Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

57 168 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại LỜI MỞ ĐẦUVới quyết tâm đưa đát nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Đảng ta đã thực hiện chủ trương đổi mới nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đa thành phần kinh tế. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội mới. Từ chủ trương đổi mới kinh tế của đảng đã có hàng loạt các doanh nghiệp các công ty TNHH ra đời, nhằm khai thác mọi khía cạnh của thị trường với mục đích thu lợi nhuận. Trong hàng loạt các công ty, các doanh nghiệp ra đời trong đó có công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương. Công ty ra đời năm 2000 với chiến lược kinh doanh va đầu tư vào các ngành nghề nhằm thu lợi nhuận. Khi doanh nghiệp quyết định kinh doanh thì mục tiêu lâu dài va xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh là lợi nhuận, bởi có lợi nhuận thì doanh nghiệp mới tồn tại phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Một công ty muốn thu được lợi nhuận tối đa thì điều quan trọng nhất là công ty đó phải sử dụng đồng vốn của mình một cách có hiệu quả nhất.Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương, tuy mới ra đời nhưng trong quá trình kinh doanh công ty đã có được một vị trí khá vững chắc và thu được lợi nhuận khá cao. Nguần vốn của công ty được tận dụng tối đa và đồng vốn đó đã mang lại hiệu quả rất lớn cho công ty. Thấy rõ được tầm quan trọng của vốn nên với tư cách là một sinh viên đang theo học ngành kinh tế tôi đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại”. Với mục đích vận dụng kiến thức đã học của mình vào thực tế để nghiên cứu tầm quan trọng của đồng vốn đối với việc kinh doanh của công ty. Trong bài viết chủ yếu dùng phương 1pháp thu thập tài liệu, các số liệu thực tế phân tích để thấy rõ đồng vốn của công ty sử dụnghiệu quả không. Khoá luận ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo được kết cấu thành 3 chương:Chương 1: Một số vấn đề lý thuyết về vốn kinh doanhhiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.Chương 2: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Cổ phần Quốc Tế Đông Dương.Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.Do thời gian có hạn và khả năng còn hạn chế nên luân văn còn nhiều sai sót. Nên Em rất mong Ban lãnh đạo cùng các thầy cô giáo đóng góp ý kiến để luận văn của Em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn.2CHƯƠNG 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANHHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ơ CÁC DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI.1.1. Khái quát về vốn kinh doanhhiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh, vai tro, đăc điểm vốn kinh doanh Để kinh doanh hàng hóa dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải có một số tiền vốn nhất định gọi là vốn kinh doanh. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại (DNTM) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản và các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh, bao gồm : - Tài sản hiện vật như nhà kho, cửa hàng, hàng hoá dự trữ. - Tiền Việt Nam, ngoại tệ vàng, đá quý.- Bản quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản vô hình khác.* Vai trò của vốn kinh doanh.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động, phát triển của doanh nghiêp theo luật định. Nó là điều kiện tiền quyết cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tuỳ theo nguồn của vốn kinh doanh cũng như phương thước huy động vốndoanh nghiệp có tên là công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp liên doanh.3 Vốn kinh doanh của DN lớn hay nhỏ là một trong những điều quan trọng nhất để xếp doanh nghiệp vào loại quy mô lớn, trung bình hay nhỏ, siêu nhỏ và cũng là một trong những điều kiện để sử dụng các nguồn tiềm năng hiện có và tương lai về sức lao động, nguồn hàng hoá, mở rộng và phát triển thị trường, mở rộng lưu thông hàng hoá, là điều kiện để phát triển kinh doanh. Vốn kinh doanh thực chất là nguồn của cải của xã hội được tích luỹ lại, tập trung lại. Nó chỉ là một điều kiện, một nguồn khả năng để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Nó chỉ phát huy tác dụng khi biết quản lý, sử dụng chúng một cách đúng hướng, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả . Trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, huy động được vốn mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn và quyết định hơn là nghệ thuật phân bổ, sử dụng số vốn với hiệu quả cao nhất. Điều đó ảnh hưởng đến vị thế của doanh nghiệp trên thương trường bởi vậy cần phải có bảo toàn và sử dụng vốnhiệu quả . Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là yếu tố về giá trị. Nó chỉ phát huy tác dụng bảo tồn được và tăng lên sau mỗi kỳ kinh doanh. Nếu vốn không được bảo toàn và tăng lên trong mỗi kỳ kinh doanh thì vốn đã bị thiệt hại, đó là hiện tượng mất vốn. Sự thiệt hại lớn dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng thanh toán sẽ làm cho doanh nghiệp bị phá sản, tức là vốn kinh doanh đã bị sử dụng một cách lãng phí, không có hiệu quả. * Đặc điểm vốn kinh doanh của DNTM. Do nhiệm vụ của DNTM là thực hiện lưu chuyển hàng hoá và thực hiện các hoạt động dịch vụ, vì vậy cơ cấu và tính chất lưu chuyển của vốn khác hẳn so với các đơn vị sản xuất. Trong cơ cấu vốn của DNTM vốn lưu động chiếm tỷ lệ lớn hơn so với vốn cố định và lưu chuyển nhanh hơn. Vốn lưu động chiếm 470-80% vốn kinh doanh, trong vốn lưu động bộ phận dự trữ hàng hoá chiếm tỷ lệ cao. Như vậy đối với DNTM nói đến quản lý vốn trước hết phải chú ý đến tổ chức điều khiển bộ phận dự trữ hàng hoá để vừa đảm bảo bán hàng liên tục đều đặn thường xuyên cho khách hàng lại vừa tránh được ứ đọng vốn . Trong thành phần cơ cấu vốn cố định, bộ phận tài sản cố định dùng trong kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn hơn. Ngày nay các DNTM thường đầu tư vốn cố định vào xây dựng nhà lam việc, cửa hàng ở những đầu mối giao thông để tiện liên hệ với khách hàng và những tài sản cố định như thiết bị văn phòng được chú ý đầu tư nhằm thu hút và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Tuỳ từng doanh nghiệp tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanhvốn lưu động của DNTM sẽ trải qua các thời kỳ chu chuyển khac nhau. Trong tinh hình hiện nay ở Việt Nam các DNTM thường có nguồn vốn chủ sở hữu nhỏ hơn vốn vay vốn liên doanh liên kết. Tình trạng này bất lợi trong việc giảm chi phí kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.1.1.2. Khái niệm hiệu quảhiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Khái niệm hiệu quả . Quan niệm về hiệu quả kinh tế: Theo nghĩa tổng quát hiệu quả kinh tế là phạm trù phản ánh trình độ năng lực quản lý, bảo đảm thực hiện có kết quả cao những nhiệm vụ kinh tế xã hội với chi phí nhỏ nhất . Theo nghĩa toàn diện hiệu quả kinh tế là một chỉ tiêu chất lượng phản ánh mối quan hệ giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để thu được kết quả đó. Nếu 5chi phí bỏ ra càng ít mà kết quả thu được càng nhiều thì điều đó có nghĩa là hiệu quả kinh tế càng cao và ngược lại. Đối với mỗi doanh nghiệp việc sản xuất kinh doanh cần phải có hiệu quả cao. Trước hết cần phải tổ chức bộ máy quản lý tài chính thật tốt, đúng chế độ hạch toán kết toán của Nhà Nước đồng thời với việc phân tích đánh giá sử dụng đồng vốnhiệu quả, cùng với việc phát triển thị trường tiêu thụ, hạn chế ảnh hưởng xấu tới môi trường, đẩy mạnh quan hệ xã hội. Quan điểm về hiệu quả: khi xem xét hiệu quả kinh tế chúng ta phải đứng trên các quan điểm sau: + Bảo đảm thống nhất giữa mục đích kinh tế và mục đích chính trị. + Bảo đảm tính toàn diện và hệ thống ( tức là việc nâng cao hiệu quả kinh tế của một cá biệt phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế ngành, xã hội ). + Bảo đảm kết hợp hài hoà 3 lợi ích: Nhà nước, tập thể, cá nhân người tiêu dùng. + Bảo đảm tính thực tiễn của việc nâng cao hiệu quả kinh tế. + Bảo đảm chất lượng phục vụ yêu cầu xã hội. + Bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch . Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một phạm trù phản ánh những lợi ích đạt được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi xem xét hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp người ta đứng trên hai giác độ.6 - Hiệu quả kinh tế: là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Nó phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được về mặt kinh tế với các chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó sau một quá trình kinh doanh. - Hiệu quả xã hội: của một quá trinh kinh doanh được thể hiện ở mức độ tham gia của doanh nghiệp vào các chương trình kinh tế xã hội. Doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh của mình để thực hiện các chính sách phân loại, tạo việc làm cho người lao động . Việc kết hợp hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội chỉ là một sẽ cho ta đánh giá hiệu quả một cách đúng đắn bởi một hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận (hiệu quả kinh tế) mà không gây tác động hại đến cộng đồng, môi trừơng thiên nhiên thì nó được đánh giá là có hiệu quả và không bị ngăn chặn, và ngược lại.1.2. Phân loại vốn kinh doanh. Vốn kinh doanh của DNTM có thể được xem xét, phân loại theo các tiêu thức và giác độ khác nhau: * Trên giác độ pháp luật chia thành: - Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiệu phải có để thành lập doanh nghiệp do pháp luật quy định đối với từng ngành nghề, từng loại hình sở hữu doanh nghiệp. Dưới mức vốn pháp định thì không đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp. - Vốn điều lệ: là số vốn do các doanh nghiệp đóng góp và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp. Tuỳ theo ngành, nghề và loại hình doanh nghiệp nhưng vốn điều lệ không được nhỏ hơn vốn pháp định.7 * Trên giác độ hình thành vốn kinh doanh, vốn của DNTM gồm có: - Vốn đầu tư ban đầu: là số vốn phải có khi thành lập doanh nghiệp, tức là số vốn cần thiết để đăng ký kinh doanh, hoặc số vốn góp của công ty trách nhiệm hưu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân hoặc vốn do nhà nước giao. Đối với công ty TNHH: Gồm vốn góp của tất cả các thành viên phải được đóng góp ngay sau khi thanh lập công ty. Đối với công ty cổ phần: Vốn điêù lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị của mỗi cổ phần được gọi là mệnh giá cổ phiếu. - Vốn bổ sung: Là số vốn tăng thêm do bổ sung lợi nhuận, do nhà nước bổ sung bằng phân phối hoặc phân phối lại nguồn vốn, do sự đóng góp của các thành viên, do bán trái phiếu. - Vốn do liên doanh: Là số vốn đóng góp do các bên cùng cam kết liên doanh với nhau để hoạt đông thương mại hoặc dịch vụ. - Vốn đi vay: Trong hoạt động kinh doanh ngoài số vốn tự có và coi như tự có, doanh nghiệp còn sử dụng một khoản vốn đi vay khá lớn của ngân hàng. Ngoài ra, còn có khoản chiếm dụng lẫn nhau của các đơn vị nguồn hàng, khách hàng và bạn hàng. * Trên giác độ chu chuyển vốn kinh doanh: Trong hoạt động kinh doanh, vốn kinh doanh vận động khác nhau. Xét trên giác độ luân chuyển của vốn, người ta chia toàn bộ vốn của DNTM thành hai loại là vốn lưu động và vốn cố định.8 + Vốn cố định. Vốn cố định là vốn đầu tư vào tài sản cố định của DNTM. Nói khác đi vốn cố định là tài sản cố định biểu hiện bằng tiền.Vì tài sản cố định tham gia nhiều lần vào quá trình kinh doanh, sau mỗi chu kỳ kinh doanh vẫn giữ nguyên hinh thái vật chất ban đầu, nên giá trị của nó được chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm. Tài sản cố định (TSCĐ) của DNTM phản ánh cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, phản ánh năng lực kinh doanh hiện có và trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp. Mọi tư liệu lao động và mọi khoản chi phí thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp mà đồng thời thoả mãn hai điều kiện: Có thời hạn sử dụng là một năm trở lên và có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên thì đều được coi là tài sản cố định. Vốn cố định được biểu hiện dưới hai hình thái: Hình thái hiện vật: Đó là toàn bộ tài sản cố định dùng trong kinh doanh của các doanh nghiệp bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc và thiết bị, công cụ, thiết bị đo lường thí nghiệm, phương tiện vận tải, bốc dỡ hàng hoá. Hình thái tiền tệ: Đó là giá tài sản cố định chưa khấu hao và vốn khấu hao khi chưa được sử dụng để tái sản xuất tài sản cố định, là bộ phận vốn cố định đã hoàn thành vòng luân chuyển và trở về hình thái tiền tệ ban đầu . Theo công dụng TSCĐ của DNTM được chia thành: Nhà làm việc hành chính, nhà kho cửa hàng, nhà để sửa chữa, để sản xuất năng lượng (máy nổ máy điện), nhà để xe, phòng thí nghiệm.9 Các công trình xây dựng và vật kiến trúc để tạo điều kiện cần thiết cho thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong kinh doanh thương mại như: cầu để bốc dỡ vật tư hàng hoá, đường ô tô đi vào và ra, đường dây tải điện. Các công cụ máy móc, thiết bị, phương tiện cân đo bảo quản, chứa đựng dùng trong kinh doanh như các loại cân, các giá để chứa hàng, cần cẩu, phương tiện tính toán, báo động cứu hoả. Các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng để đóng gói hàng hoá, tháo mở bao bì, phân loại, chuẩn bị hàng hoá. Các loại phương tiện vận chuyển như ô tô tải, ô tô chuyên dùng, rơ móc, xe chuyển hàng kéo tay . * Theo mục đích sử dụng TSCĐ được phân chia thành các nhóm sau: TSCĐ dùng trong kinh doanh là những TSCĐ đang dùng trong kinh doanh phục vụ cho sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp. TSCĐ hành chính sự nghiệp là những TSCĐ dùng làm việc hành chính như nhà làm việc hành chính, nhà tiếp khách . TSCĐ phúc lợi là những TSCĐ dùng cho nhu cầu phúc lợi công cộng của doanh nghiệp như nhà điều dưỡng, nghỉ mát nhà ở của công nhân viên . TSCĐ chờ sử lý là những tài sản không cần dùng, chưa cần dùng hoặc hư hỏng đang chờ giải quyết để thanh lý. Trong các DNTM không phải lúc nào, ở doanh nghiệp nào cũng có đủ các thành phần nói trên của TSCĐ. Lúc đầu TSCĐ thường chỉ có một vài loại như nhà làm việc nhà kho của hàng. Trong quá trình phát triển mà TSCĐ được tăng thêm nhờ xây dựng, cải tạo mở rộng .10[...]... trong kinh doanh thng mi o bng cỏc ch tiờu nh doanh thu v li nhun thc hin, cũn chi phớ b ra nh lao ng, vn lu ng, vn c nh 1.3.1 Cỏc ch tiờu phõn tớch tỡnh hỡnh s dng v hiu qu s dng vn kinh doanh: + Hiu sut vn kinh doanh (VKD) Doanh thu thun trong k Hiu sut VKD = VKD Ch tiờu ny cho bit mt ng vn b ra kinh doanh em li bao nhiờu ng doanh thu + Hm lng VKD VKD Hm lng VKD = Doanh thu thun trong k cú mt ng doanh. .. (mt mỏt, thiu ht, hng húc) iu ny dn n tỡnh trng doanh nghip mt vn, mt uy tớn, mt 25 bn hng trong kinh doanh, t ú nú nh hng lm gim hiu qu s dng vn ca doanh nghip Mun thnh cụng trong kinh doanh khụng cũn cỏch no khỏc l chp nhn ri ro, bit mo him trong kinh doanh Ngha l sau khi phõn tớch cn k cỏc ri ro trờn th trng, cỏc nh kinh doanh giỏm u t vo lnh vc kinh doanh ú vi s cõn nhc, tớnh toỏn k cng ch khụng... ti tr hp lý s l nhõn t giỳp cho doanh nghip t c hiu qu kinh doanh ca mỡnh trờn c s ú s to iu kin nõng cao hiu qu s dng vn ti doanh nghip 1.4.5 Ri ro trong kinh doanh Ri ro c hiu l cỏc bin c khụng may xy ra m con ngi khụng th lng trc c Ri ro luụn i lin vi hot ng kinh doanh, trong kinh doanh thỡ cú nhiu loi ri ro khỏc nhau nh: Ri ro ti chớnh ( ri ro do s dng n vay), ri ro trong quỏ trỡnh s dng ti sn, vn... hot ng kinh doanh ca mỡnh 1.4.4 Ngun vn Cú th núi õy l nhõn t cú tớnh quyt nh trong hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip Vỡ khi bt u hot ng kinh doanh cng nh m rng hot ng sn xt kinh doanh ca mỡnh thỡ cõu hi thng trc i vi cỏc doanh nghip l vn cú th cú t õu? bao nhiờu? Sau khi ó xõy dng c k hoch kinh doanh, xỏc nh c s vn cn thit thỡ ngun ti tr t õu v tng ng vi nú l chi phớ nh th no? Cỏc ngun vn m doanh. .. cụng vic s giỳp cho doanh nghip vt qua c mi khú khn t c chin lc kinh doanh ra to iu kin thỳc y hiu qu kinh doanh, trờn c s ú thỳc y hiu qu s dng vn trong doanh nghip + C ch qun lý v cỏc chớnh sỏch kinh t ca nh nc õy l mt trong nhng nhõn t khỏch quan quan trng tỏc ng n hot ng kinh doanh ca doanh nghip Ta ó bit Nh nc to ra mụi trng phỏp lý cho cỏc doanh nghip hot ng v tin hnh qun lý cỏc doanh nghip trờn... nõng cao trỡnh ca nhõn viờn v cụng nhõn trong cụng ty nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ca cụng ty ti mc cao nht 2.1.3.2 Vn kinh doanh Vn kinh doanh l vụ cựng quan trng bi nú l c s vt cht cho cỏc hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vi hỡnh thc t chc l mt cụng ty c phn nờn ngun vn ch yu ca cụng ty l do ch u t v cỏc hi viờn liờn kt li cựng nhau b vn ra u t kinh doanh Ngun vn ca cụng ty hng nm u c b sung... tế -Các phòng nghiệp vụ : Các phòng này trực tiếp thực hiện các hợp đồng kinh doanh của công * Ưu điểm của bộ máy tổ chức quản lý của công ty Các phòng quản lý và các phòng nghiệp vụ luân bổ trợ cho nhau giúp việc cho Phó Giám Đốc và Giám Đốc trong quá trình quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty * Nhc im B mỏy t trc qun lý ca cụng ty cng knh dn n hiu qu hot ụng kinh doanh con cha cao 2.1.3 Cỏc... ca doanh nghip cao + S vũng quay ca vn lu ng Tng doanh thu thun S vũng quay ca VL = VL bỡnh quõn Ch tiờu ny phn ỏnh tng hp tỡnh hỡnh s dng vn v c hiu l mt ng vn lu ng to ra my ng doanh thu trong mt k kinh doanh, ng thi phn ỏnh s vũng quay ca ti sn lu ng trong mt chu k kinh doanh Nu s vũng quay cng nhiu cng chng t hiu qu s dng vn cao v ngc li + Thi gian ca mt vũng luõn chuyn (T) Thi gian theo lch trong. .. Th trng ca doanh nghip Tt c cỏc loi hỡnh doanh nghip hot ng trong nn kinh t th trng u chu tỏc ng ca nhõn t th trng Cú th núi nu vn giỳp cho doanh nghip bc vo hot ng thỡ th trng l nhõn t quyt nh n s tn ti ca doanh nghip, nú nh hng n u ra doanh thu ca doanh nghip S tỏc ng ca nú n hiu qu s dng vn ca doanh nghip th hin mt s khớa cnh sau: - Nu doanh nghip huy ng vn tin hnh hot ng sn xut kinh doanh nh hng... vn kinh doanh Mt doanh nghip c xem l cú hiu qu khi s dng cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh kinh doanh cú hiu qu, c bit l s dng vn kinh doanh ỏnh giỏ cú khoa hc hiu qu kinh doanh ca DNTM, cn phi xõy dng h thng ch tiờu phự hp gm cú ch tiờu tng quỏt v ch tiờu c th tớnh toỏn Cỏc ch tiờu ny phi phự hp, phi thng nht vi cụng thc ỏnh giỏ hiu qu chung: Kt qu thu c Hiu qu kinh doanh = Chi phớ b ra 14 Kt qu thu c trong . BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ơ CÁC DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI.1.1. Khái quát về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Một số vấn đề lý thuyết về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Chương 2: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Cổ phần Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, Phân loại vốn kinh doanh., Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. Cơ cấu vốn., Chi phí vốn., Thị trường của doanh nghiệp. Nguồn vốn., Rủi ro trong kinh doanh. Các nhân tố khác., Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty, Các yếu tố nguồn lực., Cơ sở vật chất kỹ thuật Những hạn chế, Một số giải pháp. .1 Một số giải pháp đối với công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn