Thực trạng đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp vừa & nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội

95 542 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:13

Luận văn : Thực trạng đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp vừa & nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội Lời mở đầuXuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô Nội bớc vào thế kỷ XXI xứng đáng với tầm vóc vị trí của trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá lớn của cả nớc.Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố đề ra chủ trơng xây dựng các khu, cụm công nghiệp vừanhỏ (khu-cụm CNV&N) trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy chơng trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá kinh tế thủ đô Nội hiện nay và những năm tiếp theo.Việc đầu t xây dựng phát triểncác khu công nghiệp và chế xuất đã đợc nhiều quốc gia thực hiện, lấy đó làm cơ sở và tiền đê thực hiện đất nớc. Sau khi nhà nớc ta ban hành Luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam (1989) thì nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đã đợc xây dựng và đi vào họat động, trong đó có Thủ đô Nội.Quá trình hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất đã bớc đầu tạo sự chuyển biến rõ rệt về giá trị sản sản xuất công nghiệp trên địa bànnổi bật nhất là:- Thiết bị- quy trình công nghệ hiện đại đã hình thành và ngày càng có vị trí quan trọng trong tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lợng cao.- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng do có sự đóng góp của các khu công nghiệpkhu chế xuất.- Giá trị hàng xuất khẩu của các khu công nghiệpkhu chế xuất ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị xuất khẩu của địa bàn.- Thu hút một lực lợng lao động lớn, giải quyết đợc nhiều công ăn việc làm cho lao động Thủ đô.Do u thế của các khu công nghiệp, khu chế xuất và do yêu cầu về mặt bằng sản xuất công nghiệp (đặc biệt là khu vực kinh tế t nhân). Đồng thời góp phần giải quyết ô nhiễm môi trờng-vấn đề mang tính cấp bách của Nội hiện nay. Từ năm 1998 Thành uỷ, Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ ban nhân 1 dân Thành phố đã cho triển khai xây dựng thí điểm nhiều khu, cụm công nghiệp vừanhỏ (khu-cụm CNV&N) trên địa bàn các huyện ngoại thành.Tuy nhiên việc đầu t xây dựng và phát triển các khu-cụm CNV&N còn gặp nhiều khó khăn, vớng mắc vì là một mô hình sáng tạo, thí điểm. Mặt khác lại cha có quy chế của Nhà nớc cho loại hình khu công nghiệp này nên đó còn là một vấn đề phức tạp và còn nhiều ý kiến khác nhau. Mục đích nghiên cứu của đề tài là:+ Xây dựng hệ thống các quan điểm, sự cần thiết đầu t xây dựng và phát triển khu-cụm CNV&N trên địa bàn thành phố Nội+ Tổng hợp, trình bày tình hình thực tiễn của quá trình đầu t xây dựng và phát triển khu, cụm công nghiệp, đánh giá nhận xét về kết quả và hiệu quả quá trình đầu t xây dựng, mở rộng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Nội.+ Đề xuất, phơng hớng tiếp tục xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp vừanhỏ trên địa bàn thành phố Nội. + Đa ra một số kiến nghị và giải pháp thực hiện cho giai đoạn hiện nay.Kết cấu của đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm có 3 chơng:Chơng I. Lý luận chung về đầu t và KCN, KCX, khu-cụm CNV&N.Chơng II. Thực trạng đầu t phát triển các khu-cụm CNV&N trên địa bàn thành phố NộiChơng III. Quan điểm, định hớng và giải pháp đầu t xây dựng, mở rộng các khu-cụm CNV&N trên địa bàn thành phố Nội.Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của cô Phạm Thị Thêu- Giảng viên chính bộ môn Kinh tế Đầu t, Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp em hoàn thành đề tài này. Em cũng vô cùng cảm ơn chú Nguyễn Đức Quang-cán bộ hớng dẫn em, cùng các cô, chú phòng Công nghiệp-Thơng mại-Du lịch, Sở Kế hoạch Đầu t Nội đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập và làm đề tài trên.2 Ch ơng I : Lý luận chung về đầu t và KCN, KCX, khu-cụm CNV&N.I. Những vấn đề lý luận chung về đầu t và đầu t phát triển.1. Khái niệm chung về đầu t và vốn đầu t. 1.1. Đầu t.Thuật ngữ đầu t (investment) có thể đợc hiểu đồng nghĩa với sự bỏ ra, sự hi sinh. Do đó chúng ta có thể hiểu đầu t trên các góc độ sau:Trên góc độ tài chính: Đầu t là một chuỗi các hoạt động chi tiêu để chủ đầu t nhận về một chuỗi các dòng thu nhằm hoàn vốn và sinh lời.Trên góc độ tiêu dùng: Đầu t là hình thức hạn chế tiêu dùng ở hiện tại để thu đợc một mức tiêu dùng nhiều hơn ở tơng lai.Trong phạm vi một doanh nghiệp:+ Dới quan điểm của nhà kinh tế đầu t chỉ là một dòng vốn dùng thay đổi quy mô dự trữ đang có.+ Dới quan điểm của kế toán thì nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đợc sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất và nếu doanh nghiệp là chủ sở hữu thì có khái niệm đầu t của doanh nghiệp.+ Dới quan điểm của nhà quản lý thì đầu t hay chi phí của doanh nghiệp sẽ tạo ra những dòng lợi ích mới.Qua việc tiếp cận trên các góc độ khác nhau ta có thể hiểu khái niệm về đầu t một cách chung nhất nh sau:Đầu t là việc bỏ vốn, chi dùng cùng với các nguồn lực khác trong hiện tại (sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ, tài nguyên, công nghệ .) để tiến hành một hoạt động nào đó (tạo ra, khai thác sử dụng một tài sản) nhằm thu về các kết quả có lợi trong tơng lai.Kết quả của hoạt động đầu t phải thể hiện đợc mục tiêu của chủ đầu t đặt ra, có thể là mục tiêu kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội. Những kết quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà đôi khi nhà đầu t không lờng trớc đợc nh: thiên tai, tâm lý ngời tiêu dùng, chính sách nhà nớc .Đầu t có thể đợc phân loại thành đầu t tài chính, đầu t thơng mại và đầu t phát triển.Đầu t tài chính: Là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để hởng lãi suất định trớc (gửi tiết kiệm, mua trái phiếu Chính phủ) hoặc lãi suất phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Đầu t tài sản tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của tổ chức, cá 42nhân đầu t. Tuy nhiên, đây là một kênh quan trọng trong việc tạo vốn cho đầu t phát triển.3 Đầu t thơng mại: Là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ tiền ra để mua hàng hoá và sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và bán. Loại đầu t này không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thơng), mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của ngời đầu t trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá giữa ngời bán với ngời đầu t và ngời đầu t với khách hàng của họ. Tuy nhiên đầu t th-ơng mại có tác dụng thúc đẩy lu thông của cải vật chất do đầu t phát triển tạo ra, từ đó thúc đẩy đầu t phát triển, tăng thu ngân sách, tăng tích luỹ vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ nói riêng và nền sản xuất xã hội nói chung.Đầu t phát triển: Là hoạt động đầu t trong đó ngời có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi ngời dân trong xã hội. Đó chính là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa và các kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ và bồi dỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thờng xuyên gắn liền với sự hoạt động của các cơ sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội.Đề cập đến hoạt động đầu t nói chung thờng đợc coi là hoạt động đầu t phát triển. Một hoạt động đầu t thờng chứa đựng trong đó những nội dung cơ bản sau:- Mục tiêu của hoạt động đầu t.- Vốn đầu t và các điều kiện khác nhau để sử dụng nguồn vốn này.- Phơng thức tiến hành đầu t. - Thời gian đầu t và tính hiệu quả đạt đợc.1.2. Vốn đầu t.Trong điều kiện của nền sản xuất hàng hoá, để tiến hành một hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có tiền.Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, tiền này dùng để sửa chữa hoặc mua sắm thêm các trang thiết bị, nhà xởng, trả lơng công nhân, cán bộ quản lý, mua sắm nguyên vật liệuĐối với nhà nớc, tiền này dùng để chi cho bộ máy quản lý nhà nớc, xây dựng cơ sở hạ tầng, chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, các ch-ơng trình phúc lợi xã hội, chi bổ sung cho các doanh nghiệp mà nhà nớc muốn nắm độc quyền.Số tiền để chi cho các hoạt động nói trên là rất lớn, không thể huy động cùng một lúc từ các khoản chi tiêu thờng xuyên của các cơ sở của xã hội vì điều này sẽ làm xáo trộn mọi hoạt động bình thờng của sản xuất và sinh họat của xã hội. Do đó, tiền sử dụng cho các hoạt động trên chỉ có thể là tiền tích luỹ của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ nớc ngoài. Từ đây có thể định nghĩa về vốn đầu t và nguồn gốc của vốn đầu t nh sau: 4 Vốn đầu t là tiền tích luỹ của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác nhau đợc đa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh họat xã hội, sinh họat của mỗi gia đình.2. Đặc điểm và vai trò của đầu t phát triển.2.1. Đặc điểm của đầu t phát triển. Hoạt động đầu t phát triểncác đặc điểm khác biệt với các loại hình đầu t khác là:- Hoạt động đầu t phát triển đòi hỏi một số vốn lớn và nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu t. Đây là cái giá phải trả khá lớn của đầu t phát triển.- Thời gian để tiến hành một công cuộc đầu t cho đến khi các thành quả của nó phát huy tác dụng thờng đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy ra.- Thời gian cần hoạt động để có thể thu hồi đủ vốn đã bỏ ra đối với các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thờng đòi hỏi nhiều năm tháng và do đó không thể tránh khỏi sự tác động 2 mặt tích cực và tiêu cực của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế .- Các thành quả của hoạt động đầu t phát triển có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm, có khi hàng trăm, hàng ngàn năm và thậm chí tồn tại vĩnh viễn nh các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới ( Kim Tự Tháp cổ Ai Cập, Nhà thờ La Mã ở Rôm, Vạn Lý Trờng Thành ở Trung Quốc, Ăngco Vát của Campuchia .). Điều này nói lên giá trị của các thành quả đầu t phát triển. - Các thành quả của hoạt động đầu t là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó đợc tạo dựng nên. Do đó, các điều kiện về địa hình tại đó có ảnh hởng lớn đến quá trình thực hiện đầu t cũng cũng nh tác dụng sau này của các kết quả đầu t. - Mọi thành quả và hậu quả của quá trình thực hiện đầu t chịu ảnh h-ởng nhiều của các yếu tố không ổn định theo thời gian và điều kiện địa lý của không gian. - Để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu t đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao đòi hỏi phải làm tốt công tác chuẩn bị.2.2. Vai trò của đầu t phát triển.Từ việc xem xét bản chất của đầu t phát triển, các lý thuyết kinh tế, cả lý thuyết kinh tế kế hoạch hóa tập trung và lý thuyết kinh tế thị trờng đều coi đầu t phát triển là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, là chìa khoá của sự tăng trởng. Vai trò này của đầu t đợc thể hiện ở các mặt sau đây:Trên giác độ toàn bộ nền kinh tế.- Đầu t vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu. Về mặt cầu:5 Đầu t là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của nền toàn bộ nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, đầu t thờng chiếm khoảng 24-28% trong cơ cấu tổng cầu của tất cả các nớc trên thế giới. Đối với tổng cầu, tác động của đầu t là ngắn hạn. Vì trong ngắn hạn, công cuộc đầu t cha phát huy đợc tác dụng nên tổng cung cha kịp thay đổi để thoả mãn với tổng cầu. Sự tăng lên của đầu t làm cho tổng cầu tăng: Đờng cầu D dịch chuyển lên trên D,, sản lợng cân bằng tăng từ Q0 lên Q1và giá tăng từ P0 lên P1.Về mặt cung:Khi thành quả của đầu t phát huy tác dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động, sản lợng tiềm năng tăng, do đó giá cả sản phẩm giảm. Sản lợng tăng, giá cả giảm cho phép tăng tiêu dùng. Tăng tiêu dùng đến lợt mình lại tiếp tục kích thích sản xuất hơn nữa. Sản xuất phát triển là nguồn gốc cơ bản để tăng tích luỹ, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho ngời lao động, nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.Đờng cung S dịch chuyển sang S,, điểm cân bằng từ E1 chuyển sang E2 với sản lợng Q2 và giá P2 < P1 (hình vẽ).S S P1 E1 P2 E2D P0 E0 D 0 Q0 Q1 Q2- Đầu t có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế:Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu t đối với tổng cầu và đối với tổng cung của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu t, dù là tăng hay giảm đều cùng một lúc là yếu tố duy trì sự ổn định vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mọi quốc gia.Khi tăng đầu t, cầu các yếu tố của đầu t tăng làm cho giá của các hàng hoá có liên quan tăng (giá chi phí vốn, giá công nghệ, lao động, vật t) đến một mức độ nào đó dẫn đến tình trạng lạm phát. Đến lợt mình, lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, đời sống ngời lao động gặp nhiều khó khăn do tiền l-ơng ngày càng thấp hơn, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại. Mặt khác, tăng đầu t làm cho cầu của các yếu tố có liên quan tăng, sản xuất của các ngành này phát triển, thu hút thêm lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống ngời lao động, giảm tệ nạn xã hội. Tất cả các tác động này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.- Đầu t tác động đến tốc độ tăng trởng và phát triển kinh tế.6 Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy: muốn giữ tốc độ tăng trởng ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu t phải đạt đợc từ 15-25% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nớc.Từ đó suy ra: ICOR= GDP tăng Mứctư ầuđ VốnMức tăng GDP = ICORtư ầuđ VốnNếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu t. Chỉ tiêu ICOR phụ thuộc vào nhiều nhân tố và thay đổi theo trình độ phát triển và chính sách của mỗi nớc.ở các nớc phát triển ICOR thờng lớn từ 5-7 do thừa vốn, thiếu lao động, vốn đợc sử dụng nhiều để thay thế cho lao động do sử dụng công nghệ hiện đại, giá cao. Còn ở những nớc chậm phát triển ICOR thờng thấp từ 2-3 do thiếu vốn, thừa lao động, sử dụng công nghệ kém hiện đại, cần nhiều lao động, ít vốn.Đối với các nớc đang phát triển thì để đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế, thoát khỏi sự nghèo đói, lạc hậu thì cần phải tăng cờng đầu t nhng để đầu t thì cần phải có vốn, đây là cái vòng luẩn quẩn của các nớc nghèo.- Đầu t tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:Kinh nghiệm của các nớc trên thế giới cho thấy con đờng tất yếu có thể tăng trởng nhanh tốc độ mong muốn (từ 9 đến 10%) là tăng trởng đầu t nhằm tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đối với các ngành nông, lâm , ng nghiệp do những hạn chế về đất đai và các khả năng sinh học, để đạt đợc tốc độ tăng trởng từ 5 đến 6 % là rất khó khăn. Nh vậy, chính sách đầu t quyết định qúa trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các quốc gia nhằm đạt đợc tốc độ tăng trởng nhanh của toàn bộ nền kinh tế.Về cơ cấu lãnh thổ, đầu t có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy tối đa những lợi thế so sánh về tài nguyên, địa thế, kinh tế, chính trị . của những vùng có khả năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy những vùng khác cùng phát triển.- Đầu t với việc tăng cờng khả năng khoa học và công nghệ của đất n-ớc.Khoa học công nghệ là trung tâm của công nghiệp hoá. Đầu t là điều kiện tiên quyết của sự phát triển và tăng cờng khả năng công nghệ của mỗi quốc gia.Chúng ta đều biết rằng có 2 con đờng cơ bản để có công nghệ là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ và nhập công nghệ từ nớc ngoài. Dù là tự nghiên cứu hay nhập từ nớc ngoài thì đều cần phải có tiền, có vốn đầu t. Mọi phơng án đổi mới công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu t sẽ là những ph-ơng án không khả thi.Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, trình độ công nghệ của Việt Nam lạc hậu nhiều thế hệ so với thế giới và khu vực. Theo UNIDO, nếu chia quá trình phát triển công nghệ thế giới làm 7 giai đoạn thì Việt Nam 7 đang là 1 trong 90 nớc kém nhất về công nghệ. Với trình độ công nghệ lạc hậu này, quá trình CNH-HĐH của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không đề ra đợc một chiến lợc đầu t phát triển công nghệ nhanh và vững chắc. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.Đầu t quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở.Chẳng hạn, để tạo dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt thiết bị máy mỏc trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bảnthực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất-kỹ thuật vừa tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu t đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang tồn tại: sau một thời gian hoạt động, các cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở này bị hao mòn, h hỏng. Để duy trì đợc sự hoạt động bình thờng cần định kỳ tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay mới các cơ sở vật chất kỹ thuật đã h hỏng, hao mòn này hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự phát triển khoa học-kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cũng có nghĩa là phải đầu t.Đối với các cơ sở vô vị lợi ( hoạt động không để thu lợi nhuận cho bản thân mình) đang tồn tại, để duy trì sự hoạt động, ngoài tiến hành sửa chữa lớn định kỳ các cơ sở vật chất-kỹ thuật còn phải thực hiện các chi phí thờng xuyên. Tất cả những hoạt động và chi phí này đều là những .hoạt động đầu t.3. Nguồn vốn cho đầu t.Nguồn gốc hình thành vốn đầu t chính là nguồn lực dùng để tái đầu t sản xuất giản đơn (khấu hao, vốn ứng) và nguồn tích luỹ (xuất phát từ tiết kiệm). Tuy nhiên những nguồn đó cha đợc gọi là nguồn vốn đầu t nếu chúng cha đợc dùng để chuẩn bị cho quá trình tái sản xuất, tức là tất cả những nguồn lực này chỉ đơn thuần là nguồn tích luỹ mà thôi. Chính vì vậy, để quá trình đầu t diễn ra một cách năng động đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách thu hút vốn đầu t, khuyến khích, tạo động lực thu hút nguồn tích luỹ tiếp tục tham gia vào quá trình sản xuất với kỳ vọng nhận đợc những kết quả tốt hơn trong tơng lai.Nguồn vốn huy động cho đầu t phát triển bao gồm nguồn vốn trong n-ớc và nguồn vốn huy động từ nớc ngoài.3.1. Nguồn vốn trong nớc.Đợc huy động bởi các nguồn:Vốn tích luỹ từ ngân sách.Vốn tích luỹ từ các doanh nghiệpcác tổ chức kinh tế.Vốn tiết kiệm của dân c. Vốn huy động từ ngân sách là cơ sở giúp nhà nớc hoạch định và thực hiện kế hoạch đầu t trong phạm vi nền kinh tế quốc dân, nó đóng vai trò quan trọng trong đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình công cộng, tạo điều kiện đầu t thuận lợi và thúc đẩy các thành phần kinh tế khác tham gia 8 đầu t, hỗ trợ hệ thống các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nớc chiếm 20% vốn trong n ớc. Nguồn vốn nhà nớc đảm bảo cho sự hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc. Nh vậy để nền kinh tế nhà nớc thực sự giữ vai trò chủ đạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đa nền kinh tế đất nớc phát triển theo kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN.Vốn tích luỹ từ các doanh nghiệpcác tổ chức kinh tế: Nguồn vốn này đợc hình thành từ lợi nhuận để lại và quỹ khấu hao của doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc tái đầu t, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng và góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hớng CNH-HĐH đồng thời giải quyết việc làm và nâng cao mức sống của ngời lao động.Trong khi việc huy động nguồn vốn từ bên ngoài để đầu t một cách khó khăn thì nguồn vốn này có thể đảm bảo hoạt động cho các doanh nghiệp một cách liên tục và có hiệu quả. Do vậy nó không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà cả với quá trình phát triển kinh tế đất nớc. Hiện nay ở các nớc đang phát triển nguồn vốn này chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu t toàn xã hội.Vốn tiết kiệm của dân c: Đó là nguồn vốn tiêu biểu, năng động có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, khai thác và sử dụng triệt để nguồn vốn này sẽ đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững. Nguồn vốn từ khu vực dân c là bộ phận cấu thành tổng nguồn vốn đầu t toàn xã hội, đó là nguồn tài chính vô hạn có thể huy động cho đầu t phát triển góp phần thúc đẩy tăng trởng và phát triển. Nguồn vốn này góp phần phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đây là thành phần kinh tế trong mấy năm gần đây hoạt động rất có hiệu quả, có sự đóng góp rất to lớn cho sự tăng trởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập dân c. Với phơng châm "Nhà nớc và nhân dân cùng làm" nguồn vốn này cùng với nguồn vốn từ ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng ở các địa phơng, góp phần nâng cao chất lợng của cơ sở vật chất y tế, giáo dục của mỗi địa phơng.3.2. Nguồn vốn huy động từ nớc ngoài:- Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI)Là vốn của các doanh nghiệp và cá nhân nớc ngoài đầu t sang nớc khác và trực tiếp tham gia quản lý quá trình sử dụng và thu hồi vốn bỏ ra.Đối với các nớc đang phát triển nói chung và nớc ta nói riêng thờng gặp phải "cái vòng luẩn quẩn của sự phát triển" đó là: Thu nhập thấp, tích luỹ thấp, đầu t thấp, năng suất thấp, lại kéo theo thu nhập thấp. Để thoát khỏi tình trạng trên cần có một "cú hích" từ bên ngoài để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó. FDI là nguồn ngoại lực quan trọng, nó có thể giúp các nớc đang phát triển thoát khỏi tình trạng trên và tạo đà cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Cụ thể:FDI cung cấp nguồn vốn bổ sung cho nớc chủ nhà để bù đắp sự thiếu hụt của nguồn vốn trong nớc. Hầu hết các nớc đang phát triển trong giai đoạn đầu cần vốn đê tiến hành CNH-HĐH. Thực tế cho thấy ở nhiều nớc đang 9 phát triển đặc biệt là các nớc ASEAN nhờ có FDI mà đã giải quyết đợc một phần khó khăn về vốn. Đối với nớc ta FDI chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu t toàn xã hội, nguồn vốn này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển một số ngành công nghiệp và dịch vụ của nớc ta, góp phần thúc đẩy tăng trởng và phát triển kinh tế. Cùng với việc đầu t vốn và vấn đề kỹ thuật. Thông qua những hoạt động đầu t mà công nghệ hiện đại đợc đa vào nớc ta ngày càng nhiều. Nhờ vậy mà ta có điều kiện tiếp xúc với công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm và năng lực marketing đồng thời lao động đợc bồi dỡng về nhiều mặt.Do tác động của vốn và công nghệ FDI đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Phát triển vùng kinh tế trọng điểm kết hợp với việc phát triển đồng đều các địa phơng.FDI là một hình thức hợp tác đầu t quốc tế, do đó thông qua nó mà Việt Nam có thêm điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới qua đó ta có thể nâng cao vai trò và vị thế của nớc ta trên trờng quốc tế.Tuy nhiên, FDI cũng có một số nhợc điểm nh cạnh tranh với một số doanh nghiệp trong nớc về thị trờng, yếu tố nguồn lực, gây ra nạn chảy máu chất xám, tạo ra sự bất hợp lý trong cơ cấu đầu t hay tình trạng biến nớc đợc đầu t thành bãi rác bởi những công nghệ đợc chuyển giao đã lạc hậu gây ô nhiễm môi trờng.- Vốn đầu t gián tiếp nớc ngoài (ODA)Là hình thức đầu t trong đó chủ đầu t không trực tiếp tham gia quản lý, vận hành các kết quả đầu t. ODA là khoản viện trợ không hoàn lại, cho vay u đãi về lãi suất, quy mô, thời gian.ODA là nguồn bổ sung cho ngân sách nhà nớc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội bao gồm các công trình giao thông vận tải, cầu cảng, khu công nghiệp, y tế, giáo dục . đó là những công trình không sinh lời trực tiếp, khả năng thu hồi vốn lâu nhng nó có ý nghĩa và ảnh hởng quan trọng đến sự tạo lập môi trờng thuận lợi cho sự phát triển của đất nớc.Song ODA làm gia tăng nợ nớc ngoài, các hình thức cho vay có điều kiện thờng là bất lợi cho nớc tiếp nhận, tạo sự phụ thuộc vào nớc cho vay. Việc sử dụng nguồn vốn ODA tạo tâm lý tiêu dùng viện trợ dẫn đến kém hiệu quả.Đối với các nớc phát triển nh Việt Nam thì nguồn vốn nớc ngoài mặc dù là nguồn vốn quan trọng song nguồn vốn trong nớc mới giữ vai trò quyết định, nó tạo cho chúng ta bớc phát triển vững chắc không lệ thuộc vào các n-ớc phát triển, theo đúng con đờng, định hớng, mục tiêu đề ra.II. Những vấn đề lý luận chung về KCN.1. Các khái niệm cơ bản.1.1. Lịch sử ra đời và quan niệm về KCN.Mô hình tập trung các doanh nghiệp chế biến SPCN phục vụ cho xuất khẩu (PZ) một dạng điển hình của KCN đã từng xuất hiện ở một số nớc Châu 10[...]... hiện dự án đầu t phát triển sản xuất thủ công, trên cơ sở đó giúp cho một vài vùng nông thôn còn mục tiêu phát triển rộng rãi ngành nghề nông thôn cha đạt đến Chơng II thực trạng đầu t xây dựng và phát triển các khu- cụm CNV&N trên địa bàn thành phố Nội I Đặc điểm và lợi thế phát triển công nghiệp của Nội 31 1.Vài nét về thủ đô Nội 1.1.Vị trí địa lý- chính trị của thủ đô Nội nội nằm ở... lý vĩ mô so với đầu t ở các khu vực khác bên ngoài KCN III Đầu t phát triển các khu- cụm CNV&N 1 Sự cần thiết phải đầu t phát triển các khu- cụm CNV&N Trong quá trình công nghiệp hoá đất nớc, các quốc gia đi sau hiện nay có thể tiếp thu những bài học ở các nớc đã thực hiện thành công Công cuộc công nghiệp hoá Đặc biệt là kinh nghiệm của những nớc phát triển về vấn đề phát triển công nghiệp và giải quyết... hoá; phát triển đô thị; phát triển kinh tế "mở" có tác động mạnh tới hình thành KCN ở Nội, quy hoạch phát triển thủ đô năm 2020 đã đợc Thủ tớng phê duyệt; Chủ trơng của Thành uỷ và UBND Thành phố về phát triển khu- cụm CNV&N; chủ trơng di chuyển một số doanh nghiệp công nghiệp từ nội thành ra vùng ngoại thành thúc đẩy sự hình thành các khu- cụm CNV&N ở Quận, Huyện của Thủ đô 3 Đầu t xây dựng, phát triển. .. định thành lập KCN là nơi chuyên sản xuất hàng công nghiệpthực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp KCN có ranh giới địa lý xác định gồm: Khu SXCN, các dịch vụ liên quan và khu dân c Trong khu sản xuất công nghiệp không có dân c sinh sống.Việc phát triển KCN đợc khởi đầu bằng việc phát triển các công trình hạ tầng và các tiện ích phục vụ cho phát triển KCN do Công ty phát triển KCN thực hiện... niệm rằng cơ cấu doanh nghiệp trong khucụm CNV&N chỉ bố trí các doanh nghiệp qui mô vừanhỏ Mà trong cơ cấu doanh nghiệp khu- cụm CNV&N, các doanh nghiệp công nghiệp qui mô vừanhỏ là chủ yếu Điều đó lại càng phù hợp với Thủ đô Nội, bởi lẽ: Đây là cơ hội thực hiện chính sách khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp này, phát triển kinh tế ngoài quốc doanh Phần lớn DNV&N đang thiếu mặt bằng... với cả nớc Nội là một trong 3 cực tăng trởng của tam giác phát triển phía Bắc Những lợi thế trên tạo điều kiện cho Nội có khả năng phát triển các khu- cụm CNV&N Để hớng tới phát triển Nội thành một thành phố văn minh và hiện đại, đòi hỏi phải có sự gia tăng phát triển công nghiệp đúng hớng xứng đáng giữ vai trò tiên phong trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc Xét những tiêu chí cơ bản Nội cần phải... của các khu vực phân bố công nghiệp cũ phù hợp với khả năng về diện tích mặt hạn hẹp của các Quận, Huyện trong Thành phố; tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừanhỏ (DNV&N), tiềm lực yếu có thể tham gia đầu t phát triển; thực hiện chủ trơng di chuyển một số doanh nghiệpkhu vực nội thành ra ngoại thành theo Quy hoạch phát triển Thủ đô từ nay đến năm 2020, 1.3 Kinh nghiệm về hình thành và phát triển. .. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang tiến hành công tác quy hoạch và đầu t xây dựng tổng số 20 KCN làng nghề và cụm công nghiệp vừanhỏ (trong đó có 13 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, 7 KCN làng nghề), phân bố trên tất cả các huyện, thị xã với tổng diện tích đất quy hoạch là 477,87ha Trong tổng số các KCN nêu trên đến nay tiến độ thực hiện nh sau: + 9 KCN đã khởi công. .. khu- cụm CNV&N ở vùng ngoại thành 1.4 Hình thành khu đô thị mới, từng bớc thực hiện quy hoạch phát triển thủ đô đến năm 2020 Quy hoạch phát triển thủ đô phải dựa trên phơng hớng, mục tiêu phát triển kinh tế và công nghiệp hoá thành phố Nội đến năm 2020; phải vừa cải tạo, vừa xây dựng mới; chú trọng giữ gìn, tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị của thành phố Nội nh hiện nay, nâng cấp cơ... các khoản chi phí khác nhằm mục tiêu giảm giá thành suất đầu t nhỏ nhất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp àm thủ tục thuê đất nhanh nhất Cần quyđịnh rõ trách nhiệm cho các bên:" Đối với thành phố, các doanh nghiệp, các ban ngành của thành phố cần phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ chủ trơng của Thành uỷ" 3 Kinh nghiệm triển khai đầu t xây dựng phát triển các khu- cụm CNV&N ở một số tỉnh 29 3.1 Trên . trên địa bàn thành phố Hà Nội. + Đề xuất, phơng hớng tiếp tục xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội. . t và KCN, KCX, khu- cụm CNV&N.Chơng II. Thực trạng đầu t phát triển các khu- cụm CNV&N trên địa bàn thành phố Hà NộiChơng III. Quan điểm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp vừa & nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội, Thực trạng đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp vừa & nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội, Thực trạng đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp vừa & nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội, Đầu t. Khái niệm chung về đầu t và vốn đầu t., Đặc điểm của đầu t phát triển., Nguån vèn trong níc., Nguồn vốn huy động từ nớc ngoài:, Lịch sử ra đời và quan niệm về KCN., Phân loại KCN, C¬ cÊu KCN., Chủ trơng của Thành uỷ và UBNDTP. Công văn số 17CP-KCN ngày 15101998 của Thủ tớng Chính phủ:, Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh., Đánh giá tiềm năng cho phát triển công nghiệp của Hà Nội., Nguồn vốn đầu t trong nớc: Nguồn vốn đầu t nớc ngoài:, Hớng đột phá từ nay tới năm 2010. Hớng tập trung đầu t:, 157.639 10,02 Các khu công nghiệp hình thành trớc thời kỳ đổi mới từ năm 1990 trở về trớc., Các KCN tập trung mới xây dựng sau khi có LĐTNN tại Việt Nam., Tình hình đầu t cơ sở hạ tầng các khu-cụm CNVN., Giai đoạn từ năm 1996-2000. Thí điểm đầu t xây dựng 2 KCN., Tình hình đầu t xây dựng các khu-cụm CNVN khác. Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyệnTừ Liêm:, Cụm sản xuất Tiểu-Thủ công nghiệp tập trung quận Cầu Giấy, Cụm công nghiệp Dệt-May ở xã Nguyên Khê-Đông Anh:, Định hớng cụ thể cho giai đoạn 2003- 2005., Giải pháp về hoàn thiện các chính sách của Nhà nớc:, Giải pháp về thể chế và môi trờng đầu t., Giải pháp về huy động vốn cho các dự án Khu-cụm vừa và nhỏ., Giải pháp về công tác đền bù và giải phóng mặt bằng., Giải pháp về công nghệ và bảo vệ môi trờng., Những kiến nghị về chính sách u đãi cho đầu t phát triển các khu-cụm CNVN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn