Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng ở Cty Cao su Sao Vàng.

55 392 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:03

Luận văn : Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng ở Cty Cao su Sao Vàng. Lời nói đầuLịch sử kinh tế nớc ta đã thật sự sang trang mới khi nền kinh tế chuyển hoàn toàn sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng, có sự quản lý của Nhà nớc. Do đó đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp với nhiều thành phần kinh doanh khác nhau.Thêm vào đó là xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá thơng mại. Các doanh nghiệp trong nớc phải chịu cuộc cạnh tranh với tính chất, quy mô mới. Đó là một trận chiến ác liệt.Về phía khách hàng, với sự tiến bộ của KHKT, hệ thống thông tin cập nhật, đa dạng có thể giúp họ lựa chọn những mặt hàng theo mong muốn, phù hợp với nhu cầu, sở thích và túi tiền của mình.Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nào xác định đúng hớng đi của mình, xác định đợc lợi thế cạnh tranh và đăc biệt là thực hiện tốt đờng lối với khẩu hiệu: " Chất lợng là mục tiêu hớng tới của doanh nghiệp " thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển.Công ty Cao su Sao Vàng nhờ vào cải tiến hoàn thiện chất lợng sản phẩm trong những năm qua đã không ngừng phát triển và đi lên nhng quá trình cải tiến này cha thực sự đạt kết quả nh mong muốn.Điều này đã tác động đến tôi lựa chọn đề tài: " Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lợng Công ty Cao su Sao Vàng " với mong muốn vận dụng kiến thức lý luận trang bị trong nhà trờng vào xem xét quá trình cải tiến chất l-ợng Công ty và từ đó đóng góp một số ý kiến nhỏ bé của mình để thúc đẩy hiệu quả hơn nữa quá trình cải tiến chất lợng Công ty.Kết cấu luận văn gồm 3 chơng:Chơng I : Lý luận chung về chất lợng và cải tiến chất lợng sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp.ChơngII : Thực trạng quá trình cải tiến chất lợng tại Công ty Cao su Sao Vàng. Chơng III : Một số biện pháp chủ yếu nhằm duy trì và thúc đẩy quá trình cải tiến chất lợng sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng.1Ch ơng I: Cơ sở lý luận về chất lợng và cải tiến chất lợng sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp.I. Quan niệm đúng về chất lợng sản phẩm.1. Các quan niệm về chất lợng sản phẩm.Hiện nay, theo tài liệu của các nớc trên thế giới có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chất lợng sản phẩm. Mỗi quan niệm đều có những đóng góp nhất định thúc đẩy khoa học quản lý chất lợng không ngừng phát triển và hoàn thiện. Tuỳ thuộc vào góc độ xem xét, quan niệm của mỗi nớc trong từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội nhất định và nhằm những mục tiêu khác nhau ngời ta đa ra nhiều khái niệm khác nhau về chất lợng sản phẩm khác nhau. Căn cứ vào những điểm tơng đồng giữa các quan niệm có thể khái quát hoá thành các nhóm chủ yếu sau:1.1 Quan niệm chất lợng sản phẩm theo công nghệ:Nhóm tác giả theo quan niệm này cho rằng: " Chất lợng sản phẩm là tổng hợp những đặc tính bên trong của sản phẩm, có thể đo hoặc so sánh đợc phản ánh giá trị sử dụng và chức năng của sản phẩm đó đáp ứng những yêu cầu định trớc cho nó trong những điều kiện xác định về kinh tế xã hội.".Phải nói rằng cội nguồn của quan niệm này xuất phát từ quan điểm triết học Mác xít. Theo Mác thì chất lợng sản phẩm là mức độ, là thớc đo biểu thị giá trị sử dụng của nó- giá trị sử dụng của một sản phẩm làm nên tính hữu ích của sản phẩm đó và nó chính là chất lợng sản phẩm.Dựa trên quan niệm này, các nhà kinh tế học các nớc XHCN trớc kia và cả các nớc TBCN vào những năm 30 của thế kỷ XX đã đa ra nhiều những định nghĩa tơng tự. Các định nghĩa này xuất phát từ quan điểm của các nhà sản xuất. Theo quan điểm này, chất lợng sản phẩm là:" Những đặc tính kinh tế kỹ thuật nội tại phản ánh giá trị sử dụng và chức năng của sản phẩm đó đáp ứng những nhu cầu định trớc cho nó trong những điều kiện xác định về mặt kinh tế xã hội. Về mặt kỹ thuật, quan niệm đó phản ánh đúng bản chất của sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm đợc xem xét một cách biệt lập, tách rời thị trờng làm cho chất lợng sản phẩm không thực sự gắn liền với nhu cầu và sự vận động biến đổi của nhu cầu trên thị trờng, với hiệu quả kinh tế và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.2Ưu điểm của quan niệm này là dễ đánh giá đợc mức độ chất lợng sản phẩm đạt đợc nhờ đó xác định rõ ràng những đặc tính hoặc chỉ tiêu nào cần phải hoàn thiện.Nhợc điểm cơ bản là nhìn nhận chất lợng sản phẩm đơn thuần về mặt kỹ thuật và dạng tơng đối tĩnh dẫn đến nguy cơ làm cho chất lợng không cải tiến kịp thời. Chất lợng sản phẩm không gắn chặt với nhu cầu thị trờng, khả năng tiêu thụ kém.1.2 Quan niệm chất lợng sản phẩm hớng theo khách hàng:Chất lợng sản phẩm phải đợc nhìn nhận một cách linh hoạt, gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của ngời tiêu dùng trên thị trờng với chiến lợc cạnh tranh của doanh nghiệp. Những quan niệm mới đó đợc gọi là quan niệm chất lợng sản phẩm hớng theo khách hàng. Phần lớn các chuyên gia chất lợng trong nền kinh tế thị trờng coi:" Chất lợng sản phẩm là sự phù hợp với nhu cầu hay mục đích của ngời sử dụng". Các đặc tính kinh tế, kỹ thuật phản ánh chất lợng sản phẩm khi chúng thoả mãn đợc những đòi hỏi của ngời tiêu dùng. Chất lợng sản phẩm đợc nhìn từ bên ngoài, theo quan điểm của khách hàng: Chỉ có những đặc tính đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng mới là chất lợng sản phẩm. Mức độ đáp ứng nhu cầu là cơ sở để đánh giá trình độ chất lợng sản phẩm đạt đợc. Theo quan điểm này, chất lợng sản phẩm không phải là cái cao nhất, tốt nhất mà là sự phù hợp với nhu cầu. Điểm nổi bật là chất lợng sản phẩm luôn gắn bó chặt chẽ với nhu cầu và xu hớng vận động của nhu cầu trên thị trờng, cần phải thờng xuyên cải tiến, đổi mới kịp thời cho thích ứng với đòi hỏi của khách hàng. Khách hàng là ngời xác định chất lợng chứ không phải là các nhà quản lý hay nhà sản xuất. Xuất phát từ việc nhấn mạnh đến mục tiêu chủ yếu của từng doanh nghiệp theo đuổi nhằm thích ứng với đòi hỏi của thị trờng nh lợi thế cạnh tranh, tính hoàn thiện không ngừng của sản phẩm, khả năng vợt những đòi hỏi của khách hàng .nhóm tác giả quan niệm chất lợng sản phẩm hớng theo khách hàng còn đa ra nhiều định nghĩa khác nhau nữa về chất lợng sản phẩm. Điểm khó nhất trong định nghĩa này là khả năng xác định mức phù hợp với nhu cầu khách hàng.1.3 Định nghĩa chất lợng sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO:Nói nh trên, không phải chất lợng sản phẩm là một khái niệm quá trừu tợng đến mức ngời ta không thể đo đếm một cách diễn giải tơng đối thống nhất, mặc dù sự thống nhất này sẽ còn luôn luôn động. Tổ chức ISO, trong thuật ngữ ISO8402 đã đa ra định nghĩa đợc đông đảo các quốc gia chấp nhận:" Chất lợng là toàn bộ những đặc tính của thực thể, tạo cho thực thể đó có khả năng thoả mãn các nhu cầu đã công bố hay còn tiềm ẩn". Về thực chất định nghĩa này là sự kết hợp của cả hai định nghĩa trên. Chất lợng sản phẩm phản ánh sự kết hợp giữa đặc tính vật lý nội tại 3khách quan của sản phẩm với các chủ quan bên ngoài là sự phù hợp với khách hàng. Bởi vậy khái niệm này đợc chấp nhận khá phổ biến và rộng rãi.1.4. Quan niệm ngày nay:Ngày nay quan niệm chất lợng sản phẩm còn tiếp tục đợc phát triển bổ sung mở rộng hơn nữa cho thích hợp với sự phát triển của thị trờng hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến nâng cao chất lợng sản phẩm của mình nhng không thể theo đuổi chất lợng cao với bất cứ giá nào mà luôn có giới hạn về kinh tế, xã hội và công nghệ. Vì vậy, chất lợng là sự kết hợp các đặc tính của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu của khách hàng trong giới hạn chi phí nhất định. Gắn liền với quan niệm này là khái niệm chất lợng tối u và chất lợng toàn phần. Điều này có nghĩa là lợi ích thu đợc từ chất lợng sản phẩm sản xuất ra phải nằm trong mối tơng quan chặt chẽ với những chi phí lao động xã hội cần thiết.2. Đặc tính của sản phẩm 2.1. Các thuộc tính của sản phẩm:Bất kỳ một sản phẩm nào cũng có một công dụng nhất định. Công dụng của sản phẩm lại đợc quyết định bởi các thuộc tính của chúng. Tổ hợp các thuộc tính đó xác định khả năng đáp ứng một nhu cầu nào đó trong những điều kiện nhất định. Thay đổi cơ cấu, tỷ lệ các thuộc tính đó chúng ta sẽ có các loại sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy mà mỗi một mặt hàng ta có thể xây dựng nhiều chủng loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng. Mỗi loại thuộc tính của sản phẩm có những vai trò xác định trong việc thoả mãn nhu cầu. Ngời ta có thể phân biệt các thuộc tính của một sản phẩm nh sau:* Nhóm thuộc tính mục đích: Các thuộc tính này quyết định công dụng chính của mỗi sản phẩm nhằm thoả mãn một nhu cầu nào đó trong những điều kiện xác định.Nhóm thuộc tính này bao gồm các thuộc tính chủ yếu sau:- Các thuộc tính cơ bản: quyết định công dụng cơ bản của sản phẩm, đặc trng cho những tính chất chung mà sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu theo đúng tên gọi của nó.- Các thuộc tính mục đích bổ sung: quy định phạm vi, mục đích sử dụng sản phẩm (kích thích, quy cách, độ chính xác .).4- Các thuộc tính cụ thể: biểu thị phạm vi và trình độ công nghệ, chuyên môn hoá sản phẩm.* Nhóm các thuộc tính kinh tế kỹ thuật:Nhóm thuộc tính này quyết định trình độ, chất lợng của sản phẩm. Nó phản ánh chi phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra sản phẩm đó cũng nh chi phí để thoả mãn nhu cầu, quy định tính công nghệ, vật liệu, thời gian và chế độ bảo hành sản phẩm, mức độ ô nhiễm môi trờng. Đây là nhóm thuộc tính quan trọng nhất trong việc thẩm định lựa chọn và nghiên cứu cải tiến thiết kế sản phẩm mới.* Nhóm các thuộc tính hạn chế:Nhóm thuộc tính này quy định những điều kiện sử dụng các sản phẩm để có thể đảm bảo khả năng làm việc, khả năng thoả mãn nhu cầu, độ an toàn của sản phẩm khi sử dụng (các thông số kỹ thuật, an toàn, dung sai).* Nhóm thuộc tính thụ cảm: Đối với nhóm thuộc tính này rất khó lợng hoá nhng chính chúng lại có khả năng làm cho sản phẩm hấp dẫn ngời tiêu dùng nhiều hơn. Thông qua việc sử dụng và tiếp xúc với sản phẩm ngời ta mới nhận biết đợc chúng: cảm giác, thích thú, sang trọng, hợp thời trang . Những thuộc tính này phụ thuộc vào uy tín sản phẩm, quan niệm, thói quen của ngời tiêu dùng, phơng thức phân phối và dịch vụ sau bán hàng.Trong cơ chế thị trờng, việc khai thác và nâng cao những thuộc tính thụ cảm sẽ làm tăng đáng kể tính cạnh tranh của sản phẩm, nhờ vào việc quảng cáo, hớng dẫn sử dụng, dịch vụ bán hàng và sau khi bán hàng, chế độ bảo hành.Tóm lại, một sản muốn đáp ứng đợc nhu cầu tiêu dùng cần phải có đầy đủ những thuộc tính trên, tổ hợp các thuộc tính đó tạo nên bản chất, đặc trng của sản phẩm cũng nh tính cạnh tranh của nó trên thị trờng.2.2. Chỉ tiêu chất lợng:Mỗi sản phẩm đợc đặc trng bằng các tính chất, đặc điểm riêng biệt nội tại của bản thân sản phẩm đó. Những đặc tính đó phản ánh tính khách quan của sản phẩm thể hiện trong quá trình hình thành và sử dụng sản phẩm đó. Những đặc tính khách quan này phụ thuộc rất lớn vào trình độ thiết kế quy định cho sản phẩm phải đánh 5giá thông qua hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn cụ thể. Đặc điểm này khẳng định những quan điểm sai lầm cho rằng chất lợng sản phẩm là cái không thể đo lờng, đánh giá đợc. Các chỉ tiêu chất lợng đó chính là các thông số kinh tế- kỹ thuật và các đặc tính riêng có của sản phẩm phản ánh tính hữu ích của nó. Những đặc tính gồm có: - Tính năng tác dụng của sản phẩm.- Các tính chất cơ, lý, hóa nh kích thớc kết cấu thành phần, cấu tạo.- Các chỉ tiêu thẩm mỹ của sản phẩm.- Tuổi thọ.- Độ tin cậy.Độ an toàn của sản phẩm.- Chỉ tiêu về mức độ ô nhiễm môi trờng.- Tính dễ sử dụng.- Tính dễ vận chuyển, bảo quản- Dễ phân phối- Dễ sửa chữa.- Tiết kiệm hao nguyên liệu, năng lợng.6- Chi phí giá cao.Các chỉ tiêu này không tồn tại độc lập, tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vai trò, ý nghĩa của từng chỉ tiêu rất khác nhau đối với sản phẩm khác nhau. Mỗi loại sản phẩm cụ thể sẽ có những chỉ tiêu mang tính trội và quan trọng hơn những chỉ tiêu khác. Mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn và quyết định những chỉ tiêu quan trọng làm cho sản phẩm của mình mang sắc thái riêng, phân biệt với ngời sử dụng và xã hội, môi trờng ngày càng quan trọng và trở thành bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những sản phẩm có ảnh hởng trực tiếp đên sức khoẻ và cuộc sống của con ngời. Quan hệ giữa các thuộc tính, các chỉ tiêu, sản phẩm và chất lợng có thể tóm tắt trong đồ sau:Lợng hoáTổng thuộc tính sản phẩm Tổng chỉ tiêu chất lợng sản phẩm3. Nhu cầu khách hàng:Theo nghiên cứu của Kano, các nhu cầu của khách hàng đợc thể hiện thành các yêu cầu sau:- Yêu cầu rõ ràng bao gồm: các yêu cầu nói hoặc viết, dễ nhận dạng đợc và có liên quan đến mức độ thực hiện các chức năng của sản phẩm.- Yêu cầu thoả mãn chủ quan của khách hàng thể hiện các cải tiến, nếu đặc tính sản phẩm vợt lên trên một mức nào đó thì sẽ làm vừa lòng khách hàng rất nhiều. Tuy nhiên nếu có thấp hơn mức đó một chút cũng không làm phật lòng khách hàng mà cũng không làm vui lòng khách hàng. - Yêu cầu làm thoả mãn khách hàng mà không đợc phát biểu ra. Khách hàng sẽ không vừa lòng nếu dới một mức nào đó, tuy nhiên nếu có vợt khỏi mức đó thì khách hàng cũng không hài lòng hơn vì họ cho đó là đơng nhiên phải nh vậy. Các yêu cầu này rất khó xác định nhng ta sẽ phải trả giá đắt nếu lờ nó đi. Ta phải dựa vào kinh nghiệm thu đợc để phân tích mà tìm ra chúng.4. Chênh lệch chất lợng:Nh ta đã nghiên cứu việc xác định nhu cầu của khách hàng phải là dễ, đặc biệt là nhu cầu tiềm ẩn. Đã khó vậy rồi nhng việc chuyển đổi các yêu cầu đó ra ngôn ngữ thiết kế các đặc tính sản phẩm càng khó hơn, làm sao cho sát thực với nhu cầu tiến trình sản xuất phân phối. Vì vậy, ta có thể khẳng định rằng chất lợng sản phẩm phụ thuộc vào chất lợng quản lý, từ khâu nghiên cứu thị trờng, thiết kế, sản xuất, phân phối, dịch vụ sau bán hàng. Nếu chất lợng các khâu này không tốt thì sẽ xuất hiện độ chênh lệch chất lợng càng lớn. 7II. Lí luận về cải tiến chất lợng 1. Các khái niệm liên quan. 1.1 Quá trình: Tập hợp các nguồn lực và các hoạt động có liên quan với nhau để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Nguồn lực, con ngời, điều kiện làm việc, thiết bị, công nghệ và phơng pháp. 1.2. Dây chuyền cung cấp: Tập hợp các quá trình có liên quan với nhau, nhận đầu vào từ ngời cung ứng, thêm giá trị cho các đầu vào này và tạo đầu ra cho khách hàng.- Đầu vào và đầu ra đây có thể là sản phẩm hoạc dịch vụ. - Khách hàng và ngời cung ứng có thể là ngời bên trong hoặc bên ngoài của tổ chức đó.- Một đơn vị của một dây chuyền cung cấp đợc minh hoạ hình 3. Đầu vào Đầu ra Thông tin Thông tin Phản hồi Phản hồi Hình 1: Một đơn vị của dây chuyền cung cấp.1.3 Tổn thất chất lợng:Sự tổn thất gây ra không thực hiện đợc tiềm năng của các nguồn lực trong các quá trình và hoạt động.Một ví dụ về các tổn thất chất lợng là làm mất đi sự thoả mãn của khách hàng, mất đi cơ hội để làm tăng giá trị cho khách hàng, tổ chức hoặc xã hội cũng nh sự lãng phí các nguồn lực.Các tổn thất do chất lợng là một phần của các chi phí về chất lợng.2. Định nghĩa: Các hoạt động tiến hành trong toàn bộ một tổ chức để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động và quá trình để cung cấp lợi nhuận thêm cho cả tổ chức và khách hàng của nó.Từ định nghĩa ta có cái nhìn mở rộng hơn, nghe cải tiến chất lợng ta chỉ nghĩ là hoàn thiện các đặc tính của sản phẩm. Nhng ta phải nghĩ để hoàn thiện các đặc tính của sản phẩm thì ta cũng cần phải cải tiến các quá trình liên quan trực tiếp, gián tiếp 8Người cung ứngQuá trình cộng thêm gía trị cho KHKhách hàngtới chất lợng sản phẩm, nhằm giảm những sai sót, trục trặc trong thực hiện và giảm khuyết tật của sản phẩm.3. Phân biệt giữa cải tiến và đổi mới.Đổi mới đợc coi nh sự thay đổi quan trọng tiếp theo những bớc phát triển mạnh mẽ và kỹ thuật hay áp dụng những khái niệm về quản lý hay kỹ thuật mới. Đổi mới xảy ra đột ngột, cần phải đầu t nhiều và việc nghiên cứu đổi mới chỉ dành riêng cho các chuyên gia chuyên biệt. Đổi mới thích hợp với nền công nghiệp phát triển nhanh.Trái lại, cải tiến thờng diễn ra nhẹ nhàng, từ từ hơn và nó là một quá trình liên tục. Cải tiến không đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ tinh xảo. Cải tiến cần có sự gắn bó tập thể, tinh thần nhân văn cho phép mọi thành viên đều có khả năng phát huy năng lực của mình để sáng tạo, cải tiến.Chiến lợc đổi mới công nghệ mang lại sự tiến bộ kiểu các bậc thang (hìnha). Nhng con đờng tiến lên thật sự của chiến lợc đổi mới lại theo hình b nếu không có sự cải tiến đi cùng. Hình b Hình cSở dĩ nh vậy là vì hệ thống, một khi đợc thiết lập do kết quả của đổi mới dễ bị suy giảm dần đi nếu không có sự cố gắng thờng xuyên liên tục để duy trì nó và làm cho nó ngày một cải tiến thêm. Do đó, khi đạt đợc một đổi mới nào thì bao giờ cũng đòi hỏi hàng loạt các biện pháp cải tiến đi kèm khi đó sẽ mang lại sự tiến bộ nh hình.4. Các nguyên tắc, các cách thực hiện cải tiến chất lợng.4.1. Các nguyên tắc:- Chất lợng của sản phẩm, dịch vụ và các đầu ra khác của tổ chức đợc xác định bởi sự thoả mãn của khách hàng là ngời sử dụng chúng và các kết quả, hiệu lực của quá trình đã tạo ra và hỗ trợ chúng.- Cải tiến chất lợng đạt đợc bằng việc cải tiến các quá trình mọi hoạt động hoặc các phần công việc trong một tổ chức bao gồm một hoặc nhiều quá trình.9Thời gianThời gianThời gian Hình a Hiệu quả Hiệu quả Hiệu quả- Cải tiếnmột hoạt động liên tục nhằm nâng cao hơn hiệu lực và hiệu quả của quá trình.- Các cố gắng cải tiến chất lợng cần nhằm vào việc tìm kiếm kiên trì các cơ hội để cải tiến hơn là đợi một vấn đề nào đó để lộ ra cơ hội.Việc khắc phục đầu ra của quá trình làm giảm hoặc loại trừ vấn đề đã xảy ra. Các hành động ngăn ngừa và khắc phục sẽ loại trừ hoặc làm giảm các nguyên nhân gây ra vấn đề và do đó loại trừ hoặc làm giảm bất cứ sự cố nào trong tơng lai. Vì vậy, hành động ngăn ngừa và khắc phục sẽ cải tiến các quá trình của một tổ chức và rất quan trọng trong việc cải tiến chất lợng.4.2 Các cách cải tiến: Quá trình cải tiến thực hiện theo các hớng chủ yếu sau:- Thay đổi quá trình nhằm giảm khuyết tật.- Thực hiện công nghệ mới.- Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm .5. Môi trờng đối với việc cải tiến chất lợng.5.1. Trách nhiệm quản lý và sự lãnh đạo:Trách nhiệm quản lý và sự lãnh đạo để tạo ra môi trờng cho việc cải tiến chất l-ợng liên tục thuộc cấp lãnh đạo cao nhất. Các nhà quản lý truyền đạt sự lãnh đạo và cam kết cần thiết để tạo ra môi trờng cho việc cải tiến chất lợng bằng các hành động và tính kiên trì của riêng mình và sự triển khai các nguồn lực. Các nhà quản lý lãnh đạo việc cải tiến chất lợng bằng truyền đạt mục đích và các mục tiêu, bằng việc cải tiến liên tục các quá trình công tác của mình, bằng việc khuyến khích một môi trờng giao tiếp cởi mở, làm việc đồng đội, tôn trọng cá nhân và bằng việc cho quyền mọi ngời trong tổ chức cải tiến các quá trình công tác của mình.5.2. Giá trị, thái độ và hành vi:Môi trờng cải tiến chất lợng thờng đòi hỏi một tập hợp mới các giá trị chung, các thái độ và hành vi nhằm thoả mãn các nhu cầu của khách hàng và những mục tiêu thôi thúc hơn. Các giá trị thái độ và hành vi cần thiết cho cải tiến chất lợng liên tục bao gồm:- Nhằm chú ý vào sự thoả mãn nhu cầu của khách hàng cả bên trong và bên ngoài.- Huy động toàn bộ dây chuyền trong việc cải tiến chất lợng.- Trình bày rõ sự cam kết của lãnh đạo, chỉ đạo, huy động.10[...]... quá lớn đến ngân sách, đến quá nhiều phòng ban hay không ? - Biện pháp cải tiến đợc đề ra có đa đến ảnh hởng quá bất ngờ đối với tổ chức hay không ? Chúng ta không thể né tránh những hậu quả bất ngờ của các biện pháp cải tiến Tuy nhiên cũng cần quan tâm đến khách hàng nội be của quá trình cải tiến Giả sử rằng, trình độ của khách hàng nội bộ cha thể hiện đợc các biện pháp cải tiến đa ra, chúng ta cần... Hệ số phẩm cấp bình quân: =.100% 18 Hệ số phẩm cấp bình quân (H) sản lợng từng loại x đơn giá từng loại sản lợng từng loại x đơn giá sản phẩm loại I H càng tiến tới 1 thì càng tốt 19 ch ơng II Thực trạng quá trình cải tiến chất lợng công ty cao su sao vàng I Giới thiệu Chung về công ty 1 Sự hình thành và phát triển Công ty Cao su Sao Vàng mà tiền thân là nhà máy Cao su Sao Vàng đợc bắt đầu khởi... và hệ số mức chất lợng n CiVi Ka= 1 n Vi 1 n Từ đó suy ra hệ số chất lợng: K = Ci.Vi 1 Trong đó: Vi: Trọng số thể hiện tầm quan trọng của các chỉ tiêu chất lợng Ci: Biểu thị giá trị bằng cách đánh giá cho điểm K đợc so sánh với số điểm tối đa của các chỉ tiêu, K càng tiến gần tới tổng số điểm này thì chất lợng biểu hiện càng cao 17 Ka: Hệ số mức chất lợng 2.2 Mức chất lợng: Mq = KSP : Hệ số chất. .. hơn 6 Quá trình cải tiến chất lợng: có 8 bớc Bớc 1: Xác định vấn đề chất lợng cần cải tiến: Trong bớc này cần xem xét kỹ trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quá trình nào là trọng yếu và có nhiều vấn đề nhất Muốn tìm ra vấn đề này cần phải trả lời các câu hỏi: - Quá trình ấy sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ gì? - Ai là chủ quá trình nghĩa là ai chịu trách nhiệm về quản trị quá trình? ...- Nhấn mạnh sự cải tiến chất lợng là một phần trong công việc của mỗi ngời thông qua các hoạt động tập thể hoặc hoạt động cá nhân - Xử lý, giải quyết các vấn đề bằng việc cải tiến quá trình - Cải tiến liên tục các quá trình - Thiết lập sự giao tiếp, cởi mở để có đợc các số liệu và thông tin - Đẩy mạnh làm việc đồng đội và lu tâm tôn trọng cá nhân - Đa ra... chất lợng cao Hiện nay, Công ty Cao su Sao Vàng có 4 xí nghiệp sản xuất chính và 5 xí nghiệp sản xuất phụ trợ đợc đặt tại Công ty và hai chi nhánh là cao su Thái Bình và Pin Xuân Hoà Cơ cấu sản xuất của Công ty gồm 2 bộ phận: * Bộ phận sản xuất chính: trực tiếp sản xuất các loại săm lốp và các sản phẩm cao su gồm các xí nghiệp: xí nghiệp cao su 1, xí nghiệp cao su 2, xí nghiệp cao su 3, xí nghiệp cao. .. ? - Ngời chủ quá trình đã quản trị ra sao ? Ai đã tham gia vào quá trình đều phải góp ý kiến cho mình Tốt nhất là dựa vào các cuộc sinh hoạt của nhóm chất lợng sẽ chỉnh lý, sửa đổi lại để tạo ra quá trình mới Sau khi thời gian áp dụng quá trình mới, có thể tiêu chuẩn hoá các quá trình này thành những chuẩn mực công việc của doanh nghiệp Bằng cách đó, chúng ta có thể tiến hành đào tạo một cách hữu hiệu... Việt Nam trên thế giới 15 16 IV PHơng pháp đánh giá quá trình cải tiến chất lợng 1 Khái niệm về đánh giá chất lợng: Mục đích của việc đo và đánh giá chất lợng sản phẩm nhằm xác định về mặt định lợng các chỉ tiêu chất lợng và tổ hợp những chỉ tiêu ấy theo những nguyên tắc xác định để biểu thị chất lợng sản phẩm, trên cơ sở đó có thể đa ra một quyết định về sản phẩm, về chất lợng sản phẩm để giải quyết các... hoạch, tối u hoá, phê chuẩn và dự báo chất lợng Do một tính chất một chỉ tiêu nào đó, là quá trình tìm trị số của chúng, biểu hiện thông qua một giá trị tuyệt đối của nó theo một đơn vị đo lờng thích hợp Đánh giá một tính chất hoặc một chỉ tiêu nào đó là sự so sánh giá trị của chúng với giá trị tơng ứng đợc chọn làm chuẩn Cơ sở để đối chiếu, kiểm tra và đánh giá chất lợng là các tiêu chuẩn Nhà nớc,... Phòng KCS 3.3 Cải tiến về quy trình cung cấp nguyên vật liệu, cảI tiến nguyên vật liệu mới Chế tạo ra một chiếc lốp hay săm cần nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau: cao su thiên nhiên, các hoá chất (dầu thông, dầu kẽm, ôxit sắt, bột, xà phòng) có nguồn cung cấp trong nớc Và một số nguyên vật liệu trong nớc không sản xuất đợc: cao su tổng hợp, vải mành, than đen, dây thép tanh, axỉt sunfuric, silicat, . Cao su Sao Vàng. Chơng III : Một số biện pháp chủ yếu nhằm duy trì và thúc đẩy quá trình cải tiến chất lợng sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng. 1Ch. động đến tôi lựa chọn đề tài: " Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lợng ở Công ty Cao su Sao Vàng " với mong muốn vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng ở Cty Cao su Sao Vàng., Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng ở Cty Cao su Sao Vàng., Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng ở Cty Cao su Sao Vàng., Quan niệm chất lợng sản phẩm theo công nghệ: Quan niệm chất lợng sản phẩm hớng theo khách hàng:, Đặc tính của sản phẩm 1. Các thuộc tính của sản phẩm:, Định nghĩa chất lợng sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO: Chỉ tiêu chất lợng:, Định nghĩa: Các hoạt động tiến hành trong toàn bộ một tổ chức để nâng cao Phân biệt giữa cải tiến và đổi mới. Các nguyên tắc, các cách thực hiện cải tiến chất lợng. 1. Các nguyên tắc:, Các cách cải tiến: Quá trình cải tiến thực hiện theo các hớng chủ yếu Giá trị, thái độ và hành vi: Các mục tiêu cải tiến chất lợng :, Quá trình cải tiến chất lợng: có 8 bớc, Vai trò của cải tiến, nâng cao chất lợng sản phẩm. PHơng pháp đánh giá quá trình cải tiến chất l- ợng., Thực trạng quá trình cải tiến chất lợng sản phẩm ở Công ty Cao su Sao Vàng., Tỷ lệ phế phẩm: Tính năng cơ lý của sản phẩm săm lốp: Tính năng cơ lý của săm lốp:, Cải tiến về quy trình cung cấp nguyên vật liệu, cảI tiến nguyên vật liệu mới. Cải tiến chất lợng lao động., Đầu t có trọng điểm máy móc thiết bị. Cải tiến về mẫu mã, quy cách sản phẩm:, Những tồn tại:, Thực trạng quá trình cải tiến chất lợng sản phẩm ở công ty cao su sao vàng. Dthu - Nộp NS - Lnhuận - Xác định đúng đắn quan đIểm phơng hớng cảI tiến chất lợng trong thời gian tới., Chiến lợc chất lợng: Để đề ra một chiến lợc chất lợng với các mục tiêu có, BiƯn ph¸p thø hai: “ BiƯn ph¸p thø ba:, Hoàn thiện công tác tiêu chuẩn hoá: để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn