phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

34 655 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:08

Luận văn : phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa LờI Mở ĐầUTừ những phơng hớng chủ yếu của công cuộc đổi mới đã đợc Đại hội VI của Đảng đề ra đến chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế quản của Nhà nớc theo định hớng hội chủ nghĩa đ-ợc Đại hội VII xác định và đợc Đại hội ix phát tiển thành chủ trơng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa là những bớc tiến quan trọng trong quá trình tổng kết thực tiễn cách mạng, đổi mới t duy kinh tế, vợt qua những quan điểm xơ cứng về mô hình phát triển kinh tế hội va con đ-ờng đi lên chũ nghĩa hội ở Việt Nam.Theo chế mới này, các thành phần kinh tế đợc tự do phát triển, tự do cạnh tranh va bình đẳng trớc pháp luật. Thị trờng trong nớc đợc mở cửa, các công ty nớc ngoài ồ ạt đầu t vào kinh doanh tại Việt Nam. Do vậy chế mới này một mặt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, mặt khác nó đặt các doanh nghiệp vào những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trờng. Các doanh nghiệp bị buộc phải đứng trớc hai khả năng: một là, thất bại trong cạnh tranh và bị phá sả. Hai là đứng vững trớc cuộc cạnh tranh và ngày càng phát triển. Bất cứ doanh nghiệp nào, cũng muốn doanh nghiệp mình đạt khả năng thứ hai. Để đạt đợc điều này, bên cạnh các hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tổ chức tốt bộ máy quản hành chính thì các doanh nghiệp phải tìm mọi cách theo dõi quản chặt chẽ quá trình sản xuất, thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình sản xuất, thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình sản xuất (tức hạch toán chặt chẽ quá trình sản xuất), để từ đó đề ra các biện pháp hạ giá thành sản phẩm nhằm không nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nớc và quốc tế.Kế toán là một phần trong hệ thống quản kinh tế cung cấp thông tin cho những ngời ra quyết định. Trong các doanh nghiệp sản xuất, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn chiếm vị trí trung tâm của quá trình 1quản lý. Sở dĩ nh vậy là do: các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn gắn liền với dòng vận động của chi phí, ảnh hởng trực tiếp đến các quyết định đầu t tài sản, huy động vốn, thu nhập, lợi nhuận và chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chế thị trờng, quá trình hoạt động của các doanh nghiệp mang tính tự chủ cao trên sở giải quyết hàng loạt các quyết định và bên cạnh đó thờng gắn liền với những tiềm tàng trong môi trờng cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, doanh nghiệp rất cân nhắc trớc những quyết định về việc huy động vốn và đầu t. Ngợc lại, các tổ chức, cá nhân cũng rất quan tâm về việc huy động vốn của mình đã đầu t vào doanh nghiệp. Tất cả những vấn đề này đòi hỏi phải xác lập hệ thống thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đảm bảo thể hiện đợc giá trị tài sản, nguồn vốn trong hoạt động sản xuất và kết quả do nó mang lại, đồng thời đảm bảo cung cấp thông tin về kiểm soát, đánh giá, hoạch định chi phí, giá bán sản phẩm phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của các nhà donah nghiệp2Nội dung bản của đề ánPhần ICơ sở luận về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệpI. Bản chất, nội dung của chi phí:1. Khái niệm chi phí: Chi phí l những phí tổn gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về chi phí trong doanh nghiệp sản xuất còn quan tâm, xem xét trong từng giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp, giai đoạn nghiên cứu tiếp cận nhu cầu sản xuất, giai đoạn sản xuất, giai đoạn tiêu thụ. 2. Phân loại chi phí:2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng hoạt động: gồm 3 loại chi phí.2.1.1. Chi phí sản xuất:Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động với t liệu lao động và đối tợng lao động để tạo ra sản phẩm. Trong quá trình này, các doanh nghiệp phải bỏ ra một số khoản chi phí nhất định để tiến hành sản xuất. Các chi phí phát sinh trong quá trình này đợc gọi là chi phí sản xuấtChi phí sản xuất: là toàn bộ chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm trong một kì nhất định. Chi phí sản xuất gồm ba khoản mục chi phí sau đây:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, giá trị lớn và thể xác định đợc một cách tách biệt, rõ ràng, cụ thể cho từng sản phẩm.- Chi phí lao động trực tiếp: là chi phí tiền lơng của những lao động trực tiếp chế tạo sản phẩm 3- Chi phí sản xuất chung: là những chi phí cần thiết khác để sử dụng lao động gián tiếp và chi phí khác.2.1.2. Chi phí ngoài sản xuấtĐể tổ chức và thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp còn phải thực hiện một số khoản chi phí ở khâu ngoài sản xuất đợc gọi là chi phí ngoài sản xuất Chi phí ngoài sản xuất gồm 2 loại: - Chi phí bán hàng và tiếp thị: bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để đẩy mạnh quá trình lu thông hàng hoá và đảm bảo việc đa hàng hoá đến tay ngời tiêu dùng- Chi phí quản lí: bao gồm những khoản chi phí liên quan đến tổ chức hành chính và các hoạt động văn phòng làm việc của các doanh nghiệp. Các khoản chi phí này không thể xếp vào chi phí sản xuất hay bán hàng đợc.2.1.3. Chi phí thời kì và chi phí sản phẩmNgoài việc phân loại chi phí thành chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, trong kế toán quản trị chi phí còn đợc phân thành chi phí thời kì và chi phí sản phẩm.- Chi phí thời kì: bao gồm những khoản chi phí phát sinh trong kì hạch toán. Vì thế, chi phí thời kì là chi phí trực tiếp làm giảm lợi tức trong thời kì mà chúng phát sinh. Chi phí thời kì không phải là những chi phí tạo thành thực thể của sản phẩm hàng năm trong các yếu tố cấu thành giá vốn của hàng hoá mua vào, mà là những khoản chi phí hoàn toàn biệt lập với quá trình sản xuất sản phẩm hoặc mua vào hàng hoá. Vì vậy, chi phí thời kì bao gồm các chi phí bán hàng và chi phí quảnhành chính.- Chi phí sản phẩm: bao gồm các chi phí gắn với sản phẩm đợc sản xuất ra hoặc mua vào để bán lại. Đối với doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Nh vậy, chi phí sản phẩm luôn gắn liền với sản 4phẩm và chỉ đợc thu hồi khi sản phẩm tiêu thụ, còn khi cha đợc tiêu thụ thì chúng nằm trong sản phẩm tồn kho.2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phíMục đích của cách phân loại chi phí trong kế toán quản trị là cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra và chủ động điều tiết chi phí cho phù hợp.Nghĩa là căn cứ vào thông tin do kế toán quản trị cung cấp, các nhà quản trị sẽ thấy đợc sự biến động của chi phí phù hợp hay không với sự biến động của mức độ hoạt động và từ đó các biện pháp hữu hiệu nhằm quản lí tốt các loại chi phíTheo cách phân loại này thì chi phí đợc phân thành: biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp2.2.1. Biến phí( chi phí biến đổi)Biến phí là những khoản mục chi phí quan hệ tỉ lệ thuận với biến động về mức độ hoạt động. Biến phí khi tính cho một đơn vị thì nó ổn định, không thay đổi. Biến phí khi không hoạt động bằng O. Nh vậy biến phí 2 đặc điểm:+ Tổng các biến phí thay đổi khi sản lợng thay đổi+ Biến phí đơn vị giữ nguyên không đổi khi sản lợng thay đổiBiến phí thờng gồm các khoản chi phí nh: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, giá vốn của hàng hóa mua vào để bán, chi phí bao bì đóng gói, hoa hồng bán hàng- Biến phí tỉ lệ: là những khoản chi phí quan hệ tỉ lệ thuận trực tiếp với biến động của mức hoạt động căn cứ nh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp .- Biến phí cấp bậc: Là những khoản chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng. Biến phí loại này không đổi khi mức hoạt động căn cứ thay đổi ít. Nói cách khác, biến phí loại này quan 5hệ tỉ lệ nhng không tuyến tính với mức độ hoạt động thay đổi cho phép chi phí thay đổi để tơng ứng với hoạt động mới.2.2.2. Định mức (chi phí cố định)Định phí là những khoản chi phí không biến đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Định phí chỉ giữ nguyên trong phạm vi phù hợp của doanh nghiệp. Phạm vi phù hợp là phạm vi giữa khối sản phẩm tối thiểu và khối lợng sản phẩm tối đa mà doanh nghiệp dự định sản xuất.2.2.3. Chi phí hỗn hợp Chi phí hỗn hợp là chi phí mà bản thân nó gồm các yếu tố biến phí lẫn định phí. ở mức độ hoạt động bản, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm của định phí, qua mức đó nó thể hiện đặc tính của biến phí3. Phng pháp tp hp chi phíDoanh nghip cn la chn các phng pháp tp hp chi phí phối hp tng loi chi phí:a/ Phng pháp trc tip: p dng cho trng hp chi phí phát sinh ch liên quan n mt i tng chu chi phí. Theo phng pháp n y thì chi phí c a i tng n o c tp hp trc tip cho i tng đó .b/ Phng pháp phân b: p dng cho trng hp chi phí phát sinh liên quan n nhiu i tng chu chi phí. Khi thc hin phng pháp phân b chi phí doanh nghip cụ th la chn mt trong các cn c phân b sau: Gi công, ng y công, gi máy hot ng, din tích s dng, v ph ng pháp phân b l trc tip hoc phân b theo cp bc.4. Xác định chi phí trung tâmVic xác nh trung tâm chi phí ph thuc v o quy trình s n xut v quy mô ca tng doanh nghip. Các trung tâm chi phí thng c phân loi l :- Trung tâm chính, nh: Trung tâm mua h ng, trung tâm s n xut (các phân xng, b phn sn xut); 6- Trung tâm ph, nh: Trung tâm h nh chính, qu n tr, trung tâm k toán, t i chính,II. Bản chất, nội dung của giá thành sản phẩm 1. Khái niệm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra bất kỳ ở kỳ nào nhng liên quan đến việc thực hiện một khối lợng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ.Một cách chung nhất, giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất kinh doanh tính cho một khối lợng sản phẩm, công việc hoàn thành. 2. Phân loại gía thành sản phẩm:Nếu căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành thì giá thành bao gồm giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ: - Giá thành sản xuất gồm các chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm phát sinh ở phân xởng sản xuất tính cho sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất đợc sử dụng để hạch toán thành phẩm nhập kho và giá vốn hàng bán, là căn cứ để xác định mức lãi gộp trong kì. Về nguyên tắc, giá thành sản phẩm phải là tất cả chi phí phát sinh trong giai đoạn chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên, để phục vụ yêu cầu quản trị chi phí (phải lập kế hoạch, kiểm soát chi phí ) thì trong việc xác định giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất đ ợc phân loại theo cách ứng xử thành biến phí và định phí. Thông thờng, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp là biến phí, còn chi phí sản xuất chung thì bao gồm một bộ phận là biến phí, một bộ phậnđịnh phí. - Giá thành toàn bộ bao gồm giá thành sản xuất và chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp tính cho sản phẩm đã tiêu thụ, chỉ xác định đối với sản phẩm, lao vụ đã đợc tiêu thụ, là căn cứ để xác định mức lợi nhuận trớc thuế7Dựa theo cách phân loại chi phí theo công dụng và theo cách ứng xử của chi phí và tuy vào yêu cầu quản trị chi phí trong doanh nghiệp mà nhiều cách khác nhau trong việc xác định giá thành sản xuất Thiếu3. Các chức năng bản của giá thành sản phẩm - Chức năng bù đắp chi phí. Giá thành sản phẩm biểu hiện những hao phí vật chất mà các doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Những hao phí vật chất này cần đợc bù đắp một cách đầy đủ, kịp thời để đảm bảo yêu cầu tái sản xuất.- Chức năng lập giá.Sản phẩm do cách doanh nghiệp sản xuất là sản phẩm hàng hoá đợc thực hiện giá trị trên thị trờng thông qua giá cả cho nên để thực hiện đợc yêu cầu bù đắp hao phí vật chất thì khi xây dựng giá phải căn cứ vào giá thành sản phẩm.- Chức năng đòn bẩy kinh tế.Doanh lợi của doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào giá thành sản phẩm. Hạ thấp giá thành sản phẩm là biện pháp bản để tăng cờng doanh lợi, tạo nên tích luỹ để tái sản xuất mở rộng.Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý, hạch toán và kế hoạch hóa giá thành cũng nh xây dựng giá cả hàng hoá, giá thành đợc xem xét dới nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Về luận cũng nh trên thực tế, ngoài các khái niệm giá thành hội và giá thành cá biệt còn các khái niệm giá thành phân xởng, giá thành công xởng, giá thành toàn bộ Căn cứ vào thời gian tính và cách tính giá và lợng tiêu hao của các khoản mục CPSX mà giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.III. Hạch toán chi phí sản xuất và các phơng pháp xác định chi phí1. Hạch toán chi phí sản phẩm Để hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm đợc chính xác, phù hợp thì trớc hết phải xác định đợc đối tợng hạch toán chi phí sản xuất - nghĩa là xác 8định giới hạn nhất định để tập hợp chi phí mà thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí và giá thành sản phẩm. Đối tợng tập hợp CPSX thể là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm(toàn xí nghiệp), từng giai đoạn công nghệ sản xuất sản phẩm (từng phân xởng) hoặc thể là từng chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận sản phẩm, từng mặt hàng hoặc từng nhóm sản phẩm.Trình tự tập hợp và phân bổ CPSX thờng đợc khái quát qua 3 bớc sau đây:B ớc 1 : tập hợp các khoản chi phí bản, trực tiếp liên quan đến các đối t-ợng tập hợp chi phí và tính giá thành.B ớc 2 : Tiến hành tính toán và phân bổ các khoản chi phí liên quan chung đến các đối tợng tính giá thành nh CPSX kinh doanh phụ, CPSXC.B ớc 3 : Xác định giá trị sản phẩm dở dang trên sở đó tính ra giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, dịch vụ theo phơng pháp phù hợp. 2. Các phơng pháp xác định chi phí: 2.1. Phơng pháp xác định chi phí theo công việc:2.1.1. Nội dung phơng pháp xác định chi phí theo công việc:Phơng pháp chi phí xác định theo công việc đợc sử dụng ở các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, sản phẩm đợc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Các đơn đặt hàng thể khác nhau và cùng một lúc, doanh nghiệp thể sản xuất nhiều đơn đặt hàng khác nhau nh trong xây dựng, trong sản xuất công nghiệpHệ thống kế toán cần phản ánh những hoạt động của doanh nghiệp theo từng đơn đặt hàng, đó là: - Khách hàng đến doanh nghiệp đặt hàng trong đó nêu rõ yêu cầu về sản phẩm mà khách hàng mong muốn.- Doanh nghiệp cần đánh giá đơn đặt hàng để xác định giá bán cho sản phẩm trong đơn đặt hàng. Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, ngời ta tính toán cho việc hạch toán từng đơn đặt hàng.9- Cộng dự toán vừa tính với số lãi mong muốn sẽ tạo ra giá bán cho sản phẩm trong đơn đặt hàng.- Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, trong khi sản xuất theo đơn đặt hàng thì kế toán đã tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng.Nói chung, đơn đặt hàng đợc gửi ngay cho khách hàng khi nó kết thúc, do vậy doanh nghiệp không cần sử dụng tài khoản thành phẩm trong hệ thống thông tin kế toán. Tuy nhiên để phản ánh sự vận hành kế toán, doanh nghiệp đã sử dụng tài khoản thành phẩm để phản ánh sự bàn giao một đơn đặt hàng đã sản xuất xong vào kho thành phẩm. Việc ghi chép này cho phép xác định đơn đặt hàng đã xong, thể đợc gửi đi ngay cho khách hàng.2.1.2. Hệ thống sổ sách sử dụngNgoài việc tập hợp chi phí sản xuất và chi phí công việc, chi phí này còn đ-ợc bộ phận kế toán phản ánh vào các tài liệu liên quan* Sử dụng các tài khoản sau để phản ánh chi phí theo công việc - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Chi phí nhân công trực tiếp. - Chi phí sản xuất chung. - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thành phẩma, Căn cứ vào phiếu xuất kho (bảng phân bổ vật liệu) doanh nghiệp phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào sản xuất và cuối kì kết chuyển chi phí này vào tài khoản tính giá thành Nợ: Tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếpCó: tài khoản nguyên liệu, vật liệu Nợ: Tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dangCó: Tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp10[...]... định trong quản lí - Về hệ thống xác định chi phí và tính gía thành thể vận dụng một trong ba hệ thống đó là: giá thành thực tế; giá thành định mức( giá thành theo chi phí tiêu chuẩn) và giá thành kết hợp giữa chi phí thực tế và chi phí định mức Tóm lại qua nội dung, quy trình hạch toán chi phí và giá thành của Mỹ thể thấy rằng: Việc tổ chức hạch toán chi phí và giá thành rất linh hoạt, tuỳ theo. .. đoạn xây dựng chế kế toán hoá theo phơng thức hạnh toán kinh doanh hội chủ nghĩa Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn này là sự đổi mới chế quản lí với nội dung là xây dựng chế kế hoạch hoá theo phơng thức kinh doanh hội chủ nghĩa đúng nguyên tắc tập trung dân chủ Năm 1989, Bộ Tài chính ban hành Hệ thống tài khoản kế toán mới thay thế hệ thống tài khoản kế toán ban hành năm 1970 Theo đó ,kết... Nam là nền kinh tế vận hành theo chế kế hoạch hoá tập trung Nhà nớc thực hiện quản toàn diện các xí nghiệp trên sở quy định và giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh về sản lơng, chất lợng, mặt hàng, nhiệm vụ tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tích luỹ cho Nhà nớc Các quan chức năng của Nhà nớc phải quản chi phí rất chặt chẽ, thể hiện nhiều báo... trung tâm chi phí của Pháp 2 Kế toán quản trị chi phí - giá thành Mỹ a, Giới thiệu về mô hình kế toán chi phí, giá thành sản phẩm của Mỹ Mỹ là một nớc nền kinh tế thị trờng phát triển, tiềm lực kinh tế và phong cách quảntheo thị trờng mở Các trung tâm tài chính, các sở giao dịch, thị trờng tàichính phát triển mạnh Mô hình kế toán của Mỹ thiên về tài chính nhằm đáp ứng thông tin của thị trờng tài... theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau Để phục vụ cho việc ra quyết định trong sản xuất kinh doanh cần phân loại chi phí theo mức hoạt động thành các biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp 3 Hoàn thiện việc phân loại giá thành theo mục đích của KTQT Nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định đặc biệt trong việc định giá bán sản phẩm, giá chuyển nhợng nội bộ, KTQT cần thiết phải phân loại giá thành. .. tính giá thành sản phẩm./ 32 Mục lục Lời mở đầu Nội dung của đề án Phần I: sở luận về hạch toán chi phí và tính gía thành sản phẩm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp III Bản chất, nội dung của chi phí 5 Khái niệm chi phí 6 Phân loại chi phí 7 Phơng pháp tập hợp chi phí 8 Xác định chi phí trung tâm IV Bản chất, nội dung của giá thành sản phẩm 4 Khái niệm gía thành sản phẩm 5 Phân loại giá thành. .. chung - Tài khoản thành phẩm - Tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Tài khoản giá vốn hàng bán Theo phơng pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất, mỗi công đoạn sản xuất, hoặc mỗi phân xởng sản xuất mở một tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang riêng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của mỗi bớc hay của mỗi phân xởng Thành phẩm hoàn thành của mỗi bớc hay phân... xuất định mức hoặc chi phí kế hoạch Phơng pháp tính giá thành là một phơng pháp hoặc hệ thống phơng pháp đợc sử dụng để tính giá thành của đơn vị sản phẩm, nó mang tính thuần tuý kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tợng tính giá thành Đối với kế toán chi phí của các nớc nền kinh tế thị trờng, ngời ta chỉ xác định hệ thống tính giá theo công việc hay theo quá trình sản xuất, còn việc tính giá thành. .. giá vốn hàng bán của kì đó Nếu mức chênh lệch lớn, thì phân bổ chênh lệch vào tài khoản: Tài khoản chi phi sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản thành phẩm Tài khoản giá vốn hàng bán Theo tỉ lệ số d của các tài khoản này d, Khi đơn đặt hàng đã thực hiện, sản phẩm hoàn thành đợc chuyển kho thành phẩm.Nghiệp vụ này đợc phản ánh nh sau: Nợ: Tài khoản thành phẩm Có: Tài khoản: chi phí sản xuất kinh doanh... chức kế toán quản trị chi phi_giá thành của một số quốc gia trong khu vực và thế giới: Mục lục Lời mở đầu Nội dung của đề án Phần I: sở luận về hạch toán chi phí và tính gía thành sản phẩm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp I Bản chất, nội dung của chi phí 1 Khái niệm chi phí 2 Phân loại chi phí 3 Phơng pháp tập hợp chi phí 4 Xác định chi phí trung tâm II Bản chất, nội dung của giá thành sản phẩm . hớng chủ yếu của công cuộc đổi mới đã đợc Đại hội VI của Đảng đề ra đến chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế quản. quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa đ-ợc Đại hội VII xác định và đợc Đại hội ix phát tiển thành chủ trơng xây dựng và phát triển nền kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Phân loại chi phí:, Phân loại gía thành sản phẩm : Các chức năng cơ bản của giá thành sản phẩm, Các phơng pháp xác định chi phí:, Phơng pháp tính giá thành:, Các chứng từ sử dung cung cấp thông tin để cung cấp thông tin cho quản lý: Các hình tức sổ kế toán sử dụng:, Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở 1 số nớc ở châu á, Hoàn thiện việc phân loại CPSX cho kế toán quản trị doanh nghiệp. Hoàn thiện việc phân loại giá thành theo mục đích của KTQT Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn