Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong cơ chế mới

38 324 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:15

Luận văn : Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong cơ chế mới Lời nói đầuChính trị là phản ánh, biểu hiện tập trung của kinh tế song chính trị không thể không u tiên so với kinh tế, là nhân tố tiên quyết cho nền kinh tế thị trờng vận động theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nhân tố chính trị tác động đến kinh tế trớc hết và tập trung ở vai trò của Nhà nớc.Trên con đờng lịch sử phát triển nền kinh tế của các nớc xã hội chủ nghĩa trớc đây đã xuất hiện mô hình kinh tế chỉ huy. Thực chất đây là nền kinh tế chỉ thuần khiết với hai thành phần kinh tế là thành phần kinh tế quốc doanh và thành phần kinh tế tập thể. Mô hình kinh tế này đã kìm hãm sự phát triển của sản xuất, làm mai một các ngành nghề truyền thống, không gắn kết đợc ngời sản xuất với công việc của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì vậy, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung tỏ ra kém hiệu quả, không tính năng động sáng tạo nh mô hình kinh tế thị trờng đã thành công ở nhiều nớc Tây Âu, Bắc Mỹ và cả Châu á nữa nên sự chuyển hớng nền kinh tế phát triển theo chế thị trờng. Cuộc chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trờng đòi hỏi không chỉ cải cách kinh tế mà cả cải cách chính trị. Cũng vì thế mà cả cách chính sách nhà nớc trở thành vấn đề cấp thiết ở tất cả các nớc đang thực hiện sự chuyển đổi thể chế kinh tế. Mục đích của cải cách là xây dựng một thể chế nhằm đảm bảo những lĩnh vực cần thiết phải sự điều tiết của nhà nớc cũng nh những lĩnh vực thể hạn chế sự can thiệp đó.Từ việc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn cũng nh trong lý luận, ngay từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đã xác định phơng hớng bản chỉ đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta: phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp.Đất nớc ta đang bớc vào một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh từng bớc đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhà nớc kinh tế ta phát triển theo chế kinh tế thị tr-ờng tuy nhiên nền kinh tế thị trờng những đặc trng bản nh phát triển kinh tế hàng hóa, mở rộng thị trờng, tự do kinh doanh đó là chế hỗn hợp, cần sự quản lý vĩ 1mô của Nhà nớc nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế và ngăn ngừa tiêu cực của kinh tế thị trờng. Và thực tế đã chứng minh vai trò quản lý kinh tế của nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta hết sức quan trọng, đặc biệt là trong những năm gần đây, sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc đã và đang tạo điều kiện cho nền kinh tế thị trờng phát huy mặt tích cực và khắc phục dần những mặt hạn chế. Do đó vấn đề vai trò quản lý kinh tế của Nhà nớc cần phải đợc nghiên cứu một cách nghiêm túc, chi tiết rõ ràng và rất cần thiết.Chính vì vậy em đã chọn đề tài: Vai trò kinh tế của Nhà n ớc Việt Nam trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa để nghiên cứu, để hiểu rõ đợc vai trò quan trọng của Nhà nớc ta trong xu thế hội nhập quốc tế, nền kinh tế phát triển mạnh với những thành tựu to lớn nhng cũng không ít những khó khăn, thách thức.2Nội dungI. Sự cần thiết khách quan của vai trò kinh tế của Nhà nớc nói chung1. Lịch sử ra đời và vai trò của nhà nớca. Lịch sử ra đời* Nhà nớc luôn luôn là vấn đề trung tâm của những cuộc đấu tranh chính trị. Mọi Đảng trong cơng lĩnh hoạt động của mình bao giờ cũng hớng mục tiêu vào việc giành lấy chính quyền nhà nớc. Trong lịch sử phát triển nhiều cách giải quyết khác nhau về nguồn gốc và bản chất của Nhà nớc. Theo quan điểm tôn giáo là quyền lực của Thợng Đế ở trần gian, khi giai cấp t săn làn cách mạng đã lên án quan điểm này, họ cho rằng nhà n-ớc xuất phát từ xã hội, họ lý giải các thành viên trong xã hội cần tổ chức Nhà nớc để điều khiển và quản lý xã hội. Theo quan điểm của Mác, ông thừa nhận Nhà nớc sinh ra từ xã hội nhng không phải là khế ớc của xã hội mà nó xuất phát từ nhũng mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa. Mâu thuẫn này dẫn đến cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt để đi đến nhu cầu của xã hội là phải một tổ chức quyền lực đủ mạnh để duy trì xã hội tồn tại trong một trật tự nhất định sao cho phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, tổ chức ấy chính là Nhà nớc. Nh vậy Nhà nớc là công cụ bạo lực để thống trị về mặt Nhà nớc, là công cụ để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.* Trong lịch sử phát triển của mình các Nhà nớc đã các phơng pháp khác nhau để nắm giữ kinh tế nhằm phục vụ chức năng quản lý của mình. Cụ thể là:- Nhà nớc chủ nô: kiểu nhà nớc đầu tiên trong lịch sử loài ngời chỉ bảo vệ quyền lực cho giai cấp chủ nô là giai cấp chiếm đoạt khối lợng của cải đợc sản xuất ra bởi những ng-ời nô lệ, đàn áp, thống trị họ bằng bạo lực.- Trong thời kỳ chế độ phong kiến: nhà nớc can thiệp vào việc phân phối của cải, đứng ra tập hợp lực lợng nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong sự khác biệt với các nhà nớc phong kiến phơng Tây, chức năng quản lý kinh tế đợc các Nhà nớc phong kiến phơng Đông nhận thức sớm hơn. ở Trung Quốc từ học thuyết Bình dân kinh tế chủ nghĩa Mạnh Tử cho rằng chính sách kinh tế của nhà n-ớc phong kiển phải hớng vào làm giàu cho dân, dân giàu thì nớc mới mạnh. Trong khi đó phái Lão Tử đánh giá cao vai trò của Nhà nớc, theo họ để xã hội bình yên và hng thịnh cần một nhà nớc mạnh. Khổng Tử cũng cho rằng nguồn gốc của của cải vật chất chính 3là lao động và của cải của nhà vua phải dựa trên sở của cải của nhân dân. Nhà nớc cần can thiệp vào khâu phân phối sản phẩm và t liệu sản xuất.Không chỉ dừng lại ở đó, trên thế giới vào thế kỷ XV, chủ nghĩa t bản đợc hình thành, quá trình tích lũy nguyên thủy t bản đợc thực hiện - nền kinh tế thị trờng từng bớc đợc hình thành. Để giúp cho kinh tế phát triển nhanh, giai cấp t sản cần bà đỡ, nói cách khác cần sự hỗ trợ của Nhà nớc. Chính vì vậy vai trò quản lý kinh tế của Nhà nớc t sản ngày càng đợc xác lập và nâng cao.Trớc hết, Nhà nớc t sản đã thực hiện chính sách tiền tệ hết sức nghiêm ngặt, họ tìm cách tích lũy tiền tệ, không cho tiền chạy ra nớc ngoài. Nhà nớc của các nớc t bản trong giai đoạn này đã đề ra luật buộc các thơng nhân nớc ngoài không đợc mang tiền ra khỏi n-ớc họ, chỉ đợc phép mang hàng mà thôi. Nhà nớc còn quy định những nơi đợc phép buôn bán để dễ dàng cho việc kiểm tra kiểm soát. Trong chính sách ngoại thơng họ dùng hàng rào thuế quan bảo vệ, thuế nhập khẩu cao và thuế xuất khẩu các hàng sản xuất ở trong nớc thấp, chỉ xuất thành phẩm chứ không xuất nguyên liệu, cấm nhập các mặt hàng xa xỉ phẩm. Mặt khác Nhà nớc còn thực hiện việc hỗ trợ cho các thơng nhân trong nớc các ph-ơng tiện vật chất và tài chính khi họ tham gia buôn bán quốc tế. Đồng thời Nhà nớc cũng quy định nghiêm ngặt tỉ giá hối đoái, cấm trả cho ngời nớc ngoài cao hơn quy định của Nhà nớc. Nhờ các chính sách đó, các nớc t bản đã tích lũy đợc một lợng của cải và tiền tệ đáng kể. Vì vậy đầu thế kỷ XVIII, giai cấp t sản tập trung phát triển mạnh lĩnh vực sản xuất. Nhờ áp dụng các kỹ thuật và công nghệ mới, nền sản xuất ở các nớc t bản phát triển rất nhanh - các nhà t bản đua nhau phát triển các ngành nghề mới và mở rộng quy mô sản xuất. Tự do cạnh tranh đã trở thành đòi hỏi cấp thiết trong đời sống kinh tế của các nớc này.Chính vì thế các nhà kinh tế học cổ điển mà nổi bật là Adam Smith (1723 - 1790) một kinh tế gia nổi tiếng ngời Anh đã ủng hộ t tởng này. Ông đa ra thuyết Bàn tay vô hình và nguyên lý Nhà nớc không can thiệp vào hoạt động của nền kinh tế. Adam Smith cho rằng việc tổ chức nền kinh tế hàng hóa cần theo nguyên tắc tự do. Sự hoạt động của toàn bộ nền kinh tế là do các quy luật khách quan tự phát chi phối, sự vận động của thị trờng là do quan hệ cung cầu và sự biến đổi tự phát của giá cả hàng hóa trên thịt rờng quyết định, quan hệ ngời với ngời là quan hệ lợi ích kinh tế. Ông còn cho rằng mỗi ngời hoạt động chỉ nhằm lợi nhuận siêu ngạch, song do bàn tay vô hình chi phối, buộc ngời ta phải phục tùng tỷ suất lợi nhuận bình quân, điều này nằm ngoài ý định của từng nhà t sản. Để cho 4nền kinh tế phát triển lành mạnh nhà nớc không nên can thiệp vào kinh tế thị trờng, vào hoạt động của các doanh nghiệp. Mặc dù coi trọng bàn tay vô hình song Adam Smith cũng cho rằng đôi khi Nhà nớc cũng những nhiệm vụ kinh tế nhất định, đó là trong tr-ờng hợp các nhiệm vụ kinh tế vợt quá khả năng của một doanh nghiệp nh làm đờng, xây bến cảngNền kinh tế t bản muốn phát triển nhanh đòi hỏi đất nớc phải một sở hạ tầng (phục vụ sản xuất và đời sống) hiện đại. Điều này làm cho các nhà kinh tế gia thời kỳ này thấy rằng: nền kinh tế phát triển càng cao, xã hội hóa sản xuất càng mở rộng, thị trờng càng phát triển càng cần sự quản lý của nhà nớc đối với nền kinh tế. Song họ vẫn coi tự do kinh tế là sức mạng hoạt động của nền kinh tế thị trờng. Quy luật kinh tế là khách quan, là vô định, chính sách kinh tế chỉ thể kìm hãm hay thúc đẩy ở mức độ nhất định sự hoạt động của nó. Việc đề cao bàn tay vô hình và xem nhẹ bàn tay nhà nớc đã thực hiện ở các nớc t bản chủ nghĩa đã đem lại sự tăng trởng nhất định trong kinh tế.Tuy nhiên với một thị trờng tự do cạnh tranh hoạt động không sự can thiệp của Nhà nớc ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết nh tình trạng độc quyền, ô nhiễm môi tr-ờng, hoạt động kinh tế chồng chéo triệt tiêu nhau. Đặc biệt đến đầu những năm 30 của thế kỷ XX, những cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra thờng xuyên nhất là thời kỳ đại suy thoái nền kinh tế t bản chủ nghĩa (1929-1933) đã chứng tỏ rằng Bàn tay vô hình không thể đảm bảo những điều kiện ổn định cho kinh tế thị trờng phát triển. Hơn nữa, trình độ xã hội hóa sản xuất phát triển ngày càng cao đã chỉ cho các nhà kinh tế học thấy rằng: cần phải sự can thiệp của Nhà nớc vào quá trình hoạt động của nền kinh tế, điều tiết nền kinh tế, chống độc quyền, ô nhiễm môi trờng. Nổi bật là John Meynard Keynes đã đa ra lý thuyết Nhà nớc điều tiết nền kinh tế thị trờng. T tởng Nhà nớc can thiệp vào kinh tế thị trờng của Keynes xuất phát từ chỗ cho rằng sự tăng lên của sản xuất sẽ dẫn đến sự tăng lên của thu nhập, do đó làm tăng tiêu dùng. Song do khuynh hớng tiêu dùng giới hạn nên tiêu dùng tăng chậm hơn so với thu nhập. Vì vậy, cầu giảm xuống. Sự giảm sút cầu tiêu dùng hay tiêu dùng không đủ sẽ kéo theo sự giảm sút của giá cả hàng hóa, từ đó làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm xuống. Nếu tỷ suất lợi nhuận nhỏ hơn hoặc bằng lãi suất vay thì các chủ doanh nghiệp sẽ không lợi trong việc vay vốn để đầu t, họ sẽ không đầu t vào sản xuất kinh doanh nũă. Điều này chắc chắn sẽ dẫn nền kinh tế đi đến chỗ trì trệ, khủng hoảng và làm cho nạn thất nghiệp ngày càng tăng. Để khắc phục tình trạng đã nêu, nhà nớc phải can thiệp vào nền kinh tế, vào thị trờng, phải mở ra các cuộc đầu t lớn. làm nh vậy mới 5huy động đợc các nguồn t bản nhàn rỗi để mở mang các hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho dân c, làm cho nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Tất nhiếu khi nhu cầu tăng lên sẽ làm cho sản xuất tăng nhanh, nhờ đó mà điều kiện lùi khủng hoảng và tình trạng thất nghiệp. Theo Keynes, Nhà nớc can thiệp vào kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô. ở tầm vĩ mô, Nhà nớc sử dụng các công cụ nh lãi suất, chính sách tín dụng, điều tiết lu thông tiền tệ, lạm phát, thuế, bảo hiểm, trợ cấp, đầu t phát triển , ở tầm vi mô, Nhà n ớc trực tiếo phát triển các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ công cộng. Keynes cho rằng sự can thiệp của Nhà nớc vào nền kinh tế sẽ khắc phục đợc khủng hoảng, thất nghiệp, tạo ra sự ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Song những chấn động lớn trong nền kinh tế vẫn diễn ra. Thêm vào đó là tình trạng khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát vẫn xảy ra ngày càng trầm trọng. Điều này đã làm tăng làn sóng phê phán lý thuyết của Keynes và làm xuất hiện t tởng phối hợp bàn tay vô hình với Nhà nớc để điều chỉnh nền kinh tế thị trờng.Đi theo xu hớng hỗn hợp các nhà kinh tế thừa nhận rằng: các nền kinh tế hiện đại muốn phát triển phải dựa vào cả chế thị trờng cũng nh sự quản lý của Nhà nớc.Nổi bật là quan điểm Kinh tế hỗn hợp của Paul Samuelson - một kinh tế gia ngời Mỹ. Trong Kinh tế học ông cho rằng: điều hành một nền kinh tế không cả chính phủ lẫn thị trờng cũng nh đình vỗ tay bằng một bàn tay. chế thị trờng xác định giá cả và sản lợng trong nhiều lĩnh vực, trong khi đó chính phủ điều tiết thị trờng bằng các chơng trình thuế, chỉ tiêu và luật lệ. Cả hai bên thị trờng và chính phủ đều tính chất thiết yếu.- Từ sau năm 1917, với sự ra đời của liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và sau năm 1945 là sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trong nền kinh tế thế giới còn nền kinh tế chỉ huy vận động theo chế kế hoạch hóa tập trung. Khác hẳn với các lý thuyết kinh tế trớc đó, chủ nghĩa Mác - Lênin dựa trên sở sự sở hữu toàn dân về t liệu sản xuất vì vậy nhà nớc xã hội chủ nghĩa vai trò kinh tế đặc biệt, nó không còn là bộ máy ăn bám đứng trên quá trình sản xuất. Nó phải chuyển sang tổ chức thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế quốc dân. Chức năng này gắn liền với quá trình kế hoạch hóa tập trung thống nhất quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm, kiểm tra chặt chẽ mức độ tiêu dùng và mức lao động ( tổng cầu và tổng cung ). Nh vậy sẽ tránh đợc khuyết tật của chế thị trờng, thực hiện đợc tốt các chính sách xã hội. Tuy nhiên với bộ máy Nhà nớc quá cồng kềnh kế hoạch hóa sát sao đã dẫn đến tình trạng dựa dẫm ỷ lại, thiếu sáng tạo đối với cấp dới, không khai thác và phát huy đợc hiệu quả cao nhất các nguồn lực nh 6vậy nền kinh tế sẽ tốc độ tăng trởng thấp. Do đó các nớc theo chế kế hoạch hóa tập trung nh Liên Xô(cũ) và các nớc xã hội chủ nghĩa đã phải chuyển sang chế thị trờng và phải đổi mới cách quản lý của Nhà nớc. Từ đó xuất hiện một hình thức mới là nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa sự quản lý của nhà nớc.Qua quá trình phân tích đánh giá các quan điểm của các trờng phái ta rút ra đợc tính tất yếu khách quan của vao trò quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nớc. Nếu nh chỉ thuần túy sử dụng bàn tay vô hình hay bàn tay Nhà nớc thì đều không thể đảm bảo cho nền kinh tế tăng trởng và phát triển lâu dài, muốn đạt đợc điều đó thì phải biết sử dụng chúng hòa hợp, cần thiết phải cả hai cùng tham gia vào hoạt động kinh tế, đó là thị trờngNhà nớc. Vì vậy Nhà nớc giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế tự nhiên, sự can thiệp của nhà nớc ở đây chỉ là ở tầm vĩ mô.b. Vai trò của nhà nớc* Vai trò của Nhà nớc đối với xã hộiNhà nớc tồn tại đóng vai trò là chủ thể lớn nhất, quyết định nhất trong việc quản lý xã hội và là nhân tố bản nhất giúp cho xã hội tồn tại, hoạt động, phát triển hoặc suy thoái.Thứ nhất, Nhà nớc phải bảo vệ đợc sự an toàn, yên ổn cho mọi công dân trong xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ đất nớc: Nhà nớc là sự phân chia dân c theo lãnh thổ. Nếu các bộ lạc, thị tộc đợc hình thành theo quan hệ huyết thống thì Nhà nớc là bộ máy quyền lực tập trung trên một cấu lãnh thổ nhất định và dân c đợc phân chia theo lãnh thổ quốc gia thống nhất. Để quản lý xã hội bộ máy quyền lực nhà nớc phải ban hành pháp luật tính bắt buộc chung đối với mọi tổ chức, mọi thành viên trong xã hội. Nhà nớc quản lý xã hội bằng pháp luật và bằng các biện pháp khác nhau nhằm đạt đợc mục đích đặt ra.Sứ mệnh thứ hai mà Nhà nớc phải gánh vác trớc xã hội là bảo đảm cho xã hội phát triển, cac công dân đạt đợc các mong muốn hợp lý của mình. Nhà nớc phải tạo đủ việc làm cho xã hội, phải cung cấp hàng loạt các dịch vụ và hàng hóa công cho xã hội (dịch vụ hành chính, kết cấu hạ tầng, phát triển giáo dục và đào tạo )Nhiệm vụ tiếp theo của Nhà nớc là phải thay mặt xã hội tiến hành các hoạt động đối ngoại với các Nhà nớc và thực thể xã hội khác, thông qua đó tạo điều kiện thực hiện tốt các sứ mệnh đối nội.* Nhà nớc với vấn đề kinh tế7Nhà nớc vừa là một thiết chế xã hội, vừa là một tổ chức xã hội. Là một thiết chế xã hội cho nên Nhà nớc là công cụ của giai cấp thống trị. Là một tổ chức xã hội, Nhà nớc đồng thời là bộ máy công quyền của xã hội đợc sử dụng để duy trì trật tự xã hội vì lợi ích của giai cấp thống trị và của xã hội. Xã hội càng phát triển thì vai trò và chức năng quản lý của Nhà nớc càng tăng lên.Nhà nớc với t cách là công cụ thống trị của giai cấo, là một thể chế chính trị lại phải nắm lấy kinh tế, làm chức năng kinh tế để quản lý xã hội nhằm phục vụ cho giai cấp thống trị. Hơn nữa kinh tế là nền tảng của đời sống xã hội, là sở của hệ thống chính trị cho nên Nhà nớc càng phải làm chức năng kinh tế và quản lý kinh tế. Trong các nhà nớc ngày nay không Nhà nớc nào đứng trên kinh tế hay đứng ngoài kinh tế.Nhà nớc còn vai trò quan trọng nữa là hình thành thành phần kinh tế Nhà nớc đủ mạnh.Nhà nớc ổn định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tài chính và tiền tệ, định hớng cạnh tranh hiệu quả bằng cách giảm độc quyền. Nhà nớc những biện pháp nhằm cổ vũ cạnh tranh giữa các nhà cung ứng với nhau, đồng thời bảo vệ ngời tiêu dùng chống lại tình trạng độc quyền gồm: kiểm soát bằng các biện pháp điều tiết đối với những hàng khả năng chi phối, kiểm soát các vụ việc sát nhập công ty nhằm ngăn ngừa khả năng độc quyền hóa các ngành công nghiệp, kiểm soát các hành vi chống cạnh tranh.Đồng thời Nhà nớc tạo ra một thị trờng tiền tệ ổn định, đợc chấp nhận rộng rãi, khả năng loại bỏ hệ thống giao dịch cồng kềnh, kém hiệu quả và đồng thời khả năng duy trì giá trị tiền tệ thông qua các chính sách hạn chế lạm phát. Nhà nớc không thể cung cấp ph-ơng thức bách bệnh trong cuộc đấu tranh muôn thủa với lạm phát và thất nghiệp trong các nền kinh tế thị trờng thì vẫn đợc coi là nhân tố tích cực trong việc điều hòa ảnh hởng của chúng.Có thể nói Nhà nớc vai trò rất quan trọng, là tác nhân quan trong không thể thiếu đợc trong một nền kinh tế, điều tiết các hoạt động kinh tế vĩ mô.2. Tính tất yếu khách quan của việc xuất hiện vai trò kinh tế của Nhà nớca. Nhà nớc là một bộ máy quản lý xã hội trong đó chức năng quản lý kinh tế.Nhà nớc là công cụ của giai cấp thống trị đợc sử dụng để duy trì trật tự xã hội sao cho phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị và của xã hội. Trớc hết Nhà nớc là một thể chế chính trị phải nắm lấy kinh tế, làm chức năng kinh tế để quản lý xã hội nhằm phục vụ giai cấp thống trị. Tuy nhiên trong lịch sử, trong sự phát triển của mình, do yêu cầu của quản lý 8xã hội nên Nhà nớc luôn luôn chức năng quản lý kinh tế. Chức năng này nhằm duy trì các trật tự kinh tế sao cho phù hợp với lợi ích của các thành viên.Các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nớc bao gồm:* Thiết lập khuôn khổ pháp luật về kinh tếĐể quản lý nền kinh tế quốc dân, Nhà nớc phải xây dựng, hoàn thiện và thực hiện một hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về kinh tế nói riêng. Luật pháp về kinh tế là công cụ của Nhà nớc đối với nền kinh tế quốc dân.* Tạo lập môi trờng thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Môi trờng kinh doanh là tổng thể các yếu tố tác động trực tiếp hay gián tiếp đến các quyết định hoặc hoạt động của các chủ thể kinh tế trên thị trờng. Nhà nớc vai trò đặc biệt đối với các yếu tố thuộc môi trờng vĩ mô. Bao gồm:Một là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tức là làm giảm những biến động ngắn hạn trong nền kinh tế và khuyến khích tăng trởng bền vững lâu dài.Hai là giữ vững ổn định chính trị. ổn định chính trị tạo ra môi trờng thuận lợi đối với các hoạt động kinh doanh. Một Nhà nớc mạnh, thực thi hữu hiệu các chính sách phát triển kinh - xã hội đáp ứng đợc các yêu cầu chính đáng của nhân dân sẽ đem lại lòng tin và hấp dẫn các nhà đầu t trong và ngoài nớc.Ba là đảm bảo ổn định xã hội: gồm các vấn đề về dân số, việc làm, công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố và phát triển văn hóa, khắc phục những hiện tợng tiêu cực trong xã hội, bảo vệ môi trờng sinh thái.* Bảo đảm sở hạ tầng cho phát triển. Dịch vụ kết cấu hạ tầng vai trò to lớn đối với tăng trởng và phát triển kinh tế. sở hạ tầng đợc coi là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Sản xuất không thể phát triển đợc nếu không đợc đảm bảo về nguồn nhân lực, giao thông, điện nớc Hơn thế nữa dịch vụ sở hạ tầng đòi hỏi một khối l ợng vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và việc thu hồi vốn khó khăn cần tới Nhà nớc. Cuối cùng các sở hạ tầng phần lớn là những hàng hóa công cộng ít lợi nhuận nên các nhà sản xuất ít quan tâm, Nhà nớc muốn cho nền kinh tế phát triển nhanh thì tất yếu phải cung cấp các dịch vụ sở hạ tầng cho xã hội.* Hỗ trợ phát triểnNhà nớc hỗ trợ cho sản xuất, nhằm đẩy mạnh phát triển nền kinh tế bằng cách: cung cấp tài chính cho một dự án, giải quyết những thất bại của thị trờng* Cải cách khu vực công9Chức năng này của nhà nớc tác dụng to lớn tới các khu vực kinh tế t nhân. Bao gồm: hợp lý hóa chi tiêu công cộng, đầu t công cộng, tiền lơng, trợ cấp; nâng co hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nớc, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nớc, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nớc ; cải cách nền hành chính quốc gia: bộ máy hành chính ; đổi mới quản lý tài sản Nhà nớcb. Sản xuất ngày càng xã hội hóa vì thế cần sự điều tiết của xã hội đối với sản xuất.Sản xuất ngày càng xã hội hóa vì thế tạo ra một cấu kinh tế ngày càng to lớn đòi hỏi cần sự điều tiết xã hội đối với sản xuất và phân phối.Hơn thế nữa, sự xuất hiện của những ngành mà vốn đầu t lớn, thu hồi vốn chậm, ít lợi nhuận nh các công trình công cộng, đờng xá, thủy lợi chỉ Nhà n ớc mới đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện trên để tham gia kinh doanh.Các cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra với chu kỳ ngày càng nhanh và hậu quả của nó ngày càng nặng nề đòi hỏi sự can thiệp sâu hơn nữa của Nhà nớc để làm giảm bớt tốc độ và giúp đỡ khắc phục hậu quả của khủng hoảng.c. Khuyết tật của chế thị trờng tác động vào nền kinh tếCơ chế thị trờng chế tốt nhất điều tiết nền kinh tế thị trờng, tuy nhiên chế thị trờng cũng những khuyết tật vốn của nó. Đó là:- Phân hóa những ngòi sản xuất thành ngời giàu kẻ nghèo- Gây ra những bất ổn và phá vỡ những cân đối trong nền sản xuất xã hội gây ra lạm phát, thất nghiệp- Phân phối sản phẩm không hợp lý, gây bất bình đẳng lớn trong hệ thống tổ chức kinh tế xã hộiChính vì chế thị trờng còn một loạt các khuyết tật vốn của nó, nên trong thực tế không tồn tại chế thị trờng thuần túy mà thờng sự can thiệp của Nhà nớc để sửa chữa những thất bại của thị trờng.II. Sự hình thành chế quản lý kinh tế mớiViệt Nam1. chế quản lý cũ của Việt NamSau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nớc, nớc ta phát triển kinh tế theo con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội. Do điều kiện lịch sử lúc đó, nớc ta đã sao chép hầu nh toàn bộ nguyên vẹn mô hình phát triển kinh tế xã hội và chế quản lý kinh tế của các nớc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là của Liên Xô, đó là chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp. Kế hoach hóa đợc coi là chế quản lý với kế hoạch là công cụ quản lý 10[...]... Thực tế trải qua 15 năm đổi mới đã chứng tỏ quá trình chuyển sang kinh tế thị trờng, vận hành theo chế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc là bớc đi tất yếu, tiến bộ, đúng đắn và đạt đợc những thành tựu quan trọng III Vai trò kinh tế của Nhà nớc Việt Nam trong chế mới 1 Nội dung của chế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa a chế thị trờng Nền kinh tế đợc... sự đổi mới về t duy kinh tế, Đảng ta đã đề ra phơng hớng đổi mới kinh tế là chuyển nền kinh tế nớc ta sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc định hớng xã hội chủ nghĩa Sau đại hội VI của Đảng, Nhà nớc đã tiến hành đồng bộ hơn, toàn diện hơn việc đổi mới chế quản lý kinh tế, gồm những nội dung bản: - Thực hiện chính sách kinh tế nhiều... năng của quan Nhà nớc trong lĩnh vực quản lý kinh tế * Điều chỉnh hoạt động của nền kinh tế Đây là những tác động bổ sung của Nhà nớc đến nền kinh tế thị trờng nhằm sửa chữa những sai sót, khắc phục mặt trái của chế thị trờng tạo hội phát triển kinh tế Mặt khác đối với nền kinh tế thị trờng Nhà nớc cần phải chú trọng hơn nữa vào các chức năng: + Định ra khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động kinh. .. thống về kinh tế nói riêng Bằng luật kinh tế Nhà nớc xác định vị trí pháp lý cho các tổ chức và đơn vị kinh tế Trên sở pháp lý cho hoạt động và Nhà nớc thực hiện sự quản lý của mình đối với các hoạt động đó Bằng luật kinh tế Nhà nớc điều chỉnh hành vi kinh doanh xác định hành vi nào là hành vi kinh doanh hợp pháp, hành vi nào là phi pháp Nhà nớc quy định quan trong kinh doanh hoàn thành chế giải... vị kinh tế và công dân Nhà nớc bị biến thành ông chủ của một doanh nghiệp lớn thông qua hệ thống chỉ tiêu kế hoạch chi tiết Nhà nớc trực tiếp quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đời sống kinh tế, xã hội của đất nớc chế này những đặc trng bản là: * chế quản lý kinh tế đợc thiết lập dựa trên sở của chế độ công hữu về t liệu sản xuất Nhà nớc chỉ thừa nhận một thành phần kinh tế xã... luận Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa sự quản lý của Nhà nớc là mô hình kinh tế tổng quát mà nớc ta lựa chọn trong thời kỳ đổi mới Trải qua sự vận động của lịch sử, cho đến nay nớc ta đã phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chịu sự quản lý của Nhà nớc Vai trò kinh tế của Nhà nớc đã thể hiện rõ trong những thành quả đạt đợc sau hơn 15 năm đổi mới. .. kinh tế, vai trò quản lý kinh tế của Nhà nớc xã hội chủ nghĩa thể nói ở Việt Nam hiện nay nền kinh tế đang ở trong thời kỳ chuyển tiếp từ chế cũ sang chế mới, những yếu tố tiêu cực, nằm ngoài sự quản lý, kiểm soát đôi khi còn mạnh hơn những yếu tố tích cực Điều đó đòi hỏi Nhà nớc can thiệp mức độ, giới hạn vào nền kinh tế nhằm hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trờng, thúc đẩy... cao năng lực, hiệu quả quản lý kinh tế xã hội của Nhà nớc Sau gần 20 năm đổi mới , nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từng bớc đợc hình thành Quan đó sự quản lý của Nhà nớc về kinh tế đạt đợc nhiều thành tựu quan trọng Tuy nhiên tất cả mới chỉ là bớc đầu, việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nớc đối với kinh tế thị trờngViệt Nam vẫn đang là một yêu cầu khách... nghĩa Nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa thực chất là kiểu tổ chức nền kinh tế dựa trên những nguyên tắc của kinh tế thị trờng, vừa dựa trên những nguyên tắc của kinh tế thị trờng, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội Biện pháp của Nhà nớc gồm có: Một là: phát triển kinh tế nhiều thành phần với sự đa dạng của các hình thức sở hữu toàn dân, của kinh tế Nhà nớc... của thị trờng sở phân phối các nguồn lực còn kế 25 hoạch khắc phục tính tự phát của thị trờng; làm cho nền kinh tế phát triển theo định hớng của kế hoạch c, Lực lợng kinh tế của Nhà nớc Nhà nớc quản lý nền kinh tế không chỉ bằng các công cụ pháp luật, kế hoạch mà còn bằng lực lợng kinh tế của tập thể để chúng dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển . trọng.III. Vai trò kinh tế của Nhà nớc Việt Nam trong cơ chế mới1 . Nội dung của cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩaa. Cơ chế. thất bại của thị trờng.II. Sự hình thành cơ chế quản lý kinh tế mới ở Việt Nam1 . Cơ chế quản lý cũ của Việt NamSau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong cơ chế mới, Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong cơ chế mới, Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong cơ chế mới, Lịch sử ra đời và vai trò của nhà nớc, Tính tất yếu khách quan của việc xuất hiện vai trò kinh tế của Nhà nớc, Cơ chế quản lý cũ của Việt Nam, Cơ chế thị trờng và việc tận dụng vào Việt Nam, Mục tiêu và các chức năng của quản lý vĩ mô nền kinh tế của Nhà nớc Việt Nam, Các công cụ Nhà nớc sử dụng trong quản lý kinh tế vĩ mô., Thực trạng quản lý Nhà nớc về kinh tế ở nớc ta hiện nay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn