Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay

80 787 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:25

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay lời nói đầu Từ khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, với chủ trơng mở cửa bên ngoài cho phép chủ nghĩa t bản nớc ngoài vào kinh doanh, xây dựng Việt Nam, nhất là đầu thập kỷ 90 này. Thể thức đấu thầu theo thông lệ quốc tế đã đợc khởi sự tại Việt Nam.Tuy nhiên hoạt động đấu thầu các công trình xây dựng vẫnmột lĩnh vực mới mẽ. Do đó để thực hiện tốt công tác này đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng đợc một quy chế đấu thầu hoàn chỉnh, đồng thời các nhà thầu xây dựng phải am hiểu quy chế đấu thầu này và các lĩnh vực khác có liên quan.Với sự cấp thiếtcủa tình hình này, qua thời gian thực tập tại văn phòng xét thầu quốc gia - Bộ kế hoạch và đầu t, đồng thời kết hợp với những kiến thức đã học nhà trờng, tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài Một số vấn đề đấu thầu trong đầu t xây dựng Việt Nam hiện nay. Kết cấu đề tài gồm 3 chơng :Chơng I : Những vấn đề llý luận chung Chơng II : Thực trạng tình hình đấu thầu trong đầu t xây dựng Việt Nam trong thời gian vừa qua Chơng III : Một số giải pháp nhằm hoàn tình hình công tác đấu thầu trong đầi t xây dựng nớc ta.Đề tài này coi chủ nghĩa duy vật biện chứng là cơ sở phơng pháp luận và sử dụng các phơng pháp thống kê học , toán kinh tế, phân tích hệ thống, phân tích tổng hợp .trong quá trình nghiên cứuTôi xin chân thành cám ơn cô giáo PTS Nguyễn Bạch Nguyệt, ngời đã hớng dẫn trực tiếp tôi hoàn thành bài viết này, cùng các thầy cô giáo trong chuyên ngành kinh tế đầu t đã cung cấp kiến thức và tạo điều kiện giúp đỡ tôi.1Đồng thời, tôi cũng xin cám ơn Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến chuyên viên bộ kế hoạch và đầu t, cùng các anh chị cán bộ văn phòng xét thầu- Bộ kế hoạch và đầu t đã tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập tại văn phòng. Do phạm vi nghiên cứu đề tài rộng, thời gian nghiên cứu hạn chế nên bài viết có thể còn thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong đợc ý kiến giúp đỡ của các thầy cô, bạn đọc. 2Chơng I những vấn đề lý luận chung I. Vai trò và đặc điểm ngành xây dựng trong nền kinh tếquốc dânTrong công cuộc đổi mới đất nớc ta hiện nay, xây dựng đang là một trong những lĩnh vực sôi động nhất. Có thể nói cả nớc đang là một đại công tr-ờng , đâu cũng có xây dựng. những công trình mới thi nhau mọc lên trên mọi miền đất nớc. Các ngành xây lắp công nghiệp, xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông .đều đạt đợc những thành tựu to lớn. Những công trình trọng điểm của nhà nớc đã đợc xây dựng hoàn thành và đa vào khai thác có hiệu quả nh nhà máy thuỷ điện hoà bình, công trình tải điện 500KV Bắc Nam .và rất nhiều các dự án đủ mọi thành phần kinh tế đã và đang đợc xây dựng. Trong bối cảnh đó chúng ta cần hiểu rõ đợc hoạt động của ngành xây dựng, vai trò và đặc điểm của nó trong nền kinh tế quốc dân1. Khái niệm ngành xây dựng Ngành xây dựng là ngành có những hoạt động nhằm tạo ra những tài sản cố định thông qua các hình thức xây dựng mới, cải tạo mở rộng, sửa chữa lớn và khôi phục .Nói chung ngành xây dựng cơ bản thờng bao gồm các lực lợng của bên chủ đầu t có liên quan trực tiếp đến xây dựng công trình, các lực lợng chuyên nhận thầu thi công xây dựng và các lực lợng dịch vụ trực tiếp phục vụ xây dựng nh các tổ chức t vấn, quy hoạch, thiết kế, nghiên cứu, thông tin và đào tạo cán bộ cho ngành xây dựng 32. Vai trò của ngành xây dựng Ngành xây dựngmột trong những ngành sản xuất vật chất lớn của nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định cho lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất vật chất của đất nớc. Có thể nói không một ngành sản xuất nào, không một hoạt động văn hoá - xã hội nào là không sử dụng sản phẩm ngành xây dựng. Các công trình xây dựng là sự thể hiện tổng hợp đ-ờng lối phát triển khoa học kỹ thuật kinh tế của đất nớc. Sự hoạt động của các công trình xây dựng xong , sẽ có tác động trực tiếp đến việc tăng năng lực sản xuất kinh doanh của các cơ sở , phát triển kinh tế xã hội của đất n-ớc, tạo thêm chổ làm cho ngời lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của mọi ngời dân trong nớc Ngành xây dựng ssử dụng một lợng vốn lớn của xã hội, do đó một sai lầm trong xây dựng có thể dẫn đến lãng phí lớn lao khó sửa chữa trong nhiều năm. Theo dự toán, để nâng cao thu nhập tính cho một đầu ngời lên gấp đôi nh mục tiêu của Đảng và nhà nớc đã đề ra thời kỳ 1996-2000 và 2001- 2010 thì lợng vốn đầu t hàng năm toàn xã hội phải lên tới 7- 10 tỷ USD và số tiền này phần lớn dùng cho đầu t xây dựng. Từ đó thấy đợc vài trò và nhiệm vụ của ngành xây dựng thật lớn lao. Ngành xây dựng còn có một đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản phẩm quốc dân. Theo số liệu của Liên Xô cũ sản phẩm ngành công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 11% tổng sản phẩm xã hội. Giá trị tài sản cố định sản xuất của ngành xây dựng chiếm khoảng 20% giá trị tài sản cố định toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đối với nớc ta phần đóng góp này còn thấp nhng vẫn chiếm một giá trị đáng kể. Trong nhiều ngành sản xuất Việt Nam, vị trí của nhập khẩu còn giữ vai trò đáng kể. Riêng đối với ngành xây dựng, phần tự làm trong nớc về vật 4liệu xây dựng và sử dụng nhân công trong nớc của cả nớc cũng khá lớn. Có nhiều công việc xây dựng bắt buộc phải do lực lợng trong nớc thực hiện, ngay cả đối với công trình chủ yếu đầu t là ngời nớc ngoài thực hiện. Vì vậy ngành xây dựng còn có nhiệm vụ to lớn trong thời gian tới là phải đảm bảo có đủ lực lợng và trình độ xây dựng để cộng tác với chủ đầu t nớc ngoài.3. Đặc điểm ngành xây dựng Xây dựng có những đặc điểm riêng biệt rất đặc thù, nó đợc thể hiện qua đặc điểm sản xuất và đặc điểm sản phẩm của ngành xây dựng. a. Đặc điểm sản xuất ngành xây dựng Loại hình sản xuất trong xây dựng là loại hình sản xuất đơn chiếc, tính chất của sản phẩm không ổn định, mang tính thời vụ, không lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định nào Các yếu tố vào phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm (thi công công trình) không ổn định, thờng xuyên phải di động. Thực tế trong xây dựng, việc khai thác cung cấp các yếu tố đầu vào tiến hành đồng thời với quá trình thi công công trình nên tính ổn định trong sản xuất khó đảm bảo. Điều này phụ thuộc nhiều vào khâu tổ chức quản lý sản xuất của nhà thầu trong quá trình thi công công trình. Do sản phẩm xây dựng thờng có quy mô lớn, cấu tạo phức tạp nên hoạt động sản xuất trong xây dựng là quá trình hợp tác sản xuất của nhiều ngành, nhiều bộ phận để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Do đó, quá trình sản xuất, quản lý, điều hoà phối hợp giữa các khâu, các bộ phận đòi hỏi tính cân đối, nhịp nhàng, liên tục cao.5 Quá trình sản xuất , thi công trong xây dựng, thờng phải tiến hành ngoài trời nên phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện địa lý, tự nhiên, khí hậu tại nơi thi công. Nên về cơ bản, sản xuất thi công trong xây dựng cũng chịu những tác động khách quan. Sản phẩm xây dựng thờng có quy mô lớn, thời gian thi công kéo dài, do vậy trong thời gian thi công, toàn bộ lợng vốn đầu t vào dự án cha có thể sinh lãi. Giai đoạn này là giai đoạn vốn đầu t bị ứ động cha đợc luân chuyển. b. Đặc điểm về sản phẩm của ngành xây dựng Sản phẩm trong ngành xây dựng rất đa dạng về hình dáng kiểu cách, chủng loại, cấu tạo. Đó là sản phẩm đợc hình thành tại một nơi cố định và mang tính ổn định tại địa điểm xây dựng dự án. Sản phẩm xây dựng thờng có quy mô, kích thớc lớn, chu kỳ sản xuất sản phẩm thờng kéo dài, tập trung một lợng vốn tơng đối lớn. Trong sản xuất thi công, sản phẩm chịu sự tác động trực tiếp của các điều kiện tự nhiên, môi trờng xã hội. Để tạo ra sản phẩm cuối cùng, đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều các yếu tố đầu vào của rất nhiều lĩnh vực khác nhau nên có thể nói sản phẩm xây dựng là loại sản phẩm tổng hợp của nhiều ngành, liên quan đến nhiều giai đoạn công nghệ phức tạp. một mức độ nhất định, sản phẩm xây dựng mang ý nghĩa về nhiều mặt nh: kinh tế, chính trị, văn hoá, an ninh quốc phòng . nói lên bản sắc dân tộc trong một thời kỳ nhất định.II. Một số vấn đề lý luận về đấu thầu trong đầu t xây dựng61. Khái niệm và sự cần thiết phải đấu thầu trong đầu t xây dựng Để tiến hành thực hiện một dự án, có rất nhiều công việc cần giải quyết nh: lựa chọn công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị, lắp đặt xây dựng kết cấu công trình .các công việc trên có thể do chủ đầu t tự tổ chức thực hiện hoặc chủ đầu t có thể giao cho các đơn vị khác đảm nhận thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế. Trờng hợp chủ đầu t tự tổ chức thực hiện các công việc của dự án, sẽ giúp chủ đầu t quản lý sát sao đợc chất lợng, đảm bảo đúng tiến độ và giảm đ-ợc những chi phí không cần thiết. Tuy nhiên các công việc của dự án có những yêu cầu rất phức tạp mà chủ đầu t không đủ năng lực thực hiện (trang thiết bị, kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật .) thì khó đảm nhận cho dự án hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lợng và dự toán chi phí. Trong khi đó, trên thị tr-ờng có rất nhiều đơn vị đủ năng lực để thực hiện tốt nhất công việc đó. Vấn đề đặt ra là chủ đầu t chọn ai là ngời có thể thỏa mãn tối đa các yêu cầu của mình. Điều đó thông qua công việc đấu thầu. Vậy đấu thầu là gì ?Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng đợc các yêu cầu bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Bên mời thầu là chủ đầu t hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu t có dự án đấu thầu. Nhà thầu là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và có t cách pháp nhân để tham gia đấu thầu. Nhà thầu có thể là cá nhân trong tuyển chọn t vấn.Nh vậy, thông qua hoạt động đấu thầu mà chủ đầu t lựa chọn đợc đơn vị đáp ứng đợc các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, thực hiện dự án với chất lợng cao nhất, chi phí tài chính thấp nhất. Trên thực tế hoạt động đấu thầu đã chứng tỏ đợc sự cần thiết và tầm quan trọng của nó trong cơ chế thị trờng, nó không chỉ mang lại lợi ích cho nhà thầu mà còn mang lại lợi ích cho chủ đầu t. Vì 7vậy phơng thức đấu thầu ngày càng trở nên là một phơng thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong xây dựng, không chỉ nớc ta mà còn nhiều nớc trên thế giới. Nó đợc nhìn nhận nh một điều kiện thiết yếu để đảm bảo thành công cho các nhà đầu t dù họ thuộc khu vực nhà nớc hay t nhân, dù họ đầu t trong nớc hay ngoài nớc.2. Một số thuật ngữ cơ bản thờng dùng trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng - Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu hoặc yêu cầu của chủ dự án.- Chủ đầu t là cá nhân hoặc tổ chức có t cách pháp nhân đợc giao trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đầu t theo quy định của pháp luật.- Nhà thầumột hoặc một số tổ chức kinh tế có đủ t cách pháp nhân tham gia đấu thầu. - Gói thầumột phần công việc của dự án đợc phân chia theo tính chất hoặc trình tự thực hiện dự án, có quy mô hợp lý và đảm bảo tính đồng bộ của dự án. Gói thầu cũng có thể là toàn bộ dự án. Gói thầu đợc thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng (khi gói thầu đợc phân chia thành nhiều thành phần). - Hồ mời thầu là toàn bộ tài liệu về các yêu cầu cho một gói thầu do bên mời thầu lập. Hồ mời thầu đợc dùng làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ dự thầu và bên mời thầu đánh giá hồ dự thầu. - Hồ dự thầu là các tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ mời thầu. - Nộp thầu là việc các nhà thầu nộp hồ dự thầu theo quy định trong hồ mời thầu. - tuyền là bớc lựa chọn các nhà thầu có đủ t cách và năng lực để tham gia dự thầu. 8- Mở thầu là thời điểm tổ chức mở các hồ dự thầu đợc quy định trong hồ mời thầu. - Đóng thầu là thời điểm kết thúc nộp hồ sản phẩm dự thầu đợc quy định trong hồ mời thầu.- Xét thầu là quá trình phân tích, đánh giá các hồ dự thầu để xét chọn bên trúng thầu. - Giá ớc tính là mức giá dự kiến cho từng gói thầu đợc xác định trong kế hoạch đấu thầu của dự án. - Giá dự thầu là giá do nhà thầu đề xuất trong hồ dự thầu bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. - Giá đánh giá là giá dự thầu đợc sữa lỗi số học, đợc hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ mời thầu cũng nh sai lệch trong phạm vi hồ dự thầu và đợc quy đổi về cùng một mặt bằng để làm cơ sở so sánh giữa các hồ dự thầu. - Giá trúng thầu là giá đợc ngời có thẩm quyền phê duyệt trong quyết định trúng thầu để làm căn cứ cho bên mời thầu thơng thảo hoàn thiện và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.- Giá ký hợp đồng là giá đợc bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thoả thuận sau khi thơng thảo hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả trúng thầu và đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.- Kết quả đấu thầu là quyết định của ngời có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền về nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu.- Thơng thảo hoàn thiện hợp đồng là quá trình tiếp tục thơng thảo với nhà thầu trúng thầu về nội dung chi tiết nhằm hoàn chỉnh hợp đồng để ký kết. 3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phơng thức đấu thầu 9a. Các hình thức lựa chọn nhà thầu Hiện nay, trong ngành xây dựng tồn tại ba hình thứclựa chọn nhà thầu. Tuỳ theo điều kiện cụ thể đối với mỗi dự án mà chủ đầu t có thể chọn một trong ba hình thứ đó.Các hình thức đó là: Đấu thầu rộng rãi : là hình thức đấu thầu không hạn chế số lợng nhà thầu tham gia. Chủ đầu t thông báo rộng rãi trên các phơng tiện thông tin đại chúng và ghi rõ các điều kiện đối với các đơn vị dự thầu để các đơn vị xem xét đủ điều kiện thì đến tham gia dự thầu. Đối với những gói thầu lớn, phức tạp về công nghệ, kỹ thuật, bên mời thầu phải tiến hành tuyển lựa chọn nhà thầu có năng lực.Hình thức này có u điểm khuyến khích cạnh tranh cao của nhiều nhà thầu. Tính đa dạng trong các cuộc mời thầu đã làm tăng sự hấp dẫn đối với các đối tợng cạnh tranh đấu thầu. Các nhà thầu luôn đa ra các giải pháp đạt tiêu chuẩn chất lợng cao với chi phí thấp nhất. Tuy nhiên số lợng nhà thầu tham gia không hạn chế nếu có thể có nhà thầu cha thực hiện đủ năng lực vẫn tham gia dự thầu. Mặt khác do số lợng nhà thầu đông nên mất nhiều thời gian và chi phí cho việc tổ chức. Đấu thầu hạn chế : là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của dự án, nhng ít nhất phải có 3 nhà thầu tham gia. Hình thức này có u điểm là các nhà thầu tham gia đấu thầu là những nhà thầu thực sự có đủ năng lực về mọi mặt, đáp ứng đủ yêu cầu của chủ đầu t. Công tác tổ chức đấu thầu mất ít thời gian và chi phí hơn so với tổ chức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên hạn chế số lợng nhà thầu cũng hạn chế một phần sự đa dạng trong cạnh tranh giữa các nhà thầu.10[...]... là trình tự tổ chức đấu thầu xây dựngmột số vấn đề cơ bản về hoạt động đấu thầu nói chung Việc thông thạo các thể thức, thủ tục đấu thầu một công nghệ mới trong xây dựng, sẽ giúp cho hoạt động đấu thầu đợc tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả đầu t, đem lại lợi ích cho cả chủ đầu t lẫn nhà thầu III Kinh nghiệm một số nớc trên thế giới 1 Singapo Trong những năm qua,... nhất trong 19 hồ mời thầu Bảo lãnh dự thầu không áp dụng trong trờng hợp chỉ định thầu Toàn bộ hồ dự thầu nói trên đợc đựng trong một phong bì lớn và phải đợc gửi đến bên mời thầu theo thời gian quy định Bên mời thầu có trách nhiệm bảo quản các hồ dự thầu, không đợc mở phong bì trớc ngày mở thầu 5.3 Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu a Mở thầu Việc mở thầu. .. 5 Nội dung của đấu thầu xây dựng 5.1 Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu 13 Nội dung của giai đoạn này bao gồm các công việc sau: - Xây dựng kế hoạch đấu thầu - Tổ chức nhân sự - Chuẩn bị hồ mời thầu - Đa ra tiêu chuẩn đánh giá hồ dự thầu a Xây dựng kế hoạch đấu thầu Phân chia dự án thành các gói thầu: - Gói thầu là căn cứ tổ chức đấu thầu và xét thầu Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải hợp... công tác đấu thầu đợc đào tạo chính quy nên có chuyên môn, am hiểu nhiều vấn đề đặc biệt rất am hiểu và nắm chắc luật đấu thầu Bên cạnh đó, các nhà thầu xây dựng của Singapo cũng tơng đối mạnh Họ đợc trang bị phơng tiện kỹ thuật tốt, tin học hoá trong quản lý và hiện đại hoá, cơ giới hoá trong xây dựng Một vấn đề khác trong sự thành công của công tác đấu thầu Singapo là phơng thức tổ chức đấu thầu Hầu... chức đấu thầu Thông báo mời thầu đợc áp dụng trong trờng hợp đấu thầu rộng rãi Bên mời thầu tiến hành thông báo trên các phơng tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin ban đầu cho các nhà thầu chuẩn bị đấu thầu cụ thể Th nhà thầu đợc áp dụng trong các trờng hợp đấu thầu hạn chế Bên mời thầu gửi th mời thầu trực tiếp đến từng nhà thầu trong danh sách mời thầu đợc duyệt Thông báo mời thầu hoặc... cho công tác đấu thầu xây dựng của nớc nhà ngày càng hoàn thiện 27 Chơng II Thực trạng tình hình đấu thầu xây dựng nớc ta trong giai đoạn vừa qua i Vài nét chung về sự phát triển ngành xây dựng nớc ta 1 Một số đặc điểm lịch sử phát triển xây dựng qua các chế độ xã hội Xây dựng vừa là hoạt động sản xuất, vừa là một loại hoạt động nghệ thuật, nên quá trình phát triển của nó vừa chịu ảnh hởng của phơng... cũng đợc xây dựng trong thời gian này Trong giai đoạn nàycũng tiến hành chuẩn bị cho việc xây dựng một số công trình lớn sau này miền Nam dới thời kỳ chống Mỹ chiếm đóng, ngành xây dựng đã có một số yếu tố kỹ thuật mới và màu sắc kinh doanh theo cơ chế thị trờng của chủ nghĩa t bản Từ năm 1975 đến nay, ngành xây dựng bớc sang một giai đoạn mới Tuy nhiên sự biến chuyển trong cách quản lý xây dựng mới... điểm nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng Ngày nay, những nhợc điểm đó đang đợc khắc phục 2 Một số đặc điểm của lịch sử phát triển ngành xây dựng Việt Nam Căn cứ vào tài liệu cổ Việt Nam có thể coi thời kỳ đồ đá mới là thời kỳ đồ đá mới là thời kỳ quá độ của ngời nguyên thuỷ Việt Nam chuyển chổ từ hang động sang lối sống hàng xóm, cách đây1000 năm, ngời Việt Nam có thể xây dựng những ngôi nhà... mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai đoạn thứ nhất nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất đầy đủ các điều kiện tài chính, tiến độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá bỏ thầu để đánh giá xếp hạng 4 Các yêu cầu đối với bên mời thầu và bên dự thầu trong đấu thầu xây dựng a Đối với bên mời thầu Bên mời thầu phải có: Các văn quyết định đầu t oặc giấy phép đầu t của cấp có thẩm quyền Trờng hợp cần đấu thầu. .. tồn tại trong lĩnh vực đầu t, xây dựng những năm trớc đây đã rút ra những vấn đề cần khắc phục, đợc thể hiện trong kế hoạch đầu t xây dựng thời kỳ này, trớc hết chúng ta nghiên cứu tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu t xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 35 Từ năm 1995 đến nay chúng ta có nhiều chủ trơng, chính sách mới nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu t thuộc các thành phần kinh tế trong và . trong một thời kỳ nhất định.II. Một số vấn đề lý luận về đấu thầu trong đầu t xây dựng6 1. Khái niệm và sự cần thiết phải đấu thầu trong đầu t xây dựng. trong đầu t xây dựng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua Chơng III : Một số giải pháp nhằm hoàn tình hình công tác đấu thầu trong đầi t xây dựng ở nớc ta.Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay, Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay, Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay, Đặc điểm sản xuất ngành xây dựng Đặc điểm về sản phẩm của ngành xây dựng, Các hình thức lựa chọn nhà thầu, Phơng thức tổ chức đấu thầu : Đối với bên mời thầu Đối với bên dự thầu Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu thầu xây dựng, Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu Xây dựng kế hoạch đấu thầu, Tổ chức nhân sự Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu Mời thầu Nộp hồ sơ dự thầu, Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu Mở thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu, Thông báo trúng thầu Ký kết hợp đồng và triển khai thi công công trình, Xây dựng hoàn thiện quy chế đấu thầu, Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đấu thầu .

Từ khóa liên quan