Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

98 909 9
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:03

Luận văn : Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương Lời nói đầuTrong hơn một thập kỷ vừa qua, dới ánh sáng nghị quyết đại hội VI của đảng; chỉ thị 100 của ban bí th và đặc biệt là nghị quyết 10 của Bộ chính trị, kinh tế hộ nông dân nớc ta đã đạt đợc những thành quả to lớn, góp phần quan trọng tạo lên sự tăng trởng vợt bậc của nền kinh tế đất nớc. Khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong nông nghiệp - nông thôn, phát huy những lợi thế vốn có của đất nớc, tạo công ăn việc làm, từng bớc tăng thu nhập cho lao động làm nông nghiệp là những mục tiêu mà kinh tế hộ nông dân nớc nhà về cơ bản đã làm đợc trong thơì gian vừa qua. Tuy nhiên, cũng từ những kết quả đã đạt đợc đó, trên con đờng phát triển của mình kinh tế hộ nông dân nớc ta đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta cần làm tốt hơn nã trong thời gian sắp tới nh ruộng đất cho ngời nông dân; vốn, tín dụng cho các hộ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thị trờng đầu vào, đầu ra; nâng cao trình độ của ngời lao động trong nông nghiệp .Thanh Miện là một huyện thuần nông nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng. Cũng nh những huyện thuần nông khác trong cả nớc hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của huyệnkinh tế hộ nông dân. Nông nghiệp là ngành luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của toàn thể nhân dânhộ nông dân cũng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ gia đình có trong toàn huyện. Trong quá trình phát triển kinh tế hộ nông dân nơi đây cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm khai thác tốt hơn nữa những nguồn lực trong nông nghiệp -nông thôn, không ngừng nâng cao chất lợng lao động và cuộc sống của ngời nông dân.Theo em, Thanh Miện là một môi trờng thuận lợi và có tính đại diện cao khi chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu về kinh tế hộ nông dân.Vì vậy trong giai đoạn thực tập này em đã chọn đề tài Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dơng.Với đề tài Một số giả pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dơng em hy vọng:- Củng cố kiến thức đã học, từng bớc nâng cao trình độ tiếp cận những vấn đề thực tiễn của bản thân.-Vận dụng kiến thức đã có, tập xem xét, đánh giá và nghiên cứu một vấn đề cụ thể trong thực tiễn.1-Góp phần thực hiện chủ trơng xoá đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ nông dân huyện Thanh Miện.-Góp ý kiến của mình vào tiếng nói chung, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ nông dân ở nớc ta niện nay.Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài em đã sử dụng những phơng pháp chủ yếu sau:-Phơng pháp thống kê.-Phơng pháp nghiên cứu điển hình.-Phơng pháp điều tra.-Phơng pháp phân tích, xử lý số liệu và phân tích tổng hợp.-Phơng pháp khảo nghiệm kinh tế.Bằng kiến thức đã đợc học, vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu một vấn đề cụ thể nhằm đạt đợc những mục đích nêu trên, nội dung bài viết gồm 3 chơng, đó là:Chơng I: Cơ sở khoa học phát triển kinh tế hộ nông dân.Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dânhuyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng.Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo đã giúp đỡ và hớng dẫn em hoàn thành bài viết này.2Ch ơng I: Cơ sở khoa học Phát triển kinh tế hộ Nông DânI- Những lý luận chung:1- Khái niệm, bản chất, đặc trng, vai trò của kinh tế hộ nông dân.a. Khái niệm bản chất.Kinh tế hộ nông dân là khái niệm đã đợc đề cập đến từ rất sớm trong lịch sử phát triển của loài ngời. Từng hình thái phát triển nền kinh tế khác nhau trôi qua, lại cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về kinh tế hộ nông dân ở thời kỳ lịch sử đó.Tuy nhiên, kinh tế hộ nông dân chỉ thực sự đợc quan tâm và bàn đến khi vị trí và vai trò của nó dần đợc khẳng định trong nền kinh tế nói chung và trong nông nghiệp - nông thôn nói riêng. Với ý nghĩa to lớn của việc phát triển kinh tế hộ nông dân đã đợc chứng minh trong lịch sử. Có rất nhiều nhà kinh tế, những học giả, học thuyết và cả những nhà chính trị đã bàn đến kinh tế hộ với vai trò là thành phần kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp - nông thôn. Và tất nhiên, tuỳ từng thời kỳ phát triển khác nhau, tuỳ từng cách tiếp cận khác nhau mà chúng ta nhận đợc những lý thuyết không hoàn toàn giống nhau về kinh tế hộ nông dân.-T tởng của C.Mác và Ph-Anggen.Đối với vấn đề nông dân, cả Mác và Anggen đều tỏ thái độ hết sức thận trọng. +Lúc đầu, khi nghiên cứu con đờng công nghiệp hoá đặc thù của nớc Anh, nhận thấy quá trình ngời nông dân bị tách khỏi ruông đất một cách ồ ạt, Mác đã tuyên đoán giai cấp nông nhân sẽ bị xoá bỏ cùng với sự phát triển của đại công nghiệp. Nông nghiệp sẽ đợc tổ chức lại thành nền đại sản xuất nh trong công nghiệp.+Nhng sau đó, bất chấp xu hớng diễn ra trong thời kỳ công nghiệp hoá nhanh chóng ở nớc Anh, nông trại gia đình về căn bản không dựa trên lao động làm thuê, vẫn tỏ rõ sức sống và hiệu quả của nó. Từ đó trong quyển III của bộ t bản, Mác đã viết Ngay ở những nớc siêu công nghiệp . với thời gian cho đến nay đã khẳng định rằng hình thức lãi nhất không phải là nông trại công nghiệp hoá mà là nông trại gia đình không dùng lao động làm thuê. Những nớc còn giữ hình thức t hữu chia đất 3thành khoảnh nhỏ, giá cả ngũ cốc trong những nớc mà chế độ sở hữu ruộng đất nhỏ còn chiếm địa vị thống trị thờng thấp hơn so với những nớc có nền sản xuất t bản chủ nghĩa.-T tởng của V.L.Lê nin:Với t duy biện chứng và hoạt động thực tiễn,V.L.Lê nin đã có những đóng góp quan trọng vào những luận điểm nêu trên của Mác và Angghen.Năm 1908, khi bàn về việc lựa chọn con đờng phát triển của nông nghiệp nớc Nga, Lênin đã nhận thấy rằng: Không thể phát triển theo con đờng t bản chủ nghĩa kiểu Phổ vì đó là kiểu phát triển kém hiệu quả, mà phải là theo kiểu một chủ trại tự do trên mảnh đất tự do, nghĩa là mảnh đất đó đợc dọn sạch khỏi những tàn tích trung cổ, đó là kiểu Mĩ. Lênin cho rằng Cauxky đã đặt vấn đề rất chính xác và đúng đắn khi nói rằng: Nông nghiệp không phát triển theo cùng một kiểu với công nghiệp.+Thực tế cho đến nay, ngày càng khẳng định sự phát triển thắng thế của con đ-ờng khác với kiểu Nông trại kỹ nghệ ở Anh hoặc Đại điền trang kiểu Phổ mà Mác và Lênin đã phán đoán ở nhiều nớc.-T tởng của A.V.Traianôp.+Kinh tế hộ nông dânmột hình thức kinh tế phức tạp của tổ chức sản xuất nông nghiệp. Đó là những doanh nghiệp hàng hoá gia đình nông dân không thuê nhân công mà chiếm đại bộ phận nông hộ ở nớc Nga trớc cách mạng cũng nh trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa t bản lên chủ nghĩa xã hôị ở Liên xô.+Kinh tế nông dân gắn bó hữu cơ với gia đình nông dân vì thế có thể coi kinh tế nông dânkinh tế gia đình. Đó là một thứ xí nghiệp lao động gia đình sống theo những quy luật của nó, khác với những quy luật t bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở lao động làm thuê. Trong kinh tế gia đình, ngời nông dân vừa là ngời chủ, vừa là ngời lao động. Mục đích sản xuất không phải vì lợi nhuận mà là để thoả mãn những nhu cầu của gia đình.+Khi vợt khỏi kinh tế nửa tự nhiên (nửa tự cung tự cấp) ngời nông dân bắt đầu cảm thấy rõ sự cần thiết của tín dụng, kỹ thuật và công nghệ tiến bộ. Nhng mặt khác, các quá trình thuần tuý sinh học (trong trồng trọt cũng nh trong chăn nuôi) lại đòi hỏi một sự chăm sóc của từng cá nhân và điều đó lại hạn chế sự phát triển theo chiều rộng của doanh nghiệp nông dân.+Mỗi ngành có một giới hạn tối u cần thiết. Khi giới hạn tối u vợt quá khuôn khổ kinh tế của gia đình nông dân, lúc đó, nông dân tìm cách hợp tác với nhau để đạt giới hạn tối u mới , bằng cách đó là chuyển dần lên sản xuất lớn. Nói cách khác, do 4không có khả năng tập trung vô hạn theo chiều sâu nh trong công nghiệp nên sản xuất nông nghiệp chỉ có thể tập trung theo chiều rộng từ quá trình này đến quá trình khác. Nh vậy ngời nông dân khi làm chủ và ngời lao động sẽ đi tới chỗ liên kết các quá trình và các ngành tách rời nhau cùng nhau mua sắm t liệu sản xuất, thành lập các nhóm sử dụng máy móc và tiêu thụ sản phẩm, cải tạo đất đai. Và bằng cách đó mà thay đổi cách kinh doanh của mình.-T tởng của Frank Elliss:Kinh tế hộ nông dân là sản xuất của các hộ gia đình nông nghiệp, có quyền sinh sống trên các mảnh đất đai, sử dụng chủ yếu sức lao động của gia đình. Sản xuất của họ thờng nằm trong hệ thống sản xuất lớn hơn và tham gia ở mức độ không hoàn hảo và hoạt động của thị trờng.-Quan điểm của Liên Hợp Quốc:+Về phơng diện thống kê:Liên hợp quốc cho rằng: hộ là những ngời cùng sống chung dới một mái nhà, cùng ăn chung và có cùng một ngân quỹ.+Về phơng diện sản xuất:Liên hợp quốc cho rằng: kinh tế hộmột hình thức tổ chức cơ sở của nền sản xuất hàng hoá. Nó hoạt động sản xuất kinh doanh theo hộ gia đình, có một hoặc một số ngời lao động tự đầu t theo khả năng về vốn để trang bị t liệu sản xuất, sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu sản phẩm cho sự sinh tồn của họ trên thị trờng.Mỗi t tởng, mỗi quan điểm cho ta một cách nhận thức tổng quát về kinh tế hộ nông dân hoặc kinh tế hộ nông dân trên một mặt nào đó. Tuy vậy, chúng ta có thể hiểu:Kinh tế hộ nông dântế bào kinh tế - xã hội đợc hình thành trên cơ sở các mối quan hệ: hôn nhân, huyết thống, phong tục, tâm linh, tâm lý, đạo đức. Là hình thức tổ chức kinh tếsở của nông dânnông thôn. Kinh tế hộ nông dân đã tồn tại từ rất lâu ở các nớc nông nghiệp, tự chủ trong sản xuất - kinh doanh nông nghiệp, là pháp nhân kinh tế, bình đẳng trớc pháp luật và là chủ thể nền kinh tế thị trờng.+Hộ là hình thức kinh tế có quy mô gia đình, các thành viên trong hộ gắn bó với nhau chặt chẽ trớc tiên bằng quan hệ hôn nhân và huyết thống.+Trong các t liệu sản xuất của hộ nông dân, ruộng đất là t liệu sản xuất quan trọng nhất, là t liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.5+Kinh tế hộ nông dan chủ yếu dựa vào sức lao động của gia đình, không hoặc rất ít thuê lao động ngoài, các lao động trong gia đình mang tính tự giác cao. Ngoài các lao động chính thì kinh tế hộ nông dân còn có những lao động phụ đó là những lao động trẻ em và ngời già.+Ngời chủ hộ vừa là ngời quản lý điều hành sản xuất,vừa trực tiếp lao động nên mọi ngời trong hộ đều gắn bó với nhau chặt chẽ trong quá trình sản xuất. Từ đó các thông tin, các quyết định đợc xử lý nhanh và kịp thời, mang tính hợp lý cao.+Tính t hữu của ngời lao động liên hệ với lợi ích cá nhân một cách chặt chẽ, nó vừa là mục đích, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.Từ những t tởng, những quan điểm, khái niệm và những đặc điểm của kinh tế hộ nông dân nh đã nêu ở trên chúng ta có thể rút ra đợc bản chất của kinh tế hộ nông dân thể hiện ở những khía cạnh sau:+ Kinh tế hộ nông dân là đơn vị kinh tế, trong đó các thành viên hoạt động và làm việc một cách tự chủ, tự nguyện vì lợi ích của bản thân, của gia đình và của toàn xã hội.+Kinh tế hộ nông dân là loại hình kinh tế thích nghi nhất với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, nơi mà các cây trồng, vật nuôi đòi hỏi sự quan tâm sát sao, sự chăm sóc đúng lúc của con ngời. Đất đai và các t liệu sản xuất khác đòi hỏi một sự bảo quản và bồi dỡng hợp lý từ ngời sử dụng, một yêu cầu mà không hình thức sản xuất nào khác đáp ứng đợc. + Kinh tế hộ nông dân là loại hình kinh tế phổ biến mang tính chất đặc thù ở mỗi vùng, mỗi khu vực và mỗi nớc trên thế giới.Kinh tế hộ nông dân là đơn vị kinh tếsở vừa sản xuất, vừa tiêu dùng (mà ng-ời ta thờng gọi tự cấp tự túc) sản phẩm mà hộ làm ra có thể đợc tiêu dùng luôn với vai trò là t liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.+Cũng nh những thành phần kinh tế khác, Kinh tế hộ nông dân phải vận dụng tổng hợp các quy luật tự nhiên và quy luật kinh tế khách quan trong quá trình tồn tại và phát triển của mình.+Kinh tế hộ nông dân không những giải quyết tốt các mục tiêu của hộ nông dân mà còn giải quyết tốt vấn đề môi trờng sinh thái và vấn đề xây dựng nông thôn mới.b- Đặc trng của kinh tế hộ nông dân.Kinh tế hộ nông dân đang tồn tại và phát triển với vai trò là một đơn vị sản xuất cơ sở của nông nghiệp - nông thôn. Là một thành phần kinh tế độc lập, tự chủ cùng các thành phần kinh tế khác hình thành lên nền kinh tế thị trờng của nớc ta hiện hay. 6Kinh tế hộ nông dân sẽ luôn là một tế bào bền vững và phát triển lành mạnh trong nền kinh tế, nó mang những đặc trng cơ bản sau đây:-Đặc trng về sở hữu:Tuy không đợc sở hữu về đất đai nhng hộ nông dân lại đợc nhà nớc giao quyền sử dụng ổn định và lâu dài. Đó là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của mọi quá trình sản xuất trong nông nghiệp. Mọi t liệu sản xuất khác đều thuộc quyền sở hữu của các thành viên trong hộ, và tất nhiên mọi sản phẩm làm ra đều thuộc quyền sở hữu của gia đình. Tất cả những điều này tạo lên sự khác biệt giữa sở hữu hộ nông dânsở hữu t nhân trong sở hữu tập thể.-Đặc trng về mục đích sản xuất. Mục đích sản xuất của kinh tế hộ nông dân đợc xác định chủ yếu trên cơ sở đảm bảo nhu cầu về lơng thực và thực phẩm cho hộ, một số ít d thừa đợc đem ra để trao đổi. Tuy nhiên cùng với quá trình phát triển, mục tiêu đảm bảo nhu cầu của hộ sẽ giảm dần và thay vào đó là sản xuất hàng hoá nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu về vật chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình.-Đặc trng về lao động:+Thờng thì các hộ nông dân không thuê lao động mà chỉ sử dụng những thành viên trong gia đình. Trong các ngành kinh tế khác, việc sử dụng lao động là trẻ em và ngời lớn tuổi là không đợc phép nhng trong kinh tế hộ nông dân thì lao động trẻ em và ngời lớn tuổi đóng một vai trò rất đáng kể ,hai lao động trẻ em hoăc ngời lớn tuổi đợc tính bằng một lao động chính.+Mọi lao động trong hộ nông dân làm việc với tính tự giác cao, tự chủ vì lợi ích của bản thân, của gia đình và của toàn xã hội.-Đặc trng về mặt tổ chức:+Tổ chức của hộ nông dân rất đơn giản, gọn nhẹ chỉ bao gồm những ngời trong gia đình, trong bộ tộc có quan hệ hôn nhân và huyết thống.+Tổ chức của hộ nông dân rất chặt chẽ, điều khiển mọi quá trình sản xuất chủ yếu là ngời chủ gia đình trên cơ sở thứ bậc, hiệu lực cao bởi kỷ cơng, lề nếp mang tính truyền thống.-Đặc trng về hoạt động kinh tế hộ:+Hoạt động kinh tế của hộ nông dân khá đa dạng và phong phú, có thể tiến hành sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiêù ngành nghề .7+Có tính phù hợp và tự điều chỉnh cao, với mỗi thay đổi của môi trờng sản xuất kinh doanh thì hoạt động kinh tế của hộ có thể tự điều chỉnh để phù hợp .Tuy nhiên sự tự phù hợp đó nhanh hay chậm, chính xác hay không còn phụ thuộc vào điều kiện và khả năng của mỗi thành viên trong hộ.-Đặc trng về phân phối:Các sản phẩm do hộ nông dân sản xuất ra trớc hết đợc phân phối đều theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình, phần còn d thừa đợc đem bán hoặc trao đổi theo sự thống nhất giữa mọi thành viên trong gia đình.Với sáu đặc trng nh đã nêu ở trên, kinh tế hộ nông dân thực sự là thành phần kinh tế phù hợp với yêu cầu của mọi nền kinh tế đang tồn tại, nó là một trong năm thành phần kinh tế của Đảng, Nhà nớc và nhân dân ta trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội.c-Vai trò của kinh tế hộ nông dân.Kinh tế hộ nông dânmột trong những thành phần cấu tạo lên nền kinh tế quốc dân của mỗi nớc, nó không chỉ tự phát triển, tự ảnh hởng mà còn ảnh hởng tới và chịu sự ảnh hởng tác động của tất cả các thành phần kinh tế khác. Sự tồn tại và phát triển của kinh tế hộ ảnh hởng sâu sắc tới đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của mọi tầng lớp dân c trong xã hội.Trong các học thuyết, các quan điểm của mình, các nhà kinh tế, các nhà chính trị đã phần nào nêu lên những chính kiến của mình về vai trò của kinh tế hộ. Trong bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thời điểm lịch sử nào kinh tế hộ nông dân vẫn luôn đóng vai trò quan trọng.-Cung cấp lợng lơng thực, thực phẩm chủ yếu phục vụ cho đời sống và nhu cầu của con ngời:+Hàng năm trên toàn thế giới, với sự ổn định khoảng 300 triệu hộ nông dân đã đóng góp, giữ vai trò là lực lợng chủ đạo trong nền nông nghiệp toàn cầu. Sản xuất ra khoảng trên 2000 triệu tấn lơng thực, trên 200 triệu tấn hạt có dầu và khoảng 1000 triệu tấn thịt, sữa, trứng, hàng tỷ tấn rau, quả cung cấp cho gần 6 tỷ ngời.+ở Mĩ, chỉ với khoảng 65% đất nông nghiệp, kinh tế hộ nông dân đã tạo ra một lợng nông sản chiếm khoảng 70% giá trị sản phẩm nông nghiệp, 50% sản lợng ngô toàn thế giới.+ở Nhật Bản, kinh tế hộ nông dân đã sản xuất ra một khối lợng sản phẩm đủ cung cấp cho nhu cầu của cả nớc với khối lợng: 100% nhu cầu về gạo; 81% nhu cầu về thịt; 98% nhu cầu về trứng; 90% đến 95% nhu cầu về rau, quả .8+ở Việt Nam chúng ta với trên 10 triệu hộ nông dân, hàng năm đã tạo ra một khối lợng nông sản thực phẩn cực lớn với sự tiến bộ vợt bậc, theo thống kê năm 2000 thì khối lợng sản phẩm của toàn ngành nông nghiệp là: 35,36 triệu tấn lơng thực quy thóc, xuất khẩu đạt 3,6 triệu tấn gạo, đã trồng đợc 717 nghìn ha ngô, sản lợng xuất khẩu cà phê đạt 694 nghìn tấn, cao su đạt 280 nghìn tấn, sản lợng thịt, trứng liên tục tăng với tốc độ cao, chúng ta không những đảm bảo nhu cầu lơng thực, thực phẩm cho nhân dân cả nớc mà còn vơn lên trở thành một trong những nớc xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.-Hình thành đơn vị tích tụ vốn của xã hội. Kinh tế hộ nông dân với đặc điểm là đơn vị sản xuất cơ sở và tự chủ đã đóng vai trò là đơn vị tích tụ vốn của xã hội, cùng vời các đơn vị trong các thành phần kinh tế khác tạo lên một tổng thể các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu về vốn của toàn xã hội.Nguồn vốn mà các hộ nông dân tích tụ đợc là cơ sở cho việc chuyển từ kinh tế tự túc tự cấp sang kinh tế hàng hoá với hiệu quả cao mang lại. Kết quả ấy sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề trong nông nghiệp, góp phần tích cực và to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.Trong quá trình sản xuất kinh doanh của minh, kinh tế hộ nông dân vừa là đơn vị tích tụ vốn, vừa đóng vai trò là đơn vị giải ngân nguồn vốn đó vào việc tái sản xuất hoặc mở rộng ngành nghề, tạo nguồn đầu t vào các ngành khác.-Tạo công ăn việc làm cho ngời lao động.Trong quá trình sản xuất, kinh tế hộ nông dân cần sử dụng nhiều lao động với số ngày công rất cao. Tuy nhiên với mỗi dạng hộ khác nhau, ở mỗi thời điểm và thời kỳ phát triển của hộ khác nhau mà có nhu cầu về lao động không giống nhau:+Sử dụng lao động gia đình: Hộ nông dân chủ yếu sử dụng lao động trong gia đình và lao động trong gia đình cũng là nguồn chủ yếu cung cấp cho nhu cầu của hộ, chúng ta phải nói rằng đa số lao động trong hộ đều làm việc cho sự phát triển và mục tiêu sản xuất cũng nh quá trình sản xuất của hộ nông dân.+Sử dụng lao động gia đình ngoài độ tuổi lao động.Hiện nay, một tình trạng khá phổ biến là ở các hộ nông dân, việc sử dụng lao động ngoài độ tuổi lao động, đó là các trẻ em và ngời lớn tuổi, với cách tính cứ hai lao động này bằng một lao động chính đã góp phần tăng thu nhập cho hộ, giải phóng dần lực lợng lao động chính ra khỏi nông nghiệp đến một mức hợp lý.9+Sử dụng lao động làm thuê:Việc sử dụng lao động làm thuê rất ít khi xẩy ra ở những hộ tự túc tự cấp, sản xuất nhỏ nhng lại là việc làm khá phổ biến ở các hộ nông dân sản xuất hàng hoá và sản xuất lớn. Những hộ nông dân này việc thuê mớn thêm lao động thờng xuyên hoặc vào thời vụ là điều cần thiết với tiền công hợp lý đã tạo ra một số lợng công ăn việc làm khá lớn cho những lao động d thừa ở nông thôn hiện nay.Kinh tế hộ nông dân, trong quá trình sản xuất và phát triển của mình cần rất nhiều ngày công lao động. Thực tế đã chứng minh qua những năm vừa qua, kinh tế hộ nông dân đã giải quyết cho hàng triệu lao động ở nông thôn nớc ta, góp phần quan trọng vào công cuộc giải quyết công ăn việc làm cho ngời lao động.-Thực hiện phân công lao động theo đơn vị kinh tế hộ nông dân.Cùng với quá trình phát triển của mình kinh tế hộ nông dân ngày càng có điều kiện để tích luỹ tái sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu, khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng nh máy móc đợc áp dụng và sử dụng vào sản xuất ngày càng nhiều. Trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của ngời nông dân ngày càng đợc nâng lên rõ rệt thêm vào đó là sự phù hợp trong cơ chế và các chính sách của nhà nớc sẽ giúp cho sản xuất ngày càng phát triển số lao động phục vụ cho nhu cầu của kinh tế hộ về nông nghiệp ngày càng giảm, sẽ dẫn đến tình trạng d thừa lao động trong nông nghiệp. Số lao động d thừa này với trình độ ngày càng đợc nâng lên sẽ chuyển dịch sang làm việc tại các ngành, nghề khác, nhất là các ngành nghề truyền thống sẽ ngày càng phát triển.Tất cả những điều này sẽ dẫn tới diện tích đất nông nghiệp trên đầu ngời sẽ tăng, năng xuất lao động tăng và hiệu quả sản xuất của một lao động sẽ không ngừng đợc nâng lên.-Đổi mới kỹ thuật sản xuất.Sự tồn tại và phát triển của kinh tế hộ nông dân với t cách là một thành phần kinh tế tồn tại và luôn đổi mới cùng với quá trình đổi mới, phát triển của nền kinh tế nói chung. Kinh tế hộ nông dân chịu sự ảnh hởng tác động của các thành phần kinh tế khác, của nhiều yếu tố khác. Qua quá trình hoạt động, nó luôn phát triển hớng tới hoàn thiện mình, mà đổi mới về kỹ thuật sản xuất chỉ là một mặt đổi mới của nó. Sự đổi mới về kỹ thuật sản xuất có đợc là do các nguyên nhân tác động sau đây:+Ngời nông dân với kinh nghiệm sản xuất của mình ngày càng làm tốt hơn công việc của mình, phát hiện những khó khăn cần khắc phục và những thuận lợi cần khai thác phát huy.10[...]... phát triển kinh tế hộ nông dân của một số nớc trên thế giới và tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân của Việt nam trong nhiều năm Em rút ra đợc một số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nh sau: -Kinh tế hộ nông dân (kinh tế trang trại) là hình thức tổ chức cơ sở trong nông nghiệp Đợc phát triển phổ biến và nó cần tạo điều kiện để phát triểnkinh tế hộ nông dân có nhiều u điểm mà các hình... từ kinh tế hộ tự cấp tự túc, sản xuất nhỏ lên sản xuất hàng hoá lớn, kinh tế trang trại II- Khái quát sự phát triển của kinh tế hộ nông dânmột số nớc trên thế giới và nớc ta 1- Sự phát triển kinh tế hộ nông dân một số nớc trên thế giới Kinh tế hộ nông dân đã tồn tại từ rất sớm trong lịch sử và trải qua nhiều bớc thăng trầm cùng với các hình thái kinh tế- xã hội Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát triển. .. sản xuất của kinh tế hộ nông dân -Thực tế phát triển kinh tế hộ nông dân đã cho thấy nhiều u điểm mà không một chủ thể nào có đợc, hơn thế nữa phát triển kinh tế hộ nông dân còn giúp phát triển lực lợng sản xuất, tạo công ăn việc làm và giải phóng lực lợng ,năng lực sản xuất ở nông thôn đây là việc làm thực sự có ý nghĩa với bất kỳ một nền kinh tế nào, với bất kỳ một xã hội nào Việc phát triển lực lợng... phát triển kinh tế hộ nông dân ở nớc ta Điều này đã thực sự tạo tiền đề to lớn cho sự phát triển của nền nông nghiệp nói chung và kinh tế hộ nông dân nói riêng Bằng những kết quả rực rỡ đã đạt đợc trong những năm vừa qua, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một tơng lai tốt đẹp của kinh tế hộ nông dân trong thời gian sắp tới 27 Chơng II Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh. .. khách quan của nền kinh tế thị trờng và xu hớng phát triển của nền nông nghiệp thế giới III- Xu hớng phát triển của kinh tế hộ nông dân và những bài học kinh nghiệm rút ra 1- Xu hớng phát triển của kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân là hình thức sản xuất phổ biến trong nông nghiệp, nó tồn tại ở tất cả các nớc, tất cả các vùng và trên toàn thế giới Tuỳ từng điều kiện sản xuất nông nghiệp khác nhau,... độ và mức độ phát triển kinh tế hộ khác nhau, tuỳ từng chính sách phát triển ở mỗi nớc có sự khác nhau mà xu hớng phát triển của kinh tế hộ nông dân ở những nơi đó trong thời gian sắp tới không hoàn toàn giống nhau Tuy nhiên chúng ta có thể rút ra đợc những đặc điểm cơ bản, những đặc điểm chung nhất của xu hớng phát triển kinh tế hộ nông dân hiện nay trên toàn thế giới: -Kinh tế hộ nông dân từ sản xuất... ta phải nói rằng nông nghiệp luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân mỗi nớc Sự phức tạp của nông nghiệp chỉ phù hợp với một loại hình sản xuất kinh doanh, mà ở đó mang lại hiệu quả kinh tế cao đó là kinh tế hộ nông dân Thực tế phát triển nền kinh tế của đất nớc chúng ta cũng cho thấy những điều tơng tự Qua nhiều năm kinh tế hộ nông dân không đợc khuyến khích phát triển, thậm chí... đổi mới vừa qua, nền kinh tếnông nghiệp nớc ta đã khởi sắc, đạt đợc những thành tựu to lớn, điều đó có đợc có một sự đóng góp rất lớn của kinh tế hộ nông dân Điều này càng một lần nữa khẳng định sự tồn tại và phát triển của kinh tế hộ nông dânmột tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật của sản xuất nông nghịêp 2- Những nhân tố ảnh hởng tới sự phát triển của kinh tế hộ nông dân Có rất nhiều nhân... trồng -Con đờng phát triển kinh tế hộ nông dân tự cấp tự túc nên kinh tế trang trại không phải là quy luật riêng của kinh tế thị trờng t bản chủ nghĩa mà là quy luật phát triển chung của nền nông nghịêp thế giới, là một tất yếu khách quan trong quá trình chuyển từ nông nghiệp tự nhiên sang nông nghiệp hàng hoá -Hộ nông dân chuyển từ sản xuất tiểu nông lên sản xuất hàng hoá, tất yếu phải phát triển theo... kỹ thuật trong nông nghiệp 25 IV- Chủ trơng - chính sách của Đảng và nhà nớc đối với sự phát triển của kinh tế hộ nông dân ở nớc ta Kể từ ngày giành lại độc lập cho đất nớc, ý thức đợc tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế hộ nông dân ở nớc ta, Đảng và nhà nớc đã có nhiều chủ trơng Chính sách nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân hợp với quy luật khách quan, xu thế phát triển của nông nghiệp và . học phát triển kinh tế hộ nông dân. Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng.Chơng III: Một số giải pháp phát. về kinh tế hộ nông dân. Vì vậy trong giai đoạn thực tập này em đã chọn đề tài Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương, Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương, Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn