Báo cáo thực tập toogr hợp Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

23 433 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:54

Báo cáo thực tập: Báo cáo thực tập toogr hợp Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơnglời mở đầuNăm 2002 với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân chúng ta đã đạt đợc những thành tựu đáng phấn khởi trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội : giữ vững ổn định chính trị xã hội, tốc độ tăng trởng kinh tế cao (7,04%), quan hệ đối ngoại mở rộng, uy tín và vị thế của nớc ta trên trờng quốc tế đợc nâng cao. Góp phần vào những thành tựu kinh tế chung của cả nớc, ngành bảo hiểm Việt Nam trong năm giai đoạn vừa qua mà đặc biệt là năm 2002 đã có những bớc tăng trởng rất khả quan : tổng phí bảo hiểm toàn ngành đạt 7.685 tỷ VND, tăng 55% so với năm 2001 và chiếm 1,4% GDP của cả nớc. Trong kết quả này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam VINARE - Công ty tái bảo hiểm chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam hiện nay đợc thành lập ngày 27/9/1994 theo quyết định 100/Chính phủ ngày 18/12/1993 của Chính phủ. Trải qua một chặng đờng hoạt động cha dài (hơn 7 năm ), các cấp lãnh đạo cũng nh toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã cùng nỗ lực phấn đấu vì thị trờng Việt Nam và đã đạt đợc những kết quả tốt đẹp, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với thị trờng bảo hiểm Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.Đợc vinh dự thực tậpCông ty, em đã có nhiều điều kiện để nghiên cứu, tìm hiểu về công ty, hiểu đợc về quá trình hình thành và phát triển của Công ty , những thuận lợi cũng nh những khó khăn mà công ty phải đối mặt và qua đó cũng hiểu thêm về những định hớng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.Trong Bản báo cáo thực tập tổng hợp của em em xin phép trình bày những vấn đề cơ bản nhất về Công ty qua giai đoạn thực tập tổng hợp ban đầu tại công ty :I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 1995 2002 II. Nguyên nhân của những thành công và những hạn chế.III. Định hớng phát triển CôNG TY Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam giai đoạn 2001 - 20201Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu HơngI. Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1995 đến năm 2002 của công ty Tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam Từ năm 1994 trở về trớc, thị trờng bảo hiểmViệt Nam vẫn cha phát triển. Nớc ta chỉ có một doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất hoạt động theo hớng tập trung bao cấp nhỏ hẹp, đồng thời thị trờng bảo hiểm quốc tế cũng ít đợc mọi ngời trong nớc biết đến trong các hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm. Nghị định 100/Chính phủ ngày 18/12/1993 của Chính Phủ về hoạt động kinh doanh bảo hiểmViệt Nam đã mở ra khả năng cho thị trờng Việt Nam phát triển theo hớng đa dạng hoá, có tính cạnh tranh cao và chất lợng phục vụ ngày càng đựoc nâng cao.Công ty Tái bảo hiểm quốc gia VINARE ra đời ngày 27/9/1994 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1995, là công ty ra đời đầu tiên sau Nghị định 100/Chính phủ. Đây là một bớc ngoặt lớn, đáp ứng đợc yêu cầu đòi hỏi cấp thiết từ một thị trờng đang thực sự bớc vào thời kỳ mở cửa, đa dạng hoá và đa phơng hoá trong mọi hoạt động kinh tế.1. Cơ cấu tổ chức của công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam VinaRe .Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm 2 phòng quản lý và 5 phòng nghiệp vụ. Khi mới thành lập công ty gồm 3 phòng nghiệp vụ : phòng Hàng hải, phòng Phi hàng hải và phòng Kỹ thuật dầu khí. Năm 1997, công ty thành lập thêm phòng Hàng không và năm 2000 thành lập phòng tái Nhân thọ và con ngời. Hai phòng quản lý bao gồm phòng Tổng hợp tổ chức cán bộ hành chính quản trị và phòng Kế toán tài vụ và đầu t tài chính.2Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu HơngHiện nay Công ty có khoảng 60 nhân viên bao gồm cả trụ sở chính ở Hà Nội và chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh (9 ngời). Chi nhánh này trớc đây chỉ làm chức năng thanh toán, đến năm 1998-1999 thì đợc phép nhận dịch vụ trên định mức phân cấp của Công ty.2. Vai trò, chức năng của Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam Kể từ khi thành lập với sự chỉ đạo của Nhà nớc, các cơ quan ban ngành, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tự xác định vì sự nghiệp chung của ngành, vợt mọi khó khăn, hoà nhập cùng thị trờng làm tốt tất cả những việc có thể nhằm góp phần đa ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển .a- Điều tiết dịch vụ cho thị trờng trong nớc, hạn chế chuyển dịch vụ và phí tái bảo hiểm ra thị trờng nớc ngoài. 3Giám đốc điều hànhPhó giám đốc IPhó giám đốc IIP. Tổng hợp tổ chức cán bộ hành chính quản trịP. kế toán tài vụ và đttcP. Hàng khôngP. Hàng HảiP. Phi hàng hảiP. Kỹ thuật dầu khíP. Nhân thọ và con ngườiBáo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng Đơn vị tính : tỷ đồngNăm Thu TBH bắt buộcChyển trong nớc giữ lạiVinaRe giữ lạiTổng phí giữ lạiTỷ lệ %1 2 3 4 5=4/11995 27,330 4,874 20,825 25,699 94,0321996 83,160 13,571 46,000 59,571 71,6341997 101,966 17,499 45,211 62,710 61,5011998 130,331 28,562 73,514 102,077 78,3211999 120,761 37,070 56,835 93,900 77,7572000 138,259 43,314 70,500 113,500 82,092Tổng số 601,807 144,890 312,885 457,457Vấn đề điều tiết dịch vụ cho thị trờng trong nớc, nhằm nâng phần dịch vụ giữ lại cho thị trờng trong nớc, hạn chế phí tái bảo hiểm bằng ngoại tệ ra thị trờng nớc ngoài là một chủ trơng, nhiệm vụ chính của Công ty.Kể từ khi thành lập, Công ty đã cố gắng bằng mọi cách cải tiến thu xếp các hợp đồng chuyển nhợng tái bảo hiểm với các điều kiện, điều khoản u đãi hơn chuyển nhợng dịch vụ ra nớc ngoài nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đợc chia sẻ dịch vụ của thị trờng trong nớc. Thông qua tái bảo hiểm bắt buộc đã chỉ rõ lợng dịch vụ giữ lại ngày càng nhiều., tổng 7 năm đạt 642 tỷ VND, chiếm 80% phí nhận tái bắt buộc. Các doanh nghiệp cũng nhận thấy rõ lợi ích của việc nhận dịch vụ qua VinaRe, đã quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả và lợi ích của kinh doanh tái bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp đã xin phép Bộ tài chính mở rộng kinh doanh nhận tái bảo hiểm. Qua việc thực hiện trên đã khẳng định rõ đây là một chủ trơng đúng đắn của Nhà nớc, phù hợp với tập tục quốc tế và kinh nghiệm của các nớc trong khu vực và trên thế giới.b- T vấn giúp đỡ các doanh nghiệp bảo hiểm về mặt khai thác bảo hiểm, tái bảo hiểm, giải quyết bồi thờng. Khâu khai thác bảo hiểm :Do đặc điểm kinh doanh có quan hệ với nhiều tổ chức bảo hiểmtái bảo hiểm quốc tế, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia đã có điều kiện kết hợp tốt với các doanh 4Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơngnghiệp bảo hiểm trong nớc , nắm vững những yêu cầu bảo hiểm của khách hàng và các nhà đầu t quốc tế, trên cơ sở đó tham u, t vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm làm việc với các nhà nhận tái bảo hiểm để đạt đợc kết quả tốt nhất, bảo vệ đợc quyền lợi của ng-ời đợc bảo hiểm, đồng thời phí tái bảo hiểm chuyển ra thị trờng nớc ngoài là ít nhất. Việc t vấn, giúp đỡ của Công ty cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc đã mang lại nhiều kết quả tốt. Mọi điều kiện, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm thu xếp qua VinaRe đều tốt hơn so với các nhà nhận tái bảo hiểm khác trên thế giới, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm cạnh tranh hơn, giảm hàng tỷ đồng qua từng thời kỳ tái tục. Khâu giải quyết bồi thờng :Toàn bộ bồi thờng thuộc trách nhiệm của Công ty đều đợc Công ty giải quyết đúng, đủ và kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm từ khi thành lập cho đến nay. Trong một số trờng hợp, Công ty còn tạm ứng trớc tiền bồi thờng cho doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết kịp thời cho khách hàng bảo hiểm ( ứng 800.000 USD để giải quyết vụ tai nạn máy bay của hàng không Việt Nam tại Phnom Penh tháng 9/1997 ), đồng thời thu hồi kịp thời bồi thờng tài bảo hiểm để đảm bảo ổn định kinh doanh cho Công ty. Công ty đã kết hợp với các bên liên quan giải quyết vụ tai nạn máy bay Việt Nam Airlines tháng 9/1997. Kết quả tới nay đã giải quyết đợc 44/60 hành khách bị tai nạn; giải quyết vụ trật đờng băng máy bay Boing 767 tại Tân Sơn Nhất; cùng các bên đang giải quyết các vụ tổn thất mới phát sinh trong năm2000 về hàng hải, cháy, xây dựng lắp đặt, hàng không.Đối với khâu giải quyết bồi thờng, khi có sự cố, tổn thất Công ty luôn coi sự cố, tổn thất xảy ra nh là của chính mình và đã kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo hiểm để xử lý sự cố.c- Đầu mối cung cấp thông tin bảo hiểm- tái bảo hiểm cho thị trờng trong n-ớc và quốc tế.Từ những năm 1994 trở về trớc, việc thu lợm, khai thác thông tin trong ngành bảo hiểm cha đợc quan tâm nhiều. Các thông tin về tình hình bảo hiểm quốc tế còn ít và ngợc lại,việc cung cấp thông tin về thị trờng bảo hiểm Việt Nam cho thế giới còn rất hạn chế. Thông qua việc nhận tái bảo hiểm bắt buộc, công ty đã có nhiều điều kiện tổng hợp các vấn đề chung của toàn thị trờng. Đồng thời thông qua sự hợp tác quốc tế, công ty cũng có điều kiện hơn trong việc thu lợm các nguồn thông tin quốc tế. Từ năm 5Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng1997 trở lại đây, Công ty đã cho xuất bản 4 tập san tiếng Việt thông tin về thị trờng bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nớc và quốc tế nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp bảo hiểm cũng nh khách hàng bảo hiểm tham khảo trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời Công ty cũng đã cho xuất bản 2 tập san tiếng Anh tổng hợp và đánh giá tình hình hoạt động của thị trờng Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức bảo hiểm quốc tế.Mặc dù vẫn còn hạn chế song những tập san này đã có tác dụng thiết thực giúp các doanh nghiệp trong nớc tìm hiểu thị trờng bảo hiểm quốc tế, đồng thời thông qua việc đánh giá tổng quát tình hình thị trờng trong nớc và nhận định tình hình thị trờng chung giúp các doanh nghiệp xây dựng định hớng chiến lợc kinh doanh. Các doanh nghiệp coi VinaRe là đầu mối cung cấp thông tin cho thị trờng trong và ngoài nớc, nội dung các thông tin mà Công ty đã cung cấp đợc các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc và khách hàng bảo hiểm đánh giá cao. Các bản tin tiếng Anh đã giúp các nhà bảo hiểm nớc ngoài hiểu đợc tình hình của thị trờng bảo hiểm Việt Nam. Trên cơ sở đó tăng c-ờng sự hợp tác, giúp đỡ của thị trờng bảo hiểm quốc tế dối với thị trờng bảo hiểm Việt Nam.d- Đầu mối đào tạo cán bộ cho thị trờng bảo hiểm Việt Nam .Từ năm 1994 chỉ có một doanh nghiệp bảo hiểm với gần 1500 cán bộ đến nay đã có 8 doanh nghiệp bảo hiểm, một công ty Tái bảo hiểm, một công ty môi giới bảo hiểm đã đợc thành lập và hoạt động, ba công ty mới đã đợc cấp giấy phép với tổng số cán bộ công nhân viên toàn ngành là 8000 ngời, tổng số cán bộ công nhân viên và đại lý là 100.000 ngời (năm 2002). Trớc đòi hỏi về nguồn nhân lực cho toàn ngành, kể từ ngày thành lập, hàng năm Công ty đã cố gắng hợp tác với các tổ chức trong nớc và quốc tế tổ chức nhiều lớp học, hội thảo chuyên ngành cho cán bộ toàn thị trờng.95 96 97 98 99 2000 TổngSố lần hội thảo 3 12 6 7 11 6 45Số cán bộ tham dự 90 200 400 300 400 300 1690Ngoài ra, hàng năm Công ty còn nhận từ 30-40 cán bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm, các trờng đại học về thực tập , khảo sát tại công ty.e- Đầu mối tổng hợp tình hình thị trờng giúp cho việc quản lý và hợp tác trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.6Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu HơngThông qua việc nhận dịch vụ bảo hiểm trên toàn thị trờng, trong thời gian qua Công ty đã kịp thời nắm bắt và cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của thị trờng nhằm giúp cho các doanh nghiệp và khách hàng bảo hiểm quyết định đúng đắn hoạt động của mình. Công ty luôn đợc các doanh nghiệp tín nhiệm giao làm trung tâm phối hợp, điều tiết và hoà giải, là cầu nối tạo sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc, đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh hơn, bảo vệ quyền lợi của từng doanh nghiệp nói riêng và của thị trờng nói chung đạt kết quả tốt. ý kiến đóng góp của Công ty luôn đợc các doanh nghiệp chấp thuận và đánh giá cao. Đợc sự uỷ quyền của các doanh nghiệp, công ty đã chủ trì tổ chức các hội nghị tổng kết kết quả kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ : Hội nghị sơ kết một năm thực hiện thoả thuận bảo hiểm cháy; Hội nghị toàn ngành về giải quyết sự cố Y2K; Hội nghị bảo hiểm hàng hoá toàn ngành (tháng 8/1999); Hội nghị bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu tổ chức tháng 11/2000 với sự tham gia của đại diện 39 chủ tàu và các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam .3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000 Đơn vị tính : triệu đồng1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tổng sốTổng phí thu 82.819 173.239 204.423 234.030 240.483 263.098 421.000 531.000 2150.092Tổng phí giữ lại 25.699 59.571 62.710 102.077 93.900 113.500 132.000 156.600 746.057Nộp ngân sách 2.551 4.955 8.120 9.418 5.864 5.950 4.905 5.150 46.913Lợi tức trớc thuế 2.823 8.168 9.012 11.066 11.705 12.300 14.761 15.500 85.335Kết d dự phòng và vốn chủ sở hữu60.796 98.647 120.803 147.316 165.000 201.000 235.280 277.630 1306.472Từ vốn ban đầu đợc Nhà nớc cấp là 40 tỷ VND, sau 8 năm hoạt động, tổng phí nhận đạt khoảng 215 Tỷ ; giữ lại cho thị trờng trong nớc 746 tỷ; công ty đã nộp Ngân sách Nhà nớc trên 46 tỷ. Năm 2002, Tổng doanh thu phí của VinaRe đạt 531 tỷ VND; giữ lại cho thị trờng trong nớc 156,6 tỷ ( tăng 28,9% so với năm 2001 ) trong đó phí giữ lại của VinaRe là 86,16 tỷ ( tăng 14,73% so với năm 2001 ); tổng phí nhợng tái cho các doanh nghiệp trong nớc là 70,47 tỷ ( tăng 14,73% so với năm 2001); Công ty 7Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơngđã chi bồi thờng nhận tái 114,19 tỷ ( tăng 38% so với năm 2001 ), chi hoa hồng nhận tái 55,9 tỷ. Với những kết quả đã đạt đợc đã chứng minh những nỗ lực không ngừng trong việc khai thác và đầu t tài chính của công ty. Năm 2001, lợi nhuận của Công ty đạt đợc là trên 14 tỷ trong đó 7 tỷ thu đợc từ hoạt động đầu t tài chính. Hoạt động đầu t tài chính là một trong những hoạt động đợc quan tâm hàng đầu của Công ty. Công ty đã đẩy mạnh công tác đầu t vốn nhàn rỗi, mở rộng phạm vi và diện hoạt động đầu t, chú trọng vào đầu t trung và dài hạn, u tiên góp vốn vào các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm dới các hình thức cổ phần liên doanh. Từ năm 1995-2001, hoạt động đầu t tài chính của Công ty đợc triển khai trên diện rộng trong tất cả các lĩnh vực : mua công trái, tín phiếu, kinh doanh bất động sản, cho vay vốn cổ phần, gửi tiền tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Viêc góp vốn vào các công ty cổ phần : PJICO (8%), PTI,SamsungVina đã khẳng định chủ trơng đầu t của Công ty là hoàn toàn đúng đắn với lợi tức cao hơn nhiều so với các lĩnh vực đầu t khác.a- Thực hiện nhận TBH bắt buộc : 8Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu HơngĐơn vị tính : tỷ VND Năm Tổng phí toàn thị trờngTổng sốNhân thọPhi Nhân thọTổng sốCác NV có TBHPhí táibảo hiểm bắt buộcTỷ trọng% TBH bắt buộc so vớiTổngsố phíPhi NthọCác NV có TBHA (1) (2) (3) (4) (5) 6=5/17=5/3 8=5/41995 1.017 1.017 521 27,33 2,68 2,68 5,241996 1.270 1.270 633 83,154 6,55 6,55 13,141997 1.352 1.352 672 101,966 7,54 7,54 15,171998 1.864 200 1.664 834 130,331 6,99 7,83 15,631999 2.022 450 1.572 814 120,761 6,18 7,90 15,362000 2.975 1.150 1.825 N.A 138,259 4,64 7,57 N.ATổng số10.500 1.800 8.700 N.A 591,801Kết quả của hoạt động kinh doanh nhận TBH bắt buộc còn nhiều hạn chế. Theo quy định của Nhà nớc, Công ty đợc nhận 20% tái bảo hiểm bắt buộc, nhng chỉ áp dụng với các nghiệp vụ có tái bảo hiểm. Hơn nữa trong quá trình thực hiện, một số công ty áp dụng trên cơ sở từng đơn bảo hiểm. Đối với một số dịch vụ tạm thời và dịch vụ do sức ép của các công ty bảo hiểm phụ thuộc, cạnh tranh quốc tế và trong nớc nên tỷ lệ tái bảo hiểm cho công ty tái thấp hơn theo quy định. Kết quả thực hiện này có ảnh h-ởng tới việc điều tiết lại dịch vụ cho thị trờng trong nớc, ảnh hởng tới việc tổng hợp thống kê, đánh giá tình hình chung giúp cho thị trờng trong nớc phát triển. Việc quy định tái bảo hiểm bắt buộc của ta hiện nay so với các nớc đang phát triển và trong khu vực rất hạn chế. ở Trung Quốc quy định công ty tái bảo hiểm đợc nhận 20% trên cơ sở tất cả các loại hình dịch vụ ( tổng phí toàn thị trờng năm 2000 đạt 2975 tỷ USD, phí tái bảo hiểm bắt buộc đạt 138 tỷ ). b- Thực hiện nhận TBH tự nguyện :9Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng Đơn vị tính : Tỷ đồngNăm Phí nhận tái bảo hiểmBắt buộc Tự nguyện Tổng sốTốc độ tăng tr-ởng (%)1995 27,330 55,488 82,8181996 83,154 90,085 173,239 209,181997 101,966 102,457 204,423 1181998 120,331 103,698 224,029 109,591999 120,761 119,372 240,133 107,192000 138,259 124,839 263,098 109,56Tổng số 591,801 595,939 1.187,740Trong tổng số phí nhận tái bảo hiểm của Công ty thì phí tái bảo hiểm tự nguyện chiếm gần 50% đạt 595,939 tỷ. Trong thời gian qua các hợp đồng nhận taúi bảo hiểm tự nguyện của công ty đều có điều kiện, điều khoản tốt, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng bảo hiểm và ngời bảo hiểm, nhiều hợp đồng có tỷ lệ tốt giảm hàng tỷ đồng cho khách hàng bảo hiểm, giảm bớt ngoại tệ chuyển ra nớc ngoài, đảm bảo an toàn về tài chính, thu hồi bồi thờng nhanh đảm bảo ổn định kinh doanh cho khách hàng bảo hiểm.c- Kinh doanh nhận tái bảo hiểm từ thị trờng nớc ngoài.Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam coi đây là một nhiệm vụ chính và lâu dài của mình nên ngay từ khi thành lập cho đến nay công ty đã nghiên cứu nhận các hợp đồng có kết quả tốt, trên cơ sở có đi có lại từ các thị trờng Châu á : Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Xingapo Năm 2001 công ty đã nhận đ ợc 8,518 tỷ VND và bớc đầu đã có lãi. Tổng kết hoạt động của VinaRe năm 2002 Hoạt động của công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam năm 2002 chịu ảnh h-ởng khá lớn của thị trờng tái bảo hiểm quốc tế. Do tác động của sự kiện khủng bố ngày 11/9/01 tại Mỹ, thị trờng tái bảo hiểm quốc tế trở nên hết sức khó khăn, năng lực nhận tái bảo hiểm giảm, phí tái bảo hiểm tăng, các điều kiện/điều khoản và phạm vi bảo hiểm bị thu hẹp đáng kể. Những yếu tố này đã ảnh hởng trực tiếp tới việc kinh doanh nhận nhợng tái bảo hiểm của Công ty trong năm qua.10[...]... trờng bảo hiểm trong nớc đã phát triển, các công ty bảo hiểm gốc đều có cổ phần trong Công ty tái bảo hiểm quốc gia Ngợc lại, ở Việt Nam, Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam ra đời khi trên thị trờng bảo hiểm trong nớc chỉ có mình Bảo Việt Chính vì vậy, Công ty có vai trò nh một bà đỡ rất quan trọng cho thị trờng bảo hiểm Việt Nam Nhận thức đợc vai trò của mình, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công. .. cờng hợp tác với các công ty bảo hiểm trong nớc Sau năm 2005 sẽ không còn hoạt động tái bảo hiểm bắt buộc của các công ty bảo hiểm gốc cho VINARE, chính vì vậy để tăng tính tự nguyện, giảm dần tính bắt buộc trong hoạt động nhợng tái của các công ty bảo hiểm gốc, Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam phải phấn đấu tiến tới trả hoa hồng cho các công ty bảo hiểm gốc bằng và hơn các nhà tái bảo hiểm nớc... trao đổi , nhận dịch vụ từ nớc ngoài Công ty nhận đợc sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nớc và quốc tế Càng ngày, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam càng thấy rõ tác dụng của việc thực hiện nhận , nhợng tái bảo hiểm thông qua một tổ chức tái bảo hiểm Chính vì vậy sự hợp tác giúp đỡ của các doanh nghiệp Việt Nam đối với Công ty Tái bảo hiểm ngày càng đợc củng cố và hoàn thiện... phần bảo hiểm, góp vốn thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ 19 Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng Kết luận Hoà nhập cùng với xu hớng phát triển và hội nhập quốc tế của cả nớc, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã và đang nỗ lực cố gắng không ngừng để phát triển, cùng với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc nâng cao vị thế của thị trờng bảo hiểm Việt Nam trên trờng quốc. .. của Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam đối với thị trờng bảo hiểm Việt Nam từ 1995 2002 ; - Căn cứ vào nhiệm vụ chức năng của Công ty đợc giao ; Công ty xin dự kiến định hớng phát triển kinh doanh trong giai đoạn 2001 2020 nh sau : 1 giai đoạn 2001 2005/ 2010 Vị trí và vai trò của Công ty trong giai đoạn này vẫn rất cần thiết và quan trọng: 14 Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng + Thực hiện... doanh nghiệp bảo hiểm, góp phần thúc đẩy thị trờng bảo hiểm trong nớc phát triển Trong giai đoạn này Công ty vẫn đợc nhận tái bảo hiểm bắt buộc tuy tỷ lệ nhận tái bảo hiểm bắt buộc có giảm dần theo Hiệp định thơng mại Việt Nam đã ký kết Do đó, giai đoạn tới này Công ty thực hiện : Phát huy tối đa việc nhận tái bảo hiểm bắt buộc nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh nhận tái bảo hiểm của Công ty, tích luỹ... thuộc về Nhà nớc Một số nớc khác nh Thái Lan, vốn hoạt động của công ty tái bảo hiểm Thái Lan là do các công ty bảo hiểm Thái Lan đóng góp Lợi nhuận từ nguồn hoạt động đợc chia lại cho các công ty bảo hiểm tham 18 Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng gia góp vốn cổ phần Công ty tái bảo hiểm Thái lan đợc thành lập khi thị trờng bảo hiểm trong nớc đã phát triển, trên thị trờng đã có hơn 50 doanh nghiệp... của Nhà nớc Đối với thị trờng bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn này, vốn chủ yếu vẫn từ nguồn Ngân sách Nhà nớc Số vốn hiện nay còn quá hạn chế, đặc biệt một số công ty bảo hiểm hiện nay vốn hoạt động một phần lại do công ty tái bảo hiểm đóng góp Do vậy nếu cổ phần hoá Công ty Tái bảo hiểm ( cho các doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký tại Việt Nam tham gia góp cổ phần ) trong giai đoạn hiện nay là cha mang... của bản thân công ty Một nguyên tắc quan trọng hàng đầu của Công ty để tồn tại và thành công đó là vì thị trờng, vì sự phát triển của thị trờng, bảo vệ quyền lợi của thị trờng bảo hiểm Việt Nam , quyền lợi và sự phát triển của nền kinh tế 12 Báo cáo thực tập tổng hợp Đinh Thu Hơng Việt Nam chứ không phải chỉ vì lợi ích riêng của Công ty ở hầu hết các nớc trên thế giới, Công ty tái bảo hiểm ra đời khi... chuyển nhợng tái bảo hiểm trong nớc Kết quả là đến nay, có một số nghiệp vụ nh hàng hải đã có tỷ lệ nhợng tái bảo hiểm trong nớc cao hơn so với nhợng ra nớc ngoài Hỗ trợ thị trờng bảo hiểm trong nớc phát triển Phát huy vai trò của một Công ty tái bảo hiểm chuyên nghiệp, Công ty đã chủ động giúp đỡ có hiệu quả các doanh nghiệp bảo hiểm gốc trong nhiều lĩnh vực Bản tin thị trờng bảo hiểm tái bảo hiểm không . trờng bảo hiểm trong nớc đã phát triển, các công ty bảo hiểm gốc đều có cổ phần trong Công ty tái bảo hiểm quốc gia. Ngợc lại, ở Việt Nam, Công ty tái bảo hiểm. công ty bảo hiểm gốc, Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam phải phấn đấu tiến tới trả hoa hồng cho các công ty bảo hiểm gốc bằng và hơn các nhà tái bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập toogr hợp Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Báo cáo thực tập toogr hợp Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Báo cáo thực tập toogr hợp Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Vai trò, chức năng của Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tái bảo hiểm quốc gia nguyên nhân của những thành công và những hạn

Từ khóa liên quan