Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự.doc

61 6,730 28
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự.doc bộ giáo dục và đào tạo bộ t pháptrờng đại học luật hà nội------------***------------phùng trung thắngnhững vấn đề lý luận bản về chiến thuật điều tra hình sựkhóa luận tốt nghiệphà nội - 2010bộ giáo dục và đào tạo bộ t pháptrờng đại học luật hà nội------------***------------phùng trung thắnghs31cnhững vấn đề lý luận bản về chiến thuật điều tra hình sựchuyên ngành: khoa học điều tra tội phạm khóa luận tốt nghiệpNgời hớng dẫn: TS. Bùi Kiên Điệnhà nội - 2010LỜI CẢM ƠNĐể được kết quả như ngày hôm nay, em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn KHĐTTP Bùi Kiên Điện vì sự giúp đỡ nhiệt tình và những kinh nghiệm quý báu thầy đã dành cho em trong suốt thời gian hướng dẫn em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.Em cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn, sự quan tâm, giúp đỡ của thầy giáo, Tiến sĩ, Phạm Văn Hộ - giảng viên Học Viện Cảnh sát nhân dân và anh Đào Tiến Hưng - phòng C16 Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an.Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian qua để em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Hà Nội, tháng 4 năm 2010 Sinh viên Phùng Trung ThắngDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTBLHSBLTTHSCTĐTHSCTTC&THBPĐTKTHSKHĐTHSPLTCĐTHSTNHSXHCN : Bộ luật hình sự: Bộ luật tố tụng hình sự: Chiến thuật điều tra hình sự: Chiến thuật tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra.: Kỹ thuật hình sự: Khoa học điều tra hình sự: Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự: Trách nhiệm hình sự: Xã hội chủ nghĩaMỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN THUẬT ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 51.1. Khái niệm, nhiệm vụ và nội dung của chiến thuật điều tra hình sự 51.2. Mối liên hệ với những lĩnh vực khoa học khác và khuynh hướng phát triển của chiến thuật điều tra hình sự 111.3. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng chiến thuật điều tra hình sự 19CHƯƠNG 2. CHIẾN THUẬT TỔ CHỨC, TIẾN HÀNH BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 252.1. Khái quát về thủ thuật chiến thuật và chỉ dẫn chiến thuật 252.2. Các giai đoạn của chiến thuật tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra 302.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chiến thuật tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra 44KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢOPHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiSau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử trên nhiều phương diện. Đất nước đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Chúng ta đang cả thế và lực mới để đẩy nhanh quá trình hội nhập, đồng thời tạo đà cho sự phát triển của đất nước. Trong các nhân tố làm nên thành công đó, một nhân tố luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng, đó là sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Điều đó được là do tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn kịp thời và không để xảy ra những đột biến lớn. Tuy nhiên, tình hình tội phạm cũng nổi lên một số vấn đề như: “Sự câu kết của tội phạm xu hướng gia tăng, ngày càng diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm xu hướng ngày càng nghiêm trọng, tình trạng phạm tội trong học sinh, sinh viên xu hướng tăng. Tội phạm chống người thi hành công vụ ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa luôn tiềm ẩn nguy và làm xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là sự gia tăng các loại tội phạm mang tính quốc tế liên quan đến Việt Nam đã gây những hậu quả nghiêm trọng cho đời sống xã hội"1. Trong suốt quá trình phát triển, khoa học điều tra hình sự (KHĐTHS) Việt Nam nói chung và khoa học chiến thuật điều tra hình sự nói riêng đã nhiều đóng góp to lớn đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chiến thuật điều tra hình sự (CTĐTHS) với tư cách là một bộ phận quan trọng của KHĐTHS vị trí rất quan trọng trong hệ thống những biện pháp, phương tiện được áp dụng trong hoạt động điều tra. Việc vận dụng trên sở những thành 1 http://ca.cand.com.vn/viVN/binhyencuocsong/tinnganh/2010/1/157392.cand1tựu lý luận của CTĐTHS trong và ngoài nước, những tri thức của các lĩnh vực khoa học khác cùng với những kinh nghiệm của thực tiễn hoạt động điều tra và phòng ngừa tội phạm luôn là điều hết sức cần thiết. Thực hiện tốt công tác này không những sẽ giảm được khá lớn về mặt thời gian, công sức, vật chất v.v…mà còn đảm bảo hiệu quả công tác giải quyết án. Tuy vậy trên thực tế, công tác áp dụng CTĐTHS trong quá trình điều tra nhiều khi bị xem nhẹ, bỏ qua các giai đoạn quan trọng cần thực hiện hoặc vận dụng một cách máy móc đã gây nhiều khó khăn không đáng trong quá trình điều tra. Do vậy, lý luận về CTĐTHS trong thời gian tới cần sự quan tâm hơn nữa để đây không chỉ là tài liệu để giảng dạy, nghiên cứu mà còn khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Những vấn đề lý luận bản về CTĐTHS ” cho khoá luận tốt nghiệp của mình.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu* Đối tượng nghiên cứu.Với đề tài này, đối tượng nghiên cứu là những tri thức lý luận khoa học bản về CTĐTHS.* Phạm vi nghiên cứu.Với sự hạn chế rất lớn chủ yếu về kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tiễn hầu như không và việc tiếp cận nghiên cứu nguồn tài liệu v.v… Do vậy, khoá luận chỉ tập chung nghiên cứu các vấn đề lý luận về: Khái niệm; nhiệm vụ; nội dung; mối liên hệ với những ngành khoa học khác và khuynh hướng phát triển; nguyên tắc xây dựng, áp dụng CTĐTHS; chiến thuật về tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra (CTTC&THBPĐT).3. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu đề tài được dựa trên cở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mác-xít, tư tuởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.2Các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp mô tả; phương pháp lôgic; phương pháp so sánh; phương pháp mô hình hoá; phương pháp phân tích tổng hợp và các phương pháp nghiên cứu phù hợp khác được sử dụng để chứng minh và viện dẫn các luận điểm khoa học về CTĐTHS.4. Mục đích, nhiệm vụ của khoá luậnThực tiễn hiện nay đã chỉ ra, công tác thực hiện CTĐTHS ở nhiều nơi không được coi trọng, mặt khác, những kiến thức được áp dụng đã không còn phù hợp và không thể áp dụng chung cho những thủ đoạn, loại tội phạm mới. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài này không những hoàn thiện lý luận bản về CTĐTHS mà còn nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng CTTC&THBPĐT thông qua một số kiến nghị hoàn thiện.Để đạt được hai mục đích trên, khoá luận cần giải quyết những nhiệm vụ sau: Đưa ra và làm sáng tỏ những kiến thức bản về CTĐTHS; phân tích được những yêu cầu, nhiệm vụ, tính khả thi của lý luận về CTTC&THBPĐT, trên sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trong điều tra hình sự.5. cấu khoá luậnNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, phần nội dung của khoá luận gồm có: Chương 1: Nhận thức chung về CTĐTHSChương này, khoá luận trình bày những tri thức chung về CTĐTHS như: Khái niệm; nhiệm vụ; nội dung; mối liên hệ với các ngành khoa học khác và khuynh hướng phát triển; nguyên tắc xây dựng và áp dụng CTĐTHS.Chương 2. Chiến thuật tổ chức, tiến hành biện pháp điều tra và một số kiến nghị hoàn thiện.Đối với chương này, khoá luận nêu khái quát về thủ thật chiến thuật, chỉ dẫn chiến thuật; các giai đoạn của CTTC&THBPĐT và một số kiến nghị hoàn thiện.3Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã rất nhiều cố gắng trong việc bám sát nội dung và yêu cầu của đề tài, tuy nhiên do kiến thức chuyên môn, khả năng tiếp cận nguồn tài liệu còn hạn chế và các quan điểm lý luận về CTĐTHS luôn vận động không ngừng v.v… Do vậy, khoá luận không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý từ phía quý thầy cô, bạn bè và những ai quan tâm tới đề tài nghiên cứu để khoá luận được hoàn thiện hơn.Hà nội, tháng 4 năm 20104[...]... thuyết điều tra, xây dựng và kiểm tra giả thuyết điều tra; lý luận chung về lập kế hoạch điều tra, những nguyên tắc lập kế hoạch điều tra, trình tự lập kế hoạch điều tra v.v… • Lý luận chung về tình huống điều tra, những chỉ dẫn về đánh giá và sử dụng tình huống điều tra trong hoạt động điều tra 10 • Quyết định chiến thuật và những chỉ dẫn thông qua quyết định chiến thuật trong các tình huống điều tra. .. thủ thuật chiến thuật điều tra hình sự 2.1.1.3 sở pháp luật, sở khoa học và thực tiễn của thủ thuật chiến thuật Những thủ thuật chiến thuật được xây dựng và hoàn thiện đều dựa trên những sở nhất định, đó là: sở pháp luật; sở khoa học và sở thực tiễn ● sở pháp luật của sử dụng thủ thuật chiến thuật sở pháp luật sử dụng những thủ thuật chiến thuật trong các hoạt động điều tra. .. tội phạm cụ thể Chỉ dẫn chiến thuật và thủ thuật chiến thuật cần sự phân biệt để tránh nhầm lẫn Chỉ dẫn chiến thuật đề cập đến việc lựa chọn, áp dụng thủ thuật chiến thuật trong những tình huống điều tra cụ thể còn thủ thuật chiến thuật là hành vi ứng xử, xử thế hợp lý nhất, tồn tại trong nội dung của chỉ dẫn chiến thuật Như vậy, thủ thuật chiến thuật cùng với chỉ dẫn chiến thuật là hai khái niệm... dung chính là thủ thuật chiến thuật, chỉ dẫn chiến thuật sẽ đảm bảo tính hiệu quả cao và tính hợp pháp của biện pháp điều tra Để đạt được yêu cầu này về phương diện lý luận đòi hỏi phải xác định cấu trúc của chiến thuật, nội dung từng phần của chiến thuật mà mỗi phần của chiến thuật là từng giai đoạn cụ thể của biện pháp điều tra Về hình thức chung, các giai đoạn của từng biện pháp điều tra được xắp xếp... thủ thuật và những chỉ dẫn chiến thuật trong hoạt động thực tiễn của quan điều tra, truy tố, xét xử 1.1.3 Nội dung của CTĐTHS CTĐTHS là những thủ thuật, chỉ dẫn chiến thuật về tổ chức và lập kế hoạch điều tra nói chung, những thủ thuật, chỉ dẫn chiến thuật về tổ chức tiến hành biện pháp điều tra cụ thể nói riêng Do vậy, thể chia nội dung của CTĐTHS bao gồm những yếu tố sau đây: • Lý luận chung về. .. dựng lý luận, mặt khác, khai thác, sử dụng chọn lọc những thành tựu của KHĐTHS của các nước khác để xây dựng KHĐTHS nước ta Hệ thống của KHĐTHS được mô hình hoá theo sơ đồ sau đây: KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ LUẬN CHUNG CỦA KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KỸ THUẬT HÌNH SỰ CHIẾN THUẬT ĐIỀU TRA HÌNH SỰ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA RIÊNG ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI TỘI PHẠM Theo đó, CTĐTHS là phần thứ ba sau phần lý luận chung... thủ thuật chiến thuật sở thực tiễn của thủ thuật chiến thuật sở thực tiễn của thủ thuật chiến thuật nghĩa là sử dụng những thủ thuật chiến thuật này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí ít nhất về sức 8 9 Điều 4 BLTTHS năm 2003 Khoản 3 Điều 150 BLTTHS năm 2003 29 lực, thời gian, tài chính sở thực tiễn này chỉ đóng vai trò trong việc lựa chọn những thủ thuật chiến thuật để sử dụng... giúp đỡ của những chuyên gia và của quần chúng trong hoạt động điều tra • Những hình thức tổ chức hoạt động điều tra • Những thủ thuật và những điều chỉ dẫn về chuẩn bị, tiến hành những biện pháp điều tra • Những phối hợp chiến thuật được áp dụng trong hoạt động điều tra Trên thực tế, những thủ thuật chiến thuật và những chỉ dẫn chiến thuật cần phải đảm bảo ứng dụng một cách đầy đủ, hiệu quả những... dụng thủ thuật chiến thuật Nhận thức những quy luật này sẽ giúp cho Điều tra viên tiến hành hiệu quả từng biện pháp điều tra cụ thể nói riêng và trong hoạt động điều tra nói chung Bên cạnh đó, một số lượng không nhỏ những thủ thuật chiến thuật ra đời trong thực tiễn hoạt động điều tra chứ không phải là kết quả nghiên cứu hay tìm kiếm khoa học Thực tiễn hoạt động điều tra là một nguồn bản hình. .. nhiệm vụ của quá trình tố tụng hình sự nói chung Mục đích cụ thể của thủ thuật chiến thuật là sự nhìn nhận, thấy trước của Điều tra viên một kết quả nào đó mà để đạt được kết quả này cần phải áp dụng thủ thuật chiến thuật đó 2.1.1.2 Phân loại thủ thuật chiến thuật Hiện nay, sự tồn tại nhiều thủ thuật chiến thuật khác nhau đặt ra nhiệm vụ phải hệ thống hoá những thủ thuật chiến thuật đó và phân loại chúng . hình sự: Bộ luật tố tụng hình sự: Chiến thuật điều tra hình sự: Chiến thuật tổ chức và tiến hành biện pháp điều tra. : Kỹ thuật hình sự: Khoa học điều tra. là chiến thuật tiến hành những biện pháp điều tra để thu thập, 5LÝ LUẬN CHUNG CỦA KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰKỸ THUẬT HÌNH SỰCHIẾN THUẬT ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự.doc, Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự.doc, Lí luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự.doc, Tính cấp thiết của đề tài, Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, Mục đích, nhiệm vụ của khố luận Cơ cấu khố luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn