Hiệu qủa kinh tế xã hội là tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển

34 135 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Hiệu qủa kinh tế xã hội là tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển Lời nói đầuTăng trởng kinh tế và công bằng hội những vấn đề gay cấn trong nền kinh tế thị trờng đặc biệt thị trờng tự do.Kinh tế thị trờng tuy mới bắt đầu phát triển ở Việt Nam nhng đã bộc lộ cả những u điểm lẫn những mặt trái củatrong nhiều lĩnh vực của đời sống hội.Muốn cho đất nớc phát triển lâu bền,muốn đạt đợc sự tiến bộ hội vững chắc phải giải quyết và xác lập đ-ợc mối quan hệ cân đối, hài hoà giữa nhân tố kinh tế và nhân tố hội , giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề hội .Mục tiêu ''dân giàu, nứơc mạnh, hội công bằng ,văn minh'' càng đòi hỏi nh vậy.Vì thế, văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã nhấn mạnh''hiệu qủa kinh tế hội tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển ''Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc giải quyết mội quan hệ biện chứng giữa tăng trởng kinh tế và công bằng hội nên em đã lựa chọn đề tài'' Mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và thực hiện công bằng hội trong thời kỳ phát triển kinh tế Việt Nam 2001-2010''.Kết cấu bài viết bao gồm 3 chơng:Chơng I:Sự cần thiết khách quan phải giải quyết mội quan hệ giữa tăng tr-ởng kinh tế và phúc lợi hội Chơng II:Thực trạng về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội ở Việt Nam trong thời gian qua.Chơng III:Phơng hớng và các giải pháp cơ bản giả quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội thời kỳ 2001- 2010.Do phạm vi nghiên cứu của đề tài khá rộng, thêm vào đó kiến thức và sự hiểu biết còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến bổ sung những thiếu sót của thầy cô giúp em hoàn thiện đề tài.Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Văn ký đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này 1Chơng I:Sự cần thiết khách quan phải giải quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hộiI.Các khái niệm và thớc đo.1.Tăng trởng kinh tế 1.1.Khái niệm.Lịch sử phát triển của hội loài ngời luôn gắn liền với tăng trởng kinh tế Có thể hiểu tăng trởng kinh tế sự gia tăng tổng sản lợng thực tế của một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, sự lớn lên của một cơ thể kinh tế hội. Sự tăng trởng kinh tế thờng đợc đo bằng sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc dân(GNP) hoặc tổng sản phẩm quốc nội(GDP) hoặc thu nhập bình quân theo đầu ngời.Đạt đợc một tỷ lệ cao trong tăng trởng kinh tế một trong bố mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô.Tăng trởng kinh tế một nội dung cơ bản và điều kiện trọng yếu có ý nghĩa rất to lớn đối với sự thịnh vợng chung của cộng đồng hội,của một khu dân c hoặc một quốc gia.Sự tăng trởng đợc đặc biệt quan tâm không chỉ vì nó giúp cho cộng đồng có nhiều hàng hoá, vật phẩm và dịch vụ cung ứng cho các thành viên, các cá nhân mà nó còn cung cấp một khối lợng lớn hơn các hàng hoá và dịch vụ cho toàn hội, do đó có điều kiện cải thiện thực sự mức sống.1.2.Chỉ tiêu đánh giá tăng trởng kinh tế .1.2.1.Chỉ tiêu đánh giá thu nhập.GDP: Tổng sản phẩm quốc nội toàn bộ giá trị sản phẩm cuối cùng(giá trị gia tăng) của các ngành sản xuất vật chất và dịch vụ đợc sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định thờng một năm.GNP: Tổng sản phẩm quốc dân toàn bộ giá trị sản phẩm cuối cùng(giá trị gia tăng) của các ngành sản xuất vật chất và dịch vụ do kết quả hoạt động 2kinh tế của công dân một nớc tạo ra trong thời gian một năm.GNP=GDP- giá trị sản phẩm của nớc ngoài sản xuất tại Việt Nam + giá trị sản phẩm của Việt Nam sản xuất ở nớc ngoài.1.2.2.Chỉ tiêu đánh giá tăng trởng kinh tế .Để đánh giá chính xác về tăng trởng kinh tế thờng dùng 2 chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng trởng kinh tế.Mức tăng trởng kinh tế phản ánh quy mô tăng trởng kinh tế nó cho biết nền kinh tế tăng trởng nhiều hay ít.Y= Yt -Y0.Trong đóYt:thu nhập quốc dân của năm t.Y0:thu nhập quôc dân cuả năm gốc.Tăng trởng kinh tế cũng có thể tính bằng mức gia tăng tơng đối (g=Yt/ Y0)Xác định tốc độ tăng trởng kinh tế sẽ cho biết nền kinh tế tăng trởng nhanh hay chậm.Để so sánh, xếp loại mức độ tăng trởng của các nớc , Liên Hợp Quốc và Ngân Hàng Thế giới sử dụng chỉ tiêu mức thu nhập quốc dân bình quân đầu ngời(GNP/ngời).Chỉ tiêu này phản ánh mức thu nhập bình quân đã đợc điều chỉnh theo sự biến động của dân số, phản ánh khả năng đảm bảo nhu cầu vật chất cho ngời dân. 2.Các chỉ tiêu phản ánh sự biến đổi phúc lợi hội .2.1.Khái niệm phát triển kinh tế .Phát triển kinh tế đợc hiểu sự biến đổi nền kinh tế về mọi mặt bao gồm sự biến đổi quy mô sản lợng của nền kinh tế sự biến đổi cơ cấu kinh tếsự biến đổi về mặt hội của công bằng hội ngời.Con ngời không chỉ có nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu đợc chăm 3sóc sức khoẻ, nhu cầu đợc học hành nâng cao trình độ tri thức và chuyên môn, cũng nh có nhu cầu về công ăn việc làm.Nh vậy, tăng trởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu hội cho con ngời la hai mặt cơ bản trong nội dung phát triển kinh tế.Tăng trởng kinh tế điều kiện cơ bản để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con ngời.Còn việc mang lại ấm no và thoả mãn nhu cầu hội cho con ngòi mục tiêu cuối cùng cuả phát triển kinh tế.2.2.Chỉ tiêu phản ánh sự biến đổi phúc lợi hội .Đối với một đất nớc, để đo nhu cầu hội của con ngời có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu, nhng chỉ tiêu cơ bản là:Các chỉ tiêu phản ánh mức độ chăm soc sức khoẻ :tuổi thọ bình quân, tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh, tỷ lệ trẻ em đợc tiêm phòng dịch, số ngời dân trên một bác sỹ, tỷ lệ chi công cộng cho sức khoẻ trong tổng chi tiêu công cộng của chính phủ .Các chỉ tiêu phản ánh trình độ văn hóa-giáo dục:tỷ lệ ngời biết chữ, số năm đi học bình quân , tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi ngân sách của nhà nớc .Để so sánh trình độ phát triển của các nớc, Liên Hợp Quốc đã sử dụngchỉ tiêu GNP/ngòi .nhng thực tế cho thấy không phải nớc nào có thu nhập cao thì trình độ dân trí cũng cao.Chính vì vậy, năm 1990, cơ quan phát triển con ngời của LHQ đã đa ra chỉ số phát triển con ngời (HDI).Đay chỉ tiêu kết hợp và l-ợng hoá từ ba chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con ngời, đó chỉ tiêu: chỉ tiêu tuổi thọ bình quân,chỉ tiêu trình độ văn hoá(tỷ lệ biết chữ và số năm đi học bình quân) và chỉ tiêu GNP/ngời(tính theo phơng pháp PPP).Chỉ số HDI đợc đa ra để so sánh trình độ phát triển của các nớc đã làm đảo lộn vị trí của nhiêù nớc so với xếp hạng theo chỉ tiêu GNP/ngời .Chỉ số HDI đã chỉ rõ, nhiều nớc có thu nhập cao,nhng do chính sách kinh tế hội không chú ý đến việc nâng cao dân trí một cách thích đáng, nên vị trí của các nớc đó xếp theo HDI lại giảm, còn một số nớc khác tuy thu nhập thấp hơn nh-ng giáo dục ,y tế đợc chú ý phát triển, nên vị trí xếp hạng theo HDI lại tăng lên.4Một vấn đề khác cũng cần đợc xem xét nhu cầu về bình đẳng tròng hội trớc hết bình đẳng trong thu nhập.Thực tế cho thấy, ở nhiều quốc gia,sau một thời gian mặc dù có tốc độ tăng trởng kinh tế rõ rệt, nhng đời sống của nhiều ngời dân vẫn ở mức nghèo khổ , thất nghiệp gia tăng và ở một số nớc đông dân hầu nh không đợc hởng thành quả do tăng trởng kinh tế đem lại trong khi nhóm ngời gíàu có vẫn tiếp tục giàu lên.Rõ ràng tăng trởng điều kiện cần nhng cha đủ để cải thiện đời sống vất chất và các vấn đề hội cho nhân dân.3.Quan hệ khách quan giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội .Đặc điểm cơ bản có tính quy luật của mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề hội trong nền kinh tế thị trờng sự thống nhất trong mâu thuẫn giữa mặt kinh tế và mặt hội.Trong mối quan hệ này,nếu quá nhấn mạnh đến sự thống nhất mà bỏ qua xem nhẹ mâu thuẫn hoặc ngợc lại quá đề cao mâu thuẫn mà không thấy đợc sự thống nhất, đều phiến diện dẫn đến sai làm và cản trở đến quá trình phát triển.Sự thống nhất ngay trong mục tiêu của phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề hội.Mục tiêu của phát triển kinh tế tăng trởng kinh tế, hiệu quả kinh tế, tăng GDP.Mục tiêu của giải quyết các vấn đề hội ổn định và bảo đảm an toàn hội, thực hiện công bằng hội và mục tiêu hộisự thống nhất trong mục tiêu tổng quát :tất cả đều vì con ngời, cho con ngời vì sự phát triển và tiến bộ hội.Do đó mọi chính sách kinh tế và chính sách hội đều hớng vào mục tiêu trọng tâm phát triển con ngời, phát huy nhân tố con ngời trên cơ sở bình đẳng và công bằng hội.Nh vậy về bản chất và trong tổng thể tăng trởng kinh tế và giải quyết các vấn đề hội, phát triển con ngời làm cho "dân giàu nớc mạnh hội công bằng văn minh"đó chính điểm cốt lõi để phân biệt sự khác nhau giữa các mô hình phát triển.Phát triển kinh tế điều kiện cần để giải qyết các vấn đề hội.Chỉ có thể tăng trởng kinh tế cao và liên tục cơ sở vật chất để giải quyết các vấn đề hội.một nền kinh tế kém phát triển thì khó có điều kiện về vật chất để nâg cao đời sống của nhân dân và giải quyết đợc các vấn đề phúc lợi hội nh các nớc có nền kinh tế phát triển cao.Giải quyết các vấn đề hội luôn chịu sự chi 5phối, ràng buộc của những điều kiện và hoàn cảnh kinh tế,khả năng và thực trạng của nền kinh tế luôn đặt ra những giới hạn không thể vợt quá đối với việc thực thi chính sách hội.Ngợc lại giải quyết các vấn đề hội không chỉ tạo nên sự ổn định về chính trị,xã hội, sự phát triển lành mạnh các quan hệ hội mà còn nâng cao tính tích cực của ngời lao động, tạo điều kiện cho họ phấn khởi tham gia vào các hoạt động sáng tạo trong sản xuất.Tuy rằng sự giải quyết các vấn đề hội không thể thoát ly sự phát triển kinh tế, không thể vợt ra khỏi khả năng mà nền kinh tế cho phép nhng không phải cứ có tăng trởng kinh tế tức khắc giải quyết đợc các vấn đề hội.Vì vậy không thể nào ngồi chờ cho đến khi kinh tế phát triển cao rồi mới bắt đầu giải quyết các vấn đề hội mà phải tiến hành song song, hoà nhập với các ch-ơng trình phát triển kinh tế.Sự tăng trởng kinh tế tuy điều kiện cần, cơ sở để thực hiện những chính sách hội nhng không phải cứ có tăng trởng kinh tế cao thì sẽ không nảy sinh các vấn đề hội cần phải giải quyết.Thật ra bản thân sự tăng trởng kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trờng bao giờ cũng xuất hiện những vấn đè hội gay cấn . Sự tăng trởng kinh tế phiến diện sẽ gây mất ổn định về chính trị, sự khủng hoảng hội và gia đình .Ngoài ra cha kể đến sự tăng trởng kinh tế thờng kéo theo sự khai thác bừa bãi,có khi còn lam dụng tàn phá tự nhiên làm môi trờng bị ô nhiễm, suy thoái ảnh hởng đến cuộc sống con ngời, buộc nhà n-ớc phải có những chính sách hội để giải quyết.Phúc lợi hội tạo ra sự cân bằng cần thiết giúp những ngời đang trong hoàn cảnh khó khăn,chịu thiệt thòi có cơ hội vơn lên để có cuộc sống nh những ngời bình thờng.Đây không chỉ đơn thuần vấn đề phân phối thuộc lĩnh vực kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị hội hết sức sâu sắc,là yếu tố cần thiết cho sự ổn định vững chắc của một cộng đồng hội.Tăng trởng kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển của phúc lợi hội và ngợc lại phúc lợi hội nhân tố cực kỳ quan trọng tác động trở lại đến sự phát triển kinh tế,là thớc đo của sự công bằng ổn định của đất nớc.II.Quan điểm của Đảng và nhà nớc ta về giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội .6Vấn đề kết hợp tăng trởng kinh tế đi đôi với công bằng hội đã đợc Đảng và nhà nớc hết sức quan tâm.Xuất phát từ quan niệm mới về chủ nghĩa hội về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và công bằng hội ,tăng trởng kinh tế đợc coi sự phát triển cơ bản để phát triển bản thân nó , một tiêu chí của sự tiến bộ hội.Trong khi đó công bằng hội đích cuối cùng , mục tiêu chúng ta cần vơn tới.Nhiều năm trớc cơ chế tập trung, bao cấp tạo ra sự công bằng theo hớng san đều mức thu nhập đã không kích thích đợc sự tăng trởng kinh tế.Ngợc lại, sự cào bằng đã làm cho nền kinh tế bị trì trệ bởi nó thủ tiêu mất động lực của sự lao động nỗ lực và sáng tạo.Nh vậy sự phát triển của chế độ phúc lợi hội đã vợt quá khả năng của nền kinh tế cho phép.Khi nớc ta chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,vận hành theo cơ chế thị trờngsự quảncủa nhà nớc theo định hớng hội chủ nghĩa,nhiều chính sách phúc lợi trớc đay không còn phù hợp.Tuy nhiên do nền kinh tế thị trờng còn quá mới mẻ đối với nớc ta nên trong quá trình đổi mới còn nảy sinh một số quan điểm trái ngợc nhau.Một quan điểm cho rằng muốn tăng trởng kinh tế chỉ cần thực hiện tốt chính sách phúc lợi hội không tính đến khả năng của nền kinh tế.Quan điểm thứ hai lại cho rằng muốn tăng trởng kinh tế phải đi trớc phúc lợi hội .Khác với hai quan điểm trên Đảng và nhà nớc ta đã có chủ trơng kết hợp chặt chẽ giữa chính sách kinh tế và phúc lợi hội .Tại hội nghị thợng đỉnh thế giơí về phát triển hội họp tại Copenhagen-Đan Mạch(3/1995)Việt Nam đã góp tiếng nói chung cho tinh thần của đại hội"Đặt con ngời vào vị trí trung tâm khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân và toàn thể dân tộc, kết hợp hài hoà giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần văn hoá, coi phát triển kinh cơ sở , tiền đề cho việc giải quyết các vấn đề hộiđồng thời thực hiện tốt các chính sách hội để đảm bảo ổn định về chính trị hội, làm cơ sở cho tăng trởng kinh tế bền vững tiến bộ và công bằng hội, không hy sinh tiến bộ và công bằng hội để tăng trởng kinh tế đơn thuần".Một trong những t tởng chỉ đạo chơng trình phát triển kin tế hội đợc đại hội Đảng VIII, IX xác định: "kết hợp hài hoà giữa tăng trởng kinh tế và 7phát triển hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ về thực hiện tiến bộ và công bằng hội "Quan điểm phát triển của Đảng ta phát triển trong công bằng và tiến bộ hội, hớng tới một hội đoàn kết và ngày càng công bằng hơn". Vì thế, cần phải nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho mọi ngời đều có thể phát huy hết tài năng, tham gia vào quá trình phát triển và thụ hởng thành quả phát triển, đồng thời nâng cao trách nhiệm của những ngời góp sức thực hiện dân giàu nớc mạnh hội công bằng, dân chủ và văn minh"giữ gìn và phát triển nền văn hoá dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn hội nâng cao đời sống của ngời dân về ăn, mặc, ở, đi lại, phòng và chữa bệnh học tập và tiếp nhận thông tin, sinh hoạt văn hoá. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đồng thời gia sức xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất để các vùng các cộng đồng tự có thể phát triển tiến tới thu hẹp khoảng cách, thiết thực chăm lo sự bình đẳng về giới,sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt sự phát triển và tiến bộ của trẻ em.Mục tiêu đa nớc ta từ một nớc kém phát triển thành một nớc công nghiệp. Vì thế chúng ta xác định quan điểm và giải pháp theo mô hình tăng tr-ởng kinh tế với một tốc độ nhất định để giaỉ quyết các vấn đề hội.Đồng thời tăng trởng kinh tế phải gắn liền với công bằng và công bằng ngay tùng bớc và trong suốt quá trình phát triển kinh tế hội của đất nớc. Nhìn một cách tổng quát thì đó nhân tố quyết định đảm bảo giữ vững định hớng hội chủ nghĩa cuả công cuộc đổi mới, giải pháp cơ bản dể hạn chế mặt trái của cơ chế thị trờng, cơ sở để tạo nên sự đồng thuận hội rộng lớn cho phát triển .III.Kinh nghiệm nớc ngoài và sự vận dụng vào Việt Nam về giải quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội .1.Kinh nghiệm nớc ngoài trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội .Thực chất trong việc giải quyết mối quan hệ này chúng ta phải trả lời đợc hai câu hỏi:Thứ nhất, ai đợc hởng lợi ích từ tăng trởng kinh tế , tức tăng trởng kinh tế có đi đôi với công bằng hội hay không?8Thứ hai, tăng trởng kinh tế có đi đến sự phát triển bền vững hay không?Trong hai thập kỷ qua các nớc Đông Nam á đợc coi thần kỳ không chỉ vì đạt mức độ tăng trởng cao mà còn vì gắn đợc tăng trởng kinh tế và công bằng hội và giảm mạnh đói nghèo .Trớc hết hãy xem xét trờng hợp của Hàn Quốc. Hàn Quốc có mức độ tăng trởng kinh tế cao với những biện pháp rõ ràng để giảm bớt nghèo khổvà thoả mạn những nhu cầu cơ bản. Mô hình phát triển của Hàn Quốc có tính chất hợp lý hơn so với thực tế ở nhiều nớc đang phát triển khác. Bởi vì tài sản đặc biẹt đất đai đợc phân phối tơng đối bình đẳng trớc khi bắt đầu có sự tang trởng nhanh. Sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản đến năm 1960 tăng trởng kinh tế bắt đầu tăng nhạnh thu hút nhiều lao động, hệ thống giáo dục đảm bảo cho tất cả các trẻ em, trình độ phổ cập ngày càng đợc nâng cao. Tăng trởng kinh tế đã góp phần giảm nhạnh sự nghèo khổ, đồng thời hỗ trợ cho sự công bằng và bất bình đẳng gia tăng trong quá trình phát triển, đặc biệt những năm 70 nổi lên vấn đề thiếu lao động lành nghề, nhng mức độ bình dẳng vẫn thấp hơn so với các nớc khác, thậm chí có thể so sánh đợc với các nớc nông nghiệp phát triển . Nh vậy Hàn Quốc một trờng hợp rõ ràng về tăng trởng đi đôi với bình đẳngCũng nh Hàn Quốc Indonexia đã giảm tỷ lệ nghèo đói chất lợng cuả ngời dân đợc cải thiện đáng kể, giáo dục đợc phổ thông hoá ngày càng đợc nâng cao.Liên Xô và các nớc hội chủ nghĩa trớc đây đã đề cao qua mức chính sách hội, giải quyết các vấn đề hội vợt quá khả năng cho phép của nền kinh tế. Trong một thời gian nhất định mô hình đó đã phát huy tác dụng tích cực, nhiều vấn đề hội đợc giải quyết, về cơ bản giảm nhiều sự phân hoá giàu nghèo, xây dựng đợc một mối quan hệ tốt đẹp giữa con ngời với con ngời, tạo ra đợc sự ổn định chính trị, hội . Tuy nhiên càng về sau mô hình này càng bộc lộ nhiều hạn chế, mà chủ yếu giải quyết nhu cầu về hội vợt quá khả năng đáp ứng của nền kinh tế dẫn đến làm suy yếu, đi đến làm triệt tiêu động lực của phát triển, khiến nền kinh tế Liên Xô và các nớc Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng.9Một hớng khác để iải quyết mối quan hệ này cách làm của Thuỵ Điển và một số nớc Bắc Âu. Mức độ bảo đẩm hội cao nét đặc trng của mô hình này, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới,mức trợ cấp thu nhập cao,hàng hệ thống y tế không mất tiền, trợ cấp lơng hu cao . Sau một thời gian dài việc duy trì mức đảm bảo hội cao trở thành gánh nặng của nền kinh tế, Mặc dù Thuỵ Điển có nền kinh tế phát triển thu nhập của ngời dân thuộc loại cao nhất thế giới. Hơn thế chính sự thực hiện đảm bảo hội cứng nhắc thiếu căn cứ của nhà nớc đã không kích thích tính tích cực, không động viên đợc ngời đang làm việc.Vì thế, dẫn đến tình trạng một nớc có hệ thống y tế tốt nhất nhng lại một nớc có số ngời nghỉ ốm cao nhất.Đầu thập kỷ 90 Thuỵ Điển rơi vào khủng hoảng. Trờng hợp của Braxin nhng phúc lợi hội với con ngời lại không đợc giải quyết tốt.Braxin một nớc lớn giàu tài nguyên và đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra một nèn kinh tế hiện đại, một vài ngành công nghiệp và thành phố có thể so sánh với các nớc phát triển . Ngoài sự nổi tiếng về một số ngành công nghiệp và đo thị Braxin cũng tạo ra đợc những tiến bộ quan trọng trong nông nghiệp, nh sự phát triển của đậu tơng một loại cây công nghiệp xuaats khẩu chính bên cạnh cây cà phê và các sản phẩm truyền thống khác nhng sự tăng trởng kinh tế của Braxin không vững chắc không đồng đều.Tất cả ngời dân ở phía Đông Bắc hầu nh không đợc hởng thụ lợi ích từ sự tăng trởng, ngay cả những thành phố lớn hiện đại ở phía Nam cũng có nững khu ổ chuột đáng kinh sợ, đôi khi liền kề với những khu kiến trúc mới, xa hoa. Mức độ bất bình đẳng của Braxin rất cao và có ít tiến bộ trong việc giảm bớt nghèo khổ, mặc dù tăng trởng kinh tế nhanh.2.Bài học rút ra và sự vận dụng vào Việt Nam.Qua phân tích mô hình của Braxin, Liên Xô hay các nớc Đông á và thực tế nớc ta đã trải qua thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp. Đảng ta thấy đợc những mặt hạn chế của việc coi trọng tăng trởng kinh tế mà bỏ quên vấn đề phúc lợi hội và nếu nh chỉ tập trung giải quyết vấn đề hội thì cha đủ bởi vì không có tăng trởng kinh tế thì không đủ nguồn lực chi cho hoạt động phúc lợi hội . Đây mối quan hệ biện chứng có tính hai mặt, vừa thốnh nhất vừa 10[...]... tựu về kinh tế nhng nó cũng bộc lộ những hạn chế, những mặt trái của kinh tế thị trờng sinh ra : nổi cộm lên những vấn đề nh phân hoá giàu nghèo, sự phát triển kinh tế chênh lệch giữa các vùng, các địa phơng.Một vấn đề lớn đang đặt ra định hớng phát triển kinh tế hội của nền kinh tế đât nớc phải gắn với công bằng hộisự thực hiện công bằng hội trong quá trình tăng trởng kinh tế ở nớc... mục tiêu chủ yếu đề ra trong chíên lợc kinh tế hội năm 1991-2000 đã đơc thực hiện.Nền kinh tế có bớc phát triển mới về lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đợc cải thiện rõ rệt, văn hoá hội trạng nớc kém phát triển, cha xứng đáng với tiềm năng của đất nớc.Trình độ phát triển kinh tế của nớc ta còn thấp xa với mức trung bình của. .. nhập cho nông dân phát triển kinh tế hội ở miền núi 2.4.Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn ngỳa càng đợc chú trọng ở nhiều nớc, trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lợc phát triển quốc gia và kinh gnhiệm nhiều nớc cho thấy xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn một nhiệm vụ quan trọng đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế hội của một nớc Đối... trởng kinh tế và giải quyết vấn đề phúc lợi hội một nội dung lớn và quan hệ cơ bản nhất của quá trình phát triển kinh tế hội. Tăng trởng kinh tế phải di liền với phúc lợi hội. Việt Nam đã đạt đợc những thành tựu bớc đầu nhng rất quan trọng trong tăng trởng kinh tế qua 15 năm nhờ vào đó Đời sống nhân dân đợc cải thiện rõ rệt trên mọi mặt Chế độ phân phối gắn với lao động và kết quả ,Hiệu. .. mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội I Các mục tiêu cơ bản về tăng trởng kinh tế và phúc lợi hội ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 1 Mục tiêu tăng trởng kinh tế Mục tiêu tăng trởng kinh tế điều kiện cần để giải quyết các vấn đề phúc lợi hội Đại hội Đảng IX đã xác định tốc độ tăng GDP giai đoạn này 7% mỗi năm và đa GDP năm 2010 ít nhất gấp đôi năm 2000.Nâmg cao rõ rệt hiệu. .. kinh tế cao phải xây dựng một chiến lợc cac ngành kinh tế mũi nhọn và các vùng kinh tế trọng điểm.Nhiệm vụ của các ngành các vùng trọng điểm phải đạt đợc tốc độ tăng trởng kinh tế cao 2-3 lần tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân của cả nớc các vùng và các ngành trọng điểm sẽ các địa chỉ cần đợc đáp ứng nhu cầu về vốn đầu t một cách tối đa.Theo định hớng phát triển cac lĩnh vực chủ yếu mà đại hội. .. Campuchia và Lào, cải thiện về chỉ số HDI của Việt Nam ổn định hơn Kết quả này sự tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó có sự đóng góp của tăng trởng kinh tế cao, kết quả của phát triển giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.Tuy nhiên chỉ số HDI cha phản ánh đợc đầy đủ chất lợng của tăng trởng kinh tếsự phát triển bền vững 2.3.Dân số, lao động , việc làm và thất nghiệp Năm 1999 dân số Việt Nam 76,75... trởng kinh tế và phúc lợi hội ở Việt Nam 1.Tăng trởng kinh tế thời kỳ đổi mới Từ đại hội VI năm 1986,Đảng ta đã đề ra đờng lối đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, nội dung cơ bản đổi mới thực hiện một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng hội chu nghĩa có sự quảncủa nhà nớc.Trớc khi tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã nhiều năm liền đang trên đà suy thoái ,xã hội. .. quyết việc làm yếu tố quyết định dể phát huy nhân tố con ngời, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh hội đáp ứng nguyeenj vọng chính đáng và bức xúc của ngời dân.Để giải quyết vấn đề việc làm phải tạo môi trờng và điều kiện thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế đầu t phát triển rộng 28 rãi các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm và phát triển thị trờng lao động.Thúc đẩy quá... giải quyết các vấn đề phúc lợi hội trong toàn bộ quá trình phát triển sẽ giúp Việt Nam có những bớc chuyển mạnh trong việc tạo cơ sở giải quyết các mục tiêu về hội 2 Các mục tiêu lớn về phúc lợi hội Từ kết quả đạt đợc về tăng trởng kinh tế , kết hợp giả quyếta vâ ns đề phúc lợi hội ngay từ ban đầu nên mục tiêu tổng quát về hội c ủa Việt Nam đến năm 2020 : ở Việt Nam sẽ không có tình . trình phát triển .Sự thống nhất ngay trong mục tiêu của phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Mục tiêu của phát triển kinh tế là tăng trởng kinh. niệm phát triển kinh tế .Phát triển kinh tế đợc hiểu là sự biến đổi nền kinh tế về mọi mặt bao gồm sự biến đổi quy mô sản lợng của nền kinh tế sự biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu qủa kinh tế xã hội là tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển, Hiệu qủa kinh tế xã hội là tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển, Những tồn tại của hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam., Nguyên nhân 1.Điều kiên kinh tế xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn