Thực trạng & Giải pháp trong hoạt động đầu tư tại Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà

79 285 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:13

Luận văn : Thực trạng & Giải pháp trong hoạt động đầu tư tại Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà CD0043Lời Nói đầuHệ thống cơ sở hạ tầng có tác động to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nớc bởi vì đó là nền tảng, là tiền đề khi thực hiện bất cứ một hoạt động đầu t nào đông thời cơ sở hạ tầng phát triển sẽ góp phần vào thu hút đầu t n-ớc ngoài . Vì vậy ngành Xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nớc và trong nhiệm vụ đóng góp sức lực thì phải huy động sự tham gia của toàn xã hội bao gồm cả doanh nghiệp của Nhà nớc và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Công ty chuyên thi công xây dựng các công trình nh nhà chung c, trạm cấp nớc, đờng điện, trờng học phục vụ nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất Từ khi thành lập đến nay Công ty đã đạt đợc những thành tựu nhất định, từng bớc Công ty đã tự khẳng định mình và chiếm đợc lòng tin trong ngành xây dựng nhng bên cạnh đó Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn cả do bên ngoài và ngay trong nội bộ Công ty.Để tiến hành sản xuất kinh doanh Công ty phải thực hiện đầu t tạo ra năng lực sản xuất nhng việc đầu t và phân bổ vốn đầu t cho các nguồn lực nh thế nào cho phù hợp để đồng vốn đầu t và công sức bỏ ra phát huy vai trò của nó một cách hiệu quả nhất là một bài toán khó cần có sự nỗ lực của toàn Công ty, có sự so sánh và học hỏi từ các đơn vị khác tuy nhiên hoạt động đầu t tại Công ty còn nhiều bất cập. Vì vậy qua thời gian thực tập tại Công ty tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của tôi là: Hoạt động đầu t tại Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà, thực trạnggiải phápĐề tài đợc chia làm ba phần: - Chơng I: Những lý luận chung - Chơng II: Thực trạng hoạt động đầu t tại Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng - Chơng III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t tại Công ty1Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo GVC Phạm Thị Thêu và Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.Do trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên chuyên đề của tôi khó tránh khỏi sai sót rất mong thầy cô và Công ty đóng góp và sửa chữa để chuyên đề này hoàn thiện hơn. 2CHơng I: Những lý luận chungI. Đầu t và đầu t phát triển 1. Khái niệm về đầu t và đầu t phát triển - Đầu t đợc hiểu theo nhiều góc độ khác nhau nhng đầu t theo nghĩa chung nhất và đơn giản nhất đó là việc bỏ vốn hay chi dùng vốn cùng các nguồn lực khác trong hiện tại để tiến hành một hoạt động đầu t nào đó nhằm đạt đợc những kết quả có lợi cho nhà đầu t trong tơng lai. - Vốn và các nguồn lực cho hoạt động đầu t là tài lực (tiền), vật lực (tài nguyên thiên nhiên, sức lao động .), trí lực (trí tuệ, quyền sở hữu .). Các nguồn lực này đợc chủ đầu t sử dụng phối kết hợp để tạo ra tài sản mới hoặc nâng cấp chất lợng của tài sản hiện có. - Trong phạm vi quốc gia, xuất phát từ bản chất của đầu t (tính sinh lời, thời gian kéo dài, rủi ro cao) và những lợi ích do đầu t mang lại, đầu t đợc chia làm ba loại:+ Đầu t tài chính: là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để hởng lãi suất định trớc hoặc lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. + Đầu t thơng mại: là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ tiền ra để mua hàng hoá và sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và giá khi bán. + Đầu t phát triển: là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ta tài sản mới cho nến kinh tế quốc dân, tăng năng lực sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động đời sống xã hội cũng đợc đảm bảo và nâng cao, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao mức sống cho mọi thành viên trong xã hội. Trong ba loại đầu t trên chỉ có đầu t phát triển là quan trọng nhất, tạo ra tài sản mới cho nến kinh tế còn đầu t tài chính và đầu t thơng mại không tạo ra tài sản mới tuy nhiên ba loại đầu t hỗ trợ cho nhau trong một chu kỳ phát triển. Đầu t tài chính tạo tiền đề cung cấp vốn cho hoạt động đầu t còn đầu t thơng mại thúc 3đẩy quá trình lu thông nhanh hơn, tăng vòng quay của vốn . Mục đích cuối cùng của mọi hoạt động đầu t, mị hình thức đầu t là thu đợc những kết quả nhất định lớn hơn so với nguồn lực đã bỏ ra. Kết quả này đợc biểu hiện: với chủ đầu t là lợi nhuận, với nền kinh tế đó là sự thoả mãn nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất, đóng góp cho Ngân sách Nhà nớc, giải quyết việc làm cho ngời lao động, cải thiện và nâng cao mức sống cho nhân dân. 2. Đặc điểm của hoạt động đầu t - Tiền vốn, vật t, lao động cần thiết cho một công cuộc đàu t thờng là rất lớn do vậy cần phải có sự tích luỹ lâu dài, tranh thủ mọi nguồn lực, hạn chế thấp nhất thời gian rỗi của vốn, huy động t nhiều nhuồn qua các tổ chức tín dụng, các đối tác cung cấp vật t thiết bị . để nắm bắt cơ hội và đáp ứng nhu cầu đầu t của chủ đầu t. - Thời gian kể t khi bắt đầu tiến hành một công cuộc đầu t cho đến khi các thành quả của công cuộc đầu t phát huy tác dụng đem lại lợi ích kinh tế xã hội th-ờng kéo dài. - Thời gian vân hành và giá trị sử dụng khai thác các kết quả đầu t cũng th-ờng kéo dài và nhiều khi là vĩnh viễn. Thời gian cần thiết để thu hồi vốn là tơng đối dài bời vì một lợng vốn bỏ ra không phải chỉ trong một thời gian ngắn là có thể thu hồi mà cần phải có thời gian vận hành khai thác dài. - Thời gian thực hiện đầu t dài, vốn lớn, lao động nhiêu, thời gian vận hành các kết quả đầu t dài với nhiều biến động do thiên nhiên cũng có thể do chủ quan từ phía con ngời nh sự thay đổi của chính sách . gây trở ngại cho công cuộc đầu t do đó gặp nhiều rủi ro và rủi ro cao. Vì vậy cần có biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý để hạn chế thấp nhất rủi ro, với đặc điểm này thì trong hoạt động đầu t nhà đầu t phải có lòng dũng cảm chấp nhận rủi ro. - Các thành quả của hoạt động đầu t nếu là các công trình xây dựng, vật kiến trúc nh nhà máy, hầm mở, các công trình thuỷ lợi hay đờng xá . thì sẽ vận động ngay tại nơi nó đợc tạo dựng nên các điều kiện về địa lý địa hình tại đó có ảnh hởng lớn đến quá trình thực hiện đầu t cũng nh quá trình khai thác kết quả đầu t sau này. 43. Vai trò của hoạt động đầu t phát triển Đầu t có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mọi quốc gia cũng nh của bất kỳ một cơ sở sản xuất kinh doanh nào, kể cả nớc phát triển và nớc đang phát triển, đặc biệt đối với các nớc nghèo thì đầu t là nhân tố chính, là biện pháp hữu hiệu để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn về sự nghèo đói, là chìa khoá cho sự tăng trởng của mỗi quốc gia. Đối với các doanh nghiệp đầu t tạo ra tài sản mới nhằm nâng cao năng lực, duy trì sự tồn tạithúc đẩy sự phát triển. 3. 1. Trên giác độ toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Đầu t tác động đến tổng cung và tổng cầuTrớc hết về mặt cầu, khi nhu cầu đầu t tăng thì cầu các yếu tố đầu vào nh vật liệu xây dựng, nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất tăng (tăng cầu chỉ trong ngắn hạn) làm cho giá các yếu tố đầu vào tăng. Khi các yếu tố đầu vào phát huy tác dụng, quá trình thực hiện dự án hoàn thành chuyển sang giai đoạn vận hnah thì cầu yếu tố đầu vào giảm do đó giá nguyên vật liệu đầu vào giảm. Về mặt cung khi các yếu tố đầu vào phát huy tác dụng, năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung (trong dài hạn) tăng làm tăng sản phẩm trên thị trờng do đó giá sản phẩm trên thị trờng giảm. Sản lợng tăng, giá giảm cho phép tăng tiêu dùng, tăng tiêu dùng đến lợt mình tiếp tục kích thích sản xuất hơn nữa. Sản xuất phát triển chính là nguồn gốc để tích luỹ phát triển kinh tế xã hội. - Đầu t tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tếSự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu t đối với tổng cầu và đối với tổng cung của nề kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu t, dù tăng hay giảm đầu cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định, vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nề kinh tế của mọi quốc gia. Chẳng hạn, khi tăng đầu t, cầu của các yếu tố của đầu t tăng làm cho giá của các hàng hoá có liên quan tăng (giá chi phí vốn, giá công nghệ, vật t, lao động) đến một mức nào đó sẽ dẫn đến tình trạng lạm phạt. Đến lợt mình lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, đời sống của ngời lao động gặp nhiều khó khăn do tiền l-ơng ngày càng thấp hơn, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại. Mặt khác tăng đầu t làm cho cầu các yếu tố có liên quan tăng, sản xuất của các ngành này phát triển, thu hút thêm lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời 5sống ngời lao động, giảm tệ nạn xã hội. Tất cả các tác động này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế. - Đầu t tác động đến tốc độ tăng trởng kinh tế và phát triển kinh tếTrong lịch sử các học thuyết kinh tế, đầu t và tích luỹ vốn cho đầu t ngày càng đợc xem là một nhân tố quan trọng cho sản xuất, cho việc tăng năng lực sản xuất và cung ứng dịch vụ cho nền kinh tế và cho sự tăng trởng. Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy muốn duy trì tốc độ tăng trởng ở mức trung bình thì tỉ lệ đầu t phải đạt từ 15-25% so với GDP tuỳ thuộc vào chỉ số ICOR của mỗi nớcICOR = Vốn đầu t/ Mức tăng GDPMức tăng GDP = Vốn đầu t/ ICORNếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu t. Thực tế nhiều nớc đầu t đóng vai trò nh một cái hích ban đầu tạo đà cho sự cất cánh nền kinh tế. - Đầu t tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tếKinh nghiệm của các nớc trên thế giới cho thấy con đờng tất yếu để tăng tr-ởng nhanh (9-10%) là tăng cờng đầu t nhằm tạo ra sự phát triển nhanh ở các khu vực công nhgiệp và dịch vụ. Đối với ngành nông, lâm, ng nghiệp do những hạn chế về đất đai và khả năng sinh học, để đạt tốc độ tăng trởng 5-6% là rất lhó khăn. Nh vậy, chính sách đầu t quyết định quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đạt đợc tốc độ tăng trởng nhanh của toàn nền kinh tế. Về cơ cấu lãnh thổ, đầu t có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đa những vùng kém phát triển thoát khỏi nghèo đói, phát huy tối đa những lợi thế so sánh về tài nguyên, địa thế . của những vùng có khả năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy những vùng khác phát triển. - Đầu t tác động đến tăng cờng khả năng khoa học và công nghệ của đất nớcCông nghệ là trung tâm của công nghiệp hoá. Đầu t là điều kiện tiên quyết của sự phát triển và tăng cờng khả năng khoa học công nghệ của nớc ta hiện nay, trong giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển nh vũ bão. Có hai con đờng để có công nghệ là tự nghiên cứu phát mình ta công nghệ và nghập công nghệ từ nớc ngoài. Dù bằng các này hay cách khác thì đều cần phải 6có tiền, phải có vốn đầu t, mọi phơng án đổi mới công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu t sẽ là không khả thi. Đầu t và tăng cờng khả năng công nghệ có tác động lẫn nhau. Đầu t là sự phối hợo các nguồn lực để sự phối hợp đó thực sự có hiệu quả đòi hỏi phải có sự tác động của khoa học công nghệ. Sự gia tăng khoa học công nghệ vào quá trình đầu t sẽ làm tăng năng suất, giảm chi phí, giảm giá thành và chất lợng sản phẩm đợc nâng cao, nhu cầu cơ bản đợc giải quyết, nhu càu mới phát sinh điều này làm cho cơ cấu nhu cầu thay đổi thúc đẩy đầu t để đáp ứng nhu cầu đó. 3. 2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụĐầu t quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở vì để tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự ta đời của bất kỳ cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất, kỹ thuật vừa tạo ra nh chi phí cho yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, lao động .) của quá trình sản xuất kinh doanh. Sau một thời gian hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở này bị hao mòn, h hỏng. Để duy trì sự hoạt động bình thờng cần tiến hành định kỳ sửa chữa hoặc thay mới các cơ sở vật chất - kỹ thuật, nh mua sắm máy móc trang thiết bị để đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Để mở rộng quy mô sản xuất thì phải xây dựng thêm nhà xởng, mua sắm thêm máy móc thiết bị và làm đợc điều này chỉ có hoạt động đầu t chuyển tiền thành hiện vật.Nh vậy đầu t tạo ra sự phát triển của các cơ sở sản xuất kinh doanh, sự phát triển của các ngành. Sự phát triển này dẫn đến sự phát triển toàn diện nền kinh tế. Do vậy có thể nói đầu t là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự tăng trởng và phát triển kinh tế. 4 Đầu t xây dựng cơ bản 4.1 Khái niệm đầu t xây dựng cơ bản.Đầu t xây dựng cơ bản là những hoạt động đầu t có chức năng tạo ra tài sản cố định cho các ngành của nền kinh tế thông qua việc tiến hành xây dựng mới, mở rộng hoặc khôi phục các tài sản cố định hiện có. 7 Thực chất của quá trình xây dựng cơ bản là quá trình hoạt động chuyển vốn đầu t tiền tệ thành tài sản phục vụ mục đích đầu t.Kết quả của việc đầu t xây dựng cơ bản(khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt) là tạo ra tài sản cố định có một năng lực sản xuất phục vụ nhất định. Cũng có thể nói XDCB là một quá trình đổi mới và tái sản xuất có kế hoạch các TSCĐ của nền kinh tế quốc dân trong ngành sản xuất vật chất cũng nh không sản xuất vật chất. Nó là quá trình sây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, thực hiện xây dựng mới, xây dựng lại, khôi phục và mở rộng TSCĐ.TSCĐ có hai loại đó là TSCĐ có tính chất sản xuất và TSCĐ không có tính chất sản xuất *TSCĐ có tính chất sản xuất là những tài sản trực tiếp tạo ra lợi nhuận nh nhà xởng, vật kiến trúc, phơng tiện, thiết bị dùng cho sản xuất, xây lắp.* TSCĐ không có tính chất sản xuất nh: văn phòng, quản lý hành chính, sinh hoạt y tế, những tài sản này không trực tiếp tạo ta lợi nhuận cho nền kinh tế.4.2. Vai trò của đầu t XDCBHoạt động đầu t XDCB có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo ta những tiền đề cơ bản của bất cứ một hoạt động đầu t phục vụ mục tiêu phát triển đất nớc: - Là ngành duy nhất tạo ra những cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu cần thiết trong nền kinh tế, hình thành công trình xây dựng, dự án xây dựng góp phần tạo tài sản mới cho nền kinh tế. - Tạo ta hệ thống cơ sở hạ tầng, làm tiền đề cho các hoạt động đầu t sản xuất kinh doanh phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nớc, làm tiền đề cơ bản để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. - Góp phần tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý giữa các ngành, các vùng địa phơng trong cả nớc, đồng thời tạo ra tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân khi dự án hoàn thành đi vào sử dụng. - Làm thay đổi bộ mặt của địa phơng, đất nớc, là nhân tố quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu t cà trong và ngoài nớc .8II. Đầu t trong dn và nguồn vốn đầu t trong doanh nghiệp1. Khái niệm đầu t trong doanh nghiệp Đầu t trong doanh nghiệp là bộ phận cơ bản của đầu t, là hoạt động chỉ dùng vốn và các nguồn lực khác trong hiện tại nhằm làm tăng thêm những tài sản cố định của doanh nghiệp, tăng thêm công ăn viêc làm, nâng cao đời sống thành viên trong đơn vị.2. Nội dung đầu t trong doanh nghiệp Đối với bất kỳ một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh nào, dù hoạt động ở các ngành nghề, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế với những đặc thù kinh tế kỹ thuật khác nhau cũng đều phải tiến hành các hoạng động đầu t để duy trì sự tồn tại và phát triển của cơ sở mình. Nội dung đầu t bao gồm:2.1. Đầu t vào mấy móc thiết bị, dây chuyên công nghệ, cơ sở hạ tầngCơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị là tiền đề để thực hiện một hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy đầu t vào việc tái tạo tài sản cố định đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động đầu t, nó quyết định đối với phần lợi nhuận mà doanh nghiệp thu đợc. Các doanh nghiệp thờng tăng cờng thêm tài sản cố định khi họ thấy trớc đợc những cơ hội có lợi để mở rộng sản xuất hoặc họ có thể giảm bớt chi phí bằng cách chuyển sang những phơng pháp sản xuất dùng nhiều vốn hơn. - Trớc hết là xem xét đầu t vào cơ sở hạ tầng, nhà xởng: đây là hoạt động đ-ơc thực hiện đầu tiên của mỗi công cuộc đầu t (trừ đầu t chiều sâu). Xây dựng trụ sở làm nơi giao dịch của Công ty. Xây dựng nhà xởng để để lắp đặt dây chuyền công nghệ, tạo điều kiện đảm bảo cho dây chuyền thiết bị sản xuất, công nghệ hoạt động đợc thuận lợi và an toàn, đồng thời là nơi để bảo quản, bảo dỡng và sửa chữa máy móc thiết bị .Do đó để thực hiện tốt đầu t này phải xem xét thuận lợi, khó khăn của vị trí địa lý, địa chất . đồng thời phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh, đặc tính kỹ thuật của máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất điều hành, nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu, số lợng công nhân. Từ đó cân nhắc và quyết định về diện tích xây dựng, đặc điểm kiến trúc, kích thớc tối u nhất phù hợp với nguồn lực tài chính của đơn vị. - Cùng với đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp cũng phải chú ý đầu t máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ và các tài sản cố định khác. Đây là 9bộ phận chiếm tỷ trọng vốn lớn trong vốn đầu t của doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp chuyên thi công xây lắp. Trong điều kiện hiện nay khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển mạnh mẽ và có nhiều tầng công nghệ thì việc đầu t máy móc thiết bị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, doanh nghiệp có nhiều cơ hội để lựa chọn công nghệ, máy móc thiết bị phù hợp. Việc đầu t cho máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ phải sản xuất ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, khai thác và sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh của doanh nghiệp của vùng nh lao động, nguyên vật liệu . nhng giá cả và trình độ công nghệ phải phù hợp xu thế phát triển và năng lực của doanh nghiệp.Máy móc thiết bị thờng đợc liệt kê, sắp xếp thành các nhóm nh : máy móc thiết bị chính trực tiếp sản xuất, thiết bị phụ trợ, thiết bị vận chuyển bốc xếp, máy móc thiết bị đo lờng, kiểm tra chất lợng, máy móc thiết bị cho khối văn phòng . để thuận tiện cho việc quản lý sử dụng và bảo dỡng sửa chữa.Trong qui trình hoạt động: máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ lạc hậu doanh nghiệp phải tiến hành đầu t đổi mới . có vai trò quan trọng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là hình thức đầu t nhng đi sâu vào mặt chất của đầu t. Mục tiêu của đổi mới công nghệ là tạo ra các yếu tố mới của công nghệ nhằm nâng cao chất lơng sản phẩm, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh. Đầu t đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp đợc thực hiện theo cách nh cải tiến, hiện đại hoá công nghệ truyền thống hiện có, tự nghiên cứu, phát triển ứng dựng công nghệ mới, nhập công nghệ từ nớc ngoài thông quá mua sắm chuyển giao công nghệ.Vốn đầu t cho máy móc thiết bị nếu rất lớn, do vậy khi mua sắm đòi hỏi phải có sự am hiểu nhất định để có thể mua đợc thiết bị đáp ứng yêu cầu, với giá hợp lý.2.1. Đầu t phát triển nguồn nhân lực - Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, vậy vai trò của con ngời trong quá trình hoạt động sản xuất còn quan trong không? Đó là câu hỏi đợc đạt ra và cần có câu trả lời. Nh chúng ta đã biết con ngời không chỉ là ngời sáng tạo ra công nghệ, máy móc thiết bị mà còn là ngời điều khiển chúng để chúng phát huy tác dụng. Nếu chúng ta có nhà xởng, có máy móc thiết bị có nguyên vật liệu nhng thiếu bàn tay con ngời thì những các nguồn lực đó không đợc phối hợp, 10[...]... điều hành, thi công thêm vào đó Công ty phải đầu t vào TSVH nh hoạt động Marketing, quảng cáo để tăng uy tín của Công ty trên thị trờng xây dựng từ đó nhận đợc các đơn đặt hàng tạo công ăn việc làm cho ngời lao động hay đó chính là tăng uy tín và tăng khả năng thắng thầu của Công ty Chơng II: thực trạng hoạt động đầu t tại Công ty TNHH xây dựng Công ty Hoàng I Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng. .. TNHH xây dựng công trình Hoàng 1 Sự hình thành và phát triển Tên chính thức: Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Tên viết tắt: HH - Co Ltd 26 Trụ sở chính: Tổ 17 khu ga - Thị trấn Văn Điển - Thanh trì - Nội Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng đợc thành lập tháng 12 năm 1992, là Công ty đợc thành lập theo luật Công ty và luật doanh nghiệp khi có chủ trơng mở cửa của Nhà nớc về phát... linh hoạt, phấn đấu giảm chi phí có liên quan đến vận chuyển, lựa chọn vùng hoạt động thích hợp, lợi dụng tối đa lực lợng lao động tại chỗ và liên kết tại chỗ để có thể hoạt động thi công xây dựng một cách hiệu quả nhất * Thời gian xây dựng các công trình thờng dài Đặc điểm này làm cho vốn đầu t xây dựng công trình và vốn sản xuất của doanh nghiệp xây dựng thờng bị ứ đọng lâu tại công trình đang còn xây. .. một Công ty xây dựng sản phẩm của Công ty là các công trình xây dựng vì vậy nó mang đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng và sản phẩm của ngành xây dựng - Quy trình xây dựng công trình Việc thi công các công trìnhcông ty gần giống nhau cho mọi dự án và nó đợc thiết kế trớc khi giao cho các đội thực thi, hoặc do tự các đội thiết kế rồi công 28 ty duyệt thông qua Mô hình tổng quát quy trình thực hiện công. .. Công ty Là một Công ty xây dựng nhiệm vụ chính của Công ty là tiến hành xây dựng những công trìnhCông ty trúng thầu và những công trình do chính Công ty làm chủ đầu t, bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện nhiệm vụ là tự sản xuất những công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu thi công. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty đợc thể hiện thông qua những ngành nghề mà Công ty đang hoạt động, cho đến... xây dựng dở dang, các doanh nghiệp xây dựng dễ gặp phải rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian, các công trình xây dựng xong dễ bị hao mòn vô hình * Quá trình sản xuất xây dựng rất phức tạp, có những thời điểm đòi hỏi một số đơn vị tham gia xây dựng công trình cùng đến hiện trờng thi công để thực hiện phần việc của mình, trong khi diện tích của công trình lại có hạn Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng. .. trình có thể biểu diễn qua sơ đồ sau: Sơ đồ 6 : Quy trình thực hiện công trình xây dựng Khảo sát, thiết kế công trình Lập dự án khả thi và lựa chọn Thanh quyết toán và bảo hành Tổ chức thi công xây lắp Tổ chức nghiệm thu và bàn giao Thông thờng công trình xây dựng hoàn thành phải trải qua các bớc tuần tự: khảo sát, thiết kế công trình, lập dự án tiền khả thi, khả thi và lựa chọn, tổ chức thi công xây. .. của Công ty Để hiểu sâu sắc hơn chúng ta sẽ đi xem xét nội dung và tình hình hoạt động đầu t của Công ty trong những năm qua 1 Vốn và nguồn vốn 1.1 Vốn của Công ty trong thời gian qua Nh chúng ta đã biết vốn là mạch máu lu thông của doanh nghiệp vì vậy Công ty không thể hoạt động nếu nh không có vốn, đặc biệt là Công ty hoạt động trong ngành xây dựng với những đặc điểm nổi bật của hoạt động xây dựng. .. c, 31 công trình điện, công trình xây dựng trạm cấp nớc Là một công ty t nhân mới hoạt động đợc trên 10 năm Công ty phải tự tìm chỗ đứng cho chính mình quá trình khẳng định đó không phải ngày một ngày hai Chiến lợc của Công ty là xây dựng là thị trờng trọng điểm cho chính mình rồi mới mở rộng ra các thị trờng khác vì vậy thị trờng của Công ty còn trong phạm vi nhỏ, Công ty mới chỉ xây dựng Nội... Hiện nay trong tiến trình xây dựng việc tham gia dự thầu các công trình từ nhỏ đến lớn đều rất nhộn nhịp từ Nhà nớc đến t nhân và đặc biệt là các Công ty Nhà nớc có một quá trình lịch sử lâu dài và cũng đã gặt hái đợc nhiều thành quả xây dựng đợc niềm tin của khách hàng thì đối với Công ty đây là khó khăn rất lớn Công ty liên doanh với Công ty Nhà nớc là Công ty kinh doanh và phát triển Nhà Thanh Trì . Chơng II: Thực trạng hoạt động đầu t tại Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà - Chơng III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t tại Công ty1Tôi. nghiệp của Nhà nớc và doanh nghiệp ngoài quốc doanh .Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà là Công ty chuyên thi công xây dựng các công trình nh nhà chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng & Giải pháp trong hoạt động đầu tư tại Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà, Thực trạng & Giải pháp trong hoạt động đầu tư tại Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà, Thực trạng & Giải pháp trong hoạt động đầu tư tại Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà, Khái niệm về đầu t và đầu t phát triển, Đặc điểm của hoạt động đầu t Vai trò của hoạt động đầu t phát triển, Đầu t vào mấy móc thiết bị, dây chuyên công nghệ, cơ sở hạ tầng, Đầu t phát triển nguồn nhân lực, Nguồn vốn đầu t của doanh nghiệp, Khối lợng vốn đầu t thực hiện, Số lao động có việc làm tăng thêm do thực hiện đầu t Mức nâng cao trình độ nghề nghiệp của ngời lao động Nâng cao trình độ kỹ thuật của sản xuất Mức tăng năng suất lao động Chỉ tiêu ngoại hối tiết kiệm ngoại tệ Tạo thị trờng mới và mức độ chiếm lĩnh thị t, Vai trò của Doanh nghiệp ngành Xây dựng Đặc điểm và nội dung hoạt động của doanh nghiệp ngành xây dựng., Cơ cấu tổ chức của Công ty 3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Đặc điểm về sản phẩm và qui trình xây dựng công trình Đặc điểm về lao động., Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản cố định Đặc điểm về thị trờng, Vốn đầu t, Đầu t vào nguồn nhân lực, Đầu t xây dựng trạm cấp nớc sạch Định công, LËp Dù ¸n LËp BCNCKT, Kết quả đầu t, Chỉ tiêu tài chính, HiƯu qu¶ kinh tÕ, Những thành tích mà Công ty đã đạt đợc Những hạn chế trong công tác đầu t cần khắc phục, Giải pháp về vốn., Đầu t và sử dụng có hiệu qủa máy móc thiết bị., Giải pháp về nhân sự, tăng cờng sử dụng lao động địa phơng., Lựa chọn phơng án thi công hợp lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn