Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động.doc

18 594 4
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động.doc Lời nói đầu.Sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trờng nớc ta từ tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần tạo nên bớc ngoặt lớn trong sự đi lên của nền kinh tế đất nớc, trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Sự chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay.Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho tình hình mới của nền kinh tế đất n-ớc, đó là nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trờng, cần phải có sự thay đổi căn bản về pháp luật kinh doanh, điều chỉnh môi trờng hoạt động kinh doanh cho phù hợp với xu thế mới của đất nớc cũng nh trên thế giới. Ngày 12-6-1999 Luật Doanh nghiệp đã đợc Quốc hội nớc ta thông qua ban hành trong đó qui định thủ tục thành lập, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp nh Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, công ty t nhân, công ty hợp danh.Trong đó có sự xuất hiện của loại hình doanh nghiệp mới là công ty hợp danh. Việc có mặt của loại hình doanh nghiệp này đã mở rộng sự lựa chọn hơn nữa cho các nhà kinh doanh, thu hút đợc nguồn vốn trong cũng nh ngoài nớc, mở rộng hợp tác quốc tế trong quá trình hội nhập.Tuy nhiên, những qui định của Luật Doanh nghiệp về thủ tục thành lập, hoạt động cuả công ty hợp danh vẫn còn hạn chế, loại hình doanh nghiệp này ở nớc ta còn chậm phát triển. Do vậy cần có sự hoàn thiện hơn nữa về chế độ pháp cũng nh việc thúc đẩy loại hình doanh nghiệp này phát triển rộng rãi ở nớc ta. Vì do trên tôi thực hiện đề tài "Công ty hợp danh, chế độ pháp thành lập hoạt động". Nội dung đề tài gồm 3 phần - Khái quát chung về công ty.- Chế độ pháp thành lậphoạt động công ty hợp danh ở Việt Nam.- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ pháp về thành lậphoạt động của công ty hợp danh. Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A1I. Khái quát chung về công ty. 1. Sự ra đời và phát triển. Thuật ngữ công ty có thể đợc xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau. Xét dới góc độ kinh tế, công ty là tổ chức chuyên hoạt động kinh doanh thơng nghiệp, dịch vụ. Điều này cho phép phân biệt công ty với các loại hình khác nh nhà máy, xí nghiệp là các đơn vị kinh tế chuyên sản xuất. Xét dới góc độ pháp lý, công ty có thể hiểu là sự liên kết của nhiều ngời (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lý, trong đó các bên thoả thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung.Sự ra đời của công ty gắn chặt với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế thị trờng. Sự phát triển của nền kinh tế thị trờng tạo ra sức cạnh tranh lớn. Để tồn tại và phát triển trong môi trờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhvậy buộc các nhà t bản phải tìm mọi cách để giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, chất lợng sản phẩm không ngừng đợc nâng cao để có thể đứng vững trên thị trờng. Để làm đợc điều này các nhà t bản đã kéo dài thời gian lao động của công nhân để tăng khối lợng sản phẩm. Tuy nhiên cách làm này không phải là tối u vì thời gian trong ngày là có hạn hơn nữa việc kéo dài ngày lao động gặp phải sự kháng cự ngày càng lớn của công nhân do đó phơng thức này chỉ áp dụng giai đoạn đầu. Sự phát triển của khoa học công nghệ cho thấy áp dụng những thành tựu này vào lĩnh vực công nghiệp là tối u hơn cả trong việc nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm cũng nh nâng cao chất lợng sản phẩm và các nhà t bản đã chọn phơng thức này. Nhng để làm đợc việc này cần phải có vốn đầu t ban đầu lớn, điều này chỉ có những nhà t bản lớn mới có thể tự mình thực hiện đợc, còn các nhà t bản vừa và nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng các thành tựu công nghệ do có vốn hạn hẹp. Vì vậy khả năng cạnh tranh với các nhà t bản lớn là gần nh không thể dẫn tới thua lỗ, phá sản là không tránh khỏi. Để khắc phục yếu điểm về vốn, các nhà t bản vừa và nhỏ có sự hợp tác, liên minh với nhau bằng cách góp vốn, khả năng của họ để có thể đứng vững đợc trên thị trờng. Sự liên kết này đã tạo nên nền tảng cho sự ra đời của công ty.Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A2Khoa học công nghệ ngày càng phát triển hơn đã thúc đẩy nền kinh tế t bản phát triển một cách vựơt bậc. Trong hoạt động kinh tế có nhiều ngành nghề kinh doanh mới xuất hiện với lợi nhuận thu về lớn làm cho sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt, đối với các nhà t bản vừa và nhỏ việc góp vốn kinh doanh là nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết trong cuộc đơng đầu với các nhà t bản lớn. Sự góp vốn đó đã làm xuất hiện hình thức công ty.Trong hoạt động của nền kinh tế thị trờng việc gặp các rủi ro trong kinh doanh là điều không tránh khỏi và có thể dẫn tới phá sản. Chính vì điều này, để giảm rủi ro các chủ thể kinh doanh đã phân chia rủi ro bằng cách cùng góp vốn kinh doanh. Việc góp vốn để phân chia rủi ro đã làm cho công ty ra đời. Sự ra đời và phát triển của công ty mang tính khách quan trong nền kinh tế thị trờng. Công ty ra đời là hình thức kinh doanh có nhiều u điểm hơn các hình thức khác nh tập trung đựơc nguồn vốn lớn, giảm thiểu đựoc rủi ro và tạo điều kiện cho ngời ít vốn, nhữg ngời không đủ khả năng tự mình kinh doanh có cơ hội đợc tham gia hoạt động kinh doanh bằng cách góp vốn.Sự ra đời của các loại công ty đã kéo theo yêu cầu phải hình thành một hệ thống luật pháp về công ty, điều chỉnh quá trình thành lậphoạt động tạo ra môi trờng kinh tế ổn định.2. Khái niệm và đặc điểm chung. 2.1. Khái niệm. Trong khoa học pháp lý, khi nghiên cứu, tìm hiểu về công ty, pháp luật các quốc gia trên thế giới đa ra không ít khái niệm.Theo khái niệm của Pháp công ty là một hợp đồng thông qua đó hai hay nhiều ngời thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của mình vào một hoạt động chung nhằm chia lợi nhuận thu đợc qua hoạt động đó.Theo luật của bang Georgia Mỹ một công ty là một pháp nhân đ-ợc tạo ra bởi luật định nhằm một mục đích chung nào đó nhng có thời hạn về thời gian tồn tại, về quyền hạn, về nghĩa vụ và các hoạt động đợc ấn định trong điều lệ.Theo luật của bang Lousiana Mỹ một công ty là một thực thể đợc tạo ra bởi luật định bao gồm một hoặc nhiều cá thể dới một tên chung. Những thành viên có thể kế nghiệp lẫn nhau, vì thế công ty là một khối thống Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A3nhất. Tuy nhiên sự thay đổi của những các thể trong công ty cho một mục đích cụ thể nào đó đợc xem xét nh một con ngời cụ thể.Qua một số khái niệm trên ta thấy chúng có những nét tơng đồng, bên cạnh đó cũng có những điểm khác nhau. Nhng tổng hợp chung lại có khái niệm tổng quát nh sau:Công ty là sự liên kết của hai hay nhiều ngời (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lí trong đó các bên thoả thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung.2.2. Đặc điểm chung của công ty:Qua nghiên cứu quá trình ra đời và phát triển, cũng nh qua các quan niệm khác nhau về công ty nhng nhìn chung có thể thấy công ty có những đặc điểm cơ bản sau:Thứ nhất, công ty phải do hai chủ thể trở lên liên kết thành lập. Việc liên kết này giữa các chủ thể đợc thực hiện thông qua một sự kiện pháp lí nh điều lệ công ty, hợp đồng hợp tác . trong đó các bên có sự thoả thuận, kí kết cùng thực hiện.Thứ hai, các thành viên phải đóng góp có tính chất tài sản vào công ty. Trong đó ngoài các loại tài sản bằng hiện vật nh tiền, đất đai, nhà xởng, kho bãi, có thể đóng góp bằng những loại khác mang tính chất tài sản vô hình nh bằng công sức (khả năng), uy tín kinh doanh hay các giá trị tinh thần khác.Thứ ba, công ty đợc thành lập thông qua sự thoả thuận nhất trí của các thành viên nhằm thực hiện hoạt động nào đó để đạt đợc mục đích chung đã đề ra. Nh vậy công ty cùng với pháp luật về công ty đã có lịch sử phát triển lâu dài. Có thể nói, sự ra đời của công ty là quy luật khách quan của nền kinh tế thị trờng, đáp ứng đợc không chỉ yêu cầu của các nhà kinh doanh, mà còn đáp ứng đợc yêu cầu của nền kinh tế. Sự ra đời của công ty chính là kết quả của việc thực hiện nguyên tắc tự do kinh doanh, tự do khế ớc.3. Phân loại công ty. Trên thế giới hiện nay có nhiều cách phân loại công ty khác nhau ở các nớc khác nhau nhng cách xác định mô hình công ty phổ biến nhất mà các nhà khoa học pháp lí thờng sử dụng là dựa vào tính chất của sự liên kết và Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A4chế độ trách nhiệm của các thành viên công ty. Theo cách này công ty đợc chia làm hai loại: công ty đối nhân và công ty đối vốn.3.1. Công ty đối nhân. Công ty đối nhân đợc thành lập trên cơ sở sự thân cận, tín nhiệm lẫn nhau giữa các thành viên là chính, việc góp vốn chỉ là thứ yếu. Những công ty đối nhân xuất hiện đầu tiên ở một số nớc ở châu Âu nơi có điều kiện thuận lợi cho việc giao lu buôn bán. Hiện nay điển hình nhất cho loại công ty đối nhân là công ty hợp danh. Nói chung ở trên thế giới theo pháp luật kinh doanh của các nớc thì công ty đối nhân không có t cách pháp nhân, bởi tài sản của các thành viên và taì sản của công ty không có sự tách biệt rõ ràng, công ty đối nhân có trách nhiệm vô hạn về trách nhiệm của mình.3.2. Công ty đối vốn. Công ty đối vốn là loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay, công ty đợc thành lập trên cơ sở góp vốn của các thành viên. Khác với công ty đối nhân, công ty đối vốn khi thành lập không quan tâm dến nhân thân của ngời góp vốn mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp của họ. Quyền lợi của mỗi thành viên phụ thuộc vào phần vốn góp của họ, điều này cũng tơng đơng với việc gánh vác nghĩa vụ. Công ty đối vốn là công ty có t cách pháp nhân. Một công ty đối vốn hiện nay nh công ty TNHH, công ty cổ phần.4. Một số mô hình công ty hợp danh trên thế giới.Công ty là loại hình công ty phát triển phổ biến ở các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển nh Đức, Mỹ . Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A5II. Công ty hợp danh, quy chế phápthành lậphoạt động ở Việt Nam.1. Khái niệm, đặc điểm công ty hợp danh. 1.1. Khái niệm công ty hợp danh. Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh trở lên và các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp.1.2. Các đặc điểm của công ty hợp danh. - Phải ít nhất có hai thành viên hợp danh, ngoaì các thành viên hợp danh có thể có các thành viên góp vốn.- Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty.- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.- Công ty hợp danh không đợc phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu).1.3. Các loại công ty hợp danh. Căn cứ vào các đặc điểm của công ty hợp danh ta có thể nhậ thấy có hai loại công ty hợp danh.Thứ nhất là công ty hợp danh mà tất cả các thành viên đều là thành viên hợp danh.Thứ hai là công ty hợ danh ngoài các thành viên hợp danh còn có các thành viên góp vốn.2. Quy chế phápthành lậphoạt động của công ty hợp danh.Quy chế phápthành lậphoạt động của công ty hợp danh đợc quy định trong Luật Doanh nghiệp 12/6/1999 và đợc chi tiết hoá tại Nghị định của Chính phủ số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 về đăng kí kinh doanh và Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hớng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A6II.1. Thủ tục thành lập công ty hợp danh. Theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp 12/6/1999 quy định trình tự thành lập doanh nghiệp nói chung nh sau:Ngời thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng kí kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng kí kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng kí kinh doanh.Cũng theo Điều 12 thì cơ quan đăng kí kinh doanh không có quyền yêu cầu ngòi thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, hồ sơ khác ngoài hồ sơ quy định tại luật này đối với từng loại hình doanh nghiệp . Cơ quan đăng kí kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí kinh doanh .Việc thành lập công ty hợp danh tuân theo đúng trình tự nêu trên.II.1.1.Hồ sơ đăng kí kinh doanh đối với công ty hợp danh. Đợc quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 bao gồm:- Đơn đăng kí kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu t quy định- Điều lệ công ty .- Danh sách thành viên hợp danh.Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty.Đối với công ty kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh.2.1.2. Trình tự và thủ tục đăng kí kinh doanh.Theo Điều 8 Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 trình tự và thủ tục đăng kí kinh doanh đối với công ty hợp danh nh sau:Ngời thành lập doanh nghiệp hoặc ngời đại diện nộp đủ hồ sơ nêu trên tại Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A7Ngời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng kí kinh doanh. Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh không đựơc yêu cầu ngời thành lập doanh nghiệp nộp thêm bất cứ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ nêu trên. Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận đơn, hồ sơ đăng kí kinh doanh và phải giao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngời nộp hồ sơ. Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ nếu:- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.- Tên doanh nghiệp đợc đặt đúng theo quy định của pháp luật (Điều 24 khoản 1 Luật Doanh nghiệp ).- Hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Doanh nghiệp .- Nộp đủ lệ phí đăng kí kinh doanh theo quy định.Sau khi đợc cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp đợc khắc dấu và có quyền đợc sử dụng con dấu của mình.Trờng hợp vi phạm một trong các điều kiện nêu trên thì Phòng đăng kí kinh doanh phải thông báo ngay cho ngời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đợc hồ sơ, nêu nội dung cần sửa đổi và cách thức cần sửa đổi. Quá thời hạn nói trên mà không có thông báo thì tên của doanh nghiệp coi nh đợc chấp nhận, hồ sơ đăng kí kinh doanh đựơc coi là hợp lệ. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh mà không nhận đợc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì ngời thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại đến Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, nơi tiếp nhận hồ sơ đănh kí kinh doanh. Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại mà không nhận đợc trả lời của Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh thì ngời thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại lên UBND cấp tỉnh hoặc kiện ra toà hành chính cấp tỉnh nơi nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật.Kể từ khi đợc cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh mà không cần phải xin phép bất cứ cơ quan Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A8nhà nớc nào, trừ trờng hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh cấp có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc.2.2. Địa vị pháp lí của công ty hợp danh.2.2.1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh.Theo quy định của Điều 27 Nghị định 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 các thành viên hợp danh có quyền và nghĩa vụ sau:- Thành viên hợp danh có quyền:+ Tham gia thảo luận và biểu quyết về tất cả các công việc của công ty.+ Đợc chia lợi nhuận theo thoả thuận quy định trong điều lệ công ty.+ Trực tiếp tham gia quản lí hoạt động kinh doanh của công ty.+ Sử dụng tài sản của công ty để phục vụ cho lợi ích của công ty; đợc hoàn trả lại mọi khoản chi đã thực hiện để phục vụ lợi ích của công ty.+ Các quyền khác quy định trong điều lệ công ty.- Thành viên hợp danh có nghĩa vụ:+ Góp đủ số vốn đã cam kết vào công ty.+ Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.+ Trờng hợp kinh doanh bị thua lỗ thì phải chịu lỗ theo nguyên tắc quy định trong điều lệ công ty.+ Khi quản lí hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh nhân danh công ty hoặc đại diện cho công ty phải hành động một cách trng thực, mẫn cán, phục vụ lợi ích hợp pháp của công ty.+ Chấp hành nội quy và quyết định của công ty.+ Thành viên hợp danh không đợc đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác hoặc chủ doanh nghiệp t nhân.+ Thành viên hợp danh không đợc tự mình hoặc nhân danh ngòi thứ ba thực hiện hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề kinh doanh của công ty .Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A9+ Thành viên hợp danh không đợc nhân danh công ty kí kết hợp đồng, xác lập và thực hiện các giao dịch khác nhằm thu lợi riêng cho các nhân và cho ngời khác.+ Các nghĩa vụ khác do điều lệ công ty quy định.2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.Đợc qui định tại Điều 28 Nghị định 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 nh sau:- Thành viên góp vốn có quyền:+ Tham gia thảo luận và biểu quyết về việc bổ sung, sửa đổi các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn đợc qui định trong điều lệ công ty; về việc tổ chức lại, giải thể công ty.+ Đợc chuyển nhợng phần vốn góp của mình tại công ty cho ngời khác nếu điều lệ công ty không qui định khác.+ Đợc chia lợi nhuận, đợc chia giá trị tài sản còn lại khi công ty giải thể theo điều lệ công ty. + Đợc nhận thông tin về hoạt động kinh doanh và quản công ty, xem sổ kế toán và hồ sơ khác của công ty.+ Các quyền khác do điều lệ công ty quy định.- Nghĩa vụ của thành viên góp vốn:+ Góp đủ số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ry trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.+ Không tham gia quản công ty, không đợc hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.+ Chấp hành đúng nội qui và quyết định của công ty.+ Nghĩa vụ khác do điều lệ công ty qui định.2.2.3. Tổ chức, quản công ty hợp danh.Các vấn đề về tổ chức quản công ty hợp danh đợc qui định tại Điều 29 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP nội dung nh sau:- Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên hợp danh, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên quyết định tất cả các hoạt động của công ty. Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu.Đỗ Hữu Chiến Luật kinh doanh 41 - A10[...]... nhợng phần vốn góp của thành viên góp vốn cho ngời khác đợc tự do thực hiện, trừ trờng hợp điều lệ công ty qui định khác 3 Thực trạng và một số hạn chế về qui chế pháp thành lậphoạt động công ty hợp danh 3.1 Nhận xét, đánh giá chung về thực trạng hoạt động của công ty hợp danh hiện nay ở Việt Nam Nh đã trình bày ở trên, qui chế pháp về thành lậphoạt động của công ty hợp danh trong Luật Doanh... định cụ thể hơn nữa 2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa chế độ pháp về thành lậphoạt động công ty hợp danh Đỗ Hữu Chiến 16 Luật kinh doanh 41 - A Từ nội dung và một số hạn chế nêu trên về chế độ pháp về công ty hợp danh, tác giả xin đợc đa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế, hoàn thiện hơn chế độ pháp về công ty hợp danh nh sau: Thứ nhất, đối với các ngành nghề đòi hỏi trách... thể đợc thành lập bởi một thành viên hợp danh và một thành viên góp vốn trở lên Loại hình doanh nghiệp này có thể gọi là công ty hợp danh hữu hạn, ở một số nớc khác gọi là công ty hợp vốn Nh vậy không nhất thiết công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên hợp dạnh trở lên nh qui định ở Điều 95 khoản 1 III Một số kiến nghị nhằn hoàn thiện chế độ pháp thành lậphoạt động của công ty hợp danh... của công ty - Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh phân công đảm nhiệm các chức trách quản và kiểm soát hoạt động của công ty và cử một ngời trong số họ làm giám đốc - Thành viên hợp danh chủ động thực hiện công việc đợc phân công nhằm đạt đợc mục tiêu của công ty; đại diện cho công ty trong đàm phán, ký kết hợp đồng thực hiện các công việc đợc giao; đại diện cho công ty trớc pháp. .. các thành viên hợp danh có thể tự do, độc lập tiến hành hoạt động kinh doanh nhân danh công ty, nhng các nghĩa vụ phát sinh của từng thành viên hợp danh khi hoạt động kinh doanh độc lập thì các thành viên khác cũng phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình Đặc biệt là khi các thành viên hợp danh thành lập doanh nghiệp, nhng hoạt động kinh doanh là mang tính độc lập giữa các thành. .. trạng hoạt động của số ít loại hình doanh nghiệp này nh thế nào thì ở đây cha thể đa ra câu trả lời chính xác Đỗ Hữu Chiến 14 Luật kinh doanh 41 - A 3.2 Một số hạn chế của qui chế pháp về công ty hợp danh Qua nội dung trình bày ở trên ta có thể thấy đợc khái quát chung về qui chế pháp thành lậphoạt động của công ty hợp danh Nhng thực tế cho thấy số công ty hợp danh ở nớc ta rất hạn chế, nguyên... đối với trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh, hơn nữa luật cũng không qui định loại ngành nghề kinh doanh nào bắt buộc khi hoạt động phải thành lập theo loại hình công ty hợp danh Thứ hai, theo khoản 1 Điều 96 Luật doanh nghiệp Thành viên hợp danh có quyền quản công ty, tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ cuả công ty Theo qui... tất cả các thành viên hợp danh có quyền biều quyết chấp nhận: + Cử giám đốc công ty + Tiếp nhận thành viên + Khai trừ thành viên hợp danh + Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty + Tổ chức lại, giải thể công ty + Hợp đồng của công ty hợp danh, ngời có liên quan của thành viên hợp danh - Quyết định về những vấn đề khác phải đợc đa số thành viên hợp danh chấp nhận - Tất cả các quyết định của Hội đồng thành viên... các thành viên hợp danh Đỗ Hữu Chiến 11 Luật kinh doanh 41 - A 2.3 Vấn đề tiếp nhận thành viên, chấm dứt t cách thành viên, rút khỏi công ty 2.3.1 Tiếp nhận thành viên Ngời đợc tiếp nhận làm thành viên hợp danh hoặc đợc tiếp nhận làm thành viên góp vốn của công ty khi đợc tất cả các thành viên hợp danh đồng ý trừ trờng hợp điều lệ công ty qui định khác Thành viên hợp danh đợc tiếp nhận vào công ty chỉ... trong phạm vi công việc đợc phân công Khi nhân danh công ty thực hiện các công việc đợc giao thành viên hợp danh phải làm việc một cách trung thực, không trái với các quyết định của Hội đồng thành viên, không vi phạm các điều cấm - Giám đốc công ty hợp danh có nhiệm vụ: + Phân công, điều hoà, phối hợp công việc của các thành viên hợp danh + Điều hành công việc trong công ty + Thực hiện công việc khác . công ty. - Chế độ pháp lý thành lập và hoạt động công ty hợp danh ở Việt Nam.- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về thành lập và hoạt động. A5II. Công ty hợp danh, quy chế pháp lí thành lập và hoạt động ở Việt Nam.1. Khái niệm, đặc điểm công ty hợp danh. 1.1. Khái niệm công ty hợp danh. Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động.doc, Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động.doc, Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động.doc, Sự ra đời và phát triển., Kh¸i niƯm., Trình tự và thủ tục đăng kí kinh doanh., Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn., Tổ chức, quản lý công ty hợp danh., Chấm dứt t cách thành viên. Rút khỏi công ty., Một số hạn chế của qui chế pháp lý về công ty hợp danh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn