Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Cty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà.doc

77 900 1
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Cty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà.doc Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMục lụcMở đầu……………………………………………………………4ChươngI.CƠ SỞ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ1. Khái quát về hợp đồng đại lý……………………………….………… .51.1 Vai trò của hợp đồng trong nền kinh tế thị trường…………………… 51.2 Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng đại lý……… …….….61.3 Khái quát về đại thương mại……………………………………… 91.4 Những điểm mới về hợp đồng đại trong luật thương mại………….102. Giao kết hợp đồng đại lý…………………………………… …… .112.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng đại lý………………………………….112.2 Chủ thể giao kết hợp đồng đại lý…………………………………… .122.3 Nội dung giao kết hợp đồng đại lý………………………………… .122.4 Hình thức giao kết hợp đồng đại lý……………………………….….132.5 Trình tự thủ tục giao kết hợp đồng đại lý…………………………….143. Thực hiện hợp đồng đại lý……………………….…………….…………153.1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng đại lý……………………………… .153.2 Các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng đại lý………….154. Sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại lý……………………….…….165. Trách nhiệm pháp khi vi phạm hợp đồng 176. Giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý…………………….….…………186.1 Giải quyết bằng thương lượng……………………………………… .186.2 Giải quyết bằng hoà giải………………………………………………186.3 Giải quyết bằng trọng tài…………………………………………… 196.4 Giải quyết bằng toà án……………………………………………… 21Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K451Chun đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG IITHỰC TIỄN GIAO KẾT THỰC HIỆNHỢP ĐỒNG ĐẠI TẠI CƠNG TYI. TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY XN HỒ1. Lịch sử hình thành phát triển của Cơng ty Xn hồ……….….… 251.1Giới thiệu chung về cơng ty Xn Hồ……………………………….251.2 Khái qt lịch sử phát triển của Cơng ty ………… 263. Tổ chức bộ máy tại Cơng ty……………………………….…………… 293.1 Cơ cấu tổ chức .293.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng ty…………………….……………….293.3 Phạm vi hoạt động của Cơng ty Xn Hồ………………… ….……334. Tình hình nhân sự lao động tại Cơng ty………………….………….334.1 Phân loại lao động…………………………………………….………344.2 Chế độ tiền lương…………………………………………………… 344.3 Chế độ BHXH,BHYT,KPCĐ…………………………………………354.4 Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi…………………………….… 354.5 Hình thức kỷ luật lao động………………………………………… 364.6 Tranh chấp lao động tình hình giải quyết tranh chấp……… …… 375. Một vài nét chính về việc thực hiện pháp luật nghĩa vụ của Cơng ty………………………………………………………………….375.1 Việc quản chất lượng sản phẩm hàng hố………………… .… …375.2 Việc bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp, quyền tác giả…….…………385.3 Việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước……………………………385.4. Việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội……………………………396. Hiệu quả sản xuất kinh doanh mục tiêu của Cơng ty………….……39II Q TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI TẠI CƠNG TY1. Khái qt về hoạt động đại của Cơng ty Xn Hòa……………… . 422. Những nội dung cơ bản trong giao kết hợp đồng đại của Cơng ty…492.1 Chủ thể giao kết……………………………………………….………49Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K452Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2.2 Nguyên tắc, căn cứ giao kết hợp đồng……………………………… 512.3 Nội dung giao kết hợp đồng………………………………… ………512.4 Quy định về khen thưởng xử vi phạm………………………… 563. Thực tế thực hiện các điều khoản về hợp đồng đại đại tại Công ty .583.1 Thực hiện các điều khoản về số lượng, chủng loại………….……… 583.2 Thực hiện các điều khoản về trách nhiệm quyền hạn của mỗi bên 593.3 Thực hiện các điều khoản về thanh toán tiền hàng……………….… 603.4 Thực hiện các điều khoản về thời hạn phụ lục hợp đồng………….603.5Thực hiện các điều khoản khác trong hợp đồng………… ………… 61CHƯƠNG III KIẾN NGHỊ1. Khó khăn bất cập trong hoạt động đại của Công ty ……………… 621.1 Do có sự thay đổi các quy định pháp luật về hoạt động đại lý……… 621.2 Do các nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty……………………….631.3 Do các nguyên nhân khác…………………………………….………652. Kiến nghị……………………………………………………… …………662.1 Kiến nghị về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật………….…662.2 Kiến nghị về việc hoàn thiện chế độ hợp đồng nói chung……… … 682.3 Kiến nghị về việc hoàn thiện chế độ hợp đồng đại lý….………….…692.4 Kiến nghị đối với Công ty Xuân Hoà………………… …… ………712.5 Kiến nghị đối với đại lý……………………………… ……….…… 74Kết luận………………………………………………………….75Danh mục tài liệu tham khảo………………………………… 76Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K453Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLời mở đầuTrong đời sống xã hội của chúng ta nhu cầu giao lưu trao đổi buôn bán…gọi chung là giao dịch dân sự là một nhu cầu tất yếu khách quan. Để điều chỉnh đảm bảo tính hiệu lực của các giao dịch đó pháp luật về hợp đồng đã ra đời ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng đặc biệt của mình. Hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ nào đó. Pháp luật về hợp đồng hiện nay đã cơ bản hoàn thiện với những quy định ràng buộc chặt chẽ Để hiểu rõ hơn bản chất, vai trò, nội dung các hình thức, chủ thể các vấn đề khác của hợp đồng. Thông qua quá trình nghiên cứu thực tại Công ty Xuân Hoà, tôi chọn đề tài “Chế độ pháp về hợp đồng đại thực tiễn tại Công ty trách nhiện hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hoà”. Đồng thời đây cũng là dịp tôi khải nghiệm những kiến thức mà mình đã tích luỹ được trong suất thời gian ngồi trên Giảng Đường đại học. Bố cục của bài viết được kết cấu thành ba chương:Chương I: Cơ sở luận về hợp đồng đại lýChương II: Thực tiễn giao kết thực hiện hợp đồng đại tại Công tyChương III: Kiến nghịTrong suất quá trình thực tập nghiên cứu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà, tôi đã được sự giúp đỡ rất tận tình của toàn thể CBCNV của Công ty đặc biệt là những CBCNV phòng Kinh doanh nơi tôi trực tiếp thực tập. Hơn nữa với sự hướng dẫn tận tình của TS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ThS Vũ Văn Ngọc đã giúp tôi hoàn thành đề tài thực tập chuyên ngành của mình. Thông qua bài viết này tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Công ty, TS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ThS Vũ Văn Ngọc đã giúp tôi hoàn thành đề tài thực tập của mình.ChươngI.CƠ SỞ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝBùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K454Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1. Khái quát về hợp đồng đại lý1.1 Vai trò của hợp đồng trong nền kinh tế thị trườngNhư chúng ta đã biết trong nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung quan liêu bao cấp trước đây hợp đồng kinh tế được coi là một công cụ cơ bản để quản nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hợp đồng kinh tế được kí kết theo chỉ tiêu theo kế hoạch của Nhà nước. Mỗi khi các chỉ tiêu kế hoạch thay đổi thì các bên tham gia kí kết hợp đồng cũng phải thay đổi nội dung kí kết cho phù hợp. Nếu các bên vị phạm hợp đồng tức là vi phạm kế hoạch của Nhà nước. Như vậy trong giai đoạn này chỉ tiêu kế hoạch là cơ sở để các bên tham gia kí kết hợp đồng. Trong giai đoạn này, hợp đồng kinh tế chỉ là phương tiện để các xí nghiệp, các đơn vị của Nhà nước trao đổi sản phẩm với nhau một cách hình thức, đó là sự ghi nhận sự cấp phát vật tư, sản phẩm của Nhà nước cho các đơn vị kinh tế sự giao nộp sản phẩm của các đơn vị kinh tế cho Nhà nước. Hợp đồng kinh tế hoàn toàn mất đi ý nghĩa đích thực của nó với tư cách là hình thức pháp chủ yếu của quan hệ trao đổi.Trong nền kinh tế thị trường hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận của các chủ thể kinh doanh theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, các bên cùng có lợi. Nhà nước chỉ có thể sử dụng pháp luật để tác động vào các quan hệ hợp đồng để đảm bảo lợi ích chính đáng của các bên tham gia quan hệ hợp đồng lợi ích chung của toàn xã hội. Trong nền kinh tế thị trường sản phẩm được làm ra để trao đổi mua bán do đó hợp đồng là công cụ, là cơ sở để xây dựng thực hiện kế hoạch của các chủ thể kinh doanh, làm cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của họ phù hợp với thị trường. Qua đó các nhà sản xuất kinh doanh có căn cứ để xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho mình. Đó là mục tiêu đầu vào, nơi tiêu thụ sản phẩm đầu ra, chất lượng số lượng, giá…Sự thỏa thuận đó đảm bảo sự bình đẳng thực sự của các bên, thể hiện ý chí nguyện vọng của họ. Hợp đồng luôn phản ánh những đòi hỏi, những điều kiện cụ thể của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng kinh tế. Rõ ràng hợp đồng kinh tế là công cụ của các nhà kinh doanh chứ không phải công cụ của nhà nước như trước đây. Vì thông qua việc đàm phán giao kết hợp đồng người ta có thể nắm được nhu cầu của thị trường về sản phẩm dịch vụ của mình kiểm tra tính hiện thực của kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hợp đồng kinh tế có tác dụng chuyển các quan hệ kinh tế khách quan thành các quan Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K455Chuyên đề thực tập tốt nghiệphệ pháp luật cụ thể cho nên nó trở thành hình thức pháp để hình thành quan hệ thị trường.Hợp đồng kinh tế được giao kết đúng với pháp luật của nhà nước cho nên nó được coi là luật của các bên tham gia giao kết. Khi đã giao kết các bên phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời bảo đảm quyền lợi ích của các bên. Như vậy vai trò của hợp đồng kinh tế trong giai đoạn hiện nay khác với vai trò của hợp đồng kinh tế trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung bao cấp trước đây vì vây phải hiểu rõ vai trò bản chất của hợp đồng kinh tế mới có thể xây dựng được những quy định về hợp đồng kinh tế với những đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường.1.2 Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng đại lýTrước khi có luật thương mại 1997, việc giao kết thực hiện hợp đồng đại vẫn phải dựa trên các văn bản pháp luật chung về hợp đồng. Vì vậy việc nghiên cứu khái quát về hợp đồng đại thực chất là nghiên cứu về hợp đồng nói chung.* Chế độ hợp đồng kinh tế trước pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989Sau khi Miền bắc được hoàn toàn giải phóng thì cách mạng Việt nam chuyển sang một giai đoạn mới: xây dựng CNXH ở Miền bắc làm hậu phương vững chắc để chi viện cho Miền nam; thực hiện cuộc cách mạng dân chủ ở Miền nam. Trong thời kỳ quá độ này ta có nhiều thành phần kinh tế cùng đan xen tồn tại, kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể mới hình thành, kinh tế tư bản tư doanh còn chưa được cải tạo, kinh tế cá thể vẫn còn tồn tại. Để điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế, Chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 735/TTg ngày 10/4/1956. Việc thi hành điều lệ tạm thời về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh đã góp phần vào công việc khôi phục phát triển kinh tế đất nước, động viên sự đóng góp của các thành phần kinh tế. Có thể nói điều lệ tạm thời này là văn bản pháp luật đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của chế độ hợp đồng kinh tế ở nước ta.Năm 1960 khi mà chúng ta đã căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN mở đầu cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Lúc bấy giờ trong nền kinh tế về cơ bản chỉ tổn tại hai thành phần kinh tế là kinh tế quốc doanh kinh tế tập Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K456Chuyên đề thực tập tốt nghiệpthể. Hoạt động kinh tế phải tuân theo kế hoạch thống nhất của nhà nước. Trong điều kiện đó, Chính phủ đã ban hành Điều lệ tạm thời về hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 04/TTg ngày 4/1/1960 để thay thế điều lệ cũ. Có thể nói đây là sự ra đời của chế độ hợp đồng kinh tế ở nước ta. Hợp đồng kinh tế nói trong điều lệ tạm thời này là hoạt động sản xuất về cung ứng tiêu thụ hàng hóa về vận tải, bao thầu xây dựng…Cở sở để ký kết hợp đồng kinh tế là chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, hợp đồng kinh tế chỉ tồn tại trong khu vực kinh tế quốc doanh. Điều lệ tạm thời số 375/TTg được áp dụng đến năm 1975. Ngày 10/3/1975 Chính phủ đã ban hành điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 54-CP của Chính phủ. Điều lệ này tồn tại được 15 năm trong giai đoạn kế hoạch hóa cao độ của nước ta. Đến năm 1986 Đại hội Đảng đề ra đường lối cải cách sâu rộng cả về kinh tế, xã hội mà trước tiên là cải cách nền kinh tế. Vì vậy điều lệ tạm thời về hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 54 không còn phù hợp nữa, đòi hỏi phải có một văn bản pháp luật mới thay thế.* Giai đoạn từ năm 1989 đến 2005Ngày 25/5/1989, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế được ban hành, là văn bản pháp luật đã điều chỉnh quan hệ kinh tế một cách chung nhất trong bối cảnh những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Các văn bản được ban hành sau đó như Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Quyết định số 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh nhiều văn bản khác hướng dẫn của cơ quan có liên quan hình thành nên một hệ thống pháp luật về hợp đồng kinh tế. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày càng tỏ ra không phù hợp với sự sôi động của nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy cũng đã có nhiều quan điểm khác nhau về sự tồn tại, sửa đổi thay vì bỏ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế hoặc đưa ra những chế định hợp đồng trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế vào Bộ luật dân sự.Năm 1995, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật dân sự với 838 điều, đánh dấu một bước quan trọng vì xét về đối tượng điều chỉnh phạm vi áp dụng đến nội dung cũng như kỹ thuật lập pháp, có thể nói Bộ luật dân sự đã góp phần vô cùng quan trọng vào Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K457Chuyên đề thực tập tốt nghiệpviệc thực hiện chính sách đổi mới nhất là việc dân sự hoá các quan hệ xã hôi vốn đã được hành chính hoá trong nhiều năm duy trì cơ chế quản tập trung kế hoạch hoá, nhất là các quy định về chế độ hợp đồng.Hoạt động đại trong nền kinh tế thị trường diễn ra ngày càng sôi động, chính vì vậy mà Chính phủ ban hành Nghị định 25/CP ngày 25/4/1996 về quy chế đại mua bán hàng hoá để điều chỉnh các hợp đồng đại lý. Từ giai đoạn này mới có một văn bản pháp luật riêng rã điều chỉnh hoạt động đại lý. Còn trước đó lĩnh vực này cũng được các quy định của hợp đồng kinh tế điều chỉnh. Nhưng hoạt động thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có một văn bản pháp luật riêng điều chỉnh. Để đáp ứng nhu cầu mới của nền kinh tế, Luật thương mại đã được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997 có hiệu lực từ ngày 1/1/1998: Trong đó có quy định về hợp đồng đại lý. Về bản chất, Luật thương mại sẽ bổ sung cho Bộ luật dân sự. Do vậy, các quy định của hợp đồng thương mại trong Luật thương mại được xây dựng cụ thể hoá trên các nguyên tắc của hợp đồng dân sự. Sau hơn 7 năm có hiệu lực áp dụng, Luật thương mại cũng đã bộc lộ nhiều bất cập thiếu đồng bộ cần phải sửa đổi.* Giai đoạn 2005 – nayĐây là giai đoạn mà nước ta có nhiều thay đổi nhất cũng là gai đoạn mở cửa hội nhập mạnh mẽ nhất của nền kinh tế nước ta. Trong giai đoạn này, để hội nhập giao lưu với thế giới chúng ta gần như đã phải thay đổi hoàn thiện toàn bộ pháp luật của mình. Hàng loạt các đạo luật mới được ban hành thay thế. Trong đó có sự thay đổi hai văn bản pháp luật đáng chú ý, đó là sự thay thể Bộ luật dân sự năm 1995 bằng Bộ luật dân sự mới có hiệu lực vào năm 2005 Luật thương mại 1997 được thay thể bằng Luật thương mại mới có hiệu lực vào năm 2006. Hai văn bản luật này tuy mới đi vào thực tế nhưng đã chứng minh sự ưu việt hơn hẳn các văn bản pháp luật trước đó. Trước đây các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh vô cùng phức tạp, rắc rối. Các văn bản pháp luật chồng chéo nhau, tuy cùng điều chỉnh một họat động kinh tế (Luật thương mại 1997, Luật Doanh nghiệp Nhà Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K458Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNước 2003, Luật hợp tác xã 2003, Pháp Lệnh hợp đồng kinh tế 1989,…). Nhưng từ khi hai văn bản pháp luật trên được ban hành, kéo theo đó là sự hết hiệu lực của các đạo luật cũ ở trên. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, tính ưu việt được thể hiện rõ nét nhất với việc: Luật thương mại đã điều chỉnh được hầu hết các quan hệ kinh doanh thương mại phát sinh trong thời kì mới. Trong hoạt động đại lý, với Luật thương mại cũ thì chỉ có đại bán hàng, còn Luật thương mại mới hoạt động đại đã được mở rộng ra tất cả các lĩnh vực hàng hoá dịch vụ các hoạt động khác mang tính thương mại. Như vậy phạm vi của hoạt động kinh doanh thương mại đã được mở rộng tối đa trong giai đoạn hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các chủ thể.1.3 Khái quát về đại thương mạiTheo điều 3 Luật thương mại hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Hoạt động đại cũng là một trong các hoạt động thương mại do đó cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thương mại.Theo điều 166 Luật thương mại thì đại thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại bên đại thoả thuận việc bên đại nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại cho khách hàng để hưởng thù lao.Chủ thể của hợp đồng đại lý, theo điều 167 Luật thương mại thì bao gồm bên giao đại bên đại lý. Trong đó, bên giao đại là thương nhân giao hàng hoá cho đại bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại cung ứng dịch vụ. Bên đại là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại bán, nhận tiền mua hàng để làm đại mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.Phương thức đại có một số khác biệt căn bản với các phương thức khác. Bên giao đại không phải là người sử dụng hàng hoá, dịch vụ của bên đại lý. Hàng hoá, dịch vụ được giao cho bên đại để cung cấp cho người thứ ba nhưng khi giao Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K459Chuyên đề thực tập tốt nghiệphàng thì hàng hoá, dịch vụ vẫn thuộc sở hữu của bên đại nếu không có thoả thuận khác. Như vậy, đại là trung gian giữa người mua người bán.Bên giao đại được hưởng thù lao từ bên giao đại qua việc bán hàng, cung cấp dịch vụ, khoản thù lao này chủ yếu dưới hình thức là hoa hồng. Như vậy, số tiền thù lao này cao hay thấp phụ thuộc vào số lượng hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ của bên đại lý. Ngoài ra để khuyến khích các đại bên giao đại còn có các phần thưởng, sự hỗ trợ để các đại hoạt động tốt. Bên đại phải thoả mãn cơ sở vật chất cũng như kênh phân phối sản phẩm các điều kiện khác nếu có, vì đại với tư cách là người đại diện của bên giao đại đối với khách hàng, họ phải bảo đảm được uy tín hình ảnh của bên giao đại đối với khách hàng.Theo điều 169 Luật thương mại 2005, quy định 3 hình thức đại lý. Cụ thể:* Đại bao tiêu là hình thức đại mà bên đại thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.* Đại độc quyền là hình thức đại tại một khu vực địa nhất định bên giao đại chỉ giao cho một đại mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định. * Tổng đại mua bán hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại mà bên đại tổ chức một hệ thống đại trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại đại diện cho hệ thống đại trực thuộc. Các đại trực thuộc hoạt động dưới sự quản của tổng đại với danh nghĩa của tổng đại lýNgoài ra còn có các hình thức đại khác do các bên tự thoả thuận.1.4 Những điểm mới về hợp đồng đại trong Luật thương mại 2005Có thể nói luật thương mại 2005 ra đời đã đưa hạt động thương mại lên đúng vị trí của nó, điểu này được thể hiện rất rõ trong phạm vi điều chỉnh của nó. Theo Luật thương mại 2005 phạm vi áp dụng là tất cả các hoạt động thương mại phát sinh bên trong bên ngoài lãnh thổ Việt nam miễm là các bên thoả thuận áp dụng nó, chủ thể tham gia có thể là các cá nhân hoạt động thương mại một cách thường xuyên độc lập không cần có đăng kí kinh doanh. Còn Luật thượng mại 1997 chỉ có phạm Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K4510[...]... đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại Luật thương mại không quy định các trường hợp sửa đổi, chấm dứt, thanh hợp đồng đại Nhưng trong bộ luật dân sự có quy định khá cụ thể chi tiết về các trường hợp này * Sửa đổi hợp đồng: Hợp đồng đại là loại hợp đồng được soạn thảo bằng văn bản các loại hình khác có giá trị pháp tương đương Hơn nữa hình thức giao kết hợp đồng đại là hình thức giao... sự giao kết hợp đồng là bên nhận được tài liệu giao dịch thể hiện sự đồng ý Bộ luật dân sự Luật thương mại quy định về giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời giao kết hợp đồng, điều kiện thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng khá chi tiết đầy đủ Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15 3 Thực hiện hợp đồng đại 3 1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng đại Các bên... do chính pháp nhân hay chủ thể đó thực hiện - Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt - Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn các bên có thoả thuận thay thế đối tương khác hoặc bồi thường thiệt hại - Các trường hợp khác do pháp luật quy định * Huỷ bỏ hợp đồng Các bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng trong các trường hợp sau: nếu một bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng không... hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây: xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đinh chỉ hợp đồng hoặc một bên vi phạm cơ bản những nghĩa vụ hợp đồng * Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hai trường hợp: huỷ bỏ toàn bộ nội dung hợp đồng huỷ bỏ một phần nội dung hợp đồng Huỷ bỏ toàn bộ nội dung hợp đồng là việc loại bỏ hoàn toàn tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bội hợp. .. này có nghĩa là mọi thoả thuận trong hợp đồng phải hoàn toàn không trái với những quy định của pháp luật, không được lợi dụng giao kết hợp đồng để hoạt động trái pháp luật Vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực hợp đồng kinh tế, cũng như hợp đồng thương mại 2.2 Chủ thể giao kết hợp đồng đại Chủ thể giao kết hợp đồng đại là thương nhân, Theo điều 6 Luật... phạm hợp là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại 5 Trách nhiệm pháp khi vi phạm hợp đồng * Buộc thực hiện đúng hợp đồng: là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng. .. vi vi pham hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại * Tạm ngừng thực hiện hợp đồng : là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng Tạm ngừng trong những trường hợp sau đây:xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã đề thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng * Đình chỉ thực hiện hợp đồng : là việc một bên chấm dứt thực hiện... thiếu trong hợp đồng Nếu thiếu một trong các điều khoản này thì hợp đồng không có giá trị pháp Các điều khoản chủ yếu gồm các điều kiện sau: - Họ tên địa chỉ pháp của các bên giao kết hợp đồng thương mại - Hàng hoá dịch vụ mà các bên thoả thuận làm đại - Chủng loại hàng hoá các bên thoả thuận đại - Thời hạn phương thức điạ điểm giao hàng - Giá cả chiết khấu - Phương thức địa điểm... hợp đồng giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn đồng thời thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đã cam kết Ngay cả khi tranh chấp xảy ra các bên phải chủ động thương lượng giải quyết Như vậy, nguyên tắc này không chỉ có ý nghĩa trong thực tế thực hiện hợp đồng mà còn giúp phòng ngừa ngăn chặn giải quyết các tranh chấp có thể sảy ra 3.2 Các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng đại lý. .. chọn đưa hoặc không đưa vào trong hợp đồng, nhưng theo quy định của pháp luật thì các bên tham gia giao kết hợp đồng vẫn phải thực hiện như là một điều khoản bắt buộc Trong hợp đồng nói chung hợp đồng thương mại nói riêng thì các điều khoản về khung hình phạt, các điều khoản về trình thụ thủ tục giải quyết tranh chấp là bắt buộc với các bên 2.4 Hình thức giao kết hợp đồng đại Là cách thức mà các . và các vấn đề khác của hợp đồng. Thông qua quá trình nghiên cứu thực tại Công ty Xuân Hoà, tôi chọn đề tài Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn. chung về hợp đồng. Vì vậy việc nghiên cứu khái quát về hợp đồng đại lý thực chất là nghiên cứu về hợp đồng nói chung.* Chế độ hợp đồng kinh tế trước pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Cty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà.doc, Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Cty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà.doc, Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Cty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà.doc, Khái quát về hợp đồng đại lý, Giao kết hợp đồng đại lý, Thực hiện hợp đồng đại lý, Sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại lý. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng, Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Xn hồ, Tổ chức bộ máy tại Công ty, Tình hình nhân sự và lao động tại Cơng ty, Một vài nét chính về việc thực hiện pháp luật và nghĩa vụ của Cơng ty., Hiệu quả sản xuất kinh doanh và mục tiêu của Công ty., Những nội dung cơ bản trong giao kết hợp đồng đại lý của Công ty, Khó khăn bất cập trong hoạt động đại lý của Cơng ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn