giáo viên hướng dẫn thực tập - Sheet1.pdf

3 1,676 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 21:09

Lớp Lqs11.01 DANH SÁCH GIÁO VIÊNHƯỚNG DẪN THỰC TẬP CUỐI KHÓALỚP LQS 11.1STT Mã số SV Họ Và Tên SĐT Liên Lạc Giảng viên hướng dẫn1 LQS11.01.02 Nguyễn Khắc Đức Phạm Thị Kim Anh2 LQS11.01.03 Trần Anh Đức Phạm Thị Kim Anh3 LQS11.01.04 Hoàng Thị Anh Phạm Thị Kim Anh4 LQS11.01.05 Trần Thị Bưởi Phạm Thị Kim Anh5 LQS11.01.06 Đặng Ngọc Bích Phạm Thị Kim Anh6 LQS11.01.07 Bùi Thị Bích Phạm Thị Kim Anh7 LQS11.01.10 Đỗ Văn Dũng Phạm Thị Kim Anh8 LQS11.01.11 Đinh Quang Dũng Phạm Thị Kim Anh9 LQS11.01.12 Nguyễn Chí Dũng Phạm Thị Kim Anh10 LQS11.01.13 Phạm Thị Kim Dung Phạm Thị Kim Anh11 LQS11.01.14 Trần Quang Duy Phạm Thị Kim Anh12 LQS11.01.17 Nguyễn thị Hường Phạm Thị Kim Anh13 LQS11.01.18 Hoàng Mạnh Hùng Phạm Thị Kim Anh14 LQS11.01.21 Phạm Quang Hiệp Phạm Thị Kim Anh15 LQS11.01.22 Nguyễn Chi Hiếu Phạm Thị Kim Anh16 LQS11.01.23 Nguyễn Thị Hoa Phạm Thị Kim Anh17 LQS11.01.24 Cát Thị Thu Huyền Phạm Thị Kim Anh18 LQS11.01.25 Lê Thị Huyền Phạm Thị Kim Anh19 LQS11.01.26 Nguyễn thị Huyền Phạm Thị Kim Anh20 LQS11.01.27 Nguyễn Ngọc Khoa Phạm Thị Kim Anh21 LQS11.01.28 Hoa Tùng Lân Phạm Thị Kim Anh22 LQS11.01.30 Hoàng Thi Nhung Lụa Phạm Thị Kim Anh23 LQS11.01.31 Lê Thị Ly Phạm Thị Kim Anh24 LQS11.01.32 Vũ Thị Tuyết Mai Phạm Thị Kim Anh25 LQS11.01.33 Nguyễn Văn Minh Phạm Thị Kim Anh26 LQS11.01.34 Đỗ Văn Nhật Phạm Thị Kim Anh27 LQS11.01.35 Nguyễn Hữu Nhân Phạm Thị Kim Anh28 LQS11.01.36 Ngô Thị Nụ Phạm Thị Kim Anh29 LQS11.01.37 Nguyễn Thị Phương Phạm Thị Thu Hằng30 LQS11.01.38 Trương Thị Phương Phạm Thị Thu Hằng31 LQS11.01.39 Trương Văn Quỳnh0902070787Phạm Thị Thu Hằng32 LQS11.01.40 Vũ Thị Quyên Phạm Thị Thu Hằng33 LQS11.01.41 Nguyễn Thị Sai Phạm Thị Thu Hằng34 LQS11.01.022 Bùi Thanh Phương Phạm Thị Thu Hằng35 LQS11.01.54 Cù Thị Tuyết Trinh0946249797Phạm Thị Thu Hằng36 LQS11.01.51 Lê Việt Tú Phạm Thị Thu Hằng37 LQS11.01.007 Lê Thị Hải Phạm Thị Thu Hằng38 LQS11.01.014 Lương Thu Hương Phạm Thị Thu Hằng39 LQS11.01.012 Lưu Ngọc Tường Phạm Thị Thu Hằng40 LQS11.01.026 Nghiêm Đức Thuận Phạm Thị Thu Hằng41 LQS11.01.010 Ngô Văn Hoàn0969721619Phạm Thị Thu Hằng42 LQS11.01.002 Nguyễn Đức Đạt Phạm Thị Thu Hằng43 LQS11.01.004 Nguyễn Khắc Dũng Phạm Thị Thu Hằng44 LQS11.01.006 Nguyễn Quang Hà Phạm Thị Thu Hằng45 LQS11.01.003 Nguyễn Thành Đô Phạm Thị Thu Hằng46 LQS11.01.015 Nguyễn Thị Lan Phạm Thị Thu Hằng47 LQS11.01.030 Nguyễn Thị Xuân Trương Thị Thanh Thủy48 LQS11.01.009 Nguyễn Văn Hiệp Trương Thị Thanh Thủy49 LQS11.01.011 Nguyễn Văn Hưng Trương Thị Thanh Thủy50 LQS11.01.020 Nguyễn Xung Phong Trương Thị Thanh Thủy51 LQS11.01.52 Nguyễn Công Toàn Trương Thị Thanh Thủy52 LQS11.01.53 Nguyễn Kiều Trang Trương Thị Thanh Thủy53 LQS11.01.48 Nguyễn Thị Thu Trương Thị Thanh Thủy54 LQS11.01.49 Nguyễn Thị Thu Trương Thị Thanh Thủy55 LQS11.01.43 Nguyễn Văn Thành Trương Thị Thanh Thủy56 LQS11.01.56 Phạm Đức Tuyền Trương Thị Thanh Thủy57 LQS11.01.50 Phạm Thị Thúy Trương Thị Thanh Thủy58 LQS11.01.016 Trần Ngọc Linh Trương Thị Thanh Thủy59 LQS11.01.017 Trần Thiị Loan Trương Thị Thanh Thủy60 LQS11.01.018 Trần Thị Minh Trương Thị Thanh Thủy61 LQS11.01.029 Trần Xuân Hưng Trương Thị Thanh Thủy62 LQS11.01.005 Trương Văn Dương Trương Thị Thanh Thủy63 LQS11.01.019 Trương Văn Nhất Trương Thị Thanh Thủy64 LQS11.01.46 Vũ Văn Thắng Trương Thị Thanh ThủyĐIỆN THOẠI LIÊN HỆGIẢNG VIÊN CỐ ĐỊNH DI ĐỘNGPhạm Thị Kim Anh 04.3935106 0903.220620Phạm Thị Thu Hằng 04.66743241 0982483665Trương Thị Thanh Thủy 04.36888995 0912425743 . DANH SÁCH GIÁO VIÊNHƯỚNG DẪN THỰC TẬP CUỐI KHÓALỚP LQS 11.1STT Mã số SV Họ Và Tên SĐT Liên Lạc Giảng viên hướng dẫn1 LQS11.01.02. LQS11.01.46 Vũ Văn Thắng Trương Thị Thanh ThủyĐIỆN THOẠI LIÊN HỆGIẢNG VIÊN CỐ ĐỊNH DI ĐỘNGPhạm Thị Kim Anh 04.3935106 0903.220620Phạm Thị Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo viên hướng dẫn thực tập - Sheet1.pdf, giáo viên hướng dẫn thực tập - Sheet1.pdf, giáo viên hướng dẫn thực tập - Sheet1.pdf

Từ khóa liên quan