Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành

30 714 3
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành Bài tập môn: Lập dự án đầu tưMỤC LỤCI. TÓM LƯỢC DỰ ÁN KINH DOANH 3 II. TẢ DỰ ÁN KINH DOANH 5 1. MỤC TIÊU 5 1.1 Mục tiêu chung . 5 1.2 Mục tiêu của từng giai đoạn: . 5 2. THỊ TRƯỜNG (KHÁCH HÀNG, XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG) . 5 3. SẢN PHẨM 6 III. PHÂN TÍCH VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH . 6 1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ 6 2. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT . 7 3. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XÃ HỘI . 8 4. ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH . 8 4.1 Công ty bán sách mới về khối ngành kinh tế 8 4.2 Tiệm photocopy 9 4.3 Tiệm bán sách cũ 9 4.4 Nhà sách 9 4.5 Các chiếu sách lề đường 10 5. CHIẾN LƯỢC TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH . 10 5.1 Lợi thế so sánh . 10 5.2 Lợi thế tuyệt đối . 10 6. PHÂN TÍCH SWOT 10 IV. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 11 1. CHIẾN LƯỢC GIÁ . 11 1.1 Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến chiến lược gía . 11 1.2 Các chi phí ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm và dịch vụ cung cấp: 11 1.3 Nhận xét, đánh giá về chiến lược giá của đối thủ cạnh tranh . 13 1.4 Đề nghị chiến lược giá 14 2. CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 14 2.1. Khái quát chung 14 Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 1Bài tập môn: Lập dự án đầu tư2.2 Cụ thể hóa công việc thu mua-phân phối 15 2.2.1 Đối với sinh viên 15 2.2.2 Đối với khách hàng vãng lai 15 3. CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN SẢN PHẨM . 16 4. LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC 18 V. HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 18 1. CẤU TRÚC CÔNG TY . 18 1.1 Hình thức công ty . 18 1.2 Hệ thống tổ chức: . 18 1.3. Nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh 19 2. ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ . 21 2.1 Hội đồng quản trị 21 2.2 Giám đốc . 21 VI. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH . 21 1. NGUỒN TÀI CHÍNH CHO DỰ ÁN . 21 2. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 22 2.1. Nguồn doanh thu . 22 2.2. Chi phí của dự án 23 2.3. Lợi nhuận mong đợi của dự án: 24 3. RỦI RO TÀI CHÍNH . 25 3.1 Rủi ro tài chính 25 3.2 Những giải pháp có thể áp dụng để quản trị rủi ro tài chính 25 VII. HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DỰ ÁN 26 1. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH . 26 1.1 Hiệu quả tài chính giản đơn 26 1.2 Phân tích hiệu quả tài chính bằng giá trị hiện tại 27 2. ĐÓNG GÓP KINH TẾ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI 29 2.1 Đóng góp kinh tế 29 2.2 Lợi ích xã hội . 29 2.3 Tổn thất xã hội . 29 Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 2Bài tập môn: Lập dự án đầu tưI. TÓM LƯỢC DỰ ÁN KINH DOANHDân tộc ta luôn là một dân tộc hiếu học. Đặc biệt là các thành phố lớn và quan trọng như thành phố Hà Nội, một trung tâm kinh tế lớn và quan trọng của cả nước. Khi kinh tế càng phát triển thì nhu cầu này càng tăng thể hiện qua tốc độ tăng của ngành xuất bản, tốc độ tăng trung bình của ngành là 10% năm và mức tiêu thụ của riêng thành phố Hà Nội chiếm 50-70% của cả nước.Từ vị trí là những sinh viên, nhìn thấy nhu cầu sách chuyên ngành trong sinh viên chưa được đáp ứng đủ, nhóm đã nghĩ đến dự án kinh doanh sách cũ “SÁNH BƯỚC” tại địa bàn thành phố Hà Nội.Hiện tại trong bối cảnh đòi hỏi nước ta phải nhanh chóng hội nhập và chấp nhận cạnh tranh trên thị trường thế giới thì đi kèm theo đó sẽ là việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quốc tế trong đó có công ước Bern về bảo vệ quyền tác giả tác phẩm. Thế nhưng, đối với người Việt Nam thu nhập dành cho việc mua sách là quá ít không phải ai cũng đủ khả năng mua sách xuất bản mới bởi sách vẫn còn đắt, đặc biệt là đối tượng sinh viên. Ngược lại, nhu cầu sách , đặc biệt là sách chuyên ngành sẽ càng tăng lên khi hội nhập, bởi càng hội nhập thì yêu cầu về tri thức cho công việc, học tập sẽ càng cao hơn nhất là tại thành phố đi đầu như là thành phố Hà Nội. Hiện tại, thành phố có hơn 606.207 sinh viên trong đó riêng đại học kinh tế hệ chính quy là hơn 212000 sinh viên.Theo khảo sát của chúng tôi thì, có 43% đối tượng sinh viên có thu nhập thấp đến trung bình khoảng nhỏ hơn hay bằng 1 triệu đồng/ tháng và 66% sinh viên có mua sách cũ.Đó là một lượng khách hàng cho tiệm sách “Sánh Bước” khai thác. Mặc dù, ở thành phố có rất nhiều tiệm sách mới, nhà sách mới, tiệm sách cũ, chiếu sách lề đường, tiệm photo để phục vụ cho nhu cầu sách từ người thu nhập thấp đến người thu nhập cao, thế nhưng không nơi nào đáp ứng nhu cầu sách chuyên ngành kinh tế cho người thu nhập trung bình và thấp. Nơi thì có sách chuyên ngành đầy đủ nhưng lại quá đắt, nơi thì rẻ nhưng lại phục vụ không tốt, không có hay rất ít sách chuyên ngành kinh tế, không tiện lợi cho việc tìm kiếm. “Sánh bước” sẽ khắc phục được điểm đó và tạo nên lợi thế riêng biệt cho mình (thông qua cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh, dịch vụ khách hàng ân cần, sách được bao bì đẹp mắt…) để thu hút các bạn sinh viên đến với công ty.Với mục tiêu đặt ra là trong vòng 5 năm, công ty sẽ trở thành công ty lớn chuyên kinh doanh về mặt hàng sáchchuyên ngành kinh tế và có thể mở rộng ra các ngành học khác thì chúng tôi đã chọn lựa cấu trúc công ty là công ty TNHH hai thành viên trở lên để vừa dễ tạo lòng tin thu hút vốn bên ngoài hay các cổ đông vừa đáp ứng nhu cầu mở rộng sau này. Như vậy công ty sẽ có cấp cao nhất là hội đồng Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 3Bài tập môn: Lập dự án đầu tưquản trị bao gồm các thành viên góp vốn để quyết định những vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất có liên quan đến sự tồn tại, phát triển hay giải thể của công ty. Cấp dưới của hội đồng quản trị là giám đốc chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động hàng ngày của công ty. Công ty gồm có 3 bộ phận chính: Bộ phận kho, bộ phận kinh doanh thu mua-phân phối và bộ phận kế toán. Mỗi bộ phận sẽ do các trưởng bộ phận chịu trách nhiệm chính và trực tiếp báo cáo lên giám đốc. Trong năm đầu, mục tiêu của công ty là tạo sự nhận biết cho khách hàng tập trung là sinh viên trường Đại Học Kinh Tế và ước tính đạt lợi nhuận 100 triệu đồng. Trong năm thứ 2, công ty sẽ mở rộng kinh doanh thu mua sang các trường kinh tế khác trong thành phố, tăng mức lợi nhuận lên 150 triệu đồng. Trong năm thứ 3, công ty sẽ mở rộng kinh doanh sang các trường thuộc khối ngành khác, tăng lợi nhuận lên 200 triệu đồng. Những năm tiếp theo, công ty duy trì và phát triển hoạt động của mình, đạt lợi nhuận 300 triệu/năm. Theo ước tính thì công ty cần 100 triệu đồng ban đầu để đầu tư chuẩn bị cho kinh doanh và tiến hành việc kinh doanh, trong đó có 66.67% là vốn góp và còn lại là vốn vay.Công ty sẽ hoạt động chủ yếu theo hình thức thu mua và bán trực tiếp thông qua đầu mối tại lớp học và cho đầu mối hưởng hoa hồng theo doanh số thu mua và doanh số bán. Ngoài ra, tiệm sẽ bán thêm tại công tycho các khách hàng vãng lai.Nhu cầu của sinh viên sẽ tập trung nhiều nhất vào mỗi đầu kỳ nên công việc thu mua và phân phối lúc này cần nhiều người nên công ty sẽ thuê thêm nhân viên thời vụ vào các giai đoạn này.Tất cả mọi hoạt động thu mua hay bán hàng đều thực hiện trên hóa đơn để tiện kiểm tra, kiểm soát. Ngoài ra, sách mua vào sẽ được đóng mã vạch và sắp xếp theo thứ tự để có thể dễ dàng kiểm soát lượng sách mua vào, bán ra đảm bảo cho dự trữ cho kinh doanh, tránh tồn đọng.“Sánh bước” đi vào hoạt động không chỉ đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, mà còn đem lại việc làm cho 1 lượng lao động và góp phần làm thỏa mãn nhu cầu về sách chuyên ngành đang còn thiếu trên thị trường và tạo ý thức tiết kiệm cho sinh viên. Đó là những lợi ích mà tiệm sách mang lại, không chỉ cho nhà kinh doanh mà cho cả xã hội.Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 4Bài tập môn: Lập dự án đầu tưII. TẢ DỰ ÁN KINH DOANH1. MỤC TIÊU1.1 Mục tiêu chungHọc là một nhu cầu mà ngàn đời người Việt Nam vẫn luôn coi trọng. Cùng với sự phát triển của xã hội thì đòi hỏi về ngành nghề chuyên môn sẽ tăng lên, do đó nhu cầu sách cũng sẽ tăng theo. Tốc độ tăng trưởng xuất bản của cả nước là 10%/năm trong đó dự kiến đến năm 2015 mới tạm đáp ứng đủ nhu cầu sách của thị trường. Vì vậy, chúng tôi đề ra mục tiêu phát triển chung và riêng cho từng giai đoạn như sau:Trong vòng 5 năm “Sánh bước” sẽ hướng tới trở thành một công ty lớn, uy tín và nổi tiếng trong giới sinh viên về chuyên kinh doanh sách cũ theo nhiều mảng: kinh tế, khoa học tự nhiên – kỹ thuật, khoa học xã hội…1.2 Mục tiêu của từng giai đoạn:- Giai đoạn 1 (năm đầu): Lôi kéo, tạo sự nhận biết về công ty đến các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là sinh viên trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.- Giai đoạn 2 (năm 2): Tăng cường sự chú ý, mở rộng sự nhận biết và đáp ứng thêm nhu cầu của sinh viên các trường kinh tế khác. Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng uy tín, thương hiệu của công ty. - Giai đoạn 3 (năm 3): Khẳng định thương hiệu; Phát triển hình kinh doanh sang các lĩnh vực chủ yếu khác như: y – dược học, công nghệ thông tin ….- Giai đoạn 4(những năm kế tiếp): Mở rộng qui mô, mạng lưới bán hàng và thu mua phục vụ cho toàn bộ đối tượng sinh viên trên khắp địa bàn TP.HCM.2. THỊ TRƯỜNG (KHÁCH HÀNG, XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG)Thị trường mục tiêu là đối tượng sinh viên thuộc khối ngành kinh tế của các trường ĐH-CĐ-THCN các quận nội thành TP Hà Nội. Ngoài ra, công ty còn phục vụ thêm đối tượng những người có nhu cầu về sách, báo, tạp chí…, các khách vãng lai.“Sánh bước” hướng đến hai nhóm khách hàng mục tiêu sau:Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 5Bài tập môn: Lập dự án đầu tư3. SẢN PHẨM Công ty “Sánh bước” kinh doanh chủ yếu là sách giáo trình kinh tế cũ phục vụ cho sinh viên. Bên cạnh đó “Sánh bước” cũng đáp ứng nhu cầu đa dạng về sách, báo, tạp chí… cũ của mọi khách hàng.Tất cả những sản phẩm của “Sánh bước” tuy là sách cũ nhưng không lỗi thời; tất cả sách, báo, tạp chí, truyện đều phải có giá trị sử dụng cao. Cụ Thể: những sách giáo trình xuất bản trong 4 năm gần nhất, báo – tạp chí xuất bản trong 2 năm gần nhất…)Giá cả rất phù hợp với đối tượng sinh viên và tất cả những đối tượng có nhu cầu: Giá bán sản phẩm chỉ bằng 40% - 50% giá bìa sách mới.Dựa vào đối tượng phục vụ, sản phẩm sách cũ “Sánh bước” được chia thành: o Sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng 1: Sáchchuyên ngành phục vụ đối tượng sinh viên.o Sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng 2 : Sách, báo, tài liệu tham khảo… cũ, bổ ích thuộc tất cả các lĩnh vực.III. PHÂN TÍCH VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và luôn quan điểm đầu tư cho sách là đầu tư cho công việc, cuộc sống tương lai. Nghiên cứu, đánh giá về tốc độ tăng trưởng của nhu cầu sách báo ta nhận thấy: Hiện nay mỗi năm ngành xuất bản cả nước xuất bản khoảng 20.000 đầu sách với 200 triệu bản. Tốc độ phát triển trung bình của ngành là 10% năm, riêng lượng sách tiêu thụ tại TP Hà Nội đã chiếm từ 50 -70% lượng sách cả nước. Trong đó lượng sách chuyên ngành, sách giáo trình, sách Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 6 Nhóm khách hàng 1- Đối tượng: Sinh viên thuộc khối ngành kinh tế- Nhu cầu: Sách giáo trình kinh tế giá rẻ, cạnh tranh; dịch vụ tiện lợi. Nhóm khách hàng 2- Đối tượng: Những người có thu nhập trung bình, khách vãng lai.- Nhu cầu: Sách, báo, tài liệu tham khảo… giá rẻ, cạnh tranh; dịch vụ tiện lợi.Bài tập môn: Lập dự án đầu tưtham khảo chiếm tỉ lệ lớn nhất. Vì vậy, loại hình kinh doanh sách sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu hoàn thiện kiến thức của người dânThành phố Hà Nội là thành phố đông dân cư gần nhất Việt Nam (dân số khoảng 3,4 triệu người), luôn có tốc độ phát triển kinh tế cao (tăng trưởng GDP 11% giai đoạn 2005 – 2009) và là một trong hai thành phố trọng điểm quan trọng của cả nước kể cả về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Trước tiềm năng phát triển và nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi thành phố phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.Tuy nhiên, người dân thành phố chi tiêu cho việc học hành không nhiều, năm 2009 bình quân mỗi người chi học hành ở mức 103.500đ/tháng; lý do chủ yếu dẫn tới tình trạng này là thu nhập bình quân chỉ đạt được 1.500.000đ/người/tháng trong khi chi phí cho việc mua sách, đồ dùng học tập và học phí là khá cao. Đối tượng sinh viên, những người mới đi làm và những hộ gia đình có thu nhập trung bình, thấp tuy có nhu cầu về sách cao nhưng chưa thể đáp ứng ngay được. Nhu cầu sách của sinh viên cho học tập, nghiên cứu là rất lớn: Theo kết quả điều tra 100 sinh viên kinh tế có đến 43% sinh viên có thu nhập trung bình, thấp từ 500 ngàn -1 triệu đồng/tháng, 62% sinh viên đánh giá giá sách trên thị trường cao, 74% đồng ý là sáchchuyên ngành khó tìm và nhưng chỉ 58% sinh viên thỉnh thoảng có mua sách cũ vì loại sách cũ về giáo trình giá rẻ rất khó tìm trên thị trường. Đó chính là tiềm năng lớn còn bỏ ngỏ mà “Sánh bước” muốn nhắm đến. Với vòng đời của sách chuyên ngành 2 kì /1 năm thì cơ hội phát triển mạnh ở hai năm đầu và đạt lợi nhuận cao trong hai năm sau là rất khả quan. Thế nên ý tưởng về công ty sách cũ, kinh doanh chuyên biệt vào lĩnh vực sách giáo trình chuyên ngành đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu của các bạn sinh viên là một giải pháp hữu hiệu giúp những đối tượng trên tiếp cận với khát vọng tri thức của mình.2. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬTViệc kinh doanh sách đòi hỏi phải tuân thủ theo pháp luật, phải dựa trên những nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán kinh doanh của người Việt Nam.Tuy có không ít biện pháp chế tài bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự; cũng như các lực lượng đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ … nhưng tình trạng vi phạm quyền này vẫn đang là vấn đề nan giải, đang có dấu hiệu trở thành phổ biến. Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 7Bài tập môn: Lập dự án đầu tưViệc photo, sao chép sách, mua bán sách in lậu là hành vi vi phạm Luật Sở Hữu Trí Tuệ và công ước Bern. hình kinh doanh sách cũ của “Sánh bước” là một phương thức hiệu quả đáp ứng hợp pháp nhu cầu sách giá rẻ của mọi người dân, đặc biệt là những sinh viên có nguồn tài chính hạn chế. Tuy sách, báo, tạp chí… cũ được tập hợp từ nhiều lĩnh vực nhưng là những sản phẩm được chọn lọc có chất lượng cao, tuyệt đối không kinh doanh văn hoá phẩm độc hại.Môi trường chính trị của Việt Nam tương đối ổn định, do một Đảng duy nhất lãnh đạo sẽ tạo thuận lới và binh ổn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của nước ta chưa hoàn thiện, chắc chắn còn nhiều thay đổi trong tương lai. Vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, cho nên công tác quản trị rủi ro cần hết sức chú trọng.3. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XÃ HỘITP Hà Nội chứa đựng các yếu tố văn hóa và tổ chức xã hội đa dạng, đan xen giữa truyền thống dân tộc và phương Tây hiện đại. Vì vậy để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, sản phẩm kinh doanh của công ty đòi hỏi cũng phải đa dạng và có giá trị thực tế cao. Bên cạnh đó với thành phần dân tộc chủ yếu là người Việt (89,91%) nên công ty tập trung kinh doanh mặt hàng sách có nội dung tiếng Việt, sách giáo trình của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, ngoài ra còn có những tác phẩm kinh điển tiếng Anh các từ điển các loại đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.Một số hàng rào thương mại không chính thức do chịu sự chi phối của các yếu tố về văn hóa - xã hội tác động đến hoạt động kinh doanh(sử dụng sách cũ sẽ làm hạ thấp giá trị của mình, học sách cũ sẽ không may mắn) và những thành kiến với việc mua bán sách báo cũ có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty nhưng do định hướng nhắm đến phục vụ nhu cầu thị hiếu chung nên có thể có thể bỏ qua yếu tố này. Tuy nhiên trong quá trình phục vụ, tuỳ theo đối tượng “Sánh bước” sẽ tư vấn cụ thể để giúp những đối tượng trên tìm thấy lợi ích từ hoạt động kinh doanh sách báo cũ.4. ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH4.1 Công ty bán sách mới về khối ngành kinh tếa) Điểm mạnh+ Sách mới, đẹp, bắt mắt; nguồn cung sách ổn định.+ Số lượng các công ty sách kiểu này tương đối nhiều (đặc biệt là các công ty sách phục vụ cho trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân)-> sinh viên dễ dàng tìm mua.Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 8Bài tập môn: Lập dự án đầu tưb) Điểm yếu+ Giá sách tương đối cao, không phù hợp với túi tiền của đa số sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập trung bình.+ Cung cấp dịch vụ khách hàng chưa tốt: sinh viên không được thoải mái xem sách để lựa chọn.+ Không có hoặc có rất ít sách ở những lĩnh vực khác phục vụ cho độc giả.4.2 Tiệm photocopya) Điểm mạnh+ Giá tiền sách photo rẻ thường chỉ bằng 1/2->2/3 giá sách gốc.+ Số lượng cung cấp sách không hạn chế.+ Các tiệm photocopy hiện diện khắp mọi nơi, đặc biệt là xung quanh các trường Đại học-Cao Đẳng-Trung học chuyên nghiệp (ĐH-CĐ-THCN).b) Điểm yếu+ Sách photo chất lượng không cao: mờ, lem, không rõ về hình ảnh, kích cỡ sách không tiện ích…+ Khách hàng mất thời gian chờ đợi để lấy sách.+ Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.4.3 Tiệm bán sách cũa) Điểm mạnh+ Giá sách rẻ chỉ bằng 1/2->2/3 giá sách mới.+ Chủng loại sách, báo, tạp chí . phong phú.+ Số lượng các tiệm sách cũ nhiều, cạnh tranh với “Sánh bước” về nguồn cung ứng, đầu ra. b) Điểm yếu+ Sách phục vụ cho khối ngành kinh tế hạn chế.+ Chiến lược Marketing, dịch vụ khách hàng kém .+ Sách, báo, tạp chí… đa phần được sắp xếp lộn xộn.4.4 Nhà sácha) Điểm mạnh+ Sách mới, đẹp, bắt mắt; nguồn cung sách ổn định; được trưng bày trong không gian thoáng mát.+ Chủng loại sách phong phú, đa dạng.+ Có bán kèm theo dụng cụ học tập, quà lưu niệm…b) Điểm yếu+ Ít sách về khối ngành kinh tế.Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 9Bài tập môn: Lập dự án đầu tư+ Giá sách cao.4.5 Các chiếu sách lề đườnga) Điểm mạnh+ Sách mới, rõ , đẹp.+ Giá sách hấp dẫn chỉ 2/3 so với sách cùng loại đang được bán tại các nhà sách, công ty sách mới.+ Số lượng các chiếu sách này tương đối nhiều.b) Điểm yếu+ Ít sách giáo trình, sách về khối ngành kinh tế.+ Thường thay đổi địa điểm bán -> Khách hàng muốn mua phải dạo quanh thành phố để tìm.+ Giờ bán sách không cố định.+ Giá mua-bán ưu đãi với số lượng nhiều hoặc các dịp lễ 9/1; 26/3…5. CHIẾN LƯỢC TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH5.1 Lợi thế so sánh Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 70 tiệm sách cũ đang hoạt động. Điều này chứng tỏ thành phố thực sự có nhu cầu về loại hình kinh doanh này. Trong hoàn cảnh có nhiều người bán như vậy, khách hàng sẽ có cơ hội so sánh và lựa chọn nơi mua phù hợp. Với chất lượng sản phẩm cao, giá cả rẻ, cạnh tranh, dịch vụ khách hàng tốt “Sánh bước” đảm bảo sẽ hoạt động hiệu quả cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ khác.5.2 Lợi thế tuyệt đối Hiện nay dù đã có rất nhiều tiệm sách cũ, có nơi giá sách giảm đến 50% nhưng lượng sách chuyên ngành còn ít và khó tìm. Đặc biệt chưa có tiệm nào chuyên về bán sách của khối ngành kinh tế và hướng vào đối tượng chủ yếu là sinh viên. Vì vậy, “Sánh bước” ra đời sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này tạo nên lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.6. PHÂN TÍCH SWOT Điểm mạnh+ Nhân viên – đầu mối đa phần là sinh viên nên am hiểu về nhu cầu của khách hàng chủ yếu của mình. + Hệ thống phân phối và thu mua sách linh hoạt Điểm yếu+ Chưa có thương hiệu.+ Chưa có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực này.Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 10[...]... (đơn vị: 1,000 VNĐ) Số lượng Mặt hàng Đơn giá Thành tiền (quyển) A Sách giáo trình (GT) 1 Sách GT đại cương 1,600 4 6,400 2 Sách GT chuyên ngành 2,400 5 12,000 Chi phí sách GT 18,400 B Sách, báo, tạp chí các lĩnh vực: 1 Kinh tế 250 3 750 2 Ngoại ngữ 250 3 750 Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 12 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư 3 Tin học 200 2 400 4 Chính trị - Xã hội 150... rõ tình hình biên soạn lại sách hạn chế tình trạng thu mua sách lỗi thời - Điểu chỉnh số lượng nhân viên thuê mướn hợp lý theo tính chất thời vụ kinh doanh sách Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 24 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư - Nghiên cứu thị trường, lựa chọn những mặt hàng có doanh số bán cao, thị trường dễ chấp nhận tránh thu mua nhiều loại tốn kém, không hiệu quả... 15 quyển) Đối với cách thức mua-bán tại nhà sinh viên có thể liên hệ đặt hàng với nhân viên/ công ty qua điện thoại, Email 2.2.2 Đối với khách hàng vãng lai Việc thu mua-phân phối được thực hiện trực tiếp tại công ty Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 15 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư Ngoài thu mua sách, báo, tạp chí… từ sinh viên, khách vãng lai công ty còn có thể thu... biết nhất định từ sinh viên, thông qua sự truyền miệng của sinh viên thì nhiều người khách khác cũng sẽ biết tới công ty - Giai đoạn sau: + Củng cố mối quan hệ mua-bán cũ, tạo mối quan hệ mua-bán mới tại các trường kinh tế khác; đảm bảo nguồn cung ứng ổn định + Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 17 Bài tập môn: Lập dự án... thêm với công ty về việc đặt các bàn trưng bày sách ngay tại cổng ra vào hoậc cầu thang lên xuống ở các cơ sở/ trường học để thu mua-phân phối sách Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 14 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư - Nhận xét: Cách thức thu mua-phân phối sách thông qua hệ thống nhân viên ầu mối nếu thực hiện tốt sẽ đem lại hiệu quả rất lớn Bởi lẽ: + Công ty không tốn... ngân sách nhà nước.Vì thế dự án mang lại không chỉ lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư mà cho cả cộng đồng - Thông qua phân tích đóng góp xã hội của dự án, ta thấy dự án sẽ mang lại kiến thức cho sinh viên đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần cải thiện đời sống của sinh viên với từ việc cung cấp nhiều việc làm phù hợp với họ Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên. .. khách hàng tiềm năng đến với công ty sách  Đề nghị chiến lược quảng cáo, xúc tiến sản phẩm - Phổ biến, thông tin về công ty sách cũ “Sánh bước” đến với sinh viên - Giai đoạn đầu: Sử dụng chiến lược marketing tổng hợp bao gồm Marketing cá nhân, Marketing bên ngoài và Marketing bên trong: Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 16 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư + Marketing cá... được thiết kế như sau: Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 18 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư Hội đồng quản trị Giám đốc Bộ phận kho (1 người) Bộ phận kinh doanh (3 người) Nhân viên thu muaphân phối nhóm 1 Đầu mối 1.3 Đầu mối Bộ phận tài chính kế toán (1 người) Nhân viên thu muaphân phối nhóm 2 Đầu mối Đầu mối Nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh Vấn đề quản lý,... Doanh thu từ hoạt động bán sách giáo trình kinh tế (GTKT) cho sinh viên + Doanh thu hoạt động bán sách, báo, tạp chí… cho mọi đối tượng - Từ chiến lược giá đã xây dựng ở trên: + Giá thu mua sản phẩm trung bình: 15% giá bìa + Giá bán sản phẩm trung bình: 45% giá bìa Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 22 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư - Trung bình lượng nguyên vật liệu tồn... 592,277 646,477 - Mỗi năm tăng lượng sách bán lên 10%, riêng năm thứ 3 tăng 30% Dự án kinh doanh: hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 23 Bài tập môn: Lập dự án đầu tư - Lương nhân viên mỗi năm tăng 5% - Chi phí Marketing năm 3 tăng 20% do mở rộng hoạt động kinh doanh sang bán sách giáo trình khối ngành Y – Dược, Bách Khoa … 2.3 Lợi nhuận mong đợi của dự án: Từ những phân tích doanh thu và . án kinh doanh: Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 15Bài tập môn: Lập dự án đầu tưNgoài thu mua sách, báo, tạp chí… từ sinh viên, khách vãng. này.Dự án kinh doanh: Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành 10Bài tập môn: Lập dự án đầu tưthông qua các đầu mối -sinh viên mỗi lớp/giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành, Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành, Mô hình hiệu sách phục vụ sinh viên chuyên ngành, TÓM LƯỢC DỰ ÁN KINH DOANH, THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG, XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM, MÔI TRƯỜNG KINH TẾ, MƠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT MƠI TRƯỜNG VĂN HĨA – XÃ HỘI, Công ty bán sách mới về khối ngành kinh tế Tiệm photocopy Tiệm bán sách cũ a Nhà sách Các chiếu sách lề đường a, Khái qt chung Cụ thể hóa cơng việc thu mua-phân phối, CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN SẢN PHẨM, Nguồn doanh thu Chi phí của dự án Lợi nhuận mong đợi của dự án:, Rủi ro tài chính Kinh doanh sách cho sinh viên có tính mùa vụ, cụ thể: Đa phần sách bán chạy Những giải pháp có thể áp dụng để quản trị rủi ro tài chính Đẩy mạnh hoạt động thu mua-phân phối giai đoạn đầu-giữa học kỳ tăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn