Du lịch và môi trường. Thực trạng ở Việt Nam

29 623 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Du lịch và môi trường. Thực trạng ở Việt Nam Đề án môn học: Kinh tế du lịchMỤC LỤCPhần 1: Lời mở đầu .3Phần 2: Nội dung .41. Du lịch môi trường: Các vấn đề cơ bản 4 1.1 Khái niệm du lịch 4 1.2 Tầm quan trọng của sự phát triển du lịch .5 1.3 Tài nguyên thiên nhiên: Khái niệm, phân loại tác động đến sự phát triển du lịch 8 1.3.1 Khái niệm .8 1.3.2 Phân loại .8 1.3.3 Tác động đến sự phát triển du lịch 8 1.4 Khái niệm chung về môi trường .10 1.5 Mối quan hệ giữa du lịch môi trường 11 1.6 Tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển du lịch 142. Thực trạng phát triển bảo vệ môi trường Việt nam 15 2.1 Sự tác động tích cực của du lịch đến việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên 15 2.2 Sự tác động tiêu cực của du lịch đến việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên 15 2.3. Thực trạng tại điểm du lịch Sa Pa .20 2.4 Những chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong 10 năm tới tại Việt Nam .223. Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch bảo vệ môi trường tại Việt Nam .24 3.1 Tăng cường phát triển du lịch bền vững 24SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45AĐề án môn học: Kinh tế du lịch 3.2 Giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đến phát triển du lịch .26 3.3 Xây dựng hành lang pháp lí để hướng dẫn phát triển du lịch với phương châm bảo vệ môi trường .27Phần 3: Kết luận 28SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A2Đề án môn học: Kinh tế du lịchPHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦUNgày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến. Hội đồng Lữ hành Du lịch quốc tế đã công nhận du lịch là một ngành kinh tế lớn nhất thế giới, vượt lên trên cả ngành sản xuất ô tô, thép, điện tử nông nghiệp. Đối với một số quốc gia, du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất trong ngoại thương. Tại nhiều qốc gia khác, du lịch là một trong những ngành kinh tế hàng đầu.Sự phát triển du lịch đòi hỏi những điều kiện khách quan cần thiết nhất định.Một số điều kiện là cần thiết, bắt buộc phải có đối với tất cả mọi vùng, mọi quốc gia muốn phát triển du lịch. Hệ thống các điều kiện cần thiết đối với từng nơi, từng vùng hoặc từng đất nước để phát triển du lịch bao gồm điều kiện về tài nguyên du lịch, sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch những tình hình sự kiện đặc biệt. Trong đó điều kiện về tài nguyên du lịch như là các điều kiện cần để phát triển du lịch nếu thiếu nó sẽ không thể phát triển được. tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên thiên nhiên tài nguyên nhân văn mà các điều kiện về môi trường tự nhiên đóng vai trò là tài nguyên thiên nhiên về du lịch.Vấn đề bảo vệ môi trường trong sự phát triển của du lịch đang là vấn đề cấp thiết của mỗi quóc gia vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển ngành công nghiệp không khói này. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển của du lịch như thế nên em lựa chọn đề tài:”Du lịch môi trường. Thực trạng Việt Nam”.SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A3Đề án môn học: Kinh tế du lịchPHẦN 2: NỘI DUNG1. Du lịch môi trường: Các vấn đề cơ bản1.1. Khái niện du lịch :Mặc hoạt động du lịch đã có nguồn gốc hình thành từ rất lâu phát triển với tốc độ rất nhanh như vậy, song cho đến nay khái niệm du lịch được hiểu rất khác nhau tại các quốc gia khác nhau từ nhiều góc độ khác nhau. Khái niệm du lịch có ý nghĩa đầu tiên là sự khởi hành lưu trú tạm thời của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ. Mầm mống đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch bắt đầu xuất hiện từ cuộc phân chia lao dộng xã hội lần thứ hai.Sau đây, chúng ta xem xét một số khái niệm tiêu biểu về du lịch:Năm 1811 lần đầu tiên tại An có định nghĩa về du lịch như sau:” Du lịch là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lí thuyết thực hành của các cuộc hành trình với mục đích giải trí” Ông Michael Colman Đing nghĩa:” Du lịch là sự kết hợp tương tác của 4 nhom nhân tố trong quá trình phục vụ du khách bao gồm: du khách, nhà cung ứng dịch vụ du lịch, cư dân sở tại chính quyền nơi đón khách du lịch”.Định nghĩa của Hội nghị quốc tế về thống kê du lịch Otawoa-Canada diễn ra vào tháng 6/1991:” Du lịch là hoạt động của con người đi tới một nơi ngoài môi trường thường xuyên, trong một khoảng thời gian ít hơn khoảng thời gian đã được các tổ chức du lịch quy định trước, mục đích của chuyến đi không phải là để tiến hành các hoạt động kiếm tiền trong phạm vi vùng tới thămSV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A4Đề án môn học: Kinh tế du lịchĐể có quan niệm đầy đủ cả về góc độ kinh tế kinh doanh của du lịch, khoa Du lịch Khách sạn trường Đại học Kinh tế Quốc dân hà Nội đưa ra định nghĩa”. Du lịch là một ngành kinh doanh bao gồm các hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hoá dịch vụ của những doanh nghiệp, nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại lưu trú, ăn uống, tham quan,giải trí, tìm hiểu các nhu cầu khác của khách du lịch. Các hoạt động đó phải đem lại lợi ích kinh tế chính trị- xã hội thiết thực cho nước làm du lịch cho bản thân doanh nghiệp”. Trong pháp lệnh Du lịch của việt Nam, tại điều 10 thuật ngữ du lịch được hiểu như sau : “ Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thoả mãn nhu cầu thăm quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong 1 thời gian nhất định“.1.2.Tầm quan trọng của phát triển du lịch :• Ý nghĩa về mặt Kinh tế của phát triển du lịch :Du lịch làm tăng nguồn thu ngân sách cho các địa phương phát triển du lịch.Hoạt động du lịch phát triển, tạo nguồn thu ngân sách cho các địa phương từ các khoản trích nộp ngân sách của các cơ sở du lịch trực thuộc quản lý trực tiếp của địa phương từ các khoản thuế phải nộp của các doanh nghiệp du lịch kinh doanh trên địa bàn. Du lịch góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo.Trước hết hoạt động kinh doanh du lịch đòi hỏi sự hỗ trợ liên ngành, yêu cầu về sự hỗ trợ liên ngành là cơ sở cho các ngành khác (như giao thông vận tải, tài chính, bưu điện, công nghiệp, nông nghiệp, hải quan v.v…) phát triển, đối với nền sản xuất xã hội, du lịch mở ra một thị trường tiêu thụ hàng hoá. Mắt khác, sự phát triển du lịch tạo ra các điều kiện để khách du lịch tìm hiểu thị trường, ký kết hợp đồng về sản xuất kinh doanh trong nước, tận dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật các ngành kinh tế khác.SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A5Đề án môn học: Kinh tế du lịchPhát triển du lịch sẽ mở mang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế như mạng lưới giao thông công cộng, mạng lưới điện nước, các phương tiện thông tin đại chúng v.v… Đặc biệt là những vùng phát triển du lịch, do xuất hiện nhu cầu đi lại, vận chuyển thông tin liên lạc v.v… của khách du lịch, cũng như những điều kiện cần thiết cho cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động nên các ngành này phát triển. Mặt khác, khách không chỉ dừng lại điểm du lịch mà trước đó sau đó khách có nhu cầu đi lại giữa các điểm du lịch, trên cơ sở đó ngành giao thông vận tải phát triển.• Ý nghĩa xã hội của việc phát triển du lịch đối với đất nước :Du lịch góp phần giải quyết công việc làm cho người dân.Theo như thống kê năm 2000 của thế giới, du lịch là ngành tạo việc làm quan trọng. Tổng số lao động trong các hoạt động liên quan đến du lịch chiếm 10,7% tổng số lao động toàn cầu. Cứ 2,5 giây du lịch tạo ra được một việc làm mới, đến năm 2005 cứ 8 lao động thì có một người làm trong ngành du lịch so với tỷ lệ hiện nay là 1/9. Một buồng khách sạn từ 1 đến 3 sao trên thế giới hiện nay thu hút khoảng 1,3 lao động trong các dịch vụ chính khoảng 5 lao động trong các dịch vụ bổ sung. Số lao động cần thiết trong dịch vụ bổ sung có thể tăng lên nhiều lần, nếu các dịch vụ này được nâng cao về chất lượng phong phú về chủng loại. Theo dự báo của WTO, năm 2010 ngành du lịch sẽ tạo thêm khoảng 150 triệu việc làm, chủ yếu tập trung khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.Du lịch làm giảm quá trình đô thị hoá các nước kinh tế phát triển.Thông thường tài nguyên du lịch thiên nhiên thường có nhiều những vùng núi xa xôi, vùng ven biển hay nhiều vùng hẻo lánh khác. Việc khai thác đưa những tài nguyên này vào sử dụng đòi hỏi phải có đầu tư về mọi mặt giao thông, bưu điện, kinh tế, văn hoá, xã hội v.v… Do vậy, việc phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế - SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A6Đề án môn học: Kinh tế du lịchxã hội nhũng vùng đó, cũng vì vậy mà góp phần làm giảm sự tập trung dân cư căng thẳng nhũng trung tâm dân cư.Du lịch là phương tiện tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả cho các nước chủ nhà. Về mặt kinh tế : là phương tiện tuyên truyền, quảng cáo hữu hiệu cho hàng hoá nội địa ra nước ngoài thông qua du khách. Khách du lịch được làm quen tại chỗ với các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp v.v… Một số mặt hàng làm cho du khách hài lòng cả về chất lượng, giá cả lẫn mẫu mã v.v… về đến nước, khách du lịch tuyên truyền cho bạn bè, người thân v.v… nhiều khi bắt đầu tìm kiếm các mặt hàng đó, nhiều khi chính bằng con đường đó nước làm du lịch có điều kiện xuất khẩu nhiều hơn hàng hoá.Về mặt xã hội : là phương tiện tuyên truyền quảng cáo hữu hiệu cho các thành tựu kinh tế, chính trị, văn hoá, giới thiệu về con người, phong tục tập quán v.v… Du lịch đánh thức các ngành nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền của các dân tộc bởi các lý do sau : - Khách du lịch rất thích mua các đồ lưu niệm mang tính dân tộc, đó là các sản phẩm của các nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền.Khách du lịch văn hoá ngày một đông, họ thường đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá dân tộc. Do vậy, việc tôn tạo bảo dưỡng các di tích đó ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền dân tộc phục vụ cho các mục đích có điều kiện phục hồi phát triển hơn (nghề khảm; khắc; sơn mài; đẽo; tạc tượng, làm tranh lụa v.v…).Du lịch làm tăng thêm tầm hiểu biết chung về xã hội của người dân thông qua người địa phương khác, khách nước ngoài (về phong cách sống, thẩm mỹ, ngoại ngữ v.v…).Du lịch làm tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ hiểu biết của nhân dân giữa các vùng vói nhau của nhân dân giữa các quốc gia với nhau.SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A7Đề án môn học: Kinh tế du lịch1.3. Tài nguyên thiên nhiên.1.3.1. Khái niệm :Tài nguyên là các dạng vật chất được tao thành trong suốt quá trình hình thành phát triển của tự nhiên, cuộc sống sinh vật con người. Các dạng vật chất này cung cấp nguyên- nhiên vật liệu, hỗ trợ phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của con người.1.3.2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên :Hiện nay quan điểm của các nhà Kinh tế học môi trường đều thống nhất cách phân loại tài nguyên thiên nhiên như sau:- Tài nguyên có khả năng tái sinh: là những tài nguyên có thể tự duy trì hoặc bổ sung một cách liên tục khi được sử dụng hợp lí. Tuy nhiên nếu sử dụng không hợp lí, tài nguyên này cũng có thể bị cạn kiệt không thể tái sinh nữa- Tài nguyên không có khă năng tái sinh: là những tài nguyên có mức độ giới hạn nhất định trên trái đất, chúng ta chỉ được khai thác chúng dạng nguyên khai một lần, đối với loại tài nguyên này được chia làm 3 nhóm:+ Tài nguyên không có khả năng tái sinh nhưng tạo tiền đề cho tái sinh. Ví dụ như đất, nước tự nhiên…+ Tài nguyên không có khả năng tái sinh nhưng tái tạo. Ví dụ như kim loại, thuỷ tinh, chất dẻo…+ Tài nguyên cạn kiệt như than đá, dầu khí…1.3.3. Tác động của tài nguyên thiên nhiên đến sự phát triển du lịch :Các điều kiện về môi trường tự nhiên đóng vai trò là những tài ngyuên thiên nhiên về du lịch là: địa hình đa dạng, khí hậu ôn hoà, động thực vật phong phú, giàu nguồn tài nguyên nước vị trí địa lí thuận lợi• Địa hình :SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A8Đề án môn học: Kinh tế du lịchĐịa hình một nơi thường chế định cảnh đẹpvà sự đa dạng phong cảnh nơi đó. Đối với du lịch, điều kiện quan nhất là địa phương phải có địa hình đa dạng có những đặc điểm tự nhiên như: biển, rừng, sông, hồ, núi… Khách du lịch thường ưa thích những nơi nhiều rừng, đồi, núi, biển, đảo…• Khí hậu :Những nơi mà có khí hậu điều hoà thường được khách du lịch ưa thích. Mỗi loại hình du lịch đòi hỏi những điều kiện khí hậu khác nhau• Thực vật :Thực vật đóngvai trò quan trọng trong phát triển du lịch chủ yếu nhờ sự đa dạng số lượng nhiều rừng, nhiều hoa… Rừng là bộ máy sản xuất ra õy, là nơi yên tĩnh trật tự. Nếu thực vật phong phú quý hiếm thì sẽ thu hút được cả khách du lịch văn hoá với lòng ham tìm tòi, nghiên cứu thiên nhiên. Đối vơi khách du lịch, những loại thực vật không có đất nước của họ thường có sức hấp dẫn mạnh• Động vật :Động vật cũng là một trong những nhân tố có thể góp phần thu hút khách du lịch. Nhiều loại động vật có thể là đối tượng cho săn bắn du lịch. Có những loài động vật quý hiếm là đối tượng nghiên cứu lập các vườn bách thú• Tài nguyên nước :Các nguồn tài nguyên nước mặt như: ao, hồ, sông, ngòi, đầm vừa tạo điều kiện để diều hoà không khí, phát triểnmạng lưới giao thông vận tải nói chung, vừa tạo điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch nói riêng.Các nguồn nước khoáng là tiền đề không thể thiếu được đối với việc phát triển du lịch chữa bệnh. Tính chất chữa bệnh của các nguồn nước khoáng đã được phát triển từ thời Đế chế La Mã. Ngày nay, các nguồn nước khoáng đống vai trò quyết định cho sự phát triển của du lịch chữa bệnh. • Vị trí địa lí :SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A9Đề án môn học: Kinh tế du lịchĐiều kiện địa lí bao gồm: Điểm du lịch nằm trong khu vực phát triển du lịch khoảng cách từ điểm du lịch đến các nguồn gửi khach du ngắn.Khoảng cách này co ý nghĩa quan trọng đối với nước nhận khách du lịch. Nếu nước nhận khách xa điiểm gửi khách điều đó ảnh hưởng đến khách trên hai khía cạnh là: khách du lịch phải chi thêm tiền cho việc đi lại vì khoản cách xa khách du lịch phải rút ngắn thời gian lưu trú lại nơi du lịch vì thời gian đi lại mất nhiều. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khoảng cách xa từ nơi đón khách đến nơi gửi khách lại có sức hấp dẫn đối với một vài loại khách có khả năng thanh toán cao co tính hiếu kì.1.4. Khái niệm chung về môi trường :Môi trường là khái niệm rất rộng, được định nghiã theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt là sau Hội nghị Stockhol về môi trường năm 1972. Tuy nhiên, nghiên cứu về những khái niệm liên quan đến định nghĩa đưa ra trong luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, có những khái niệm đáng chú ý sau đây:Trong tuyên ngôn của UNESCO năm 1981, môi trường được hiểu là “ Toàn bộ các hệ thống tự nhiên các hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống bằng lao động của mình đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm thoả mãn các nhu cầu của con người”.Chương trình của UNEP định nghĩa: “Môi trường là tập hợp các yếu tố vật lí, khoa học, sinh học, kinh tế xã hội, tác động lên từng ca thể hay cả cộng đồng”.Để thống nhất về mặt nhận thức, chúng ta sử dụng định nghia trong Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá IX, kì họp thứ tư thông qua ngày 27/1/1993 định nghĩa môi trường như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên các yếu tố vật chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người thiên nhiên”SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du l ịch 45A10[...]... rừng của Việt Nam chịu nhiều tổn thất về diện tích, nhưng hệ thực vật vẫn còn phong phú đa dạng về chủng loại đã tạo nên sức hấp dẫn cho các điểm đến của Việt Nam đối với các du khách nước ngoài SV Lê Th ị Linh 14 Lớp :Du l ịch 45A Đề án môn học: Kinh tế du lịch 2 Thực trạng phát triển du lịch bảo vệ môi trường Việt Nam : 2.1 Sự tác động tích cực của du lịch đến việc bảo vệ môi trường tài... môn học: Kinh tế du lịch 1.5 Mối quan hệ giữa du lịch môi trường : • Ảnh hưởng của môi trường đến phát triển du lịch : - Môi trường đất : Hiện tượng thoái hoá đất dang là xu thế phổ biến Việt Nam từ đồng bằng đến trung du, miền núi Ngoài việc gây tác hại nghiêm trọng đối với đời sống sản xuất của người dân nói chung, môi trường đất bị xuống cấp sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch như làm suy... khách du lịch tăng nhanh Điều này sẽ góp phàn làm suy giảm trữ lượng tăng khả năng ô nhiễm các nguồn nước ngầm đặc biệt khu vực ven biển do phai tăng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu khách du lịch Vấn đề này sẽ càng trở nên nghiêm trọng đặc biệt vào mùa du lịch các trọng điểm phát triển du lịch Tuy nhiêm việc khai thác nước phục vụ nhu cầu du lịch chủ yếu là nước ngầm tập trung chủ yếu ở. .. biệt là các trung tâm du lịch, góp phần làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường đất nước Như vậy cùng với sự gia tăng khách du lịch, áp lực về lượng thải từ hoạt động du lịch ngày một tăng nhanh trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt các trung tâm du lịch thực sự trở thành vấn đề môi trường đáng được quan tâm Điều quan trọng cần nhấn mạnh đây là ngay tại các trọng diểm phát triển du lịch, các chất thải... bình diện ngày một lớn, tập trung các khu dân cư đô thị nới có các dịch vụ phát triển; dải ven biển, nới tập trung tới khoảng 70% các khu điểm thăm quan du lịch Bên cạnh đó sự suy giảm đa dạng Sinh học, sự gia tăng tai biến sự cố môi trường cũng có những ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển du lịch Việt Nam • Những ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường : - Tăng áp lực về chất thải... làm cản trở hoạt động du lịch, gây khó khăn cho việc phát triển loại hình du lịch nông trang, ảnh hưởng đến chất lượng lương thực, thực phẩm cung cấp cho du khách… - Môi trường không khí : Hiện nay ô nhiễm môi trường không khí Việt Nam mới mang tinh cục bộ, chỉ tập trung các đô thị, khu công nghiệp, vùng khai thác khoáng sản, trên các trục đường giao thông chính… Ô nhiễm bụi phổ biến hầu hết... Còn vào các tháng mùa mưa, lượng nước tập trung lớn, chiếm 80 – 90 % lượng mưa cả năm thường tạo nên những biến động SV Lê Th ị Linh 11 Lớp :Du l ịch 45A Đề án môn học: Kinh tế du lịch cho môi trường nước cả về số lượng chất lượng, gây nên những ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động khai thác du lịch nói riêng tổng thể môi trường nói chung - Hiện trạng rừng : Tình trạng suy thoái rừng Việt Nam. .. đến cảnh quan du lịch, đến khả năng xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn đặc trưng của một nước nhiệt đới Điều này có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch Như vậy theo đánh giá một cách tổng quát thì du lịch Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ bởi sự suy thoái môi trường tự nhiên, đặc biệt là sự ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí diễn ra bình diện ngày... hệ thống tiêu chuẩn chất lượng môi trường du lịch Việt Nam trong từng lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nói chung hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước nói riêng đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường du lịch Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường du lịch đặc biệt cần có một cơ chế... trường du lịch, đưa nội dung này vào kế hoạch công tác thanh tra hàng năm để triển khai thực hiện thường xuyên SV Lê Th ị Linh 27 Lớp :Du l ịch 45A Đề án môn học: Kinh tế du lịch PHẦN 3: KẾT LUẬN Như Bác Hồ đã dự báo Du lịch sẽ trở thành công nghiệp không khói thu về rất nhiều ngoại tệ cho quốc gia” Ngày nay, điều đó đang trở thành hiện thực Trong năm 2005 vừa qua Việt Nam đón trên 3 triệu lượt khách du . của môi trường đối với sự phát triển của du lịch như thế nên em lựa chọn đề tài: Du lịch và môi trường. Thực trạng ở Việt Nam .SV. Lê Th ị Linh Lớp :Du. lịch. .....................142. Thực trạng phát triển và bảo vệ môi trường ở Việt nam. .............................15 2.1 Sự tác động tích cực của du lịch đến việc bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Du lịch và môi trường. Thực trạng ở Việt Nam, Du lịch và môi trường. Thực trạng ở Việt Nam, Du lịch và môi trường. Thực trạng ở Việt Nam, Khái niện du lịch :, Tài nguyên thiên nhiên., Khái niệm chung về môi trường : Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường :, Sự tác động tiêu cực của du lịch đến việc bảo vệ môi trường và tài, Thực trạng tại điểm du lịch SaPa :, Tăng cường phát triển du lịch bền vững :, Giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo về môi trường đến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn