Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

19 130 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam A.Mở đầuCho đến nay kiểm toán Việt Nam đã đi đợc chặng đờng hơn 10 năm. Tuy không phải là một thời gian dài nhng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển kinh tế. Do sự đòi hỏi của thực tiễn, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa trên những kinh nghiệm của quốc tế và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Sự ra đời của hệ thống chuẩn mực kiểm toán đã đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển của hoạt động kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực kiểm toán là nền tảng lý luận có chức năng hớng dẫn cho hoạt động kiểm toán.Trong phạm vi này chúng tôi cố gắng đa ra những khái quát cơ bản về các chuẩn mực kiểm toán cũng nh sự ra đời và phát triển của chúng ở Việt Nam, hy vọng sẽ giúp cho các bạn có đợc cái nhìn rõ hơn về kiểm toán Việt Nam.B. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.I. sự cần thiết của chuẩn mực kiểm toán. 1.Các khái niệm.Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. Kiểm toán cũng đợc xem nh một nghề cùng với các nghề khác mà trong tất cả mọi ngành ngề đều tồn tại các quy tắc, chuẩn mực nhằm điều tiết hành vi của các thành viên trong nghề theo một hớng nhất định bảo đảm uy tín nghề nghiệp nói chung và để kiểm soát chất lợng công việc của các thành viên nói riêng.Chuẩn mực kiểm toán là những quy phạm pháp lý, là thớc đo chung về chất lợng công việc kiểm toán và dùng để điều tiết những hành vi của kiểm toán viên và các bên hữu quan theo hớng đạo và mục tiêu xác định. Chúng là đờng lối chung để giúp các kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của họ 3trong cuộc kiểm toán các báo cáo tài chính đã qua. Chúng bao gồm việc suy xét về các đức tính nghề nghiệp nh tính độc lập và năng lực, các quy định của quá trình báo cáo và bằng chứng.Do quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán và đối tợng cụ thể của kiểm toán khác nhau nên chuẩn mực cụ thể để đIều chỉnh các quan hệ đó cũng khác nhau, chẳng hạn chuẩn mực cụ thể dùng để đIều tiết các chủ thể kiểm toán khác nhau nh kiểm toán Nhà nớc, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Cũng từ đó chuẩn mực kiểm toán có thể đợc biểu hiện bởi các hình thức khác nhau song có thể quy về hai hình thức cơ bản đó là luật kiểm toánhệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể.Nh vậy, hình thức pháp lý cao nhất của chuẩn mực kiểm toán là luật kiểm toán ban hành bởi cơ quan lập pháp (Quốc hội) sau đó là các văn bản pháp quy d-ới luật do cơ quan của Nhà nớc ban hành. Với các chuẩn mực loại này, tính pháp lý của quy định đạt mức cao và có ý nghĩa đIều tiết các hành vi của nhiều phía có liên quan. Vì vậy, hình thức này bao hàm những quy định chung nhất với tính pháp lý cao cho kiểm toán Nhà nớc và kiểm toán độc lập. Hiện nay, hình thức này đợc ứng dụng phổ biến ở các nớc Tây Âu.Tuy nhiên, hình thức phổ biến vẫn là các chuẩn mực chung về nghề nghiệp sử dụng trong kiểm toán tài chính. Theo nghĩa rộng thì chúng bao gồm những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ, và về việc xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán. chúng còn bao hàm cả những hớng dẫn, những giải thích về những nguyên tắc cơ bản để kiểm toán viên có thể áp dụng trong thực tế, để đo l-ờng và đánh giá chất lợng công việc kiểm toán. Thông thờng, dới hình thức hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp cụ thể, các chuẩn mực kiểm toán này đều do các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp nghiên cứu, soạn thảo và ban hành cho từng loại hình kiểm toán hoặc cho kiểm toán nói chung.Các loại chuẩn mực kiểm toán đợc ban hành phù hợp với tính đa dạng của bản chất kiểm toán. Chẳng hạn, chuẩn mực kiểm toán đợc thừa nhận rộng rãi áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, chuẩn mực xác thực áp dụng cho các dịch vụ xác thực thông tin, chuẩn mực về t vấn áp dụng cho loại hình dịch vụ t vấn, chuẩn mực thực hành nghiệp vụ đối với kiểm toán nội bộ áp dụng cho kiểm toán nội bộ, chuẩn mực kiểm toán Nhà nớc áp dụng cho kiểm toán Nhà nớc Hệ thống chuẩn mực này rất cụ thể có thể hớng dẫn và là cơ sở trực tiếp cho việc thực 4hành kiểm toán. Hình thức này áp dụng rộng rãi ở các nớc phát triển nh Anh, Mỹ, Canada và một số nớc Đông Nam á trong đó có Việt Nam.Chuẩn mực kiểm toán quốc gia là một hệ thống chuẩn mực có tác dụng trong phạm vi một quốc gia. Mỗi quốc gia đều đi đến việc hình thành một hệ thống chuẩn mực cho mình.Chuẩn mực kiểm toán quốc gia là một hệ thống từ chung nhất đến chi tiết. Quá trình chi tiết hoá cũng là quá trình mềm hoá để vận dụng phù hợp với thực tế.2. Đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong các bộ máy kiểm toán.Hệ thống các văn bản chỉ đạo kiểm toán quốc tế (IaGs) do Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) ban hành và những chuẩn mực kiểm toán đợc chấp nhận phổ biến đã đợc ứng dụng ở tất cả các phân hệ thuộc bộ máy kiểm toán: Kiểm toán Nhà nớc, kiểm toán độc lập, và kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, ở mỗi phân hệ khác nhau, sự thể hiện các chuẩn mực cũng có những mặt khác nhau.Trong phân hệ kiểm toán độc lập, tính nguyên vẹn của các chuẩn mực đợc thể hiện rõ nét hơn cả. Ngợc lại, với kiểm toán Nhà nớc, ngoài tính nghề nghiệp của kiểm toán viên còn có đặc tính tổ chức của các cơ quan kiểm toán Nhà nớc. Do đó hệ thống chuẩn mực của kiểm toán nhà nớc phải thể hiện trên cả hai phía: cơ quan kiểm toán nhà nớc và cá nhân kiểm toán viên.3.Sự cần thiết của các chuẩn mực kiểm toán.Việc ban hành hệ thống các chuẩn mực kiểm toán là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm:- Giúp cho hoạt động của cơ quan kiểm toán và các kiểm toán viên có đợc đ-ờng lối hoạt động rõ ràng, thực hiện công việc kiểm toán trôi chảy đạt chất lợng cao. Các chuẩn mực kiểm toán là điều kiện để các kiểm toán viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đợc đạo đức nghề nghiệp.- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán là cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lợng, hiệu quả và độ tuân thủ của các kiểm toán viên cũng nh các Đoàn kiểm toán khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị. Ngoài ra hệ thống chuẩn mực kiểm toán là cơ sở để kiểm tra tính đúng đắn các nhận xét của kiểm toán viên trong báo cáo kiểm 5toán và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán với các đơn vị đợc kiểm toán đồng thời cũng là cơ sở pháp lý giúp cho các kiểm toán viên và Đoàn kiểm toán giải toả đợc trách nhiệm của mình về các vấn đề có thể xảy ra trong tơng lai.- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán là tài liệu quan trọng giúp cho việc đào tạo, bồi dỡng kiểm toán viên và đánh giá chất lợng kiểm toán viên.Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam những biến chuyển trong môi trờng kinh doanh và pháp lý cũng đặt ra những yêu cầu bức thiết đòi hỏi sự ra đời của hệ thống chuẩn mực kiểm toán:- Sự ra đời của Luật doanh nghiệp cũng nh những nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển đã tạo cơ hội tăng thêm của thị trờng kiểm toán bị trì trệ do ảnh hởng của đầu t nớc ngoài giảm sút sau khủng hoảng tài chính Châu á. Đồng thời, việc bãi bỏ giấy phép hành nghề kiểm toán sẽ dẫn việc Bộ Tài chính phải có những biện pháp kiểm soát khác và chuẩn mực kiểm toán trở thành một yêu cầu cấp thiết hơn nữa.- Sự ra đời của thị trờng chứng khoán Việt Nam đánh dấu một bớc ngoặt trong lịch sử phát triển của kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Khi thị trờng chứng khoán Việt Nam phát triển thì vai trò của hoạt động kiểm toán độc lập sẽ trở nên quan trọng và yêu cầu xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam sẽ gia tăng để giải quyết một loạt các vấn đề đặt ra từ sự phát triển của thị trờng chứng khoán và các dịch vụ liên quan.- Quá trình hoà nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam tiếp tục đợc đẩy mạnh với sự kiện nổi bật là Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. Quá trình này tiếp tục mở ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế nhng cũng làm gia tăng các thách thức về vai trò quản lý kinh tế của nhà nớc và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nớc, không loại trừ lĩnh vực kiểm toán độc lập. Yêu cầu về một hệ thống chuẩn mực kiểm toán phù hợp với tập quán quốc tế nhng vẫn đáp ứng đợc yêu cầu quản lý về mặt nhà nớc lại càng gia tăng.Những biến chuyển trong tình hình nghề nghiệp kiểm toán trên thế giới cũng nh những cơ hội phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cho tiến trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: phải đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để mau 6chóng hình thành một hệ thống chuẩn mực tơng đối đầy đủ cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính. Đồng thời phải ban hành các hớng dẫn thực hiện kèm theo.4. Những chuẩn mực kiểm toán đợc chấp nhận phổ biến.Những chuẩn mực kiểm toán đợc chấp nhận phổ biến là: những chuẩn mực có hiệu lực mà KTV phải tuân thủ khi tiến hành kiểm toán và là cách thức bảo đảm chất lợng kiểm toán.Chuẩn mực kiểm toán chung đợc thừa nhận rộng rãi gồm 10 chuẩn mực và đợc chia thành ba nhóm:* Nhóm chuẩn mực chung: gồm 3 chuẩn mực và đợc áp dụng trong tất cả các giai đoạn của một cuộc kiểm toán. Chúng bao gồm các chuẩn mực đào tạo nghiệp vụ và sự thành thạo chuyên môn, tính độc lập, cũng nh sự thận trọng nghề nghiệp thích đáng. Cụ thể:- Việc kiểm toán phải do 1 ngời hay 1 nhóm ngời đợc đào tạo nghiệp vụ tơng xứng và thành thạo chuyên môn nh một KTV thực hiện. Có nghĩa ngời thực hiện kiểm toán phải đợc đào tạo 1 cách đầy đủ và hợp lý về lĩnh vực kiểm toán, phải am hiểu sâu sắc về kế toánkiểm toán. - Trong tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán, KTV phải giữ thái độ độc lập. Thái độ độc lập phụ thuộc 2 yếu tố là bản chất thực của KTV và cách nhìn nhận của công chúng đối với KTV.KTV phải duy trì đợc sự thận trọng nghề nghiệp đúng mực trong suốt cuộc kiểm toán (lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán). Chuẩn mực này đòi hỏi KTV phải luôn đa nghi nghề nghiệp nh luôn đặt ra các câu hỏi cho các dấu hiệu nghi ngờ, phân tích các bằng chứng, đánh giá để hoặc khẳng định hoặc loại bỏ những nghi ngờ đó.* Nhóm chuẩn mực thực hành: gồm có 3 chuẩn mực đề cập tới việc lập kế hoạch và giám sát công việc kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thu thập đầy đủ các bằng chứng có hiệu lực. Cụ thể:- Phải lập kế hoạch chu đáo cho công việc kiểm toán và giám sát chặt chẽ những ngời giúp việc (nếu có) nhằm xác định rõ lợng công việc cần hoàn thành, số lợng các KTV cần thiết, các thủ pháp kiểm toán cần thực hiện và khi nào cần áp dụng đối với từng thủ pháp.7- Phải hiểu biết đầy đủ về hệ thống kiểm toán nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán và xác định nội dung, thời gian và qui mô của các thử nghiệm sẽ thực hiện.- Phải thu đợc đầy đủ bằng chứng có hiệu lực thông qua việc kiểm tra, quan sát, thẩm vấn và xác nhận để có đợc những cơ sở hợp lý cho ý kiến về báo cáo tài chính đợc kiểm toán. Đầy đủ và có hiệu lực là nói tới số lợng và chất lợng của bằng chứng kiểm toán cần thu thập. KTV cần phải sử dụng những xét đoán nghề nghiệp để đánh giá bao nhiêu bằng chứng kiểm toán và những loại bằng chứng nào cần thu thập.* Nhóm chuẩn mực báo cáo: gồm 4 chuẩn mực cung cấp cho KTV những chỉ dẫn để lập báo cáo kiểm toán.- Báo cáo kiểm toán phải xác nhận bảng khai tài chính có đợc trình bày phù hợp với những nguyên tắc kế toán đợc chấp nhận rộng rãi hay không.- Báo cáo kiểm toán phải chỉ ra các trờng hợp không nhất quán về nguyên tắc giữa kì này với các kì trớc.Chuẩn mực này ám chỉ rằng các đơn vị đợc kiểm toán phải sử dụng 1 cách thống nhất các phơng pháp và thủ tục kế toán từ năm này qua năm khác. Đối với những trờng hợp thay đổi nhng không đợc chỉ ra thì KTV phải bảo đảm hợp lý rằng chúng không ảnh hởng đến những thông tin trên báo cáo tài chính.- Phải xem xét các khai báo trên bảng khai tài chính có đầy đủ một cách hợp lý không trừ những trờng hợp khác đợc chỉ ra trong báo cáo. Đầy đủ đợc hiểu là bao gồm cả những thuyết minh tài chính, các thuật ngữ đợc sử dụng trên báo cáo tài chính, những nhận xét về tình hình tài chính, các mẫu, trình tự sắp xếp và cả sự phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính. - Báo cáo kiểm toán phải đa ra ý kiến về toàn bộ bảng khai tài chính hoặc khẳng định không thể đa ra ý kiến đợc kèm theo việc nêu rõ lý do. Trong mọi tr-ờng hợp kí tên vào báo cáo kiểm toán, KTV phải nêu rõ trong báo cáo đặc điểm cuộc kiểm toánmức độ trách nhiệm của KTV. Trong các chuẩn mực đợc chấp nhận rộng rãi có thể phân thành 2 phân hệ rõ rệt:+ Phân hệ thứ nhất: các chuẩn mực chung cũng là những chuẩn mực về KTV. Các chuẩn mực này đợc tổng quát trên 3 mặt: đợc đào tạo nghiệp vụ và có trình độ tơng xứng; độc lập; và thận trọng thích đáng.+ Phân hệ thứ hai: các chuẩn mực thực hành bao gồm 2 loại: 8- Loại 1: các chuẩn mực nghiệp vụ hay chuẩn mực công việc tại chỗ đề cập tới 3 mặt:Lập kế hoạch chu đáo và giám sát ngời giúp việc. Hiểu biết hệ thống kiểm soát nội bộ và các phép thử nghiệm thích hợp.Phải thu đợc bằng chứng có hiệu lực và đầy đủ.- Loại 2: các chuẩn mực báo cáo kiểm toán gồm 4 chuẩn mực, cụ thể: Phải xác nhận báo cáo tài chính trong quan hệ phù hợp với những nguyên tắc kế toán đợc chấp nhận rộng rãi.Phải chỉ rõ các trờng hợp không nhất quán giữa các kì kế toán.Phải xem xét các khai báo kèm theo các bảng khai tài chính và đánh giá đầy đủ của khai báo.Phải đa ra ý kiến về toàn bộ bảng khai tài chính hoặc khẳng định không đa ra ý kiến đợc ( có lý do), phải nêu rõ đặc điểm của cuộc kiểm toán và trách nhiệm của kiểm toán viên. II. Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 1.Cơ sở xây dựng.Để xây dựng một hệ thống pháp lý nói chung và chuẩn mực kiểm toán nói riêng phải dựa trên cơ sở nhất định.Cơ sở chung của quy định pháp lý là quy phạm pháp lý bao gồm:- Quy phạm điều chỉnh: quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ pháp lý.- Quy phạm bảo vệ: xác định các biện pháp cỡng chế đối với hành vi bất hợp pháp.- Quy phạm định ra các nguyên tắc, định hớng cho hành vi.- Quy phạm thủ tục: quy định trình tự thực hiện các quy phạm nội dung nói trên.Trong trờng hợp xây dựng hệ thống chuẩn mực cụ thể, Uỷ ban chuẩn mực kiểm toán đã giới hạn các quan hệ pháp lý chỉ trong hoạt động kiểm toán trên cơ sở đó hình thành hai khối quy phạm: quy phạm đạo đức nghề nghiệp và quy phạm nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán.9Bất kể sự khác nhau giữa cơ cấu và phạm vi điều chỉnh của từng loại hình pháp lý, cơ sở cụ thể để xây dựng các đIều khoản phải đi từ nhận thức đúng và cơ sở về đối tợng của từng loại qui phạm. Chẳng hạn quy phạm về đạo đức nghề nghiệp phải xuất phát từ nhận thức về bản chất và truyền thống đạo đức và những quy phạm pháp lý thể chế hoá nhận thức nói trên. Từ đó cần cụ thể hoá bằng những giải thích cụ thể về đạo đức.Cũng nh các loại chuẩn mực khác, việc xây dựng chuẩn mực kiểm toán gắn chặt với việc thực hiện chuẩn mực đó bởi đạo lý và lẽ công bằng phát sinh từ ý chí và quyền lực. Mặt khác, ý chí và quyền lực lại xuất phát từ thực tại. Về mặt biện chứng đây là mối liên hệ giữa khoa học chuẩn mực với thực tiễn. Trong mối quan hệ đó, thực tiễn phải có trớc song khoa học phải có tác dụng hớng dẫn. Từ đó, điều khẳng định ở đây là chuẩn mực không phải là cái lý tởng và vĩnh cửu, càng không thể có trớc thực tiễn, cũng không thể không có khi thực tiễn đã tồn tại. Kiểm toán của chúng ta phải có chuẩn mực và hoàn thiện nó từng bớc. 2. Nguyên tắc xây dựng.Các nguyên tắc xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam trong điều kiện hiện nay:2.1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợc xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và có tham khảo chuẩn mực kiểm toán các quốc gia khác.Chuẩn mực kiểm toán quốc tế đợc xây dựng với mục tiêu đạt đợc những chuẩn mực tốt nhất cho nghề kiểm toán trên phạm vi toàn thế giới.Tuy nhiên, do phải thoả mãn yêu cầu của nhiều thành viên là các quốc gia có mức độ phát triển khác nhau về nghề nghiệp nên các chuẩn mực quốc tế không tránh đợc một số nhợc điểm:- Phải dung hoà quan điểm khác biệt giữa các quốc gia bằng cách đa ra hai giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề.- Không ban hành một số vấn đề mang đặc điểm riêng của một nhóm quốc gia, không mang tính phổ biến trên thế giới.- Phát triển chậm hơn chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia vì quan điểm bất đồng giữa các quốc gia thành viên về một số vấn đề cụ thể.10Do đó, việc xây dựng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ngoài việc sử dụng các chuẩn mực quốc tế làm cơ sở, cần xem xét thêm chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia có nghề nghịêp kiểm toán phát triển và các quốc gia đang sử dụng chuẩn mực quốc tế để xây dựng chuẩn mực quốc gia.2.2. Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bên cạnh yêu cầu phù hợp với thông lệ quốc tế, còn cần phải phù hợp với các đặc điểm của Việt Nam để đảm bảo khả năng đa chuẩn mực vào thực tiễn hoạt động kiểm toán Việt Nam:- Điều chỉnh, bổ sung những yếu tố riêng của Việt Nam. - Phải đợc chuyển sang hình thức phù hợp với văn bản pháp quy thay vì là các hớng dẫn nghề nghiệp nh chuẩn mực quốc tế.- Phải phù hợp với cách nghĩ, cách làm của ngời Việt Nam.2.3. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải hớng về việc nâng cao chất lợng của các công ty kiểm toán Việt Nam đồng thời kiểm soát đợc chất l-ợng của các công ty kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam.Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợc xây dựng trong điều kiện các công ty kiểm toán Việt Nam đang đi tìm một tiêu chuẩn chất lợng cho mình trong khi các công ty kiểm toán quốc tế thực hành kiểm toán theo các chuẩn mực quốc tế. Điều này đặt ra câu hỏi là rốt cuộc, chúng ta xây dựng chuẩn mực kiểm toán cho ai? Câu trả lời thích hợp là để phục vụ cho các công ty kiểm toán Việt Nam, với mong muốn nâng cao chất lợng kiểm toán của họ ngang với tầm chung của thế giới. Đối với các công ty kiểm toán quốc tế, công việc kiểm toán đợc tiến hành theo các chính sách chung toàn thế giới của họ. Tác dụng chủ yếu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam là khép họ vào các yêu cầu mà Việt Nam mong muốn cho một cuộc kiểm toán.2.4. Hệ thống các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn công tác kiểm toán độc lập tại Việt Nam.Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải bảo đảm đợc các bên liên quan hiểu đúng và áp dụng đúng trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tại Việt Nam. Điều này liên quan đến:Các hớng dẫn và giải thích về chuẩn mực cho các thành viên nghề nghiệp cũng nh cho xã hội.11Trình độ của đội ngũ kiểm toán viên phải đủ để sự dụng chuẩn mực trong công việc.Chơng trình đánh giá việc áp dụng các chuẩn mực trong thực tế, các điều chỉnh bổ sung hoặc giải thích kịp thời trong quá trình áp dụng chuẩn mực.2.5. Cơ chế ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải giải quyết đợc mối quan hệ giữa Nhà nớc và tổ chức nghề nghiệp trong quá trình lập quy và kiểm soát chất lợng công việc kiểm toán.Hiện nay Bộ Tài chính là ngời chịu trách nhiệm chính về việc soạn thảo và ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với sự tham gia của các công ty kiểm toán và các nhà nghiên cứu. Bộ Tài chính cũng là ngời kiểm tra và giám sát chất l-ợng kiểm toán tại các công ty kiểm toán. Điều này là hợp lý và rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, dễ thấy rằng về lâu dài, kinh phí và nhân lực của Bộ Tài chính không thể và không nên bao cấp toàn bộ cho công việc này bởi vì chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian và kinh phí cũng nh sự nhạy bén nghề nghiệp mà các cơ quan chức năng nhà nớc khó thực hiện đợc.Do đó, về lâu dài cần một cơ chế khác thích hợp hơn, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nớc và tổ chức nghề nghiệp trong việc xây dựng chuẩn mực. Theo chúng tôi, một mô hình thích hợp là:Bộ Tài chính giữ vai trò ban hành các chuẩn mực kiểm toán.Hội đồng quốc gia về kế toán giữ vai trò tổ chức soạn thảo các chuẩn mực trình Bộ tài chính ban hành.Tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên tham gia quá trình soạn thảo và chịu trách nhiệm đa ra các hớng dẫn việc áp dụng chuẩn mực trong thực tế. Để làm đợc vai trò này, tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên không nên tổ chức theo kiểu tự nguyện nh Hội kế toán Việt Nam, mà nên hình thành nh một tổ chức bắt buộc đối với các kiểm toán viên và công ty kiểm toán hành nghề và đặt dới sự bảo trợ chính thức của Bộ Tài chính.2.6. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải phát triển đồng bộ với hệ thống kế toán Việt Nam.Bản thân mối quan hệ giữa hai lĩnh vực kế toánkiểm toán đã đòi hỏi sự đồng bộ này. Rất nhiều chuẩn mực kiểm toán phải tham chiếu đến chuẩn mực kế toán liên quan, thí dụ chuẩn mực về Các bên hữu quan, chuẩn mực về Tính liên tục hoạt động kinh doanh Vấn đề xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt 12[...]... giữa các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và thực tiễn công tác kiểm toán Việt Nam Quá trình hình thành các chuẩn mực kiểm toán Tác động ngợc Tác động ngợc Tác động ngợc Thực tiễn công việc kiểm toán Quy trình kiểm toán chuẩn của 1 công ty kiểm toán Phương thức tiếp cận của từng kiểm toán viên Chuẩn mực kiểm toán quốc gia Vai trò của hiệp hội nghề nghiệp Vai trò của công ty kiểm toán Chuẩn mực kiểm toán quốc... trình kiểm toán chuẩn của công ty Các chuẩn mực kiểm toán quốc gia khi hình thành cũng tác động ngợc lại quy trình kiểm toán chuẩn của các công ty kiểm toán theo hớng tơng tự và cuối cùng sự ra 14 đời của chuẩn mực kiểm toán quốc tế cũng có những ảnh hởng nhất định đến chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia Từ những phân tích trên chúng ta nhận thấy con đờng hình thành chuẩn mực kiểm toán việt nam là.. .Nam mới đợc đặt ra từ năm 1999 do đó đã đi sau một bớc so với chuẩn mực kiểm toán Điều này có thể dẫn đến một số vớng mắc trong việc soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam sao cho có thể áp dụng trong thực tế Do đó cần phải bảo đảm sự phát triển đồng bộ của các chuẩn mực kiểm toánhệ thống kế toán Việt Nam 2.7 Quy trình xây dựng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải chuyển... nghiệp Vai trò của công ty kiểm toán Chuẩn mực kiểm toán quốc tế Vai trò liên đoàn kế toán quốc tế 3.2 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Quá trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bắt đầu chính thức từ tháng 9 năm 1997 sau hội thảo về chuẩn mực kiểm toán đợc Bộ Tài chính và dự án EUROTAPVIET về kế toánkiểm toán tổ chức tại Nha Trang đc s giỳp ca cng ng chõu u (EU) v ca Ngõn hng Th gii (t... Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác - Chuẩn mực 540 Kiểm toán các ớc tính kế toán - Chuẩn mực 400 Đánh giá rủi ro v kiểm soát nội bộ - Chuẩn mực 610 Sử dụng tài liệu của kiểm toán nội bộ * Đợt 4: Ban hành 5 chuẩn mực (Ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ trởng Bộ Tài chính) - Chuẩn mực số 220 Kiểm soát chất lợng hoạt động kiểm toán - Chuẩn mực số 320 ... - Chuẩn mực 500: Bằng chứng ki ểm t oán - Chuẩn mực 520: Các thủ tục phân tích - Chuẩn mực 510: Kiểm toán năm đầu tiên, số d năm tài chính - Chuẩn mực 580: Giải trình của Giám đốc 16 * Đợt 3: Ban hành 4 chuẩn mực (Ban hnh theo Quyt nh s143/2001/Q-BTC ngy 21 thỏng 12 nm 2001 ca B trng B Ti chớnh) - Chuẩn mực 240 Gian lận và sai sót - Chuẩn mực 300 Lập kế hoạch kiểm toán - Chuẩn mực 530 Lấy mẫu kiểm. .. Việt Nam phù hợp với định hớng của Đảng và Nhà nớc Hoạt động kiểm toán độc lập và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng không nằm ngoài yêu cầu đó Trong từng thời kỳ, việc nhận đúng yêu cầu của thực tiễn giúp chúng ta xác định những hớng đi hợp lý cho mình và đạt đợc những mục tiêu đã vạch ra 3.Quá trình hình thành hệ thống chuẩn mực 3.1 Quá trình xây dựng Quá trình hình thành hệ thống chuẩn mực kiểm toán. .. tín nghề nghiệp trớc xã hội Cuối cùng, liên đoàn kế toán quốc tế phối hợp các chuẩn mực kiểm toán quốc gia để hình thành chuẩn mực kiểm toán quốc tế trên cơ sở nhất trí của các nớc hội viên Thứ hai đó là quá trình tác động ngợc lại của các chuẩn mực đợc hình thành Khi một cồn ty kiểm toán xây dựng đợc quy trình kiểm toán chuẩn của mình, các kiểm toán nên có trách nhiệm đIều chỉnh lại phơng thức tiếp... trong kiểm toán - Chuẩn mực số 501 Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với Các khoản mục và sự kiện đặc biệt - Chuẩn mực số 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính - Chuẩn mực số 600 Sử dụng t liệu của kiểm toán viên khác * Đợt 5: Ban hành 6 chuẩn mực (Ban hnh kốm theo Quyt nh s 195/2003/Q BTC ngy 28 thỏng 11 nm 2003 ca B trng B Ti chớnh) - Chuẩn mực số 401 Thực hành kiểm. .. 401 Thực hành kiểm toán trong môi trờng tin học - Chuẩn mực số 550 Các bên liên quan - Chuẩn mực số 570 Hoạt động liên tục - Chuẩn mực số 800 Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt - Chuẩn mực số 910 Công tác soát xét báo cáo tài chính - Chuẩn mực 920 Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trớc III) Đánh giá và kiến nghị 1.Đánh giá 17 Kiểm toán l hot ng mi hỡnh . dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: phải đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để mau 6chóng hình thành một hệ thống chuẩn mực. nay:2.1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợc xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và có tham khảo chuẩn mực kiểm toán các quốc gia khác.Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn