Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự áp dụng nó ở Việt Nam

33 132 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:55

Báo cáo thực tập: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự áp dụng nó ở Việt Nam Đề án kinh tế chính trịchính sách kinh tế mới của V.I.Lênin sự áp dụng Việt Nam Đề án Kinh Tế Chính Trị Công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xớng đã đi vào cuộc sống gần 20 năm. trong thời gian đó, những thành tựu do công cuộc đổi mới đem lại không nhỏ, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng sự tổ chức, điều hành của nhà nớc. Có đợc những thành công này là nhờ vận dụng đúng đắn sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mac-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam. Trong đó có những luận điểm do Lênin đề ra trong chính sách kinh tế mới (NEP). Chính sách kinh tế mớisự khái quát kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành nền kinh tế nhiều thành phần nhằm xúc tiến cách mạng xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thời kỳ quá độ nớc Nga.từ đó đến nay, đã hơn 85 năm trôi qua nhng sự phát triển của lý luận thực tiễn các nớc xã hội chủ nghĩa ngày càng chứng minh tính cách mạng, khoa học, sáng tạo tính thời sự sấu sắc của những luận điểm do Lênin đề ra trong chính sách kinh tế mới, trong đó có t t-ởng tự do trao đổi ( hay thực chất là t tởng phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần). Nhiều đảng nhiều nớc anh em đã đang tìm hiểu nhằm nhận thức sâu thêm vận dụng phát triến sáng tạo những luận đề ấy. Sau khi đánh bại can thiệp vũ trang của các nớc đế quốc cuộc nội chiến do bọn bạch vệ gây ra .V.I.Lênin cùng đảng cộng sản nga bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng đất nớc, xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội trong điều kiện hòa bình. Chính sách cộng sản thời chiến thực hiện việc trng thu lơng thực thừa của nông dân, cung cấp cho quốc phòng đã tỏ ra không còn phù hợp, làm cho nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng. Dẫn đến tình Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trị trạng khan hiếm lơng thực, bất ổn về kinh tế bị nông dân phản đối gay gắt . đặc biệt với việc xóa bỏ quan hệ hàng hóa tiền tệ khi cha đủ điều kiện, khiến cho kinh tế nớc Nga chở lên trì trệ, mất tính năng động dần đi vào khủng hoảng. Những sự bất hợp lý trong nền kinh tế, cộng với những khó khăn do hậu quả của chiến tranh đã đẩy nớc Nga vào khủng hoảng toàn diện sâu sắc cả về kinh tế, chính trị vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc . V.I.Lênin nhận ra rằng khó khăn lớn nhất của nớc Nga lúc bấy giờ là lơng thực cho toàn bộ xã hội nguyên liệu để phục vụ công nghiệp. Trớc mắt cần đa ra những biện pháp cơng quyết, cấp tốc để giải quyết khó khăn về kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, ngời khẳng định: tình hình chính trị hồi đầu mùa xuân 1921 đã đa đến chỗ bắt buộc phải dùng những biện pháp cấp tốc , cơng quyết nhất , cấp thiết nhất để cải thiện đời sống của nông dân nâng cao năng lực sản xuất của họ . vì muốn cải thiện đời sống của công nhân phải có bánh mì nhiên liệu. đứng về phơng diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì hiện nay trở ngại lớn nhất là chỗ đó. Thế mà chúng ta chỉ có thể tăng thêm sản xuất thu hoạch lúa mì , tăng thêm dự trữ vận tải nhiên liệu . bằng cải thiện đời sống của nông dân, bằng cách nâng cao lực lợng sản xuất của họ. Phải bắt đầu từ nông dân ngời nào không hiểu điều đó , ngời nào có ý coi vấn đề đa nông dân lên hàng đầu là một sự từ bỏ hoặc tơng tự nh một sự từ bỏ chuyên chính vô sản , thì chẳng qua là ngời đó không chịu xuy nghĩ kỹ càng về vấn đề đó. bị lời nói trống rỗng chi phối . vấn đề cấp thiết hiện nay là dùng những biện pháp có thể phục hồi ngay những lực lợng sản xuất của kinh tế nông dân , chỉ có bằng con đờng ấy chúng ta mới có thể cải thiện đợc đời sống của công nhân.Tăng cờng liên minh công nông, củng cố đợc chính quyền vô sản(1) Để cải thiện đời sống của nông dân phát triển nông nghiệp đòi hỏi phải thay đổi chính sách. Thay chính sách cộng sản thời chiến bằng "chính sách kinh tế mới , tức Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trị là xóa bỏ việc trng thu lơng thực thừa thay vào đó là chính sách thuế lơng thực . chính sách thuế lơng thực quy định là ngời nông dân sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ lộp thuế nhà nớc , phần còn lại bao gồm cả khoản lơng thực thừa cần thiết cho tiêu dùng của gia đình phần lơng thực thặng d, nếu muốn họ có thể tự do mua bán chao đổi trên thị tr-ờng. Chủ trơng này đã làm cho nông dân cảm thấy đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ của mình. Ngời nông dân đợc tự do làm chủ trên mảnh đất của mình , đợc tự do sản xuất , thu hái tiêu thụ sản phẩm . chính đợc quyền tự do đó mà ngừơi nông dân đã tự nguyện lo trớc hết là phần nghĩa vụ nộp thuế đã rồi mới quyết định phần còn lại. việc tiêu thụ phần lơng thực thừa dẫn tới một bớc phát triển mới trong quan hệ hàng hóa- tiền tệ. Mặt khác ngời nông dân không chỉ là tiêu thụ phần lơng thực thừa mà nhiều khi họ còn tiêu thụ cả phần lơng thực thiết yếu của gia đình. chính cơ chế thoáng đó đã tạo ra sự chuyển đổi nhu cầu , kích thích phát triển tính phong phú nhiều vẻ của nhu cầu. kích thích nông nghiệp phát triển theo hớng sản xuất hàng hóa. Nh vậy thực chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là thay trng thu l-ơng thực thừa bằng thuế lơng thực. Chuyển sang phục hồi chủ nghĩa t bản trên một mức độ nào đó tự do chao đổi là một nội dung đợc đa lên hàng đầu:Không thiết lập sự chao đổi hàng hóa một cách có hệ thống giữa công nghiệp nông nghiệp, thì không thể có mối quan hệ đúng đắn giữa giai cấp vô sản nông dân không thể tạo gia một hình thức liên minh kinh tế hoàn toàn vững chắc giữa hai giai cấp đó trong giai đoạn quá độ từ chủ nghía t bản lên chủ nghĩa xã hội .(2)1- Lênin: toàn tập- NXB tiến bộ, maxtcova,1978, t43 ,tr262,2632- Sđd, t43, tr400Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trị Việc thiết lập quan hệ hàng hóa - tiền tệ là tiền đề cho việc hình thành một nền kinh tế nhiều thành phần, đa rạng, phong phú, tạo ra nhiều hình thức kinh tế quá độ, khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nhỏ của nông dân, thợ thủ công , khuyến khích kinh tế t bản t nhân . khiến cho nền kinh tế vận hành một cách linh hoạt, mọi ngời đều tự do hoạt động kinh tế : chính nhờ tự do buôn bán đến một mức độ nào đó mà giai cấp tiểu t sản chủ nghĩa t bản đợc phục hồi. đó là điều không thể chối cãi đợc, nhắm mắt bỏ qua điều đó thì thật là lố bịch . hễ có trao đổi thì sự phát triển của kinh tế nhỏ là một sự phát triển tiểu t sản, một sự phát triển t bản chủ nghĩa, đó là chân lý không thể chối cãi đợc, một chân lý sơ đẳng của kinh tế chính trị học đã đợc kinh nghiệm hàng ngày sự quan sát của những ngời bình thờng xác định .(3). Lênin cho rằng với tình hình nớc nga bấy giờ thì sự phát triển của chủ nghĩa vẫn là cần thiết hợp quy luật. Song để cho sự phát triển ấy không vợt quá giới hạn, không làm cho nền kinh tế đi chệch hớng xã hội chủ nghĩa thì cần hớng chủ nghĩa t bản đi vào con đờng chủ nghĩa t bản nhà nớc. để làm đợc vậy cần phát triển khu vực kinh tế nhà nớc, khu vực kinh tế tập thể lấy đó làm định hớng cho các khu vực kinh tế khác, đồng thời tăng cờng sự kiểm tra, kiểm soát của nhà nớc công đoàn cũng nh các tổ chức bảo vệ quyền lợi của công nhân nông dân khác. tự do trao đổi hàng hóa cũng đem đến nhiều hạn chế khác đòi hỏi nhà nớc chuyên chính vô sản phải khắc phục nh buôn gian bán lậu, đầu cơ, làm hàng giả . Những hạn chế này là không thể chánh khỏi, luôn có mặt trong mọi nền kinh tế , song trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì cần kiểm soát, quản lý, sử thật nghiêm các hạn chế này để một mặt bản chất giai cấp của nhà nớc là đứng về những ngời lao động, một mặt không cho những hạn chế này phát triển để làm trong sạch nền kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa đảm bảo cạnh tranh bình đẳng đối với các thành phần kinh tế.3: sdd t43 tr400 Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trịLênin chỉ rõ: phải duyệt lại sửa đổi lại tất cả các luật lệ về đầu cơ, phải tuyên bố rằng mọi hành vi ăn cắp , mọi mu toan,trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc lén lút, lẩn tránh sự kiểm tra , sự giám sát, sự kiểm kê của nhà nớc , đều bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Chính có đặt vấn đề nh vậy . thì chúng ta mới hớng đợc sự phát triển của chủ nghĩa t bản, sự phát triển này không thể chánh đợc trong một chừng mực nào đó là cần thiết -đi vào con đ-ờng chủ nghĩa t bản nhà nớc(4). Lênin rất coi trọng vai trò quản lý điều tiết của nhà nớc, những yêu cầu cơ bản ngời đặt ra đối với việc tổ chức, quản lý nhà nớc : Một là, thu hút đông nhân dân lao động tham gia quản lý nhà nớc, thờng xuyên nâng cao tính chủ động sáng tạo của họ. Hai là, thực hiện quản lý nhà nớc trên cơ sở chính sách của đảng những thành tựu của khoa học, đào tạo cán bộ một cách có hệ thống về môn khoa học quản lý nhà nớc. Ba là, có kế hoạch chơng trình hành động rõ ràng,xác định rõ mục tiêu quản lý nhà nớc, những thách thức, biện pháp phơng tiện để đạt mục tiêu đỏ trên cơ sở khoa học kinh nghiệm của quần chúng nhân dân. Bốn là, biết lựa chọn bố trí đúng cán bộ trong bộ máy quản lý. Chú ý đến năng lực trình độ kinh nghiệm của họ. Năm là, biết hớng bộ máy nhà nớc theo con đờng hiệu quả hợp lý nhất. đảm bảo cơ chế hoạt động tối u của nó. Sáu là, hoàn thiện kiểm tra công việc của công chức toàn bộ máy nhà nớc, tận dụng hết mọi khả năng. đồng thời biết sửa chữa những sai lầm khuyết điểm.(5) Tất cả những yêu cầu nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành nền tảng của khoa học quản lý nhà nớc xã hội chủ nghĩa. Có ý nghĩa quan trọng khi nớc nga bắt đầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhà nớc hoạt động có hiệu quả một mặt đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả, lành 4: sdd t43 tr285 5:tạp chí quản lý nhà nớc .số 21. trang 6 Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trịmạnh mặt khác bảo vệ đợc lợi ích của giai cấp công nhân ngời dân lao động. Theo lênin: sử dụng công cụ nhà nớc là một biện pháp tích cực, có hiệu quả đảm bảo cho nền kinh tế không đi chệch hớng xã hội chủ nghĩa. Nh vậy thông qua thực tiễn của chính sách cộng sản thời chiến, lênin thấy rằng từ nớc nga kinh tế kém phát triển với tuyệt đại đa số là tiểu nông thì không thể xóa bỏ đợc kinh tế hàng hóa cơ chế thị trờng. Ngừơi đã khẳng định sự tồn tại khách quan của kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, chỉ ra những mặt tích cực hạn chế của cơ chế thị trờng. Từ đó cần có vai trò tác động của nhà nớc để phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị tr-ờng. Chính sách kinh tế mới đã đa nớc nga thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. chỉ trong một thời gian ngắn đã biến nớc nga đói thành một nớc có nguồn lơng thực rồi rào, góp phần củng cố ổn định về chính trị xã hội. khẳng định đờng nối đúng đắn của đảng cộng sản nga là một bớc phát triển mới về lý luận kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ngững t tởng của lênin trong NEP, đặc biệt là t tởng về phát triển hàng hóa cơ chế thị trờng đã đang đợc nhiều nớc anh em áp dụng. Trong đó có việt nam ta . Sau khi thống nhất đất nớc năm 1975. đảng cộng sản việt nam xác định, việt nam sẽ xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, lấy hình thức sở hữu nhà n-ớc hình thức sở hữu tập thể làm nền tảng. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập chung quan liêu bao cấp, quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu. Coi hàng hóa- tiền tệ là tàn d của chủ nghĩa t bản, vì vậy càng xóa bỏ nhanh kinh tế hàng hóa bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu, xem chủ nghĩa xã hội là đối lập với kinh tế hàng hóa. đồng thời không thấy rõ đợc vai trò lịch sử của kinh tế hàng hóa đối với tiến trình phát triển nhân loại nói chung phát triển lực lợng sản xuất nói riêng , không thừa nhận sự tồn tại, điều tiết của các quy luật kinh tế tức là không thừa nhận kinh tế thị trờng;coi tính thị trờng là Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trịthứ yếu, hỗ trợ cho kế hoạch , không thừa nhận thị trờng t liệu sản xuất, không đợc tự do buôn bán trên thị trờng những lý do trên dẫn đến hoạt động sản xuất trì trệ cả trong nông nghiệp lẫn công nghiệp: nông dân không còn hăng hái sản xuất, năng xuất trong nông nghiệp thấp, xảy ra tình trạng khan hiếm l-ơng thực, đời sống của nông dân vô cùng khó khăn, các doanh nghiệp nhà nớc hoạt động không hiệu quả, thờng xuyên lỗ vốn. công nghiệp phát triển theo chiều rộng, sản phẩm công nghiệp không thể ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Sẩy ra khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Trớc tình hình đó đảng cộng sản việt nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân đã từng bớc tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra con đờng đúng đắn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ơng đảng lần thứ sáu khóa IV là mốc khởi đầu quan trọng của quá trình tìm tòi, đổi mới - cải cách kinh tế việt nam. mặc dù sau đại hội này đảng ta cha đề ra đợc các chính sách mới để cải thiện tình trạng bế tắc trong nền kinh tế, song là bớc đi đầu tiên của đảng trong quá trình đổi mới, hứa hẹn sự thay đổi về sau này. Đến đại hội lần thứ VI của đảng đã đi đến khẳng định chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tiến hành cách mạng quan hệ sản xuất một cách phù hợp. Tiếp sau đó là hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ơng đảng khóa VI đã tiến thêm một bớc trong việc nhất quán vận dụng càng khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát: thực hiện nhất quán phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế nhiều thành phần, giả phóng mọi năng lực sản xuất trong nhân dân. đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lợc lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội: quá trình từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn nớc ta là quá trình chuyển hóa nền kinh tế còn nhiều tính chất tự cấp, tự túc thành nền kinh tế hàng hóa. Chúng ta đang quản lý có kế hoạch một nền kinh tế sản xuất hàng hóa với những đặc điểm của thời kỳ quá độ. Việc sử dụng đầy đủ đúng đắn quan hệ hàng hóa tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân là một tất yếu khách quan. Sử dụng đúng đắn quan hệ hàng tiền là đặc trng thứ hai của cơ chế mới quản lý kinh tế mà chúng ta đang xây dựng. (6)6: Văn Kiện ĐHĐB lần VI, NXB Sự Thật 1987 tr63 Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trị Việc sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ đòi hỏi sản xuất phải gắn với thị trờng, mọi hoạt động kinh tế phải so sánh chi phí với hiệu quả , các tổ chức các đơn vị kinh tế phải tự bù đắp chi phí có lãi để tái sản xuất mở rộng, tức là phải hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa: muốn kế hoạch hóa quá trình tái sản xuất hàng hóa, phải vận dụng tổng hợp những quy luật đang tác động lên nền kinh tế. Trong hệ thống các quy luật đó, quy luật kinh tế cơ bản cùng với các quy luật kinh tế đặc thù khác của chủ nghĩa xã hội ngày càng đợc phát huy vai trò chủ đạo, đợc vận dụng trong một thể thống nhất với các quy luật của sản xuất hàng hóa, đặc biệt là quy luật giá trị, quan hệ cung cầu . (7) đại hội VI chỉ rõ nớc ta có năm thành phần kinh tế : kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc doanh khu vực tập thể cùng với bộ phận kinh tế gia đình;kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa ;kinh tế t bản t nhân ;kinh tế t bản nhà nớc: kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc. đó chínhsự vận dụng sáng tạo của đảng ta về các thành phâng kinh tế trong NEP của Lênin sự nhận thức về quá độ từ một nớc kinh tế kém phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải bắc cầu trung gian, nghĩa là phải thực hiện chủ nghĩa t bản nhà nớc.Sự trở lại những t tởng cơ bản của Lênin trong chính sách kinh tế mới, đặc biệt là t tởng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,có thể xem nh bớc trởng thành, bớc đổi mới nhận thức của đảng ta. đó là bớc trởng thành vợt qua nhận thức cũ mang tính ấu trĩ, tả khuynh, chủ quan, duy ý trí với hàng loạt những sự cờng điệu, kỳ thị, phiến diện công thức đơn giản. từ đó đa nền kinh tế nớc ta đi vào đúng quỹ đạo, đúng quy luật khách quan để tăng trởng phát triển. Dựa vào căn cứ thực tiễn sự phát triển lý luận, đại hội VII của đảng đã xác định phơng hớng: phát triển kinh tế hàng hóa nhiêu thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩavận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý cua nhà nớc: cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa là cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách các công cụ khác.7: văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần VI, NXB sự thật 1987,tr 64 Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trị Trong cơ chế đó, các đơn vị kinh tế có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, quan hệ bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp, hợp tác liên doanh tự nguyện: thị trờng có vai trò trực tiếp hớng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động phơng án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả: nhà nớc quản lý kinh tế nhằm định hớng, dẫn dắt các thành phần kinh tế, tạo môi trờng điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trờng. kiểm soát chặt chẽ sử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế, bao đảm hài hòa sự phát triển kinh tế phát triển xã hội (8)Đồng thời từng bớc hình thành mở rộng đồng bộ các thị trờng hàng tiêu dùng, t liệu sản xuất, dịch vụ, thị trờng vốn tiền tệ,thị trờng ngoại hối, thị tr-ờng sức lao động . phát triển các hình thức thu hút vốn đảm bảo chu chuyển vốn nhanh. Xây dựng thí điểm thị trờng chứng khoán nếu có điều kiện (9) từ thực tiễn 10 năm đổi mới (1986-1996) Đại Hội VIII khẳng định: phát triển nền kinh tế nhiều thành phần không thể tách rời với việc xây dựng đồng bộ vận dụng có hiệu quả cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế thị trờng đã phát huy tác dụng tích cực to lớn đến phát triển kinh tế xã hội. chẳng những không đối lập mà còn là nhân tố khách quan cần thiết của việc xây dựng phát triển đất nớc theo con đờng xã hội chủ nghĩa (10) bên cạnh việc sử lý tốt mối quan hệ giữa kế hoạch thị trờng, cần tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trờng bao gồm: phát triển mạnh thị trờng hàng hóa dịch vụ : tổ chức quản lý hớng dẫn tốt việc thuê mớn sử dụng lao động: quản lý chặt chẽ đất đai thị trờng bất động sản: xây dựng thị trờng vốn từng bớc hình thành thị trờng chứng khoán. 8 :văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,NXB sự thật, 1991,tr66,679 9:SĐD tr6910 :văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,NXB ST,1996, tr26 Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45BĐề án kinh tế chính trịĐại hội VIII chỉ ra nớc ta có năm thành phần kinh tế: kinh tế nhà nớc ;kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã;kinh tế t bản nhà nớc;kinh tế cá thể tiểu chủ ;kinh tế t bản t nhân. đảng ta tiếp tục khẳng định phát triển t tởng của Lênin về các thành phần kinh tế trong chính sách kinh tế mới vào thực tiễn việt nam. đảng ta đã khẳng định một số nhận thức về cơ chế quản lý kinh tế mới nhsau.- Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu của phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cả khi chủ nghĩa xã hội đợc xây dựng- Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nớc ta, thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa là một thể thống nhất với nhiều lực lợng tham gia sản xuất lu thông, trong đó kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo. thị tr-ờng trong nớc gắn với thị trờng thế giới- thị trờng vừa là căn cứ vừa là đối tợng của kế hoạch. Kế hoạch chủ yếu mang tính định hớng đặc biệt quan trọng trên bình diện vĩ mô. thị trờng có vai trò trực tiếp hớng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động phơng án tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục vận dụng phát triển t tởng của Lênin trong NEP, đại hội IX đã khái quát tình hình kinh tế nớc ta: đảng nhà nớc ta chủ trơng thực hiện nhất quán lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa (11)đại hội IX đã xác định nớc ta có sáu thành phần kinh tế : kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ,kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản nhà nớc,kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài 11: văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB chính trị quốc gia, 2001, tr100,101 Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45B[...]... biệt là sự xuất hiện tan rã của liên bang Xô Viết cùng với là mô hình kinh tế chỉ huy Việt Nam ta đã có một thời gian dài áp dụng mô hình kinh tế này nhng không đạt hiệu quả mong muốn, thực tế đã buộc đảng ta phải tìm ra một hớng đi mới để nớc ta có thể tiến bớc nên chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc Với sự chở lại những t tởng trong chính sách kinh tế mới củaV.I Lênin đặc biệt là t tởng về... vận dụng, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, những t tởng của Lênin trong chính sách kinh tế mới, đặc biệt là t tởng phát triển kinh tế hàng hóa (t tởng tự do trao đổi) với cơ chế thị trờng vào hoàn cảnh cụ thể của nớc ta Sự sáng tạo đó thể hiện qua việc phát triển từ năm thành phần kinh tế (đại hội VI) đến sáu thành phần kinh tế (đại hội IX);từ thành phần kinh tế XHCN chuyển thành thành phần kinh. .. chúng ta đã đẩy mạnh xuất khẩu lấy xuất khẩu làm đòn bẩy phát triển kinh tế đất nớc, làm cho kinh tế chủ động hội nhập vào kinh tế thế giới Nh vậy, trong chỉ đạo, kinh tế không chỉ nhằm áp ứng nhu cầu của 80 triệu dân việt nam mà là phải mở ra thị trờng 500 triệu dân đông nam á, thị trờng của 2 tỷ dân đông á thị trờng của hơn 6 tỷ dân toàn cầu Từ đó khắc phục dần t tởng chuyển dịch cơ cấu chỉ là... ngành kinh tế của nớc ta đã chuyển dịch theo hớng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp đây là những dấu hiệu đáng mừng thể hiện đờng Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45B Đề án kinh tế chính trị nối đũng đắn của đảng, khẳng định tính quy luật của những t tởng trong chính sách kinh tế mới của Lênin Chính thực tiễn sinh động, nhng đầy phức tạp của công... kinh tế nớc ta đã phát triển theo đúng quy luật Dới đây là một số thành tựu yếu kém trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nớc ta.Cơ cấu kinh tế ngành (kinh tế kỹ thuật) của nớc ta đã có sự chuyển đổi rất mạnh, tạo điều kiện nâng cao chất lợng tăng trởng kinh tế Phân tích cơ cấu ngành kinh tế cần kiểm kê động thái của quy mô tỷ trọng ba ngành (nông, lâm, ng nghiệp;ngành công nghiệp xây dựng và. .. đổi mới nớc ta, xét riêng trong lĩnh vực kinh tế, đã, đang, sẽ đòi hỏi hoạt động lý luận phải gắn với thực tiễn, để góp phần đánh giá, nhận dạng nhân tố mới, góp phần dự báo định hớng đổi mới chính sách cơ chế quản lý kinh tế, phục vụ thiết thực cho cho công cuộc đổi mới đi đúng hớng XHCN, giảm bớt sai lầm, vấp váp Xuyên suốt từ đại hội VI đến đại hội IX của đảng cộng sản việt nam, là sự. .. số vấn đề về sự ra đời, nội dung chính sách kinh tế mới và quá trình áp dụng Việt Nam trong những năm qua Đặc biệt bài viết này đề cập tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một vấn đề hiện nay cả cấp độ vĩ mô cũng nh cấp địa phơng đều đang có những quan điểm rất đa rạng Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45B Đề án kinh tế chính trị Danh mục tài liệu tham khảo - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của đảng lần... thống kê của Hàn Quốc năm 1990, Đài Loan năm 1990 số liệu của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam Có thể có mấy nhận xét tổng quát nh sau về chuuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của nớc ta - về cơ cấu các ngành lớn: thể nêu lên ba nhận xét liên quan đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ba ngành kinh tế chủ chốt trong 20 năm thời kỳ đổi mới: Cao Văn Ninh Lớp: Marketing 45B Đề án kinh tế chính trị 1- Để tạo nên sự chuyển... khó khả thi trong điều kiện cân đối vốn của nứơc ta thế giới ngày nay Thực chất của những chuyển biến này bắt nguồn từ những nhận thức mới về những t tởng xây dựng một nền kinh tế trong sách kinh tế mới của Lênin, đặc biệt là t tởng về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần Nhờ những thay đổi đó, trong những năm qua nớc ta đã đang xây dựng một mô hình kinh tế mới chú trọng đến các quy luật khách quan... hữu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế với sự đan xen các quan hệ sở hữu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến việc tạo ra năng xuất lao động ngày càng cao Trớc đổi mới, các thành phần kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể chiếm tuyệt đối nguồn vốn các điều kiện u đãi, nhng hoạt động thiếu hiệu quả, do thiếu động lực kinh tế để phát triển, nhất là động lực . Đề án kinh tế chính tr chính sách kinh tế m i của V. I. Lênin v sự áp dụng nó ở Việt Nam Đề án Kinh Tế Chính Trị Công cuộc đ i m i do đảng ta kh i xớng. biến của chủ nghĩa Mac -Lênin v o hoàn cảnh Việt Nam. Trong đó có những luận i m do Lênin đề ra trong chính sách kinh tế m i (NEP). Chính sách kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự áp dụng nó ở Việt Nam, Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự áp dụng nó ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn