Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

105 578 2
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:52

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải phápLỜI MỞ ĐẦU1. Lý do lựa chọn đề tàiThu hút vốn FDI là một cách tạo vốn có hiệu quả đối với các nước đang phát triển những nước nghèo trên thế giới(trong đó có nước ta). Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế do Đảng Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2000 -2010 là 7,2%/năm đưa GDP bình quân đầu người tương đương mức 2000 -3000USD vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó thì cần giải quyết một cách đồng bộ các vấn đề, trong đó vốn đầu là một trong những thách thức lớn khó giải quyết nhất. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 7 - 8%/năm trong 10 năm tới thì nhu cầu vốn đầu trong giai đoạn 2001 -2005 cần có 53 -55 tỷ USD, giai đoạn 2006 - 2010 cần 75 tỷ USD. Con số này là một số lượng lớn so với khả năng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế Việt Nam, do vậy cần phải tính đến khả năng huy động các nguồn vốn đầu từ bên ngoài, đặc biệt là vốn FDI.Đối với nước ta, tiến trình phát triển kinh tế xã hội theo những yêu cầu mới từ một xuất pháp điểm thấp thì FDI có ý nghĩa vai trò hết sức quan trọng trong thời kỳ sự nghịêp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của FDI, Chính phủ ta liên tục ban hành những chính sách thu hút vốn FDI. Những chính sách đó đã làm cho các nhà đầu nước ngoài rất chú ý. Tuy nhiên trong thời gian qua, FDI mới chỉ tập trung chủ yếu đối với một số ngành công nghiệp, dịch vụ, còn đối với nông nghiệp, vốn FDI có tăng trong những năm gần đây nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn FDI vào nền kinh tế, chưa xứng với tiềm năng phát triển của ngành trong nền kinh tế.Trong khi đó, GDP do nông nghiệp tạo ra vẫn giữ vị trí hàng đầu, trên 50% giá trị xuất khẩu là nông sản, 80% dân số sống ở nông thôn, nguồn sống chính dựa vào nông nghiệp.1Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải phápChính vì vậy làm thế nào để thu hút sử dụng một cách có hiệu quả vốn FDI trong nông nghiệp trở thành một vấn đề hết sức quan trọng. Xuất phát từ thực trạng FDI trong nông nghiệp tính cấp thiết của vấn đề này, tôi chọn đề tài: “Đầu trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng giải pháp” làm khoá luận cho mình.2. Mục đích nghiên cứuKhoá luận tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:- Làm sáng tỏ những lý luận về FDI- Nghiên cứu sự cần thiết thu hút vốn FDI vào trong ngành nông nghiệp- Phân tích tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn FDI trong ngành nông nghiệpViệt Nam giai đoạn 1988 – 9/2003- Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng thu hút nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI trong ngành nông nghiệpViệt Nam trong thời gian tới.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứuKhoá luận nghiên cứu tình hình hoạt động FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam ở tầm vĩ mô đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng khả năng thu hút nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI trong ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.4. Phương pháp nghiên cứuKhoá luận đã vận dụng kết hợp phương pháp thống kê, phân tích hệ thống, phương pháp đồ thị các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp…để giải quyết các nội dung nghiên cứu của khoá luận. Các phương pháp đó được kết hợp chặt chẽ với nhau dựa trên cơ sở các quan điểm, chính sách kinh tế đối ngoại chính sách sử dụng nguồn vốn FDI của Đảng Nhà nước.2Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải pháp5. Bố cục của khoá luận.Tương ứng với nội dung nghiên cứu, ngoài phần lời mở đầu, kết thúc, tài liệu tham khảo, mục lục, các từ viết tắt, khoá luận được kết cấu như sau:Chương I: Sự cần thiết thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệpChương II: Thực trạng đầu trực tiếp nước ngoài phát triển vào ngành nông nghiệp Việt Namgiai đoạn 1988 -9/2003Chương III: Một số giải pháp tăng cường thu hút sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài trong ngành nông nghiệp Việt Nam.Do kiến thức kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian chuẩn bị không nhiều nên khoá luận không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy cô các bạn đóng góp ý kiến để em có thể học hỏi, rút kinh nghiệm, hoàn thiện khoá luận cũng như trau dồi kiến thức cho bản thân.Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Xuân Nữ về sự hướng dẫn tận tình trong quá trình viết khoá luận. Em cũng xin cảm ơn các cán bộ công tác tại Bộ Kế hoạch Đầu đã giúp đỡ, cung cấp các tài liệu cần thiết để em có thể hoàn thành khoá luận này.3Đầu trực tiếp nước ngồi vào phát triển ngành Nơng nghiệp ở VN - Thực trạng & giải phápC HƯƠNG I SỰ CẦN THIẾT THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀO TRONG NGÀNH NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM“Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các cơng đoạn của q trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”(theo luật doanh nghiệp năm 1999). Xuất phát từ khái niệm về kinh doanh trên đây chúng ta có thể hiểu về kinh doanh quốc tế như sau: kinh doanh quốc tế là tồn bộ các hoạt động giao dịch kinh doanh có liên quan từ hai quốc gia trở lên nhằm thỗ mãn các mục tiêu của các doanh nghiệp, của cá nhân, chính phủ các tổ chức kinh tế xã hội tham gia kinh doanh.Hoạt động kinh doanh quốc tế xuất hiện cùng với sự ra đời phát triển của Chủ nghĩa trọng thương(từ thế kỷ XV). Giai đoạn đầu, kinh doanh quốc tế chỉ đơn thuần là hoạt động xuất nhập khẩu(thương mại quốc tế thời kỳ chủ nghĩa trọng thương) nhưng cùng với sự phát triển của chủ nghĩa bản, đặc biệt là sự phát triển của chủ nghĩa bản tài chính sự xuất hiện của các rào cản thương mại thì kinh doanh quốc tế cũng xuất hiện những phương thức, loại hình mới. Một trong những phương thức hồn thiện nhất của kinh doanh quốc tế đó là: đầu quốc tế. Đầu quốc tế là một q trình kinh doanh, trong đó có vốn đầu được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác nhằm mục đích sinh lời. Như vậy, q trình đầu quốc tế là di chuyển của các dòng vốn vượt ra khỏi biên giới quốc gia nhằm khai thác những lợi thế của quốc gia sở tại thu lợi cho chủ đầu tư. Hoạt động đầu quốc tế được tiến hành theo hai hình thức đó là: đầu trực tiếp (FPI) đầu gián tiếp. Sự khác nhau cơ bản của hai hình thức này là: FDI tạo tài sản cho quốc gia tiếp nhận vốn đầu tư. Trong phạm vi của đề tài này, chúng ta đi tìm hiểu về đầu trực tiếp nước ngồi.4Đầu trực tiếp nước ngồi vào phát triển ngành Nơng nghiệp ở VN - Thực trạng & giải phápI. MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI.1. Khái niệm, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến đầu trực tiếp nước ngồi. 1.1. Khái niệmĐầu trực tiếp nước ngồi là một loại hình di chuyển vốn quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sử dụng vốn. Sự ra đời phát triển của đầu trực tiếp nước ngồi là kết quả tất yếu của q trình quốc tế hố phân cơng lao động quốc tế.Trên thực tế có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về đầu nước ngồi. Theo hiệp hội luật quốc tế(1966) “Đầu nước ngồi là sự di chuyển vốn từ nước ngồi của người đầu sang nước của người sử dụng nhằm xây dựng ở đó xí nghiệp kinh doanh hay dịch vụ”. Cũng có quan điểm cho rằng “Đầu nước ngồi là sự di chuyển vốn từ nước của người đầu sang nước của người sử dụng nhưng khơng phải để mua hàng hố tiêu dùng của nước này mà dùng để chi phí cho các hoạt động có tính chất kinh tế xã hội”. Theo luật đầu nước ngồi tại Việt Nam ban hành năm 1987 được bổ sung hồn thiện sau 4 lần sửa đổi(1989, 1992, 1996, 2000) “Đầu trực tiếp nước ngồi là việc các tổ chức cá nhân nước ngồi đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền nước ngồi hoặc bất kỳ tài sản nào được Chính phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh hay xí nghiệp 100% vốn nước ngồi”.Như vậy, đầu trực tiếp nước ngồi là hoạt động di chuyển vốn của các cá nhân tổ chức nhằm xây dựng các cơ sở, chi nhánh ở nước ngồi làm chủ tồn bộ hay từng phần cơ sở đó.1.2. Đặc điểmXuất phát từ khái niệm, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm của đầu trực tiếp nước ngồi như sau:5Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải pháp - Một là, các chủ đầu nước ngoài phải góp một số vốn tối thiểu vào vốn pháp định, tuỳ theo luật đầu nước ngoài (ví dụ: tại Việt Nam, khi liên doanh, số góp vốn của bên nước ngoài phải lớn hơn hoặc bằng 30%) - Hai là, quyền quản lý xí nghiệp phụ thuộc vào mức độ góp vốn. Đối với doanh nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh thì quyền quản lý doanh nghiệp quản lý đối tượng hợp tác tuỳ thuộc vào mức góp vốn của các bên khi tham gia, còn đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì người nước ngoài (chủ đầu tư) toàn quyền quản lý xí nghiệp. - Ba là, lợi nhuận của nhà đầu nước ngoài phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh được phân chia theo tỷ lệ góp vốn. - Bốn là, đầu trực tiếp nước ngoài được thực hiện thông qua việc xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại toàn bộ hoặc từng phần doanh nghiệp đang hoạt động hoặc sát nhập các doanh nghiệp với nhau. - Năm là, đầu trực tiếp nước ngoài không chỉ gắn liền với di chuyển vốn mà còn với chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức kinh nghiệm quản lý, đồng thời tạo ra thị trường mới cho cả phía đầu phía nhận đầu tư. - Sáu là, đầu trực tiếp nước ngoài hiện nay gắn liền với các hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu trực tiếp nước ngoàiĐầu trực tiếp nước ngoài chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố từ bên trong nước chủ nhà cũng như các yếu tố từ bên ngoài: a) Các nhân tố bên trongCác nhân tố bên trong của nền kinh tế bao gồm tổng hoà các nhân tố chính trị, kinh tế – xã hội điều kiện tự nhiên. - Thứ nhất: Sự ổn định chính trị tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Nền chính trị ổn định sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu mở rộng kinh doanh. Đây là cơ sở để phát triển các ngành trong nền kinh tế. 6Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải phápĐồng thời, trình độ của nền kinh tế đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân cao, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện là yếu tố hấp dẫn các nhà đầu di chuyển vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý vào các ngành có khả năng sinh lợi cao để thu lợi ích. - Thứ hai: Nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng trong sự phát triển thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Với dân số trẻ có học vấn khá, dễ tiếp thu khoa học công nghệ, lao động của Việt Nam, nhất là lao động đã qua đào tạo thực sự là một nguồn lực to lớn để phát triển phát huy vốn đầu trực tiếp nước ngoài. - Thứ ba: Các nguồn tài nguyên thiên nhiên là những nhân tố quan trọng cho sự hấp dẫn của các nhà đầu nước ngoài. Nguồn tài nguyên phong phú với trữ lượng lớn, chất lượng cao sẽ là yếu tố thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài. - Thứ tư: Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định lâu bền, kiềm chế đựơc lạm phát, ổn định giá trị nội tệ tỷ giá hối đoái sẽ là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh lợi nhuận của các nhà đầu nước ngoài. Chính vì vậy, nó ảnh hưởng rất lớn đến thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài của nước chủ nhà. - Thứ năm: Khuôn khổ thể chế pháp lý thuận tiện như nền kinh tế mở, hướng xuất khẩu, đồng tiền có khả năng chuyển đổi dễ dàng, chương trình nhân hoá quy mô lớn, tham gia các khối thương mại khu vực thế giới, cơ sở hạ tầng vật chất thuận lợi hiện đại, hoàn thuế quan nhập khẩu, có các biện pháp khuyến khích đầu nước ngoài… là các yếu tố ảnh hưởng lớn đến thu hút sử dụng đầu trực tiếp nước ngoài. -Thứ sáu: Bên cạnh các yếu tố trên đây, chính sách bảo hộ của chính phủ, chính sách thay thế nhập khẩu, chính sách độc quyền, chính sách ngoại thương (như thuế quan, hạn ngạch…) của nước chủ nhà đôi khi cũng khiến các nhà đầu 7Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải pháptư nước ngoài tìm cách đặt cơ sở sản xuất kinh doanh ngay tại nước chủ nhà để tránh những chính sách này của nước chủ nhà.b) Các nhân tố bên ngoài - Thứ nhất: Tình hình kinh tế xã hội, chính trị của nước đi đầu tư, chính sách đầu ra nước ngoài của nước đi đầu (như chính sách miễn thuế sản phẩm chế biến tại một số cơ sở chế biến của họ tại nước ngoài) ảnh hưởng rất lớn đến đầu trực tiếp nước ngoài. Kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực vừa qua cho ta thấy rõ vấn đề này. - Thứ hai: Quá trình tự do hoá thương mại đầu làm cho các công ty xuyên quốc gia phải cạnh tranh gay gắt với nhau trong việc tìm kiếm thị trường mới. Do vậy đây chính là động lực để các nhà đầu nước ngoài đi đầu nước khác. -Thứ ba: Bên cạnh những yếu tố trên việc các nhà đầu nước ngoài phân tán rủi ro bằng cách đầu tại nhiều địa điểm khác nhau ở các nước cũng là yếu tố để các nhà đầu đầu ra nước ngoài.2. Các hình thức đầu trực tiếp nước ngoàiĐầu trực tiếp nước ngoài có thể được phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau.Nếu căn cứ vào tính pháp lý của đầu trực tiếp nước ngoài có thể chia FDI thành các loại: hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Trong các hình thức trên thì doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp vốn 100% vốn nước ngoài là hình thức có thành lập pháp nhân mới luật đầu nước ngoài tại Việt Nam gọi chung là xí nghiệp có vốn đầu nước ngoài.8Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải phápNếu căn cứ vào lĩnh vực đầu có thể chia đầu trực tiếp nước ngoài thành các loại: đầu vào công nghiệp, đầu vào nông nghiệp, đầu vào dịch vụ….Theo luật đầu nước ngoại tại Việt Nam, các hình thức đầu nước ngoài tại Việt Nam gồm ba hình thức sau:a) Hợp đồng hợp tác kinh doanhHợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để cùng nhau tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở quy định trách nhiệm phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. Thời hạn cần thiết của hợp đồng hợp tác kinh doanh do các bên hợp tác thoã thuận phù hợp với tính chất, mục tiêu kinh doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh được người có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký.b) Doanh nghiệp liên doanhTheo luật đầu nước ngoài tại Việt Nam nghị định 24/2000/NĐCP ngày 31/072000 của Chính phủ Việt Nam thì: doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh được ký kết giữa các bên(bên nước ngoài bên Việt Nam). Doanh nghiệp liên doanh có cách pháp nhân, các bên tham gia liên doanh cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý, cùng phân chia lợi nhuận, rủi ro theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên vào vốn pháp định của liên doanh.c) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoàiDoanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài do họ thành lập quản lý. Xí nghiệp này là một pháp nhân mới ở Việt Nam dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu 9Đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực trạng & giải pháphạn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn do chủ sở hữu chịu trách nhiệm.Ngoài ra đầu nước ngoài tại Việt Nam còn được tiến hành theo cơ sở các hình thức hợp đồng sau:d) Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT): là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhà đầu nước ngoài để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu nước ngoàI chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Việt Nam.e) Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhà đầu nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam. Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu lợi nhuận hợp lý.f) Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhà đầu nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu nước ngoài thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu lợi nhuận hợp lý.II. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI1. Tính tất yếu của đầu trực tiếp nước ngoài trong thế giới hiện nayTrong lịch sử thế giới, đầu nước ngoài đã từng xuất hiện ngay từ thời tiền bản. Các công ty của Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là những công ty đi đầu trong lĩnh vực này dưới hình thức đầu vốn vào các nước Châu 10[...]... FDI ti Vit Nam theo giai on 1988 -0 9/2003 Nm 1988 -1 990 Ch tiờu DAK VK (triu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 09/2003 208 308 250 178 226 265 435 644 476 1582 16242 8640 4649 3897 1568 2014 2536 1558 1194 7,60 14,01 28,05 18,60 21,89 6,94 7,6 5,83 2,42 2,51 - USD) QM = 1159 -4 6,19 -1 6,18 -5 9,76 28,44 25,92 -3 8,56 -2 3,36 - -4 6,19 -5 4,90 -8 1,85 -7 6,69 -7 0,65 -8 1,97 -8 6,18 VK/DAK (triu USD) Tc Liờn... hoạch Đầu t Nhịp độ thu hút FDI tăng mạnh bắt đầu 1991 -1 995 cả về số lợng dự án lẫn số vốn dự án Năm 1996 là đỉnh cao về số lợng dự án FDI(308 dự án) thu hút đợc 27 u t trc tip nc ngoi vo phỏt trin ngnh Nụng nghip VN - Thc trng & gii phỏp số vốn đăng ký (8640 triệu USD) Điều này có đợc do có 2 dự án với quy mô lớn(hơn 3 tỷ USD/năm) đầu t vào đô thị Hà Nội TPHCM đợc phê duyệt Tuy nhiên bắt đầu. .. 28,5 1275,5 240,3 162,4 68,2 167,4 86,2 91,4 112,7 113,8 2346,4 phỏp nh QM 6,3 20,9 16,4 11,1 3,1 4,8 2,2 2,3 1,9 2,1 - -3 0,3 -6 5,2 125,6 -5 0,4 22,5 6,6 -1 7,9 - -3 0,3 -7 5,7 -4 5,2 -7 2,8 -6 6,7 -6 4,5 -7 0,8 (triu USD) Tc Liờn tng, (%) nh 7,75 hon gim 09/03 8 8- VK gc (%) Ngun :B K hoch v u t Nh võy, so vi ton b cỏc lnh vc cú vn FDI thỡ nụng nghip chim khong 16.56% s d ỏn v 6.5% tng vn thc hin õy l mt t l... đầu từ 1997, FDI vào Việt Nam có xu hớng giảm, nhất là trong 2 năm 1998,1999 giảm cả về số lợng dự án số vốn đăng ký Nhìn vào bảng ta thấy lợng vốn FDI năm 1997 là 4649,1 triệu USD giảm xuống còn 3897,4 triệu USD năm 1998 1568 triệu USD năm 1999 Có thể nói năm 1999 giảm hơn 1/2 so với năm 1998 Sự chững lại suy giảm này là do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam v s suy thoỏi... VN - Thc trng & gii phỏp Bng 4: Tỡnh hỡnh FDI trong nụng nghip t giai on 1988 09/2003 Nm 8 8-9 0 9 1-9 5 96 97 98 99 00 01 02 Ch tiờu DAK VK (triu 11 69,4 133 2776,5 37 605,7 38 422,1 48 147,0 69 331,7 76 164,6 88 201,7 112 215,0 09/03 83 695 176,6 5110,3 USD) Vn 28,5 1275,5 240,3 162,4 68,2 167,4 86,2 91,4 112,7 113,8 2346,4 phỏp nh QM 6,3 20,9 16,4 11,1 3,1 4,8 2,2 2,3 1,9 2,1 - -3 0,3 -6 5,2 125,6 -5 0,4... ngnh Nụng nghip VN - Thc trng & gii phỏp Cú th núi rng vic thu hỳt vn FDI trong nụng nghip l cn thit cho s phỏt trin ngnh nụng nghip Vit Nam, l hng i ỳng n v phự hp vi mt t nc cú truyn thng nụng nghip lõu i nh Vit Nam 26 u t trc tip nc ngoi vo phỏt trin ngnh Nụng nghip VN - Thc trng & gii phỏp CHNG II THC TRNG U T TRC TIP NC NGOI VO PHT TRIN NGNH NễNG NGHIP VIT NAM THI K 1988 -9 /2003 I TèNH HèNH... chng t s hp tỏc yu kộm ca Vit Nam Do ú cỏc nh u t nc ngoi mun nhanh chúng thoỏt khi s tham gia qun lý ca phớa Vit Nam 1.3 Cỏc quc gia lónh th u t Vit Nam Xột quc gia u t, trong giai on 1988 9/2003, cú 10 quc gia sau dn u v FDI vo Vit Nam Bng 3: Cỏc quc gia dn u v FDI vo Vit Nam giai on 1988 - 9/2003 Nc, vựng STT lónh th 1 2 3 4 5 6 7 Singapore i Loan Nht Bn Hn Quc Hng Kụng Phỏp British Virgin 8 9 10... t Vit Nam, vn FDI chim t trờn 25% tng vn u t ton xó hi 2 Kt qu Hot ng FDI Vit Nam ó cú nhng úng gúp tớch cc trong phỏt trin kinh t xó hi v da vo sn xut kinh doanh ó khng nh rừ nột vai trũ v trớ ca FDI trong nn kinh t Vit Nam FDI ó b sung ngun lc vn quan trng cho u t phỏt trin K t khi thi hnh Lut TNN ti Vit Nam cho ti nay cỏc d ỏn FDI ó cú vn thc hin l 23,6 t USD, trong ú phn gúp vn ca bờn Vit Nam chim... xut khu ti ch hoc tip cn th trng quc t 3 Tn ti - Ngun vn FDI vo Vit Nam khỏ ln nhng hỡnh thc thu hỳt cha phong phỳ, t l thc hin vn cha cao, kh nng gúp vn ca Vit Nam cũn nhiu hn ch - Hin ti ó xut hin nhng bt hp lý v c cu u t t ngun vn FDI, ch yu bt ngun t s yu kộm trong cụng tỏc quy hoch Vn FDI tp 33 u t trc tip nc ngoi vo phỏt trin ngnh Nụng nghip VN - Thc trng & gii phỏp trung vo dch v nhng ch yu... ngnh Nụng nghip VN - Thc trng & gii phỏp sn phm d tha xut khu nh hin nay cũn khú khn trong vic tỡm th trng tiờu th õy chớnh l yu t c bn lm cho s phỏt trin nụng nghip Vit Nam cũn thp - Th t: Nn nụng nghip Vit Nam ang trong quỏ trỡnh chuyn i sang nn nụng nghip theo c ch th trng nh hng xó hi ch ngha T nhng nm cui ca thp k 80 di ỏnh sỏng ca chớnh sỏch i mi ca ng v nh nc nn nụng nghip Vit Nam c chuyn t sn . hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệpChương II: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển vào ngành nông nghiệp Việt Nam ở giai. luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gọi chung là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 8 Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành Nông nghiệp ở VN - Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Lý do lựa chọn đề tài, Khái niệm Đặc điểm, Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi, Tính tất yếu của đầu tư trực tiếp nước ngồi trong thế giới hiện nay, Những lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngồi., Vị trí, vai trò của ngành nơng nghiệp trong nền kinh tế quốc dân., Đặc điểm của ngành nông nghiệp ở Việt Nam 1 Đặc điểm chung, Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngồi đối với sự phát triển ngành, Kết quả Tồn tại, Quan điểm của Đảng và Chính phủ về đầu tư trực tiếp nước ngồi., Cải thiện môi trường đầu tư, Nâng cao chất lượng công tác định hướng quy hoạch., Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về FDI, Khai phá mở rộng thị trường nông lâm sản. Đẩy mạnh vận động, xúc tiến đầu tư, Chú trọng công tác đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật. Đầu tư cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp nông thôn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn