Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam

40 619 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦUĐồng tiền là một khái niệm kinh tế phức tạp , tỷ giá hối đoái với tư cách là quan hệ trao đổi giữa hai đồng tiền lại càng phức tạp hơn . Đây vốn dĩ là một thế giới bí ẩn , đầy bất trắc , sự vận động của chúng thường vượt ra ngoài dự đoán khả năng chế ngự của nhà nước . Do đó tại bất kì một quốc gia nào tỷ giá được xem là một biến số kinh tế vĩ mô có vai trò cực kì quan trọng . rất nhạy cảm sự thay đổi của sẽ gây ra những tác động phức tạp , ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân có khi tới cả chế độ chính trị . Để lấy ví dụ , chúng ta chắc vẫn chưa thể quên sự khủng hoảng của đồng Pêsô (Achentina) năm 2001 , gây ra cú sốc trầm trọng tới nền kinh tế của Achentina .Rồi trong lịch sử có thể kể đến sự lên giá đột biến của đồng USD năm 1996 … Tất cả những cuộc khủng hoảng đó đều có nguyên nhân cơ bản sâu xa là việc lựa chọn cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái chưa thật sự hợp lý của chính phủ các quốc gia trong từng thời kỳ . Là một nước đang đi những bước đi đầu tiên cả trên phương diện lý luận thực tiễn , hơn bao giờ hết việc nghiên cứu tỷ giá hối đoái cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái nhằm xem xét tác động của tới các doanh nghiệp như thế nào trở nên cấp bách . Nghiên cứu đề tài “ Chính sách tỷ giá tác động của tới hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam’’ cũng không nằm ngoài mục đích đó .Đề án được cấu trúc thành hai chương lớn , trong đó đề cập tới những vấn đề sau :- Chương I : Tổng quan về tỷ giá hối đoái chính sách điều hành tỷ giá hối đoái - Chương II : Việt Nam với tiến trình cải cách chế độ tỷ giá hối đoái 1 Qua đề tài này chúng tôi hy vọng làm sáng tỏ hơn một số vấn đề về tỷ giá hối đoái với mục đích không gì khác là giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế tỷ giá hối đoái của Việt Nam định hướng điều chỉnh .Nhóm sinh viên thực hiện đề tài này xin chân thành gửi tới thầy Đào Văn Hùng thầy Đặng Anh Tuấn lòng biết ơn sâu sắc về sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy để chúng tôi có thể hoàn thành được đề tài này . Vì tính phức tạp của đề tài lại thêm những hạn chế về kiến thức tài liệu tham khảo nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót , vì vậy rất mong nhận được sự phê bình góp ý của các thầy các bạn .Nhóm sinh viên lớp TC 42C2PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀCHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐII\ Tỷ giá hối đối các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đối. 1\ tỷ giá hối đối_các quan điểm:Về hình thức,tỷ giá hối đối (TGHĐ) là đơn vị tiền tệ của một quốc gia được biểu hiện bằng các đơn vị tiền tệ nước ngồi,là hệ số quy đổi của một đồng tiền này so với một đồng tiền khác, được xác định bởi mối quan hệ cung – cầu trên thị trường.Về nội dung, tỷ giá hối đối là phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hố, dịch vụ, phát sinh trực tiếp từ tiền tệ, quan hệ tiền tệ (sự vận động của vốn, tín dụng … ) giữa các quốc gia.Đồng tiền là một khái niệmkinh tế phức tạp, tỷ giá hối đối với tư cách là quan hệ trao đổi giữa hai đồng tiền lại càng phức tạp. Mặc dù TGHĐ có lịch sử lâu dài nhưng cho đến nay vẫn gây ra nhiều tranh luận trên cả phương diện lý luận thực tiễn cụ thể là :+ Quan điểm của C.Mac các nhà kinh tế Macxit về tỷ giá hối đối trực tiếp gần với lý thuyết về giá trị lao động lý thuyết tiền tệ thế giới , bởi lẽ sự hình thành tương quan giữa các đồng tiền là một trong số biểu hiện chức năng của tiền tệ . Theo C.Mac bản thân quan hệ cung cầu tự tuyệt nhiên khơng giải thích được cái gì , vấn đề là chỗ những yếu tố nào đứng sau . Về thực chất TGHĐ là tương quan giữa nội tệ ngoại tệ đưỡcác định bởi sức mua của chúng hangf 3loạt các yếu tố khác như giai đoạn phát triển của xã hội , tính chất của thị trường v.v… + Nếu như các nhà kinh tế Macxit đặt trọng số của TGHĐ vào sức mua của đồng tiền , thì các nhà kinh tế thị trường lại đặt trọng số cho cac yếu tố khác. Theo lý thuyết tổng số sức mua (Ricacdo) tương quan sức mua được xác định bởi số lượng tiền tệ trong lưu thông của các nước tương ứng .Keynes bổ sung yếu tố tâm lý sự vận động của vốn … Song về mặt cơ bản tư tưởng chủ yếu vẫn không thay đổi cho tới hôm nay.A.Samuelson khẳng định , bên cạnh các điều kiện khác không thay đổi , thì sự thay đổi quan hệ tỷ giá tỷ lệ với sự thay đổi tương quan giữa giá cả trong nước giá cả nước ngoài.* Do tính chất phức tạp của tỷ giá hối đoái , cùng với quá trình phát triển của qua các giai đoạn đã xuất hiện nhiều lý thuyết về : +Lý thuyết ngoại tệ được điều chỉnh xuất hiện trong thời kì khủng hoảng 1929 –1932 .Lý thuyết này dựa trên những lý luận của Keynes , đề cao vai trò điều chỉnh của nhà nước , cho rằng có thể điều chỉnh sức mua của tiền tệ bằng điều chỉnh thông số vàng của tiền tệ , Keynes bảo vệ hệ số co giảm áp dụng với tiền giấy bởi vàng đã lùi vào quá khứ . Ông cho rằng , có thể giảm giá trị đồng nội tệ để đạt các mục tiêu tác động vào giá cả , xuất khẩu , sản xuất , việc làm cạnh tranh với bên ngoài . + Lý thuyết ngoại tệ chủ chốt , chứng minh sự cần thiết tất yếu hình thành các nhóm ngoại tệ chủ yếu , ngoại tệ mạnh ngoại tệ yếu sự cần thiết định hướng chinýh sách ngoại hối của tất cả các nước TBCN vào USD . Ngoài ra còn hàng loạt lý thuyết mô hình tiếp cận vấn đề tỷ giá như : lý thuyết các vùng ngoại tệ tối ưu , lý thuyết tỷ giá danh nghĩa …4 Nhìn chung , cùng với sự phát triển kinh tế , quan hệ kinh tế quốc tế , nhất là trong lĩnh vực tiền tệ , ngoại hối , hệ thống lý thuyết về tiền tệ nói chung ,tỷ giá nói riêng đã không ngừng hoàn thiện , phát triển nhằm lý giải những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn . Để có được cái nhìn chính xác toàn diện hơn về TGHĐ , chúng ta sẽ làm rõ hơn một số khái niệm có liên quan .Thiết nghĩ là cần thiết vì chúng sẽ gắn bó với nhau hơn trong toàn bộ quá trình nghiên cứu .*Vấn đề phá giá đồng tiền : Phá giá đồng tiền là việc nâng cao hoặc giảm thấp sức mua của đồng tiền đối với ngoại tệ . Kết quả của phá giá đồng tiền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm của TGHĐ . Đây là điểm giống nhau giữa phá giá đồng tiền điều chỉnh tỷ giá hối đoái . Nhưng không phải là không có sự khác nhau , điều chỉnh tỷ giá hối đoái là việc làm của nhà nước được tiến hành một cách thường xuyên , nhằm mục đích duy trì sự ổn định của TGHĐ , ổn định sức mua của đồng tiền , kiềm chế đẩy lùi lạm phát , góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội đã dự kiến . Thông thường TGHĐ điều chỉnh theo nguyên tắc duy trì biên độ dao động cho phép tăng hoặc giảm một tỷ lệ nhất định so với tỷ giá hối đoái được sử dụng làm chuẩn . TGHĐ được điều chỉnh thường là với mức nhỏ , khong gây ra những biến động lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội , khác hẳn với giải pháp phá giá đồng tiền là một biện pháp mạnh , cực đoan , chỉ được sử dụng trong những trường hợp cần thiết . Trên thế giới , việc phá giá đồng tiền thường được sử dụng những nước có tiềm lực kinh tế dồi dào , nhưng phải đối đầu với nguy cơ suy thoái kinh tế , đi đôi với lạm phát kinh tế ngày càng trầm trọng hoặc cán cân thanh toán bị mất cân đối nghiêm trọng . Việc Mỹ tuyên 5bố phá giá đồng USD vào tháng 12/ 1971 mức 7,89% nhằm đối phó với tình hình sức mua của USD thường xuyên gây khó khăn cho sản xuất đầu tư , nhờ đó Mỹ đã cải thiện được cán cân ngoại thương . Phá giá không chỉ bao gồm những nội dung kinh tế đơn thuần mà bao gồm những nội dung chính trị – xã hội .Vì vậy phá giá đồng tiền là một bài toán không phải lúc nào cũng vận dụng được không phải ai cũng có thể dùng bài toán này để giải quyết những vấn đề kinh tế gay cấn của đất nước . Cũng cần phải nhấn mạnh là chúng ta thường hay có sự nhầm lẫn giữa khái niệm giảm giá đồng tiền khái niệm phá giá đồng tiền + Bên cạnh việc giảm giá sức mua đồng tiền bản tệ là việc nâng giá sức mua của đồng tiền bản tệ .Việc nâng giá sức mua của bản tệ với ngoại tệ thường xảy ra trong các trường hợp sau : -Giá hàng hoá dịch vụ trong xuất khẩu được xác định thấp so với giá trên thị trường thế giới .- Hạn chế xuất khẩu do sức ép của các nước bạn hàng nhằm tạo thế cân bằng trong thương mại quốc tế . -Tăng khả năng nhập khẩu kiềm chế lạm phátViệc nâng giá đồng bản tệ cũng có thể xuất phát từ tình trạng phải tiếp nhận các ngoại tệ đang bị mất giá trở thành một công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa các ngoại tệ đang bị mất giá chạy vào nước mình .2\ Các nhân tố tác dộng vào quá trình hình thành tỷ giá . Trên thực tế , sự hình thành quan hệ tỷ giá là quá trình tác động của nhiều yếu tố khách quan chủ quan … Tuy có những mâu thuẫn trong phương pháp nghiên cứu , tiếp cận đánh giá vai trò , tính chất , phương thức , cường độ ,tốc độ , tác động của các yếu tố 6cụ thể song nhìn chung , giữa các nhà kinh tế , các lý thuyết hiện đại vẫn có sự thống nhất trong việc thừa nhận các yếu tố quan trọng , trực tiếp cấu thành nội dung tác động lên quá trình hình thành tỷ giá hối đoái ,đó là:- sức mua của các đơn vị tiền tệ tốc độ lạm phát các nước hữu quan.- Trạng thái cán cân thanh toán quốc tế trực tiếp ảnh hưởng đếncung cầu ngoại tệ , thông qua đó tác động lên mức tỷ giá kéo theo sự giao động của tỷ giá , lệch khỏi sức mua của đồng tiền .- Chênh lệch mức lãi suất giữa các nước , giữa thị trường tín dụng nội địa quốc tế . Các tính toán theo lý thuyết kinh tế cho thấy khi lãi suất Mỹ tăng 1%/ năm thì đòi hỏi lãi suất các nước có đồng tiền yếu phải tăng cao hơn nhiều nhằm đối phó với tình trạng chuyển đổi tài sản sang USD . Trong khi lãi suất tiền gửi USD trong nước thấp hơn so với mặt bằng lãi suất quốc tế , chính điều này làm cho việc đầu tư tại nước ngoài với các ngân hàng trở nên vô cùng hấp dẫn .Điều này dẫn tới chiến dịch chạy đua nâng lãi suất huy động USD cuả ngân hàng khiến cho việc nắm giữ đồng USD càng trở nên hấp dẫn hơn tất yếu đồng nội tệ sẽ giảm giá so với USD .- Thực trạng hoạt động của các thị trường tài chính , ngoại hối xu hướng , nghiệp vụ đầu cơ ảnh hưởng đến tỷ giá - Hệ số tín nhiệm đối với đồng tiền trên thị trường tài chính trong nước cà quốc tế .- Các công thức , công cụ diều chỉnh can thiệp của nhà nước .7- Các cú sốc kinh tế , chính trị ,xã hội các quyết sách lớn của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế , tài chính tiền tệ .Sự phức tạp của vấn đề tỷ giá trên phương diện nghiên cứu , điều hành không phải việc xem xét , xử lý các yếu tố biệt lập trạng thái tĩnh mà trong một chỉnh thể thống nhất trạng thái động mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia trong bối cảnh xu hướng quốc tế hoá ,toàn cầu hoá đời sống kinh tế ngày càng gia tăng sâu sắc , nhất là trong lĩnh vực tài chính tiền tệ . Vì vậy , TGHĐ một thời điểm cụ thể chính là véctơ tổng hợp của nhiều véctơ bộ phận khác . 3\ Phân loại chế độ tỷ giá . Nhìn lại quá trình phát triển của hệ thống tỷ giá cho thấy có hai loại chế độ tỷ giá cơ banr như sau :- Chế độ cố định tỷ giá : những nước áp dụng chế độ tỷ giá này thường gắn đồng tiền nước mình vào một đồng tiền quốc tế chủ chốt hoặc vào một rổ các loại đồng tiền ( có thể là rổ đồng tiền giao dịch chính hoặc hỗn hợp các đồng tiền tiêu chuẩn như đồng tiền Châu Âu hay quyền rút vốn đặc biệt ).- Chế độ thả nổi tỷ giá : trong chế độ này , tỷ giá thường có sự điều chỉnh linh hoạt . Nếu tỷ giá hoàn toàn do thị trường các lực lượng thị trường quyết định , thì là dạng thả nổi tự do . Còn nếu tỷ giá thường xuyên được điều chỉnh trên cơ sở đánh giá diễn biến của các biến số như tinhf hình dự trữ , thanh toán thì đó lad dạng thả nổi có quản lý . Hiện nay , trên thế giới đã đang tồn tại nhiều loại chế độ TGHĐ biến tướng từ hai loại hình thức cơ bản này .8 Trong thế giới mà sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng , việc lựa chọn một chế độ ngoại hối phù hợp với bối cảnh quốc tế , điều kiện cụ thể từng nước đáp ứng yêu cầu điều chỉnh kinh tế vĩ mô , nhất là đối với các nước đang thực hiện chuyển đổi cơ chế thực sự là vấn đề nan giải .Có nhiếu cơ sở để dùng làm căn cứ lựa chọn chế độ tỷ giá , mà một trong số đó có cai trò cực kì quan trọng mang tính chất quyết định đó là : sự can thiệp của nhà nước để điều chỉnh TGHĐ dựa vào những công cụ gì ? II\ Lý thuyết can thiệp của nhà nước vào tỷ giá hối đoái . Ngân hàng trung ương là người thay mặt nhà nước can thiệp điều chỉnh thị trường ngoại tệ tỷ giá ngoại hối .NHTƯ đóng vai trò rất lớn trong lĩnh vực tỷ giá , trên thị trường ngoại hối NHTƯ đóng vai trò kép : ngân hàng mua bán ngoại tệ, ngoài ra NHTƯ còn sử dụng hàng loạt công cụ khác để can thiệp khi cần .1\ Các loại hình can thiệp của ngân hàng trung ương : Sự can thiệp của NHTƯ thường tác động có tính chất quyết định nhiều khi còn ấn định mức tỷ giá hối đoái . Trước tiên là các loại hình can thiệp :+Can thiệp theo trách nhiệm . Theo lý thuyết khi tỷ giá của một đồng tiền trong hệ thống tỷ giá cố định đạt tới cận điểm hoặc đỉnh điẻm quy định can thiệp thì cần phải can thiệp .Điều này áp dụng cho tỷ giá cố định .+Can thiệp tự do (ngược lại với can thiệp trách nhiệm ).Có thể xảy ra không chỉ trong hệ thống tỷ giá cố định mà ngay cả trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi . 9Xét về mặt kinh nghiệm thông thường NHTƯ phải can thiệp trước khi sự giao động của tỷ giá hối đoaí đạt tới những điểm cần can thiệp , nhằm giảm bớt sự căng thẳng của tình hình . Sự can thiệp của NHTƯ có thể là sự can thiệp hữu hình hay vô hình .-Là sự can thiệp vô hình khi có sự can thiệp này chỉ có được nếu những thay đổi khối lượng tiền tệ do ảnh hưởng của can thiệp được khắc phục bằng những biện pháp của các ngân hàng phát hành khác .- Là sự can thiệp hữu hình khi khối lượng tiền tệ quốc gia được thay đổi một cách công khai . Sựcan thiệp của NHTƯ vào thị trường ngoại hối gây ra hai hiệu ứng chính sau :- Thứ nhất tác động trực tiếp đến khối lượng ngoại tệ - Thứ hai trực tiếp gây ra biến đọng mức lãi suất trong nước 2\Mục đích khả năng can thiệp của ngân hàng trung ương. Mục đích can thiệp của NHTƯ là không hoàn toàn giống nhau , điều nay phụ thuộc vào tình hình , ý đồ , chiến lược cửa mỗi nước . Có những quốc gia mục đích can thiệp của NHTƯ là nhằm duy trì một cách đúng đắn các quan hệ thị trường có tổ chức , không đối phó với các xu hướng bản năng của thị trường . Do đó sự can thiệp là nhằm duy trì một cách hợp lý các quan hệ thị trường có tổ chức mà khắc phục những biến động dữ dội của tỷ giá . Có thể nhận thấy ngay rằng , ngày nay các nước công nghiệp hoá đang hoạt động trong một cơ chế TGHĐ được thả nổi được điều tiết – một hệ thống mà trong đó chính phủ có thể cố gắng điều hoà sự vận động của TGHĐ mà khong hề giữ chúng một cách cứng nhắc .10[...]... chuyển đổi chế độ tỷ giá từ cố định sang linh hoạt Việc lựa chọn chế độ t giá tối ưu cũng phải dựa trên một số tiêu chuẩn gồm : mục tiêu của chính phủ , bản chất của cácn sốc ngoại sinh đặc trưng cơ cấu của nền ki nh tế 20 CHƯƠNG II : VIỆT NAM VỚI TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI I \ Lịch sử tỷ giá hối đoái 1\ Tổng quan về lịch sử nhìn lại lịch sử các chế độ tỷ giá của Việt nam trong những... chế độ tỷ giá - định hướng điều chỉnh 1\ Thực trạng : Từ sự phân tích trên về toàn cảnh cơ chế tỷ giá hối đoái giai đoạn trước đổi mới (1986) ta thấy hệ thống tỷ giá của ta còn khá phức tạp Tỷ giá được xác lập theo quan điểm kinh tế cũ không phù hợp gây ra những tác động tiêu cực : + Tác động tới vấn đề ngân sách Mọi sự biến động của các loại tỷ giá đều tác động trực tiếp đến thu chi ngân sách Trước... lợi khi áp dụng tỷ giá hối đoái cố định hay linh hoạt Nói chung sự quản lý tối ưu TGHĐ phụ thuộc vào các mục tiêu kinh tế của các nàh hoạch định chính sách , vào nguồn gốc của các cơn sốc đối với nền kinh tế vào đặc trưng cơ cấu của nền kinh tế đang xét Một kết quả quan trọng của nghiên cứu lý thuyết là nói chung tỷ giá hối đoái cố định cực đoan lẫn tỷ giá hối đoái hoàn toàn linh hoạt đều không... chế độ tỷ giá bao gồm : tỷ giá kết toán nội bộ , (áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu ) , tỷ giá chính thức ( áp dụng cho trao đổi phi mậu dịch ), tỷ giá kiều hối … Từ 25/11/1995 tỷ giá chính thức giữa đồng Việt nam NDT của trung quốc được quy định là 1NDT =1470 VND , lúc đó 1 Rúp =0,5NDT Sau đó tỷ giá VND với NDT Rúp có nhiều thay đổi Bên cạnh tỷ giá trên , nhà nước còn dùng nhiều tỷ giá thanh... Vởy bản chất của cơn sốc bành trướng bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách tỷ giá cụ thể Thêm nữa , mức độ cứng nhắc của tiền lương cũng tác động đến tính hiệu lực của chính sách TGHĐ Tác động của phá giá danh nghĩa lên các biến kinh tế vĩ mô phụ thuộc chủ yếu vào tiền lương giá cả phản ứng như thế nào đối với phá giá Tiền lương danh nghĩa càng tăng cao để phản ứng lại với phá giá. .. đúng giá trị là mục tiêu của quản lý vĩ mô Việt nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó , chính vì vậy kể từ khi tỷ giá hối đoái được ngân hàng trung ương công bố vào năm 1955 tới nay tỷ giá đã trải qua rất nhiều lần điều chỉnh với các chế độ tỷ giá khác nhau nhằm hoàn thiện dần Lần đầu tiên tỷ giá được điều chỉnh vào 5/1987 đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch tỷ giá chính thức tỷ giá thị trường xuống... Biến động cua chỉ số giá cả - Tình hình cán cân thanh toán - Mục tiêu của chính sách tiền tệ - Biến động tỷ giá ngoại tệ thị trường tự do Cũng từ đó , giá chính thức được điều chỉnh một cách linh hoạt khong còn cố định trong mọt thời gian dài như trước đây nữa Từ đó 30 tỷ giá VND/USD dần ổn định khiến cho lượng ngoại tệ của các doang nghiệp được giải toả khỏi yếu tố đầu cơ , hướng mạnh vào kinh doanh. .. về tác động của chế độ tỷ giá cũ với các mặt của nền kinh tế vĩ mô Để có được cái nhìn rõ ràng về lịch sử chế độ tỷ giá của Việt nam , chúng ta sẽ nhìn lại từng giai đoạn phát triển chế độ tỷ giá VN để có được sự nhận thức đúng đắn về sự đổi mới từ trong quản lý về vấn đề tỷ giá hối đoái + Giai đoạn 1955- 1989 : Mặc dù nhiều nước trên thế giới đang áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý nhưng các. .. hẹp sản xuất Mặt khác , do tỷ giá rất nhạy cảm với các sự kiện kinh tế , chính trị , vì vậy nguy cơ tạo ra các cú sốc vẫn còn lớn Để hạn chế tác động của các yếu tố phi kinh tế , một mặt tăng cường công khai hoá kịp thời các chỉ số kinh tế quan trọng như tỷ giá chính thức , tỷ giá thị trường , tốc độ lạm phát , chỉ số biến động của vàng , nhờ vậy giảm căn bản sự “phao tin “ của tầng lớp đầu cơ , giảm... hội nhập với nền kinh tế thế giới Có một chính sách tỷ giá đúng đắn sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định nền kinh tế vĩ mô , thúc đẩy sản xuất phát triển 1\ Về chính sách tỷ giá tối ưu Nhìn lại quá trình phát triển của hệ thống tỷ giá cho thấy có hai loại chế độ tỷ giá cơ bản là chế độ tỷ giá cố định chế độ tỷ giá thả nổi bao gồm thả nổi tự do , thả nổi có quản lý 14 Khó có câu trả lời . nghiệp như thế nào trở nên cấp bách . Nghiên cứu đề tài “ Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam ’ cũng không. luận và thực tiễn , hơn bao giờ hết việc nghiên cứu tỷ giá hối đoái và cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái nhằm xem xét tác động của nó tới các doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, Chính sách tỷ giá và tác động của nó tới hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, PHẦN MỞ ĐẦU, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn