Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf

19 656 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 10:20

Lịch sử sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại Trong lịch sử hội họa thế giới, tranh vẽ về đề tài lịch sử còn được gọi là tranh lịch sử, từng xếp ở vị trí cao nhất trong các thể loại. Song, kể từ thế kỷ thứ XIX thể loại tranh này ngày càng xuất hiện ít hơn thậm chí trong “ngôi đền” của nghệ thuật hiện đại tranh lịch sử đã bị loại trừ. Paul Barlow khi nghiên cứu về Cái chết của tranh lịch sử ở thế kỷ XIX1 đã nhận định rằng, nghệ thuật hiện đại được xây dựng trên sự từ chối tranh lịch sử. Ở Việt Nam, có những giai đoạn đề tài lịch sử thu hút một số nghệ sĩ sáng tác đạt được những thành công nhất định về việc phản ánh và ghi lại những dấu ấn của lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, kể từ năm 1986, trong bối cảnh sáng tác của các nghệ sĩ trẻ hướng đến những hình thức nghệ thuật mới như Video Art, Installation Art, Performance Art, Sound Art, Multimedia Art đề tài chủ yếu tập trung đến các vấn đề xã hội đương đại đã dẫn đến sự suy giảm những sáng tác hội họa về đề tài lịch sử. Tuy nhiên, xét ở góc độ nội dung tư tưởng, có thể khẳng định rằng, “Lịch sử” vẫn luôn là một đề tài lớn quan trọng trong sáng tác nghệ thuật ở mọi thời đại. Với ý nghĩa đó, bài viết này trình bày ba vấn đề, đó là: sáng tác hội họa về đề tài lịch sử những khái niệm liên quan, lịch sử với hội họa Việt Nam hiện đại, vai trò của nghệ sĩ trong việc biểu hiện giá trị nhân văn về lịch sử. Sáng tác hội họa về đề tài lịch sử những khái niệm liên quan Sáng tác hội họa về đề tài lịch sử được xác định bởi đề tài chứ không phải phong cách hay chất liệu tạo hình. Về mặt thuật ngữ, trong tiếng Anh, thuật ngữ “History painting” được ghép lại bởi hai từ là “History” “Painting”, có nghĩa tranh lịch sử. Xét về nguồn gốc, “History” (Lịch sử) trong tiếng Anh bắt nguồn từ chữ “iστορία” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “Yêu cầu thông tin”, “kiến thức thu được qua điều tra”, là thuật ngữ chung liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như sự phát hiện, thu thập, tổ chức trình bày thông tin về các sự kiện. Khái niệm “Lịch sử” hàm nghĩa chỉ những biến cố, sự kiện đã qua của nhân loại cố định trong không gian thời gian, là những sự kiện tuyệt đối khách quan. Do đấy, có người cho rằng, tranh lịch sử là thể loại tranh ghi chép lại lịch sử, thể hiện trung thực về nhân vật, sự kiện, cảnh tượng của lịch sử. Tuy nhiên, hội họa lại không phải là sử học mà có những yêu cầu riêng liên quan chặt chẽ đến hiệu quả thị giác như bóng tối ánh sáng, xa gần, khoảng cách ngưng nghỉ, chất màu… Sự trung thực với các sự kiện, chi tiết lịch sử có thể sẽ làm người họa sĩ phải hy sinh những yếu tố tạo hình, như vậy có thể tranh sẽ trung thực với lịch sử nhưng lại thiếu mất đi một trong những điều cốt yếu của sáng tác nghệ thuật là sự hư cấu, sáng tạo, cảm xúc thẩm mỹ. Do đấy, nhà phê bình nghệ thuật Pháp Andrre Felibien có lý khi viết: “Nếu tôi muốn biết lịch sử, không phải tôi sẽ tham khảo một họa sĩ, anh ta chỉ là một sử gia tình cờ; nhưng tôi phải đọc sách sử đề cập vấn đề có chủ định, mà nhiệm vụ chủ yếu không chỉ là kể lại sự kiện mà còn kể lại một cách trung thực.”2 Nói cho đúng, chép sử không phải là mục đích chính của hội họa. Song, thực tế nghiên cứu sáng tác cho thấy, nhiều khi để chỉ tác phẩm hội họa về đề tài lịch sử người ta vẫn dùng thuật ngữ “Tranh lịch sử”3 một số trường hợp tác phẩm hội họa được xem như một cứ liệu để tham chiếu, tra cứu về trang phục, nhân vật, sự kiện trong lịch sử qua những nghiên cứu tìm tòi của nghệ sĩ về nhân vật, cảnh tượng sự kiện lịch sử. Ngoài ra, liên quan đến lịch sử cũng cần kể đến những sáng tác hội họa không thuộc đề tài lịch sử mà là những tác phẩm hội họa hiện thực vẽ về con người hội đương thời song do sự phản ánh chân thực mà có yếu tố “sử” được như tư liệu sử bằng hình ảnh. Thời Phục Hưng. Leon Battista Alberti xếp tranh lịch sử chiếm vị trí danh giá nhất. Theo ông, công việc thực hiện một bức tranh lịch sử rất khó khăn bởi nó đòi hỏi người vẽ phải nghiên cứu, có kiến thức sâu rộng về đề tài những kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng bố cục, nhân vật, kết cấu, sự kiện… Thế kỷ XVII, Andre Felibien hệ thống sắp xếp thứ hạng các thể loại tranh theo đề tài như sau: thứ nhất, tranh lịch sử; thứ hai, tranh chân dung; thứ ba, tranh sinh hoạt; thứ tư, tranh phong cảnh thứ năm là tranh tĩnh vật. Trong đó, tranh lịch sử ở vị trí đầu tiên. Trong nhiều thế kỷ, sáng tác hội họa về đề tài lịch sử từng là thể loại uy tín, đầy tham vọng nghệ thuật, chiếm vị trí trang trọng trong các salon học viện nghệ thuật của châu Âu. Thậm chí, Viện Hàn lâm Pháp còn đưa ra những qui định nghiêm ngặt đối với thể loại tranh vẽ đề tài lịch sử đến mức người họa sĩ dường như không còn chút tự do sáng tạo nào. Sự suy giảm của tranh lịch sử vào thế kỷ XIX thế kỷ XX đã đặt ra ý tưởng về sự kết thúc của thể loại tranh này. Những học giả như Jeff Wall, Robert Smithson, Gerhard Richter, Louise Bourgeois trong công trình History Painting Reassessed4 (Đánh giá lại tranh lịch sử) đã xem xét những khía cạnh khác nhau của nghệ thuật hiện đại đương đại, đặt câu hỏi về ý thức lịch sử trong những mối quan tâm sáng tác về chủ đề chính trị, giới tính, chủ nghĩa thực dân sinh thái… Lịch sử với hội họa Việt Nam hiện đại Sáng tác hội họa Việt Nam về đề tài lịch sử Nếu như ở phương Tây có những họa sĩ chuyên vẽ về đề tài lịch sử thì ở Việt Nam một họa sĩ lại cùng lúc vẽ nhiều thể loại như chân dung, phong cảnh, sinh hoạt hay tĩnh vật thử sức ở các chất liệu khác nhau. Do tính chất không chuyên như vậy, nên có thể thấy tranh vẽ về đề tài lịch sử không phải là thể loại chủ đạo của hội họa Việt Nam hiện đại chỉ những họa sĩ có kỹ thuật chuyên môn tốt, đầu tư vào việc tìm hiểu nghiên cứu sự kiện hay nhân vật lịch sử thì mới giải quyết tốt đề tài có giá trị về mặt nghệ thuật tạo hình. Trong phần này, bài viết tập trung phân tích một số tác phẩm hội họa hiện đại Việt Nam về đề tài lịch sử như Phạm Ngũ Lão (1923) của Thang Trần Phềnh, Xô Viết Nghệ Tính (1957) của Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Sĩ Ngọc, Huỳnh Văn Thuận, Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Văn Tỵ, Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (1956) của Nguyễn Sáng để thấy được những nhân tố quan trọng trong sáng tác tranh về đề tài lịch sử Việt Nam. Một trong những tác phẩm hội họa về đề tài lịch sử của hội họa Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX là bức tranh sơn dầu Phạm Ngũ Lão (1923) của Thang Trần Phềnh là. Dựa vào tích truyện về Phạm Ngũ Lão, tướng nhà Trần của Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút về việc Phạm Ngũ Lão ra mắt Trần Hưng Đạo đại ý như sau: Hưng Đại Vương cùng tùy tùng đi ngang qua Đường Hào thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đang đan sọt. Quân lính kéo đến, dẹp lối đi. Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên như không để ý đến ai cả. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi chảy máu mà ông vẫn không nhúc nhích, thấy vậy Vương dừng lại hỏi, bấy giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng đang nghĩ một câu trong binh thư nên không để ý. Biết gặp người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu đưa về kinh sư. Từ đó Phạm Ngũ Lão trở thành môn khách của Trần Hưng Đạo. Tranh của Thang Trần Phềnh diễn tả lại câu chuyện nói trên khá sát với các chi tiết nên người xem nếu thuộc tích truyện thì sẽ nhận ngay ra nhân vật sự kiện trong tranh. Nhìn chung, tranh vẽ theo lối hiện thực, tường thuật. Trên một nền phong cảnh thôn quê với đồng ruộng, cây cỏ được mô tả chi tiết khá công phu, Thang Trần Phềnh thể hiện đoàn tùy tùng hộ tống Hưng Đại Vương kéo dài từ cận cảnh tranh nơi nhân vật Phạm Ngũ Lão đang ngồi đan sọt giữa đường cho đến tận tít khóm cây phía xa nơi cuối con đường. Trọng tâm tranh là sự kiện chính của tích truyện: ba người lính cầm giáo dẹp lối đi vây quanh thậm chí một người đang dùng giáo đâm hẳn vào đùi Phạm Ngũ Lão. Song, đối lập với sự nhộn nhịp của đoàn người sự hăng hái dẹp đường của những người lính là dáng ngồi bình thản của Phạm Ngũ trong tư thế ngồi chống tay như đang nghĩ ngợi, suy tư, không màng đến xung quanh đúng như những gì đã được mô tả trong sử liệu về nhân vật lịch sử này. Các chi tiết của tích truyện đều được họa sĩ thuật lại trên tranh, từ việc Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường, đoàn tùy tùng hộ tống Hưng Đạo Vương, đến việc một người lính dẹp đường dùng giáo đâm vào đùi Phạm Ngũ Lão. Ở đây, có thể thấy rằng, họa sĩ dường như nỗ lực vẽ lại câu chuyện, hay nói cách khác là kể lại sự kiện bằng ngôn ngữ của hội họa. Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Sĩ Ngọc, Huỳnh Văn Thuận, Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Văn Tỵ. Xô Viết Nghệ Tĩnh. 1957. Sơn mài. 160cm x 320cm Khác với cách vẽ theo lối diễn tả của tác phẩm nói trên, tranh sơn mài Xô Viết Nghệ Tĩnh (1957) của Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Sĩ Ngọc, Huỳnh Văn Thuận, Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Văn Tỵ đã thể hiện tinh thần của phong trào đấu tranh chống đế quốc Pháp tại Việt Nam của lực lượng công nhân nông dân trong giai đoạn 1930 - 1931. Về mặt lịch sử, từ tháng 9 năm 1930, các cuộc biểu tình vũ trang tự vệ kết hợp với các yêu sách chính trị của nông dân liên tiếp nổ ra tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Can Lộc, Hưng Nguyên Chính quyền Xô Viết được hình thành hàng loạt tại nhiều xã, một mặt thi hành các chính sách mới, mặt khác phá bỏ hệ thống chính quyền cũ, trưng thu đất, thóc gạo, tiền bạc của địa chủ ra yêu sách với các chủ xưởng, chủ tàu trong vùng. Dựa trên những dữ kiện lịch sử quan trọng, bức tranh sơn mài của tập thể các tác giả thể hiện được tinh thần, khí thế sục sôi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tranh có khuôn khổ khá lớn 160cm x 320cm, bao gồm bốn tấm ghép lại. Sử dụng ngay lợi thế về hiệu quả vàng, son của sơn mài, các tác giả tập trung ánh sáng vàng rực rỡ bao quanh nhân vật đứng hiên nganh trên bức tường, tay cầm vũ khí tự vệ chỉ về phía trước. Hình ảnh những người nông dân, công nhân với những vũ khí thô sơ như gậy gộc, búa, cuốc, xẻng trong hướng tiến lên choán phần lớn bề mặt tranh trong khi đó đoàn lính cầm súng ở phía đối lập chiếm một diện tích rất nhỏ. Như vậy, chỉ bằng các yếu tố tạo hình của hội họa là hình, màu sắc bố cục các nghệ sĩ đã biểu hiện được tinh thần sự kiện của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Người xem tranh như cảm thấy được sự sôi động, tiếng trống thúc giục rộn rã, sự quyết tâm đoàn kết của những người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của lực lượng quần chúng nông dân công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo được tiếng vang cả trong ngoài nước. Với ý nghĩa trọng đại lớn lao như vậy, sự kiện Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của phong trào Cách mạng trong những năm 1930, 1931, đã trở thành nguồn cảm hứng, chất xúc tác không chỉ trong lĩnh vực sáng tác mỹ thuật mà còn với các loại hình nghệ thuật khác như thơ, âm nhạc, múa… như ca khúc Cùng nhau đi Hồng binh của Đinh Nhu, Tiếng hò trên đất Nghệ An của Tân Huyền hay vở kịch múa Ngọn lửa Nghệ Tĩnh năm 1930, một trong ba vở kịch múa đầu tiên kinh điển của Việt Nam được Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị Đoàn Văn công Quân đội Miền Nam dàn dựng thành công5. Nguyễn Sáng. Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (1956). Sơn mài. 112 x 180 cm. BT Mỹ thuật Việt Nam Có lẽ, tranh sơn mài Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (1956) của Nguyễn Sáng là một trong những tranh xuất sắc đạt cả về giá nghệ thuật sự biểu đạt nội dung tư tưởng. Tác phẩm là tiếng nói hào hùng, đậm chất sử thi hùng tráng bằng ngôn ngữ của hình khối, màu sắc, đường nét về trận thắng quân sự lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954 của quân dân Việt Nam. Về mặt lịch sử, bằng chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954. Ý nghĩa lớn lao của chiến dịch thấm đến từng người, “Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch, đập tan kế hoạch Nava, đánh bại [...]... Nguyễn Sáng ánh dấu mốc trong hội họa hiện đại Việt Nam về thể loại này là do tác phẩm không phải là sự kể tả, ghi chép các chi tiết hay sự kiện lịch sử mà là sự nghiên cứu, sáng tạo của nghệ sĩ để bày tỏ một thái độ, đồng thời dựng lên các nhân vật sự kiện sống động, trung thực, nhân văn về lịch sử Sự phản ánh lịch sử trong hội họa hiện đại Việt Nam Ngoài những sáng tác về đề tài lịch sử như đã trình... dẫn đến sự xuất hiện một số sáng tác hội họa về những nhân vật, cảnh tượng, sự kiện quan trọng trong giai đoạn này Nhờ đó, tạo nên giá trị nhất định để giai đoạn sau có thể tham chiếu về mặt hình ảnh về con người, sự kiện…, hay nói cách khác là những tác phẩm hội họa này có yếu tố sử , trở thành tư liệu sử bằng hình ảnh do sự phản ánh chân thực về con người, sự kiện của một giai đoạn trong lịch sử dân... tộc trong hai thời kỳ chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ phần lớn mới là sự phản ánh hiện thực về một giai đoạn, hồi ức về chiến tranh, vẽ lại cảnh hành quân, cảnh chiến trường, trận địa… chứ chưa nhiều tác phẩm có đề tài nội dung sâu sắc thành công về biểu hiện chân lý nhân cách lịch sử Suy cho cùng, vai trò của người họatrong sáng tác về đề tài lịch sử là phải sử dụng ngôn ngữ của hội họa. .. phẩm thể hiện chân thực về con người, cuộc sống Việt Nam đang trong khí thế đấu tranh chống thực dân ủng hộ cách mạng tuy không phải là sáng tác hội họa về đề tài lịch sử, song trải qua thời gian hiện thực khách quan về cuộc cách mạng của dân tộc qua sáng tác chân thực của nghệ sĩ đã trở thành những tư liệu quý có giá trị lịch sử về một giai đoạn của lịch sử dân tộc Những tác phẩm hội họa vẽ về... nghệ sĩ trong việc biểu hiện giá trị nhân văn về lịch sử Nghệ thuật không làm việc chép sử như ghi chép, thống kê, tổng hợp các chi tiết tư liệu Song, nghệ thuật với ưu thế của mình lại có thể góp phần làm hiện lên chân lý, nhân cách của nhân vật sự kiện lịch sử bằng ngôn ngữ đặc trưng của mỗi loại hình nghệ thuật Ở đây, cũng cần phải khẳng định rằng sự hư cấu hay sáng tạo trong hội họa cần được... thuật để đảo ngược sự thật lịch sử Cái lớn lao giá trị của những tranh vẽ về đề tài lịch sử không ở việc thể hiện chi tiết tỉ mỉ mà ở cách nhìn của nghệ sĩ về đề tài, sự kiện nhân vật Tác phẩm Sự thất thủ thành Breda của Velassquez miêu tả sự cao thượng, lòng hào hiệp của người thắng trận, sự nguôi ngoai nhiệt huyết sau cuộc chiến Trong khi đó, những tranh khắc của Goya lại phô bày sự tàn bạo của... Goya lại phô bày sự tàn bạo của chiến tranh khi biểu hiện một loạt hình ảnh những xác người bị hành quyết, những người dân vô tội Tây Ban Nha bất lực trước sự tàn bạo, ghê rợn của kẻ thù *** Sáng tác hội họa về đề tài lịch sử chưa phải là thế mạnh của hội họa Việt Nam Cho đến nay, chúng ta vẫn thiếu vắng những tác phẩm biểu hiện được lịch sử dựng nước giữ nước hào hùng của dân tộc Ngay những tác phẩm... phải am hiểu sâu sắc về lịch sử Vẽ một bức tranh đã khó, song vẽ được một tác phẩm mang tầm tư tưởng nội dung sâu sắc về lịch sử lại càng khó hơn bởi những yêu cầu về nghiên cứu nhân vật, sự kiện các khía cạnh liên quan đến đề tài Nếu chỉ đơn thuần là minh họa sử thì sẽ làm giảm đi giá trị của hội họa, song hư cấu mà làm sai lệch đi tinh thần lịch sử lại có tội với lịch sử Nói cách khác, nghệ sĩ... trên, cũng cần kể đến những sáng tác hội họa không thuộc về đề tài lịch sử song lại có yếu tố sử do phản ánh chân thực nhân vật sự kiện của một giai đoạn Nếu thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương, sáng tác hội họa chủ yếu tập trung miêu tả con người, phong cảnh, sinh hoạt người nghệ sĩ khi ấy đang say sưa với cái “Đẹp”, khoa học về nghệ thuật tạo hình, khám phá chất liệu kỹ thuật xử lý các chất liệu tạo... mặt động tác của các nhân vật Qua đó, nêu bật sự thiêng liêng của lễ kết nạp Đảng, sự hy sinh quên mình của những người chiến sĩ cho lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc Có thể thấy rằng, việc tích lũy về vốn sống, ghi chép ký họa về các nhân vật, sự kiện, những nghiên cứu công phu về tạo hình chất liệu là nền tảng cho sự ra đời những tác phẩm hội họa hoành tráng về một giai đoạn lịch sử . Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại Trong lịch sử hội họa thế giới, tranh vẽ về đề tài lịch sử còn được gọi là tranh lịch sử, từng xếp ở vị trí cao nhất trong. dân và sinh thái… Lịch sử với hội họa Việt Nam hiện đại Sáng tác hội họa Việt Nam về đề tài lịch sử Nếu như ở phương Tây có những họa sĩ chuyên vẽ về đề tài lịch sử thì ở Việt Nam một họa. lịch sử với hội họa Việt Nam hiện đại, vai trò của nghệ sĩ trong việc biểu hiện giá trị nhân văn về lịch sử. Sáng tác hội họa về đề tài lịch sử và những khái niệm liên quan Sáng tác hội họa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf, Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf, Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf

Từ khóa liên quan