Tại cơ sở 2 – Công ty phúc thịnh

12 271 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 17:16

Báo cáo thực tập: Tại cơ sở 2 – Công ty phúc thịnh a. giới thiệu chung về sở ii phúc thịnhCơ sở II _ công ty Phúc Thịnh đợc thành lập năm 1975 với sự giúp đỡ của Cu Bavề sở vật chất, vốn, kỹ thuật, công nghệ. Từ năm 1978 công ty chăn nuôi gia cầm Phú Thị chính thức đi vào hoạt động sản xuất. Trong thời kỳ này với chế kinh tế tập chung quan liêu bao cấp cho nên công ty không thể phát triển đợc. Khi nền kinh tế chuyển sang chế thị công ty đã gặp rất nhiều khó khăn và đứng trớc nguy phá sản. Trong những năm đầu khó khăn công ty đã đợc nhà nớc hỗ trợ 200 triệu đồng, nhờ vào các nỗ lực của công ty với chiến lợc chuyển hớng sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trờng. Kết quả trong những năm 1994-1995 là thời kỳ công ty đã đạt đợc khối lợng sản phẩm bán ra trên thị trờng là lớn nhất và uy tín trên thị trờng.Đến năm 1996-1997công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Vì vậy tới tháng 11-1997 công ty Phú Thị đã sát nhập với công ty Phúc Thịnh thành lập xí nghiệp chăn nuôi gà Phúc Thịnh, công ty chăn nuôi gà Phú Thị đợc đổi thành "cơ sở II- công ty Phúc Thịnh".Sau khi sát nhập công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn do vậy giải pháp là cổ phần hóa doanh nghiệp. Trong năm 1999 vừa qua là năm mà toàn nghành chăn nuôi gà nói chung và công ty Phúc Thịnh nói riêng sản xuất mang lại nhiều lợi nhuận nhất.b. Thực trạng hoạt động Marketing của sở II Phúc ThịnhTừ khi chuyển sang chế thị trờng, hoạt động kinh doanh mang tính độc lập không sự tham gia quản lý của Nhà nớc, cũng nh các tổ chức kinh doanh khác,cơ sở II Phúc Thịnh cũng đã thấy đợc vai trò của hoạt động Marketing với sự tồn tại của sở mình. Vai trò của hoạt động Marketing thể hiện ở chỗ nó mở rộng thị trờng, tăng số lợng sản phẩm bán ra của công ty thông qua việc khuyến khích tiêu dùng của - 1 -khách hàng với nội dung: Nghiên cứu thị trờng, nghiên cứu sản phẩm, giá cả và phân phối.Tuy nhiên do một số khó khăn về điều kiện tài chính, nguồn nhân lực, tổ chức và những tác động khách quan bên ngoài sở II cha phòng thực hiện chức năng Marketing chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Hiện nay hoạt động Marketing của sở đợc thực hiên bởi các phòng nghiệp vụvà cha thể hiện rõ nét cha đợc coi là một trong những chức năng bản của sở. Cùng với những hạn chế nói trên cộng thêm điều kiện là một sở phụ thuộc vào sở I nên hoạt động Marketing cha phát huy hết tác dụng của nó.Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế, để đa doanh nghiệp ngày càng phát triển sở II Phúc Thịnh đã thực hàng loạt các hoạt động Marketing hớng vào khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà phân phối nhăm đa doanh nghiệp tiến lên với mục tiêu dẫn đầu thị trờng toàn Miền Bắc. Đây là chiến lợc phát triển lâu dài của sở1. Khách hàng 1.1. Nhận thức của sở về vai trò và nhiệm vụ của hoạt động MarketingKhách hàng là đối tợng mà doanh nghiệp hớng tới ảnh hởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của sở vì vậy mọi nỗ lực đều tập chung vào việc phát hiện và tìm cách đáp ứng các nhu cầu đó. Bởi khách hàng tạo nên thị trờng, quy mô khách hàng tạo nên quy mô thị tr-ờn. Khách hàng bao gồm nhu cầu. Bản thân nhu cầu lại không giống nhau giữa các nhóm khách hàng và thờng xuyên biến động. Nhu cầu lại chịu tác động của nhiều yếu tố, và đến lợt mình nhu cầu và sự biến đổi lại ảnh hởng tới toàn bộ các quyết định Marketing.1.2 Mục tiêu của chiến lợc Marketing với khách hàngChính vì tầm quan trọng của khách hàng tới sự tồn tại và phát triển của sở nên sở đã xác định cho mình nhiệm vụ:- 2 -Cung cấp thông tin một cách đầy đủ về tình hình sản phẩm và các dịch vụ sau bán tới khách hàngHớng tới mục tiêu tạo ra uy tín lớn nh những năm1994-1995Luôn luôn theo kịp với sự biến động của nhu cầu khách hàngXác định đúng quy mô thị trờngTập chung vào các khách hàng lớn của sở nh các khách hàng tại thị trờng Hà Nội,Thái Bình, Bắc Giang1.3 Các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêuĐể thực hiên đợc mục tiêu hớng vào khách hàng sở đã thực hiên hàng loạt các giải pháp nhThành lập các phòng ban Marketing riêng biệt chuyên làm nhiện vụ nghin cứu thị trờngTăng cờng đổi mới hệ thống thông tin nhăm phục vụ cho công tác thu thập số liệu và sử lý các thông tin thu thập đợcQua công tác nghin cứu thị trờng sở thấy rằng hiện nay ở toàn bộ miền bắc nhu cầu về số lợng gà phục vụ nhu cầu tiêu dùng là rất lớn và ngày càng gia tăng và số lợng con giống phục vụ cho việc phát triển chăn ở các tỉnh đang phát triển mạnh. Cùng với sự gia tăng về số lợng thì sự đòi hỏi về chất lợng ngày một cao. Để đánh giá đợc thực tế quan niệm của ngời tiêu dùng về sản phẩm đã một cuộc nghin cứu với các khách hàng thu nhập khác nhau biểu thị thông qua biểu 1 (trang sau) Qua biểu này ta thấy về các phơng diện Giá cả : nhìn chung mức giá không quá cao chỉ ở mức trung bình nên đa số ngời tiêu dùng đều khả năng mua sản phẩm Chất lợng: Rất ít ngời đánh giá chất lợng sản phẩm kém hầu nh với nhóm ngời thu nhập càng cao thì yêu cầu về chất lợng càng cao - 3 - Chủng loại sản phẩm: ở đây mới chỉ thu thập đợc số liệu về 3 loại sản phẩm nhng nhìn chung loại gà công nghiệp mới chỉ đi vào tầng lớp thu nhập thấp cha thực sự đi vào tầng lớp thu nhập cao Biểu 1 : ý kiến của ngời tiêu dùng về sản phẩm gà thịt của sởDiễn dảiThu nhập bìhh quân đầu ngời/ tháng(1000 đ)Dới 500 Từ 500 - 700 Trên 700Số ngời đ-ợc hỏicơ cấu(%)Số ngời đ-ợc hỏicơ cấu(%)Số ngời đ-ợc hỏicơ cấu(%)Số ngời đợc hỏi 50 100 50 100 50 1001.Giá cả Giá đắt Giá trungbình Giá rẻ2.Chất lợng sp Tốt Trung bình Kém3.Thời gian tiếp cận Rất quen Mới biết Cha biết4.Chủng loai sp Gà công nghiệp GàLơngphợng Gà loại khác5010251550182845042625034412100205030100365681008412410068824507222150162685044515016102410014444210032521610088102100322048502133550830125046405062519100426701001660241009280100125038Ghi chú: Thu thập số về 3 nhóm ngời bao gồm 150 ngời trong đó mỗi nhóm 50 ngờiNh vậy trong chiến lợc của mình sở đã hết sức quan tâm tới hành vi của ngời tiêu dùng. Thông qua đó ta thấy sự quan tâm lớn đến khách hàng nhằm hớng đến mục tiêu mở rộng thị trờng và dần chiếm lĩnh thị trờng lớn hơn để đạt mục đích cuối cung là lợi nhuận cao và mục tiêu phát triển cao hơn nữa cuả sở- 4 -2. Đối thủ cạnh tranhCạnh tranh là quy luật kinh tế bản của chế thị trờng vì vậy tất cả các doanh nghiệp nói chung và sở II nói riêng đều phải tuân thủ nó 2.1 Thực trạng cạnh tranh trên lĩnh vực sản phẩm gia cầmở thị trờng sản phẩm chăn nuôi diễn ra khá gay gắt vì số lợng ngời tham gia rất lớn. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội một số sản phẩm xuất hiện cùng với sản phẩm của công ty Phúc Thịnh nh trung tâm nghin cứu gia cầm Thuỵ Phơng, công ty liên doanh Proconco, công ty cổ phần Hi-gro, công ty gia cầm Phú Minh . . Đây là những sở vừa nghin cứu vừa sản xuất kinh doanh uy tín lâu năm trên thị tr-ờng, không kể các doanh nghiệp này lại rất lớn mạnh về vốn và quy mô sản xuất nên họ nhiều lợi thế trong chuyển đổi sản phẩm cũng nh trong cạnh tranh.Tuy nhiên II luôn khẳng định mình bằng sản phẩm chất lợng gía cả phù hợp, mạng lới phân phối và các chiến lợc xúc tiến hỗn hợp2.2 Mục tiêu của chiến lợc Marketing đối với đối thủ cạnh tranhĐể thể đứng vững trên thị trờng mục tiêu của sở là mạnh hơn đối thủ cạnh tranh về mọi măt nh chất lơng sản phẩm,tiềm lực vốn công nghệ từ đó tạo uy tín cho sản phẩm của sở trên thị trờng2.3 Các giải pháp2.3.1 Chiến l ợc sản phẩm hàng hoá Để thể đứng vững trên thị trờng sở đã thực hiện chiến lợc nhằn vào sản phẩm với mục tiêu cạnh tranh đợc với các sản phẩm đang trên thị trờng nh:Cơ sở đã tập chung vào công tác nâng cao chất lợng sản phẩm bằng việc áp dụng các thành tựu khoa học hiện đại vào chăn nuôiKhuyến khích các sáng kiến kỹ thuật thực tiễn nhằm đem lại năng suất lao động cao từ đó là tiền đề cho việc hạ giá thành sản phẩm để thể thực hiện chiến lợc cạnh tranh về giá trong thời gian qua sở II - 5 -Phúc Thịnh đã sự thay đổi liên tục về giá. Điều đó đợc thể hiện ở biểu 2 (trang sau)biểu 2: sự biến động về giá cả sản phẩm của sở II trong 2 năm Tháng Năm 1998 Năm 1999Gà con(đồngcon)Gà thịt(đồng/kg)Trứng(đồng/quả)Gà con(đồngcon)Gà thịt(đồng/kg)Trứng(đồng/quả)1 2161.7 11383.1 533,2 6729.3 8290.2 736.72 2838.1 14107 590.4 5659.4 15848.1 744.43 2838.1 15163.2 591.1 3720 16597.2 677.54 2161.1 10863.7 533.2 4771 11047.1 484.75 2497.9 13732.9 535.4 4815 12044 8446 3092.3 19191 717.7 3555.3 12950.1 754.47 2698.8 17874.2 681.2 3544.6 8635.4 653.78 3250.8 14222 653.8 4487,4 10106 656.59 4105.7 13039 637.7 5035.3 16704 695.510 4799.7 14303.8 628.5 5567.9 15617.1 70811 4765.6 16543.8 713.7 5392.5 14945 705.212 6233.1 10300.2 706.1 3220 13811 600Giá tb 3385.95 14534.75 632.34 4683.95 13229.97 690.2Nh vậy giá của sản phẩm là liên thay đổi qua từng tháng trong đó giá của gà con và trứng tăng chỉ giá của gà thịt giảmSo với giá thị trờng thì giá cả của sở thấp hơn một số công ty nh Procon co, Biomin tuy nhiên so với các công ty ở Hà Nội thì giá vẫn cao hơn nh Công ty Phú Minh, trung tâm nghin cứu gia cầm Thuỵ Khuê . và là những sở triển vọng phát triển rất tốt- 6 -biểu 3: giá cả của một số sản phẩm tơng tựLoại sản phẩm Đơn vị tính Đơn vị sản xuất Giá cả1.Gà con 1 ngày tuổiđồng/con -Công ty Phú Minh-Trung tâm nghin cứu gia cầm Thụy Khuê-Công ty liên doanh Proconco-Công ty cổ phần Higro45004700498748022.Trứng gà loại đồng /quả -Công ty Phú Minh-Trung tâm nghin cứu gia cầm Thụy Khuê-Công ty liên doanh Proconco-Công ty cổ phần Higro6506007006803.Gà thịt các loại đồng/kg -Công ty Phú Minh-Trung tâm nghin cứu gia cầm Thụy Khuê-Công ty liên doanh Proconco-Công ty cổ phần Higro1427110562.516480153202.3.2. Mạng l ới phân phối Phân phối là khâu quan trọng trong quá trình sản suất mạng lới phân phối càng rộng khả năng tiêu thụ sản phẩm càng lớn do đó ảnh h-ởng tới doanh thu của sở, chính vì tầm quan trọng nh vậy sở thực hiện công tác mở rộng mạng lới phân phối . Kênh phân phối mà sở đang sử dụng bao gồm:Cửa hàng giới thiệu sản phẩm, nhà bán buôn, ng-ời bán lẻ- 7 -Đây là một kênh phân phối khá ngắn tạo điều kiện cho sở khả năng quản lý kênh một cách dễ dàng từ đó tăng khả năng cung cấp một cách nhanh nhất đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng do vậy làm tăng khả năng cạnh tranh với các công ty khác.Đây là kênh phù hợp với quy mô và thị trờng nhỏ và nhạy cảm nh ở Hà Nội2.3.3 Các biện pháp xúc tiến hỗn hợp2.3.3.1 Quảng cáoNhằm mục đích tăng khẳng định uy tín của sản phẩm là cao và đồng thời tuyên truyền cho khách hàng biết sản phẩm của mình sở đã thực hiện biên pháp quảng cáo với nội dung mang thông điệp tới cho mọi ngời biết về chất lợng cùng với những dịch vụ sẽ dành cho khách hàng khi họ mua các sản phẩm này2.3.3.2 Bán hàng cá nhânMột trong những biện phát hiệu quả tức thời đó là việc tuyên truyền tới khách hàng thông qua bán hàng cá nhân ,với hình thức này thông tin đợc truyền đi khá nhanh và đợc khách hàng tin tởng, tín nhiệmVậy đứng trớc môi trờng cạnh tranh ngày càng gay gắt sở đã áp dụng hàng loạt các biện pháp nhằm cạnh tranh hiệu quả duy trì chỗ đứng trên thị trờng và từ đó thực hiện chiến lợc mở rộng thị trờng3. Kênh phân phối3.1 Vai trò của kênh phân phốiCác sản phẩm tới tay ngời tiêu đều phải qua các kênh phân phối, nh vậy phân phối đã nối niền giữa sản xuất và tiêu dùng, chính vì vây kênh phân phối góp một phần quan trọng vào chiến lợc mở rộng thị tr-ờng của sở 3.2 Mục tiêuNhằm đa sản phẩm một cách nhanh nhất tới tay ngời tiêu dùng, ít qua các khâu trung gian để giảm tối đa chi phí không cần thiết để hớng - 8 -tới mục tiêu hạ giá thành tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm do sở sản xuất3.3 Các giải phápQuá trình từ sản xuất tới tiêu dùng rất cần một kênh phân phối hiệu quả, trên sở tất cả vì mục tiêu chung dẫn đầu thị trờng sử dụng 3 kênh phân phối: kênh phân phối trực tiếp, kênh thêm ngời bán lẻ,kênh 2 cấp (có thêm ngời bán buôn)sơ đồ kênh phân phối của sở Phúc ThịnhVới mục tiêu bao phủ thị trờng Hà Nội và các tỉnh khác là các thị trờng độ nhạy cảm rất cao với các hoạt động Marketing và nhu cầu thay đổi một cách thờng xuyên, đây là các sản dễ h hỏng đối thủ cạnh tranh tại khu vực Hà nội kênh phân phối cấp 0 rất thuận tiên ,hơn nữa do quy mô của sở không phải là quá lớn thì kênh phân phối của sở đợc xây dựng phải đáp ứng đợc sự thay đổi của các nhu cầu chính vì vây sở đã lựa chọn những hình thức kênh phân phối ngắn ít qua các khâu trung gian chính nhờ đó mà sở đã phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng Kênh 1: sở II bán trực tiếp sản phẩm cho ngời tiêu dùng thông qua các cửa hàng giới thiệu sản phẩmKênh 2: sở bán sản phẩm cho ngời tiêu dùng thông qua ngời bán lẻ, ngời bán lẻ trong kênh đóng vai trò nh một đại lý và bán sản phẩm theo giá thị trờng - 9 -Cơ II công ty Phúc ThịnhCửa hàng giới thiêu sản phẩmNgười bán lẻNgười bán buôn Người bán lẻNgườitiêudùngƯu điểm của kênh này là giải phóng đợc chức năng lu thông nâng cao trình độ chuyên môn hoá, phát triển đợc năng lực sản xuất của sởKênh 3 là kênh tiêu thụ chính của sở, sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng thông qua ngời bán buôn ngời bán lẻ, những ngời bán buôn ở các tỉnh , huyện đến hợp đồng trực tiếp với sở II với khối lợng lớn sau đó mới thông qua ngời bán lẻ để đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng4. Nhà cung cấpNgời cung ứng là các doanh nghiệp các cá nhân đảm bảo cung ứng các yếu tố cần thiết cho quá trình tiến hành các hoạt động chăn nuôi cho sởBất kỳ một sự biến động nào từ phía các nhà cung cấp sớm hay muộn cũng gây ra ảnh hởng tới hoạt động Marketing của sở Một trong các yếu tố đầu vào của sở là nguồn thức ăn phục vụ cho công tác chăn nuôi. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đối với sở. Nhận thức đợc vấn đề này sở đã chủ động tìm nhà cung cấp sản phẩm thức ăn uy tín trên thị trờng cộng với khả năng rồi rào về tiềm năng và tính ổn định để thể cung cấp một cách ổn định khối lợng thức ăn tơng đối lớn ,chất lợng đảm bảo và giá cả phù hợp, .cả ở hiện tại và tơng lai, thậm trí phải quan tâm tới thái độ của nhà cung cấp cho sở mình và cho đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích tạo sự ổn định cho hoạt động của sở5. Nhà sản xuất các sản phẩm thay thế Không chỉ dừng lại ở mức độ nghin cứu các đối thủ canh tranh trực tiệp mà hoạt động Marketing của sở còn hớng tới các nhà sản xuất các sản phẩm thay thế. Đây là lực lợng thị trờng tác động rất lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của sở. Bởi trong giai đoạn hiện nay thu nhập của thị trờng mà sở đang hớng tới là khá cao do vậy nhu cầu không chỉ ở các sản phẩm mà sở đang cung cấp mà nhu cầu của ngời tiêu dùng còn hớng tới các sản phẩm khác.- 10 -[...]... cả,quy luật cạnh tranh một trong những phơng thức bản để tồn tại và phát triển đó là sự đổi mới trên tất cả các lĩnh vực tài chính, sản xuất, phân phối trong đó công tác đổi mới hoạt động Marketing Đứng trớc tình hình đó công ty Phúc Thịnh nói chung sở II nói riêng đã xúc tiến thực hiện chiến lợc Marketing để tìm hiểu thị trờng nhằm phục vụ cho công tác sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu thị...Đây là các đối thủ cạnh tranh tiềm năng của sở trong tơng lai, vì vậy trong thời gian tới sở dự định tung ra thị trờng những sản phẩm mới đợc` chế biến từ nguyên liệu đang sẵn Đây là chiến lợc Marketing khá mạo hiểm bởi nó đòi hỏi vốn, công nghệ, trình độ của đội nghũ cán bộ công nhân viên Đây là vấn đề đợc sở quan tâm và thể hiện tầm nhìn về tơng lai phục vụ cho chiến... Kết Nh vây trong thời gian qua để thực hiện mục tiêu dẫn đầu thị trờng sở đã thực hiên các công tác nghin cứu thị trờng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp một cách kỹ lỡng đây là sở thông tin cho việc ra các quyết định về công tác kế hoạch hoá các chiến lợc Marketing C kết luận Cùng sự phát triển của nền kinh tế theo chế thị trờng với sự vận động của các quy luật kinh tế nh: Quy luật... hàng Với sự nỗ lực cuả tất cả các thành viên trong sở nên số lợng sản phẩm bán ra trên thị trờng liên tục tăng trong các năm 1997, 1998, 1999 và lợi nhuận cũng tăng theo Nh vậy thể đánh giá chiến lợc Marketing mà doanh nghiệp đang áp dụng đã đem lại một kết quả lớn Những điều này đã góp phần đa sở tiến lên đứng vững trong chế thi trờng - 12 - ... phẩm theo nhu cầu thị trờng Đây là đòi hỏi bức xúc cần phải đợc tiến hành càng sớm càng tốt , đứng trớc đòi hỏi đó sở II đã thực hiện chiến lợc "dẫn đầu thị trờng" với mục đích cuối cùng thu lợi nhuận cao va ổn định Để đạt đợc mục tiêu này sở II đã tiến hành kế hoạch tổ chức lại cấu tổ chức với việc cho ra đời phòng nhiệm làm chức năng nằm trong các phòng chức năng với nhiệm vụ đợc giao . khác501 025 15501 828 450 426 250344 121 0 020 50301003656810084 124 10068 824 50 722 21501 626 850445150161 024 1001444 421 00 325 216100881 021 00 322 0485 021 33550830 125 0464050 625 19100 426 70100166 024 100 928 0100 125 038Ghi. thiệu chung về cơ sở ii phúc thịnhCơ sở II _ công ty Phúc Thịnh đợc thành lập năm 1975 với sự giúp đỡ của Cu Bavề cơ sở vật chất, vốn, kỹ thuật, công nghệ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại cơ sở 2 – Công ty phúc thịnh, Tại cơ sở 2 – Công ty phúc thịnh, Tại cơ sở 2 – Công ty phúc thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn