Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872

60 629 3
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMỤC LỤCGiáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI GIỚI THIỆUCùng với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay hoạt động đấu thầu sẽ giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của mình, nhờ đó họ được những công trình chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, hoạt động đấu thầu đang còn rất mới mẻ ở nước ta hiện nay, và trong chế thị trường sự cạnh tranh rất khốc liệt và đó là một trong những động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong hoạt động đấu thầu: cạnh tranh đó là cạnh tranh về chất lượng công trình, cạnh tranh về giá bỏ thầu, cạnh tranh về tiến độ thi công và sự cạnh tranh này giúp cho các nhà thầu trưởng thành hơn về mọi mặt. Cùng với sự đòi hỏi ngày càng cao của các chủ đầu tư về tiến độ thi công, chất lượng công trình .đòi hỏi các nhà thầu phải luôn cố gắng nỗ lực để nâng cao năng lực của mình. Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 872, tôi thấy để thu hút được các dự án đầu tư một cách hiệu quả thì cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt thông qua hình thức đấu thầu. Chính từ thực tế đó và qua quá trình thực tập tại công ty tôi thấy đấu thầu là hoạt động rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ công ty xây dựng nào. Do đó tôi đã chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872” với mong muốn góp một phần nào đó cho sự phát triển đi lên của công ty.Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệpKết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:Chương I: Một số lý luận bản về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu.Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầucông ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872.Chương III : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872.Tôi xin chân thành cảm ơn Lê Thị Anh Vân đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này.Sinh viên: Giáp Thị Mai.Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCÁC CHỮ VIẾT TẮTSTTNội dung danh từ viết tắt VIẾT TẮT1 Cổ phần xây dựng công trình giao thông CPXDCTGT2 Xây dựng công trình XDCT3 Giao thông vận tải GTVT4 Hội đồng quản trị HĐQT5 Quốc lộ QL6 Phòng tổ chức cán bộ lao động Phòng TCCB – LĐ7 Quản trị kinh doanh QTKD8 Quyết định QĐ9 Tài chính – kinh tế TC – KT10 Kinh doanh KD11 Chủ sở hữu CSH12 Số thứ tự STT13 Công trình CT14 Quản lý dự án QLDA15 Ủy ban nhân dân UBND16 Xây dựng thương mại XDTM17 Lợi nhuận trước thuế LNTT18 Lợi nhuận sau thuế LNSTGiáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 481Chuyên đề thực tập tốt nghiệpPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN BẢN VỀ NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG ĐẤU THẦU.1.1 Những nét chung về đấu thầu.1.1.1 Khái niệm về đấu thầu.“Đấu thầu”: thuật ngữ này đã được xuất hiện trên thế giới từ rất lâu nhưng nó mới tồn tại ở nước ta hơn hai chục năm nay bởi nó chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường. Theo quy chế đấu thầu hiện nay của nước ta: “Đấu thầu đó là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu. Bên mời thầu là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện hợp pháp của chủ dự án, chủ đầu tư được giao trách nhiệm thực hiện công việc đấu thầu. Nhà thầu là tổ chức kinh tế đủ tư cách pháp nhân tham gia đấu thầu. Nhà thầu là nhà xây dựng trong đấu thầu xây lắp, là nhà tư vấn trong đấu thầu tuyển chọn tư vấn, nhà đầutrong đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư, nhà cung cấp trong đấu thầu mua sắm hàng hóa”.Bên cạnh đó đấu thầu còn được hiểu là quá trình thực hiện một hoạt động mua bán đặc biệt nào đó mà bên mua yêu cầu bên bán cung cấp những bản chào hàng cho một công trình, dịch vụ hoặc một hàng hóa cần mua nào đó trên sở những bản chào hàng, bên mua sẽ lựa chọn cho mình một hoặc nhiều bên bán tốt nhất và phù hợp với mình nhất. Đấu thầu giúp cho bên mua mua được dịch vụ, công trình hay hàng hóa mình cần một cách tốt nhất, sử dụng ngân quỹ của mình một cách hiệu quả nhất.1.1.2 Đặc điểm của đấu thầu.Đấu thầu là một quá trình mà chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình vì vậy trong đấu thầu các đặc điểm sau:Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 482Chuyên đề thực tập tốt nghiệpThứ nhất xét về bản chất sâu xa thì đấu thầu đó là một hoạt động mua bán rất đặc biệt vì trong hoạt động đấu thầu người mua tức bên mời thầu quyền lựa chọn cho mình những người bán hay chính là nhà thầu tốt nhất cho mình.Thứ hai đấu thầu chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường, cũng như những đặc tính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường thì nó cũng mang tính cạnh tranh gay gắt, người mua tổ chức đấu thầu để các nhà thầu (người bán) ganh đua cạnh tranh với nhau, với mục tiêu của người mua là được những hàng hóa và dịch vụ tốt nhất thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng cũng như chi phí thấp nhất.1.1.3 Nguyên tắc trong đấu thầu.Trong đấu thầu các nguyên tắc mà các bên tham gia dự thầu đều phải tuân thủ một cách nghiêm túc đó là: nguyên tắc hiệu quả, nguyên tắc cạnh tranh, nguyên tắc công bằng và nguyên tắc minh bạch.Nguyên tắc hiệu quả: Gồm hiệu quả về thời gian và hiệu quả về tài chính. Trong đó hiệu quả về thời gian quan trọng hơn hiệu quả về tài chính, và được xem xét trước hiệu quả về tài chính nếu như yêu cầu về tính cấp thiết trong tiến độ thi công các công trình xây dựng.Nguyên tắc cạnh tranh: Đây là điểm đặc trưng trong hoạt động đấu thầu bởi trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là điều không thể thiếu được, bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì nhất thiết phải trải qua sự cạnh tranh vươn lên các doang nghiệp khác.Nguyên tắc công bằng: Nguyên tắc này sự công bằng chỉ mang tính tương đối, khi mà các bên tham gia dự thầu thì giữa các nhà thầu đều được đối xử như nhau trong việc cung cấp thông tin về gói thầu, các điều kiện dự thầu,. . . Tuy nhiên trên thực tế vẫn một số nhà thầu được ưu tiên hơn về Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 483Chuyên đề thực tập tốt nghiệpthông tin của gói thầu, về điều kiện dự thầu, điều này dựa vào mối quan hệ của mỗi nhà thầu với bên mời thầu chính là các chủ đầu tư.Nguyên tắc minh bạch: Các thông tin về kết quả của hoạt động đấu thầu phải được công khai minh bạch, và không bất cứ sự mờ ám uẩn khúc nào làm nảy sinh sự nghi ngờ của các bên tham gia dự thầu khiến các bên xảy ra xung đột lẫn nhau.1.1.4 Hình thức trong đấu thầu.Trong đấu thầu xét về bản ba hình thức đấu thầu bản sau:Đấu thầu mở: trong hình thức này tất cả các nhà cung cấp trong và ngoài nước đều thể dự thầu. Đấu thầu chọn lọc: trong hình thức này chỉ một số nhà cung cấp đủ điều kiện cần thiết mới được dự thầu. Các điều kiện này chỉ nhằm đảm bảo nhà thầu đủ năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện hợp đồng chứ không được nhằm dành ưu đãi cho một số nhà cung cấp nào đó.Đấu thầu hạn chế: hình thức này sự thương lượng trực tiếp với một số nhà cung cấp được chỉ định, và chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, khi không đơn bỏ thầu trong đấu thầu mở và đấu thầu chọn lọc, hoặc các đơn đều không áp ứng đủ điều kiện, hoặc khi mua sắm các phụ kiện bổ sung, thay thế từ một nhà thầu đã được chọn.1.2 Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu.1.2.1 Khái niệm.“Năng lực cạnh tranh” là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp thể duy trì tồn tại ở vị trí của nó một cách lâu dài và hội phát triển lớn mạnh lên trên thị trường cạnh tranh, phải đảm bảo thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra. Năng lực cạnh tranh thể chia thành ba cấp:Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 484Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNăng lực cạnh tranh quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước. Năng lực của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó được.Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ: được đo bằng thị phần của sản phẩm dịch vụ thể hiện trên thị trường. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh của nó. Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm dịch vụ đó.Như vậy năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp: là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp thể thắng được nhiều gói thầu so với các doanh nghiệp khác trên cùng thị trường cạnh tranh, đảm bảo đạt được một tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu mà doanh nghiệp đã đặt ra trong mục tiêu lợi nhuận của mình.1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng.1.2.2.1 Kinh nghiệm nhà thầu.Đây là một trong các yếu tố quyết định loại bỏ hay chấp nhận hồ sơ sơ tuyển với các dự án trong đấu thầu yêu cầu đòi hỏi phải nộp hồ sơ sơ tuyển. Mục đích của việc cần nộp hồ sơ để sơ tuyển là chọn ra các nhà thầu đủ kinh nghiệm và giá thầu thấp hơn trong số các nhà thầu tham gia sơ tuyển. Và chính vì thế, kinh nghiệm là một trong số nhiều yếu tố rất quan trọng đối với các nhà thầu xây dựng. Một nhà thầu mới bước chân vào thị trường, vốn liếng dù nhiều, nhưng kinh nghiệm còn non nớt thì cũng không thể giành Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 485Chuyên đề thực tập tốt nghiệpthắng lợi trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác vừa lợi thế hơn hẳn về kinh nghiệm cũng như tài chính cũng không hề thua kém. Trong kinh nghiệm thực tế của các nhà thầu thường được xác định đánh giá dựa trên số năm kinh nghiệm và lĩnh vực kinh doanh cùng các dự án liên quan cũng như các dự án khác đã từng thực hiện. Rõ ràng là một nhà thầu những kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng thì sẽ rất nhiều ưu thế trong buổi đầu cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực cạnh tranh của mình. Chính vì vậy mà hiện nay muốn nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực đấu thầu thì trước hết nhà thầu xây dựng phải tạo cho mình một hồ sơ kinh nghiệm vững chắc, đảm bảo đủ sức thuyết phục các nhà đầu tư ngay từ buổi đầu, như vậy mới thể đường hoàng bước vào “vòng trong” tiếp tục cuộc chiến đấu với các doanh nghiệp khác.1.2.2.2 Số liệu tài chính.Qua được vòng đánh giá hồ sơ sơ tuyển, lúc này các nhà thầu thực sự bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt khi chủ đầu tư tiến hành đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu, trong đó năng lực tài chính là yếu tố được đánh giá xem xét hàng đầu và cũng là yếu tố chủ đạo tạo ra sự khác biệt giữa các nhà thầu, còn về năng lực kỹ thuật khi đã vào đến vòng này thì hầu hết các nhà thầu đều đảm bảo rất tốt về mặt kỹ thuật, vì vậy “tài chính” chính là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh trong lúc này.Phần lớn các công trình xây dựng đều được tiến hành với số vốn rất lớn, mà chủ đầu tư lại phải chi phần lớn số vốn đó cho việc tiến hành thi công công trình, thường thì là chỉ tới khi hoàn thành được 80% công việc nhận thầu thì chủ đầu tư mới thanh toán cho nhà thầu theo đợt hoặc theo thoả thuận từ trước. Chính vì vậy mà chủ đầuxây dựng phải đảm bảo các điều kiện về năng lực tài chính: “vốn tự có, lợi nhuận ba năm liên tiếp, vốn vay, thu nhập bình quân của lao động trong doanh nghiệp…” theo đúng các yêu cầu mà chủ Giáp Thị Mai Kinh tế và quản lý công 486[...]... tế và quản lý công 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872 2.1 Giới thiệu chung về công ty Công ty CPXDCTGT 872 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8, trước đây là Công ty Xây dựng Công trình giao thông 872 thuộc Bộ GTVT, là đơn vị kinh nghiệm nhiều năm trong việc tham... Tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 và tên gọi mới là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872 Tiếp đó đến năm 1992 căn cứ theo quyết định số 4897/QĐ- TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ giao thông vận tải Công ty sáp nhập và trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công trình 8 và vẫn tên gọi là Công ty Xây dựng công trình Giao thông 872 Bước sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. .. 2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu của công ty 2.2.1 Năng lực tổ chức quản lý Công ty CPXDCTGT 872 được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, hoạt động với phương châm đa dạng về sản phẩm, tiên tiến về công nghệ, năng động trong kinh doanh, công ty đã tích cực đổi mới nâng cao năng lực quản lý trong tất cả các lĩnh vực của công ty tiêu biểu công Giáp Thị... công ty CPXDCTGT 872 phải đội ngũ lao động năng lực được đào tạo bản và trình độ cao thì công ty mới hội thắng thầu được các công trình xây dựng, đặc biệt là những công trình sự đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ thi công cũng như giá trị công trình lớn Năng lực nhân sự của công ty CPXDCTGT 872 được thể hiện cụ thể trong bảng sau: Bảng 6: Năng lực nhân sự của Công ty CPXDCTGT 872. .. doanh, công ty đã đạt được thành tích đáng kể trong lĩnh vực đấu thầu Tiêu biểu được thể hiện trên bảng “kết quả đấu thầu qua các năm 2007 – 2009 của công ty CPXDCTGT 872 Bảng 2: Kết quả đấu thầu qua các năm 2007 – 2009 của công ty CPXDCTGT 872 Đơn vị tính: công trình STT Diễn giải Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Công trình do công ty thắng 9 16 12 thầu được hoàn thành và bàn giao 2 Công trình chỉ định thầu. .. trả của công ty CPXDCTGT 872 chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng nguồn vốn so với các doanh nghiệp khác do vậy công ty cần xem xét lại cấu tài chính của mình, và cần các biện pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty, để khả năng cạnh tranh được với các doanh nghiệp, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường xây dựng, thể tăng khả năng thắng thầu cho công ty Giáp Thị Mai 24 Kinh tế và quản lý công. .. doanh trong lĩnh vực xây dựng, công ty đã đạt được rất nhiều thành tự trong hoạt động kinh doanh trên xây dựng và rút ra được nhiều kinh nghiệm từ các cuộc đấu thầu, điều đó được thể hiện cụ thể trên bảng “Số năm kinh nghiệm trong đấu thầu thi công công trình của công ty Giáp Thị Mai 16 Kinh tế và quản lý công 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng 1: Số năm kinh nghiệm trong đấu thầu thi công công trình. .. 2/10/1989 của Bộ giao thông vận tải Xí nghiệp Xây dựng đường 572 được đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông 572 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Giao thông 8 Trong những năm xây dựng, suốt quá trình công tác, dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Xí nghiệp Xây dựng Công trình vẫn luôn nêu cao ý trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sản lượng năm sau cao hơn năm trước Để góp phần làm... việc nâng cao năng lực máy móc thiết bị của công ty ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động đấu thầu của công ty Vì vậy công ty cần xác định đúng mức độ trang bị các loại máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu của mỗi công trình, bên cạnh đó biện pháp quản lý, bảo quản, sửa chữa đại tu kịp thời để thể nâng cao tuổi thọ của máy móc thiết bị 2.2.4 Năng lực về nhân sự Khi nói tới lao động làm việc trong. .. (nhà thầu xây dựng) thì mong muốn bán được hàng và bán với giá cao nhất thể Chính vì vậy mà giá dự thầu trở thành nhân tố cực kỳ quan trọng trong cạnh tranh về đấu thầu giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng Đã rất nhiều nhà thầu trong cuộc cạnh tranh đó đảm bảo được những điều kiện về kinh nghiệm, tài chính và năng lực kỹ thuật, nhưng mà nhà thầu giành phần thắng chính là nhà thầu bỏ thầu . bản về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu. Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872. Chương. đã chọn đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872 với mong muốn góp một phần nào đó cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872, Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872, Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn