một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - Tổng công ty xây dựng Hà Nội

120 436 3
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - Tổng công ty xây dựng Hà Nội Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: PGS.TS. Nguyn Bch NguytMục lụcLI M U .3Chơng I. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp.41.1. Tổng quan về công ty cổ phần thi công giới xây lắp 41.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty CP thi cụng c gii xõy lp .41.1.2. Hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty c phn thi cụng c gii xõy lp 51.2. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp 181.2.1. Cụng tỏc t chc thc hin lp d ỏn ti cụng ty c phn thi cụng c gii xõy lp .181.2.2. Quy trỡnh lp d ỏn u t ti cụng ty c phn thi cụng c gii xõy lp191.2.3. Phng phỏp lp d ỏn .271.2.3.1. Phng phỏp phõn tớch nhy 271.2.3.2. Phng phỏp d bỏo 281.2.4. Ni dung cụng tỏc lp d ỏn ca Trung tõm t vn u t v xõy dng .291.2.4.1. Nghiờn cu v tỡnh hỡnh kinh t - xó hi tng quỏt ca d ỏn u t.291.2.4.2. Nghiờn cu th trng .301.2.4.3. Nghiờn cu khớa cnh k thut ca d ỏn 301.2.4.4. Nghiờn cu khớa cnh ti chớnh 331.2.4.5. Nghiờn cu kinh t - xó hi 331.3. nghiên cứu dự án điển hình Tổ hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ 25 lạc trung nội .33 1.3.1. Nhng cn c, c s xõy dng d ỏn.351.3.2. Cỏc chớnh sỏch kinh t xó hi, cỏc quy hoch, nh hng chin lc liờn quan n phỏt trin ngnh cú d ỏn v bn thõn d ỏn411.3.3. Phõn tớch th trng .421.3.4. Cụng ngh v k thut ca d ỏn.501.3.5. Gii phỏp xõy dng, qun lý v bo v mụi trng. .661.3.6. T chc nhõn lc d ỏn 771.3.7 Xỏc nh lng vn v ngun vn cho d ỏn.79SVTH: ng Cụng nh Lp: KTT BH171Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: PGS.TS. Nguyn Bch Nguyt1.3.8. Phõn tớch hiu qu ti chớnh.801.3.9. Phõn tớch hiu qu kinh t xó hi 911.3.10. Thi gian chớnh thc hin u t, xỏc nh ch u t971.3.11. Hỡnh thc qun lý thc hin d ỏn, mi quan h v trỏch nhim ca cỏc c quan cú liờn quan n d ỏn. 981.3.12. Kt lun v kin ngh 1001.4. đánh giá chung về công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp.1031.4.1. Nhng kt qu m cụng ty t c .1031.4.2. Mt s tn ti v nguyờn nhõn .104CHơng Ii. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp.1072.1. ĐịNH hƯớNG phát triển của công ty cổ phần thi công giới xây lắp trong thời gian tới .1052.1.1. nh hng phỏt trin sn xut kinh doanh v u t ca Công ty cổ phần thi công giới xây lắp. .1052.1.2. nh hng cho cụng tỏc lp d ỏn ca cụng ty.1052.2. một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp 1072.2.1. Hon thin quy trỡnh lp d ỏn u t 1072.2.2. Hon thin phng phỏp lp d ỏn u t .1102.2.2. Hon thin ni dung lp d ỏn u t 1142.2.3. u t ngun nhõn lc cho cụng tỏc lp d ỏn .1172.2.4. u t i mi khoa hc cụng ngh phc v cho cụng tỏc lp d ỏn .1192.2.5. u t h thng s s d liu phc v cho cụng tỏc lp d ỏn. .1202.2.6. Hon thin b mỏy t chc qun lý .120Kết luận .122Ti Liu Tham Kho 123SVTH: ng Cụng nh Lp: KTT BH172Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch NguyệtLỜI MỞ ĐẦUTrong hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn về phát triển kinh tế và xã hội, cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã vượt qua nghèo đói, đạt được mức thu nhập trung bình của thế giới, là thành viên của AFTA và đặc biệt là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), . Trong đó hoạt động đầu tư đã góp phần rất to lớn vào thành quả chung của đất nước, hoạt động đầu tư đã giúp cho đất nước tăng thêm thu nhập, phát triển nhanh về mặt công nghệ, học hỏi được nhiều phương pháp quản lý, . Đầu tư xây dựng bản là một trong những yêu cầu chiến lược của công cược công nghiệp hoá hiện - đại hoá đất nước. Thời gian qua ngành xây dựng với nỗ lực phấn đấu không ngừng đã đạt được những thành tựu rất lớn, đã xây dựng lên những công trình làm thay đổi bộ mặt của đất nước: Những khu đô thị mới hiện đại, những khu công nghiệp, Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhà máy đầu tiên của Việt Nam, Đường hầm qua đèo Hải Vân, Đường Hồ Chí Minh, Thuỷ điện Sơn La, .Bên cạnh những khó khăn về vốn, công nghệ yếu kém, trình độ quản lý còn nhiều yếu kém giá cả phụ thuộc nhiều vào thế giới, thiếu nguyên vật liệu, tình hình bất ổn của thế giới, thiên tai, lũ lụt, . nhưng với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, cộng với sự nỗ lực của ngành, ngành xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức liên tục đạt mức tăng trưởng cao nhiều năm.Sau thời gian học tập hơn 03 năm tại Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và trong quá trình công tác trong ngành xây dựng bản. Sinh viên nhận thấy vai trò quan trọng của ngành xây dựng đối với sự phát triển của đất nước. Do đó sinh viên xin thực tập tại Công ty CP thi công giới xây lắp - Tổng công ty xây dựng Nội.Để nắm bắt được các vấn đề về hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, kiểm tra, quản lý hợp đồng kinh tế được thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật và nghiệm thu các hạng mục cụng trình đảm bảo chất lượng, sinh viên xin về phòng dự án-đầu tư để thực tập tốt nghiệp, nghiên cứu và nâng cao kiến thức đã học đựơc về đầu tư xây dựng.SVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH173Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: PGS.TS. Nguyn Bch NguytChơng I. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp1.1. Tổng quan về công ty cổ phần thi công giới xây lắp 1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty CP thi cụng c gii xõy lpCụng ty c phn Thi cụng c gii xõy lp, tin thõn l i mỏy thi cụng c thnh lp t nm 1959. Ngy 14/2/1961, Cụng ty chỳng tụi ó c vinh d nhn Huõn chng lao ng hng 3 do Ch tch H Chớ Minh - Ch tch nc Vit Nam dõn ch cng hũa trao tng. Cụng ty Thi cụng c gii xõy lp c ra i theo quyt nh thnh lp doanh nghip s 147A/BXD-TCL ngy 26/03//993 v ngy 28/12/2004, cụng ty c chuyn i thnh Cụng ty c phn Thi cụng c gii xõy lp theo quyt nh s 2075/Q- BXD ca B Xõy dng. Vi phỏt trin v hi nhp ca t nc, Cụng ty c phn Thi cụng c gii xõy lp ó tr thnh mt trong nhng cụng ty ln nht trong lnh vc thi cụng x lý nn múng v xõy dng cỏc cụng trỡnh xõy dng, cụng nghip v giao thụng vn ti, c bit l cỏc cụng trỡnh thi cụng gia c nn múng t cỏc phng phỏp n gin nh cc vỏn thộp, cc bờ tụng ct thộp n cỏc phng phỏp hin i nh cc cỏt, cc xi mng, cc khoan nhi, cc Banette, tng trong t Vi i ng cỏn b qun lý, k thut v cụng nhõn c o to chớnh qui, giu kinh nghim v h thng thit b mỏy múc thi cụng hin i cng nh cụng ngh thi cụng mi nht ca cỏc quc gia tiờn tin nh c, Nht Bn, Italia, nhiu nm qua chỳng tụi ó thi cụng rt nhiu cụng trỡnh trờn a bn c nc v c s tớn nhim ca cỏc Ch u t. Gn õy, nm bt c nhu cu v nhng c hi mi ca th trng, Cụng ty cng ó m rng v a dng húa cỏc ngnh ngh kinh doanh, tham gia vo cỏc d ỏn u t v h tng v ụ th nh khu chung c v vn phũng 54 H ỡnh. D ỏn u t xõy dng khu nh sinh thỏi bn vng Qu Vừ. D ỏn u t xõy dng khu nh ti Xuõn nh - T Liờm - H Ni. D ỏn khu ngh dng v bit th sinh thỏi Hũn R - Nha Trang.Trong nhng nm qua Cụng ty c phn Thi cụng c gii xõy lp t ho l n v ó v ang c tham gia thi cụng nhiu cụng trỡnh ln, cú ý ngha quan trng v xó hi, kinh t, k thut trờn a bn c nc. Qua ú gúp phn vo s nghip phỏt trin chung ca t nc nh cỏc cụng trỡnh: Xõy dng Rp xic Trung ng; Ci to Nh hỏt ln; Ci to Lng ch tch H Chớ Minh; Phũng hp Trung ng ng; D ỏn thoỏt nc CP7A; Ci SVTH: ng Cụng nh Lp: KTT BH174Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệttạo nâng cấp QL 18; Xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia; Xây dựng Trụ sở Bộ Công an. Các công trình do Công ty chúng tôi thi công luôn nhận được sự đánh giá cao của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các đơn vị bạn về chất lượng, tiến độ và giá thành. Bằng năng lực và thành quả tích luỹ được trong thời gian qua, Chúng tôi luôn tự tin cam kết sẽ cung cấp cho quý quan những công trình chất lượng cao - Đảm bảo tiến độ - Giá thành hợp lý.* Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG GIỚI XÂY LẮP Tên giao dịch: MECHANIZED CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: MCC.JC* Địa chỉTrụ sở chính: 2A ngõ 85 - Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Nội.Điện thoại: (04) 8584146 - 8584836 - 8586605Fax: (04) 85851 09* Năm thành lậpCông ty Thi công giới xây lắp là thành viên của Tổng công ty xây dựng Nội, được thành lập từ năm 1959. Quyết định thành lập doanh nghiệp số 147A/BXD-TCLĐ ngày 2610311993.Chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thi công giới xây lắp thành Công ty cổ phần thi công giới xây lắp theo quyết định số 20751 QĐ-BXD ngày 28/12/2004 của Bộ Xây dựng1.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thi công giới xây lắp* Các ngành kinh doanh chính:Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006775 cấp ngày 18/02/2005 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Nội: Thi công các công trình dân dụngcông nghiệp. Thi công các công trình giao thông. Thi công các công trình nền móng và hạ tầng. Thí công các công trình thủy lợi. Thi công các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xây dựnglắp đặt các trạm biến thế và đường dây tải điện. Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng.SVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH175Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp khu kinh tế mới. Trang trí nội ngoại thất công trình. Tư vấn đầu tư xây dựng . Sản xuất phụ tùng phụ kiện kim loại xây dựng  Gia công- sửa chữa phụ tùng xe máy. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng.* Quản lý chất lượngĐể nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng và dịch vụ, từ năm 2003 công ty đã tiến hành áp dụng hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng quốc tế lS09001 :2000 và đã được GLOBAL CERTIFICATION LIMITED cấp chứng chỉ chứng nhận ngày 11/9/2005* Năng lực chungXếp hạng doanh nghiệp:Công ty cổ phần thi công giới xây lắp là doanh nghiệp Nhà nước hạng I* Kinh nghiệm hoạt động Thi công gia cố nền móng, làm đường từ 1959 Sửa chữa phục hồi máy xây dựng từ 1959 Xây đựng công trình dân dụng từ 1964 Xây dựng công trình công nghiệp từ 1964 Hoàn thiện xây dựng, lắp đặt thiết bị, trang trí nội thất từ 1964 Lắp đặt điện nước từ 1964 Gia công lắp ráp cấu kiện thép từ 1968 Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ từ 1992 Xây dựng đường tới cấp 111, cầu, cảng, sân bay loại nhỏ từ 1992 Khoan cọc nhồi, đóng ép cọc bê tông từ 1992 Kinh doanh nhà, bất động sản, vật liệu xây dựng từ 1993 Sản xuất phụ tùng phụ kiện xây dựng từ 1 993 Sửa chữa gia công phụ tùng xe máy từ 1993 Đầu tư xây dựng nhà Ở và công trình công nghiệp từ 2002 Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu XD từ 2003 * Năng lực cán bộ công nhân viên Công ty hiện trên 200 cán bộ trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, bao gồm các ngành chuyên môn như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thủy lợi, kỹ sư máy, SVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH176Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệtkỹ sư khí, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cử nhân tin học trong đó nhiều người thâm niên công tác từ 10 đến 20 năm trở lên.Công ty hàng trăm công nhân tay nghề bậc cao. TT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNGĐội ngũ cán bộ 2281 Thạc sỹ 52 Kiến tr c sú ư 153 Kỹ sư xây sựng 304 Kỹ sư cầu đường 205 Kỹ sư thuỷ lợi 106 Kỹ sư kinh tế xây dựng 157 Kỹ sư khoan 88 Kỹ sư m yá 109 Kỹ sư điện 510 Kỹ sư nước 511 Kỹ sư khí 512 Kỹ sư trắc địa 513 Cử nhân kinh tế 1514 Cử nhân luật 515 Cử nhân tin học 516 Cao đẳng c c chuyên ngànhá 4017 Trung cấp c c chuyên ngànhá 700Đội ngũ Công nhân 70018 Công nhân xây dựng bậc cao 30019 Công nhân làm đường bậc cao 20020 Công nhân kh bí ậc cao 5022 Công nhân làm nghề kh cá 100* Số liệu về tài chính* Tài sản tài sản nợ trên sở báo cáo tình hình tài chính đã được kiểm toán trong vòng 3 năm tài chính vừa qua.Đơn vị: Triệu đồngNăm 2006 Năm 2007 Năm 2008SVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH177Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt1. Tổng số tài sản 121.620 162.620 267.7092. Tài sản lưu động 98.672 125.383 223.4303. Tổng số tài sản nợ 121.095 162.260 267.7094. Tài sản nợ lưu động 104.144 132.085 234.9065. Lợi nhuận trước thuế 1.571 2.871 5.5986. Lợi nhuận sau thuế 1.571 2.469 4.811* Tín dụng và hợp đồng:- Tên và địa chỉ Ngân hàng cung cấp tín dụng:+ Ngân hàng công thương Thanh Xuân- NộiSố tài khoản: 102 010 000 054 689+ Ngân hàng đầu tư và phát triển NộiSố tài khoản: 21110 00 0000 201- Thông tin tài chính:Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)Vốn tín dụng: 120.000.000.000 ( Một trăm hai mươi tỷ đồng)* Sản lượng, doanh thu trong 3 năm gần đây:Đơn vị: ĐồngNăm Doanh thu Sản lượng200620072008125.338.213.356162.651.796.604253.833.276.330180.425.000.000214.402.000.000324.526.000.000* đồ tổ chức Công Ty.SVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH178Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch NguyệtSVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH17ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGBAN KIỂM SOÁTHỘi ĐỒNG QUẢN TRỊTỔNG GIÁM ĐỐCP.TỔNG GIÁM ĐỐCP.TỔNG GIÁM ĐỐCP.TỔNG GIÁM ĐỐCPHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH PHÒNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÒNGKỸ THUẬT - VT - TBVĂN PHÒNG Xí nghiệp xây lắp số 3Xí nghiệp hạ tầng số 4Xí nghiệp xây lắp số 5Xí nghiệp nền móng số 6Xí nghiệp nền móng số 7Xí nghiệp xây lắp số 8Xí nghiệp xây lắp số 9Xí nghiệp giớiXí nghiệp dịch vụCT CP ĐTXL Hợp TiếnCT TNHH BĐS Nội Nha TrangBQL DA khu nhà ở Xuân Đình9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt* Phân cấp quản lý trong công ty- Tổng giám đốc công tyTổng giám đốc là người chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Nhà nước về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức mọi hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp Nhà nước đã ban hành.Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo điều lệ công ty, các nội quy, quy chế, Nghị quyết được ban hành trong công ty dựa trên các chế độ, chính sách của Nhà nước.- Các phó tổng giám đốcCác phó tổng giám đốc được phân công giúp tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc, trước pháp luật những công việc được phân công.Các phó tổng giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật, vật tư, thiết bị đảm bảo sản xuất kinh doanh trong công ty hiệu quả trong từng thời kỳ phù hợp với công việc chung.Căn cứ vào điều lệ, các quy chế của công ty, các phó tổng giám đốc thường xuyên hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc và báo cáo tổng giám đốc tình hình công việc được phân công.- Các phòng ban+ Phòng dự án đầu tưPhòng dự án đầu tư là phòng vai trò quan trọng trong công ty. Chủ động, tham mưu cho tổng giám đốc tìm kiếm hội đầu tư, tiếp xúc, quan hệ với các Sở ban ngành, các đối tác liên doanh làm thủ tục giấy tờ chuẩn bị đầu tư. SVTH: Đặng Công Đỉnh Lớp: KTĐT – BH1710[...]... Chung Trng phũng D n u T - Ngi trc tip giỳp sinh viờn thc tp: Ths V on Chung Trng phũng D n u T 1.2 Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công giới xây lắp 1.2.1 Cụng tỏc t chc thc hin lp d ỏn ti cụng ty c phn thi cụng c gii xõy lp Hi ng qun tr, Ban giỏm c v cỏc phũng ban trong cụng ty cựng nhau tỡm kim c hi u t Sau khi lp bỏo cỏo c hi u t, nghiờn cu tin kh thi v nhn c quyt nh phờ... lm vic 54 H ỡnh-Thanh Xuõn-HN a im Thanh Xuõn H Ni D ỏn khu nh Xuõn nh-T Liờm-H Ni Xuõn nh-H Ni DA khu ngh dng v bit th sinh thỏi Hũn R-Nha Nha Trang-Khỏnh Trang Ho DA khu nh sinh thỏi bn vng Qu Vừ-Bc Ninh Qu Vừ-Bc Ninh DA nh mỏy gch Hp Tin-M c M c-H Ni - B phn thc tp SVTH: ng Cụng nh Lp: KTT BH17 17 Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: PGS.TS Nguyn Bch Nguyt - Ni thc tp: Phũng D n u T - Ngi ph trỏch thc... t Thit b trỡnh tng giỏm c cụng ty duyt theo ỳng quy nh * H s kinh nghim ca cụng ty - Tng s nm kinh nghim Loi hỡnh cụng trỡnh xõy dng 1 Xõy dng dõn dng S nm kinh nghim - Xõy dng cụng trỡnh dõn dng 50 nm 2 Xõy dng chuyờn dng - Xõy dng cụng trỡnh cụng nghip 50 nm - Hon thin, thi cụng ni tht 50 nm - Thi cụng ng v cỏc cụng trỡnh thu li 20 nm - Khoan cc nhi, ộp, úng cc bờ tụng, 16 nm 3 D ỏn u t 8 nm -. .. Nghiờn cu kinh t - xó hi Ti cụng ty khi thc hin nghiờn cu khớa cnh ny, ngi lp d ỏn ó tp trung tt c cỏc ti liu liờn quan n cỏc chớnh sỏch, ch trng v ng li, quy hoch phỏt trin ca t nc, ca vựng a phng T ú ch ra cỏc tỏc dng m d ỏn mang li cho vựng hay a phng m d ỏn thc hin 1.3 nghiên cứu dự án điển hình Tổ hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ 25 lạc trung nội Nhng nm gn õy, cụng ty c phn thi cụng c gii xõy... ngy cng chớnh xỏc hn, chi tit hn, chi phớ cho vic nghiờn cu tn kộm hn, thi gian cn thit cho vic hon thnh cỏc cụng vic nghiờn cu di hn v do ú mc chớnh xỏc ca cỏc kt qu nghiờn cu ny cng cao hn Cỏc cp nghiờn cu ú l: - Nghiờn c v phỏt hin cỏc c hi u t - Nghiờn cu tin kh thi - Nghiờn cu kh thi Tuy nhiờn, do c im ca d ỏn lp ti cụng ty l nhng d ỏn xõy dng cụng trỡnh cụng nghip, dõn dng, cụng trỡnh h tng... m bo cỏc yờu cu sau: - Thu thp y thụng tin cn thit cho nghiờn cu th trng tiờu th sn phm ca d ỏn - Thụng tin m bo chớnh xỏc v tin cy - S dng phng phỏp phõn tớch phự hp Cỏc d liu thụng tin cn thit nghiờn cu th trng sn phm trong tng lai bao gm: - Cỏc d kin v kinh t tng th - Cỏc d kin v thụng tin th trng sn phm 1.2.4.3 Nghiờn cu khớa cnh k thut ca d ỏn Do c im v lp d ỏn ti cụng ty l cỏc d ỏn u t xõy... trong cụng ty, n v - Cỏc n v trc thuc thc hin nhim v sn xut kinh doanh trong cụng ty, tng giỏm c cụng ty thnh lp cỏc xớ nghip, BQL d ỏn, cỏc cụng ty thnh viờn Do vy giỏm c cỏc xớ nghip, trng ban qun lý d ỏn, giỏm c cỏc n vi thnh viờn l ngi chu trỏch nhim trc tng giỏm c cụng ty v nhim v sn xut kinh doanh v qun lý kinh t trờn cỏc mt cụng tỏc - Cụng tỏc qun lý k hoch Trờn c s cỏc quy nh gia cụng ty vi cỏc... ghi nht ký sn xut, nht ký cụng trỡnh i vi cỏc cụng trỡnh xõy dng thỡ nhng ngi lm cụng tỏc ny phi ch o thi cụng ỳng h s thit k, cú cỏc bin phap thi cụng, bin phỏp an ton ó c duyt Kt hp cht ch vi Phũng K thut Vt t Thit b gii quyt cỏc vng mc trong quỏ trỡnh thi cụng m bo cht lng v tin thi cụng - Cụng tỏc ti chớnh Hng thỏng, quý, nm phi quyt toỏn vi phũng ti chớnh k toỏn i vi cỏc cụng trỡnh xõy dng... cụng, hoỏ n mua vt t, vt liu, hp ng lao ng thi v) theo quy ch ca cụng ty ban hnh Thc hin ch trớch np theo quy ch ca cụng ty Thu v chuyn kinh phớ bo him xú hi, bo him y t ca ngi lao ng thuc n v mỡnh qun lý v cụng ty theo quy nh ca iu l bo him xó hi, bo him y t - Cụng tỏc qun lý nhõn lc Chu trỏch nhim trc cụng ty v qun lý cỏn b cụng nhõn viờn theo quy ch ca cụng ty, lp danh sỏch cỏn b cụng nhõn viờn theo... cỏc phng phỏp cn thit cho quỏ trỡnh son tho d ỏn Sau ú tin hnh son tho d ỏn Ni dung nghiờn cu giai on ny cng tng t giai on nghiờn cu tin kh thi, gm nhng vn sau: - Nghiờn cu cỏc iu kin v mụ nh hng n s hỡnh thnh v thc hin d ỏn u t - Nghiờn cu cỏc vn v th trng tiờu th sn phm hoc tin hnh cỏc hot ng dch v ca d ỏn - Nghiờn cu khớa cnh k thut ca d ỏn - Phõn tớch khớa cnh ti chớnh ca d ỏn - Nghiờn cu khớa . Ii. Một số giải pháp nhằm hoàn thi n công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp. 1072.1. ĐịNH hƯớNG phát triển của công ty cổ phần thi. U...3Chơng I. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp. 41.1. Tổng quan về công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp 41.1.1. Quỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - Tổng công ty xây dựng Hà Nội, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - Tổng công ty xây dựng Hà Nội, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Quy trình thơng thường, Nghiên cứu các cơ hội đầu tư, Phương pháp phân tích độ nhạy, Nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội tổng quát của dự án đầu tư, Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án, Nghiên cứu khía cạnh tài chính Nghiên cứu kinh tế - xã hội, nghiên cứu dự án điển hình Tổ hợp nhà ở văn, Điều kiện vi khí hậu: Về địa hình địa mạo:, Về địa chất cơng trình:, Về văn phòng cho thuê, Về siêu thị - dịch vụ cho thuê, Mục tiêu đầu tư của dự án Các yêu cầu kỹ thuật đối với dự án, Giải pháp thiết kế công nghệ - kỹ thuật của dự án a. Cấp điện, Chống sét:, Cấp nước Thốt nước - Thơng hơi:, Phòng cháy, chữa cháy:, Giao thơng trong và ngồi nhà Điện nhẹ - Viễn thơng - Truyền hình cáp:, Điều hồ - Thơng gió: Đối với nhà văn phòng 12 tầng. Thiết bị chống sét Thiết bị cấp nước Thiết bị thốt nước Thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Thang máy: Thiết bị điện nhẹ - viễn thơng - truyền hình cáp:, Thiết bị điều hồ - thơng gió: Thiết bị thu gom rác thải:, Các yêu cầu về kết cấu Căn cứ lập giải pháp kết cấu:, Giải pháp kết cấu nhà văn phòng N1 12 tầng, 01 tầng kỹ thuật, 01 tầng, Chi phí lao động:, Vật liệu chung cho kết cấu móng và thân: Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR: Căn cứ xác định:, Phân tích độ nhạy về tài chính, Giá trị sản phẩm gia tăng bình qn tính cho 1 đồng vốn đầu tư:, Thu nhập của người lao động làm việc cho dự án., Tổng cộng các khoản nộp ngân sách trong cả đời dự án là: Nhà văn phòng: Q II2008 1.3.10.3. Thời hạn hồn thành muộn nhất Nhà ở: Q I2009 b. Nhà văn phòng: Q IV2009. Lựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án, Dự trù chi phí cho ban quản lý dự án. Kết luận tính khả thi về quy mơ của dự án:, Phương pháp tốn xác suất Phương pháp mơ phỏng của Monte Carlo, Hoàn thiện nội dung lập dự án đầu tư, Đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án, Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lập dự án Đầu tư hệ thống sõ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn