Mô hinh tập đoàn kinh tế ở Việt nam- Thực trạng và phương hướng phát triển

39 1,194 11
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 17:14

Luận văn ; Mô hinh tập đoàn kinh tế ở Việt nam- Thực trạng và phương hướng phát triển mở đầu Khi nền kinh tế thị trờng ngày càng phát triển, quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ làm thay đổi bản chất của quá trình cạnh tranh cùng với su thế mở cửa hội nhập nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu đã có nhng tác động to lớn đối với nền kinh tế nớc ta. Đây vừa là cơ hội nhng đồng thời cũng là thách thức rất lớn đối với một nớc có đến trên 80 triệu dân có thu nhập bình quân đầu ngời thấp nh nớc ta. Su thế mở cửa nền kinh tế đã đang có những tác động nhất định đến các doanh nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới mà gần nhất là việc ra nhập Tổ Chức Thơng Mại Thế Giới ( WTO) của Việt Nam.Do đó để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cũng nh phát huy các ngành kinh tế mũi nhọn nhằm tạo thế lực phục vụ cho quá trình CNH-HĐH đất nớc thì việc từng bớc hình thành phát triển các tập đoàn kinh tế nớc ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết mà bớc đầu là thành lập thí điểm các tập đoàn kinh tế từ các Tổng công ty nhà nớc.Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ơng tháng 01 năm 2004 đã xác định: Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty nhà nớc; tích cực chuẩn bị để hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh có sự tham gia mạnh mẽ của các thành phần kinh tế trong nớc đầu t của nớc ngoài .Qua quá trình hình thành hoạt động của các tập đoàn kinh tế trên thế giới đã cho thấy đây là một hình rất thích hợp có hiệu quả trong nền kinh tế thị tr-ờng hiện tại tơng lai, các tập đoàn kinh tế đã khẳng định đợc vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Đối với nớc ta đang trong quá trình sắp sếp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp nhà nớc thì việc áp dụng thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế, sau đó tiến tới hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh trong các nghành , lĩnh vực mũi nhọn là cách làm thích hợp là hớng đi đúng.Để có thể tìm hiểu về sự hình thành việc áp dụng hình tập đoàn kinh tế Việt nam, qua đó để có thể đa ra những phơng hớng nhằm phát triển các tập đoàn kinh tế nớc ta trong giai đoạn hiên nay em đã chọn đề tài hinh tập đoàn 1kinh tế Việt nam- Thực trạng phơng hớng phát triển. Đề tài gồm có hai phần:Chơng I: Lý luận chung về tập đoàn kinh tế.Chơng II: Thực trạng phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam.Tập đoàn kinh tế đã có từ rất lâu trên thế giới nhng đối với Việt nam còn khá mới mẻ, mặt khác do sự hiểu biết còn hạn chế nên chắc chắn đề tài sẽ không chánh khỏi những thiếu sót vì vậy em kính mong thầy giáo chỉ bảo giúp đỡ em để đề án của em đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn !Hà nội, ngày 22/11/20052Mụclục TrangMở đầu---------------------------------------------------------------------------- 1Chơng I Lý luận chung về tập đoàn kinh tế------------------------------- 4 I.Khái niệm phân loại về tập đoàn kinh tế (TĐKT)1.Khái niệm về TĐKT----------------------------------------------------- 4 2. Phân loại TĐKT----------------------------------------------------------- 6II. Đặc điểm chu kỳ phát triển của TĐKT--------------------------------- 7 1. Đặc điểm ----------------------------------------------------------------------- 72. Chu kỳ phát triển--------------------------------------------------------------- 10 III. Một số hình tổ chức quản lý các TĐKT trên thế giới--------------- 141. hình của Mỹ---------------------------------------------------------------- 14 2. hình của Nhật--------------------------------------------------------------- 143. hình của Trung Quốc------------------------------------------------------- 15IV. Ví dụ về một số TĐKT nổi tiếng trên thế giới----------------------------- 151. Tập đoàn General Motor------------------------------------------------------- 15 2. Tập đoàn Sam Sung------------------------------------------------------------- 17V. Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam------------------------------ 17Chơng II Thực trạng phát triển hình TĐKT Việt Nam-------------- 19I. hình TĐKT VN----------------------------------------------------------- 191. Phơng thức hình thành TĐKT VN----------------------------------------- 192. Loại hình TĐKT VN---------------------------------------------------------- 213. Cơ cấu tổ chức quản lý TĐKT VN------------------------------------------- 23II. Thực trạng hoạt động của các TCTy nhà nớc theo hớng tập đoàn------- 241. Về tích tụ tập trung vốn------------------------------------------------------- 242. Về liên kết trong nội bộ TCTy nhà nớc--------------------------------------- 243. Về quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nớc với TCTy nhà nớc------------------ 254. Về năng lực kinh doanh----------------------------------------------------------- 26III. Thực trạng thí điểm thành lập một số TĐKT VN-------------------------- 261. Tập đoàn bu chính viễn thông--------------------------------------------------- 262. Tập đoàn xi măng VN------------------------------------------------------------- 35IV. Phơng hớng giải pháp phát triển Tập đoàn kinh tế Việt nam-------3chơngI: lý luận chung về tập đoàn kinh tế( tđkt)I.khái niệm phân loại tđkt1.khái niệm về tđkt Do sự phát triển của nền kinh tế thị trờng, sự tích tụ, tập trung, chuyên môn hoá hợp tác hoá sản suất , do nhiều nhân tố khác của kinh tế xã hội, khoa học quản lý , khoa học công nghệ,đã từ lâu các nớc phát triển nhiều DN đã liên kết lại với nhau dần hình thành những tổ hợp kinh tế quy lớn, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh với phạm vi hoạt động rộng.Những tổ hợp kinh tế này có những tên gọi khác nhau nh: Chaebol (ở Hàn Quốc), Keiretsu (ở Nhật Bản) , Conglomerate(ở Phơng Tây) .đợc gọi là tập đoàn kinh tế hay tập đoàn kinh doanh. Chaebol chỉ một liên minh gồm nhiều công ty hình thành quanh một công ty mẹ. Các công ty thờng có cổ phiếu tại mỗi công ty khác thờng do một gia đình điều hành. Keiretsu tả một tổ hợp liên kết không chặt chẽ gồm các công ty đợc tổ chức quanh một ngân hàng để phục vụ lợi ích của cả hai bên .Đôi khi các công ty sở hữu vốn trong từng công ty khác. Conglomerate là một nghiệp đoàn bao gồm nhiều DN về bề ngoài không liên quan với nhau. Cơ cấu này giúp đa dạng hoá rủi ro kinh doanh, song sự thiếu tập trung có thể gây khó khăn trong việc quản lý công việc kinh doanh. Nh vậy: TĐKT là một cơ cấu sở hữu, tổ chức kinh doanh đa dạng, có quy lớn, nó vừa có chức năng SX-KD, vừa có chức năng liên kết kinh tế nhằm tăng cờng khả năng tích tụ, tập trung cao nhất các nguồn lực ban đầu( vốn , lao động, công nghệ .) để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng tối đa hoá lợi nhuận. Trong đó có các TĐKT là tổ hợp các DN thành viên( Công ty con) do một công ty mẹ lắm quyền lãnh đạo chi phối về nguồn lực ban đầu ,chiến lợc phát triển hoạt động tại nhiều ngành, lĩnh vực nhiều vùng lãnh thổ khác nhau.2.phân loại tđkt2.1.Theo trình độ liên kết hình thức biểu hiện . Một là, Cartel Đây là hình thức TĐKT theo một ngành chuyên môn hoá nhằm hạn chế sự cạnh tranh bằng thoả thuận thống nhất về giá cả, phân chia thị trờng tiêu thụ, nguyên liệu, Trong Cartel, các DN thành viên vẫn dữ tính độc lập về mặt pháp lý, còn tính độc lập về kinh tế đợc điều hành bằng hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên Cartel th-ờng dẫn đến độc quyền, hạn chế cạnh tranh .Đây là hình thức TĐKT có trình độ liên kết kinh tế thấp nhất. Hai là, Syndicate4Đây là một dạng đặc biệt của Cartel. Điểm khác biệt căn bản là trong Syndicate có một văn phòng thơng mại chung do một ban quản trị điều hành tất cảc các công ty phải tiêu thụ hàng hoá của họ thông qua kênh của văn phòng này. Nh vậy các DN thành viên giữ vững tính độc lập về sản xuất nhng hoàn toàn mất tính độc lập về thơng mại. Tính liên kết của dạng tập đoàn này chỉ đợc thực hiện khâu tiêu thụ sản phẩm Ba là, TrustĐây là một hình thức TĐKT không chỉ có liên kết khâu tiêu thụ mà còn liên kết khâu sản xuất, bao gồm nhiều doanh nghiệp công nghiệp do một ban quản trị thống nhất quản trị. Các doanh nghiệp thành viên bị mất quyền độc lập cả về sản xuất thơng mại. Các nhà đầu t tham gia Trust đều là những cổ đông việc thành lập các Trust nhằm chiếm nguồn nguyên liệu, khu vực đầu t nhằm thu lợi nhuận cao. Bốn là, Consortium Là một trong những hình thức của các tổ chức độc quyền ngân hàng nhằm mục đích chia nhau mua trái quán trong nớc ngoài nớc hoặc tiến hành công việc mua bán nào đó. Nó thờng do một ngân hàng lớn đứng đầu điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức này. Đây là hình thức liên kết khởi đầu của các tổ chức ngân hàng, tài chính với các doanh nghiệp sản suất, dịch vụ.Năm là,ConcernĐây là một tổ chức TĐKT đợc áp dụng phổ biến hiện nay nhiều nớc dới hình thức công ty mẹ đầu t vào các công ty khác thành các công ty con, mục tiêu thành lập Concern là tạo thế lực tài chính mạnh để phát triển kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro. Các công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn kinh doanh của mình, giữ tính độc lập về pháp lý nhng phụ thuộc vào Concern về mục tiêu hoạt động nhằm thực hiện lợi ích chung giữa công ty mẹ công ty con thông qua các hợp đồng kinh tế, các khoản vay tín dụng hoặc đầu t Sáu là Conglomerate.Đây là tập đoàn đa ngành, các công ty thành viên có ít mối quan hệ hoặc không có mối quan hệ về công nghệ sản xuất nhng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt tài chính đây là một tập đoàn hoạt động tài chính thông qua mua bán chứng khoán trên thị trờng để đầu t. Tập doàn giữ vai trò chủ yếu là chi phối kiểm soát tài chính chặt chẽ các công ty thành viên. Các công ty thành viên vẫn giữ tính pháp lý độc lập tự chủ cao trong kinh doanh các sản phẩm của mình. Đây là một tổ chức tài chính đầu t vào các công ty kinh doanh tạo lập một chùm doanh nghiệp tài chính công nghiệp. Hỗ trợ chủ yếu của tập đoàn về vốn đầu t cho các công ty thành viên có hiệu quả cao.2.2. Theo tính chất ngành nghề 5TĐKT có những hình thức xu thế biến đổi khác nhauThứ nhất, các tập đoàn liên kết những công ty trong cùng một ngành ( Cartel, Syndicate, Trust, . ) đây còn gọi là liên kết ngang nhng hiên nay hình thức này không còn là một xu thế phổ biến trong các nớc t bản phát triển nữa.Thứ hai, loại hình tập đoàn theo liên kết dọc giữa các ngành trong cùng một dây chuyền công nghệ vẫn còn phổ biến trong giai đoạn hiện nay nh: Concern, Conglomerate, Chaebol, .chúng hoạt động có hiệu quả cao bành ch-ớng hoạt động sản xuất kinh doanh sang hầu hết các nớc trên thế giới. Một trong những điều kiện hết sức quan trọng để thành lập phát triển loại hình tập đoàn này cần phải có thị trờng chứng khoán mạnh mẽ, hệ thống thông tin toàn cầu khả năng xử lý tổng hợp những thông tin thị trờng, đầu t .Thứ ba, loại hình tập đoàn liên kết hỗn hợp. Đây là hình tập đoàn đang đợc a chuộng trở thành xu huớng chính hiện nay có cỏ cấu gồm một ngân hàng (một công ty tài chính lớn), một ty thơng mại các công ty sản suất công nghiệp.2.3.Theo nguyên tắc tổ chức dựa vào ph ơng thức hình thành : Có ba hình thứcThứ nhất ,bao gồm những tập đoàn đợc hình thành theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ trong một tổ chức kinh tế.Trong các tập đoàn này các công ty thành viên kết hợp trong một tổ chức thống nhất mất tính độc lập về tài chính , sản xuất thơng mại. Những TĐKT này đợc cấu tạo dới dạng đa sở hữu theo kiểu công ty cổ phần với sự góp vốn của nhiều chủ sở hữu khác nhau.Các công ty thành viên trong cùng một ngành hoặc có liên quan với nhau về chu kỳ công nghệ sản suất , bổ xung cho nhau trong một quá trình gia công chế biến liên tục họat động thống nhất trng tập đoàn.Thứ hai, bao gồm những tập đoàn đợc hình thành theo nguyên tắc iên kết kinh tế thông qua những hiệp ớc hợp dồng kinh tế. Về tổ chức, có ban quản trị chung điều hành các hoạt động phối hợp của tập đoàn theo một đờng lối thống nhất, nhng các công ty thành viên vẫn giữ nguyên tính độc lập về tổ chức sản xuất thơng mại.Thứ ba,bao gồm những tập đoàn đợc hình thành trên cơ sở xác lập thống nhất về tài chính kiểm soát về tài chính. Các công ty thành viên ký kết các hiệp định về tài chính thành một công ty tài chính chung gọi là Holding Company .Công ty này trở thành công ty mẹ của tập đoàn .Đây là hình thức phát triển cao của tập đoàn.Trong tập đoàn kinh tế không chỉ thống nhất hạn chế các lĩnh vực hoạt động mà lúc này đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực tài chính từ các lĩnh vực tài chính tới các hoạt động sản xuất , thơng mại, dịch vụ khác nhau.2.4.Theo tính chất sở hữu6Nói chung các tập đoàn t bản lớn đều mang sắc thái của sở hữu t nhân, nh-ng lại gắn bó chặt chẽ với chính phủ các nớc & thông thờng chúng đại diện cho kinh tế của nớc đó .Bởi vì, bản thân các nhà t bản lớn là những đại diện của các chính phủ t bản & sự phát triển của chúng phụ thuộc chặt chẽ vào chính sách kinh tế của các chính phủ này,mặt khác chính phủ t bản cũng phải dựa vào các tập đoàn t bản này nh những lực lợng vật chất quan trọng để đảm bảo khả năng cạnh tranh cũng nh sức mạnh kinh tế của nớc đó. Mặt khác thì hình thức hỗn hợp dới dạng công ty cổ phần là hình thức đem lại hiệu quả cao nhất, đồng thời nó cũng phản ánh đợc lợi ích của nhiều bên tham gia trong tập đoàn .II. đặc điểm & chu kỳ phát triển của tđkt1.ĐặC ĐIểM1.1.Về Quy Các tập đoàn có quy rất lớn về vốn , lao động & doanh thu.Trong tập đoàn, vốn đợc tập trung từ nhiều nguồn khác nhau, đợc bảo toàn phát triển không ngừng, đẩy nhanh quá trình tích tụ tập trung vốn cho tập đoàn. Các tập đoàn kinh tế trên thế giới có hai con đờng cơ bản để tạo vốn, đó là : Tự tạo vốn theo con đờng hớng nội là chủ yếu bằng cánh tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế mà nguồn vốn chủ yếu là vốn nhà nớc,& tạo vốn theo con đờng hớng ngoại là thu hút đầu t thông qua các dự án đầu t nớc ngoài, liên doanh, liên kết, phát hành cổ phiếu vốn vay nớc ngoài.Với số vôn lớn, tập đoàn có khả năng chi phối cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trờng . Nhờ u thế về vốn các tậ đoàn có khả năng mở rộng nhanh chóng quy sản xuất , đổi mới công nghệ ,nâng cao năng suất lao động& chất lợng sản phẩm .do đó đạt doanh thu lớn.Lực lợng lao động trong tập đoàn không chỉ lớn về số lợng mà còn mạnh về chất lợng, đợc tuyển chọn đào tạo nghiêm ngặt (Các tập đoàn kinh tế Mỹ có từ 34500-450000 lao đông )1.2.Về Phạm ViPhạm vi hoạt động của tầp đoàn rất rộng, không chỉ pham vi lãnh thổ một quốc gia mà còn nhiều nớc thậm chí trên toàn cầu. Thực hiện chiến lợc cạnh tranh , chiếm lĩnh khai thác thị trờng quốc tế ,các tập đoàn đã mở rộng phạm vi ảnh hởng ra nhiều quốc gia, tăng cờng hợp tác liên kết quốc tế , do đó các tập đoàn kinh tế đã có đến hàng trăm , hàng nghìn chi nhánh trên thế giới.1.3.Về ngành lĩnh vực hoat độngCác TĐKT thờng hoạt động đa ngành, trên nhiều lĩnh vực nhằm phân tán rủi ro tận dụng đợc trang thiết bị dễ dàng ứng phó với những thay đổi nhanh 7chóng của tiến bộ KHKT& thị trờng. Mỗi ngành đều có định hớng ngành chủ đạo, lĩnh vực đầu t mũi nhọn với những sản phẩm đặc trng của tập đoàn. Bên cạnh lĩnh vực sản suất hoặc thơng mại các tập đoàn kinh tế mở rộng các hoạt động sang lĩnh vực khác nh :Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nghiên cứu khoa học .1.4.Về sở hữu Các tập đoàn thờng có sở hữu đa dạng vối nhiều chủ sở hữu nhng phổ biến nhất là hình thức công ty cổ phần để dễ dàng huy động vốn , phân tán rủi ro nâng cao năng lực cạnh tranh.Sở hữu trong các công ty mẹ trong tập đoàn phổ biến là sở hữu t nhân của các nhà t bản hoặc sở hữu gia đình theo kiểu Chaebol( Hàn Quốc) .Một số nớc có những tập đoàn mà nhà nớc lắm cổ phần chi chi phối nh : Tập đoàn ngân hàng Credit Lyonais(Pháp), BP(Anh), Ptronas (Malaysia) .1.5.Về cơ cấu tổ chức liên kết kinh tếTĐKT là một tổ hợp các công ty bao gồm công ty mẹ các công ty con . Công ty mẹ sở hữu phần lớn vốn cổ phần trong các công ty con, chi phối các công ty con về tài chính , chiến lợc phát triển. TĐKT rất đa dạng về cơ cấu tổ chức pháp lý, nó co thể là loại hình mà công ty con vẫn giữ nguyên sự độc lập về tính pháp lý, việc huy động vốn các hoạt động kinh tế đợc duy trì bằng các hợp đồng kinh tế, các chủ sở hữu nhỏ vẫn có quyền điều hành công ty của mình .Một loaị hình khác cua tập đoàn đó là việc các công ty con mất quyền độc lập về tính thơng mại sản xuất ,các chủ sở hữu trở thành cổ đông của công ty mẹ.Các TĐKT theo hình cổ phần lấy công ty nhà nớc có thực lực hùng hậu lắm dữ cổ phần khống chế làm nòng cốt. DN nòng cốt này khống chế các DN bằng mua cổ phần, hoặc các DN khác tham gia tập đoàn bằng hình thúc tham dự cổ phần, hoặc các nhà đầu t nớc ngoài đầu t vào tập đoàn dới hình thức cổ phần Các TĐKT theo hình công ty mẹ , công ty con.Công ty mẹ các công ty thành viên có những mối quan hệ phụ thuộc hỗ trợ về mặt chiến lợc, tài chính, tín dụng. Giữa các công ty thành viên có những mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau., phụ thuộc vào công ty mẹ. Tập đoàn chỉ tồn tại phát triển khi xây dựng đợc cơ chế hoật động dựa trên sự thống nhất lợi ích kinh tế của từng thành viên với lợi ích chung của cả tập đoàn thực hiện chủ yếu bằng hợp đồng kinh tế. Đây là hình thức TĐKT tổng hợp, nhiêu cấp , nhiêù góc độ, chúng lấy vốn làm nút liên kết chủ yếu, thực hiện nhất thể hoá bằng cách hợp nhất, sáp nhập các DN lại .Công ty mẹ sở hữu số lợng vốn cổ phần lớn trong các công ty con chi phối công ty con., công ty mẹ sở hữu 100% vốn hoặc ít nhất 51% cổ phần.Trong quan hệ nội bộ tập đoàn , thì công ty mẹ thực hiên việc thành lập hoặc tham gia vốn với các công ty thành viên. Công ty mẹ chỉ đạo, điều hành hoạt động của công ty thành viên thông qua quyền lực tơng ứng số vốn góp.Các thành 8viên đợc phân công hoạt động sản suất kinh doanh theo từng phân đoạn chuyên ngành, theo sản phẩm hàng hoá bán ra, hoặc theo khu vực hoạt động không trùng lặp cạnh tranh nội bộ.Các công ty trong tập đoàn có thể phối hợp các hoạt động của mình theo kiểuliên kết doc hoặc liên kết ngang hoặc chỉ giới hạn trong một chuyên ngành nào đó, trong đó thì, liên kêt dọc là sự liên kết giữa các DN trong cùng một đay chuyền công nghệ sản suất, trong đó mỗi DN đảm nhận từng công đoạn nhất định ; liên kết ngang là sự liên kết giữa các DN hoạt động trong cùng một ngành nghề có quan hệ chặt chẽ với nhau về kinh tế, kỹ thuật, thị trờng tiêu thụ, xuất nhập khẩu .Trong tập đoàn cũng thờng có sự liên kết hỗn hợp tức là cả hai hình thức liên kết ngang liên kết dọc. Trong thực tiễn các DN thờng áp dụng những hình quản trị điều hành cơ bản sau:Quản trị, điều hành tập đoàn theo hình Kim tự tháp về thể chế quản lý; tập trung quyền lực theo chiều dọc, trực tuyến.Quản trị điều hành tập đoàn theo hình mạng lới về thể chế quản lý thì phân tán quyền lực cho các bộ phận , chi nhánh.Quản trị, điều hành tập đoàn theo hình hỗn hợp, về thể chế quản lý thì phối hợp giữa tập trung phân tán quyền lực.Dù thực hiện dới hình tổ chức- quản lý nào thì các tập đoàn cũng cố gắng thực hiện một cách hiệu quả nhất các mối quan hệ trong hệ thống quản lý phải hớng vào việc giải quyết tốt những mâu thuẫn nội tại: Giữa lợi ich tập đoàn với từng bộ phận, dữa tập trung phân tán quyền lực, dữa kiểm soát của công ty mẹ với tính độc lập của các công ty con. Cho nên cơ cấu tổ chức- quản lý của hầu hết các tập đoàn đợc thiết lập dới dạng Concern hoặc Congolomerate. Trong đó Hoding company giữ vị trí nh là công ty mẹ thực hiện việc quản trị điều hành Concern còn Congolomerate có cơ cấu quản lý gọn nhẹ linh hoạt luôn biến đổi cùng với sự đổi mới của cơ cấu ngành nghề kinh doanh.Ngày nay việc quản trị điều hành tập đoàn theo hình kim tự tháp đã tỏ ra kém năng động, thiếu hiệu quả đặc biệt là đối với những tập đoàn kinh doanh đa ngành do không có nhiều mối quan hệ ngang giữa các công ty con dẫn đến sự chồng chéo thông tin, tách dời cung cầu . Trong khi đó thể chế quản lý mạng l-ới cho phép khai thác một cách triệt để những mối quan hệ kinh tế đa phơng, tập đoàn có đợc thông tin nhanh thông tin đợc lan truyền bao trùm lên toàn bộ mạng lới nó tạo điều kiện cho các tập đoàn phản ứng một cách linh hoạt thích nghi với sự thay đổi của thị trờng. Chính vì vậy việc cải tổ các tập đoàn từ thể chế quản lý theo hình tự tháp sang hình mạng lới đã đang là một trong những nội dung chủ yếu cuẩ chiến lợc đổi mới hình tổ chức quản lý tập đoàn kinh tế. Trong các nền kinh tế công nghiệp mới.2- Chu kì phát triển92.1- Giai đoạn hình thành : Khi một tổ chức mới sinh ra yếu tố đầu tiên là quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức có đợc thị trơng chấp nhận hay không. Những ngời cùng góp vốn hay chủ doanh nghiệp dành toàn bộ thời gian tiền bạc để đàu t cho kỹ thuật, phát triển sản xuất marketing. Các yếu tố cơ cấu tổ chức đang dạng sơ khai, cấu trúc tổ chức rời rạc cơ chế quản lý cha chặt chẽ, sự quản lý giám sát mang tính cá nhân cha hình thành lên các quy ớc điều lệ. Sự tồn tại của tổ chức chông cậy vào sự sáng tạo ra sản phẩm dịch vụ.VD: Tập đoàn General Motor (G.M) hình thành năm 1908, giai đoạn đầu tiên này kéo dài dến năm 1920 đánh dấu một bớc phát triển mới khi G.M thay đổi cơ chế quản lý tập chung sang phi tập chung. Giai đoạn hình thành của G.M gắn liền với sự tích tụ tập chung vốn; về mặt tổ chức là sự khẳng định của hệ thống quyền lực có xu hớng tập chung hóa. Phải mất 12 năm để G.M xây dựng một chiến lợc phát triển đa ngành, tuy nhiên hoạt động chính vẫn là sản xuất ôtô; giai đoạn này trình độ lành nghề của công nhân đã rất thành thục G.M cũng xây dựng đợc các dây truyền lắp ráp trình độ chuyên môn hoá cao nhất thời đó.Giai đoạn này cơ cấu tổ chức theo kiểu hành dọc, trực tuyến, lãnh đạo tập chung chỉ có một cấp quản lý. Nhu cầu trong công tác lãnh đạo là rất lớn. Khi tổ chức lớn mạnh, số lợng công nhân tăng lên nhu cầu quản lý tăng theo để giải quyết các vấn đề phát sinh ngày càng nhiều vì vậy trong giai đoạn này ngời chủ doanh nghiệp phải điều chỉnh lại cấu trúc cũng nh các quy tắc điều lệ . Cho phù hợp với sự lớn mạnh của tổ chức.2.2: Giai đoạn trở thành tập đoànDo quá trình tích tụ tập chung vốn cao, quy tổ chức ngày càng lớn đòi hỏi sự lãnh đạo ngày càng tăng khuynh hớng tập chung hoá là phơng thức chủ yếu trong giai đoạn này. Sự cạnh tranh của thị trờng ngày càng gay gắt buộc doanh nghiệp phải đa dạng hoá sản phẩm, tận dụng các nguồn lực sẵn có sử dụng có hiệu quả vốn đầu t. Khi mức độ đa dạng hoá ngày càng cao thì sự quản lý doanh nghiệp ngày càng phức tạp, các mối liên hệ kinh tế ngày càng tăng lên. Vì vậy, cơ chế quản lý kiểu tập quyền nh giai đoạn đầu tỏ ra không phù hợp. Sự khủng hoảng về lãnh đạo đã đợc giải quyết lúc này doanh nghiệp có một đội ngũ lãnh đạo đủ mạnh, đủ sức thực hiện uỷ quyền, cùng với doanh nghiệp có đợc một chiến lợc với những mục tiêu phơng hớng rõ ràng. Các phòng ban đợc thành lập, giao phó công việc phân chia lao động chuyên môn hoá hơn, việc kiểm soát mối quan hệ thờng không theo một tiêu chuẩn nào mặc dù một số ít hệ thống theo tiêu chuẩn bắt đầu xuất hiện.VD : Trong những năm 1920 G.M bớc vào giai đoạn này bắt đầu bằng việc thực hiện phi tập trung hoá về quản lý ( 6 công ty con trở thành những công ty độc lập về pháp lý , tập đoàn quản lý tập trung trong lĩnh vực đầu t tài chính ) từ đó 10[...]... Nhà nớc định hớng đúng xu hớng phát triển làm tiền đề cho các quyết định của các tập đoàn các tổ chức kinh tế khác Phơng hớng phát triển kinh tế của nhà nớc có ảnh hởng rất lớn đến sự phát triển của các tập đoàn 19 chơng II : thực trạng phát triển hình tập đoàn kinh tế việt nam I hình tập đoàn kinh tế Việt Nam 1 Phơng thức hình thành TĐKT Việt Nam: Các TĐKT Việt Nam có thể hình thành theo... chế quản lý kinh tế Thành lập, phát triển TĐKT theo hớng đa dạng hoá về sở hữu, về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Nhng DNNN vẫn phải dữ vai trò chủ đạo trong tập đoàn Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tự nguyện trong việc thành lập, phát triển quản lý tập đoàn kinh tế, đó là : DN có quyền tự nguyện tham gia lựa chọn tập đoàn; Xác định cơ cấu tổ chức quản lý của tập đoàn, phân cấp... giữâ tập đoàn với các công ty thành viên; Xác định đúng đắn vai trò chức năng, quyền hạn trách nhiệm của tập đoàn công ty thành viên phân cấp giữa chúng Để thực hiện điều đó thì nhà nớc cần thực hiện các biện pháp nh là: + ổn định môi trờng kinh tế vĩ mô, môi trờng kinh tế- chínhtrị-xã hội + Phải có chiến lợc chính sách phát triển kinh tế phù hợp Lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực phát triển. .. đặc thù của môi trờng kinh doanh mỗi nớc quy định Đối với các nớc kém phát triển, khởi điểm bắt đầu từ các doanh nghiệp sản xuất có vai trò rất lớn đến xây dựng hình thành cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế khả năng cạnh tranh trên thị trờng thế giới 2 hình tổ chức 2.1 Cơ cấu tổ chức mối quan hệ liên kết kinh tế Nhìn chung tập đoàn kinh tế là một hình thức tổ chức kinh tế lỏng vì... cầu sự đa dạng của thị trờng Các công ty thành viên vân dữ tính độc lập pháp lý nhng chiến lợc phát triển chung của tập đoàn luôn đợc dữ vững Trong suốt quá trình phát triển luôn luôn có sự gắn bó chặt chẽ tơng đồng giữa chính sách công nghiệp hoá của đất nớc với phơng hớng phát triển của tập đoàn một trong những trọng tâm chiến lợc phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàntập trung vào... cho sự phát triển của thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa mang mầu sắc Trung Quốc Các TĐKT trong các hình trên phát triển vận hành theo các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trờng là tự do cạnh tranh, phát triển sở hữu t nhân gắn với lợi ích cá nhân, sự diều tiết quản lý nhà nớc linh hoạt có chủ đích trong một số ngành nghề nhất định Thực tế các tập đoàn phát triển không theo một hình,... phải tiếp tục đổi mới , hoàn thiện hình quản lý nhằm tận dụng phát huy thế mạnh cũng nh khắc phục những yếu kém còn tồn tại, trong đó thì việc chuyển sang hình tập đoàn kinh tế theo hình TCT đầu t vốn vào các doanh nghiệp thành viên là một bứơc đi quan trọng 2.2 .Mô hình tổ chức hoạt động của tập đoàn công nghiệp xi măng Việtnam Tập đoàn công nghiệp Xi măng Việt Nam (VINACEM) TĐKT nhà nớc,có... cách thể chế kinh tế đối ngoại theo hơng mở cửa hội nhập để tăng cờng sự hợp tác cạnh tranh kinh tế với thế giới + Xây dựng kết cấu hạ tầng cần thiết cho sự phát triển các TĐKT , đó là điều kiện thuận lợi khuyến khích các DN đầu t phát triển sản xuất cũng nh rất cần thiết cho sự phát triển của các tập đoàn + Tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) để phát triển các TĐKT ngành hỗ trợ... thì tập đoàn sẽ rút vốn đầu t sang công ty khác, lĩnh vực khác Thứ ba, hình tập đoàn BCVT nh trên sẽ tạo điều kiện cho ơ quan quản lý nhà nớc không phải can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh tế của nhà nớc Thứ t, nếu coi tập đoàn chỉ là một hà đầu t vào công ty con thì các thành phần kinh khác cũng là các nhà đầu t vào công... của chính phủ đa lại V Những bài học kinh nghiệm : 1 Con đờng hình thành: 16 Hình thành tập đoàn kinh doanh là kết quả tất yếu của quá trình tích tụ tập trung sản xuất, vốn kinh doanh Nguồn vốn tự tích luỹ đóng vai trò cơ bản trong việc hình thành các tập đoàn kinh doanh các nớc t bản phát triển quá trình thành lập các tập đoàn là quá trình tập trung sản xuất, tập trung vốn Quá trình này diễn ra . lớn đến sự phát triển của các tập đoàn. 19chơng II : thực trạng phát triển mô hình tập đoàn kinh tế ở việt nam.I. Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam.1. đề tài Mô hinh tập đoàn 1 kinh tế ở Việt nam- Thực trạng và phơng hớng phát triển. Đề tài gồm có hai phần:Chơng I: Lý luận chung về tập đoàn kinh tế. Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hinh tập đoàn kinh tế ở Việt nam- Thực trạng và phương hướng phát triển, Mô hinh tập đoàn kinh tế ở Việt nam- Thực trạng và phương hướng phát triển, Mô hinh tập đoàn kinh tế ở Việt nam- Thực trạng và phương hướng phát triển, Theo tÝnh chÊt ngµnh nghỊ, Tập đoàn SAM SUNG, Con đ ờng hình thành: Mô hình tổ chức 1 Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ liên kết kinh tế, Vai trò của nhà n ớc, thực trạng hoạt động của các tctnn theo hớng tđ, Về liên kết trong nội bộ TCTNN : Về quan hệ giữa chủ sở hữu nhà n, Sự cần thiết của việc thành lập TĐ BCVT, Mục tiêu thành lập Cấu trúc của TĐ BCVT, Các đặc điểm của tập đoàn BCVT, Cơ chế tài chính của Tổng công ty BCVT theo mô hình tập đoàn, tập đoàn công nghiệp xi măng việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn