Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình

101 398 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:50

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình 1LỜI NÓI ĐẦU Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của bản thân gia đình được tốt hơn, còn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng. Đưa ra được một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là hợp lý hiệu quả. Ngoài ra, việc tính toán hạch toán các khoản trích nộp theo lương như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp người lao động. Nó tạo nguồn tài trợ đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại sau này. Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương các khoản trích nộp theo lương, Trong thời gian vừa công tác vừa thực tập tốt nghiệp tại Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình, em đã chọn đề tài thực tập: “Tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình”. Nội dung của bản báo cáo thực tập tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Thiết bị Quảng cáo Truyền hình (EAC). 2 Nội dung bài báo cáo thực tập gồm 3 phần : Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình Phần III: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương. Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của đơn vị nhưng do thời gian có hạn, chắc chắn bài báo cáo vẫn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy giáo để bổ sung vào bản báo cáo thực tập tốt nghiệp khắc phục những thiếu sót trên. 3PHẦN I : MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ QUẢNGCÁO TRUYỀN HÌNH 1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty 1.1. Lịch sử phát triển của Công ty Công ty Đầu tư phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VietNam Television Technology Investment and Development Company viết tắt là VTC, tiền thân là Xí nghiệp dịch vụ bảo hành thiết bị phát thanh truyền hình trực thuộc bộ văn hóa thông tin được thành lập vào tháng 2 năm 1988. Đến tháng 9 năm 1992, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển kỹ thuật thông tin (INTEDICO). Tháng 11 năm 1993 Công ty chuyển về trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Ngày 10 tháng 12 năm 1996 theo Quyết định số 918QĐ/TC-THVN ngày 10/12/1996 của Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 3 công ty: Intedico, Telexim, Ratimex. Hiện nay, trung tâm quảng cáo dịch vụ truyền hình là một trong 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam được thành lập từ năm 1999. Tháng 12 năm 2002 Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình có tên giao dịch là Equipment and Television Advertising Company viết tắt là EAC được thành theo Quyết định số 187 QĐ/VTC – TC trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị : Trung tâm quảng cáo dịch vụ truyền hình ; phòng xuất nhập khẩu II ; phòng phát sóng. Công ty thiết bị Quảng cáo truyền hình có tư cách pháp nhân không đầy đủ, được phép mở tài khoản tiền Việt ngoại tệ tại các ngân hàng hoạt động với con dấu riêng để giao dịch với tên : “Công ty thiết bị Quảng cáo truyền hình EAC – Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam VTC”. 4Hiện tại, Công ty EAC là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp đày đủ máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư các chương trình tàI trợ trong ngoàI nước, thiết kế, xây dựng tổ chức triển khai các dự án của chính phủ, ngành dự án chương trình nhằm mục tiêu: “ Đưa truyền hình vùng núi, vùng cao, hải đảo, biên giới” góp phần thực hiện tốt chính sách đưa văn hoá thông tin về với cơ sở Đảng của Nhà nước, chương trình phủ sóng phát thanh truyền hình tới vùng lõm thuộc vung sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… tạo điều kiện cho đài phát thanh truyền hình địa phương tiếp nhậ được chuyển giao các công nghệ tiên tiến về phát thanh truyền hình góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu của Đảng của Nhà nước đặt ra. Một số chỉ tiêu tài chính công ty VTC một số năm gần đây: Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu năm 2002 năm 2003 năm 2004 1 Doanh thu 283.584 334.991 360.7852 Lợi nhuận 3.719 4.266 4.7333 Nộp ngân sách 18.070 26.486 36.3704 Thuế VAT 10.133 16.683 25.4915 Thuế thu nhập Doanh nghiệp 1.190 1.365 1.5276 Thuế XNK 4.888 6.469 7.8397 Thuế vốn 864 864 2608 Thuế khác 683 589 6899 Các khoản nộp khác 312 516 56410 Tổng TS Có 150.431 185.141 239.51011 Tài sản Có lưu động 135.931 172.825 227.05712 Tổng TS Nợ 150.431 185.141 239.510 513 Tài sản Nợ lưu động 125.114 159.275 210.675 6 Năng lực tài chính kinh doanh Tổng số vốn của công ty : 25.321.000.000 VNĐ - Vốn cố định : 12.487.000.000 VNĐ - Vốn lưu động : 12.834.000.000 VNĐ Trong đó Công ty EAC đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2002Năm 2003 Năm 2004 Doanh thu 22.157 26.300 29.960 Lợi nhuận 451 511 570 Với số vốn pháp định của Công ty lớn uy tín cao trong hoạt động kinh doanh, cộng với nghiệp vụ về kinh tế kỹ thuật vững vàng qua nhiều năm hoạt động, thực tế đã chứng minh Công ty luôn đảm bảo việc cung cấp hàng cho người sử dụng có chất lượng toàn diện. Điều này đã được chứng minh thực tế qua các thiết bịCông ty đã cung cấp, phục vụ khách hàng trong những năm qua đều hoạt động tốt. 1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Thiết bị quảng cáo truyền hình (EAC): + Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư chuyên dùng dân dụng thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình các lĩnh vực khác như Cơ khí, phương tiện vận tải, hàng hoá tiêu dùng, các thiết bị vật tư ngành mỏ, thăm dò địa chất để xây lắp cột anten truyền hình . + Kinh doanh lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thang máy, các thiết bị điện tử tin học bưu chính viễn thông. 7+ Tư vấn, môi giới đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước để quảng cáo trên sóng truyền hình toàn quốc. + Tổ chức các dịch vụ hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm theo qui định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Công ty VTC uỷ nhiệm. Đây là chức năng, nhiệm vụ của công ty được quy định trong giấy phép thành lập. Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình (EAC) trực thuộc Công ty đầu tư phát triển công nghệ truyền hình Việt nam, được quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh theo sự phân cấp của Công ty VTC, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được giao, chịu sự ràng buộc về quyền nghĩa vụ đối với Công ty VTC. Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức nhân sự . theo uỷ quyền phân cấp của Công ty VTC. Được hưởng các quyền lợi kinh tế các quyền lợi khác theo quy định của Công ty VTC. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Phải thực hiện đúng các chính sách chế độ về quản lý tài chính – kế toán – thống kê (hạch toán kế toán, các khoản nộp ngân sách, thuế, phí quản lý, báo các định kỳ) các nội quy, quy chế của Giám đốc Công ty VTC ban hành. Chịu sự kiểm tra của đại diện Công ty VTC, tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 8Xuất phát từ yêu cầu quản lý đặc điểm kinh doanh như vậy bố máy quản lý của công ty được tổ chức đơn giản gọn nhẹ với tổng số nhân viên là 19 người. Hoạt động với 3 phòng chức năng thuộc sự quản lý của Ban Giám đốc Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình. 2) Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp  Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước công ty về tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty. Ban giám đốc gồm 1 Giám đốc 2 Phó giám đốc. Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty, là người đại diện hợp pháp duy nhất cho Công ty tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế với bạn hàng, nhà cung cấp. Hai phó giám đốc: Là người giúp giám đốc công ty chỉ đạo quản lý trên lĩnh vực kỹ thuật, tài chính cũng như kinh doanh của công ty, thay mặt giám đốc công ty giải quyết các công việc được giao chịu trách nhiệm về các công việc đó.  Phòng Tổ chức hành chính Ban Giám đốc Phòng Kinh doanh Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tài chính – Kế toán 9Có chức năng giúp ban giám đốc xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý lực lượng lao động nhằm sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động của công ty, theo dõi thực hiện các chế độ tiền lương hàng tháng cho lao động. Đồng thời, thực hiện quản lý việc sử dụng con dấu, hồ sơ tài liệu của công ty.  Phòng Tài chính – Kế toán Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính ở đơn vị. Thu nhận, ghi chép, phân loại, xử lý cung cấp các thông tin. Tổng hợp, báo cáo lý giải các nghiệp vụ tài chính diễn ra ở đơn vị, giúp cho Giám đốc có khả năng xem xét toàn diện các hoạt động của đơn vị kinh tế. Phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản hiện có như sự vận động của vốn tài sản ở đơn vị qua đó giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ số vốn, tài sản của công ty nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác hạch toán – kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ của công ty VTC các báo cáo tài chính hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc công ty EAC giao.  Phòng Kinh doanh Có chức năng giúp Ban Giám đốc tổ chức việc kinh doanh, tìm hiểu thị trường tìm kiếm bạn hàng, ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế với khách hàng. 3) Đặc điểm bộ máy kế toán theo hình thức tập trung - Tổ chức bộ máy kế toán: Phòng Tài chính – Kế toán của công ty hiện có 4 người, tất cả đều có chuyên môn nghiệp vụ cao, đảm nhiệm các phần hành phù hợp với bản thân, gồm một kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TC-KT, một kế toán tổng hợp, một kế toán thanh toán, một thủ quỹ. 10 [...]... số PS Báo cáo kế toán Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu, so sánh 15 PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH A- THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH I/ Kế toán vốn bàng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu trả trước 1.Kế toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền thể hiện dưới dạng tiền mặt (VND) tiền gửi ngân... toán kịp thời tiền lương các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty) kế toán tài sản cố định; Hạch toán tài khoản: 211, 212, 214 - Tổ chức công tác kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình, để đảm bảo cung cấp thông tin, phản ánh các thông tin kế toán một cách kịp thời cho bộ phận lãnh đạo đảm bảo... báo cáo tài chính gửi về công ty, cung cấp các ý kiến cần thiết, tham mưu chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng Tài chính – Kế toán * Kế toán thanh toán: nắm giữ các nhiệm vụ thanh toán của công ty như theo dõi quỹ tiền mặt, giám sát công tác thanh toán với ngân hàng, với khách hàng người cung cấp, thanh toán với Công ty, trong nội bộ công ty giám sát vốn bằng tiền. .. 511, 133, 141, 311… Lập tức các định khoản trên được phần mềm kế toán chỉnh vào các chứng từ ghi sổ tương ứng các sổ chi tiết tiền mặt, sổ cái TK 111 các sổ chi tiết khác liên quan 2.Kế toán các khoản phải thu Đối tượng các khoản phải thu là cán bộ công nhân viên trong Công ty, hoặc có thể là đối tượng khác ( người vận chuyển, người mua hàng) Các khoản tạm ứng Căn cứ các giấy đề nghị tạm ứng hợp... khẩu uỷ thác hay nhập khẩu trực tiếp) Công ty đều phải có sự đồng ý của Công ty VTC thông qua “ giấy uỷ quyền” Đây chính là biên bản mà Công ty VTC đã uỷ quyền cho Công ty EAC tham gia ký kết hợp đồng Khi đó, Giám đốc Công ty EAC đồng thời là phó Giám đốc Công ty VTC sẽ đại diện cho Công ty, nhân danh Công ty để thực hiện nhập khẩu do đó phải lấy dấu của Công ty Ngoài ra, trong một số trường hợp... 111, 112, 311 3 .Các khoản ứng trước, trả trước Đối với những hợp đồng mua bán phải nhập khẩu từ nước ngoàiCông ty phải tiến hành đặt trước cho khách hàng đảm bảo bù đắp các chi phí đảm bảo việc nhập hàng Ví dụ : Theo hợp đồng số 11/JVC – EAC/2005 giữa Công ty EAC công ty JVC của Nhật Bản ký ngày 20/09/2004 về việc cung cấp thiết bị chuyên dùng trong Đài truyền hình, phía Công ty EAC phải đặt... động tiền lương - Tài sản cố định Tài khoản kế toán: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 1177 ban hành tháng 12 năm 1996 quyết định sửa đổi bổ sung 14 tháng 12 năm 2001 Bên cạnh đó Công ty còn xây dựng tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4 theo yêu cầu quản lý của Công ty 14 Báo cáo kế toán: Tại Công ty EAC hiện tại đang thực hiện việc lập các báo cái tài chính sau: Bảng cân đối... thanh toán số tiền còn lại ( 50% giá trị hợp đồng ) cho Công ty THOMSON Kế toán thanh toán căn cứ vào giấy báo để nhập số liệu lên “ Sổ chi tiết tài khoản – TK 112103”, “Sổ theo dõi chi tiết tài khoản – TK 112103”, “Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng – TK 112103”, “ Sổ chi tiết các khoản nợ – Công ty THOMSON” Cuối tháng lập “ Bảng tổng hợp công nợ” Các sổ này được in một tháng một nhưng khi cần thiết. .. trực tiếp Công ty tham gia nhập khẩu thì Công ty EAC được phép nhân danh Công ty mình lấy dấu Công ty vào hợp đồng ký kết Do vậy 29 để khái quát nhất các trường hợp thì nghiệp vụ nhập khẩu của Công ty EAC được chia thành : - Nhập khẩu theo hợp đồng mua bán - Nhập khẩu theo hợp đồng uỷ thác Như vậy, về thực chất nhập khẩu theo hai loại hợp đồng này không khác biệt nhiều so với nhập khẩu trực tiếp nhập... Số tiền : 273.528.500 TK ghi Có : 1121 Chi tiết : 112103 Sau đó máy tự động kết chuyển số liệu vào các sổ - Sổ chi tiết tài khoản – TK 112103 : được sử dụng nhằm phản ánh tình hình tăng giảm tiền gửi VND tại VCB, còn trong trường hợp này là phản ánh việc trích tiền gửi ngân hàng – VND để mua ngoại tệ ký quỹ tại VCB - Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng – TK 331.402 : theo dõi tình hình thanh toán với Công . về tiền lương, tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình. tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, Phương pháp kế toán chi tiết, Vai trò của lao động trong q trình sản xuất kinh doanh Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Các khái niệm Ý nghĩa của tiền lương, Quỹ tiền lương, Chế độ Nhà nước quy định về các khoản tính trích theo tiền lương. Chế độ tiền ăn giữa ca : Chế độ tiền thưởng quy định :, Nhiệm vụ kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương Trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân sản xuất trực tiếp. Kế tốn chi tiết tiền lương và khoản trích theo lương, 4 3.1 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu, Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu, Trình tự kế tốn tổng hợp các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan