Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

74 1,277 9
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:13

Luận văn : Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________ Lời nói đầuTrong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế. Nó vai trò tích cực đối với quản lý vốn tài sản điều hành sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đồng thời là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nớc điều hành, kiểm soát hoạt động của các nghành.Đối với nghành vận tải ô tô, tổ chức kế toán chi phí vận tải ô tính giá thành sản phẩm vận chuyển là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ khối lợng công tác kế toán. Nó cung cấp tài liệu chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm cho bộ phận quản lý doanh nghiệp để tiến hành phân tích đánh giá tình hìnhthực hiện các định mức vật t, lao động, tình hình thực hiện các dự toán chi phí. Chính vì vậy, hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh dịch vụ tính giá thành dịch vụ vận tải là một việc rất quan trọng đối với bất kỳ một đơn vị kinh doanh vận tải nào.Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần ô vận tải Tây, em đã đi sâu tìm hiểu công tác hạch toán chi phí tính giá thành tại công ty. Dựa vào tình hình thực tế kết hợp với lý luận đợc trang bị trên ghế nhà trờng , em đã chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô vận tải Tây" cho luận văn tốt nghiệp của mình. Từ đó nêu nên những điểm còn hạn chế một số phơng hớng nhằm tổ chức hạch toán đúng dắn chi phí giá thành Công ty cổ phần ô vận tải nói riêng các doanh nghiệp kinh donh dịch vụ nói chung.Phơng pháp nghiên cứu của đề tài dựa trên sở phơng pháp luận các quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng Macxit, sử dụng phép biện chứng duy vật làm nền tảng.Các phơng pháp cụ thể đợc sử dụng trong nghiên cứu các nội dung của đề tài bao gồm: phơng pháp đặc thù, các phơng pháp phân loại chi phí, phơng pháp phân tích kinh tế, các phơng pháp so sánh, cân đối, phơng pháp sơ đồ .Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm các phần chính sau đây:1 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________Chơng I : Những vấn đề lý luận về kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ . Chơng II : Thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô vận tải Tây. Chơng III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính gía thành sản phẩm dịch vụ vận tải Công ty cổ phần ô vận tải Tây. 2 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________ Chơng I :Những vấn đề lý luận ban đầu về kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ .I . Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ .1. Đặc điểm của nghành kinh doanh dịch vụ vận tải.Theo đà phát triển của nền kinh tế sự tiến bộ của văn minh nhân loại, dịch vụ tất cả các lĩnh vực quản lý công việc càng ngày càng khẳng định rõ vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân nói riêng cũng nh trong xã hội nói chung. Cho đến nay nhiều tác giả đã đa ra những khái niệm về dịch vụ. Song nhìn chung, Dịch vụ theo ISO 8402 đợc hiểu là Dịch vụ là kết quả của hoạt động sinh ra do tiếp xúc giữa bên cung ứng khách hàng các hoạt động nội bộ bên cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Hoạt động kinh doanh dịch vụ rất đa dạng bao gồm các hoạt động kinh doanh bu điện, vận tải, du lịch, may đo, sửa chữa, dịch vụ khoa học kĩ thuật, dịch vụ t vấn, dịch vụ công cộng, vui chơi, giải trí, chụp ảnh, cho thuê đồ dùng, cắt tóc, giặt là, .Căn cứ vào tính chất của hoạt động dịch vụ, ngời ta chia làm 2 loại dịch vụ: Dịch vụ tính chất sản suất nh dịch vụ vận tải, bu điện, may đo, sửa chữa, . Dịch vụ không tính chất sản suất nh dịch vụ hớng dẫn du lịch, giặt là, chụp ảnh, .Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thì hoạt động kinh doanh dịch vụ là hoạt động kinh doanh chính, còn đối với các tổ chức kinh tế khác hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh mua bán hàng hoá .thì hoạt động dịch vụ chỉ mang tính phụ trợ, bổ sung cho hoạt động kinh doanh .Dịch vụ vận tải nói riêng là ngành sản suất vật chất đặc biệt, sản phẩm vận tải là quá trình di chuyển hàng hoá, hành khách từ nơi này đến nơi khác đo đợc bằng các chỉ tiêu: tấn.km.hàng hoá vận chuyển ng-ời.km.hành khách.Chỉ tiêu chung của ngành vận tải là tấn .km tính đổi.Sản phẩm của hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải tuyệt đại bộ phận không mang hình thái vật chất, quá trình sản suất tiêu thụ gắn liền với nhau không thể tách rời. Khách mua sản phẩm dịch vụ vận tải trớc khi họ nhìn thấy sản phẩm đó họ phải trả tiền.Và cũng do tính chất sản xuất 3 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________tiêu thụ sản phẩm là một nên sản phẩm dịch vụ vận tải không thể tồn kho hoặc lu kho đợc, vậy cho nên cũng không thể tính đợc chi phí sản phẩm làm dở nh trong nghành sản suất xây dựng.Tổ chức hoạt động sản suất kinh doanh dịch vụ vận tải những đặc điểm bản sau đây:Thứ nhất, doanh nghiệp vận tải quản lý quá trình hoạt động theo nhiều khâu khác nhau nh giao dịch, hợp đồng vận chuyển hàng hoá hoặc vận chuyển hành khách, thanh toán các hợp đồng, lập kế hoặc điều vận kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vận chuyển.Thứ hai, kế hoạch tác nghiệp cần phải cụ thể hoá cho từng ngày, tuần định kì ngắn, . Lái xe phơng tiện làm việc chủ yếu bên ngoài doanh nghiệp. Do đó quá trình quản lý phải rất cụ thể, phải xây dựng đợc chế độ vật chất rõ ràng, vận dụng chế khoán hợp lý .Thứ ba, phơng tiện vận tải là TSCĐ chủ yếu quan trọng không thể thiếu đợc trong quá trình thực hiện dịch vụ vận tải. Các phơng tiện này lại bao gồm nhiều loại tính năng, tác dụng, hiệu suất mức tiêu hao nhiên liệu, năng lợng khác nhau. Điều này ảnh hởng lớn đến chi phí doanh thu dịch vụ .Thứ t, việc khai thác vận chuyển phụ thuộc khá lớn vào sở hạ tầng, đờng sá, cầu phà điều kiện địa lý khí hậu, .Sự phát triển của nghành vận tải phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nhu cầu ngày càng tăng của con ngời. Tại nớc ta hiện nay, ngành kinh doanh dịch vụ vận tải đang phát triển nhanh cả về số lợng chất lợng. Nghiên cứu đặc điểm của nghành kinh doanh dịch vụ vận tải do đó ý nghĩa rất lớn đối với việc tổ chức quản lý hợp lý công tác kế toán, đặc biệt là kế toán chi phí, tính giá thành cũng nh xác định kết quả kinh doanh dịch vụ.2. Chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải.2.1 Khái niệm. Để tiến hành sản suất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đầy đủ ba yếu tố bản đó là t liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động. Sự tham gia của ba yếu tố trên vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sự khác nhau hình thành nên các yếu tố tơng ứng là : chi phí về t liệu lao động, chi phí về đối tợng lao động , chi phí lao động.Ba yếu tố này cấu thành nên giá thành sản phẩm mới tạo ra.Theo chuẩn mực số 01- Chuẩn mực chung ban hành công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của bộ tr-ởng Bộ Tài chính thì Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thờng của doanh nghiệp các chi phí khác.Trong đó chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thờng của doanh nghiệp, nh : giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay, 4 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________những chi phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền, .những chi phí này phát sinh dới dạng tiền các khoản tơng đơng tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị. Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động linh doanh thông thờng của doanh nghiệp, nh : chi phí về thanh lý, nhợng bán TSCĐ, các khoản tiền bị khách hàng phạt do vi phạm hợp đồng, . Trên thực tế, muốn công tác quản lý, sử dụng thông tin hạch toán chi phí giá thành nói chung cũng nh chi phí vận tải giá thành sản phẩm vận tải nói riêng hiệu quả ta phải hiểu đợc bản chất của chi phí vận tải. Hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về bản chất nội dung về bản chất nội dung của chi phí giá thành sản phẩm vận tải. Vậy thực chất chi phí vận tải là gì ?Chi phí vận tải là biểu hiện bằng tiền của những hao phí lao động sống, lao động vật hoá các chi phí cần thiết khác chi ra cho quá trình hoạt động dịch vụ vận tải trrong một thời kì nhất định .Ngoài ra, trong điều kiện kinh doanh hiện nay, chi phí vận tải còn bao gồm một phần nhỏ thu nhập thuần tuý của xã hội nh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, .2.2.Phạm vi.Việc xác định chi phí cho một kì nhất định ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm vận tải, nhằm giới hạn những chi phí cấu thành nên giá thành dịch vụ vận tải. Điều đó đặt ra cho những nhà quản lý nói chung những ngời làm công tác kế toán nói riêng phải xác địng rõ nội dung, phạm vi của chi phí vận tải trong giá thành dịch vụ vận tải .Theo thông t số 76 TC/ TCDN ngày15 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài Chính về hớng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí giá thành sản phẩm dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nớc thì những khoản chi phí sau đây không thuộc phạm vi chi phí dịch vụ vận tải :- Các khoản chi phí đã đợc tính vào chi phí hoạt động tài chính chi phí bất thờng nh: chi phí liên doanh, liên kết, chi phí cho thuê TSCĐ ; chi phí mua, bán trái phiếu, cổ phiéu, tín phiếu, chi phí nh-ợng bán, thanh lý TSCĐ ; giá trị tài sản tổn thất, thực tế sau khi đã giảm trừ tiền đền bù của ngời phạm lỗi tổ chức bảo hiểm, giá trị phế liệu thu hồi số đã đợc bù đắp bằng quỹ dự phòng ; các chi phí khác thuộc chi phí bất thờng .- Các khoản thiệt hại đợc chính phủ trợ cấp hoặc đợc ghi giảm nguồn vốn, đợc bên gây thiệt hại hoặc quan bảo hiểm bồi thờng .- Các khoản chi phí đi công tác nớc ngoài vợt định mức do nhà nớc quy định .- Các khoản chi phí nguồn bù đắp riêng nh chi phí sự nghiệp, chi phí cho nhà ăn tập thể, chi phí của các tổ chức đảng, Đoàn thanh niên, 5 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________công đoàn; các khoản chi phí trợ cấp khó khăn thờng xuyên, khó khăn đột xuất ; chi phí về ăn tra ; tiền thởng sáng kiến, thởng thi đua ; các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho cá nhân, tập thể ngoài doanh nghiệp ; chi phí nghiên cứu thí nghiệm, chi đầu t xây dựng bản ; chi phí cho chuyên gia ; chi phí đào tạo không nằm trong kế hoạch đợc duyệt ; chi phí cho công việc từ thiện ; các khoản chi do vi phạm hợp đồng, vi phạm hành chính .2.3Phân loại chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải . Chi phí trong các doanh nghiệp vận tải bao gồm nhiều loại khác nhau, mỗi loại chi phí những tính chất khác nhau, mục đích công dụng khác nhau yêu cầu quản lý cũng khác nhau. Để quản lý chi phí vận tải một cách chặt chẽ, tiết kiệm chi phí vận tải, hạ giá thành sản phẩm thì cần thiết phải tiến hành nghiên cứu cách phân loại chi phí vận tải ô tô. Mỗi cách phân loại nội dung, tác dụng, yêu cầu mục đích quản lý khác nhau. Phân loại chi phí vận tải đúng đắn, khoa học, phù hợp với điều kiện quản lý kinh tế trong từng giai đoạn là vấn đề quan trọng cả về lý luận thực tiễn nhằm nâng cao chất lợng công tác quản lý chi phí quản lý giá thành sản phẩm vận tải, phát huy đợc chức năng kiểm tra, giám sát tổ chức thông tin cũng nh cung cấp thông tin chính xác cho việc điều hành quản lý sản xuất kinh doanh. Dới đây là một số cách phân loại chi phí vận tải.a. Phân loại chi phí vận tải theo tính chất kinh tế của chi phí.Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất, nội dung kinh tế của chi phívận tải để chi ra các yếu tố chi phí, mỗi yếu tố chi phí bao gồm những chi phí cùng một nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh lĩnh vực hoạt động nào, đâu mục đích hay tác dụng của chi phí nh thế nào. Toàn bộ chi phí vận tải trong kỳ đợc chia thành các yếu tố chi phí sau:+ Khấu hao TSCĐ.+ Nhiên liệu.+ Tiền lơng công nhân viên chức.+ Khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ.+ Phụ tùng thay thế.+ Các chi phí khác.Cách phân loại này cho biết chi phí gồm những yếu tố gì ? Dung lợng của từng yếu tố chi phí là bao nhiêu, nó phục vụ cho công tác thống kê, công tác dự đoán nhu cầu về vốn, là căn cứ để lập các kế hoạch về quỹ tiền lơng, kế hoạch cung cấp vật t, thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh 6 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________doanh. Mặt khác, phân loại chi phí vận tải ô theo tính chất kinh tế của chi phí còn là căn cứ để lập kế hoạch chi phí xác định nhiệm vụ giảm giá thành sản phẩm vận tải khi xây dựng kế hoạch.b. Phân loại chi phí vận tải theo công dụng kinh tế.Theo cách phân loại này, chi phí vận tải đợc phân loại theo các khoản mục khác nhau. Những chi phí cùng một mục đích sử dụng đợc xếp thành một khoản mục. Hiện nay chi phí vận tải phân loại theo công dụng của chi phí bao gồm:+ Tiền lơng lái xe, phụ xe.+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàncủa lái phụ xe.+ Nhiên liệu+ Chi phí săm lốp+ Khấu hao phơng tiện vận tải.+ Chi phí công cụ, dụng cụ.+ Chi phí dịch vụ mua ngoài.+ Các khoản chi phí khác.Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế ý nghĩa lớn trong quản lý chi phí theo trọng điểm. Xác định rõ đợc nguyên nhân tăng giảm của từng khoản mục chi phí để từ đó biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thấp giá thành vận tải.c. Phân loại chi phí vận tải theo mối quan hẹ với doanh thu vận tải.Theo tiêu chuẩn phân loại này, chi phí vận tải đợc chia thành 2 loại :+ Chi phí cố định( bất biến) : Là những khoản chi phí khi doanh thu vận tải tăng hay giảm thì số tiền chi phí không thay đổi hoạc tăng hay giảm không đáng kể. Nhng số tiền chi phí tính cho 1 đ( hay 1000 đ) doanh thu( tỉ suất chi phí) thì thay đổi theo chiều ngợc lại( giảm hoặc tăng).+ Chi phí biến đổi( khả biến) : Là những khoản chi phí khi doanh thu vận tải tăng hay giảm thì số tiền chi phí cũng tăng hay giảm theo nhng chi phí cho 1 đ( hay 1000 đ) doanh thu( tỉ suất chi phí) thì hầu nh không thay đổi. Thuộc loại chi phí này gồm có: chi phí tiền lơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của lái xe, phụ xe, chi phí săm lốp, nhiên liệu, .Phân loại chi phí theo cách này ý nghĩa tác dụng rất lớn trong việc xác định điểm hoà vốn, phân tích dự đoán chi phí. Ngoài ra giúp cho những nhà quản lý, quản lý chi phí của 1 đơn vị sản phẩm tốt hơn tìm ra các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm.7 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________d. Phân loại chi phí theo phơng pháp tập hợp đối tợng chịu chi phí.Toàn bộ chi phí vận tải theo cách phân loại này chia thành 2 loại chi phí: Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp.+ Chi phí trực tiếp : Là những chi phí liên quan một cách trực tiếp đến việc hoàn thành sản phẩm vận tải, nó thể hạch toán trực tiếp theo từng đối tợng chịu chi phí nh chi phí nhiên liệu, vật liệu .+ Chi phí gián tiếp: Là những khoản chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm vận tải. Các chi phí nàykhi phát sinh phải tập hợp lại để cuối kỳ phân bổ cho từng đối tợng chịu chi phí theo tiêu chuẩn phân bổ hợp lý.Cách phân bổ này ý nghĩa quan trọng trong việc xác định phơng pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm vận tải cho từng đối tợng một cách khoa học hợp lý.Các chi phí gián tiếp trong kinh doanh vận tải hiện nay bao gồm:+ Chi phí khấu hao TSCĐ.+ Tiền lơng.+ Chi phí công cụ, dụng cụ.+ Chi phí sửa chữa TSCĐ.+ Chi phí đào tạo bồi dỡng , quảng cáo, .+ Các khoản chi phí khác.e. Phân loại chi phí vận tải theo yếu tố chi phí.Theo cách phân loại này, chi phí vận tải đợc chia thành các nội dung sau đây:+ Chi phí vật liệu trực tiếp : gồm toàn bộ các chi phí về nhiên vật liệu (xăng, dầu) dùng trực tiếp cho phơng tiện+ Chi phí nhân công trực tiếp : gồm toàn bộ các chi phí về số tiền công phải trả cho lái xe, phụ xe, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàncủa lái xe, phụ xe .+ Chi phí sản xuất chung : gồm các chi phí khác nh : khấu hao TSCĐ, tiền lơng của nhân viên quản lý xe , đội sửa chữa, . các chi phí bằng tiền khác.Cách phân loại này ý nghĩa tác dụng quan trọng trong kế toán tài chính về chi phí giá thành dịch vụ vận tải, phù hợp với việc phân loại chi phí trong kế toán tài chính để sử dụng các tài khoản kế toán hợp lý theo chế độ kế toán chung.3. Giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải.3.1. Khái niệm giá thành. Trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá, giá thành sản phẩm là một phạm trù kinh tế, phản ánh mức hao phí lao động để sản xuất ra sản phẩm hoặc 8 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________hoàn thành sản phẩm dịch vụ. Nói một cách khác, nếu xét về bản chất, thì giá thành sản phẩm chính là lợng hao phí lao động kết tinh trong sản phẩm hoàn thành đợc biểu hiện bằng tiền.Giá thành sản phẩm vận tảitoàn bộ chi phí vận tải mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện khối lợng sản phẩm vận tải đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm vận tải là một chỉ tiêu chất lợng, tổng hợp ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý các doanh nghiệp vận tải. Thông qua chỉ tiêu giá thành thể xác định đợc hiệu quả của việc sử dụng nguồn nhân tài, vật lực, trong doanh nghiệp cũng nh đánh giá một cách sở các biện pháp tổ chức quản lý, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoàn thành các dịch vụ cho khách hàng. Giá thành vận tải là giới hạn bù đắp chi phí vận tải, là căn cứ để xác định khả năng bù đắp chi phí trong quá trình thực hiện dịch vụ vận tải.Sự hoạt động đa dạng của các loại hìnhvận chuyển thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trên thị trờng đã dẫn đến sự cạnh tranh để chiếm -u thế giữa các doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại phảt triển cần phải phấn đấu hạ giá thành tăng chất lợng phục vụ vận tải. 3.2.Các loại giá thành vận tải.Để phục vụ cho công tác kế toán cũng nh công tác quản lý giá thành sản phẩm vận tải, cần phải nghiên cứu các loại giá thành. Nhìn trên góc độ kế hoạch hoá, giá thành dịch vụ vận chuyển bao gồm:- Giá thành kế hoạch- Giá thành định mức- Giá thành thực tếMỗi loại giá thành nói trên ý nghĩa, tác dụng khác nhau trong công tác quản lý giá thành quản lý chi phí vận tải.3.2.1 Giá thành kế hoạch.Là giá thành đợc tính toán trớc khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trên sở các chỉ tiêu kế hoạch hay dự toán chi phí sản lợng, công việc dịch vụ.Việc xác định giá thành kế hoạch nhằm giới hạn chi phí để thực hiện quá trình kinh doanh vận tải, là sở để doanh nghiệp phấn đấu hạ giá thành phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trên thực tế.3.2.2 Giá thành định mức9 Luận văn tốt nghiệp. Đỗ thị thu Hiền - 35 D2 ________________________________________________Là loại gía thành đợc tính toán trên sở các định mức chi phí, kinh tế kỹ thuật hiện hành do nhà nớc hoặc nghành quy định.Do đó khi các định mức kinh tế, kỹ thuật các định mức chi phí thay đổi thì giá thành định mức cũng thay đổi theo.Giá thành định mức đợc coi nh là một thớc đo chuẩn xác để xác định kết quả của việc tiết kiệm hay lãng phí chi phí thuộc giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải nói riêng cũng nh giá thành dịch vụ nói chung.Vì vậy, nó giúp cho doanh nghiệp thể đánh giá đợc tính đúng đắn, hợp lý của các giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh.3.2.3 Giá thành thực tế.Là giá thành đợc tính toán sau khi đã hoàn thành quá trình kinh doanh vận tải trên sở chi phí vận tải thực tế tập hợp trong sổ kế toán số l-ợng sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức sử dụng các giải pháp kinh tế, tổ chức, kỹ thuật để thực hiện quá trình sản xuât sản phẩm dịch vụ, là sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Giá thành thực tế gồm hai loại:+ Giá thành sản xuất dịch vụ: Loại giá thành này chỉ bao gồm những chi phí trực tiếp( nguyên vật liệu trực tiếp, nhân viên trực tiếp) chi phí sản xuất chung, không bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho dịch vụ đã hoàn thành.+ Giá thành toàn bộ dịch vụ vận tải hoàn thành bao gồm giá thành sản xuất dịch vụ chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho dịch vụ hoàn thành.3.3 Mối quan hệ giữa chi phí KD DV vận tải giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải.Giữa chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm vận tải. Chi phí biểu hiện mặt hao phí còn giá thành biểu hiện mặt kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Đây là hai mặt thống nhất của một quá trình, vì vậy chúng giống nhau về chất. Giá thành chi phí sản xuất kinh doanh vận tải đều bao gồm các hao phí về lao động sống lao động vật hoá.Chi phí kinh doanh vận tải trong kỳ là sở, là căn cứ để tính giá thành của sản phẩm vận tải đã hoàn thành, sự tiết kiệm hay lãng phí của doanh nghiệp về chi phí vận tải ảnh hởng trực tiếp đến giá thành hạ hay cao.Quản lý giá thành vận tải phải gắn liền với quản lý chi phí vận tải để làm sao tiết kiệm chi phí, phấn đấu thực hiện đợc khối lợng vận tải lớn 10[...]... công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần ô vận tải Tây I Đặc điểm tổ chức kinh doanh tổ chức kế toán công ty cổ phần ô vận tải Tây 1 Đặc diểm tổ chức kinh doanh 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần ô vận tải Tây tiền thân là công ty ô vận tải Tây - là sự sát nhập giữa hai xí nghiệp, xí nghiệp ô tô. .. định kỳ tính giá thành cho mỗi đối tợng tính giá thành phải xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh sản phẩm vận tải hoàn thànhtrong kinh doanh vận tải ô Do đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải ô tô, kỳ tính giá thành hợp lý nhất là hàng tháng 2.2 Phơng pháp tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải Phơng pháp tính giá thành là phơng pháp sử dụng số liệu, chi phí sản xuất, dịch vụ đã... II Kế toán chi phí kinh doanh dịch vụ giá thành dịch vụ vận tải trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 1 .Kế toán chi phí kinh doanh dịch vụ 1.1 Đối tợng tập hợp phơng pháp tập hợp chi phí 1.1.1 Đối tợng tập hợp chi phí Xác định đúng đắn đối tợng tập hợp chi phí vận tải ý nghĩa thiết thực cả trong lý luận thực tiễn đối với việc tổ chức kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm vận tải Đối... thờng Để giá thành dịch vụ vận tải hàng tháng không bị biến động đột ngột do ảnh hởng của việc tính toán chi phí săm lốp vào chi phí vận tải, các doanh nghiệp vận tải phải trích trớc chi phí săm lốp tính vào chi phí vận tải hàng tháng Hiện nay theo quy định của nghành vận tải ô tô, chi phí săm lốp đợc tính trích trớc vào chi phí theo hai phơng pháp sau đây Phơng pháp thứ nhất : Là căn cứ vào tổng... dung phơng pháp tính giá thành mà doanh nghiệp đang áp dụng Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý về dịch vụ vận tải của mỗi doanh nghiệp vận tải nói riêng của cả ngành dịch vụ nói chung Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm dịch vụ dựa trên chi phí hoạt động kinh doanh phù hợp với yêu cầu quản lý kế toán. .. nghiệp vận tải cần xác định đợc giá thành giá thành đơn vị theo khoản mục chi phí trong giá thành đã đợc quy định Trong nghành vận tải hiện nay, đối với vận tải hàng hoá thờng là tấn ( hoặc 1000 tấn ) km hàng hoá vận chuyển; Đối với vận tải hành khách thờng là ngời ( hoặc 1000 ngời ) km Hành khách vận chuyển Kỳ tính giá thành là thời gian mà kế toán phải tính giá thành cho các đối tợng tính giá thành. .. hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ để tổng hợp chi phí, kế tóan sử dụng TK 631 _ Giá thành sản xuất Cuối kỳ các chi phí vận tải đợc tập hợp vào bên nợ tài khoản 631 để tính giá thành sản phẩm vận tải ô Tk này không số d cuối kỳ đợc mở chi tiết cho từng đội xe 2 Tính giá thành sản phẩm vận tải 2.1.Đối tợng kỳ tính giá thành Xác định đúng đắn tên đối tợng tính giá thành. .. trớc chi phí săm lốp kế toán sử dụng TK 335 Chi phí phải trả Nội dung kết cấu của tài khoản: Bên nợ: + Các chi phí thực tế phát sinh thuộc chi phí phải trả + Chi phí thực tế lớn hơn chi phí phải trả đợc ghi giảm chi phí dịch vụ vận tải Bên : + Chi phí phải trả trích trớc vào chi phí vận tải (gồm chi phí săm lốp, chi phí sửa chữa TSCĐ ) D : + Chi phí phải trả đã tính trớc vào chi phí vận tải. .. nghiệp ô số 1 xí nghiệp ô số 3 theo quyết định 307 ra ngày 12/9/1992 của uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Đến ngày 19/5/1999 theo quyết định số 437 /1999/QD UB chuyển thành công ty cổ phần ô vận tải Tây Trụ sở chính của công ty đợc đặt tại 112 Phố Trần Phú, phờng Văn Mỗ, thị xã Đông ( Km 10 đờng Nội Đông ) Từ khi chuyển sang chế thị trờng, Công ty vận tải ô Tây đợc quyền tự... pháp tính giá thành thích hợp cho từng đối tợng tính giá thành 2.2.1 Phơng pháp tính giá thành giản đơn Phơng pháp này đợc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp vận tải quy trình công nghệ giản đơn nh vận tải ô tô, vận tải thuỷ Theo phơng pháp này, giá thành sản phẩm vận tải đợc tính toán trên sở tổng hợp các chi phí vận tải đã tập hợp đợc trong kỳ trị giá nhiên liệu còn phơng tiện vận tải . giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây. Chơng III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí. đã chọn đề tài " ;Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây& quot; cho luận văn tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, Đặc điểm của nghành kinh doanh dịch vụ vận tải., Chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải., Giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải., Tính giá thành sản phẩm vận tải ., Kế toán tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ vận tải., Hệ thống sổ sách và quy trình hạch toán., Về công tác kế toán chi phí sản xuất chung.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn