Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực trạng và giải pháp

80 163 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:12

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực trạng và giải pháp Chuyên đề thực tập 1 Khoa đầu tư=============================================================Mục LụcChương 1 . 7 THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI 7 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 7 1.1.Tổng quan về EVN . 7 1.1.1.Sự ra đời quá trình phát triển của EVN 7 1.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động đầu phát triển tại EVN 11 1.1.2.1.Vị thế độc quyền của EVN . 11 1.1.2.2.Hệ thống điện đầu phát triển hệ thống điện . 13 1.2.Thực trạng đầu phát triển tại EVN . 14 1.2.1.Tình hình huy động vốn tại EVN 14 1.2.1.1.Nguồn vốn bên trong 15 1.2.1.2.Nguồn vốn bên ngoài 16 1.2.2.Tình hình sử dụng vốn đầu phát triển tại EVN 21 1.2.2.1.Đầu phát triển nguồn lưới điện . 22 1.2.2.2.Đầu phát triển KHKT-CN 24 1.2.2.3.Đầu phát triển nguồn nhân lực . 25 1.2.2.4.Đầu vào các lĩnh vực khác . 27 1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình ĐTPT tại EVN . 29 1.2.3.1.Nhóm nhân tố khách quan 29 1.2.3.2.Nhóm nhân tố chủ quan 30 1.3.Đánh giá khái quát tình hình đầu phát triển tại EVN 31 1.3.1.Thành tựu . 31 1.3.1.1.Hệ thống nguồn lưới điện đã được đầu đồng bộ 31 1.3.1.2.Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao . 39 1.3.1.3.Doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh khác tăng 39 1.3.2.Những tồn tại nguyên nhân của tồn tại trong quá trình đầu phát triển tại EVN 41 1.3.2.1.Thiếu vốn đầu . 41 1.3.2.2.ĐTPT mới công suất nguồn điện chưa đáp ứng nhu cầu . 45 1.3.2.3.Đầu cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu . 47 1.3.2.4.Tiến độ thực hiện dự án chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu 49 1.3.2.5.Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu 51 1.3.2.6.Rào cản xuất phát từ phía các đơn vị, người dân 56 Chương 2 . 59 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM . 59 2.1. Định hướng phát triển đầu phát triển tại EVN . 59 ============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 2 Khoa đầu tư=============================================================2.1.1. Quan điểm phát triển . 59 2.1.2. Mục tiêu phát triển . 60 2.2. Giải pháp tăng cường đầu phát triển tại EVN . 61 2.2.1. Tăng cường huy động vốn từ các nguồn . 61 2.2.2. Tăng cường đầu cho nguồn lưới điện 63 2.2.2.1. Đầu phát triển nguồn điện 63 2.2.2.2. Đầu phát triển hệ thống truyền tải phân phối điện . 65 2.2.3. EVN cần phổ biến giải pháp tiết kiệm điện năng tới mọi người dân 66 2.2.4. Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 67 2.2.5. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án 68 2.2.6. Đầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 69 2.2.6.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý . 69 2.2.6.2. Đầu cho công tác đào tạo nguồn nhân lực 71 2.2.6.3. Có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ có tay nghề cao . 72 2.2.6.4. Đầu cho đội ngũ nhân lực phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân . 72 2.3. Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước . 73 2.3.1. Hoàn thiện các chính sách có liên quan . 73 2.3.2. Phát huy vai trò của các tổ chức liên quan . 75 2.3.3. Tiến tới mở cửa thị trường điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD tại EVN . 76 2.4. Các đơn vị cần hợp tác giải quyết khó khăn 77 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTADB : Asia Development Bank: Ngân hàng phát triển Châu ÁASEAN : Asociation of South East Asian Nations-Hiệp hội các nước Đông Nam ÁBOO : Build- Operate-Own: Xây dựng- Vận hành- Sở hữu.============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 3 Khoa đầu tư=============================================================BOT : Build- Operate- Transfer: Xây dựng- Vận hành- Chuyển giaoEVN : Electricity of Viet Nam- Tập đoàn điện lực Việt Nam GDP : Gross Domestic Product- Tổng thu nhập quốc nộiIPP : Independent power plant- Nhà máy điện độc lậpJBIC : Japan Bank of International Cooperation- Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật BảnODA : Official Development Assistance- Hỗ trợ phát triển chính thứcWB : World Bank- Ngân hàng Thế GiớiXHCN : Xã hội chủ nghĩaTNDN : Thu nhập doanh nghiệpKT-XH : Kinh tế xã hộiKHCB : Khấu hao cơ bảnKHKT-CN : Khoa học kỹ thuật công nghệĐTPT : Đầu phát triểnCNVC : Công nhân viên chứcVĐTXD : Vốn đầu xây dựngVTCC : Viễn thông công cộngTĐ : Thủy điệnTTĐN : Tổn thất điện năngQHĐ : Quy hoạch điệnGD& ĐT : Giáo dục đào tạoĐH : Đại họcKH&CN : Khoa học công nghệTP HCM : Thành phố Hồ Chí MinhUBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1 : Bảng cân đối kế toán toàn Tập đoàn qua các nămBảng 2 : Bảng kết quả hoạt động kinh doanh toàn Tập đoànBảng 3 : Sản lượng điện phát ra các năm 2000-2006 theo thành phần============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 4 Khoa đầu tư=============================================================Bảng 4 : Nguồn vốn huy động cho hoạt động đầu phát triển tại EVNBảng 5 : Nguồn vốn bên trongBảng 6 : Nguồn vốn bên ngoàiBảng 7 : Các dự án vay vốn nước ngoài năm 2007- 2008Bảng 8 : Tình hình sử dụng vốn cho hoạt động đầu phát triển tại EVNBảng 9 : Tình hình sử dụng vốn cho đầu xây dựng hệ thống điệnBảng 10: Tỷ trọng vốn đầu cho KHCN trong tổng doanh thuBảng 11: Tỷ trọng kinh phí đầu cho đào tạo trong tổng quỹ tiền lương qua các năm 2006-2008Bảng 12: Báo cáo thu nhập hàng năm tại EVN qua các năm 2006-2008Bảng 13: Tình hình đầu vào các công trình không thuộc lĩnh vực điệnBảng 14: Chiều dài đường dây dung lượng máy biến áp truyền tải qua các năm 2006-2008Bảng 15: Công suất các nhà máy điện các năm 2006-2008Bảng 16: Sản lượng điện thương phẩm phân phối cho các ngành KTQD qua các năm 2006-2008Bảng 17: Doanh thu viễn thông điện lựcBảng 18: Tốc độ tăng GDP tốc độ tăng VĐT cho nguồn điệnBảng 19: Chỉ tiêu phát triển kinh tế tiêu thụ điện năng ở 16 nước trên thế giới năm 2000 dự báo cho Việt Nam năm 2020DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒBiểu đồ 1: Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt NamBiểu đồ 2: Sản lượng điện thương phẩmBiểu đồ 3: Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm ============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 5 Khoa đầu tư=============================================================Biểu đồ 4: Tỷ lệ điện khí hóa nông thôn 2001- 2007Biểu đồ 5: Tỷ lệ tổn thất điện năng từ 1996- 2007LỜI MỞ ĐẦUTheo tiến trình phát triển của đất nước xu hướng hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức định hướng phát triển ============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 6 Khoa đầu tư=============================================================kinh tế. Với định hướng đúng đắn ấy, nhà nước bắt đầu tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện xây dựng các đầu kéo phát triển kinh tế đất nước thông qua việc hình thành các Tổng công ty lớn. Trong bối cảnh đó, Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/TTg của Chính phủ. Sau hơn 10 năm hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91, hướng tới xây dựng tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, EVN tổ chức lại sản xuất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Năm 2007 là năm đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện đề án chuyển đổi thành tập đoàn kinh tế theo các Quyết định số 147, 148/2006/QĐ- TTG ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập Công ty mẹ -Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Tập đoàn đã đóng góp những thành tựu to lớn trong việc thực hiện nhiều dự án quan trọng để xây dựng nguồn điện mạng lưới cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những tồn tại như: tiến độ xây dựng các công trình điện vẫn còn chậm, sản lượng điện năng chưa đủ đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ thất thoát điện năng cao …Để đứng vững phát triển hơn nữa đòi hỏi Tập đoàn phải có những giải pháp thiết thực để khắc phục những tồn tại đó. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này em chọn đề tài: “Hoạt động đầu phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực trạng giải pháp.”Do khả năng thu thập tài liệu hiểu biết thực tế có hạn nên bài viết của em còn nhiều hạn chế. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các thầy cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: PGS.TS Từ Quang Phương đã nhiệt tình hướng dẫn em thực hiện đề tài này. Sinh viên Kim Thị Quý============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 7 Khoa đầu tư=============================================================Chương 1THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠITẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM1.1. Tổng quan về EVN1.1.1. Sự ra đời quá trình phát triển của EVNKỹ nghệ điện xuất hiện ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, bắt đầu từ một số xưởng phát điện hoạt động độc lập, cung cấp dòng điện một chiều. Khi đó, điện một chiều được ưu tiên trước điện động lực. Cho đến năm 1954, tổng công suất nguồn điện toàn quốc mới đạt khoảng 100 MW (Chợ Quán 35 MW, Yên Phụ 22 MW, Cửa Cấm 6,3 MW, Vinh 3,5 MW, Thượng Lý 10 MW, Nam Định 8 MW…), một hệ thống lưới điện manh mún, lưới truyền tải cao nhất là 30,5 kV.Từ năm 1954, sau ngày tiếp quản, điện được sử dụng rộng rãi hơn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Thời kỳ 1961- 1965, ở miền Bắc công suất đặt tăng bình quân 20% hằng năm. Cùng với một số nhà máy điện được xây dựng dưới sự giúp đỡ của các nước XHCN, mạng lưới điện 35 kV, rồi 110 kV đã được xây dựng, nối liền các nhà máy điện các trung tâm phụ tải, hình thành nên hệ thống điện non trẻ của Việt Nam. Thời kỳ 10 năm (1955 - 1965), ở miền Bắc, mức tăng công suất đặt trung bình là 15%. Trong giai đoạn (1966 - 1975) do chiến tranh phá hoại ác liệt nên mức tăng công suất đặt bình quân chỉ đạt 2,6%/năm.Giai đoạn 1975- 1994, hệ thống điện được phát triển mạnh với việc đưa vào vận hành một số nhà máy lớn với công nghệ tiên tiến như Nhiệt điện Phả Lại (440 MW), Thuỷ điện Trị An (420 MW) đặc biệt là Thuỷ điện Hoà Bình (1920 MW) .và đồng bộ với các nguồn phát điện, hệ thống lưới điện được phát triển rộng khắp cả nước trên cơ sở đường trục là lưới điện 220kV.Năm 1994, việc đưa vào vận hành Hệ thống truyền tải 500 kV đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử phát triển của Hệ thống điện Việt Nam. Từ đây, Việt Nam đã có một Hệ thống điện thống nhất trong toàn quốc, làm tiền đề cho một loạt các công trình mới với công nghệ hiện đại được đưa vào vận hành sau này.Theo tiến trình phát triển của đất nước xu hướng hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức định hướng phát triển kinh tế. Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến ============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 8 Khoa đầu tư=============================================================công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ. Với định hướng đúng đắn ấy, nhà nước bắt đầu tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện xây dựng các đầu kéo phát triển kinh tế đất nước thông qua việc hình thành các tổng công ty lớn. Trong bối cảnh đó, Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 562/TTg Điều lệ hoạt động của Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị địng số 14/CP ngày 27/01/1995.Kể từ khi thành lập, Tổng công ty đã thể hiện được vị trí quan trọng của mình trong phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Tổng công ty đã thực hiện nhiều dự án quan trọng để xây dựng nguồn điện mạng lưới cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt cho người dân. Đến năm 2005, Tổng công ty có 56 đơn vị thành viên, phục vụ điện lực trên phạm vi toàn quốc. EVN đã bảo toàn phát triển được vốn kinh doanh của Nhà nước giao, sản xuất, kinh doanh luôn có lãi thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. So với năm 1995, nguyên giá tài sản cố định năm 2005 tăng 3,77 lần, đạt 105.617 tỷ đồng, vốn kinh doanh tăng 1,64 lần, đạt 32.339 tỷ đồng. So với khi mới thành lập Tổng Công ty, điện sản xuất tăng gấp ba lần (từ 14,6 tỷ kWh tăng lên 44 tỷ kWh), tổng công suất nguồn điện tăng gần hai lần (từ 4.549,7 MW tăng lên 8.843 MW).Sau hơn 10 năm hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91, hướng tới xây dựng tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, EVN đã tổ chức lại sản xuất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Năm 2007 là năm đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện đề án chuyển đổi thành tập đoàn kinh tế theo các Quyết định số 147, 148/2006/QĐ- TTG ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập Công ty mẹ-Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BChuyên đề thực tập 9 Khoa đầu tư=========================================================================================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48BHội đồng quản trịTổng giám đốcPhó TGĐ sản xuấtPhó TGĐ kinh doanhPhó TGĐ ĐTXD NĐPhó TGĐ ĐTXD LĐPhó TGĐ VT - NHPhó TGĐ KT - TCBan Kinh doanhVăn phòngBan Thị trường điệnBan Quản lý đầu tưBan Quản lýđấu thầuBan Quản lý xây dựngBan Kỹ thuật Sản xuấtBan KHCN & MTBan Tài chính Kế tóanBan Quan hệ Quốc tếBan Kiểm sóatBan Tổng hợpBan Viễn thông Công nghệ thông tinBan Thanh tra Bảo vệBan Quan hệ cộng đồngBan Tổ chức Nhõn sựBan Kế hoạchBan Pháp chếTrung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia1. Cụng ty NĐ Uụng Bớ2. CTTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi3. CTTNHH MTV NĐThủ Đức4. Cty TNHH MTV NĐ Cần Thơ5. Cty TNHH MTV NĐ Phỳ Mỹ6. Cụng ty CP NĐ Bà Rịa7. Cụng ty CP NĐ Ninh Bỡnh8. Cụng ty CP NĐ Phả Lại9. Cụng ty CP NĐ Hải Phũng10. Cụng ty CP NĐ Quảng Ninh11. Cụng ty CP TĐ Thỏc Bà12. Cụng ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sụng Hinh13. Cụng ty CP TĐ Thỏc Mơ14. Cụng ty CP TĐ Huội Quảng-Bản Chỏt15. Cụng ty CP TĐ Bản Vẽ16. Cụng ty CP TĐ A Vương17. Cụng ty CP TĐ Thu Bồn18. Cụng ty CP TĐ Sụng Ba Hạ19. Cụng ty CP TĐ An Khờ-Ka Nak20. Cụng ty CP TĐ Sờ San 421. Cụng ty CP TĐ Srờpụk1. Cụng ty Điện lực 12. Cụng ty Điện lực 23. Cụng ty Điện lực 34. CT Điện lực TP. Hà Nội5. CTĐiện lực TP. HCM6. Cụng ty TNHH MTV ĐL Hải Phũng7. Cụng ty TNHH MTV ĐL Đồng Nai8. Cụng ty TNHH MTV ĐL Ninh Bỡnh9. Cụng ty TNHH MTV ĐL Hải Dương10. CTTNHH MTV ĐL Đà Nẵng11. CTCP ĐL Khỏnh Hũa1. Ban QLDA NMTĐ Sơn La2. Ban QLDA thủy điện Trung Sơn3. Ban QLDA thủy điện Sụng Bung 44. Ban QLDA nhiệt điện 15. Ban QLDA nhiệt điện 26. Ban QLDA nhiệt điện 37. Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tõn8. Ban QLDA xõy dựng dõn dụng9. Ban CBĐT dự ỏn ĐHN NLTTCTCP Chế tạoT bị điện Đông Anh1. Trường ĐH Điện lực 2. Trường CĐ Điện lực TP. Hồ Chớ Minh3. Trường CĐ Điện lực miền Trung4. Trường CĐ Nghề điệnTổng công ty truyền tải điện quốc gia1. Cụng ty CP vấn Xõy dựng điện 12. Cụng ty CP vấn Xõy dựng điện 23. Cụng ty CP vấn Xõy dựng điện 34. Cụng ty CP vấn Xõy dựng điện 4Viện Năng lượngCT CP Cơ điện Thủ ĐứcCTThông tin Viễn thông Điện ựcTrung tâm Thông tin điện lựcTrung tâm Công nghệ Thông tinCông ty CP Cơ khí điện lựcCT CP Cơ điện miền Trung1.Công ty thủy điện Hòa Bình2. Cụng ty thủy điện Trị An3. Cụng ty thủy điện IALY4. Cụng ty TĐ Tuyờn Quang5. Cụng ty thủy điện Quảng Trị6. Cụng ty thủy điện Đại Ninh7. Cụng ty mua bỏn điện1. CTCP Phỏt triển điện VN2. Cụng ty CP Đầu Phỏt triển điện Sờ San 3A3. CTCP TĐ miền Trung4. Cụng ty CP Điện Việt-Lào5. Cụng ty CP EVN Quốc tế6. Cụng ty CP DVSC Nhiệt điện miền Bắc7. Cụng ty CP DVSC Nhiệt điện miền Nam8. Cụng ty CP Bất động sản ĐL Sài Gũn Vina9. Cụng ty CP Bất động sản ĐL Nha Trang10. Cụng ty CP Bất động sản ĐL miền Trung11. CTCP Đầu ĐL Hà Nội12. Cụng ty CP Đầu Xõy dựng ĐLVN13. CTCP Thiờn đường Lăng Cụ14. NH TMCP An Bỡnh15. Cụng ty CP CK An Bỡnh16. CTCP CK Hà Thành17. CTCP BH Toàn cầu.Đ.vị trực thuộc Công ty con Đ.vị sự nghiệp Công ty liên kếtChuyên đề thực tập 10 Khoa Đầu tư============================================================Bảng 1: Bảng cân đối kế toán toàn Tập đoàn qua các nămTriệu đồngTÀI SẢN 2006 2007 2008A. Tài sản ngắn hạn 39,723,430 49,813,704 55,393,988 Tiền các khoản tương đương 12,384,500 13,277,608 14,765,006Các khoản đầu chứng khoán ngắn hạn 6,044,687 8,545,658 9,502,969Các khoản phải thu ngắn hạn 9,812,796 13,306,009 14,796,589Hàng tồn kho 10,664,835 13,790,045 15,334,848Tài sản ngắn hạn khác 816,612 894,384 994,576B.Tài sản dài hạn 98,059,195 135,096,701 150,230,647Các khoản phải thu dài hạn 123,516 48,237 53,641Tài sản cố định 96,073,774 129,200,992 143,674,483Bất động sản đầu 630 1,445 1,607Các khoản đầu dài hạn 861,211 3,170,313 3,525,461Tài sản khác 1,000,064 2,675,714 2,975,456Tổng cổng tài sản 137,782,625 184,910,405 205,624,635NGUỒN VỐN A. Nợ phải trả 83,335,372 106,903,646 118,879,320Nợ ngắn hạn 19,601,876 25,601,309 28,469,246Nợ dài hạn 63,733,496 81,302,337 90,410,074B. Vốn chủ sở hữu 54,447,253 78,006,759 86,745,315Vốn chủ sở hữu 51,201,493 73,085,628 81,272,904Nguồn kinh phí quỹ khác 1,197,385 1,232,381 1,370,436Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,048,375 3,688,750 4,101,975Tổng cộng nguồn vốn 137,782,625 184,910,405 205,624,635Nguồn: Báo cáo thường niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2006-2007-2008Sau khi chuyển đổi thành mô hình Tập đoàn kinh tế, bước đầu đã tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ không ngừng tăng lên qua các năm:Bảng 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh toàn Tập đoànĐơn vị: Triệu đồngNăm 2006 2007 2008Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 44,920,047 58,133,397 73,510,069Các khoản giảm trừ 2,978 27,704 35,032Chiết khấu thương mại 44 90 114============================================================Sinh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48B[...]... của cả xã hội 1.2 Thực trạng đầu phát triển tại EVN 1.2.1 Tình hình huy động vốn tại EVN Đóng vai trò là Tập đoàn kinh tế mạnh, EVN đã tích cực huy động mọi nguồn vốn bên trong bên ngoài để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời triển khai đầu vào một số lĩnh vực khác nhằm tăng doanh thu cho toàn Tập đoàn Sau đây là bảng nguồn vốn huy động cho hoạt động đầu phát triển tại EVN qua các... Quý Lớp: Đầu 48B Chuyên đề thực tập 30 Khoa Đầu ============================================================ vào cho hoạt động đầu phát triển tại EVN đều phải nhập khẩu Theo đó, tỷ giá hối đoái cao hay thấp đóng vai trò kìm hãm hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu phát triển tại EVN • Những lợi thế so sánh của khu vực so với những nơi khác: Đầu phát triển hệ thống điện mang... chung hoạt động đầu tại EVN nói riêng Các nhân tố ảnh hưởng rói hoạt động đầu phát triển tại EVN bao gồm: • Lãi suất vốn vay: Trong quy hoạch phát triển điện VI, EVN được giao trọng trách nặng nề trong việc đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh Do vậy, EVN phải tăng cường huy động vốn từ mọi nguồn để đảm bảo nguồn vốn cho đầu phát triển hệ thống điện trong khi nguồn vốn huy động. .. đoàn kinh tế, EVN đã không ngừng đầu ra ngoài lĩnh vực điện nhằm nâng cao vị thế của Tập đoàn, đồng thời cũng tạo cơ hội huy động thêm nguồn vốn cho đầu phát triển Các lĩnh vực được EVN chú trọng đầu sau nhiệm vụ đầu phát triển hệ thống điện là viễn thông, tài chính, bất động sản Trong đó, EVN đầu vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản dưới dạng đầu vào công ty liên kết Riêng với... hoạt động đầu phát triển tại EVN 1.2.2.1 Đầu phát triển nguồn lưới điện Điện bắt đầu được sử dụng tại Việt Nam từ cuối thập niên 70 của thế kỷ thứ 19 nhưng đến năm 1975, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, tổng công suất các nguồn điện trong cả nước mới đạt 1.326,3MW; tổng sản lượng điện đạt 2,95 tỷ kWh Trong đó miền Bắc đạt 1,271 tỷ kWh, miền Nam có 1,614 tỷ kWh và. .. niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2007-2008 Như vậy, có thể nói cổ phần hóa là một bước đi đúng đắn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nhờ thực hiện cổ phần hóa mà giá trị tài sản cố định của Tập đoàn năm 2008 tăng xấp xỉ 1,49 lần năm 2006 Bên cạnh đó cổ phần hóa đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2007năm đầu tiên thực. .. hàng Đầu Bắc Âu Nguồn: Báo cáo thống kê về tình hình sản xuất kinh doanh tại EVN 1.2.2 Tình hình sử dụng vốn đầu phát triển tại EVN Nhờ huy động mọi nguồn vốn nội lực vốn vay, tài trợ bên ngoài, nguồn vốn cho đầu phát triển tại EVN đã không ngừng tăng lên qua các năm Theo đó, EVN đã tích cực đầu phát triển hệ thống điện đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra Bên cạnh đó, EVN đang tích cực đầu. .. nhiều cũng tác động đến hoạt động đầu phát triển tại EVN Do đó, trước khi ra quyết định đầu phải đánh giá cụ thể các yếu tố này để đảm bảo hiệu quả đầu của doanh nghiệp Các chính sách của nhà nước có liên quan: Đóng vai trò chủ chốt trong việc cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh sinh hoạt trên cả nước, do vậy hơn bất kì các ngành khác, chiến lược đầu phát triển tại EVN có sự... ta thấy: nguồn vốn huy động cho hoạt động đầu phát triển tại EVN đã tăng nhanh qua các năm: năm 2008 đã tăng gấp 1.5 lần năm 2006 đạt 29764388 triệu đồng Bên cạnh đó, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ nội lực trong tổng nguồn vốn đầu phát triển ============================================================Si nh viên: Kim Thị Quý Lớp: Đầu 48B Chuyên đề thực tập 15 Khoa Đầu ============================================================... thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt lịch sử phát triển của điện lực Việt Nam Kể từ thời điểm này, hệ thống điện cả nước Việt Nam chính thức hợp nhất được chỉ huy điều độ từ một trung tâm điều khiển Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia Hệ thống điện 500 kV xuyên Việt còn là nền tảng để hệ thống điện Việt Nam có khả năng kết nối với hệ thống điện của các nước Đông -Nam Á tăng cường hợp . đề tài: Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực trạng và giải pháp. ”Do khả năng thu thập tài liệu và hiểu biết thực tế có hạn. tư= ============================================================Chương 1THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠITẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM1 .1. Tổng quan về EVN1.1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của EVNKỹ nghệ điện xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực trạng và giải pháp, Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực trạng và giải pháp, Ban QLDA NMTĐ Sơn La 2. Ban QLDA thủy điện Trung Sơn Cụng ty CP Tư vấn Xõy dựng điện 1 2. Cụng ty CP Tư vấn Xõy dựng điện 2, Tình hình huy động vốn tại EVN, Tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển tại EVN, Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình ĐTPT tại EVN, Thành tựu, Nền kinh tế tăng trưởng tốn nhiều điện năng, Các hộ dân cư còn là nhân tố làm chậm tiến độ thực hiện dự án, Quan điểm phát triển, Tăng cường huy động vốn từ các nguồn, Tăng cường đầu tư cho nguồn và lưới điện, EVN cần phổ biến giải pháp tiết kiệm điện năng tới mọi người dân, Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Hồn thiện các chính sách có liên quan, Phát huy vai trò của các tổ chức liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn