% trong thời gian tơng ứng. Trong ngành chăn nuôi sự thay đổi trong cấu đàn gia súc lấy thịt, sữa, giảm gia súc cày kéo.Phơng thức nuôi lợn hớng nạc đang chi phối và thúc đẩy sự chuyển dịch cấu đàn lợn cũng nh các dịch vụ cung ứng giống, thức ăn, thú y. Về lâm nghiệp, giao đất giao rừng đợc tiến hành rộng rãi tới ngời dân, công tác bảo vệ,khoanh nuôi và tái sinh rừng tốt hơn, diện tích trồng rừng tăng lên, kết hợp trồng rừng với trồng cây CN, làm vờn và chăn nuôi, góp phần tạo ra sự bền vững về sinh thái và xã hội để phát triển rừngNguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K459Tiểu luận môn Kinh tế phát triển Mặt khác, chủ trơng chuyển một phần lao động làm NN sang trồng rừng , chăm sóc bảo vệ và tái tạo vốn rừng tự nhiên, biến tiềm năng đất rừng, vốn rừng thành của cải vật chất. Trong ng nghiệp, vị trí ngành thuỷ sản đã đợc khẳng định rõ nét và đang xu hớng phát triển ổn định trên cả 2 lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản. Từ đánh bắt ven bờ nay đã bớc đầu vơn ra đánh bắt xa bờ với trang thiết bị lớn hơn và hiện đại hơn. trong chế biến từ chỗ chỉ 24 nhà máy nhỏ bé với công nghệ lạc hậu, nay đã gần 300 nhà máy chế biến xuất khẩu đợc trang bị thiết bị và công nghệ tiên tiến. Mục tiêu đạt tổng sản lợng 2,55 triệu tấn vào năm 2005(trong đó sản lợng nuôi trồng chiếm 50%), kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD.III.Kế hoạch chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp việt nam thời kỳ 2001-20051. Xu hớng của chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam cấu ngành nông nghiệp nói riênga. Xu hớng chuyển dịch cấu ngành kinh tế nói chungCơ cấu ngành kinh tế là biểu hiện quan trọng nhất và đặc trng nhất của cấukinh tế. Chuyển dich cấu ngành kinh tế cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và vai trò của từng ngành trong phát triển kinh tế- xã hội, cũng nh vào điều kiện thực tế để phát triển chúng. cấu ngành kinh tế thể xét thấy trên nhiều góc độ. Với việc xem xét các yếu tố đầu vào là cấu lao động, cấu kỹ thuật. Thông thờng cấu đầu ra tính theo giá trị sản xuất đợc sử dụng để phản ánh cấu ngành. Sự chuyển dịch cấu này mang tính quy luật, đó là khi thu nhập đầu ngời tăng lên thì tỷ trọng nông nghiệp trong tổng sản phẩm sẽ giảm xuống, còn tỷ trọng của công nghiệpdịch vụ sẽ tăng lên. Khi đạt đến trình độ nhất định, tỷ trọng của dịch vụ sẽ tăng nhanh hơn tỷ trọng của công nghiệp. Trong những năm đổi mới, đặc biệt từ năm 1990 trở đi, đã hình thành xu thế chuyển dịch cấu ngành kinh tế tơng đối rõ theo hớng giảm tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP, tăng đồng thời tỷ trọng của công nghiệpdịch vụ.Nguyễn Quốc Thắng Lớp: QTDN I - K4510[...]... cấu trong nhóm hộ nông nghiệp- lâm nghiệp- thuỷ sản cũng đã sự thay đổi theo hớng tỷ lệ hộ thuỷ sản, hộ lâm nghiệp tăng lên và tỷvtrọng hộ nông nghiệp giảm đi Nếu nh năm 1994 hộ thuỷ sản chiếm 2,3% trong nhóm hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và chiếm 1,9% so với tổng số hộ nông thôn, thì năm 2001 các tỷ lệ tơng ứng là 3,5% và 2,8% Về nông nghiệp, năm 2001 thực hiện chủ chơng chuyển dịch cấu nông. .. thực hiện kế hoạch về chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp trong ba năm đầu thời kỳ kế hoạch 200 1- 2005 ta thấy những thành tựu đã đạt dợc và những hạn chế mà ta đã mắc phải và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó Từ đó thấy đợc mục tiêu kế hoạch 5 năm thời kỳ 200 1- 2005 đã thực hiện đợc đến đâu,chỉ tiêu đã đạt đợc, chỉ tiêu cha đạt đợc và những chỉ tiêu nào đã đạt mục tiêu đặt ra Đến năm 2005 phấn... 60789 21.74 33899 102.49 Nông nghiệp 47855 17.12 28928 101.76 Lâm nghiệp 1548 0.91 974 100.93 Thuỷ sản 10386 3.71 3997 108.5 Nguyễn Quốc Thắng 18 Lớp: QTDN I - K45 Tiểu luận môn Kinh tế phát triển IV.Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cấu ngành kinh tế cho hai năm tới 200 4-2 005 1 Định hớng và mục tiêu chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp hai năm 200 4-2 005 Từ phân tích thực... quá trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn cha dựa trên sở gắn kết giữa quy hoạch với chính sách thực Nguyễn Quốc Thắng 14 Lớp: QTDN I - K45 Tiểu luận môn Kinh tế phát triển hiện quy hoạch nên vẫn còn yếu tố tự phát, nguy kém bền vững Một số cây trồng nh caphê, diện tích trồng gấp 1,5 lần sovới diện tích quy hoạch ( 517 ngàn ha/ 350 ngàn ha), 860 ha đất ruộng muối chuyển sang... lên khoảng 3 8-3 9% vào năm 2005, hoàn thành bản công tác định canh định c và ổn định đời sống nhân dân vùng núi Nh vậy giá trị sản xuất nong, lâm, ng nghiệp tăng bình quân 4,8%/ năm Đến năm 2005, ngành nông nghiệp chiếm khoảng7 5-7 6%giá trị sản xuất toàn ngành, lâm nghiệp khoảng 5-6 %, thuỷ sản khoảng1 9-2 0% Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành từ 199 0-2 002 Đơn vị... ra bớc ngoặt về chuyển dịch cấu kinh tế chung của ngành so với tổng giá trị sản xuất của nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Song việc đa tỷ trọng thuỷ sản từ 10,9% năm 1990 lên 17,5% năm 2001 thể hiện sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của ngành này trong 12 năm vừa qua 2 Tình hình thực hiện chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2003 Nguyễn Quốc Thắng 13 Lớp: QTDN I - K45 Tiểu luận môn Kinh... chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp việt nam Trong những năm đổi mới vừa qua, nông nghiệp tiếp tục phát triển và tăng trởng với nhịp độ 4,9%/ năm, sản xuất lơng thực tăng trởng ổn định góp phần giải quyết vững chắc vấn đề lơng thực và an toàn lơng thực quốc gia Cung với lơng thực, nông nghiệp đã từng bớc đa canh hoá và đa dạng hoá, tăng tích luỹ nội bộ ngành, góp phần tăng tởng kinh tế nông thôn Cơ. .. hiện chuyển dịch cấu kinh tế và phân công lại lao động xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc Việc tích tụ và tập trung ruộng đất phải đợc kiểm soát, quản lí chặt chẽ của nhà nớc, phù hợp với quá trình chuyển dịch cấu kinh tế và phát triển của công nghiệp, dịch vụ và xu hớng phát triển các hình thức kinh tế hợp tác nông nghiệp, không để quá trình này di phát làm cho ngời nông. .. cấu kinh tế nông thôn đợc khắc phục, bớc đầu hình thành cấu kinh tế theo hớng sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế thị trờng công nghiệpdịch vụ nông thôn phát triển tạo thêm việc làm ở khu vực nông thôn thu hút một phần lao động d thừa Tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân nông thôn, chủ yếu là nông dân Thực tế 17 năm đổi mới vừa qua đã chứng minh tác dụng tích cực của chuyển dịch cơ. .. đại hoá, tạo đà cho tăng trởng giai đoạn tiếp sau Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp theo hớng khai thác lợi thế so sánh và thế mạnh của từng ngành Muốn vậy đòi hỏi phải sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc đối với ngành nông nghiệp, Nhà nớc phải những chính sách đúng đắn và hợp lý để hớng chuyển dịch ngành nông nghiệp theo đúng mục tiêu đã đặt ra Do thời gian hạn . chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam 1. Vai trò của kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. hớng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam và cơ cấu ngành nông nghiệp nói riênga. Xu hớng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nói chungCơ cấu ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005, Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005, Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005, Một vài khái niệm, Một số lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, Vai trò của kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, Nội dung chuyển dịch cơ cấu ngành NN Việt Nam, Tình hình thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2003, øng dơng khoa häc c«ng nghƯ :, Các chính sách của nhà nớc:, Giải pháp thị trờng: Giải pháp điều hành vĩ mô:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn