Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - thực trạng và giải pháp

95 441 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - thực trạng và giải pháp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39ALỜI NÓI ĐẦUThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII về chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, Ngành Thủy sản Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phát huy mọi nguồn lực của xã hội vào đầu phát triển tổ chức tốt sản xuất kinh doanh Thủy sản. Ngành đã đạt được thành tựu to lớn trong sản xuất kinh doanh, khẳng định được vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.Xác định chiến lược phát triển dài hạn với định hướng rõ rệt trong từng thời kì, đổi mới mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đưa nuôi trồng thuỷ sản thành một hướng cân đối chiến lược ngang tầm khai thác biển, đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong Ngành, đưa vị thế của Thuỷ sản Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố mở rộng. Đạt được những thành tựu như vậy là nhờ hoạt động đầu phát triển không ngừng của Ngành trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Để tạo điều kiện cho Ngành Thủy sản phát triển hơn nữa, hòa nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế khi bước vào thiên niên kỉ mới, sự cần thiết là đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh đầu phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản góp phần đưa Ngành Thủy sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân.Nhận thức được vấn đề đó em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài "Đầu phát triển nuôi trồng thuỷ sản - Thực trạng giải pháp" cho luận văn tốt nghiệp của mình.Với đề tài này, nội dung của luận văn được chia làm 3 phần chính (ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục các tài liệu tham khảo):Chương I: Những vấn đề lý luận chung về đầu Ngành Thủy sảnChương II: Thực trạng đầu phát triển nuôi trồng thủy sản ở nước ta giai đoạn 1996-2000Chương III: Các giải pháp tăng cường đầu phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010Để hoàn thành được đề tài này, trong suốt quá trình thực tập em luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, các thầy cô giáo - 1 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39Atrong bộ môn Kinh tế đầu tư, các cô chú ở Vụ Kế hoạch Đầu - Bộ Thủy sản, đặc biệt là chú Nguyễn Duy Vĩnh- chuyên viên của Vụ Kế hoạch Đầu - Bộ Thủy sản về phương pháp nghiên cứu, bố cục, cách viết một chuyên đề, cũng như những kiến thức thực tế cần thiết khác.Qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, các thầy cô giáo trong bộ môn Kinh tế đầu tư, chú Nguyễn Duy Vĩnh các cô chú trong Vụ Kế hoạch Đầu - Bộ Thủy sản đã chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình em trong quá trình hoàn thiện bài viết này. Tuy nhiên, do trình độ lí luận cũng như trình độ hiểu biết còn non kém nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo các cô chú để em có thể hoàn thiện đề tài của mình. Hà Nội, tháng 5 năm 2001Sinh viên: Trần Thị Thanh Bình- 2 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39ACHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGI - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU 1. Khái niệm, bản chất đặc điểm của đầu tư1.1. Khái niệm về đầu tưXuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu chúng ta có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư.Theo nghĩa rộng, đầu là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào dó nhằm thu về cho người đầu các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó.Nguồn lực có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động trí tuệ. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc với năng suất cao hơn trong nền sản xuất xã hội.Trong các kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả là tài sản vật chất, tài sản trí tuệ, là nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc mọi nơi, không chỉ đối với người bỏ vốn mà còn đối với cả nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ người đầu mà cả nền kinh tế được thụ hưởng.Theo nghĩa hẹp, đầu chỉ bao gồm những hoạt động sử dụng các nguồn lực ở hiện tại nhằm đem lại cho nền kinh tế xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được các kết quả đó.Phạm trù đầu theo nghĩa hẹp được gọi là đầu phát triển. Từ đó ta có định nghĩa: Đầu phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội, tạo việc làm nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.- 3 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39ANhư vậy, đầu trên giác độ nền kinh tế là sự hi sinh những giá trị ở hiện tại gắn với việc tạo ra các tài sản mới cho nền kinh tế. Các hoạt động mua bán, phân phối lại, chuyển giao tài sản hiện có giữa các cá nhân, các tổ chức không phải là đầu đối với nền kinh tế.Ngoài ra, có thể hiểu khái niệm đầu theo quan điểm tái sản xuất mở rộng. Đầu thực chất là quá trình chuyển hóa vốn thành các yếu tố cần thiết cho việc tạo ra các năng lực sản xuất, tạo ra các yếu tố cơ bản, tiên quyết cho quá trình phát triển sản xuất. Đây là hoạt động mang tính chất thường xuyên của mọi nền kinh tế là cơ sở của mọi sự phát triển tăng trưởng kinh tế.Đầu vào các hoạt động kinh tế luôn biểu hiện dưới những mục tiêu kinh tế xã hội. Chính vì vậy, các hoạt động đầu luôn phải vạch ra các mục tiêu cụ thể. Xác định mục tiêu cụ thể là yếu tố đảm bảo cho hoạt động đầu đem lại hiệu quả cao.Từ sự phân tích trên, ta thấy bản chất của đầu là một hoạt động kinh tế, là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở. Đó là tất cả những sự hi sinh tiêu dùng ở hiện tại cả về tiềm lực vật chất, phi vật chất, con người, tài nguyên, tiềm năng tài chính, phi tài chính, hữu hình vô hình . với mục đích tạo mới, hoặc tái tạo bản nhằm hướng tới sự tiêu dùng trong tương lai tốt hơn. Như vậy, nếu nghiên cứu kĩ quá trình chu chuyển đầu ta thấy, đầu là cơ sở hình thành bản, trong đó có cả tài sản cố định, vốn sản xuất nguồn nhân lực (tư bản con người).1.2. Đặc điểm của đầu tưXuất phát từ bản chất lợi ích do đầu đem lại chúng ta có thể phân biệt các loại đầu sau: Đầu tài chính: là loại đầu trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để hưởng lãi suất. Đầu tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của các tổ chức, cá nhân đầu tư. Với sự hoạt động của hình thức đầu tài chính, vốn bỏ ra đầu được lưu chuyển dễ dàng, khi cần có thể rút ra một cách nhanh chóng. Điều đó khuyến khích người có tiền bỏ ra để đầu tư. Để - 4 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39Agiảm độ rủi ro họ có thể đầu vào nhiều nơi, mỗi nơi một ít tiền. Đây là một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho đầu phát triển. Đầu thương mại: là loại đầu trong đó người có tiền bỏ tiền ra để mua hàng hóa sau đó đem bán lại với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua khi bán. Loại đầu này cũng không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương), chỉ làm tăng tài sản tài chính của người đầu trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa giữa người bán với người đầu người đầu với khách hàng của họ. Tuy nhiên, đầu thương mại có tác dụng thúc đẩy quá trình đầu phát triển, tăng thu cho ngân sách, tăng tích lũy cho phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ nói riêng nền sản xuất xã hội nói chung. Đầu phát triển: là loại đầu tài sản vật chất sức lao động trong đó người có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội.Từ sự phân biệt các loại đầu trên, ta thấy chỉ có đầu phát triển mới tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế quốc dân. do đó, đầu phát triển có những đặc điểm khác biệt so với loại hình đầu khác, được thể hiện ở các khía cạnh sau:+ Đầu là hoạt động bỏ vốn nên việc quyết định đầu thường là quyết định tài chính.Vốn được hiểu như là các nguồn lực sinh lợi dưới các hình thức khác nhau, nhưng vốn có thể được xác định dưới các hình thức tiền tệ. Vì vậy, các quyết định đầu thường được xem xét ở phương diện tài chính (tổn phí bao nhiêu, có khả năng thực hiện không? Có khả năng thu hồi vốn không? Mức sinh lợi là bao nhiêu? .). Trên thực tế hoạt động đầu các quyết định chi tiêu (đầu tư) thường được cân nhắc bởi sự hạn chế của Ngân sách (Nhà nước, địa phương, cá nhân .) luôn được xem xét ở khía cạnh tài chính nói trên. Nhiều dự án có thể khả thi ở những phương diện khác (kinh tế-xã hội, môi trường), nhưng không - 5 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39Akhả thi về phương diện tài chính vì thế dự án cũng không thực hiện được trên thực tế.+ Đầu là hoạt động có tính chất lâu dài; tiền, vật tư, lao động cần huy động lớn.Khác với hoạt động đầu thương mại đầu tài chính, đầu phát triển thường có tính chất lâu dài, thời gian từ lúc tiến hành đầu cho đến khi thành quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy ra. Trong quá trình đầu phải huy động một số vốn lớn để nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư, không tham gia vào quá trình chu chuyển, nên nó không sinh lợi cho nền kinh tế. Đây là cái giá phải trả khá lớn của đầu phát triển.Mặt khác, thời gian cần hoạt động để có thể thu hồi đủ vốn đã bỏ ra đối với các cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường đòi hỏi nhiều năm tháng, do đó không tránh khỏi sự tác động hai mặt tích cực tiêu cực của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế .+ Hoạt động đầu là hoạt động cần cân nhắc giữa lợi ích ở hiện tại nhằm mong muốn có được lợi ích trong tương lai. Vì vậy, luôn luôn có sự cân nhắc, so sánh giữa lợi ích ở hiện tại lợi ích trong tương lai. Rõ ràng, nhà đầu mong muốn chấp nhận chỉ trong điều kiện lợi ích thu được trong tương lai lớn hơn lợi ích ở hiện tại mà họ tạm thời phải hi sinh.+ Các thành quả của hoạt động đầu phát triển là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó được tạo nên. Do đó, các điều kiện về địa hình tại đó có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu cũng như tác dụng sau này của các kết quả đầu tư.+ Đầu là hoạt động mang tính rủi ro.Hoạt động đầu một mặt là sự đánh đổi lợi ích ở hiện tại quá trình thực hiện diễn ra trong một thời gian dài không cho phép nhà đầu lường hết những thay đổi có thể xảy ra trong quá trình thực hiện đầu so với dự tính. Mặt khác, các kết quả hiệu quả hoạt động của các thành quả đầu chịu nhiều ảnh hưởng của các nhân tố bất ổn định theo thời gian điều kiện địa lí của không gian.- 6 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39ADo hoạt động đầu phát triển có đặc điểm như trên nên để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao đòi hỏi phải thực hiện đầu theo dự án.2. Vai trò của đầu trong nền kinh tếTừ việc xem xét khái niệm, bản chất đặc điểm của đầu phát triển, các lí thuyết kinh tế, cả lí thuyết kinh tế kế hoạch hóa tập trung lí thuyết kinh tế thị trường đều coi đầu phát triển là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, là chìa khóa của sự tăng trưởng. Vai trò này của đầu được thể hiện ở những mặt sau:2.1.Trên giác độ toàn bộ nền kinh tếLà một bộ phận của tổng cầu tổng cung, đầu ảnh hưởng mạnh mẽ tới cân bằng cung - cầu. Là bộ phận lớn hay thay đổi trong tổng chi tiêu, đầu có vai trò kinh tế vĩ mô.Trong ngắn hạn, đầu ảnh hưởng đến sản lượng thu nhập: khi tổng cung chưa kịp thay đổi (do độ trễ thời gian của đầu tư), sự tăng lên của đầu làm tổng cầu tăng theo, đường cầu dịch chuyển sang phải (đồ thị). Ở điểm cân bằng, giá tăng sản lượng tăng. S P1 E1 S’ E0 P0 Eo P2 E2 D D’ Q 0 Q0 Q1 Q2 Q- 7 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39A(HÌNH 1)Trong dài hạn, đầu tăng làm sản lượng tăng lên, đường cung dịch chuyển sang phải. Ở điểm cân bằng, giá giảm sản lượng tăng thu nhập của người sản xuất tăng, dẫn đến tăng tích luỹ, có tác dụng mở rộng năng lực sản xuất. Vì vậy, về mặt dài hạn thì đầu làm tăng sản lượng tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Hơn nữa, để có thể tăng trưởng nhanh với tốc độ mong muốn kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy là tăng cường đầu nhằm tạo ra sự phát triển nhanh mọi khu vực.Về cơ cấu lãnh thổ, đầu có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đưa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy tối đa những lợi thế so sánh về tài nguyên, địa thế, kinh tế, chính trị . của những vùng có khả năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy những vùng khác cùng phát triển.Mặt khác, để đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tỉ lệ đầu phải đạt được từ 15 - 20% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.Mức tăng GDP=Vốn đầu tư---------------------I CORNếu như hệ số ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư.Chỉ tiêu ICOR của mỗi nước phụ thuộc vào nhiều nhân tố, thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế cơ chế chính sách trong nước. Kinh nghiệm các nước cho thấy, chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cơ cấu kinh tế hiệu quả đầu trong các ngành, các vùng lãnh thổ cũng như phụ thuộc vào hiệu quả của chính sách kinh tế nói chung. Thông thường ICOR trong nông nghiệp thấp hơn ICOR trong công nghiệp, ICOR trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế thường cao chủ yếu do tận dụng năng lực sản xuất.Ngoài những tác động về kinh tế, đầu còn động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như các mặt của xã hội như văn hoá, giáo dục, vui chơi, giải trí .- 8 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39A2.2 Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụĐầu quyết định sự ra đời, tồn tại phát triển của mỗi cơ sở. Chẳng hạn, để tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho sự ra đời của bất kì cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một chu kì của các cơ sở vật chất-kĩ thuật vừa tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang tồn tại: sau một thời gian hoạt động, các cơ sở vật chất-kĩ thuật của các cơ sở này hao mòn, hư hỏng hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự phát triển khoa học - kĩ thuật nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cũng có nghĩa là phải đầu tư.Đối với các cơ sở vô vị lợi (hoạt động không để thu lợi nhuận cho bản thân mình) đang tồn tại, để duy trì sự hoạt động, ngoài tiến hành sữa chữa lớn định kì các cơ sở vật chất-kĩ thuật còn phải thực hiện các chi phí thường xuyên. Tất cả những hoạt động chi phí này đều là những hoạt động đầu tư.3.Vốn nguồn vốn đầu tưTheo nguồn hình thành mục tiêu sử dụng, vốn đầu là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân, vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn tạo tiềm lực mới cho xã hội.Vốn đầu là nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Thực tế những quốc gia phát triển trên thế giới đã khẳng định tích tụ tập trung vốn là điều kiện tiên quyết cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh hay chậm là do nguồn vốn đầu quyết định. Nguồn vốn cho tăng trưởng phát triển kinh tế chỉ có thể tạo ra bằng tiết kiệm trong nước vốn huy động từ nước ngoài. Trong đó, vốn trong nước giữ vai trò then chốt, có ý nghĩa quyết định, vốn nước ngoài là quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Vốn đầu trong nước được hình thành từ các nguồn sau:- Vốn tích lũy từ Ngân sách.- 9 -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trần Thị Thanh Bình - KTĐT39A- Vốn tích lũy của các doanh nghiệp.- Vốn tiết kiệm của dân cư.- Vốn huy động từ nước ngoài bao gồm vốn đầu trực tiếp vốn đầu gián tiếp.Vốn đầu trực tiếp là vốn của các doanh nghiệp, các cá nhân người nước ngoài đầu sang các nước khác trực tiếp quản lí hoặc tham gia quản lí, sử dụng thu hồi vốn đã bỏ ra.Vốn đầu gián tiếp là vốn của các Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ được thực hiện dưới các hình thức viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại, cho vay ưu đãi với thời gian dài, lãi suất thấp, vốn viện trợ phát triển chính thức của các nước công nghiệp phát triển (ODA).4. Hoạt động đầu tưQuá trình sử dụng vốn đầu tư, xét về bản chất chính là quá trình thực hiện sự chuyển hóa vốn bằng tiền (vốn đầu tư) thành vốn hiện vật để tạo nên những yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh, dịch vụ sinh hoạt. Quá trình này còn được gọi là hoạt động đầu hay đầu vốn.Hoạt động đầu là quá trình sử dụng vốn đầu nhằm duy trì tiềm lực sẵn có hoặc tạo ra những tiềm lực lớn hơn cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ sinh hoạt đời sống. Do đó, đối với nền kinh tế, hoạt động đầu là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế.Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hoạt động đầu là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm cơ sở vật chất kĩ thuật mới, duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất-kĩ thuật hiện có. Vì thế đầu là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động đầu là một đòi hỏi khách quan của sự tồn tại phát triển xã hội trong mọi nền sản xuất khác nhau. Mục tiêu của hoạt động đầu luôn được xem xét ở 2 góc độ: tầm vĩ mô tầm vi mô. Những mục tiêu được xem xét ở tầm vi mô là những mục tiêu cụ thể, trước mắt rất đa dạng. Đạt được các mục tiêu này sẽ góp phần vào việc thực hiện của các mục tiêu phát triển. Các mục - 10 -[...]... t 3.2 Đầu t gián tiếp nớc ngoài (ODA) Vốn đầu t ODA vào phát triển Thủy sản bao gồm vốn vay u đãi của nớc ngoài vốn viện trợ không hoàn lại Các nớc các tổ chức quốc tế đã tập trung nguồn vốn đầu t này vào giúp Việt Nam xây dựng qui hoạch phát triển Ngành; nghiên cứu nguồn lợi biển; phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá; tăng cờng năng lực chế biến thủy sản nâng cao chất lợng sản phẩm; phát triển. .. sách khuyến khích đầu t nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, chế biến thủy sản xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá nhằm thu hút đợc nguồn lực trong ngoài nớc cho đầu t phát triển Ngành, trong đó nguồn vốn trong nớc đóng vai trò quan trọng chủ yếu là vốn huy động của dân các thành phần kinh tế Mặc dù đất nớc đã mở của thu hút vốn đầu t nớc ngoài để phát triển, nhng tỉ trọng vốn đầu t nớc ngoài... 199 6-2 000 là 1.791,42 tỉ đồng Ngành Thủy sản đã quán triệt chủ trơng đờng lối của Đảng về phát huy nội lực trong đầu t phát triển Vốn đầu t phát triển Ngành chủ yếu là vốn trong nớc (chiếm 88,25% tổng mức đầu t ), trong đó nguồn vốn huy động trong dân chiếm 39,41% Kết quả này cho thấy Ngành đã đánh giá đúng vai trò của vốn huy động trong dân cho đầu t phát triển Tuy nhiên, xét cơ cấu vốn đầu t phát triển, ... trờng trong nớc, nớc ngoài, Ngành đã huy động đợc các nguồn lực đầu t phát triển Nhờ đó, năng lực sản xuất của toàn Ngành tăng lên đáng kể Kết quả đầu t phát triển Ngành Thủy sản giai đoạn 199 6-2 000 đợc tổng hợp tại biểu 5 Biểu 5: Tổng hợp năng lực kết quả của sản xuất Ngành Thủy sản( 8) Ch tiờu (1) I Nng lc sn xut 1.Tu thuyn: - S lng - Cụng sut n v tớnh (2) 1996 (3) 2000 (4) chic 1000CV 70.000 1.950... thiện môi trờng đầu t trong nớc hấp dẫn hơn nhằm thu hút vốn viện trợ phát triển đồng thời xây dựng chính sách tạo điều kiện cho đầu t trực tiếp nớc ngoài vào tất cả các lĩnh vực của Ngành trong thời gian tới - 31 - Trn Th Thanh Bỡnh - LUN VN TT NGHIP KTT39A 2 Tình hình đầu t theo lĩnh vực Biểu 2: Tình hình đầu t theo lĩnh vực(5) (Đơn vị tính: tỉ đồng) 199 1-1 995 Ch tiờu (1) S vn T l % 199 6-2 000 S vn T... nớc nớc ngoài để đầu t xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của Ngành, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tổng mức đầu t của toàn Ngành đã tăng nhanh Nếu trong 5 năm 199 1-1 995, tổng mức đầu t là 2.829,34 tỉ đồng thì 5 năm sau đó 199 6-2 000 là 8.957,12 tỉ đồng, tăng so với giai đoạn trớc 3,17 lần Nếu tính trung bình năm, mức đầu t tăng rõ ràng khác biệt qua 2 giai đoạn: giai đoạn 199 1-1 995, mức đầu. .. với tổng số đầu t cho Ngành còn rất hạn chế (11,75%) Điều đó cho thấy, đầu t vào Ngành Thủy sản cha hấp dẫn các nhà đầu t nớc ngoài nỗ lực của Việt Nam giới thiệu tiềm năng phát triển thủy sản của đất nớc với các nhà đầu t cha nhiều Tình hình đó cũng đặt ra vấn đề cần thiết phải nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chí tài trợ của các tổ chức tài trợ song phơng đa phơng, nguyện vọng của các nhà đầu t nớc... chất lợng sản phẩm; phát triển nguồn nhân lực tăng cờng thể chế cho Ngành Thủy sản Kết quả đầu t gián tiếp nớc ngoài đợc thể hiện ở biểu 4 (6),(7) Ngun: Bỏo cỏo Tng kt u t xõy dng c bn 5 nm 199 6-2 000, phng hng u t xõy dng c bn 5 nm 200 1-2 005 ca Ngnh Thy sn - 33 - Trn Th Thanh Bỡnh - LUN VN TT NGHIP KTT39A Biểu 4: Tổng hợp đầu t ODA theo lĩnh vực Ngành Thủy sản( 7) Lnh vc hp tỏc Vn u t kớ theo d ỏn (triu... +Huy ng -Nc ngoi (4), (5) Ngun: Bỏo cỏo Tng kt u t xõy dng c bn 5 nm 199 6-2 000, phng hng u t xõy dng c bn 5 nm 200 1-2 005 ca Ngnh Thy sn - 30 - Trn Th Thanh Bỡnh - LUN VN TT NGHIP KTT39A +ODA 111,20 3,93 855,80 9,55 +FDI 365,79 12,93 196,52 2,20 Qua biểu trên ta có thể thấy rằng: Với cơ chế đầu t tự cân đối, tự trang trải, lấy nguồn thu trong xuất khẩu thủy sản để nhập khẩu máy móc thiết bị khơi... 5.928 1.235,5 6 8,47 63,36 Ngun: Bỏo cỏo Tng kt u t xõy dng c bn 5 nm 199 6-2 000, phng hng u t xõy dng c bn 5 nm 200 1-2 005 ca Ngnh Thy sn - 34 - Trn Th Thanh Bỡnh - LUN VN TT NGHIP KTT39A 2 Cu, cng cỏ 3.Din tớch nuụi thy sn (c ngt, mn, l) Trong ú nuụi tụm sỳ 4 Nh mỏy CBTS - S lng - Cụng sut II Kt qu 1.Tng sn lng TS - Khai thỏc - Nuụi trng 2 Kim ngch XKTS 3 Gii quyt vic lm một ha 1.350 600.000 4.146 652.000 . lệ đầu tư phải đạt được từ 15 - 20% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.Mức tăng GDP=Vốn đầu t - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- I CORNếu như hệ số ICOR không. kết quả đầu tư: Có thể phân chia các hoạt động đầu tư thành đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật, đầu tư phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - thực trạng và giải pháp, Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - thực trạng và giải pháp, Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - thực trạng và giải pháp, Đặc điểm của đầu tư, Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Phân loại hoạt động đầu tư, Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả của hoạt động đầu tư, Vai trò của Ngành Thủy sản trong nền kinh tế, Đánh giá điều kiện tự nhiên, tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản, Sự cần thiết phải đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Đầu t gián tiếp nớc ngoài ODA, Về khai thác hải sản Về nuôi trồng thủy sản Về chế biến thủy sản, TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 1996-2000, Hình thức và đối tượng ni, Sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu Về sản xuất giống, Tình hình sản xuất, sử dụng thức ăn cơng nghiệp Về phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ mơi trường, Đánh giá chung về hiện trạng nuôi trồng thủy sản, Tình hình đầu tư theo các đối tượng ni trồng thủy sản, Đầu t cho nuôi trồng thủy sản theo lĩnh vực, Đầu tư ni trồng thủy sản theo chương trình 773, Đầu tư nước ngồi cho ni trồng thủy sản, Nguyên nhân, Những tồn tại, yếu kém cần được khắc phục, Tình hình đầu t theo lĩnh vực Biểu 2: Tình hình đầu t theo lĩnh vực D bỏo xu hng phỏt trin thy sn th gii n nm 2010, Về cơ cấu đầu t V nhu cu vn theo cỏc i tng nuụi, Đối với nguồn vốn trong nước:, Giải pháp về phát huy sức mạnh các thành phần kinh tế, Mở rộng và phát triển sản xuất, Giải pháp đầu tư cho nuôi trồng thủy sản xuất khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn