Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam

24 110 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệLời mở đầuTừ sau đại hội VI năm 1986 nền kinh tế nớc ta đã thực hiện một công cuộc chuyển đổi lớn. Đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Từ đó đến nay nớc ta đã đạt đợc nhiều thành tựu những đáng kể nh: Tốc độ tăng trởng kinh tế trung bình hàng năm gần 7% (từ năm 1990) đời sống nhân dân ngày càng cải thiện là n-ớc xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới Đảng Chính phủ ta đ a ra chỉ tiêu tăng trởng kinh tế những năm tới là 7% - 9% phấn đấu đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp. Với mức GDP bình quân đầu ngời lên khoảng 2000 - 3000 USD/ngời/năm.Thực hiện đợc mục tiêu này hay không là do nguồn vốn quyết định. Nguồn vốn trong nớc là rất quan trọng song nguồn vốn nớc ngoài cũng rất cần thiết không thể thiếu. Với t tởng chủ đạo tăng cờng thu hút nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn là vấn đề quan trọng đợc Đảng Nhà nớc ta quan tâm thờng xuyên.Tuy nhiên trong những năm gần đây, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực năm 1997 nguồn vốn đầu t vào nền kinh tế nớc ta có phần giảm đi bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong chính sách thu hồi vốn. Chính vì nhận thức đợc tầm quan trọng của vốn đầu t nên em chọn đề tài: "Các nguồn vốn khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu t phát triển Việt Nam".Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệI. Khái niệm về đầu t nguồn vốn1.1. Khái niệm đặc trng của đầu t1.1.1. Khái niệm đầu tĐầu t là quá trình huy động sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân hay xã hội.Đối với một doanh nghiệp hoạt động đầu t là công việc khởi đầu quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất của quá trình sản xuất kinh doanh. Những quyết định của ngày hôm nay về lĩnh vực, quy mô, hình thức, thời hạn đầu t sẽ chi phối quá trình hoạt động phát triển của doanh nghiệp trong tơng lai. Do đó chất lợng của các quyết định đầu t sẽ quyết định sự thịnh vợng hay đi xuống của doanh nghiệp.Đối với nền kinh tế nói chung toàn bộ việc đầu t đợc tiến hành một thời kỳ nhất định là nhân tố cơ bản duy trì phát triển cơ sở vật kỹ thuật của nền kinh tế, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thời kỳ tiếp theo. Xét lâu dài, khối lợng đầu t của ngày hôm nay sẽ quyết định dung lợng sản xuất, tốc độ tăng trởng kinh tế, mức độ cải tiến đời sống trong tơng lai.1.1.2. Đặc trng cơ bản của đầu tĐầu t có 2 đặc trng cơ bản:- Tính sinh lời: Là đặc trng hàng đầu của đầu t, nếu việc sử dụng nguồn vốn không nhằm mục đích thu lại một khoản tiền có giá trị lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra ban đầu thì không thể coi là đầu t.Nh vậy đầu t khác với:+ Việc mua sắm, cất trữ, để dành+ Việc mua sắm nhằm mục đích tiêu dùng vì trong việc này tiền của không sinh lời.+ Việc chi tiêu vì lý do nhân đạo, tình cảm.Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Tính kéo dài: Thời gian của đầu t thờng là 2 năm đến 70 năm. Đặc trng này cho phép phân biệt hoạt động đầu t hoạt động kinh doanh. Kinh doanh thờng đợc coi là một giai đoạn của đầu t. Nh vậy đầu t kinh doanh thống nhất tính sinh lời nhng khác nhau thời gian thực hiện.1.2. Khái niệm vai trò của vốn1.2.1. Khái niệm về vốn nguồn vónVốn là một khối lợng tiền tệ nào đó đợc đa vào lu thông với mục đích kiếm lời. Số tiền đó đợc sử dụng muôn hình muôn vẻ nhng suy cho cùng là để mua sắm t liệu sản xuất để trả công cho ngời lao động nhằm hoàn thành công việc sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ nào đó với mục đích là thu về số tiền lớn hơn.Nguồn vốn chính là nơi mà từ đó có thể khai thác đợc một số lợng vốn nào đó để phục vụ cho nhu cầu của các hoạt động kinh tế xã hội.1.2.2. Vai trò của vốn trong nền kinh tế Vốn là một trong năm yếu tố quan trọng nhất trong mọi quá trình sản xuất đó là: Nhân lực, vật lực, tài lực (vốn), thông tin sự quản lý. Nếu thiếu vốn thì quá trình sản xuất sẽ không thể đợc tiến hành.Vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với các nớc đặc biệt là đói với nớc đang phát triển nh Việt Nam. Việt Nam là một nớc tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá muộn so với thế giới, mặt khác lại có xuất phát điểm thấp, đó là những khó khăn cản trở sự phát triển kinh tế. Để khắc phục những khó khăn này thì vốn đóng vai trò rất quan trọng. Nớc ta cần phải có một lợng vốn lớn để xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao chất lợng nguồn nhân lực đổi mới thiết bị công nghệ cho quá trình phát triển nền kinh tế.Vấn đề đặt ra là không phải tìm mọi cách để huy động cho đợc các nguồn vốn mà phải coi trọng việc quản lý sử dụng nguồn vốn ấy cho đầu t phát triển sao cho có hiệu quả để nguồn vốn ấy sinh sôi nảy nở đạt đợc hiệu quả kinh tế - xã hội đề ra.II. Cơ cấu các nguồn vốn đầu tĐề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ2.1. Nguồn vốn trong nớc2.1.1. Các bộ phận cấu thành nguồn vốn trong nớc2.1.1.1. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nớc Về hình thức: Ngân sách Nhà nớc là một bảng tổng hợp các khoản thu các khoản chi của Nhà nớc trong một năm tài chính theo dự toán ngân sách đã duyệt.Về bản chất kinh tế thì ngân sách Nhà nớc thể hiện các quan hệ kinh tế giữa Nhà nớc với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tầng lớp dân c, các tổ chức trung gian tài chính, thị trờng tài chính.Vốn huy động từ ngân sách Nhà nớc là bộ phận quan trọng trong toàn bộ khối lợng đầu t, nó có vị trí rất quan trọng trong việc tạo ra môi trờng đầu t thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh đầu t của mọi thành phần kinh tế theo định hớng chung của kế hoạch, chính sách pháp luật. Đồng thời trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất của một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo theo đúng định hớng của chiến lợc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ngân sách Nhà nớc có vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội. Nó đợc thể hiện trong ba nội dung cơ bản sau: - Thứ nhất: Kích thích sự tăng trởng kinh tế. Nhà nớc sẽ sử dụng thuế chi đầu t để hớng dẫn kích thích tạo sức ép đối với các chủ thể của các hoạt động kinh tế. Vận dụng thuế suất hợp lý sẽ có tác dụng hớng dẫn, kích thích các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo ra môi trờng kinh tế mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo ra môi trờng cạnh tranh lành mạnh, thu hút vốn đầu t định hớng đầu t của khu vực doanh nghiệp.- Thứ hai: Điều tiết thị trờng giá cả, chống lạm phát. Nhà nớc sẽ can thiệp vào thị trờng thông qua các khoản chi của ngân sách Nhà nớc dới hình thức tài trợ vốn, trợ giá sử dụng các quỹ Nhà nớc về hàng hoá tài chính.- Thứ ba: Điều tiết thu nhập để thực hiện công bằng xã hội bằng cách áp dụng mức thuế thu nhập.Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệNguồn ngân sách bao gồm: Nguồn thu trong nớc nguồn thu bổ xung từ bên ngoài (chủ yếu thông qua nguồn vốn ODA một số ít là vay nợ nớc ngoài).Do thuế là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nớc (chiếm hơn 90%) cho nên việc huy động vốn ngân sách Nhà nớc phụ thuộc rất nhiều vào chính sách thuế. Cải cách thuế có tác động trực tiếp tới ngân sách Nhà nớc. Việc miễn giải thuế cần đi đôi với việc mở rộng phạm vi đối tợng nộp thuế nhằm bảo đảm quy mô của ngân sách Nhà nớc.2.1.1.2. Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp Nhà nớc Đây là nguồn vật lực to lớn nhất của Nhà nớc, nguồn vốn này do các doanh nghiệp Nhà nớc quản lý. Ngoài ra nguồn tài sản công dạng tiềm năng là tài sản Nhà nớc do các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lợng vũ trang, cơ quan Đảng đoàn thể quản lý. Những tài nguyên quốc gia nơi có giá trị to lớn. Để huy động đợc nguồn vốn này thì đòi hỏi phải có sự quản lý hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nớc.Hiện nay nguồn tích luỹ từ các doanh nghiệp còn rất hạn chế bởi lẽ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả còn thấp công nghệ cha đợc đổi mới, chất lợng của sản phẩm cha cao nên kha rnăng tiết kiệm cho đầu t cha nhiều. Mặt khác vốn khấu hao cha đợc quản lý nghiêm ngặt đầy đủ. Vì thế để huy động đợc nguồn vốn lớn trong doanh nghiệp Nhà nớc thì đòi hỏi Nhà n-ớc phải tiến hành sửa đổi ban hành các chính sách để khuyến khích doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, để có thể đầu t phát triển sản xuất.2.1.1.3. Nguồn vốn huy động từ đầu tĐây là nguồn vốn tiết kiệm trong các hộ gia đình dới dạng tiền hoặc các tài sản có giá: vàng, bạc, đá quý, đồ cổ Theo điều tra ớc tính của Bộ Kế hoạch Đầu t Tổng cục Thống kê nguồn vốn trong dân hiện có khoẳng 10 tỷ USD trong đó chỉ có từ 30-40% vốn hiện có trong dân là đợc huy động cho đầu t phát triển. Vốn trong dân hiện vẫn là nguồn vốn có tiềm năng khả năng khai thác cao.Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệVốn đầu t của t nhân dân c có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp, mở mang ngành nghề nông thôn, phát triển tiểu, thủ công nghiệp, thơng mại, dịch vụ, vận tải Khi thu nhập quốc dân trên đầu ng ời tăng lên thì lợng vốn trong dân cũng tăng theo. Trong tơng lai đây là một nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế. Vì vậy chúng ta cần phải thực hiện các chính sách sau:- Đa dạng hoá các công cụ huy động vốn để cho mọi ngời dân bất cứ nơi nào cũng có điều kiện sản xuất, kinh doanh.- Tăng lãi suất tiết kiệm, đảm bảo lãi suất sau khi trừ đi lạm phát của nền kinh tế dơng.- Tạo môi trờng đầu t thông thoáng thực hiện theo quy định của pháp luật để ngời dân dễ dàng bỏ vốn đầu t.- Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích t nhân trong nớc tự đầu t, khai thác thế mạnh của vùng, địa phơng.2.1.2. Đặc điểm các nguồn vốn trong nớc- Vốn trong nớc là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ khối lợng đầu t, nó có vị trí rất quan trọng trong việc tạo ra môi trờng đầu t thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh đầu t của mọi nguồn lực theo định hớng chung của kế hoạch. Đồng thời trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất của một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đảm bảo theo đúng định hớng của chiến lợc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.- Nguồn vốn trong nớc hiện nay còn rất hạn chế một phần do nớc ta là một nớc nông nghiệp lạc hậu nguồn vốn tích luỹ cho đầu t phát triển kinh tế còn thấp, nhng nguyên nhân quan trọng là cha có các chính sách thích hợp để khuyến khích đầu t của mọi thành phần kinh tế trong đó có kinh tế t nhân kinh tế hộ gia đình.- Việc đầu t phát triển kinh tế từ nguồn vốn trong nớc có hiệu quả không cao do quản lý sử dụng theo cơ chế quan liêu, bao cấp.Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Vốn đầu t từ khu vực Nhà nớc giữ vai trò quan trọng trong việc đầu t vào khu vực doanh nghiệp Nhà nớc để phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, các công trình công cộng, hỗ trợ các vùng chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa, hải đảo- Vốn đầu t của khu vực t nhân có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, mở mang các ngành nghề nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, vận tải dịch vụ thơng nghiệp.2.1.3. Các nhân tố ảnh hởng đến việc huy động nguồn vốn trong nớc- Nguồn ngân sách bao gồm: Nguồn thu trong nớc nguồn thu bổ sung từ bên ngoài, chủ yếu thông qua nguồn vốn ODA một số ít vay nợ từ t nhân nớc ngoài. Do thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân Nhà nớc cho nên việc huy động vốn ngân sách Nhà nớc phụ thuộc rất nhiều vào chính sách thuế. Cải cách thuế có tác động trực tiếp tới ngân sách Nhà nớc. Việc miễn giảm thuế cần đi đôi với việc mở rộng phạm vi đối tợng nộp thuế nhừam đảm bảo quy mô của ngana sách Nhà nớc. Các biện pháp quan trọng để tăng thu là thu đúng thu đủ thuế các khoản vay trong nớc.- Cải tiến các hệ thống thuế, làm cho diện thu thuế tăng lên, nhng thuế suất đơn giản hoá. Kết quả là: Giảm đợc tỷ lệ trốn lậu thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng đợc nhu cầu chi thờng xuyên chi cho đầu t phát triển, đồng thời tránh đợc các khoản lạm thu gây khó khăn, phiền hà đến sinh hoạt các hoạt động khác của đời sống dân c.- Quản lý tốt vấn đề nợ, đảm bảo tốt đối tợng trả nợ tính kỹ các điều kiện trả trớc khi ký hợp đồng khung vay vốn hiệp định vay cho từng công trình, chơng trình dự án đầu t.Hiện nay nguồn tích luỹ từ các doanh nghiệp còn rất hạn chế. Bởi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả còn thấp, công nghệ cha đợc đổi mới, chất lợng sản phẩm cha cao nên khả năng tiết kiệm cho đầu t cha nhiều. Mặt khác vốn khấu hao cha đợc quản lý nghiêm ngặt khấu hao đủ. Vì vậy để huy động đợc nguồn vốn lớn trong doanh nghiệp Nhà nớc thì đòi hỏi Nhà nớc Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệphải tiến hành sửa đổi ban hành các chính sách để khuyến khích làm ăn có hiệu quả bằng cách:+ Mở rộng quyền tự chủ của các doanh nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ để tránh tình trạng thêm tầng lớp trung gian gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.+ Sớm sắp xếp lại doanh nghiệp, chỉ giữ lại một số doanh nghiệp thật cần thiết cho phép chuyển đổi hình thức sở hữu. Đồng thời trong cơ chế chính sách cần đảm bảo sự bình đẳng tối đa, cùng loại hình hoạt động, nếu nh không có các quy chế đặc biệt thì đều có cơ chế về thuế, tín dụng, lãnh thổ nh nhau- Để tăng cờng sử dụng nguồn vốn của nhân dân hay vốn ngoài vùng ngân sách thì cần phải có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng, tạo lòng tin cho nhân dân yên tâm bỏ vốn ra đầu t. Tiềm lực trong dân còn rất lớn muốn khai thác nguồn vốn này Nhà nớc phải ổn định chính sách tiền tệ, củng cố các Nhà nớc thơng mại tín dụng theo hớng đảm bảo mục tiêu an toàn vốn cho gửi tiết kiệm. Mở thêm các điểm gửi thuận lợi cho ngời gửi rút tiền linh hoạt khi xử lý các mức thời hạn.2.1.4. Vai trò của vốn trong nớc với sự phát triển kinh tế Chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá có tính kế hoạch nhiều thành phần, định hớng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất của xã hội, khai thác sử dụng có tiềm năng vốn của đất nớc đã đặt nền kinh tế n-ớc ta đến một loạt các mâu thuẫn giữa nhu cầu đầu t nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu ấy. Việc đánh giá đúng nguồn vốn việc sử dụng nó trong thời gian vừa qua nó cho chúng ta những cơ sở để tạo ra chiến lợc tạo vốn nhằm khai thác mọi tiềm năng về vốn định hớng chính sách sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.Đối với việc huy động vốn trong nớc thì đây chính là nguồn vốn đóng vai trò quan trọng, quyết định. Trong khi đất nớc còn nghèo khả năng tích luỹ còn thấp thì tiết kiệm những phần chi tiêu không mang lại hiệu quả thì nó không những là quốc sách mà chúng ta còn có các giải pháp để hoàn thiện dần; Nhà n-ớc, các doanh nghiệp, hộ gia đình, các tổ chức tài chính Phải gắn tiết kiệm Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệvới tích luỹ trong sự tác động của các nhân tố kích thích về lợi ích kinh tế đã huy động tối đa các nguồn vốn trong nớc.Vốn đầu t trong nớc đợc hình thành từ các nguồn vốn trong các khu vực: Nh ngân sách Nhà nớc, tín dụng Nhà nớc, doanh nghiệp Nhà nớc các tổ chức tín dụng t nhân.Vốn đầu t từ khu vực Nhà nớc giữ vai trò quan trọng trong việc đầu t vào khu vực doanh nghiệp Nhà nớc để phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, các công trình công cộng, hỗ trợ các vùng chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa, hải đảoVốn đầu t của t nhân có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, mở mang các ngành nghề nông thôn phát triển, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ thơng nghiệp.2.2. Nguồn vốn nớc ngoài2.2.1. Các nguồn vốn đầu t nớc ngoài2.2.1.1. Đầu t trực tiếp nớc ngoài* Khái niệm: Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) là một loại hình di chuyển vốn quốc tế trong đó ngời chủ sở hữu vốn đồng thời là ngời trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sử dụng vốn.- Về thực chất, FDI là sự đầu t của công ty nhằm xây dựng các cơ sở, chi nhánh nớc ngoài làm chủ toàn bộ hay từng phần cơ sở đó. Đây là hình thức đầu t mà chủ đầu t, mở rộng từ nguồn lợi nhuận thu đợc từ chủ đầu t nớc ngoài.- Đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức mà các chủ đầu t đợc tự mình ra quyết định đầu t, đầu t nớc ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ cho phép họ trực tiếp tham gia điều hành đối tợng mà họ bỏ vốn.* Đặc điểm đầu t trực tiếp nớc ngoài- Các chủ đầu t trực tiếp nớc ngoài phải đóng góp một số vốn tối thiểu vào vốn pháp định tuỳ theo luật đầu t của mỗi nớc.Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Quyền quản lý xí nghiệp phụ thuộc vào mức độ góp vốn. Nếu góp 100% vốn thì doanh nghiệp hoàn toàn do chủ đầu t nớc ngoài quản lý điều hành.- Lợi nhuận của các chủ đầu t nớc ngoài thu đợc phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh chia theo tỷ lệ góp vốn pháp định.- Đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc thực hiện thông qua việc xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại toàn bộ hay từng phần doanh nghiệp đang hoạt động, hoặc mua cổ phiếu để thôn tính hay sát nhập các doanh nghiệp khác.Nguồn vốn đầu t không chỉ bao gồm vốn đầu t ban đầu mà còn có thể đợc bổ sung sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi. Hình thức này mang tính khả thi hiệu quả cao không có ràng buộc về chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế. * Các loại hình đầu t trực tiếp nớc ngoàiHiện nay có 3 hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài chủ yếu sau: doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài, doanh nghiệp liên doanh, hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh.- Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài: la doanh nghiệp do chủ đầu t nớc ngoài đầu t 100% vốn tại nớc sở tại, có quyền điều hành toàn bộ doanh nghiệp theo quy định pháp luật của nớc sở tại.- Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp đợc thành lập do các chủ đầu t nớc ngoài góp vốn chung với doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Các bên cùng tham gia điều hành doanh nghiệp, chia lợi nhuận chịu rủi ro theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên vốn pháp định.- Ngoài ra chủ đầu đầu nớc ngoài có thể hợp tác kinh doanh với bên Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh nh: hợp đồng chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân mới.Để tạo điều kiện cho các nhà đầu t, Chính phủ nớc hiện tại còn lập ra các khu vực u đãi đầu t trong lãnh thổ nớc mình nh: khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, đặc khu kinh tế. Hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao [...]... 9 2.2.1.2 Đầu t gián tiếp 11 2.2.2 Các nhân tố ảnh hởng đến đầu t nớc ngoài Việt Nam 13 2.2.3 Mối liên hệ giữa đầu t trực tiếp đầu t gián tiếp của nớc ngoài Việt Nam 16 Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2.2.4 Khả năng khai thác các nguồn vốn nớc ngoài cho đầu t nớc ngoài Việt Nam 16 III Vai trò của nguồn vốn cho đầu t phát triển Việt Nam 17 3.1... cơ sở hạ tầng - xã hội thì khó có thể thu hút hấp thụ một cách hiệu quả nguồn vốn FDI Ngợc lại, nếu chỉ tập trung tìm kiếm các nguồn ODA mà không thu hút các nguồn vốn FDI thì sẽ không đủ thu nhậpđể chính phủ trả nợ ODA Vậy ta thấy giữa 2 nguồn vốn ODA FDI có mối quan hệ mật thiết với nhau không thể ránh rời nhau 2.2.4 Khả năng khai thác các nguồn vốn nớc ngoài cho đầu t phát triển Việt Nam. .. chuyển vốn, mở rộng thị trờng, chuyển giao công nghệ kinh tế để bổ sung phát triển có hiệu quả các lợi thế nguồn lực trong nớc" Đảng ta khẳng định: "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nớc" Nh vậy quá trình thu hút đầu t nớc ngoài vào Việt Nam là một xu thế của thế giới yêu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam 3.3 Mối quan hệ giữa vốn trong nớc vốn nớc ngoài Trong chặng đờng đầu của... có hiệu quả các nguồn vốn (tập I + II) 3 Kinh tế phát triển 4 Thị trờng vốn Việt Nam 5 Sử dụng công cụ tài chính để huy động vốn cho đầu t phát triển 6 Nhà nớc thơng mại 7 Các tạp chí: + Tạp chí Tài chính + Kinh tế dự báo + Thông tin tài chính + Nghiên cứu kinh tế + Phát triển kinh tế Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Mục lục Lời nói đầu 1 I Khái niệm về đầu t nguồn vốn ... định Mặc dù nguồn vốn này còn thấp, khó huy động trong việc hiện tại Theo ý kiến của các chuyên gia trong ngoài nớc cùng với kinh nghiệm của các nớc đang phát triển cho thấy: Nguồn vốn trong nớc vẫn là nguồn vốn có tính chất quyết định, ngời dân trong nớc vẫn cha dám bỏ vốn ra đầu t thì ngời nớc ngoài cũng cha mạnh dạn bỏ vốn đầu t vào Việt Nam 3.2 Tính tất yếu của đầu t nớc ngoài tại Việt Nam Trong... Khái niệm đặc trng của đầu t 2 1.1.1 Khái niệm đầu t 2 1.1.2 Đặc trng cơ bản của đầu t 2 1.2 Khái niệm vai trò của vốn 3 1.2.1 Khái niệm về vốn nguồn vốn .3 1.2.2 Vai trò của vốn trong nền kinh tế 3 II Cơ cấu các nguồn vốn đầu t 4 2.1 Nguồn vốn trong nớc .4 2.1.1 Các bộ phận cấu thành nguồn vốn trong nớc 4 2.1.1.1 Nguồn vốn từ... nớc 4 2.1.1.2 Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp Nhà nớc 5 2.1.1.3 Nguồn vốn huy động từ dân c 5 2.1.2 Đặc điểm các nguồn vốn trong nớc 6 2.1.3 Các nhân tố ảnh hởng tới việc huy động nguồn vốn trong nớc 7 2.1.4 Vai trò của vốn trong nớc với sự phát triển kinh tế 8 2.2 Nguồn vốn nớc ngoài .9 2.2.1 Các nguồn vốn đầu t nớc ngoài 9 2.2.1.1 Đầu t trực tiếp nớc... tin của các nớc, tổ chức cung cấp ODA cho nớc tiếp nhận ODA Nguồn vay t nhân nớc ta hiện nay cha đợc khai thác một cách có hiệuquả Trong thời gian tới, với sự ổn định phát triển của nền kinh tế cũng Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ nh tình hình chính trị xã hội, việc huy động nguồn vốn này sẽ đợc nâng cao hơn nữa một cách đúng mức III Vai trò của nguồn vốn cho đầu t phát triển Việt Nam 3.1... 2.2.1.2 Đầu t gián tiếp * Khái niệm đầu t gián tiếp: Đầu t gián tiếp là một loại hình di chuyển vốn giữa các quốc gia trong đó ngời chủ sở hữu vốn Không trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động sử dụng vốn Hay nói cách khác thực chất đầu t gián tiếp là loại hình đầu t trong đó chủ đầu t không trực tiếp chịu trách nhiệm với kết quả đầu t Họ chỉ hởng lãi theo tỷ lệ của số vốn đầu t * Đặc điểm của đầu. .. khuyến khích đầu t, sẽ khuyến khích các nhà đầu t bỏ vốn vào đầu t thị trờng bản địa - Chính sách kinh tế vĩ mô ổn định sẽ góp phần thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu t lẫn bản xứ Nếu không kiểm soát đợc lạm phát thì nhà đầu t sẽ khó dự đoán đợc các kết quả hoạt động kinh doanh Các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ mà không ổn định sẽ làm cho các nhà đầu t không lờng trớc đợc các rủi ro 2.2.3 . nhau.2.2.4. Khả năng khai thác các nguồn vốn nớc ngoài cho đầu t phát triển ở Việt Nam Nguồn vốn FDI là nguồn vốn nớc ngoài có khả năng khai thác cao nhất.. tầm quan trọng của vốn đầu t nên em chọn đề tài: " ;Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu t phát triển ở Việt Nam& quot;.Đề án Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam, Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam, Khái niệm về đầu t và nguồn vốn, Các nhân tố ảnh hởng đến việc huy động nguồn vốn trong nớc, Các nhân tố ảnh hởng đến đầu t nớc ngoài ở Việt Nam, Khả năng khai thác các nguồn vốn nớc ngoài cho đầu t phát triển ở Việt Nam, Tính tất yếu của việc thu hút vốn đầu t trong nớc Tính tất yếu của đầu t nớc ngoài tại Việt Nam, Mối quan hệ giữa vốn trong nớc và vốn nớc ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn