Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1

53 373 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng ViệtLời mở đầuTừ khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường kéo theo đó là sự cạnh tranh gay gắt, nhiều đơn vị xuất hiện hơn nữa, nhà nước khuyến khích các đơn vị đầu tư. Tuy vậy một đơn vị muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện đầu tiên là vốn. Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một đơn vị được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn và nhân tố chi phối hầu hết các nhân tố khác. Việc sử dụng và quản lý vốn hiệu quả mang ý nghĩa quan trọng trong quản lý đơn vị phải chiến lược, biện pháp hữu hiệu để tận dụng nguồn vốn nội bộ trong đơn vị và nguồn bên ngoài. Từ khi đất nước ta đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc sử dụng vốn hiệu quả càng trở nên quan trọng. Vì vậy việc sử dụng và quản lý vốn hiệu quả của nó đem lại cho đơn vị nhiều lợi nhuận, làm cho đất nước ngày càng phát triển.Từ thực tiễn tình hình hoạt động của công ty, ta thấy không phải công ty nào cũng đạt được các mục tiêu như mong muốn, những công ty chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường cộng với việc sử dụng và quản lý các nguồn vốn hiệu quả đã mang lại cho đơn vị những kết quả đáng khích lệ. Ví như doanh số tiêu thụ sản phẩm tăng, lợi nhuận sau thuế tăng, mở rộng quy mô sản xuất, chiếm lĩnh thị trường … Nhưng bên cạnh những đơn vị kinh doanh hiệu quả thì cũng không ít những đơn vị kinh doanh làm ăn thua lỗ dẫn đến phải sáp nhập hoặc bị phá sản. Điều này là lẽ tất yếu sẽ xẩy ra trong nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ khi khoa học công nghệ càng phát triển thì càng đòi hỏi việc áp dụng những thành tựu đó vào trong quá trình sản xuất càng cao. Các đơn vị kinh doanh không ngừng thu thập thông tin và đổi mới sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đơn vị nào làm ăn hiệu quả sẽ thắng được các đối thủ cạnh tranh. Mà vốn là nhân tố quan trọng tới quyết định tới quy mô sản xuất, việc quản lý và sử dụng vốn hiệu quả quyết định tới kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển của các đơn vị kinh doanh.Chính vì tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nên trong khi thực tập tại công ty cổ phần Sông Đà 1 thuộc tổng công ty xây dựng Sông Đà em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1 ”.Chuyên đề thực tập của em bao gồm ba chương:Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 481Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng ViệtChương I: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1.Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty.Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo hướng dẫn cùng với các anh chị trong công ty đã giúp em hoàn thành tốt công tác của mình.Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 482Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng ViệtCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢSỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆPVốn là một phạm trù kinh tế, điều kiện tiên quyết cho bất cứ doanh nghiệp , nghành nghề kỹ thuật, kinh tế ,dịch vụ nào trong nền kinh tế. Để tiến hành được hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải nắm giữ được lượng vốn nào đó. 1.1.1 Vốn là gì? Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh với mục tiêu chung và quan trọng nhất đối với doanh nghiệp đó là lợi nhuận. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp phải luôn gắn liền với sự hoạt động của đồng vốn. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thực sự hiệu quả thì điều đầu tiên mà các doanh nghiệp quan tâm và nghĩ đến là làm thế nào để đủ vốnsử dụng nó như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất. Vậy vốn là gì? Như vậy, theo quan điểm của K.Marx, vốn (tư bản) là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa này mang một tầm khái quát lớn, nhưng do bị hạn chế bởi những điều kiện lúc bấy giờ nên Marx đã quan niệm chỉ khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các nhà khoa học đại diện cho các trường phái khác nhau đã bổ sung các yếu tố mới cũng được coi là vốn. Nổi bật nhất là Paul.A.Samuelson_ Nhà kinh tế học trường phái tân cổ điển đã kế thừa các quan niệm của phái cổ điển đã phân chia các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất thành 3 bộ phận là đất đai, lao động và vốn . Trong đó đất đai và lao động là các yều tố đầu tiên sơ khai, và vốn, hàng hóa là các yếu tố kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Trong cuốn “Kinh tế học” của David Begg đã bổ sung thêm: “Vốn được phân chia theo hai hình thái là vốn hiện vật và vốn tài chính”. Như vậy, ông đã đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp.Trong đó:Vốn hiện vật: Là các hàng hoá dự trữ đã sản xuất mà sử dụng để sản xuất ra các hàng hoá khác. Vốn tài chính: Là tiền và tài sản trên giấy của doanh nghiệp.Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 483Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng ViệtVốn của doanh nghiệp dùng vào hai mục đích: thứ nhất dùng cho các hoạt động và khai thác (đảm bào cho các hoạt dộng hàng ngày của doanh nghiệp, trả tiền cho người cung ứng, thanh toán tiền lương, nộp phí, lệ phí, đóng góp cho xã hội vv…); thứ hai dùng để đầu tư trung và dài hạn (tiếp tục sản xuất, đầu tư mở rộng theo chiều rộng và chiều sâu ).Ngoài ra, nhiều quan niệm khác về vốn nhưng đều thể khái quát lại trong mọi quá trình sản xuất kinh doanh hình thái biểu hiện như sau:T H (TLLD, TLSX) . SX . H’ T’Như vậy, muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào cũng cần phải một lượng vốn nhất định. Trong nền kinh tế thị trường, vốn là điều kiện tiên quyết, ý nghĩa quyết định tới mọi khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh.Nhưng tiền không phải là vốn. Nó chỉ trở thành vốn khi đủ các điều kiện sau:Thứ nhất: Tiền phải đại diện cho một lượng giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình hay nói cách khác, tiền phải được đảm bảo bằng một lượng hàng hoá thực (máy móc, nhà xưởng, bằng phát minh, tài sản trí tuệ khác …).Thứ hai: Tiền phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định. Doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải được lượng tiền đủ lớn đề đầu tư xây dựng sở vật chất ban đầu (mua sắm trang thiết bị máy móc, thuê nhà xưởng…). Muốn làm được điều đó, các doanh nghiệp không chỉ dựa vào tiềm năng về vốn của mình, mà phải tìm cách thu hút vốn từ nhiều nguồn khác như phát cổ phiếu, góp vốn liên doanh liên kết .Thứ ba: Khi đủ một lượng nhất định thì tiền phải luôn vận động để sinh lời: tiền chỉ là một dạng tiềm năng của vốn thông qua quá trình sản xuất kinh doanh lượng tiền ban đầu tăng lên. Trong quá trình vận động vốn không ngừng thay đổi hình thái biểu hiện nhưng bắt đầu hay kết thúc của vòng tuần hoàn này luôn là biểu hiện dưới dạng tiền.Từ những vấn đề trên ta rút ra vốn các đặc điểm bản sau:Thứ nhất: Vốn là hàng hoá đặc biệt: - Vốn là hàng hoá vì nó bao hàm giá trị và giá trị sử dụng. + Về mặt giá trị: giá trị của vốn được thể hiện ở chi phí mà ta bỏ ra để được nó.+ Về mặt giá trị sử dụng thể hiện ở việc ta sử dụng vốn để đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh như mua máy móc, thiết bị vật tư, hàng hoá .Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 484Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việt- Vốn là hàng hoá đặc biệt vì sự tách biệt rõ ràng giữa quyền sử dụng và quyền sở hữu nó. Khi mua các hàng hóa khác quyền sử dụng và quyền sở hữu không tách rời nhau nhưng với vốn ta thể vay mượn khi đó chỉ quyền sử dung mà không quyền sở hữu.Tính đặc biệt của vốn còn thể hiện ở chỗ: Nó không bị khấu hao trong quá trình sử dụng mà còn khả năng tạo ra giá trị lớn hơn bản thân nó, khả năng sinh lời. Chính vì vậy, giá trị của nó phụ thuộc vào lợi ích cận biên của của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao sử dụng tối đa hiệu quả của vốn để đem lại một giá trị thặng dư tối đa, đủ chi trả cho chi phí đã bỏ ra mua nó nhằm đạt hiệu quả lớn nhất.Thứ hai: Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định chứ không thể đồng vốn vô chủ. Tuỳ theo hình thức đầu tư mà người sở hữu và người sử dụng vốn thể đồng nhất hay độc lập. Song, trường hợp nào đi chăng nữa, người sở hữu vốn vẫn được ưu tiên đảm bảo quyền lợi và quyền sở hữu vốn của mình.Thứ ba: Vốn phải luôn luôn vận động sinh lời. Một đồng hôm nay giá trị hơn giá trị đồng tiền ngày hôm sau, do giá trị của đồng tiền chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: đầu tư, rủi ro, lạm phát, chính trị .Thứ tư: Vốn phải được tích tụ tập trung đến một lượng nhất định mới thể phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Vì vậy, một doanh nghiệp muốn khởi sự thì phải một lượng vốn pháp định đủ lớn. Muốn kinh doanh tốt thì doanh nghiệp phải tìm cách gom tiền thành món để thể đầu tư vào phương án sản xuất của mình. Trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp quản lý vốn kinh doanh và sử dụng vốn kinh doanh hiêu quả là nội dung quan trọng nhất, tính chất quyết định đến mức độ tăng trưởng hay suy thoái của doanh nghiệp. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ta vần phải nắm được vốn những loại nào, đặc biệt vận động của nó ra sao .1.1.2 Vai trò của vốn đối với doanh nghiệpVốn là một yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là điều kiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, vốn kinh doanh của doanh nghiệp vai trò quyết định trong thành lập hoạt động và phát triển cuả doanh nghiệp. Vốn của doanh nghiệp lớn hay nhỏ là một trong những điều kiện để Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 485Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việtsắp xếp doanh nghiệp vào quy mô như : nhỏ, trung bình . và cũng là một trong những điều kiện sử dụng các nguồn tiềm năng hiện và tương lai về sức lao động, nguồn hàng hoá, mở rộng và phát triển thị trường. Vốn là điều kiện tiền đề của quá trình sản xuất kinh doanh, nó quyết định sự ổn định liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh.Vốn kinh doanh thực chất là nguồn của cải của xã hội tích luỹ tập trung lại. Nó chỉ là một điều kiện, một nguồn khả năng để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên nó chỉ phát huy được tác dụng khi biết sử dụng quản lý chúng một cách đúng hướng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả. 1.1.3 Phân loại vốnĐể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ . hay hoạt động bất cứ ngành nghề gì, các doanh nghiệp cần phải một lượng vốn nhất định. Số vốn kinh doanh đó được biểu hiện dưới dạng tài sản. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng các loại vật tư, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả lương nhân viên . Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí ở từng khâu sản xuất và toàn doanh nghiệp. Cần phải tiến hành phân loại vốn, phân loại vốn tác dụng kiểm tra, phân tích quá trình phát sinh những loại chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh. nhiều cách phân loại vốn tùy vào mục đích nghiên cứu mà ta thể phân loại vốn theo tiêu thức sau:1.1.3.1 - Phân loại vốn theo nguồn hình thành :Theo cách phân loại này, vốn bao gồm: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.♦ Nợ phải trả: là các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh mà doanh nghiệp nhiệm vụ phải thanh toán cho các tác nhân kinh tế khác như ngân hàng, các pháp nhân kinh tế khác, phải trả cho người bán, phải trả nhà nước, . Ngoài ra, còn khoản vốn chiếm dụng lẫn nhau của các đơn vị nguồn hàng, khách hàng và bạn hàng. ♦ Vốn chủ sở hữu: là số vốn phải khi hình thành doanh nghiệp, tức là số vốn cần thiết để đăng ký kinh doanh, hoặc vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân hoặc vốn của nhà nước giao. ba nguồn bản tạo nên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, đó là: Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 486Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việt- Vốn kinh doanh: Gồm vốn góp (Nhà nước, các bên tham gia liên doanh, cổ đông, các chủ doanh nghiệp) và phần lãi chưa phân phối của kết quả sản xuất kinh doanh.- Các quỹ của doanh nghiệp: Hình thành từ kết quả sản xuất kinh doanh như: quỹ phát triển, quỹ dự trữ, quỹ khen thưởng phúc lợi.- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (chủ yếu là tài sản cố định): Khi nhà nước cho phép hoặc các thành viên quyết định.Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư XDCB và kinh phí sự nghiệp (khoản kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, phát không hoàn lại sao cho doanh nghiệp chi tiêu cho mục đích kinh tế lâu dài, bản, mục đích chính trị xã hội .). 1.1.3.2- Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguốn vốn của doanh nghiệp bao gồm:♦ Nguồn vốn thường xuyên: bao gồm vốn chủ sở hữu và các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp. Đây là nguồn vốn được dùng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư mang tính dài hạn như đầu tư vào tài sản cố định. Trong đó:- Nợ dài hạn: Là các khoản nợ dài hơn một năm hoặc phải trả sau một kỳ kinh doanh, không phân biệt đối tượng cho vay và mục đích vay.♦ Nguồn vốn tạm thời: Là nguồn vốn tính chất ngắn hạn (dưới một năm) đáp ứng nhu cầu tính chất tạm thời, bất thường phát sinh tron quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm: vay ngân hàng, tạm ứng, người mua vừa trả tiền .Như vậy, ta có: TS = TSNH + TSCĐ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu = Vốn tạm thời + Vốn thường xuyênViệc phân loại theo cách này giúp doanh nghiệp thấy được yếu tố thời gian về vốn mà mình nắm giữ, để sử dụng nguồn vốn thích hợp khi đầu tư. 1.1.3.3 - Phân loại vốn dựa trên phương thức chu chuyển của vốn Theo đó người ta phân chia vốn thành hai loại là vốn cố định và vốn lưu động.Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 487Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việt♦ Vốn cố định: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định (TSCĐ), TSCĐ tham gia vào toàn bộ quá trình kinh doanh nhưng về mặt giá trị thì chỉ thể thu hồi dần sau nhiều chu kỳ kinh doanh. Vốn cố định biểu hiện dưới hai hình thái: - Hình thái hiện vật: Đó là toàn bộ tài sản cố định dùng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, công cụ .- Hình thái tiền tệ: Đó là toàn bộ TSCĐ chưa khấu hao và vốn khấu hao khi chưa được sử dụng để sản xuất TSCĐ, là bộ phận vốn cố định đã hoàn thành vòng luân chuyển và trở về hình thái tiền tệ ban đầu.♦ Vốn lưu động: là một bộ phận của vốn sản xuất được biểu hiện bằng số tiền ứng trước về tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành một cách thường xuyên liên tục, nó được chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Nó là bộ phận của vốn sản xuất, bao gồm giá trị nguyên liệu, vật liệu phụ, tiền lương . Những giá trị này thu hồi sau khi đã bán hàng hoá. Trong quá trình sản xuất, bộ phận giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền lương đã bị người lao động hao phí nhưng được tái hiện trong giá trị mới của sản phẩm, còn giá trị nguyên, nhiên vật liệu được chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong chu kỳ sản xuất kinh doanh đó. Vốn lưu động ứng với loại hình doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Căn cứ vào việc xác định vốn người ta chia vốn lưu động thành hai loại:- Vốn định mức:là vốn lưu động quy định mức tối thiểu cần thiết cho sản xuất kinh doanh.Nó bao gồm vốn dự trữ, vốn trong sản xuất , sản phẩm hàng hoá mua ngoài dùng cho tiêu thụ sản phẩm, vật tư thuê ngoài chế biến .- Vốn lưu động không định mức: là số vốn không phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không căn cứ để tính toán định mức như: thành phẩm trên đường gửi đi, vốn kế toán .Căn cứ vào nguồn vốn lưu động, vốn lưu động hai loại:- Vốn lưu động bổ xung là số vốn doanh nghiệp tự bổ xung từ lợi nhuận, các khoản tiền phải trả nhưng chưa đến hạn như tiền lương, tiền nhà .Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 488Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việt- Vốn lưu động do ngân sách cấp: là loại vốn mà doanh nghiệp nhà nước được nhà nước giao quyền sử dụng.- Vốn liên doanh liên kết: là vốn do doanh nghiệp nhận liên doanh, liên kết với các đơn vị khác.- Vốn tín dụng: là vốn mà doanh nghiệp vay ngân hàng và các đối tượng khác để kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp cần phải xác định cho mình một cấu vốn lưu động hợp lý hiệu quả. Đặc biệt quan hệ giữa các bộ phận trong vốn lưu động luôn thay đổi nên người quản lý cần phải nghiên cứu để đưa ra một cấu phù hợp với đơn vị mình trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.Trong các doanh nghiệp khác nhau tỷ trọng, thành phần, cấu của các loại vốn này cũng khác nhau. Nếu như trong doanh nghiệp thương mại tỷ trọng của loại vốn này chiếm chủ yếu trong nguồn vốn kinh doanh thì trong doanh nghiệp sản xuất tỷ trọng vốn cố định lại chiếm chủ yếu. Việc nghiên cứu các phương pháp phân loại vốn cho thấy mỗi phương pháp ưu điểm và nhược điểm khác nhau, từ đó doanh nghiệp các giải pháp huy động và sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả.1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpHiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: Là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời tối đa với chi phí thấp nhất Mục đích duy nhất của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả nhất định, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo cho mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.Theo quan điểm chung nhất hiện nay, hiệu quả kinh doanh là lợi ích đạt được trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và do vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh được xác định dưới hai góc độ hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực và vật lực của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình kinh doanh.Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 489Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng ViệtNhư vậy hiệu quả sử dụng vốn phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí bỏ ra1.2.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt nam hiện nayMục tiêu cũng như ý tưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đều hướng tới hiệu quả kinh tế trên sở khai thác và sử dụng một cách triệt để mọi nguồn lực sẵn có. Khai thác và sử dụng các tiềm lực về vốn sẽ hình thành nên hiệu quả thực sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế các nguồn lực kinh tế trên sở khai thác và sử dụng, đặc biệt là nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tác động mạnh mẽ tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhu cầu thường xuyên bắt buộc. Đánh giá đúng hiệu quả sử dụng vốn sẽ thấy được chất lượng của việc sản xuất kinh doanh nói chung và sử dụng vốn nói riêng. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thể dựa vào các nhóm chỉ tiêu đo lường sau đây:1.2.2.1 - Nhóm chỉ tiêu tổng hợp Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện khá rõ nét qua các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Nó thể hiện mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh trong kỳ và số vốn kinh doanh bình quân. Ta thể sử dụng các chỉ tiêu sau (theo giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân) : ♦ Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn của doanh nghiệp.Hv = VDTrong đó: Hv - Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn của doanh nghiệp.D - Doanh thu thuần của doanh nghiệp trong kỳ.V - Toàn bộ vốn sử dụng bình quân trong kỳ.Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau một kỳ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu.Trong đó vốn của doanh nghiệp bao gồm: vốn cố định và vốn lưu động, do đó ta các chỉ tiêu cụ thể sau:Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 4810[...]... Tiền thân là Công ty Xây dựng Sông Đà 1 đợc thành lập theo Quyết định số 13 0A/BXD-TCLD ngày 26/03 /19 93 của Bộ trởng Bộ Xây dựng Ngày 11 tháng 3 năm 2008 Công ty Xây dựng Sông Đà 1 đó đợc đổi thành Công ty Sông Đà 1 theo quyết định số: 285/ QĐ-BXD của Bộ trởng Bộ Xây dng Công ty Cổ phần Sông Đà 1 hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 010 30 214 71 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 19 /11 /2009 của Sở Kế hoạch... 22.860% 82290 21. 4 31% -333 -1. 428% 10 3964 28.764% 222742 58. 011 % 11 8778 29.247% 20700 5.727% 611 5 1. 592 -14 585 -4 .13 4% 15 114 0 41. 817 % 44 417 11 .568% -10 6723 -30.25% 0 0 0 10 3 416 28. 613 % 26473 6.894% -76943 - 21. 72% 0 0 0 44924 12 .429% 16 740 4.359% -2 818 4 -8.069% 18 Lp: Qun lý cụng 48 Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: Th.S Bựi Th Hng Vit 5 Ti sn di hn khỏc 2799 0.774% 12 04 0. 313 % (Ngun: Bng CKT ca cụng ty c phn... 256. 016 .16 2.666 247.267.383.895 13 . 313 .367.025 204.759.297 .13 6 5.7 31. 588.604 4 .12 6.743.795 Nm 2008 302. 216 .282.953 285.4 61. 493.977 15 .000.000.000 249.263.495.526 2.665.469 .18 2 2.008. 511 .366 Nm 2009 3 61. 403.078.398 337.276.336.480 15 .000.000.000 274.892.000.000 5 .13 4.927.369 2.629.348. 918 Gần 30 năm qua, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đó góp công sức lập nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng các công. .. S DNG VN CA CễNG TY C PHN SễNG 1 2 .1 KHI QUT V CễNG TY C PHN SễNG 1 2 .1. 1 Lch s hớnh thnh v phỏt trin ca cụng ty c phn Sụng 1 Sinh viờn: T M Hnh 14 Lp: Qun lý cụng 48 Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: Th.S Bựi Th Hng Vit Công ty Cổ phần Sông Đà 1 là doanh nghiệp Nhà nớc, đợc chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên Sông Đà 1 theo quyết định số: 14 46 /QĐ-BXD ngày 04 /12 /2007 của Bộ trởng Bộ Xây... 749,364 0,207% 13 1,467 0,0363% s hu 10 Li nhun cha phõn phi 11 Ngun kinh phớ v qu 749,364 0 ,19 5% 13 1,467 0,034% 5569 0 0 1, 45% 5569 1 khỏc 9 713 074 II N phi tr 337276 93 .13 % 354987 92,45% 17 711 1 N di hn 3690 0, 01% 7270 1, 89% 3580 2 N ngn hn 333586 92 ,11 % 347 717 90,56% 14 1 31 (Ngun: bng cõn i k toỏn Cụng ty CP Sụng 1 2007- 2009) 0 92 2 -2 - 714 ,53 0,2% -14 65 0,38% i vi ngun hỡnh thnh ti sn, cn phi xem xột... Hng tn kho 1 Hng tn kho 2 D phũng gim giỏ hng tn 0 0 77742 60553 615 6 0 737 10 295 83623 83623 0 0 0 0 0 38.498 82623 29.986 54286.5 3.048 34 71 0 -640 0.364 79 5.098 25426 41. 41 103963 41. 411 10 910 8 0 - 514 4 0 0 39.29 25. 815 1. 650 -0.304 0.037 12 .09 49.437 51. 884 -2.44 0 0 82290 56284 225 81 -830 70.627 418 2 222742 222742 0 0 0 24.235 16 .576 6.650 -0.244 0.02 1. 2 31 65.6 65.6 0 kho IV TSNH khỏc 1 Chi phớ... T trng 36 214 4 383960 24868 6,867% 30.437 7,93% 15 000 4 ,14 2% 15 .000 3,9% 8987 2,48% 8988 2,3% 749,364 13 1,467 17 0,207% 0,0363% 749,364 13 1,467 Lp: Qun lý cụng 48 0 ,19 5% 0,034% Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: Th.S Bựi Th Hng Vit 10 Li nhun cha phõn phi 5569 11 Ngun kinh phớ v qu khỏc - 714 ,539 0,2% -14 65 II N phi tr 337276 93 .13 % 354987 1 N di hn 3690 0, 01% 7270 2 N ngn hn 333586 92 ,11 % 347 717 (Bng cõn... VAT khu tr 3 Thu v khon phi thu ca 13 8 81 426 8466 0 6.874 0. 212 4 .19 2 0 20700 664 74 31 0 9.843 0. 31 3.53 0 611 5 935 2704 0 1. 80 0.275 0.796 0 nh nc 4 Ti sn ngn hn khỏc V khon u t ti chớnh ngn 4989 600 2.470 0.29 12 605 17 0 5.994 0.080 2475 26439 0.728 7.78 2 019 34 10 0 210 290 10 0 3395 41 100 hn Tng ( Ngun BCKT Cụng ty CP Sụng 1 2007- 2009) Nh vy, kt cu vn lu ng ca cụng ty nm 2008 cú s thay i so vi nm 2007,... Nm 2009 383959 15 000 5569 25,6 37 ,12 % 25,6 14 ,26 5% -999,456 quay VL 8 H s m nhim VL(2 /1) 9 Mc tit kim VL Nm 2008 3 614 30 15 000 2629,35 24 ,1 17,53% 24 ,1 15 ,15 4 ,15 % -29 21, 146 3,9% -882,585 Lp: Qun lý cụng 48 Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: Th.S Bựi Th Hng Vit (Ngun BCTC ca cụng ty nm2007-2009) T bng 7 ta thy: Hiu sut s dng vn lu ng: - Giai on 2007 - 2009, hiu sut s dng vn lu ng ti cụng ty tng lờn khỏ... cụng ty c phn Sụng ngy 31/ 12/09) -15 95 -0.46% V c cu ti sn: Ti sn di han l 15 114 0 tr ( 41, 82%) vo u nm n cui nm gim xung l 44. 417 tr (11 ,56%), trong ú phn ln l nm ti sn c inh chim 28, 613 %, hng tn kho chim 58, 01% tng giỏ tr ti sn ca cụng ty Ti sn l hin vt (hng tn kho, TSC, bt ng sn u t) l 249 215 tr, chim 64,9%; ti sn cũn li l vn bng tin, cụng n phi thu, u t ti chớnh di hn chim 35 ,1% Nhng t l ny cho thy . TRẠNG HIỆU QUẢSỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 .1KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 .1. 1 Lịch sử hính thành và phát triển của công ty cổ phần Sông. về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1, Vốn là gì?, Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp Phân loại vốn, Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, Lịch sử hính thành và phát triển của cơng ty cổ phần Sơng Đà 1, Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Khái quát về nguồn vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1, Tình hình sử dụng vốn cố định của cơng ty, - Về vốn lưu động, - Những mặt tồn tại

Từ khóa liên quan