Các ưu điểm của Luật Thuế TNCN 2008 so với PL TTN đối với người có thu nhập cao.doc

18 562 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Các ưu điểm của Luật Thuế TNCN 2008 so với PL TTN đối với người có thu nhập cao.doc Khái quát chung : Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế trực thu tác động lớn nhất, trực tiếp nhất đến đời sống kinh tế xã hội. Nó là loại thuế thể hiện sâu sắc, rõ nét mối quan hệ trách nhiệm hai chiều giữa nhà nước và công dân trong quá trình xây dựng và duy trì sự tồn tại của xã hội công cộng. Do đó, hơn bao giờ hết, đây được đánh giá là loại thuế quan trọng trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia, cần được chú trọng cả về mặt lập qui và thực thi. Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống thuế trên thế giới, chúng ta thể thấy : thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng từ rất lâu trên thế giới như : ở Anh vào năm 1841, Nhật ( 1887 ), Đức ( 1899 ), Mỹ (1903 ), Pháp ( 1916 ), Liên Xô cũ ( 1922 )… 1 Ở Việt Nam, loại thuế này cũng xuất hiện khá sớm trong chế độ cũ của miền Nam nước ta ngay từ năm 1962 và được gọi xem xét là thuế thu nhập dân cư, với tên gọi là thuế lợi tức lương bổng, sau đó, nó được cải cách vào năm 1972. Song, khi chúng ta thống nhất nước nhà hai miền Nam Bắc và thực hiện chính sách kinh tế bao cấp, áp dụng hình thức bình quân thu nhập, nên loại thuế thu nhập không được đặt ra. Nhưng khi chúng ta thay đổi chế kinh tế sang hạch toán, định hướng thị trường thì vấn đề điểu tiết thu nhập cá nhân lại được đặt ra, dù chỉ mới áp dụng đối với những người thu nhập cao. Chính vì vậy, đến ngày 27/12/1990, Hội đồng nhà nước đã ban hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao. Pháp lệnh này được sửa đổi nhiều lần qua những năm 1993, 1994, 1997, 1999 và được thay thế bằng Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao 2001, sửa đổi bổ sung năm 2004. Hiện nay, Pháp lệnh này đang hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 1/1/2009, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sẽ hiệu lực thay thế cho pháp lệnh trên trong vấn đề điều tiết thu nhập cá nhân. Đây là lần đầu tiên chính thức văn bản luật qui định về thuế thu nhập cá nhân, chứng tỏ tầm quan trọng, cần thiết của loại thuế này trong chính sách thuế của Việt Nam. Việc chúng ta cho ra đời Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, hiệu lực từ ngày 1/1/2009 trong giai đoạn này là xuất phát từ sự đòi hỏi của thực tiễn. Sự đòi hỏi này bắt nguồn từ chính sự thay đổi trong bối cảnh, bản chất của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam khi chúng ta ngày càng hội nhập sâu với khu vực, quốc tế. Hiện thực này đã làm cho nội dung các qui định của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn và nhu cầu cần điều tiết thu nhập cá nhân từ phía Nhà nước, xã hội. Do đó, thể xem, sự ra đời của văn bản luật này là sự tất yếu của quá trình phát triển chính sách thuế thu nhập cá nhân của Nhà nước.1 Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương, NXB giáo dục, Hà Nội, 2003, Tr.2051 Bài viết ngắn sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này dưới góc độ lập pháp, theo hướng đi sâu phân tích làm rõ những ưu điểm chủ yếu, nổi bật trên từng khía cạnh của Luật thuế thu nhập cá nhân so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao.I. Việc xác định đối tượng chịu thuế : Chúng ta thấy, việc xác định đối tượng chịu thuế theo qui định của Luật thuế thu nhập cá nhân ( sau đây gọi tắt là Luật thuế TNCN ) so với cách xác định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh ) đảm bảo tính hợp lí hơn rất nhiều và về bản là xác định đúng, đầy đủ đối tượng cần điểu tiết thu nhập. Sở dĩ là bởi lí do sau : 1. Nguyên tắc đánh thuế : Như chúng ta đã biết, tại Điều 1 của Pháp lệnh và nghị định số 147/2004/NĐ – CP ngày 23/7/2004 qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao xác định đối tượng chịu thuế thu nhập là : “ - Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động nước ngoài thu nhập; - Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam thu nhập; - Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể cả người nước ngoài không sinh sống ở Việt Nam nhưng thu nhập phát sinh tại Việt Nam.” Theo tinh thần của điều luật trên, thể thấy, nguyên tắc đánh thuế đối với người thu nhập cao của Việt Nam hiện hành dựa trên tiêu chí quốc tịch phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài, đồng thời, cũng kết hợp với tiêu chí cư trú của đối tượng nộp thuế để phân biệ giữa những người không mang quốc tịch Việt Nam với nhau. Theo đó, người nước ngoài (bao hàm cả người không quốc tịch) được chia làm ba loại để áp dụng những cách tính thuế khác nhau như sau :a. Người nước ngoài định cư không thời hạn ở Việt Nam thì chịu sự điều tiết thu nhập như người Việt Nam ở trong nước;b. Người nước ngoài cư trú thời hạn ở Việt Nam hưởng thuế suất theo qui định như người Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài và chịu sự điều tiết phần thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam;c. Người nước ngoài không cư trú ở Việt Nam chịu sự điều tiết đối với toàn bộ những thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Cách xác định như trên thể hiên sự phức tạp trong cách tư duy của người làm luật, đồng thời tạo tâm lý, ấn tượng không tốt cho người nước ngoài khi vào Việt Nam. Vì rõ ràng ở đây sự phân biệt giữa người công dân Việt Nam và người nước ngoài, sự phân biệt không cần thiết giữa người nước ngoài 2cư trú không thời hạn và người nước ngoài cư trú thời hạn. Chính vì vậy, ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của nhà nước. Chính vì hạn chế trên mà đến Luật thuế TNCN 2007, nguyên tắc đánh thuế thu nhập đã được thay đổi. Trong việc xác định đối tượng chịu thuế, Nhà nước chỉ dựa trên tiêu chí là yếu tố cư trú của đối tượng nộp thuế. Cụ thể : tại điều 2 của văn bản luật này qui định : “Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; và cá nhân không cư trú thu nhập chịu thuế quy định phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.” Điều này nghĩa là dù là người Việt Nam hay nước ngoài nếu thỏa mãn điều kiện xác định là cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thì đều chịu chính sách thuế như nhau. Việc qui định như vậy tạo sự bình đẳng giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, đồng thời cũng tránh được sự phức tạp trong việc xác định đối tượng chịu thuế. Hơn nữa, nó còn thể hiện thiện chí của nước ta trong việc nỗ lực thực hiện chế độ đãi ngộ quốc gia ( National Treatment ), tạo môi trường rộng mở và tâm lí yên tâm cho nhà đầu tư, người nước ngoài khi vào làm việc và sinh sống tại Việt Nam. 2. Căn cứ xác định yếu tố cư trú :Như chúng ta đã biết, cách xác định đối tượng cư trú ở các nước cũng khác nhau: Một số nước quy định cá nhân cư trú là người sống thường xuyên ở quốc gia đó từ 183 ngày trở lên trong một năm. Một số nước khác lại quy định cụ thể hơn. Chẳng hạn ở Pháp một người được coi là cư trú tại Pháp nếu coi Pháp là nơi hành nghề chính hay trung tâm quyền lợi đặt tại Pháp hoặc thường xuyên mặt tại Pháp trên 6 tháng trên một năm hoặc Pháp là nơi mang lại phần lớn thu nhập. Ở Nhật còn quy định cụ thể 3 trường hợp: cư trú thường xuyên(là người định cư thường xuyên ở Nhật bị đánh thuế đối với mọi nguồn thu nhập nhưng phải thường trú ở Nhật từ 5 năm trở lên); cư trú không thường xuyên(là người không ý định cư trú thường xuyên tại Nhật nhưng thường trú ở Nhật từ 1-5 năm thuế sẽ đánh vào nguồn thu nhập phát sinh tại Nhật); đối tưọng không cư trú(là người không định cư hoặc sống ở Nhật dưới một năm và phải hợp đồng lao động hoặc giấy tờ tuỳ thân khác chứng minh) thì không phải nộp thuế thu nhập. Ở Mỹ cá nhân cư trú là công dân Mỹ và những người sinh sống tại Mỹ tối thiểu là 330 ngày đêm. Ở Hồng Kông thì không phân biệt theo yếu tố cư trú mọi người sống ở Hồng Kông đều phải nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập phát sinh ở Hồng Kông.3 Ở Việt Nam, việc xác định yếu tố cư trú trong Luật thuế TNCN về bản là đảm bảo bao quát hết những đối tượng ý định cư trú ở Việt Nam. Nó dựa trên hai căn cứ để xác định. Đó là nơi ở và thời gian mặt ở Việt Nam, chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện. Cụ thể như sau: tại khoản 2 điều 2 của Nghị định số 100/2008/NĐ – CP qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN xác định : “Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:a) mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên mặt tại Việt Nam; Cá nhân mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.b) nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:- nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;- nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.” Việc qui định này khắc phục được thực tế là rất nhiều người nước ngoài đến công tác tại Việt Nam, rõ ràng là ý định cư trú nhưng vẫn không thuộc diện chịu thuế. Bởi lẽ, thể là do nhu cầu công tác nên họ không thường xuyên mặt tại Việt Nam, không thỏa mãn điều kiện cư trú là “ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng kể từ khi đến Việt Nam” theo qui định tại điểm b khoản 1 điều 6 của nghị định số 147/2004/NĐ – CP ngày 23/7/2004 qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao. Nhưng chắc chắn rằng khi họ đến cư trú làm việc ở Việt Nam thì đều phải thuê nhà và đăng kí thường trú. Chúng ta hoàn toàn sở đế xác định điều kiện cư trú dựa trên các yếu tố này. Do đó, thể nói, việc đặt ra tiêu chí xác định yếu tố cư trú như trên đảm bảo xác định tối đa đối tượng cư trú cần điều tiết thu nhập để tạo công bằng xã hội, đồng thời, cũng tạo điều kiện dễ dàng cho quan quản lí thuế trong việc xác định đối tượng cần nộp thuế, diện chịu thuế. II. Việc xác định thu nhập chịu thuế : Việc xác định thu nhập chịu thuế trong Luật thuế TNCN sự thay đổi hoàn toàn theo hướng rõ ràng, cụ thể, chi tiết và hợp lí hơn so với cách xác định thu nhập chịu thuế của Pháp lệnh. Đây được đánh giá là bước cải tiến, cách tân lớn, mang tính ưu điểm nổi trội của Luật thuế TNCN. 1.Cách phân loại thu nhập chịu thuế hợp lí và mang tính khoa học: Cách phân loại thu nhập chịu thuế trong Luật thuế TNCN dựa theo tiêu chí nguồn gốc phát sinh thu nhập tỏ ra hợp lí hơn so với cách phân loại trong Pháp lệnh là dựa theo tính chất ổn định của thu nhập. Cụ thể, chúng ta thể thấy :4 Trong Phỏp lnh ti iu 2 v ngh nh 147/2004/N CP quy nh chi tit thi hnh phỏp lnh thu thu nhp i vi ngi cú thu nhp cao, cú phõn loi thu nhp chu thu da trờn mc n nh ca thu nhp m i tng np thu cú c nờn qui nh hai loi thu nhp phi chu s iu tit l thu nhp thng xuyờn v thu nhp khụng thng xuyờn. C th : ti iu 2 ca ngh nh cú qui nh : Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập thờng xuyên và thu nhập không thờng xuyên, trừ các khoản thu nhập quy định tại Điều 4 Nghị định này. 1. Thu nhập thờng xuyên gồm: a) Các khoản tiền lơng, tiền công, kể cả các khoản thu nhập đợc chi trả hộ không tính trong tiền lơng, tiền công nh tiền nhà, điện, nớc, riêng tiền nhà tính theo số thực chi trả hộ nhng không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; các khoản thu nhập khác do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp; các khoản phụ cấp, các khoản thởng bằng tiền và hiện vật; b) Các khoản thu nhập về tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; thu nhập về tiền nhuận bút; thu nhập về dịch vụ khoa học, kỹ thuật; dịch vụ tin học, dịch vụ t vấn, thiết kế, đào tạo, dịch vụ đại lý; hoa hồng môi giới; c) Các khoản thu nhập ngoài tiền lơng, tiền công do tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tợng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nh: thu nhập từ hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn, trình diễn thời trang, quảng cáo và dịch vụ khác. 2. Thu nhập không thờng xuyên gồm:a) Thu nhập về chuyển giao công nghệ, trừ trờng hợp biếu, tặng;b) Trúng thởng xổ số dới các hình thức, kể cả trúng thởng khuyến mại. Nh chỳng ta thy, cỏch phõn loi thu nhp nh trờn l khụng hp lớ bi ngoi tin lng, tin cụng c coi l n nh thỡ khụng phi mi khon thu nhp c lit kờ trong thu nhp thng xuyờn u l thu nhp m ngi np thu cú n nh v lõu di theo ỳng cỏch phõn loi ca nh lm lut. Vớ d : thu nhp v tin nhun bỳt, khụng phi lỳc no cng l thu nhp thng xuyờn. Gi s, cú ngi lõu lõu mi vit mt tỏc phm, hoc cú khi c i mi sỏng tỏc c 1 tỏc phm v c xut bn, tin nhun bỳt ú nm trong gii hn chu thu v phi np thu thu nhp cỏ nhõn nhng iu ú khụng cú ngha l tin nhun bỳt ca h l thu nhp thng xuyờn. Trong trng hp ny, xột v bn cht l thu nhp khụng thng xuyờn, nhng theo qui nh ca lut hin hnh thỡ li khụng c xp vo thu nhp khụng thng xuyờn. Bờn cnh ú, chỳng ta cú th ly nhng vớ d tng t cho cỏc hot ng nh thu nhp v dch v khoa hc, dch v tin hc, dch v t vn, thit k, hoa hng mụi gii . Bi l, nhng hot ng ny ch cú thu nhp thng xuyờn khi nú l mt ngh ca ngi np thu. Cũn trong trng hp 5ngược lại, thì hoạt động không phải lúc nào cũng mang lại thu nhập thường xuyên mà chỉ là những thu nhập “mùa vụ”, theo từng vụ việc. Chính vì vậy, khi chúng ta gọi tên không chuẩn xác thu nhậpngười nộp thuế phải chấp hành thì sẽ không tạo được tâm lí thoải mái, thuyết phục từ phía họ. Thậm chí, trên thực tế còn gặp phải những trường hợp phản ứng thuế tiêu cực gây khó khăn cho công tác kê khai, nộp thuế từ phía người nộp và công tác quản lí thuế từ phía quan công quyền. Đây là một trong những hạn chế điển hình thuộc về mặt kĩ thuật lập pháp khi ban hành văn bản điều chỉnh thuế thu nhập hiện hành. Trong khi đó, tại điều 3 của Luật thuế TNCN cách phân loại thu nhập cần chịu thuế theo nguồn gốc phát sinh như sau : “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây 1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản tính chất tiền lương, tiền công;b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội; c) Tiền thù lao dưới các hình thức; d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền; e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được quan nhà nước thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với quan nhà nước thẩm quyền. 3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: a) Tiền lãi cho vay;6b) Lợi tức cổ phần;c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:a) Trúng thưởng xổ số;b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi thưởng và các hình thức trúng thưởng khác. 7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ. 8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng” Việc qui định như này tạo sự dễ dàng cho việc tiến hành kê khai, thu, nộp thuế. Vì chỉ cần xem nguồn gốc, bản chất phát sinh thu nhập và mức thu nhập trong diện phải điều tiết hay không là đảm bảo xác định đúng thu nhập chịu thuế. Mặt khác, việc phân loại thu nhập như trên còn tạo sự thuận lợi cho việc xác định mức thuế suất phù hợp với từng loại thu nhập, đảm bảo tính hợp lí hơn rất nhiều so với việc chỉ xác định hai loại thu nhập cần chịu thuế và áp dụng đồng loạt một mức thuế suất cho từng nhóm. Vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể ở phần sau khi nói đến căn cứ tính thuế.72. Bổ sung thêm một số loại thu nhập chịu thuế : So với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao thì các thu nhập phải thuộc diện chịu thuế trong Luật thuế TNCN là nhiều và đa dạng hơn, thể hiện tính phù hợp với thực tiễn điều tiết kinh tế của Nhà nước. Cụ thể, chúng ta thấy thêm những loại thu nhập chịu thuế sau : - Thu nhập từ đầu tư vốn- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại- Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn.- Thu nhập từ trúng thưởng trong các hính thức cá cược, casino, trong các cuộc chơi, cuộc thi và hình thức trúng thưởng khác. Sở dĩ, Luật thuế thu nhập cá nhân sự điều tiết rộng đến hầu hết các thu nhập bản xuất hiện trong đời sống của cá nhân, sự tác động này rõ ràng là phạm vi rộng hơn so với pháp lệnh hiện hành là bởi những lí do chủ yếu sau: Thứ nhất, sự khác nhau trong mục đích của các văn bản pháp luật. Hay nói cách khác, đó chính là sự khác nhau trong mục tiêu điều chỉnh của từng văn bản. Nếu như khi ban hành văn bản Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao, Nhà nước chỉ nhằm mục đích chính là thực hiện công bằng xã hội giữa người thu nhập cao và những người thu nhập thấp, trung bình, đồng thời kèm theo là động viên một phần thu nhập của cá nhân thu nhập cao cho ngân sách nhà nước; thì đến khi ban hành Luật thuế TNCN mục tiêu đó đã sự thay đổi theo hướng phát triển coi trọng cả hai mục tiêu là thực hiện công bằng xã hội, tăng thu ngân sách. Thế nên trong Luật thuế TNCN diện chịu thuế đã được mở rộng không chỉ bó hẹp trong số những người thu nhập cao và diện thu nhập phải chịu cũng đã đa dạng, nhiều hơn. Thứ hai, sự thay đổi của tình hình kinh tế, chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Cụ thể :- Do hiện nay, tình hình kinh tế của nước ta đang khởi sắc khi chúng ta ngày càng hội nhập sâu vào xu hướng toàn cầu hóa, kinh tế quốc tế nên những hình thức đầu tư, hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại cũng phát triển rất nhanh chóng và trở thành nghề mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho cá nhân các nhà đầu tư, kinh doanh. Chính vì lẽ đó, Nhà nước thấy cần phải điều tiết nguồn thu nhập của những cá nhân này để tạo ra sự công bằng và tăng thu hợp lí, đáng kể cho ngân sách nhà nước. Hơn nữa, sở dĩ, trong Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao hiện hành không điều 8tiết nguồn thu nhập này là bởi chính sách kinh tế vào thời điểm khi ban hành văn bản pháp lệnh này xu hướng khuyến khích các cá nhân kinh doanh, làm giàu; mặt khác, lúc đó, các hình thức kinh doanh này chưa phát triển nên không áp dụng đánh thuế đối với các thu nhập nguồn gốc kinh doanh cá nhân.- Việc Nhà nước điều tiết các khoản thu nhập từ trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, các trò chơi, cuộc thi thưởng là do hiện nay trên thực tế thu nhập từ những phần thưởng của các chương trình này thông thường giá trị rất lớn, người trúng thưởng do may mắn, ngẫu nhiên mà nên việc trích một phần thu nhập để đóng góp cho ngân sách nhà nước, phục vụ lợi ích công cộng là hòan tòan hợp lí. Còn đối với thu nhập được từ trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino, cần điều tiết để hạn chế hành vi hành vi sử dụng dịch vụ đó. Đây chính là cách thức Nhà nước dùng công cụ kinh tế để định hướng cách tiêu dùng, giải trí của người dân.- Vấn đề điều chỉnh thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không phải chỉ đến Luật thuế TNCN mới điều tiết mà Nhà nước đã thực hiện quyền này bằng cách qui định mức thuế suất chuyển quyền sử dụng đất cao đối với những chủ thể này.Tuy nhiên, để tạo tính thống nhất trong hệ thống thuế trực thu, tạo sự công bằng giữa các chủ thể thu nhập, nhà nước đã quyết định điều tiết thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản trong luật thuế TNCN.- Vấn đề điều tiết thu nhập nguồn gốc từ việc nhận thừa kế, nhận quà tặng chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng kí sở hữu hoặc đăng kí sử dụng được thực hiện lần đầu tiên kể từ khi Luật thuế TNCN hiệu lực 1/1/2009 nhằm giảm thiểu tình trạng, hiện tượng của một số cá nhân lợi dụng việc thừa kế, tặn quà để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước đang diễn ra rất phổ biến. thể thấy, việc xác định thu nhập chịu thuế trong Luật thuế TNCN cho thấy tính thực tiễn và phù hợp của văn bản luật đối với thực tế kinh tế xã hội của đất nước. Nó thể hiện được đúng đắn quan điểm của Đảng trong việc chỉ đạo chính sách thuế là “ mở rộng đối tượng thu, điều tiết hợp lí thu nhập” để “mở rộng diện thuế trực thu và tăng tỷ lệ thu từ thuế trực thu”. Đây được xem là ưu điểm nổi trội của Luật thuế TNCN so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao.3. Quy định chặt chẽ việc quy đổi thu nhập chịu thuế: Bên cạnh việc qui định phải qui đổi thu nhập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam để xác định giá trị tính thuế thì cả Pháp lệnh và Luật thuế TNCN đều qui định việc thu nhập chịu thuế không thể hiện bằng tiền. 9 Tuy nhiên, cách qui định tại điều 8 của Pháp lệnh thể hiện sự không chặt chẽ khi xác định “ Thu nhập bằng hiện vật được tính theo giá thị trường tại thời điểm phát sinh thu nhập”. Hạn chế này đã được khắc phục trong Luật thuế TNCN khi qui định cụ thể, linh động cách xác định giá trị của thu nhập tại khoản 2 điều 6 của Luật như sau: “ Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải được qui đổi ra đồng Việt Nam theo giá trị thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời điểm phát sinh thu nhập”. III. Quy định các trường hợp miễn thuế, giảm thuế : Trên sở kế thừa các khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao, Luật thuế TNCN đã thay đổi, gọi đúng bản chất là thu nhập được miễn thuế và bổ sung một số khoản thu nhập được miễn thuế khác theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng hơn . Bởi lẽ, trong Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn, vấn đề miễn giảm thuế qui định chung chung như : tại điều 15 của nghị định 147/ 2004/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao :“ 1. Trường hợp đối tượng nộp thuế bị thiên tai, địch họa, tai nạn làm thiệt hại đến tài sản, thu nhập, và đời sống; mức xét giảm. miễn thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp; 2. Trường hợp đặc biệt, nếu việc nộp thuế của cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, chính trị xã hội của quốc gia, Bộ tài chính trình thủ tướng Chính phủ quyết định miễn, giảm thuế đối với từng trường hợp cụ thể” Do đó, các trường hợp được miễn thuế thu nhập trong Pháp lệnh là rất ít. Đồng thời, cách qui định như trên cho thấy, sự lúng túng của quan công quyền trong việc quyết định các trường hợp được miễn giảm thuế. Hạn chế này đã được khắc phục khi chúng ta ban hành Luật thuế TNCN. Chúng ta thể thấy tại điều 4 của Luật thuế TNCN qui định rất chi tiết, rõ ràng và sở các trường hợp được miễn thuế như sau : “Điều 4. Thu nhập được miễn thuế 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ một nhà ở, đất ở duy nhất. 3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất. 10[...]... thu nhập của pháp luật thu đối với người thu nhập cao 1 Xác định căn cứ tính thu hợp lí : Luật thu TNCN năm 2007 không giống với Pháp luật thu thu nhập đối với người thu nhập cao tại đây không quy định về phân loại thành các khoản thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên mà căn cứ theo nguồn gốc thu nhập mà đưa ra quy định rất chi tiết các khoản thu nhập phải chịu thu và các. .. 35% với thu nhập tính thu từ 80 triệu đồng trên tháng trở lên.(Điều 22 Luật thu thu nhập năm 2007) So với Pháp lệnh thu thu nhập đối với người thu nhập cao đã được sửa đổi bổ sung năm 2004 mức thu suất cao nhất là 40% áp dụng với người thu nhập tính thu từ 40 triệu đồng trên tháng trở lên Như vậy mức thu suất Luật thu thu nhập cá nhân năm 2007 đề ra được xem là tương đối phù hợp đối với thu. .. nhập mới phải chịu thu Pháp lệnh 12 về thu thu nhập đối với nguời thu nhập cao năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2004 thì các khoản thu nhập chịu thu ( các khoản thu nhập chịu thu bao gồm các khoản thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên), các khoản thu nhập không chịu thu ( bao gồm các khoản thu nhập nhằm đảm bảo điều tiết thu nhập hợp lý và các khoản thu nhập nhằm thực hiện... thể gánh chịu thu Do đó pháp luật về thu thu nhập nói chung và thu thu nhập nói riêng luôn quy định rất chi tiết đầy đủ các căn cứ tính thu Điều này giúp nhà nước quản lý tốt hơn các khoản thu thu nhập đồng thời tạo tâm lý thoải mái và hợp tác giữa các chủ thể nghĩa vụ nộp thu Điểm nổi bật trong cách tính thu thu nhập chính ở các căn cứ tính thu , nếu như trong thu gián thu nhà nước quy... thu là giá trước thuthu suất thì trong thu thu nhập các căn cứ tính thu dựa trên 2 tiêu chí thu nhập của cá nhân và biểu thu suất Tuy nhiên tuỳ từng thời kỳ mà những tiêu chí này sự khác biệt nhất định Sự phù hợp của các tiêu chí với thực tiễn được thể hiện cụ thể qua sự phát triển của hai văn bản pháp luật thu thu nhập dành cho cá nhân là: - Pháp lệnh về thu thu nhập đối với người có. .. thu nhập cao năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2004; - Luật thu thu nhập cá nhân năm 2007 hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 Trước tiên các căn cứ tính thu trong pháp luật thu thu nhập của Việt Nam cũng sự khác biệt với thu thu nhập các nước trên thế giới Theo pháp luật thu thu nhập cá nhân của Việt Nam căn cứ tính thu theo lĩnh vực nếu thu c những lĩnh vực đó thì cá nhân thu nhập. .. 1 tháng 1 năm 2009 Luật thu thu nhập cá nhân đã tính tới những yếu tố miễn trừ thu hết sức phù hợp Khi tính thu đối với cá nhân cư trú tính đến các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp nhân đạo từ thiện trừ vào thu nhập trước khi tính thu Đây là điểm mới đáng ghi nhận cảu Luật thu TNCN mà pháp lệnh thu thu nhập đối với người thu nhập cao không Nó được xem như... chế lớn nhất của Pháp lệnh trong điều tiết thu thu nhập Quy định này đã làm giảm nhược điểm về tính luỹ thoái của thu thu nhập cá nhân Cùng với thu nhập như nhau nhưng nếu cá nhân nào người phụ thu c sẽ được giảm trừ một số tiền trước khi tính thu đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thu nhập từ kinh doanh của đối tượng nộp thu Đồng thời thu nhập tính thu cũng được trừ các khoản đóng... những thu nhập tính thu như thu nhập từ bản quyền, trúng thưởng, nhượng quyền thương mại, thừa kế, qua tặng thì mức thu nhập khởi điểm tính thu là trên 10 triệu đồng trên từng lần Qui định mức khởi điểm chịu thu như vậy là thấp hơn so với Pháp lệnh thu thu nhập đối với người thu nhập cao để đảm bảo việc điều tiết tối đa các nguồn thu nhập trong xã hội Mức thu cao nhất là 25% thu nhập thu được... của thực tế, góp phần tạo điều kiện cho chúng ta triển khai tốt việc thực hiện chủ trương công khai, minh bạch thu nhập và tài sản của cá nhân vì việc thực hiện Luật thu này buộc cá nhân thu nhập chịu thu phải kê khai thu nhập tiến tới quản lý, kiểm so t thu nhập dân cư Trong khuôn khổ bài viết nhỏ trên đã đưa ra những ưu điểm chủ yếu của Luật thu TNCN so với pháp lệnh thu thu nhập đối với người . tính thu . 72. Bổ sung thêm một số loại thu nhập chịu thu : So với Pháp lệnh thu thu nhập đối với người có thu nhập cao thì các thu nhập phải thu c. diện chịu thu của Pháp lệnh thu thu nhập đối với người có thu nhập cao, Luật thu TNCN đã thay đổi, gọi đúng bản chất là thu nhập được miễn thu và bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các ưu điểm của Luật Thuế TNCN 2008 so với PL TTN đối với người có thu nhập cao.doc, Các ưu điểm của Luật Thuế TNCN 2008 so với PL TTN đối với người có thu nhập cao.doc, Các ưu điểm của Luật Thuế TNCN 2008 so với PL TTN đối với người có thu nhập cao.doc, Căn cứ xác định yếu tố cư trú :, Bổ sung thêm một số loại thu nhập chịu thuế :, Quy định các trường hợp miễn thuế, giảm thuế :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn