Luật DN và thực tiễn áp dụng thời gian qua.doc

47 414 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Luật DN và thực tiễn áp dụng thời gian qua.doc Lời nói đầuĐại hội VI 1986 là mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến nền kinh tế nớc ta, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nề kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nơc.Nhằm cụ thể hoá đờng lối chung, ngày 21/12/1990 Quốc hội đã thông qua 2 đạo luật quan trọng là luật Doanh nghiệp ( DN ) t nhân luật Công ty. Sự ra đời của 2 đạo luật này đã góp phần to lớn vào việc thể chế hoá nguyên tắc quyền tự do kinh doanh nhằm thiết lập những điều kiện pháp lý khung cho quá trình thành cơ chế thị tr-ờng nền kinh tế nớc ta. Trong gần 10 năm tồn tại luật DN t nhân, luật công ty đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành phát triển thành phần kinh tế t doanh, tạo môi trờng kinh doanh lành mạnh khuyến khích các nhà đầu t bỏ vốn vào kinh doanh. Cũng trong thời gian này hàng chục ngàn DN đã đợc thành lập thu hút lợng vốn lớn trong xã hội tạo ra nhiều việc làm mới tăng thêm thu nhập nâng cao đời sống cho ngời lao động.Song hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau, luật DN t nhân đặc biệt luật công ty đã bộc lộ những bất cập thậm chí còn đang là những vạt cản đối với quá trình phát triển của các hình thức biểu hiện tự do kinh doanh vào cuộc sống thực tiễn của cơ chế thị trờng hiện đại. Vì lẽ đó dới ánh sáng của nghị quyết hội nghị lần thứ IV nghị quyết hội nghị lần thứ VI - BCH TW Đảng khoá VIII luật DN mới đợc soạn thảo đợc Quốc hội khoá X thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.Ngay từ những ngày đầu luật DN đã đợc chào đón nồng nhiệt của mọi tầng lớp dân c nói chung của giới doanh nhân nói riêng. Những qui đình mới cảu luật DN đang thực sự đi vào cuộc sống phát huy tác dụng tích cực của nó trong giai đoạn cách mạng ngày nay, giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn đang tồn tại nảy sinh những mặt yếu kém, cần đợc khắc phục trong thực tiễn thi hành luật DN.Là một sinh viên em rất háo hức chào đón sự ra đời của luật DN tự nhận thấy mình có một phần trách nhiệm nào đó trong việc đa luật DN đến với mọi ngời. Xuất phát từ ý tởng đó, đợc sự gợi mở của các thầy cô bộ môn em quyết định chọn đề tài Luật DN thực tiễn áp dụng thời gian qua . Đây là vấn đề rất mới mẻ, thời 1gian nghiên cứu không nhiều cùng với lợng kiến thức hạn chế của một sinh viên nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót, nhầm lẫn, vậy em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến quí báu của các thầy cô trong Bộ môn cùng với bạn đọc để bản đề tài đợc hoàn thiện thoả lòng khát khao tìm hiểu luật DN của bản thân.I) Từ luật Doanh nghiệp T Nhân, luật Công Ty đến luật Doanh nghiệp :Nghị quyết Đại hội VI là bớc chuyển biến quan trọng mang ý nghĩa lịch sử đối với nền kinh tế nớc ta. Trong một thời gian dài, dới tác động của cơ chế kế hoạch hoá , nền kinh tế nớc ta trì trệ khủng hoảng, trong điều kiện đó sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc là một nhu cầu bức thiết làm sống dậy những tiếm năng của nền kinh tế quốc dân. Cụ thể hoá đờng lối trên nhà nớc đã ban hành nhiều văn bản pháp luật ,trong đó hai đạo luật quan trọng : Luật Công Ty, Luật Doanh Nghiệp T Nhân là hành lang pháp lý cho s ra đời phát triển của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau , hai luật trên đã trở lên bất cập , không đáp ứng kịp sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế, trở lên kìm hãm sự phát triển nền kinh tế nói chung thành phần kinh tế t doanh nói riêng . Trớc yêu cầu đó , luật Doanh Nghiệp đã đợc Quốc Hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999, có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2000 1/ Luật Doanh Nghiệp T Nhân, Luật Công Ty, thành tựu, hạn chế sự ra đời Luật Doanh Nghiệp.Luật Doanh Nghiệp T Nhân, Luật Công Ty đợc Quốc Hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990, có hiệu lực thi hành ngày 12 tháng 7 năm 1991. Là hai đạo luật cơ bản tạo ra cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Sở dĩ nói nh vậy, bởi vì trớc đó khi cha có Nghị Quyết Đại Hội VI, nền kinh tế nớc ta vận hành theo cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, theo cơ chế này phần lớn t liệu sản xuất trong xã hội đợc tập trung vào một trung tâm duy nhất - đó là nhà nớc, nhà nớc thông qua hệ thống cơ quan hành chính các đơn vị trực thuộc - vừa tiến hành kinh doanh vừa quản lý hoạt động kinh doanh, các thành phần kinh tế khác không có điều kiện phát triển, nếu có chỉ là những cơ sở kinh doanh vụn vặt. Điều này kìm hãm hạn chế tiềm năng của các thành viên 2trong xã hội, bởi trong một xã hội lạc hậu nh nớc ta, đang trong giai doạn quá độ thì nh Mac đã nói : Tồn tại nhiều thành phần kinh tế, các thành phần này tồn tại đan xen, đấu tranh triệt tiêu lẫn nhau, mỗi một thành phần có một trình độ nhất định, một tiềm năng kinh tế riêng. Do đó muốn tận dụng đợc tiềm năng đất nớc, không còn cón đờng nào khác là phải sử dung triệt để năng lực của mỗi thành phần, mỗi cá nhân, cón ngời cụ thể .Xuất phát từ lý luận đó, cùng thực tế kinh tế đất nớc. Đại Hội VI đã chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm tiến hành cải cách nền kinh tế: trên nguyên tắc giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai thác mọi tiềm năng của đát nớc sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của quốc tế để phát triển lực lợng sản xuất đi đôi với xây dựng củng cố quan hệ sản xuất CHXHCN .Để đa t tởng này vào thực tiễn cuộc sống, Đảng đã chỉ đạo nhà nớc phải nhanh chóng cụ thể hoá đờng lối trên thông qua văn bản pháp quy tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động nền kinh tế. Luật DN T nhân, Luật CTy ra đời trong điều kiện nh vậy, ngay t khi ra đời nó đã phát huy tác dụng vô cùng to lớn của mình. Thành tựu đầu tiên cũng dễ nhận thấy nhất nh chúng ta đã đề cập ở trên : Là cơ sở pháp lý cho t tởng chỉ đạo của Nghị Quyết ĐH VI .nó đã mở ra cơ hội mới cho mọi thành phần kinh tế trong xã hội tạo đièu kiện cho các thành phần tham ra vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua năng lực của mình mọi chủ thể đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật nh điều 3 Luật DNTN, điều 4 Luật CT, nó là cơ sở đảm bảo pháp lý cho s phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị tr-ờng có sự quản lý của nhà nớc . Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành viên có tài sản, vốn đầu t vào kinh doanh dời hình thức một chủ hoặc để phân chia rủi ro, thu hút nguồn vốn lớn, tăng khả năng cạch tranh các chủ thể hoàn toàn có thể liên kết với nhau thành lập công ty dới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Ngoài ra sự ra đời Luật CT, Luật DNTN còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện pháp luật kinh tế, khắc phục những khuyết tật trong các văn bản pháp luật trớc đây, nó đã nhất thể hoá về mặt pháp lý các quy định riêng rẽ của các địa phơng, nó là cơ sở cho sự ra đời hoạt động của DNTN, công ty loại hình doanh nghiệp mới trong nên kinh tế n-ớc ta, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp đã có.Trong gần 10 năm tôn tại những thành tựu mà luật DNTN , luậtCTy đạt đợc có thề đợc lợng hoá thông qua những cón số ,nó tác động tích cực đối sự phát triên khu 3vc kinh tế t doanh nói riêng đối nền kinh tế nói chung. Trong thời gian này đã có hơn 38000 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký khoảng 21000 tỷ đồng .Các doanh nghiêp đã tạo đợc hơn 500000 chỗ làm mới ,va có đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nớc,công ty DNTN da tạo ra khoảng 8% tổng sản phẩm xã hội,ngoài ra còn 1,5 triệu hộ kinh doanh cá thể theo nghị định 66/HĐBT,sử dụng hơn 3 triệu lao động, các hộ kinh doanh này tạo ra khoảng 9% tổng sản phẩm xã hội . Sự xuất hiện phát triển các loại hình kinh doanh này góp phần làm cho nền kinh tế trở nên sôi động linh hoạt hơn đáp ứng nhu cầu đa dạng cuộc sống . Tuy nhiên ngày nay do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hai đạo luật trên không còn phù hợp. Xã hội loài ngời cũng nh một cơ thể sống, nó luôn luôn vận động không ngừng cón ngời luôn có xu hớng tự hoàn thiện mình thông qua tác động của mình cải tạo thế giới đợc tốt đẹp hơn. Trong học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác đã khẳng định rằng: lực lợng sản xuất xét đến cùng đóng vai trò quyết định trong việc thay đổi phơng thức sản xuất dẫn đến thay đổi toàn bộ các quan hệ xã hội thay đổi chế độ này bằng chế độ khác .Theo quan điểm trên LLSX luôn luôn phát triển, gắn liền với sự phát triển của KHKT, sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của khoa học đã đẩy LLSX phát triển không ngừng, sự phát triển LLSX đòi hỏi QHSX phải đợc thay đổi cho phù hợp với tính chất, trình độ LLSX, sự phát triển chậm hơn của kiến trúc thợng tầng đã kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng tức nền kinh tế. Nền kinh tế nớc ta từ khi chuyển đổi cơ cấu, do tận dụng đợc tối đa tiềm năng đất nớc đã có những bớc biến chuyển không ngừng, các quan hệ kinh tế ngày càng đa dạng phức tạp, nhu cầu SXKD ngày càng tăng. Trong môi trờng canh tranh khốc liệt cơ hội đợc tính bằng giây, bằng phút các Doanh Nghiệp đòi hỏi cần có sự thông thoáng, tự chủ hơn trong kinh doanh .Những nhu cầu đó luật DNTN, luật Cty không thể đáp ứng, do luật đợc ban hành ngay trong thời kỳ đầu của quá trình chuyển đổi nền kinh tế, lên các mối quan hệ kinh tế đã xuất hiện song cha bộc lộ đầy đủ xu hớng phát triển dẫn đến khó dự đoán quy luật vận động của nó. Hơn nữa các nhà làm luật trong một chừng mực nào đó còn hạn chế về khả năng trình độ ,lại vừa trải qua một thời gian dài với lối t duy kinh tế cũ khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình soạn thảo . Một lý do nữa không kém phần quan trọng :đó là sự ra đời của hàng loạt các đạo luật, bộ luật trong thời gian này, trên mọi lĩnh vực: Bộ Luật Dân Sự, Luật Thơng 4Mại, Luật Khuyến Khích Đầu T Trong Nớc , . dẫn đến sự thiếu đồng bộ, nhất quán trong các quy phạm pháp luật.Từ những nguyên nhân đó dẫn đến sự ra đời của luật Doanh Nghiệp ngày 12/6/1999.2/ Nội dung luật Doanh Nghiệp những đổi mới .Luật DN đợc ban hành xuất phát từ nhu cầu thực tế của nền kinh tế nhằm thay thế luật DNTN luật Cty ngày 21 tháng 12 năm 1990, có hiệu lực thi hành ngày tháng 1 năm 2000. Luật DN ra đời là cả một quá trình tìm tòi, học hỏi nghiên cứu thực tế, từ những sai lầm, thiếu sót trong công tác làm luật trớc đây, từ những bài học kinh nghiệm của các nớc trong khu vực trên thế giới.2.1. Mục tiêu của luật DN Hoạt động của cón ngời, theo Mac: Đó là hoạt động có ý thức bởi vậy trớc khi thực hiện một hành vi, một công việc cón ngời luôn xác định cái mà mình mong muốn đạt đợc thông qua hành vi hay công việc đó. Mỗi một quy phạm pháp luật đợc ban hành ra nó trở thành khuôn mẫu, mực thớc mang tính cỡng chế đối với các chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó. Do đó quá trình ban hành văn bản pháp luật phải tuân theo trình tự, thủ tục chặt chẽ có nh vậy sản phẩm tạo ra mới thực sự có hiệu quả nâng đỡ, bảo vệ các quan hệ xã hội đợc nó điều chỉnh, vì đặc trng này của các quy phạm pháp luật, lên trớc khi tiến hành soạn thảo, nhà làm luật phải luôn xác định muc tiêu cần đạt đợc của dự luật mà mình định ban hành, trên cơ sở muc tiêu đả đợc xác định, nó sẽ quyết định phơng hớng ban hành văn bản pháp luật. Luật DN cũng không nằm ngoài quy luật trên, t tởng chỉ đạo của luật DN là nhằm đạt đợc các mục tiêu sau:Xuất phát từ thực tế nền kinh tế, kế thừa những bài học kinh nghiệm qua việc thi hành luật DNTN, luật Cty, nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế sự phát triển nền kinh tế thời gian tới. Luật DN cần phải cởi bỏ những hạn chế, kìm hãm đối nền kinh tế nói chung, đối các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng, giải phóng phát huy mọi lực lợng, mọi tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi thành phần, mọi cá nhân, mọi doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tạo môi trờng điều kiện thuận lợi cho kinh kế t nhân phát triển. Đây là mối quan hệ cơ bản trong một phơng thức sản xuất, mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thợng tầng, cơ sở hạ tầng có tính quyết định đến tính chất,hình thức kiến trúc thợng tầng, song đến lợt nó, kiến 5trúc thợng tầng lại tác động ngợc trở lại. Do đó mục đích đầu tiênluật DN hớng tới không phải là cái gì khác, mà chínhlà hiện thực của nền kinh tế xu hớng tiến triển của các mối quan hệ kinh tế.Nh chung ta dã biết cón ngời trong xã hội chủ nghĩa vừa là chủ thể cải tạo xã hội, vừa là mục tiêu của cải tạo, do đó trong đờng lối chính sách của mình đảng luôn đặt vấn đề cón ngời lên vị chí hàng đầu, làm sao để mọi ngời trong xã hội đều có cơ hội phát huy mọi năng lực của mình để tạo ra của cải cho bản thân, cho gia dình cho xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống ngời lao động. Luật DN cũng vậy với việc quy định những loại hình doanh nghiệp mới, đồng thờivới việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, cùng với việc bãi bỏ các loại giấy phép không cần thiết là điều kiện để huy động tối đa nguôn lực trong xã hội, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới cho ngời lao động. 2.2. Những nội dung mới đ ợc quy định trong luật Doanh Nghiệp . Luật DN đơc chia thành 10chơng 124điều. Quy định địa vị pháp lý của các loại hình DN: quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức của mỗi loại hình đó .Luật DN là văn bản kế thừa phát triển của hai đạo luật, luật DNTN, luật Cty nó không phủ định sạch trơn các chế định trong hai đạo luật này, trên cơ sở giữ lại những quy dịnh phù hợp, sửa đổi, bổ sung những quy định cha phù hợp, đồng thời bãi bỏ những quy định đã lỗi thời, lạc hậu không đáp ứng dợc yêu cầu nền kinh tế trong giai doạn mới, giai đoạn Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc.So với pháp luật kinh doanh trớc đây luật Doanh Nghiệp có những nội dung mới cơ bản sau đây:2.2.1. Luật DN bỏ thủ tục xin giấy phép thành lập.Trong thời gian qua do kế thừa t duy quản lý kinh tế cũ: bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả, thủ tục nặng nề của nền kinh tế kế hoạch hoá, tập chung do đó tệ giấy tờ, quan liêu của một số cá bộ gây lên sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân .Đại hội VIII đã nhấn mạnh vấn đề cải cách nền hành chính nớc ta là nhiệm vụ bức thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nớc, trong đó cải cách thủ tục hành chính đợc cói là trọng tâm, cốt lõi trong cải cách hành chính quốc gia .6Để thực hiện Nghị Quyết trên, đồng thời đáp ứng những mong muốn thiết thực của giới kinh doanh, phù hợp với sự phát triển mới của nền kinh tế đất nớc, phù hợp với thông lệ quốc tế, luật Doanh Nghiệp qui định bỏ giai đoạn xin giấy phép thành lập.Trớc đây trong luật Cty, luật DNTN qui định trớc khi thành lập, ngời muốn lập doanh nghiệp phải gửi hồ sơ xin phép thành lập đến cơ quan nhà nớc có thẩm quyền, hồ sơ xin giấy phép phả bao gồm các dữ liệu về thân nhân ngời muốn thành lập, các điều kiện về vốn, ngành nghề kinh doanh, phơng án kinh doanh . Trong một chừng mực nào đó việc qui đinh nh vậy cũng có một ý nghĩa nhất định : giúp nhà nớc có khả năng quản lý đợc các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc sắp đợc thành lập, nắm đợc qui mô cũng nh lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho các đối tợng quan tâm, đồng thời đả bảo nguồn vốn cho các nhà đầu t khi góp vào công ty. Doanh nghiệp muốn đợc cấp giấy phép thành lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn, ngành nghề kinh doanh phải có phơng án kinh doanh khả thi . đây là bớc nặng nề nhất đối với doanh nghiệp bởi vì với qui định nh vậy, ngời muốn thành lập phải xin nhiều loại giấy tờ, chứng thực khác nhau. Lợi dụng sơ hở đó các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền đã ban hành nhiều loại giấy phép chuyên ngành, lĩnh vực mà mình quản lý tạo ra nhng tiêu cực không đáng có trong xã hội, nạn cửa quyền,tham nhũng có đất tồn tại.Sau khi đợc cấp giáy phép thành lập,ngời muốn thành lập phải tiến hành đăng ký kinh doanh tại sở Kế Hoạch-Đầu T,nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.Việc quy định các cơ quan khác nhau cùng có thẩm quyền liên quan đến việc xem xét hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp, trong khi các cơ quan đọc lậpvới nhau, chỉ xem xét phần việc của mình do đó thời gian hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mất rất nhiều thời gian thờng từ bốn đến sáu tháng, cùng với một khoản lệ phí không nhỏ. Xét về mặt quản lý trong giai đoạn ngày nay, khi mà đảng nhà nớc đang có chủ trơng cải cách thủ tục hành chính, thì quy định nh vậylà không hợp lý đi ngợc lạivới đờng lối, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng ngày nay. Xét về mặt hiệu quả, quy dịnh nh vậy khong tạo ra hiệu quả trong công tác quản lý, vìcó có quá nhiều cơ quan tham gia vào cùng một vấn đề, trong khi đó khong có một cơ quan nào chịu trách nhiệm chính dẫn đến nhà nớc rất khó quản lý một cách tập chung các doanh 7nghiệp trong nền kinh tế. Hơn nữa quy định nh vậy không khuyến khích đợc các nhà đàu t bỏ vốn vào kinh doanh bởi thủ tục quá rờm rà dẫn đến tốn kém thời gian, tiền của ảnh hởng tới hiệu quả sản xuất của nhà đầu t.Xuất phát từ những lý do đó, luật DN quy dịnh trình tự thành lập doanh nghiệp chỉ còn bớc đăng ký kinh doanh, trong bớc này, ngời muốn thành lập doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ gửi đến cơ quan nhà nớc có thẩm quyền-phòng ĐKKD cấp tỉnh thuộc sở KH_ĐT. Lụât DN không chỉ bỏ bớc xin phép thành lập, mà ngay trong bớc ĐKKD luật quy định rõ ràng: cơ quan ĐKKD không đợc yêu cầu, đòi hỏi những giấy tờ khác ngoài những giấy tờ quy định trong luật DN bao gồm: đơn đăng ký kinh doanh; điều lệ đối công ty; tên chủ sở hữu đối DNTN, danh sách đối công ty; đối ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có vốn pháp định thì phải có giấy tờ chứng thực nguồn vốn đó. Rõ ràng với việc quy định cụ thể các loại giấy tờ mà ngời muốn thành lập doanh nghiệp phải nộp trong hồ sơ của mình là một bớc tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tránh đợc hiện tợng các cơ quan nhà nớc tuỳ tiện ban hành các loại giấy phép cón gây khó khăn cho các nhà đầu t trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra với quy đinh nh vậy thì trách nhiệm của nhà nớc phần nào đợc giảm nhẹ, theo quy định tại k2 Đ12 cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trach nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ ĐKKD, còn về các lĩnh vc khác liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động của các doanh nghiệp . thì buộc các nhà đầu t phải tự tìm hiểu, nếu muốn cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều này khác với trớc đây, khi mà các doanh nghiệp thờng thông qua sự xác nhận của nhà nớc để đánh giá tình hình kinh doanh của các đối tác, bạn hàng từ đó xuất hiện t tởng dựa dẫm, trông chờ vào các cơ quan nhà nớc dẫn đến tình trạng, thông tin thiếu chính xác, không cập nhập còn là cơ sở phát sinh các tệ nạn trong quản lý hành chính nhà nớc. Để việc tìm hiểu đợc dễ dàng, các cơ quan nhà nớc có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết về các doanh nghiệp cho những đơn vị, cá nhân có yêu cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm đợc bạn hàng phù hợp nhất với mình.2.2.2. Luật Doanh Nghiệp bỏ mức vốn pháp định đối hầu hết các ngành nghề kinh doanh. Vốn của doanh nghiệp là cơ sở vật chất quan trọng nhất để chủ doanh nghiểp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, hơn nữa vốn còn là bảo đảm về mặt tài chính của doanh nghiệp đối các chủ nợ. Do đó luật DNTN, luật Cty quy định vốn 8pháp định là một trong những điều kiện bắt buộc phải có để có thể thành lập doanh nghiệp. Điều này có nghĩa: vốn đầu t ban đầu mà doanh nghiệp bỏ ra phải phù hợp với quy mô, ngành nghề dự định kinh doanh .Số vốn này không đợc thấp hơn số vốn tối thiểu mà pháp luật quy định, tuỳ thuộc vào ngành nghề,lĩnh vực kinh doanh loại hình doanh nghiệp, đây là mức bảo đảm tối thiểu về tài sản của doanh nghiệp đối với khách hàng.Tuy nhiên trong khi thi hành hai đạo luật này, thì quy định về mức vốn pháp định không còn phát huy đợc hiệu quả nh ý nghĩa ban đầu của nó, tức thể hiện khả năng kinh tế của doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán cho chủ nợ. Thc tế cho thấy cả hai ý nghĩa trên đều không đợc đảm bảo, vì nhà nớc không quản lý đợc nguồn vốn của doanh nghiệp sau khi đợc thành lập, dẫn đến có doanh nghiệp khi làm hồ sơ thành lập đã đi vay mợn toàn bộ số vốn pháp định để đủ điều kiện khi thành lập nhng sau đó lại rút toàn bộ số vốn để trả nợ, thực tế là doanh nghiệp đợc thành lập mà không có vốn, đây chính là sơ hở để các doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhau. Bên cạnh đó việc quy định về mức vốn pháp định đã tạo điều kiện cho hiện tợng cửa quyền, tham nhũng phát triển làm giảm lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp vào các chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nớc.Vì vậy luật DN quy định: các doanh nghiệp ĐKKD hầu hết các ngành nghề đều không cần tuân thủ quy định về vốn pháp định, trừ một số ngành nghề quan trọng ảnh hởng trực tiếp tới sự thăng trầm nền kinh tế dẫn đến đòi hỏi cần có sự đảm bảo về mặt tài chính nh: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán . quy định nh vậy là hoàn toàn phù hợp, vừa giảm bớt thủ tuc hành chính ,vừa nâng cao trách nhiệm của chính doanh nghiệp trớc khi giao kết hợp đồng kinh tế .Nhng một câu hỏi đặt ra: Làm sao có thể bảo vệ đợc lợi ích của các chủ nợ, khi bỏ các quy định về vốn pháp định ? giải pháp cho câu hỏi này trớc tiên ở phía các nhà kinh doanh ,để đảm bảo quyền lợi của mình đòi hỏi mỗi doanh nhân trớc khi ký kết hợp đồng với khách hàng đều phải xem xét kỹ lỡng năng lực tài chính của khach hàng đó chánh trờng hợp lừa đảo ,gian lận trong kinh doanh .Về mặt pháp luật để giải quyết vấn đề này trong luật Doanh Nghiệp đã quy định một loạt các nguyên tắc nghĩa vụ của DN đối với vốn tài sản .Với các loại hình công ty luật quy định: DN chỉ đợc giảm vốn điều lệ, thanh toán phần vốn góp hoặc cổ phần đợc mau lại, chia lợi nhuận, trả cổ tức, . Khi mà 9doanh nghiệp đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn các nghĩa vụ tài sản khác. Ngoài ra luật còn quy định các biện pháp khác để bảo vệ quyền lợi các chủ nợ: Tài sản góp vốn nếu không phải là tiền VN, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì phải đợc định giá đợc thông qua theo nguyên tắc nhất trí. Trong thờng hợp định giá cao hơn so với giá trị tài sản tại thời điểm góp vốn, thì ngời góp vốn ngời định giá phải góp đủ số vốn nh trong biên bản định giá, nếu gây thiệt hại cho ngời khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thờng. Trờng hợp ngời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có bằng chứng cho rằng tài sản đã đợc định giá sai so với giá trị thực của nó thì có quyền yêu cầu cơ quan ĐKKD buộc ngời định giá phải định giá lại giá trị tài sản góp vốn. Sở dĩ phải quy định nh vậy, vì với các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạnvề công nợ trên tài sản hiện có của doanh nghiệp, thì việc định giá cao hơn giá trị thực của tài sản dễ làm cho khách hàng lầm tởng khả năng thanh toán của doanh nghiệp dẫn đến ký kết hợp đồng, song thực tế tài sản của doanh nghiệp lại không đủ để bảo đảm khoản nợ đối khách hàng, đặc biệt khi doanh nghiệp bị phá sản khách hàng có thể mất một khoản tiền nào đó ứng với phần tài sản bị định giá sai.Đối loại hình Cty TNHH hai thành viên trở lên luật DN quy định, nếu không góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, thì số vốn đó đợc cói là nợ của thành viên đối công ty phải chịu trách nhiệm bồi thờng thiệt hại phát sinh do không góp đủ đúng hạn số vốn đã cam kết. Bản thân ngời đại diện theo pháp luật còn phải báo cáo về trờng hợp nói trên cho cơ quan ĐKKD trong thời hạn nhất định, kể từ thời điểm cam kết góp vốn, sau thời hạn này mà khong thông báo bằng văn bản đến cơ quan ĐKKD ,thì ngời đại diện theo pháp luật của công ty phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với thành viên cha góp đủ vốn về phần vốncha góp thiệt hại phát sinh do số vốn đó gây ra. Quy định nh vậycũng do xuất phát từ bản chất của loại hình Cty TNHH tức chỉ chịu trách nhiệm công nợ công ty trên cơ sở phần vốn góp, do đó số vốn thiếu của thành viên đợc chuyển sang nợ, tơng đơng một khoản tài sản mà công ty có, do vậy chủ nợ yên tâm hơn mặc dù tài sản đó không thực có tại Cty.Ngoài những nguyên tắc trên, để bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu t luật còn quy định chế độ hậu kiểm của các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền đối các doanh nghiệp thông qua chế độ thanh tra kiểm tra, điều này khong những giúp cơ quan nhà nớc tình hình các doanh nghiệp, mà còn có tác dụng cung cấp các thông tin 10[...]... đạo luật mới ra đời thì sau đó ít lâu nó lại phải bổ sung, sửa đổi nhằm khắc phục những mâu 35 thuẫn mới phát sinh khi áp dụng vào thực tiễn, đánh mất đi tính ổn định của pháp luật gây ra tâm lý bất an cho nhà đầu t Trên đây là những vớng mắc cơ bản đang tồn tại, phát sinhvà cản trở việc thi hành luật DN vào thực tiễn cuộc sống Ngoài ra việc qui định về sáp nhập hợp nhất DN theo qui định của luật DN. .. quản lý góp vốn vào các doanh nghiệp nhằm bảo đảm tnhs thống nhất giữa luật DN với các văn bản pháp luật khác nh: Bộ Luật Dân Sự, luật Thơng Mại, pháp lệnh Công Chức đồng thời góp phần phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có trong xã hội vào đầu t phát triển sản 13 xuất, thúc đẩy mọi ngời làm giàu hợp pháp bằng tài năng nguồn vốn của mình Luật DN qui định mọi ngời đèu đợc quyền quản lý thành... từ lâu ngay thời kỳ đầu áp dụng luật doanh nghiệp t nhân luật công ty song chỉ đến khi luật doanh nghiệp ra đời nó mới chính thức đợc luật hoá Chúng ta cha hết vui mừng đón nhận những thành quả mà luật doanh nghiệp mang lại khi áp dụng vào thực tiễn, thì trong môi trờng kinh doanh đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất hợp lý, nhiều vấn đề mới cần phải đợc giải quyết kịp thời nhng luật lại cha... phạm vi luật DN nữa ,mà đã lấn sang phạm vi của các ngành luật khác thực tế những năm qua ,đã có khá nhiều DN thuọc LLVT đợc thành lập,trong số đó có không it các DN làm ăn có hiệu quả ,tận dụng đợc các nguồn vốn,nhân lực nhàn rỗi,góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế của đất nớc Do đó ,việc duy trì hoạt động của bộ phận này là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Và khi luật DN có hiệu lực,các DN loại... giá hiệu quả của một văn bản pháp luật mới ra đời không gì khác hơn là tác dụng của văn bản ấy với thực tiễn cuộc sống Luật DN cũng không nằm ngoài qui luật đó, tuy nhiên tự bản thân luật DN thì rất khó có thể áp dụng vào điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, bởi luật là văn bản qui định những vẫn đề mức chung nhất trong khi đó các mối quan hệ kinh tế vô cùng đa dạng phức tạp đòi hỏi Chính phủ,... : t vấn về pháp lý Bên cạnh đó các qui định vể tổ chức hành nghề luật s lại đồng nhất nghề luật s với nghề t vấn pháp luật dịch vụ pháp lý sự thiếu nhất quán này càng sớm đợc tháo gỡ bởi luật s, t vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý là 3 loại nghề riêng biệt Cũng ở phần này việc bãi bỏ 3 loại giấy phép qui định ở pháp lệnh hành nghề y dợc t nhân bao gồm : Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn điểu kiện... hành thời gian qua đã xuất hiện những mâu thuẫn gây khó dễ cho ngời áp dụng pháp luật Ví dụ điển hình dễ nhận thấy nhất lại nằm ở chính những văn bản quan trọng nhất : Nghị định 02 về đăng ký kinh doanh nghị định 03 về hớng dẫn thi hành một số điều của luật DN Theo điều 7 nghị định 02/2000 ND-Chính phủ qui định về hồ sơ đăng ký kinh doanh với các loại hình DN ngành nghề phải có vốn pháp định,... ,và đơn xin chuyển đỏi cty, phải đợc gửi lên phòng DKKD, phòng DKKD sẽ xem xét việc chuỷên đổi này ,tiếp đến cty phảI thong báo cho các chủ nợ biết trong một thời gian nhất định *Vê phạm vi áp dụng Đ9 luật DN qui định tổ chức ,cá nhân cá quyền quản lý thành lập DN, trừ những trờng hợp sau: 1>Cơ quan nhà nớc,đơn vị thuộc lực lợng vũ trang nhân dân sử dụngtài sản nhà nớc công quỹ để thành lập DN. .. 8 nghị định 02 ngời thành lập DN cũng không đồng tình vì trái với tinh thần chung của luật DN Theo qui định tại khoản 3 điều 80 luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật Trong trờng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có qui định khác nhau thì áp dụng qui địng của văn bản đợc ban hành sau nh vậy trờng hợp đăng ký kinh doanh đối với DN kinh doanh... phù hợp với thực tiễn cuộc sống lại phù hợp với quy định trong luật đầu t nớc ngoài, nhất là trong giai đoạn tới khi mà các quan hệ quốc tế dợc mở rộng, các bức tờn ngân cách bị xoá bỏ 3/ Ngành nghề kinh doanh: Đây là vấn đề khó khăn nhất cho đến thời điểm này trong việc triển khai, thực hiện luật DN Điều 6 luật DN, điều 7 nghị định 03/2000/ND-CP khẳn định: DN có quyền chủ động đăng ký hoạt động . đa luật DN đến với mọi ngời. Xuất phát từ ý tởng đó, đợc sự gợi mở của các thầy cô bộ môn em quyết định chọn đề tài Luật DN và thực tiễn áp dụng thời gian. vốn vào công ty TNHH ,công ty cổ phần và công ty Hợp Danh theo qui định luật Khuyến Khích Đầu T Trong Nớc .II/ Thực tiễn áp dụng luật doanh nghiệp .Luật DN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật DN và thực tiễn áp dụng thời gian qua.doc, Luật DN và thực tiễn áp dụng thời gian qua.doc, Luật DN và thực tiễn áp dụng thời gian qua.doc, Mơc tiªu cđa lt DN, Luật Doanh Nghiệp bỏ mức vốn pháp định đối hầu hết các ngành nghề kinh doanh.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn