Bàn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

40 745 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:54

Báo cáo thực tập: Bàn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Mục lụcLời mở đầu Phần I: Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ( SPBHNT)I. BHNT 1. Sự cần thiết khách quan của BHNT2. Vai trò của BHNTII. SPBHNT 1. Khái niệm 2. Đặc điểm của SPBHNT 3. Các loại hình SPBHNT Phần II. Thực trạng BHNT,SPBHNT Việt Nam I. BHNT Việt Nam 1. Sự hình thành BHNT Việt Nam 2. Thực trạng BHNT Việt Nam sau 5 năm hoạt động3. Thuận lợi và khó khăn để phát triển BHNTII. SPBHNT Việt Nam 1. Các SPBHNT trên thị trờng BHNT Việt Nam hiện có trên thị trờng.2. SPBHNT: An Gia Thịnh Vợng, Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.3. SPBHNT với tăng trởng, phát triển kinh tế xã hội.3.1. Các SPBHNT chống lại hữu hiệu ảnh hởng của lạm phát3.2. SPBHNT tác động tích cực đến tăng trởng phát triển kinh tế , xã hội Phần III: Cách thức và giải pháp nhằm hoàn thiện, đa dạng,phát triển SPBHNT I. Phát triển thị trờng BHNT1. Sau khi thời hạn bảo hiểm của hợp đồng kết thúc nên có u đãi với khách hàng tiếp tục tham gia bảo hiểm Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K411Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm 2. Thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế xã hội II. Phát triển SPBHNT 1. Để nhãn hiệu của SPBHNT dễ dàng đợc ghi nhận2. Mở rộng kênh phân phối sản phẩm 3. Công tác hoàn thiện và đa dạng phát triển SPBHNT Kết luận Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K412Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Lời mở đầuTrong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội loài ngời, đời sống kinh tế ngày một nâng cao nhu cầu về sản phẩm, hàng hoá của các ngành nghề cũng không ngừng đợc cải thiện. Đặc biệt khi thu nhập cá nhân tăng nên nhu cầu những hàng hoá dịch vụ nhằm đảm bảo những điều kiện chăm sóc sức khoẻ của bản thân và gia đình, giải quyết những khó khăn khi không may ngời trụ cột trong gia đình bị ốm đau, thơng tật hay gặp rủi ro bị tử vong làm giảm hoặc mất đi thu nhập chính của gia đình, nhu cầu đợc đảm bảo chăm sóc sức khoẻ khi về già đợc quan tâm hơn. Xuất phát từ những nhu cầu đó cùng với tình hình của đất nớc ta hiện nay BHNT- một ngành dịch vụ đem lại khoản thu nhập đáng kể hàng năm vào thu nhập quốc dân đã đợc triển khai nớc ta, với những vai trò và lợi ích sẽ đem lai của các SPBHNT ngời dân tham gia ngày càng đông hơn. Nhằm đáp ứng thoả mãn những nhu cầu của ngời dân tham gia vào các SPBHNT-sản phẩm của ngành dịch vụ đang đợc các quan chức Nhà N-ớc quan tâm đến hoàn thiện và phát triển SPBHNT thúc đẩy phát triển và mở rộng thị trờng BHNT trên thị trờng bảo hiểm Việt Nam- thúc đẩy ổn định tăng trởng phát triển kinh tế, xã hội . Với những lí do đó và mong muốn đợc hiểu biết thêm về ngành bảo hiểm nói chung và thị trờng BHNT nói riêng tôi đã đi sâu vào nghiên cứu và chọn đề tài Bàn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Việt Nam . Nội dung của đề tài này gồm có ba phần( không kể lời mở đầu và kết luận): Phần I: Khái quát chung về BHNT và SPBHNTPhần II: Thực trạng BHNT, SPBHNT Việt Nam.Phần III: Cách thức và giải pháp nhằm hoàn thiện, đa dạng, phát triển SPBHNT . Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K413Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Phần i : Khái quát chung về BHNT và SPBHNT.I.BHNT. 1. Sự cần thiết khách quan của BHNT.Cùng với sự phát triển của xã hội loài ngời trong mọi thời kỳ con ngời luôn luôn là lực lợng sản xuất chủ yếu, là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Mặc dù đã có BHXH, BHYT thực chất cũng là bảo hiểm cho con ngời nhng hững loại hình bảo hiểm này có đối tợng và phạm vi rất hạn hẹp và đa số các nớc triển khai những laọi hình bảo hiểm này đều gắn với những chính sách kinh tế xã hội trong từng thời kỳ cho nên nó không đáp ứng đợc nhu cầu một cách toàn diện của các tầng lớp dân c trong xã hội. Đời sống ngày càng nâng cao nhu cầu đợc an toàn đợc đảm bảo cho bản thân và gia đình càng lớn: trong lao động sản xuất cũng nh trong cuộc sống con ngời, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thờng gặp những rủi ro mà không thể lờng trớc đợc dẫn đến những hậu quả khó khăn về tài chính ảnh hởng đến tinh thần. Mỗi cá nhân và gia đình tham gia bảo hiểm đều nhằm mục đích ổn định cuộc sống gia đình khi một trong các thành viên gia đình bị chết hoặc bị thơng tật trả nợ, vay thế chấp, góp phần giữ gìn tài sản cho các thế hệ sau khi không may ng ời trụ cột trong gia đình bị chết. Vì vậy đối với mỗi cá nhân và gia đìnhviệc tiết kiệm chi tiêu hiện tại để chuẩn bị cho tơng lai cho việc giáo dục con cái chuẩn bị hành trang cho con cái vào đời là một biện pháp hết sức cần thiết và có ý nghĩa.Đối với doanh nghiệp tham gia BHNT góp phần ổn định sản xuất kinh doanh thì không may những ngời chủ chốt trong doanh nghiệp bị chết hoặc bị thơng tật toàn bộ vĩnh viễn. Bên cạnh đó vấn đề nhà nớc luôn quan tâm đó là lo cho những ngời về già, đến tuổi về hu ngay cả những ngời về hu đợc hởng trợ cấp BHXH nhng mức trợ cấp rất thấp không đủ sống và rất nhiều ngời phải tìm đến loại hình thứ hai là bảo Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K414Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm hiểm hu trí tự nguyện đặc biệt là những ngời bớc vào tuổi nghỉ hu nh-ng cha tham gia loại hình bảo hiểm nào thì BHNT là chỗ dựa họ khi cần thiết.BHNT là sự cam kết giữa ngời bảo hiểm và ngời tham gia bảo hiểm mà trong đó ngời bảo hiểm sẽ trả cho ngời tham gia (ngời thụ hởng) một số tiền nhất định khi có các sự kiện đã định trớc xảy ra. Còn ngời tham gia bảo hiểm sẽ phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn: BHNT là quá trình, là sự bảo hiểm cho các rủi ro có liên quan đến tình trạng sức khoẻ và tuổi thọ con ngời.Xuất phát từ những lí do đó bên cạnh BHXH, BHYT. Một loại hình bảo hiểm con ngời ra đời là tất yếu khách quan và cho đến nay nó đãrất phát triển.Giúp con ngời chống lại khó khăn, bấp bênh trong cuộc sống trớc sự đa dạng và pức tạp của rủi ro BHNT ra đời có vai trò quan trọng. 2. Vai trò của BHNT. Là một loại hình bảo hiểm, cũng nh các loại hình bảo hiểm tài sảnbảo hiểm trách nhiệm dân sự, BHNT ra đời có những vai trò thể hiện rõ:Đảm bảo ổn định cuộc sống cho các cá nhân và gia đình đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời dân và xã hội. Đời sống, khoa học ngày càng phát triển nhng những rủi ro bất ngờ vẫn luôn xảy ra. BHNT ra đời góp phần giải quyết những khó khăn (dù rằng hệ thống bảo trợ xã hội và các tổ chức xã hội có thể trợ cấp khó khăn) nhng cũng chỉ mang tính tạm bợ trớc mắt cha đảm đợc lâu dài về mặt tài chính, bởi rất nhiều cá nhân và gia đình rơi vào tình trạng khi có một thành viên trong gia đình đặc biệt thành viên đó lại là ngời trụ cột bị chết hoặc bị thơng tật vĩnh viễn, khi đó gia đình phải mất đi những Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K415Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm khoản chi về viện phí, mai táng . và bù đắp những khoản thu thờng xuyên bị mất đi. Sẽ càng khó khăn hơn khi một loạt những trách nhiệm và nghĩa vụ mà khi ngời chết đi đã cha thực hiện đợc: trả nợ, phụ dỡng bố mẹ, nuôi dỡng con cái .Trong các tổ chức doanh nghiệp sản xuất hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống và tạo sự lôi cuốn, gắn bó ngay cả trong những lúc doanh nghiệp gặp khó khăn tránh cho doanh nghiệp sự bất ổn về tài chính khi mất ngời làm công chủ chốt: kỹ s trởng, tay thợ lành nghề hay những chuyên viên điều hành mạng internet . Khi doanh nghiệp mà bị mất họ thì khả năng thu lợi sẽ bị giảm và sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc điều hành. Do vậy các chủ doanh nghiệp thờng mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sinh mạng . cho ngời làm công và những ngời chủ chốt nhằm góp phần ổn định tài chính và sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tạo lập mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động.Với lợng khách hàng tham gia BHNT rất lớn, các công ty BHNT thu đợc phí hình thành quỹ rất lớn phần quỹ nhàn rỗi có vai trò đặc biệt quan trọng trong đầu t : góp phần tăng trởng và phát triển kinh tế và số vốn đầu t của các công ty BHNT thờng rất lớn đợc đầu t phát triển vào các vùng kinh tế chiến lợc, xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ rất phù hợp và có hiệu quả: mỹ năm 1991 số vốn do các công ty BHNT đàu t là 90,2 tỷ $ trong khi hệ thống ngân hàng cung cấp đầu t trong nớc chỉ có 85,7 tỷ $.Kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân càng cao sẽ xuất hiện nhu cầu tiết kiệm hoặc đầu t số tiền mặt nhàn rỗi do cơ chế và cách thức đóng phí thuận lợi cho nên BHNT có nhiều u điểm hơn hẳn gửi tiền tiết kiệm. Vì thế việc thực hành tiết kiệm từ chi tiêu ngân sách gia đình để mua BHNT sẽ dễ ràng hơn, điều này không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với từng gia đình mà còn có ý nghiã rất lớn đối với nền Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K416Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm kinh tế xã hội: là công cụ hữu hiệu để huy động những nguồn tiền mặt nhàn rỗi nằm các tầng lớp dân c trong xã hội để thực hành tiết kiệm góp phần chống lạm phát. Một doanh nghiệp BHNT luôn cần một đội ngũ các bộ nhân viên: khai thác bảo hiệm, kế toán, nhân viên sử dụng máy tính nên BHNT ra đời đã góp phần một loạt các vấn đề xã hội: tạo thêm công ăn việc làm cho ngời lao động, tăng vốn đầu t cho việc giáo dục con cái, tạo ra một lối sống đẹp, tiết kiệm và có kế hoạch . 3. Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ Sự ra đời tồn tại và phát triển của các loại nghiệp vụ bảo hiểm đều có những đặc điểm chung của bảo hiểm tuy nhiên mỗi loại thể hiện những đặc điểm riêng rõ nét mà BHNT cũng không nằm ngoài trờng hợp đó. Điểm khác nhau cơ bản của BHNT với bảo hiểm phi nhân thọ đó là bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro: với quyền nghĩa vụ đã xác định trong hợp đồng bảo hiểm bên tham gia bảo hiểm sẽ nộp phí bảo hiểm cho ngời bảo hiểm, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra ngời bảo hiểm đảm bảo trả cho ngời tham gia bảo hiểm hay ngời thân của họ một số tiền lớn (gọi là số tiền bảo hiểm). Nội dung tiết kiệm khi mua BHNT khác với các hình thức tiết kiệm khác chỗ: ngời đợc hởng quyền lợi bảo hiểm sẽ đợc trả một số tiền bảo hiểm rất lớn ngay cả khi họ mới tiết kiệm đợc một khoản tiền nhỏ với điều kiện rủi ro xảy ra trong thời gian bảo hiểm đã ấn định điều này thể hiện rõ tính chẩt rủi ro trong BHNT. Chính vì đặc điểm này mà số ngời tham gia bảo hiểm ngày càng đông đảo và cũng từ đặc điểm này đòi hỏi các đại lý khai thác phải lắm vững từng đối tợng khách hàng của mình, gợi mở cho họ thấy rõ hơn vai trò và tác dụng trong BHNT.Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K417Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Với nghiệp vụ bảo vệ phi nhân thọ chỉ đáp ứng đợc mục đích là góp phần khắc phục hậu quả khi đối tợng tham gia bảo hiểm gặp sự cố nhằm ổn định tài chính cho ngời tham gia nhng nghiệp vụ BHNT thì đáp ứng đợc rất nhiều mục đích khác nhau của ngời tham gia: tạo lập quỹ giáo dục con cái, giữ gìn tài sản cho thế hệ sau, dùng hợp đồng BHNT để vay thế chấp, mua sắm tài sản theo kế hoạch riêng, an hởng tuổi già, cới xin, bảo vệ và lôi kéo những ngời chủ chốt trong doanh nghiệp . Đáp ứng đợc nhiều mục đích khác nhau mà ngời tham gia bảo hiểm tính toán lựa chọn sản phẩm nên loại hình bảo hiểm này có thị trờng ngày càng rộng và đợc rất nhiều ngời quan tâm. Trong BHNT hợp đồng bảo hiểm rất đa dạng và phức tạp khác với các bản hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ trong họp đồng BHNT có thể có 4 bên tham gia: ngời bảo hiểm, ngời đợc bảo hiểm, ngời tham gia bảo hiểm và ngời thụ hởng quyền lợi bảo hiểm. Mỗi sản phẩm BHNT cũng có nhiều loại hợp đồng khác nhau: BHNT hỗn hợp có các hợp đồng 5 năm, 10 năm . Bởi vì để đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng các doanh nghiệp BHNT luôn luôn đa dạng hoá sản phẩm và thiết kế sản phẩm mới. Việc tính toán phí BHNT là rất phức tạp vì chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố khác nhau. Bởi lẽ thời gian tham gia dài, hợp đồng đa dạng, phức tạp nên một loạt vấn đề ảnh hởng đến việc tính phí: lạm phát, lãi suất, quá trình lu chuyển của dòng tiền tệ mỗi nớc khả năng đầu t, tỷ lệ tử vong, độ tuổi của ngời đợc bảo hiểm . các yếu tố này hầu hết phải giả định khi tính phí.Mặc dù hiểu rõ BHNT có những vai trò và lợi ích quan trọng nhng đến nay trên thế giới, một số nóc vẫn cha triển khai đợc loại hình bảo hiểm này bởi lẽ BHNT ra đời và phát triển đợc trong những điều kiện hoàn cảnh kinh tế xã hội nhất định: tốc độ tăng trởng của nền kinh tế cao, ổn định, mức thu nhập của ngời dân, trình độ dân trí, vấn đề lạm Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K418Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm phát của một quốc gia và vấn đề can thiệp lạm phát, tơng quan giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và ngời già, tuổi thọ bình quân của một quốc gia.Thị trờng bảo hiểm nhân thọ ngày càng phát triển và không ngừng lớn mạnh với sự đa dạnh hoá trong SPBHNT. II. SPBHNT.Cùng với sự hình thành ra đời và phát triển của BHNT. SPBHNT cũng song song tồn tại và phát triển với các loại SPBHNT khác nhau. Vậy vấn đề đặt ra đây: ta hiểu thế nào về SPBHNT, chúng ta có những đặc điểm ra sao và bao gồm các loại sản phẩm nào?. Đi sâu vào nghiên cứu BHNT sẽ hiểu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. 1.Khái niệm:Xết trên những khía cạnh khác nhau sẽ có các khái niệm khác nhau về SPBHNT. Nhng khái niệm lại vì cùng là sản phẩm bảo hiểm nên SPBHNT về thực chất đó là những lời cam kết của bên bán hay doanh nghiệp bảo hiểm về việc bồi thờng hoạc chi trả bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra-SPBHNT là tất cả những gì mà ngời tham gia (hay ngời đợc bảo hiểm hoặc ngời thụ hỏng) sẽ đợc trong quá trình trao đổi: bao gồm các lợi ích cơ bản, các bảo đảm về mặt tài chính khi có các rủi ro thiệt hại xảy ra, các yếu tố đi kèm hay còn gọi là yếu tố gia tăng nh sự hài lòng của ngời tham gia (hay ngời đợc bảo hiểm hoặc ngời thụ hỏng) đối với chất lợng phục vụ, uy tín, danh tiếng của công ty. 2. Đặc điểm của SPBHNT:Bảo hiểm là một ngành dich vụ mà đó sản phẩm của ngành không giống nh các ngành nghề dịch vụ khác.Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K419Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Xuất phát từ bản chất, đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm, SPBHNT với đặc điểm :Là sản phẩm vô hình hay sản phẩm không định hình đợc mặc dù có một số yếu tố hữu hình: biểu tợng nhãn hiệu .nhng vềbản nó là sản phẩm vô hình: ngời mua không thể cảm nhận ngay đợc lợi ích hay tác dụng của sản phẩm mình đã đăng ký trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà đơn giản chỉ nhận đợc lời hứa, lời cam kết của công ty bảo hiểm.Sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ đó là những sản phẩm không thể cất trữ (theo nghĩa dich vụ bảo hiểm do các lực lợng bán cung cấp và các dich vụ ấy không thể đợc tạo ra trớc với số lợng lớn rồi đem cất vào trong kho và đem ra bán dần) thay vào đó các lực lợng bán, đại lý của công ty chỉ làm trong thời gian nhất định .SPBHNT là những sản phẩm dich vụ không đồng nhất vì các dich vụ này do các công ty (doanh nghiệp bảo hiểm) khác nhau cung cấp do đó chất lợng phục vụ của bản thân từng công ty (doanh nghiệp bảo hiểm) đối với các khách hàng khác nhau là khác nhau.Trong ngành bảo hiểm tất cả các sản phẩm bảo hiểm nói chung, SPBHNT nói riêng điều là những sản phẩm không đợc bảo hộ bản quyền. Để tạo cho sản phẩm sự khác biệt các doanh nghiệp phải có chiến lợc, kế hoạch, phải làm chủ việc định phí, nâng cao chất lợng phục vụ, làm tăng các yếu tố đi kèm nhằm đảm bảo an toàn sản phẩm ổn định tăng trởng phát triển doanh nghiệp.Mặc dù ngời tham gia phải bỏ tiền đóng phí mua bảo hiểm nhng họ hoàn toàn không hề mong muốn các dich vụ sẽ nhận đợc từ công ty bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Các sản phẩm bảo hiểm đó là những sản phẩm không mong đợi: khách hàng mua nhng không mong muốn thiệt hại xảy ra để đợc bồi thờng hoặc trả tiền bảo hiểm.Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K4110[...]... phát, tiêu biểu các sản phẩm có khả năng chống lại ảnh hởng của lạm phát một cách hữu hiệu nh: sản phẩm bảo hiểm bằng ngoại tệ, sản phẩm bảo hiểm tăng dần, sản phẩm bảo hiểm trả tiền bảo hiểm tiết kiệm nhiều lần ,sản phẩm bảo hiểm cải tiến, sản phẩm bảo hiểm chia lãi (bảo tức), sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, sản phẩm bảo hiểm có thể điều chỉnh, sản phẩm bảo hiểm biến đổi Mỗi sản phẩm có có ý nghĩa khác... sản phẩm chính:gồm 2 sản phẩm: 1 Bảo hiểm hỗn hợp 10 năm, 15 năm, 20 năm 2 Bảo hiểm giáo dục hỗn hợp Sản phẩm bổ sung: 1 .Bảo hiểm tử vong và thơng tật do tai nạn 2 .Bảo hiểm trợ cấp y tế Bảo Minh- CMG: Sảnphẩm chính: 1 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 2 Bảo hiểm trẻ em 3 Bảo hiểm hu trí Sản phẩm bổ sung: 1 Bảo hiểm tử kỳ 2 Bảo hiểm chết và thơng tật do tai nạn 3 Bảo hiểm miễn phí 4 Bảo hiểm miễn phí trong trờng... trờng bảo hiểm Việt Nam cũng làm cho Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm- B-K41 21 Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm số lợng sản phẩm BHNT của thị trờng này tăng lên đáng kể trên thị trờng BHNT hiện nay các doanh nghiệp bảo hiểm có các sản phẩm bảo hiểm: Bảo Việt: Các sản phẩm chính gồm 4 sản phẩm: 1 Bảo hiểm và Tiết Kiệm thời hạn 5 năm , 10 năm 2 Bảo hiểm An Sinh giáo dục 3 Bảo hiểm trọn đời 4 Niên Kim nhân thọ. .. gồm 3 sản phẩm : 1 Bảo hiểm từ bỏ thu phí 2 Bảo hiểm chết do tại nạn 3 Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm- B-K41 22 Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Sản phẩm trọn gói: thực chất của sản phẩm này là sự kết hợp của cả sản phẩm chính, sản phẩm kèm theo và một số sản phẩm bổ trợ Gồm 3 sản phẩm: 1.Phú tơng lai: là sự kết hợp của sản phẩm chính phú tích luỹ giáo dục với sản phẩm. .. tiết kiệm để đáp ứng các nhu cầu về tài chính trong t ơng lai Do vậy ngời bảo hiểm đã thực hiện đa dạng hoá các loại hình sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhằm đáp ứng và thoả mãn mọi nhu cầu của con ngời tham gia bảo hiểm Có ba loại hình sản phẩm bảo hiểm cơ bản: bảo hiểm trong trờng hợp tử vong, bảo hiểm trong trờng hợp sống, bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp Ngoài ra những ngời bảo hiểm còn áp dụng các điều khoản... bổ trợ Bảo hiểm từ bỏ thu phí 2 Phú bảo gia: là sự kết hợp của sản phẩm chính phú tích luỹ an khang với sản phẩm kèm theo Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn và sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn 3.Phú thành đạt: là sự kết hợp của sản phẩm chính phú tích luỹ định kỳ với sản phẩm kèm theo BHNT có kỳ hạn và sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn Chinfon- Manulife: Các sản phẩm chính:gồm... một trong các chứng bệnh hiểm nghèo sẽ đợc AIA bảo hiểm nếu khách hàng mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chẳng may mắc phải Theo AIA với hai sản phẩm mới này công AIA Việt Nam hiện có nhiều sản phẩm bổ sung rất đa dạng với phạm vi bảo hiểm mở rộng nh: Quyền lợi miễn thu phí bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn bảo hiểm hỗ trợ viện phí, bảo hiểm bậnh hiểm nghèo sẽ thu hút một... BHNT cơ bản nh sau: bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm không nộp phí khi thơng tật, bảo hiểm cho ngời đóng phí a Bảo hiểm trong trờng hợp tử vong: Đây là loại hình phổ biến nhất và đợc chia thành hai nhóm: Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm- B-K41 11 Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm Bảo hiểm tử kỳ(còn đợc gọi là bảo hiểm tạm thời hay bảo hiểm sinh mạng có thời hạn) đợc ký kết bảo hiểm cho cái chết... khang trờng Thọsản phẩm mới đ ợc triển khai gần đây nhất là An Gia Thịnh Vợng, Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và bệnh hiểm nghèo 2 SPBHNT mới: An Gia Thịnh V ợng , Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Ngày 1/1/2002 tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đã đa ra thị trờng SPBHNT mới- An gia thịnh Vợng- với 4 thời hạn Bảo hiểm: 5 năm, 10 năm và 20 năm Giốg nh sản phẩm An khang... chôn cất, bảo trợ cho gia đình và ngời thân trong một thời gian ngắn, thanh toán các khoản nợ nần về những khoản vay hoặc thế chấp của ngời đợc bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ chọn đời (bảo hiểm trờng sinh): Loại hình bảo hiểm này cam kết chi trả cho ngời thụ hởng bảo hiểm đã đợc ấn định trên hợp đồng, khi ngời đợc bảo hiểm chết vào bất cứ lúc ngời nào kể từ ngày ký hợp đồng Tham gia bảo hiểm nhân thọ trọn . Kinh tế bảo hiểm Mục lụcLời mở đầu Phần I: Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ( SPBHNT)I. BHNT. đồng bảo hiểm nhân thọ mà đơn giản chỉ nhận đợc lời hứa, lời cam kết của công ty bảo hiểm .Sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ đó là những sản phẩm không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, Bàn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, Bàn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, Sự cần thiết khách quan của BHNT., Vai trß cđa BHNT., Đặc điểm của SPBHNT:, Các loại hình sản phẩm bảo hiểm., Sự hình thành BHNT ở nớc ta Các sản phẩm BHNT trên thị trờng BHNT ở Việt Nam hiện có., Phát triển thị trờng BHNT., Thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế, xã hội., Mở rộng kênh phân phối sản phẩm .

Từ khóa liên quan